Шляхи підвищення ефективності проведення вступного інструктажу на уроках виробничого навчання
Скачати 131.54 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір131.54 Kb.
Міністерство освіти і науки,

Департамент освіти і науки ЛОДА

Управління професійно-технічної освіти,

Координації діяльності вищих навчальних закладів та науки

Вище професійне училище №34 м. Стрия

Методична розробка на тему:

Шляхи підвищення ефективності проведення вступного інструктажу на уроках виробничого навчання

Розробила майстер в/н:

Вовк Н.М.
У підготовці до уроку майстер виробничого навчання мають у всіх деталях передбачити зміст і методику проведення вступного інструктажу. У цьому підрозділі мають бути висвітленими наступні питання:
1) зміст інструктажу (якщо в програмі теми чи завдвння нема відповіді на це питання);
2) питання, на які майстер виробничого навчання повинні обов’язково зробити наголос;
3) кількість часу на проведення інструктажу;
4) послідовність пояснення та особистого показу (демонстрації);
5) методи проведення всього інструктажу;
6) методика особистого показу (демонстрації);
7) обладнання робочого місця майстер виробничого навчання;
8) схеми, рисунки та креслення, які слід виконувати майстру виробничого навчання по ходу інструктажу;
9) методи пробудження в учнів зацікавленості до даної теми (завдання);
10) методи, за допомогою яких майстер виробничого навчання виховує в учнях почуття відповідальності в процесі виконання завдання;
11) методика висвітлення питань техніки безпеки;
12) методика висвітлення питань культури праці під час роботи над виконанням завдання;
13) документація, з якою буде стикатися учень у процесі виконання завдання, методика ознайомлення з нею;
14) методика перевірки засвоєння й закріплення учнями викладеного майстром виробничого навчання матеріалу.

В рекомендаціях до змісту вступного інструктажу майстер має враховувати знання, які необхідні учням для виконання завдання й ті, що вони отримали раніше. Не варто наполягати в рекомендаціях на повторенні того, що вже відомо учням з теоретичних занять, які були перед практичними. Було б правильно, якби майстер нагадав у вступному інструктажі ті питання, які на попередніх заняттях були учнями недостатньо засвоєні або специфічними чи складними.

У зміст вступного інструктажу слід вносити й особистий показ майстрами виробничого навчання методів чи прийомів виконання окремих частин завдання. На занятті, що триває довго, не доцільно на початку показувати чи демонструвати все, з чим будуть стикатися учні, бо щось вони можуть забути. Тому в розробці треба відвести час на поточний інструктаж.
Майстер може порекомендувати кращу методику особистого показу (демонстрації), наприклад, виконання всієї операції чи її частини в робочому чи уповільненому темпі, вказати ті частини, які необхідно повторювати тощо.
У процесі показу (демонстрації) велике значення має вміле пояснення. Тому в розробці повинна бути рекомендація такого змісту пояснення, який би не відволікав учнів від головного – спостерігання за діями майстра виробничого навчання, а допомагав би зрозуміти їх, притягував увагу учнів до того, що є головним у даний момент.

Якщо матеріал теми має якусь аналогію з матеріалом, вже засвоєним учнями на попередньому занятті з даного предмета чи спорідненого, слід рекомендувати метод бесіди. Треба привести детальний та обгрунтований план бесіди, приблизний зміст узагальнень відповідей учнів.


Якість інструктажу залежить від чіткої послідовності висвітлення питань теми. Тому в своїй розробці кожний автор зобов’язаний дати рекомендацію про найкращу послідовність, бо не можна допускати єдиного трафарету з цього питання. Під час інструктажу майстер виробничого навчання часто користуються класною дошкою. Рисунки, схеми, креслення, які будуть на ній виконуватися, повинні бути попередньо ретельно продумані, важливо вказати послідовність їхнього виконання.

Майстер повинен проаналізувати матеріал вступного інструктажу й виділити питання:

1) основні, що принципово визначають матеріал теми, складні для розуміння, нові для учнів;
2) другорядні, що пояснюють основні питання, вже знайомі учням з попередніх занять тощо.
До виділених питань майстер має порекомендувати питання, які треба виділити, підкреслити. Крім того, порекомендувати методи виділення:
- підкреслювання голосом;
- попередження учнів про важливість поданих питань;
- приведення прикладів;
- закріплення й перевірка розуміння учнями матеріалу тощо.

Одним з найважливіших питань практичного заняття є навчити учнів техніці безпечних прийомів роботи, дотримання правил техніки безпеки. Тому в цьому розділі розробки необхідно не просто перелічити правила техніки безпеки, яких мають дотримуватися учні під час виконання даної роботи, а дати методику висвітлення їх:


- як переконати учнів у тому, що саме такий, а не інший спосіб є безпечним;
- як пояснення цих питань зробити яскравим, щоб запам’яталися;
- як здійснити особисто показ безпечних методів роботи.

Одним з найефективніших методів засвоєння знань є закріплення. Тому майстер повинен дати рекомендації щодо змісту й методики проведення закріплення правил безпеки праці.


Майстру виробничого навчання важливо навчити учнів дотримуватися вимог культури праці. У процесі інструктажу ознайомити учнів з питаннями культури праці під час виконання завдання. У розмові на цю тему мова має йти про організацію робочого місця, застосування потрібного інструменту, та обладнання, про безпечні прийоми праці. Найбільш часто зустрічається таке порушення, як застосування для виконання окремих операцій або прийомів не того обладнання, що передбачено технологічним процесом. Дуже важливо, щоб були дані рекомендації про те, як переконати учнів застосовувати саме той, а не якийсь інший інструмент.

Вирішальною умовою забезпечення успіху навчання є інтерес учня до кожного заняття. Буде зацікавленість – буде й посидючість, прагнення краще засвоїти й зрозуміти роботу. Тому треба дати рекомендації, які можуть допомогти пробудити в учнів інтерес до завдання, наприклад:


1) висвітлення значення даної теми (завдання) для майбутньої практичної діяльності учнів;
2) розмова про важливість даного матеріалу для розуміння й засвоєння наступного;
3) показати зв’язок з роботою новаторів виробництва тощо.

Завдання з усіх можливих методів відібрати й рекомендувати найбільш доцільні, що витікають з характеру даного завдання (теми). Дуже важливо виховати в учнів почуття відповідальності. Цьому питанню також треба було відвести гідне місце в кожній методичній розробці. В ній має бути рекомендація, яка на вступному інструктажі повинна дати характеристику роботі, щоб учні почали виконання з усією серйозністю та відповідальністю, з усвідомленням того, що тільки напружена робота упродовж усього заняття допоможе правильно її виконати. Але слід мати на увазі й те, що складність має бути посильною для учнів, інакше в них можуть опуститися руки.


Також важливо навчити учнів користуватися технічною документацією. На практичних заняттях для цього надається значно більше можливостей, ніж на теоретичних. Ось чому в цій частині методичної розробки майстер повинен рекомендувати якою документацією повинен учень користуватися на занятті та як знайомитися з нею.

Ефективність вступного інструктажу в значній мірі залежить від того, як організовані перевірка розуміння учнями викладеного матеріалу й закріплення його. Тому повинні бути рекомендації з питань, за якими можна перевірити розуміння учнями матеріалу. Не менш важливе значення має і метод перевірки. Запитання не треба ставити прямолінійно, бо в такому випадку учні повторюють те, що майстра виробничого навчання, майже механічно, а треба, щоб вони розуміли викладений матеріал. Запитання, які майстер рекомендує для перевірки знань учнів, мають бути чітко сформульовані. У процесі перевірки й закріплення знань велику увагу треба приділити не тільки відповідям учнів на поставлені запитання, а й перевірці їхніх практичних вмінь. Тому треба вказати ті прийоми та вміння, які учні повинні продемонструвати в ході закріплення та перевірки.


Більша частина практичного заняття має бути використана для самостійної роботи учнів над виконанням завдання, тому вступному інструктажу треба відводити мінімум часу. Розподіл часу в методичній розробці вказується орієнтовно, залежно від змісту заняття.
Якість вступного інструктажу значною мірою визначається станом робочого місця й майстра виробничого навчання, тому в розробці важливо дати детальне описання його, наочних засобів . Якщо якийсь із рекомендованих наочних засобів є оригінальним, створеним самим майстром розробки або відомий лише вузькому колу майстрів виробничого навчання, необхідно дати креслення або фотографію й детально описати не тільки будову, а й метод виготовлення.

Для самостійної роботи учнів на практичному занятті велике значення має теоретична підготовка. Майстер повинен привчити учнів до того, щоб, готуючись до виробничого заняття, вони відновили в пам’яті необхідні для цього знання, отримані на теоретичних заняттях. Цього можна досягти тільки в результаті систематичної перевірки знань учнів перед початком практичних занять. Майстер повинен рекомендувати, обгрунтувати й сформулювати запитання для такої перевірки, дати методику проведення її.


Наведемо типові вимоги до проведення вступного інструктажу.Типові вимоги до проведення вступного інструктажу


Послідовність

1.Повідомлення теми і мети уроку.

2.Пояснення характеру та призначення наступної роботи, порядку виконання вправ або самостійних робіт.

3.Актуалізація опорних знань. Перевірка знань учнів з теоретичного матеріалу.

4.Вивчення креслень, технічних вимог, демонстрація зразків – еталонів навчально-виробничих робіт.

5.Ознайомлення учнів з матеріалами.

6.Вивчення документів письмового інструктажу (інструкційні карти, карти технічного процесу, виробничих інструкцій, тощо.

7.Аналіз можливих помилок учнів, методів попередження та усунення.

8.Пояснення та показ способів раціональної організації робочого місця при виконанні виробничого завдання.

9.Пояснення та показ найбільш раціональних прийомів і послідовність виконання завдань, методів самоконтролю в процесі роботи. якості виконання робіт.

10.Пояснення правил охорони праці, техніки безпеки та електробезпеки.

11.Перевірка засвоєння матеріалу вступного інструктажу.

12.Пробне виконання учнями прийомів та методів виконання робіт.

13.Пояснення характеру та призначення наступної роботи, порядку виконання вправ або самостійних робіт.

14.Видача завдань учням і розподіл їх розставлення учнів по робочих місцях.


Особливості вступного інструктажу

Пояснення й показ майстром виробничого навчання робочих способів і прийомів виконання операцій в уповільненому темпі з коментарем, а потім у робочому темпі;

Застосування методики поєднання інструктажу та вправ, тобто розчленування його , особливо в тому випадку:

1. Коли вивчаються на уроці декілька різних прийомів. Вірність і міцність первинного засвоєння прийомів та способів, що демонструє майстер виробничого навчання.

2. При виконанні комплексних робіт:

вивчення креслень, схем, технологічних карт і послідовності виконання робіт (основа вступного інструктажу);

3. Під час навчання учнів в умовах виробництва:
розкриття особливостей організації й технологічних видів робіт, які характерні для професії у виробничих умовах;

залучення до проведення інструктажів робітників-наставників, бригадирів учнівських бригад;

показ прогресивних, інноваційних, високопродуктивних прийомів праці;

використання технічної та технологічної документації.Методичні рекомендації
майстру виробничого навчання
щодо підготовки до урокуГотуючись до уроку, майстер виробничого навчання повинен:

 • Проаналізувати підсумкипопередніх занять з метою виявлення причин недоліків та внесення змін і доповнень у наступних уроках;

 • визначити основну дидактичну мету року;

 • визначити тип, вид, структуру уроку скласти план уроку;

 • підготувати науково-технічну та методичну літературу, а також матеріали з передового досвіду за темою уроку;

 • намітити практичні та навчально-виробничі роботи, вправи, завдання для самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального матеріалу;

 • підготувати дидактичне і матеріально-технічне забезпечення уроку;

 • визначити міжпредметні (внутрішньопредметі) зв’язки та прийоми їх реалізації на уроці;

 • визначити типові помилки, яких допускаються учні під час роботи намітити їх попередження або виправлення;

 • приготуватися до показу на уроці наочних засобів, експериментів, нових операцій і прийомів трудової діяльності;

 • визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів;

 • спланувати методику та форми контролю якості знань, умінь та навичок учнів на уроці.

 • Зміст та порядок підготовкитмайстра до уроку багато в чому залежить від періоду навчання, змісту навчального матеріалу, досвіду майстра, складу учнівської групи то що.


Правила поведінки і особиста гігієна на уроках виробничого навчання.

1. На виробниче навчання учні повинні виходити у встановлений час i місце.


2. Перед початком роботи:
• передягтися у спец. одяг (халати, хустинки, ковпаки, фартухи, змінне взуття);
• помити руки з милом;
• не повинно бути ніяких прикрас (каблучок, сережок, шпильок) та інше.
3. Приступати до роботи, переходити до іншої роботи тільки з дозволу керівника або майстра.
4. Не залишати без дозволу своє робоче місце.
5. Не вести сторонніх розмов.
6.Виконувати правила особистої гігієни (при відвідуванні туалетної кімнати
зняти спец. одяг, помити руки та ополоснути їx 0,2 % розчином хлору).
7. Знаходячись на виробництві, учні повинні виконувати всi вказівки майстра, керівника підприємства.
8.Суворо дотримуватись правил охорони праці при роботі з обладнанням та інвентарем.
9. При приготування страви дотримуватися правил та норм закладання сировини, виходу готових страв та їx оформлення.
10. Слідкувати за санітарним станом свого робочого місця.

ВИСНОВКИ

Для навчання, спрямованого на надбання знань, умінь , навичок ,

здатності приймати рішення і відповідати за них педагоги використовують

сучасні стратегії навчання:

 • дедуктивне пряме навчання: лекції, міні-лекції, опитування, покази,

демонстрації тощо;

 • інтерактивне (взаємодіюче) навчання: дискусії з «відкритою

відповіддю»; робота в малих групах, які співпрацюють між собою;

інтерв’ювання; генерація ідей за допомогою «мозкової атаки»;

активні громадські дії (такі як листи, звернення, листівки, плакати,

реклама тощо); вираження своїх думок і почуттів невербальними

засобами; розробка власних проектів;

 • індуктивне навчання (ґрунтується на досвіді тих, хто навчається):

ділові ігри (рольові, сюжетні, розвивальні, ситуаційні);

 • самостійне навчання: письмові роботи, реферати, публікації,

навчальні проекти (курсові та дипломні проекти, творчі роботи).

Найбільш ефективним за результатами є інтерактивне навчання, в

основі якого лежать принципи:

 • безпосередньої участі кожного учня, що зобов’язує педагога

зробити кожного учасника занять активним шукачем шляхів і

засобів вирішення тієї чи іншої проблеми;

 • взаємного інформаційного, духовного збагачення.

Отже, формат сучасного уроку – це урок з використанням ідеї креативної освіти, а інтерактивні технології, методи і форми навчання є оптимальними для вирішення суспільних завдань з формування майбутнього робітника з розкутим, критичним та креативним мисленням.

Отже, основною цільовою установкою використання інноваційних

методів навчання є підготовка молодої людини до майбутньої виробничої

діяльності, формування її громадянської позиції на уроках із будь-якої теми

навчальної програми. Супутніми цілями виступають освітні та розвивальні.

Їх досягнення пов'язують з активізацією навчальних можливостей учнів

шляхом залучення до діалогу, у ході якого пропонується висловлення та

обґрунтування власних думок замість переказування абстрактної, «готової»

інформації.

Уроки виробничого навчання з використанням інноваційних методів,

які проводять майстри надають учням можливості для формування

основних пізнавальних і громадянських умінь, а також навичок і зразків

поведінки в суспільстві. Використання ділових ігор, проектів, модульних

технологій, вирішення проблемних та конкретних виробничих ситуацій

сприяють розвитку ініціативи, незалежності, уяви, самодисципліни,

залучають до активної участі у процесі навчання, заохочують учнів 26

працювати разом, висловлювати свої думки, виражати почуття та

використовувати свій досвід, розвивати вміння вчитися, брати на себе

відповідальність за результати праці.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка