Шляхи введення ін'єкційних лікарських форм. Види ін'єкцій. Виявлення терапевтичного ефекту залежно від способу введення ін'єкційних розчинів
Скачати 86.34 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір86.34 Kb.
“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.
Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:Шляхи введення ін'єкційних лікарських форм. Види ін'єкцій. Виявлення терапевтичного ефекту залежно від способу введення ін'єкційних розчинів.

Навчальний предмет:аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.

Чернівці 2008

Тема: Шляхи введення ін'єкційних лікарських форм. Види ін'єкцій. Виявлення терапевтичного ефекту залежно від способу введення ін'єкційних розчинів.

Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

1. Актуальність теми: Терапевтичний ефект лікарських засобів залежить від ряду факторів, одним із яких є спосіб застосування. Парантеральний спосіб введення досить поширений в сучасній медицині, оскільки має ряд переваг перед іншими способами введення: швидкість настання ефекту, можливість застосування непритомним хворим, точність дозування і т.д. Тому засвоєння даної теми має велике теоретичне значення для майбутньої професійної діяльності фармацевта-бакалавра.

2. Навчальна цілі:

2.1Студент повинен знати:


  • шляхи введення лікарських препаратів в організм;

  • вимоги до ін’єкційного шляху введення;

  • види ін’єкцій.

2.2. Вміти:

  • використовувати довідкову літератури щодо вибору шляху введення ін’єкційної ЛФ;

  • особливості технології ін’єкційних ЛФ в залежності від шляху введення;

  • пдбирати таро-закупорювальний матеріал в залежності від шляху введення.

3. Матеріали для самостійної позааудиторної роботи

3.1 Міжпредметна інтеграція

Дисципліни


Знати


Вміти


  • Попередні:

1. Латинська мова

Основи латинської термінології, структуру рецептаЧитати рецепти латинською мовою
  • Наступні:

1. Організація та економіка фармації

2. ФармакологіяПравила виписування рецептів згідно нормуючих документів

Шляхи введення ін’єкційних лікарських форм

Оцінювати правильність оформлення рецептів згідно нормуючих документів.

Обгрунтовувати вибір того чи іншого парантерального шляху введення препа­рату в залежності від виду захворювання.


  • Міжпредметна інтеграція:

1.Неорганічна та фармацевтична хімія

Властивості інгредієнтів та до­поміжних речовинВміти знаходити властивості речовин у ДФ і довідковій літературі.
Зміст

Види ін'єкцій. Залежно від місця введення ін'єкції ділять на: внутрішкірні, підшкірні, внутрім'язові, внутрівенні, внутріартеріальні, спинномозкові, внутрічерепні, внутрічеревні, внутріплевральні, внутрісуглобні.

Внутрішкірні ін'єкції (injectiones intracutanea)/. При цьому способі введення голка проколює тільки епідерміс шкіри і рідина в дуже малій кількості вводиться в простір між епідермісом і дермою. Внутрішкірні ін'єкції застосовують з метою діагностики інфекційних захворювань (реакція Пірке) , рідше - з лікувальною метою.

Підшкірні ін'єкції (injectiones subcutanea)/. Розчини вводяться в підшкірну клітковину. Для підшкірних ін'єкцій можуть використовуватись водні й олійні розчини, а також суспензії та емульсії. Швидкість всмоктування залежить від природи розчинника. Водні розчини всмоктуються швидко, олійні розчини, зависі та емульсії - повільно.

Внутрім'язові ін'єкції(/injectiones intramusculares). При цьому способі в товщину крупного м'яза можна вводити водні й олійні розчини, тонкі суспензії та емульсії. Порівняно з підшкірною клітковиною м'язи мають велику кількість кровоносних судин, що обумовлює швидке всмоктування лікарських препаратів; у той же час внутрім'язові ін'єкції менш болісні, тому що м'язова тканина, порівняно з підшкірною клітковиною, містить менше чутливих нервових закінчень.

Внутрівенні ін'єкції (injectiones intravenosae). Розчин вводиться в вену повільно і обережно. Дія ліків у цьому випадку наступає через 1-2 секунди. Внутрівенний спосіб дозволяє вводити в організм велику кількість рідини: від 1 до 500 мл, а в деяких випадках і більше. Часто ці розчини вводять крапельним методом (у цьому випадку розчин вводять у вену не через голку, а через канюлю зі швидкістю 40-60 крапель за хвилину).

Наявність у крові буферної системи (гідрокарбонати-фосфати-вуглекислота), яка регулює величину рН, дозволяє вводити в кров розчини різко кислої або лужної реакцій. При повільному введенні навіть розчини з рН 3-10 в невеликих об'ємах (15-20 мл) не викликають помітних ускладнень.

Всередину судин можна вводити тільки водні розчини, які добре змішуються з кров'ю (фізіологічні, кровозамінники, розчини глюкози і т.д.).

Не можна вводити в кров зависі, емульсії з діаметром часток, що перевищують діаметр еритроцитів. При внутрівенному введенні дозу лікарської речовини беруть у 3-4 рази меншу, ніж при прийомі в рот.Внутріартеріальні ін'єкції (injectiones intraarteriales). Розчин вводиться в артерію повільно, обережно. Дія ліків настає вже в процесі введення. При внутрісудинному введенні різко зростає небезпека емболії та інфікування організму.

Спинномозкові ін'єкції (injectiones cerebrospinales). Рідина вводиться в субарахноїдальний або перидуральний простір хребтового каналу. Для спинномозкових ін'єкцій застосовуються тільки істинні водні розчини з рН не менше 5 і не більше 8. Звичайно цим методом користуються для введення анестезуючих речовин та антибіотиків.

Умови розповсюдження і резорбції лікарських речовин у субарахноїдальному і перидуральному просторі різні. Так, при введенні анестезуючого розчину в субарахноїдальний простір уже через 5-7 хвилин настає так звана спинальна анестезія, а при ін'єкції в перидуральний - лише через 20-30 хвилин.

Всмоктування лікарських речовин у кров при цьому методі введення йде дуже повільно і практично не має значення. Спинномозкові ін'єкції повинні виконуватися досвідченим хірургом, бо поранення кінцевої нитки спинного мозку може привести до паралічу нижніх кінцівок.

Внутрічерепні ін'єкції (injectiones subarchnoidales). Розчин вводиться в розширену частину субарахноїдального простору і ліки діють негайно. Вводяться тільки істинні водні розчини нейтральної реакції. Метод часто використовується для введення пеніциліну і стрептоміцину при менінгіті. Рідше призначаються внутрікісткові, внутрісуглобні, внутріплевральні та інші ін'єкції.

Зараз застосовується метод упорскування без голки. Розчин за допомогою спеціального ін'єктора вводиться під тиском у підшкірну клітковину без порушення цілості шкірного покриву. Спосіб струминного введення лікарських речовин порівняно зі звичайними ін'єкціями за допомогою голки має переваги: безболісність ін'єкцій, швидке настання ефекту, зменшення необхідної дози, неможливість передачі «шприцевих інфекцій», більш рідка стерилізація ін'єктора, збільшення кількості ін'єкцій, які виконуються за одиницю часу (до 1000 за годину).

Безголкові ін'єктори розрізняються за такими основними ознаками: за глибиною введення препарату - для внутрішкірних, підшкірних, внутрім'язових ін'єкцій та універсальні; за кількістю доз, що вводяться, -багато- і одноразові; за конструкцією - пружним гідравлічним, електромеханічним, електромагнітним і пневматичним приводами.

Зараз випускаються безголкові ін'єктори БИ-1 /»Пчелка»/, БИ-2, БИ -3, БИ-5. Застосування безголкового ін'єктора сприяє появі самостійного високоефективного способу парентерального введення.3.2. Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 276 від 27.09.91р. О нормах отклонения ,допустимых при изготовлении ЛС .

7. Н-з № 583 від 19.07.72р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

8. Н-з № 530 від 4.06.82р. Об утверждении этикеток для оформления лекарств, изготовляемых в аптеках.

9. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

10. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

11. Н-з №626 від 15.12.2004 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки”.3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Шляхи введення лікарських препаратів в організм.

2. Види ін’єкцій.

3. Особливості введення олійних розчинів та суспензій.4. Матеріали для післяаудиторної роботи. Тематика НДРС.

„Виявлення терапевтичного ефекту в залежності від способу введення ін’єкційних розчинів.”


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка