Схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною, називається
Сторінка3/17
Дата конвертації25.04.2016
Розмір2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


A.

Y-зчеплене успадкування.


B. *

X-зчеплене домінантне успадкування.


C.

X-зчеплене рецесивне успадкування.


D.

Автосомно-рецесивний тип успадкування;E.

Автосомно-домінантний тип успадкування;61.

Який тип успадкування має полідактилія?


A.

Y-зчеплене успадкування.


B.

X-зчеплене домінантне успадкування.


C.

X-зчеплене рецесивне успадкування.


D.

Автосомно-рецесивний тип успадкування;


E. *

Автосомно-домінантний тип успадкування;


62.

Який тип успадкування має гемофілія?


A.

Y-зчеплене успадкування.


B.

X-зчеплене домінантне успадкування.


C. *

X-зчеплене рецесивне успадкування.


D.

Автосомно-рецесивний тип успадкування;


E.

Автосомно-домінантний тип успадкування;


63.

Який тип успадкування має ознака дальтонізм?


A.

Х-зчеплений домінантний тип успадкування


B.

Y-зчеплене успадкування.


C. *

X-зчеплене рецесивне успадкування.


D.

Автосомно-рецесивний тип успадкування;


E.

Автосомно-домінантний тип успадкування;


64.

Виберіть, що означає на схемі родоводу квадрат, всередині якого стоїть крапка?


A.

Пробанд невідомої статі.


B.

Пробанд чоловічої статі.


C.

Пробанд жіночої статі.D. *

Чоловік - гетерозиготний носій досліджуваного гена.


E.

Жінка - гомозиготний носій досліджуваного гена.


65.

Виберіть, що означає на схемі родоводу коло, всередині якого стоїть крапка?


A.

Пробанд невідомої статі.


B.

Пробанд чоловічої статі.


C.

Пробанд жіночої статі.


D.

Чоловік - гетерозиготний носій досліджуваного гена.


E. *

Жінка - гетерозиготний носій досліджуваного гена.


66.

Що означає поєднання генетичних символів батьків пробанда подвійною рискою на схемі родоводу?


A.

Викидень.


B.

Багатодітний шлюб.


C.

Неофіційний шлюб.


D.

Бездітний шлюб.


E. *

Споріднений шлюб.


67.

Що означає стрілка, намальована біля кружечка на зображенні родоводу?A.

Бездітний шлюб.


B.

Викидень.


C.

Дитина, що народилася мертвою.


D.

Пробанд чоловічої статі.


E. *

Пробанд жіночої статі.


68.

Назвіть, при якому типі взаємодії алельних генів гетерозиготи мають власний фенотип, проміжний між гомозиготою домінантною та рецесивною:


A.

Комплементарність.


B.

Наддомінуваня.


C.

Кодомінування


D. *

Неповне домінування


E.

Повне домінування


69.

Назвіть, який набір хромосом мають статеві клітини:


A.

Тетраплоїдний.


B.

Гомологічний.


C.

Поліплоїдний.


D.

Диплоїдний.


E. *

Гаплоїдний.


70.

Схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецессивною, називається:


A.

Тригібридне.


B.

Полігібридне.


C. *

Аналізуюче.


D.

Моногібридне.


E.

Дигібридне.


71.

Назвіть, яким буде розщеплення в другому поколінні за фенотипом в результаті схрещування гетерозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою:


A.

13:3.


B.

1:1.


C. *

3:1.


D.

2:1:2.


E.

1:2:1.


72.

Назвіть, якими будуть нащадки першого покоління при схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою?A.

Різні за фенотипом та однакові за генотипом.


B.

Різні за фенотипом та генотипом.


C. *

Одноманітні за фенотипом та генотипом.


D.

Одноманітні за генотипом та різні за фенотипом.E.

Одноманітні за фенотипом та різні за генотипом.


73.

Яку назву має алель, що фенотипово не проявляється в гетерозиготному стані?


A.

Гомозигота рецесивна.


B.

Гомозигота домінантна.


C.

Гетерозигота.


D. *

Рецесивна.


E.

Домінантна.


74.

Назвіть, скільки типів гамет продукує гетерозиготна за однією ознакою особина?


A. *

2.


B.

16.


C.

8.


D.

4.


E.

1.


75.

Гаплоїдний набір хромосом певного виду, це:


A.

Ідіограма.


B.

Генофонд.


C.

Спадковість.


D.

Каріотип.


E. *

Геном.


76.

Як називається властивість живих організмів набувати нових ознак в процесі онтогенезу:


A.

Адаптація.


B.

Еволюція.


C.

Спадковість.


D.

Метаболізм.


E. *

Мінливість.


77.

Що називається моносомєю?


A. *

Зменшення числа хромосом у каріотипі на одну.


B.

Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, не кратну гаплоїдному набору.C.

Повна відсутність однієї пари гомологічних хромосом у каріотипі.D.

Збільшення числа хромосом у каріотипі на одну.


E.

Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору.


78.

Що називається поліплоїдією?


A.

Зміна структури хромосом у каріотипі.


B.

Зміна числа хромосом у каріотипі на величину, не крат­ну гаплоїдному набору.


C. *

Збільшення числа хромосом у каріотипі на величину, кратну гаплоїдному набору хромосом.


D.

Зменшення числа хромосом у каріотипі на одну.


E.

Збільшення числа хромосом у каріотипі на одну.79.

Що називається хромосомними абераціями?A.

Моносомія.


B.

Гетероплоїдія.


C.

Поліплоїдія.


D. *

Інверсія.


E.

Трисомія.


80.

Геномними є мутації:


A.

Делеції.


B.

Дуплікації.


C.

Транслокації.


D. *

Поліплоїдії.


E.

Інверсії.


81.

Генні спадкові хвороби зумовлені:


A.

Поліплоїдією.


B.

Факторами зовнішнього середовища.


C. *

Мутацією одного гена.


D.

Геномними мутаціями.


E.

Хромосомними мутаціями.


82.

Життєздатними вважають організми, у яких виявляється:


A.

Нулісомія за двадцять першою парою хромосом.


B.

Нулісомія за другою парою хромосом.C.

Нулісомія за Х-хромосомою.


D. *

Моносомія за Х-хромосомою.E.

Нулісомія за першою парою хромосом.83.

До геномних мутацій відносять:


A.

Інверсію.


B.

Транслокацію.


C.

Делецію.


D.

Дуплікацію.


E. *

Анеуплоїдію.


84.

До геномних мутацій відносять:A.

Інверсію.


B.

Транслокацію.


C.

Делецію.


D.

Дуплікацію.


E. *

Гетероплоїдію.


85.

Геномна мутація:


A.

Інверсія.


B.

Транслокація.


C. *

Поліплоїдія.


D.

Делеція


E.

Дуплікація.


86.

Спадкову мінливість розрізняють:


A.

Фенотипову.


B.

Спонтанну.


C.

Індуковану.


D. *

Комбінативну.


E.

Модифікаційну.


87.

При модифікаційній мінливості відбувається зміна:A.

Гена.


B.

Каріотипу.


C. *

Фенотипу.


D.

Генотипу.


E.

Геному.


88.

Відомо, що зчеплення генів не буває абсолютним, оскільки порушу­ється внаслідок:A.

Плейотропії.


B. *

Кросинговеру під час мейозу.


C.

Взаємодії неалельних генів.


D.

Взаємодії алельних генів.


E.

Незалежного розходження хромосом під час мейозу.


89.

Яка з ознак є голандричною?


A.

Дальтонізм.


B.

Полідактилія.


C. *

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка