Схрещування, при якому особину з невідомим генотипом схрещують з гомозиготою рецесивною, називається
Сторінка7/17
Дата конвертації25.04.2016
Розмір2.5 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
B.

32 бластомери.C. *

16 бластомерів.D.

8 бластомерів.E.

4 бластомери.175.

Під час ембріонального періоду розвитку людини на стадії дроблення швидко збільшується кількість бластомерів. Яка особливість мітотичного циклу в бластомерах забезпечує велику швидкість їхнього утворення?A.

Відсутність телофази мітозу.B.

Відсутність анафази мітозу.C.

Відсутність цитокінезу.D.

Відсутність реплікації ДНК.E. *

Відсутність пресинтетичного періоду інтерфази.176.

Періоди, коли зародок найчутливіший до ушкоджень різноманітними факторами, здатними порушувати його нормальний розвиток, називають критичними. Одним із цих періодів у людини є плацентація. Наприкінці якого тижня вагітності вона відбувається?A.

П'ятого.B.

Четвертого.C.

Третього.D. *

Другого.E.

Першого.177.

В онтогенезі багатоклітинного організму дроблення є періодом переходу від одноклітинної організації зародка до багатоклітинної. Які клітини утворюються в процесі дроблення:A.

Сперматиди.


B.

Оогонії.


C.

Сперматогонії.


D. *

Бластомери.


E.

Первинні ембріональні.


178.

Під час ембріогенезу в ланцетника утворилося 128 клітин. Ці клітини не ростуть. На якій стадії ембріогенезу знаходиться зародок:A.

Дроблення.B.

Гаструли.


C. *

Бластули.D.

Органогенезу.


E.

Гістогенезу.179.

У процесі запліднення в людини сперматозоїд проникає в жіночу статеву клітину. Як вона називається:


A.

Вторинним полоцитом.B.

Яйцеклітиною.C. *

Вторинним овоцитом.D.

Первинним овоцитом.E.

Овогонією.180.

Запліднення - це процес злиття чоловічих та жіночих гамет, внаслідок чого утворюється зигота, яка має диплоїдний набір хромосом. У процесі запліднення сперматозоїд здійснює акросомну реакцію. Який фермент бере участь у її забезпеченні?A.

Рибонуклеаза.B.

Рестриктаза.C. *

Гіалуронідаза.


D.

Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа.E.

Лігаза.181.

Яйцеклітина нерухома і містить усі типові клітинні органоїди. Після запліднення вона забезпечує початок розвитку нового організму; за розмірами вона більша від соматичних клітин даного організму. Який діаметр яйцеклітини людини?A.

13 000-20 000 мкм.B.

5000-6000 мкм.C.

1000-1300 мкм.


D. *

130-200 мкм.


E.

50-60 мкм.


182.

Чоловічі статеві клітини - сперматозоїди - рухливі. Вони відрізняються зовнішніми морфологічними ознаками від інших клітин. У сперматозоїда є головка, шийка, хвіст. Яка довжина сперматозоїда людини?A.

1000-2000 мкм.B.

520-700 мкм


C.

100-220 мкм.D. *

52-70 мкм.E.

10-20 мкм.183.

У жінки первинні овоцити формуються ще до народження і зберігаються протягом років. Яка кількість овоцитів за нормальних умов може вступати в період росту за життя жінки?A.

4000


B. *

400.


C.

40.


D.

4.


E.

1.


184.

У людини первинні овоцити формуються ще до народження. Проте на певній стадії профази мейозу овогенез припиняється на довгі роки. На якій стадії мейозу І це відбувається:A.

Лептонеми.B.

Пахінеми.C.

Диплонеми.D.

Зигонеми.E. *

Диктіотени.185.

Овогонїї - це первинні статеві клітини, які інтенсивно діляться мітозом. В одній з овогоній у пресинтетичний період ви­ник мутантний ген. Яку максимальну кількість овоцитів другого порядку може отримати цей ген:A.

Вісім.B. *

Один.C.

Чотири.


D.

Три.E.

Два.


186.

Сперматогенез - це процес утворення чоловічих статевих клітин - сперматозоїдів. У чоловіка внаслідок порушення мейозу утворився сперматозоїд з нормальним набором автосом, але з двома Х-хромосомами. На якому етапі сперматогенезу відбулося порушення?A.

Поділу.B.

Формування.


C. *

Дозрівання.D.

Росту.E.

Розмноження.


187.

Геронтологія - це наука, що вивчає:


A.

Особливості акселерації.B.

Профілактику захворювань у людей похилого віку.


C.

Особливості лікування хвороб у літніх людей.D.

Особливості розвитку захворювань у людей старечого віку.E. *

Основні закономірності старіння людини на всіх рівнях організації.188.

Чоловіки й жінки вважаються старечного віку, якщо їхній хронологічний вік становить:A.

100 років.B.

95 років.C. *

75 років


D.

65 років


E.

55 років


189.

Ектодермальне походження мають:


A.

Кров.B.

Кісткова тканина.C.

Епітелій, що вкриває внутрішню поверхню стінки кишки.


D.

М'язова тканина.E. *

Нервова тканина.190.

Процес утворення нервової трубки в зародка називається:A.

Копуляцією.


B.

Інвагінацією.


C.

Делямінацією.


D.

Сегментацією.


E. *

Нейруляцією.


191.

Внутрішній зародковий листок гаструли ланцетника нази­вається:


A.

Бластопором.B.

Бластодермою.C.

Мезодермою.D. *

Ендодермою.E.

Ектодермою.192.

Провізорні органи - це:


A.

Формуються після народження.B.

Позаличинкові органи.C.

Позазародкові органи.D. *

Тимчасові органи, що є в ембріогенезі


E.

Постійні органи.193.

Хребетних тварин, які мають амніон, називають:A.

Плазунами.B.

Земноводними.C.

Ссавцями.D.

Анамніями.E. *

Амніотами.194.

Гістогенез - це процес утворення:A.

Нейрули.B.

Зиготи.C.

Бластомерів.D.

Органів.E. *

Тканин.


195.

Двошаровий зародок у ланцетника називається:A.

Зиготою.B.

Нейрулою.C.

Морулою.D. *

Гаструлою.E.

Бластулою.


196.

В оптимальних умовах сперматозоїд здатний зберігати фертильність:


A.

до 12 год.


B.

до 48 год.C. *

до 72 год.


D.

до 3 год.E.

до 1 год.197.

Синкаріон - це:A.

Зародок на стадії шести бластомерів.


B.

Зародок на стадії двох бластомерів.


C.

Жіночий пронуклеус.


D.

Чоловічий пронуклеус.


E. *

Ядро зиготи, яке утворилося в процесі злиття жіночого та чоловічого пронуклеусів.


198.

Відновлення повного диплоїдного набору хромосом у зиготі відбувається завдяки:A.

Органогенезу.B.

Гаструляції.C.

Дробленню.D.

Мітозу.E. *

Мейозу.199.

Відновлення повного диплоїдного набору хромосом у зиготі відбувається завдяки:A.

Органогенезу.B.

Гаструляції.C.

Дробленню.D. *

Заплідненню.E.

Мітозу.200.

Зародок, під час дробління між клітинами якого немає порожнини, називається:


A.

Зиготою.B.

Трофобластом.C. *

Морулою.D.

Гаструлою.E.

Бластулою.201.

Роль сперматозоїда при заплідненні в людини полягає в тому, що він:A.

Вносить цитоплазму у зиготу.B.

Сприяє проникненню в клітину інших сперматозоїдів.C.

Вносить поживні речовини, що будуть використані під час дроблення;D.

Взаємодіє з овоцитом першого порядку, індукуючи перетворення його на яйцеклітину;E. *

Вносить половину генетичного матеріалу у зиготу.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка