Схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною, називається
Сторінка5/17
Дата конвертації25.04.2016
Розмір2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Колір очей.


B.

Брахідактилія.


C. *

Ріст.


D.

Колір волосся.


E.

Група крові.


119.

Тип взаємодії неалельних генів, при якому відбувається пригнічення неалельним геном дії іншого гена?


A.

Проміжне успадкування.


B. *

Епістаз.


C.

Комплементарність.


D.

Наддомінування.


E.

Полімерія.


120.

Положення, які належать до характеристики алельних генів?


A.

Гени визначають неальтернативні ознаки.


B. *

Гени знаходяться в однакових локусах гомологічних хромосом.C.

Гени знаходяться у негомологічних хромосомах.


D.

Гени знаходяться в одній хромосомі.


E.

Гени знаходяться тільки в статевих хромосомах.


121.

Яка група крові містить аглютиноген B та аглютинін a ?A.

IV.


B. *

ІІІ


C.

II.


D.

I.


E.

Жодна.


122.

Що таке полімерія?


A.

Вид взаємодії алель них генів.


B.

Явище, при якому декілька ознак організму контролюються дією одного гена.


C. *

Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій розвиток певної ознаки зумовлений впливом кількох генів, що підсилюють її прояв в домінантному стані.D.

Проміжне успадкування.


E.

Одна з форм взаємодії неалельних генів, при якій алелі одного гена пригнічують прояв алелів інших генів.


123.

У якому випадку за системою резус можлива резус-конфліктна ситуація під час вагітності?


A.

Жінка Rh+, чоловік Rh-.


B.

Жінка Rh-, чоловік Rh-.


C.

Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гетерозигота).


D.

Жінка Rh+, чоловік Rh+ (гомозигота).


E. *

Жінка Rh-, чоловік Rh+ (гомозиготна).


124.

У випадку схрещування гетерозиготних особин при неповному домінуванні слід чекати розщеплення за фенотипом:A.

13:3.


B. *

1:2:1.


C.

1:1.


D.

1:1:1:1.


E.

3:1.


125.

Батько має другу групу крові, мати - третю. Яка ймовірність народження дитини з першою групою крові у цій сім’ї, якщо обоє батьків гетерозиготні?


A.

100%.


B. *

25%.


C.

75%.


D.

50%.


E.

0%.


126.

Полігенна ознаку у людини:


A.

Полідактилія.


B.

Колір волосся.


C.

Колір очей.


D. *

Колір шкіри.


E.

Група крові.


127.

Який тип взаємодії алельних генів характеризується тим, що летальні гени призводять до смерті особин в гомозиготному стані:


A. *

Наддомінуваня.


B.

Епістаз.


C.

Кодомінування.


D.

Неповне домінування.


E.

Повне домінування.


128.

Який тип взаємодії алельних генів характеризується тим, що гетерозиготи мають власний фенотип, проміжний між гомозиготою домінантною та рецесивною:A.

Комплементарність.


B.

Наддомінуваня.


C. *

Неповне домінування.


D.

Кодомінування.


E.

Повне домінування.


129.

Гени, що розміщені в негомологічних хромосомах, називаються:


A.

Плейотропія.


B.

Каріотип.


C. *

Неалельні.


D.

Група зчеплення.


E.

Алельні.


130.

Яка група крові містить аглютиноген А та аглютинін в:


A.

В жодній.


B.

IV.


C. *

II.


D.

III.


E.

I.


131.

Яку кількість типів гамет утворює особина з генотипом AАввCC:A.

8.


B.

6.


C.

3.


D. *

1.


E.

2.


132.

Яке співвідношення фенотипів у потомстві при аналізуючому схрещуванні, якщо особина, що аналізується, дигетерозиготна?


A. *

1:1:1:1.


B.

1:2:1.


C.

9:3:3:1.


D.

3:1.


E.

1:1.


133.

Як називаються гени, що займають однакові локуси гомологічних хромосом та відповідають за альтернативні прояви однієї ознаки?A.

Генофонд.B.

Геном.C.

Неалельні гени.


D. *

Алельні гени.


E.

Група зчеплення.


134.

Що таке гомологічні хромосоми?


A.

Статеві хромосоми.


B. *

Хромосоми однієї пари.C.

Хромосоми статевої клітини.


D.

Хромосоми соматичної клітини.


E.

Статеві хромосоми чоловіка.


135.

Як називається місце в хромосомі, яке займає ген?A.

Супутник.


B.

Теломера.


C.

Центромера.


D. *

Локус.


E.

Позиція.136.

Як називається наука про закономірності спадковості та мінливості?A.

Селекція.


B. *

Генетика.


C.

Біологія.


D.

Мікробіологія.


E.

Цитологія.


137.

Яким буде розщеплення в другому поколінні за генотипом в результаті схрещування гетерозиготних особин, які відрізняються за однією ознакою:A.

3:1.


B.

2:1:2.


C. *

1:2:1.


D.

3:13.


E.

1:1.


138.

Скільки алельних генів має гамета з кожної пари альтернативних ознак:


A.

8.


B.

4.


C.

2.


D. *

1.


E.

3.


139.

При якій взаємодії генів проявляється дія летальних генів?


A.

Полімерія.


B.

Неповне домінування


C.

Кодомінування


D. *

Наддомінування.


E.

Повне домінування


140.

Скільки типів гамет утворює особина з генотипом аaBbCC:


A.

3 типи гамет.


B. *

2 типи гамет.


C.

8 типів гамет.


D.

6 типів гамет.


E.

4 типи гамет.


141.

Гени, що займають різні локуси в одній хромосомі називаються:A.

Локуси


B.

Геном.


C.

Алельні гени.


D.

Регуляторні


E. *

Неалельні гени.142.

Як називається алель, що фенотипово проявляється в гетерозиготному стані?A.

Гетерозигота.


B.

Рецесивна.C. *

Домінантна.D.

Гомозигота рецесивна.E.

Гомозигота домінантна


143.

Скільки типів гамет продукує дигетерозиготна особина?A.

3 типи гамет.


B. *

4 типи гамет.C.

2 типи гамет


D.

8 типів гамет.E.

6 типів гамет.144.

Як називається особина, що має однакові алелі даного гена?A.

Каріотип.B.

Гібрид.


C. *

Гомозигота.D.

Гетерозигота.E.

Мутант.


145.

Як називається сукупність всіх генів особин однієї популяції?A.

Каріотип.B.

Геном.C.

Мінливість.


D. *

Генофонд.E.

Спадковість


146.

Як називається сукупність всіх ознак і властивостей організму?A. *

Фенотип.B.

Генотип.C.

Каріотип.D.

Геном.E.

Генофонд.


147.

Особина з генотипом AaBbCс утворює:


A.

3 типи гамет


B.

2 типи гамет.C.

4 типи гамет.


D.

6 типів гамет


E. *

8 типів гамет


148.

Яка кількість алельних генів існує в організмі людини для кожної ознаки:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка