Смирнов Сергій Іванович (1907 – 1992) Доктор ветеринарних наук, професор Харківської державної зооветеринарної академії Харків 2007
Скачати 200.59 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір200.59 Kb.Смирнов

Сергій Іванович
(1907 – 1992)
Доктор ветеринарних наук, професор

Харківської державної

зооветеринарної академії

Харків 2007

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Смирнов

Сергій Іванович
Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 1950 – 1992 рр.
До 100-річчя від дня народження

видатного педагога і вченого


Харків - 2007
УДК 619 : 616.1/.8 (092) : 016

Смирнов Сергій Іванович: Біобібліографічний покажчик наукових праць 1950-1992 роки. (До 100-річчя від дня народження) / Бібліотека ХДЗВА; Упорядник З. І. Шакула; Редактор Г.В. Свириденко. – Харків, 2007. - 28с.

Комп’ютерний набір Зінченко Т. О.

Редакційно-видавничий відділ ХДЗВА
Людина з великої літери
У літопису кафедри внутрішніх хвороб тварин, заснованої ще у 1879 році, значне місце займає ім’я професора Смирнова Сергія Івановича, який протягом 36 років очолював кафедру внутрішніх незаразних хвороб Харківського ветеринарного (1949 – 1960), а потім Харківського зооветеринарного (1960 – 1985) інститутів.

Народився Смирнов С. І. 20 червня 1907 року в м. Єкатеринодарі (сучасний Краснодар) в сім’ї ремісника-кравця. У 1917 році закінчив з похвальним листом Сюгінське заводське початкове училище В’ятського повіту, а в 1924 закінчив школу ІІ ступеня в м. Можга Удмуртської АРСР, в тому ж році вступив до Казанського ветеринарного інституту, який закінчив в 1928 році. Через рік роботи завідувачем ветеринарної дільниці в с. Тишла Троїцького району (Оренбурзький округ) був прийнятий в аспірантуру при кафедрі спеціальної патології і терапії Казанського ветеринарного інституту до професора Рухлядєва М. П., одного із фундаторів ветеринарної гематології. Після закінчення аспірантури в 1932 році його направлено в Уральський (Троїцький) ветеринарний інститут, де С.І.Смирнов організував кафедру патології і терапії внутрішніх незаразних хвороб і керував нею на протязі 17 років (1932 – 1949). У цей час С. І. Смирнов підготував і захистив кандидатську дисертацію на тему „Количественный и морфологический состав форменных элементов крови здоровых свиней”.

У 1934 році йому було присвоєно звання доцента. У 1943 році С. І. Смирнов захистив докторську дисертацію на тему „Прижизненная пункция костного мозга у свиней в норме и при чуме”, а в 1944 році ВАК СРСР затвердила його доктором ветеринарних наук та надала звання професора.

З 1949 року подальша науково-педагогічна і громадська діяльність професора С. І. Смирнова пов’язана з Харківським ветеринарним інститутом. За конкурсом його обрано завідувачем кафедри внутрішніх незаразних хвороб.

В цей період після повернення інституту з евакуації з м. Фрунзе (нині Бішкек) від клінік залишилась лише невелика їх частина, де й розмістилася кафедра хірургії, кафедра терапії разом із кафедрою клінічної діагностики розташувалися у приміщенні колишньої клініки дрібних тварин. Бракувало клінічного інвентарю та обладнання, штат викладачів було не укомплектовано. На той час частина населення Харкова та передмістя утримувала корів, кіз, свиней, що давало змогу проводити заняття з використанням хворих тварин. Керована професором С. І. Смирновим кафедра встановила тісний зв’язок з іподромом, зоопарком, цирком, звідкіля часто для стаціонарного лікування надходили хворі коні та зоопаркові тварини. Все це, безумовно, сприяло набуттю студентами клінічного досвіду.

Поряд з організацією та удосконаленням навчальної та методичної роботи на кафедрі, починаючи з 1950 року, була розпочата підготовка наукових кадрів через аспірантуру. Лише за період роботи у Харківському ветеринарному інституті С. І. Смирновим підготовлено вісім кандидатів наук. Серед них професор В. К. Чернуха і доцент М. О. Штиленко. Наукова продукція кафедри в ті часи займала значне місце в Наукових працях інституту. „...С большой теплотой я вспоминаю первые 11 лет работы в Харьковском ветеринарном институте…” (С. І. Смирнов, фрагмент автобіографічних заміток).

Після об’єднання Харківського ветеринарного та Харківського зоотехнічного інститутів кафедра внутрішніх хвороб тварин була розміщена в нових, на той час, ветеринарних клініках, розрахованих на навчання 75 студентів. Терапевтична клініка містила 10 денників для хворих тварин, що завжди були заповнені не лише тваринами учгоспу, але і навколишніх господарств. Хворих тварин демонстрували не лише на практичних заняттях, але і на лекціях.

За час своєї роботи професор С. І. Смирнов зробив значний внесок в розвиток клінічної ветеринарії, в обґрунтування основних принципів ветеринарної терапії включаючи профілактичну. В нашій країні він виявив та описав лейкоз великої рогатої худоби, післяпологову гемоглобінурію, субклінічний кетоз корів, ним розроблена класифікація методів терапії основних груп внутрішніх незаразних хвороб. Під його керівництвом виконано цикл робіт з вивчення динаміки кістково-мізкового кровотворення у основних видів сільськогосподарських тварин при різних захворюваннях, а також серія робіт щодо вивчення етиології, патогенезу та профілактики субклінічного кетозу молочних корів.

Основними напрямками наукової діяльності С. І. Смирнова та його учнів були:


 • вивчення патогенезу анемії та методи лікування хворих з використанням прижиттєвої пункції кісткового мозку (Смирнов С. І., Гронець І. Г., Зельцер А. Г., Чернуха В. К., Штиленко В. О., Божко В. Й., Заболотний М. І., Анісімов І. В.);

 • вивчення найважливіших порушень обміну речовин у великої рогатої худоби, їх діагностика, лікування та профілактика (Смирнов С. І., Штиленко М. О., Чумак М. І., Павлов М. Є., Бирка В. І., Яковлєв О. С., Пасічник В. А., Кузьміна Л. М.);

 • вивчення етиології, патогенезу, методів лікування та профілактики найважливіших хвороб молодняку (Чернуха В. К., Зимогляд М. А.);

 • вивчення клініки та діагностики афлатоксикозу в експерименті (Митрофанов О. В., Коренєв М. І.).

С. І. Смирнов співавтор шести видань базового підручника з внутрішніх незаразних хвороб сільськогосподарських тварин для студентів ветеринарних вузів, ряду монографій, довідників, рекомендацій.

Багато наукових статей професора С. І. Смирнова видано українською, а деякі естонською мовами, анотовані у закордонних виданнях. Його творчий доробок складає 129 наукових робіт.

Плідною була й робота з підготовки наукових кадрів: підготовлено 17 кандидатів та 2 доктори наук.

Більше 12 років, починаючи з 1964 року, професор С. І. Смирнов був членом редакційної колегії журналу „Ветеринария”, обирався членом науково-технічної ради Міністерства сільського господарства УРСР, був головою відділення товариства „Знання” при Харківському зооветеринарному інституті.

За свою плідну працю професора С. І. Смирнова було нагороджено орденом „Трудового Красного Знамени”, медаллю „За доблесний труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, ювілейними медалями, Почесними грамотами Міністерства сільського господарства СРСР, Правління спілки «Знання»УРСР.

З 1985 року С. І. Смирнов працював на посаді професора кафедри, а в 1986 році вийшов на пенсію.

Помер С. І. Смирнов у 1992 році та похований на кладовищі біля академмістечка.


Основні дати життя та діяльності

Сергія Івановича Смирнова
20.06.1907 Народився в м. Єкатеринодарі (Краснодарі)

1917 Закінчив Сюгінське заводське початкове училище В’ятського повіту

1924 Закінчив школу ІІ ступеня в м. Можна Удмуртської АРСР

1924-1928 Навчання в Казанському ветеринарному інституті

1929-1932 Аспірантура при кафедрі спеціальної патології і терапії

1932-1949 Працює в Троїцькому ветеринарному інституті

1934 Присвоєно звання доцента

1944 Присвоєно вчений ступінь доктора ветеринарних наук Надано звання професора

1949-1985 Завідувач кафедри внутрішніх хвороб ХЗВІ

1960-1985 Співавтор шести видань підручників по внутрішнім незаразним хворобам сільськогосподарських тварин

З 1964 Член редколегії журналу „Ветеринария”

1992 Пішов з життя і похований на кладовищі біля академмістечка ХДЗВАЗа видатні заслуги нагороджений орденом „Трудового Красного Знамени”, медаллю „За доблесний труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, ювілейними медалями, Почесними грамотами Міністерства сільського господарства СРСР, Правління спілки Знання УРСР.
Покажчик праць
1950

 1. Смирнов С. И. Анемия мозга // Ветеринарный энциклопедический словарь. – М., 1950. – Т. 1. – С. 29.

 2. Смирнов С. И. Изменения в клиническом статусе лошадей при водном голодании // Труды Троицкого ветеринарного института. – 1950. – Вып. 5. – С. 265-274.

 3. Смирнов С. И. К клинике внутрибрюшного кровоизлияния на почве разрыва печени у лошади // Труды Троицкого ветеринарного института. – 1950. – Вып. 5. – С. 374-376.

 4. Смирнов С. И. Одномоментное исследование желудочного содержимого при заболеваниях желудка у лошади // Труды Троицкого ветеринарного института. – 1950. – Вып. 5. – С. 293-301.1952

 1. Смирнов С. И. Гистологическая картина костного мозга свиней в норме и при чуме // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1952. – Т. 21. – С. 79-84.

 2. Смирнов С. И. К вопросу о лимфаденозе крупного рогатого скота // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1952. – Т. 21. – С. 391-398.

 3. Смирнов С. И. О влиянии возбуждения при фиксации на количественный и морфологический состав периферической крови у свиней // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1952. – Т. 21. – С. 85-93.

 4. Смирнов С. І. Про деякі додаткові прийоми клінічного дослідження коней // Соціалістичне тваринництво. – 1952. - № 2. – С. 45.

 5. Смирнов С. І. Рідина для зберігання голок // Соціалістичне тваринництво. – 1952. - № 3. – С. 48.

 6. Смирнов С. И. Способ точного дозирования пунктата при костномозговой пункции по М. И. Аринкину // Врачебное дело. – 1952. - № 5. – С. 455.

 7. Смирнов С. И. О тканевой терапии при хронической альвеолярной эмфиземе легких // Ветеринария. – 1953. - № 6 . – С. 43-44.


1954

 1. Смирнов С. І. Незаразні хвороби // Довідник ветеринарного фельдшера. – К., 1954. – С. 132-163.

 2. Смирнов С. И. О руководящих принципах современной ветеринарной терапии // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1954. – Т. 22. – С. 356-364.

 3. Смирнов С. И. Прижизненное исследование костного мозга у сельскохозяйственных животных и научно-практическое значение этого метода // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1954. – Т. 22. – С. 364-373.


1955

 1. Магда І. І., Смирнов С. І., Шалдуга Н. Є. Травматичний ретикулоперитоніт великої рогатої худоби. – К.: Сільгоспвидав, 1955. – 117 с.1956

 1. Смирнов С. И. Опыт применения камполона при анемиях сельскохозяйственных животных // Ветеринария. – 1956. - № 12. – С. 39-41.


1958

16. Смирнов С. И., Бобылев В. П. Данные химического исследования сернокислого натрия озера „Шамели” при внутреннем применении у лошади // Труды Троицкого ветеринарного института. – 1958. – Т. 6. – С. 367 – 370. 1. Смирнов С. И. Наблюдения по клинике спорадического и экспериментального травматического перикардита крупного рогатого скота // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1958. – Т. 23. – С. 165-175.

19. Смирнов С. И. О классификации методов терапии // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1958. – Т. 23. – С. 161- 165.
1959

20. Смирнов С. И., Божко В. И. Стимулирующее и лечебное действие витамина В12 у свиней // Сборник студенческих работ / Московский технологический институт мясной и молочной промышленности. – 1959. – Вып. 6. – С. 48-50.


1960

21.Смирнов С. І. Незаразні хвороби з основами діагностики. – К.: Держсільгоспвидав УРСР, 1960. – 145 с. – (Бібліотека вет.

фельдшера).

22.Смирнов С. И. Об исследовании на гемосидерин костно-мозгового пунктата у лошадей // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1960. – Т. 24. – С. 300-302.

23. Смирнов С. И. Опыт сравнительного изучения действия тканевых препаратов на здоровых животных и при гипоплаксических анемиях // Украинская конференция по применению тканевых препаратов по В.П. Филатову в животноводстве и ветеринарии: Рефераты докладов. – Одесса, 1960. – С. 53.

Професор С.І. Смірнов з аспірантами

24.Смирнов С. И. Опыт тканевой терапии при альвеолярной эмфиземе легких у лошадей // Сборник трудов Харьковского ветеринарного института. – 1960. – Т. 24. – С. 341-350.

25.Смирнов С. И., Божко В. И. О стимулирующем и лечебном действии витамина В12 // Болезни свиней [Доклады конференции]. – Тарту, 1960. – С. 312.-317.

26.Патология и терапия внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных: Для ветеринарных институтов и факультетов. /С. И. Смирнов, И. Г. Шарабрин, Г. В. Домрачеев и др. – М.: Сельхозгиз, 1960. – 504 с.

27.Смирнов С. И., Божко В. И. Стимулирующее и лечебное действие витамина В12 у свиней // Ветеринария. – 1960. – № 1. - С. 48-50.


1961

28.Смирнов С. И. Послеродовая гемоглобинурия коров // Ветеринария. – 1961. - № 5. – С. 52-54.1962

29.Смирнов С. І. Кормова токсична дистонія великої рогатої худоби // Вісник сільськогосподарської науки. – 1962. - № 9. – С. 82-85.

30.Смирнов С. И. Опыт сравнительного изучения действия тканевых препаратов на здоровых животных и при гипопластических анемиях // Тканевые препараты в животноводстве. – К., 1962. – С. 152-157.
1963

31.Действие ультрафиолетового излучения на рост, показатели крови и костномозгового пунктата у свиней / С. И. Смирнов, В. К. Чернуха, В.

С. Швецов, О. И. Дубровская. // Использование ультрафиолетового облучения в животноводстве. – М., 1963. – С. 137-143.

32.Действие ультрафиолетовых лучей на рост, показатели крови и костномозгового пунктата у свиней / С. И. Смирнов, В. К. Чернуха, В. С. Швецов, О. И. Дубровская // Научные труды ХЗВИ. – К., 1963. – Т. 1 (25): Борьба с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 83-92.

33.Смирнов С. І. Довідник ветеринарного лікаря. – К., 1963.

Внутрішні незаразні хвороби. – С. 123-164.

Отруєння сільськогосподарських тварин. – С. 164-174.

Незаразні хвороби молодняка. – С. 307-312.

Незаразні хвороби птиці. – С. 339-343.

Науковий експеримент під керівництвом професора С.І. Смірнова


34.Смирнов С. И. К вопросу о кетозах коров // Пятая Всесоюзная конференция ветеринарных терапевтов и диагностов: Тезисы докладов. – Киев, 1963. – С. 41-42.

35.Смирнов С. И. Некоторые вопросы учения об анемиях сельскохозяйственных животных в свете современных данных // Научные труды ХЗВИ. – 1963. – Т. 1(25): Борьба с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 83-92.

36.Смирнов С. И., Чернуха В. К. Некоторые стороны механизма действия подсадки тканей селезенки и надпочечника при альвеолярной эмфиземе легких у лошадей // Научные труды ХЗВИ. – 1963. – Т. 1(25): Борьба с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 97-104.

37.Смирнов С. И. Обоснование лечения дистоний преджелудков жвачных // Ветеринария. – 1963. - № 4. – С. 58-63.

38.Смирнов С. І. Остеомаляція // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1963. – Т. 10. – С. 410.

39.Смирнов С. І. Тимпанія // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1963. – Т. 14. – С. 400.

40.Хохол О. М., Смирнов С. І. Рахіт // Українська Радянська Енциклопедія. – К., 1963. – С. 144.
1964

41.Смирнов С. И. Основы общей терапии // Внутренние незаразные

болезни сельскохозяйственных животных. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – М., 1964. – С. 9-56.

42.Смирнов С. И. Клинические особенности кетозов крупного рогатого скота и лечебно-профилактические мероприятия при них // Профилактика и лечение незаразных болезней сельскохозяйственных животных. – М., 1964. – С. 67-169.

43.Смирнов С. И. Основы общей ветеринарной терапии / Перевод И. Карде; Эстонская сельскохозяйственная академия. – Тарту, 1964. –

77 с. – (На эстонском языке).

44.Смирнов С. И. Послеродовая гемоглобинурия у коров // Профилактика и лечение незаразных болезней сельскохозяйственных животных. –

М. , 1964. – С. 186-191.


1965

45.Смирнов С. І. До питання про кетози і післяпологову гемоглобінурію корів // Ветеринарія. – К., 1965. – Вип. 4. – С. 88-93.

46.Смирнов С. И. О кетозе коров // Ветеринария. – 1965. - №10. – С. 52.

1966

47.Смирнов С. І., Штиленко М. А. Про пароксизмальну гемоглобінурію телят // Ветеринарія. – К., 1965. – Вип. 4. – С. 84-88.

48.Смирнов С. И. Профилактическая терапия и ее задачи // Ветеринария. – 1966. - № 4. – С. 65-68.

49.Смирнов С. И. Субклинический кетоз // Профилактика и лечение внутренних незаразных болезней сельскохозяйственных животных. – Рига, 1966.

50.Смирнов С. И. О действии масляной и уксусной кислот на кетогенез и клиническое состояние коров // Отчетная научная конференция Харьковского зооветеринарного института за 1965 год. – 1966. - С. 104.
1967

51.Шабрин И. Г., Смирнов С. И. Достижения и перспективы профилактики и терапии внутренних незаразных болезней животных // Ветеринария. – 1967. - № 10. – С. 69-72.

52.Смирнов С. И. О действии масляной и уксусной кислот на кетогенез и клиническое состояние коров // Научные труды Харьковского зооветеринарного института. – 1967. – Т. 2 (26): Борьба с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 92-99.

53.Смирнов С. И., Горб Т. В. О раскислении силоса и кислого жома // Ветеринария. – 1967. - № 3. – С. 84-85.

54.Смирнов С. И. Рекомендации по диагностике и профилактике важнейших нарушений обмена веществ у крупного рогатого скота. – Киев, 1967. – 11 с. – (Украинское республиканское правление научно-технического общества сельского хозяйства).


Кафедра внутрішніх незаразних хвороб ХЗВІ, 1967р.


1968

55.Смирнов С. И. Анемия головного мозга // Ветеринарная энциклопедия. – М., 1968. – Т. 1. – С. 249.

56.Смирнов С. И., Чумак Н. И. Изменение уровня кетонемии и кетонурии у коров в зависимости от кормления // Ветеринария. – 1968. - № 5. – С. 58-59.

57.Смирнов С. І., Зельцер А. Р. Клініко-експериментальні спостереження при отруєнні соланіном // Ветеринарія. – К., 1968. – С. 83-87.

58.О полной блокаде сердца / С. И. Смирнов, И. В. Анисимов, А. И. Коноплев // Научные труды ХЗВИ. – Х., 1968. – Т. 3 (27). – С. 84-91.

59.Смирнов С. І., Штиленко М. А., Шведов В. Про дію ультрафіолетового опромінення на гематологічні показники та продуктивність курей // Ветеринарія. – К., 1968. – Вип. 19. – С. 77-82.1969

60.Смирнов С. И. Болезни желудка жвачных животных. – М.: Колос, 1969. – 112 с. – (Библиотечка практикующего ветеринарного врача).

61.Смирнов С. И. Гидроцефалия // Ветеринарная энциклопедия. – М., 1969. – Т. 2. – С. 43.

62.Смирнов С. И. К методике массового определения кетоновых тел в молоке коров // Труды ХЗВИ. – Х., 1969. – Т. 4 (28): Борьба с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 68-72.

63.Смирнов С. И. Кетоз коров и его этиопатогенетические формы // Материалы докладов Всесоюзной научно-практической конференции терапевтов и диагностиков, посвящается 100-летию Н. П. Рухлядева. – 1969. – Т. 1. – С. 485-489.

64.Смирнов С. И. Материалы по этиопатогенезу, лечению и профилактике бронхопневмонии телят // Сборник рефератов НИР. Серия 21. – 1969. - № 9. – С. 23.

65.Смирнов С. И. О классификации болезней сердечной мышцы // Научные труды ХЗВИ. – 1969. – Т. 4(28): Борьба с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 65-68.

66.Смирнов С. И. Прижизненное исследование костного мозга у сельскохозяйственных животных, научно-практическое значение этого метода и очередные задачи // Материалы докладов Всесоюзной научно-практической конференции терапевтов, диагностиков, посвященный 100-летию проф. Н. П. Рухлядева. – 1969. – Т. 1. – С. 115-117.

67.Смирнов С. И. Ранняя диагностика и профилактика кетозов коров // Сборник рефератов НИР. Серия 21. – 1969. - №9. – С.23.

68.Смирнов С. И., Божко В. И. Состав костномозгового пунктата у свиней в зависимости от места пункции // Ветеринария. – 1969. - № 7. – С. 65-66.

69.Smirnow S. I., Cumak N.I. Izmenenie urovnja ketonemii I ketonuzei u korow v zavisimosti ot kormlenija (Vezanderungen im ketokörpezspigel des Blutes und Harns bei Küher in Abhängigkeit von der Fütterung) // Zandwirt schaffliches Zentralblatt. – 1969. – № 4. - P.781.
1970

70.Смирнов С. І. Будьте ветлікарем: Абітурієнту-70 // Ленінський шлях. – 1970. – 23 червня.


1971

71.Смирнов С. И. Дополнительные методы клинического обследования животных // Ветеринария. – 1971. - № 5. – С. 75-76.

72.Смирнов С. І., Чернуха В. К. Незаразні хвороби // Хвороби сільскогосподарських тварин. – К., 1971. – С. 148-205.

73.Внутренние незаразные болезни сельскохозяйтсвенных животных / В. А. Аликаев, Л. Г. Замарин, … С. И.Смирнов и др. - 4-е издание исправленное и дополненное. – М.: Колос, 1972. – 542 с. - (Учебники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных учебных заведений).

74.Смирнов С. І. Внутрішні незаразні хвороби жуйних. – К.: Урожай, 1972. – 279 с.

75.Смирнов С. И. Материалы по изучению кетоза коров // Труды ХЗВИ. – 1972. – Т. 168: Борьба с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 3-5.

76.Смирнов С. І. Основи фармакотерапії з терапевтичною технікою (Методична розробка): для студентів-заочників ветеринарних факультетів. – Київ, 1972. – 90 с.

1973

77.Смирнов С. И., Павлов М. Е. Изменение свойств содержимого рубца и кетогенеза у коров // Ветеринария. – 1973. - № 4. – С. 91-94.

78.Незаразні хвороби з основами діагностики /Г. Д. Адамець, О. І. Конопльов, С. І. Смирнов. – К., 1973. – 154 с.
1974

79.Смирнов С. И., Павлов М. Е. Изменение клинико-биохимического статуса коров под действием больших доз уксусной кислоты // Труды ХЗВИ. – Х., 1974. – Т. 199: Меры борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 23-26.

80.Смирнов С. И., Бырка В. И. Клиническая оценка некоторых функциональных проб печени крупного рогатого скота // Труды ХЗВИ. – Х., 1974. – Т. 199: Меры борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных. - С. 14-18.
1975

81.Смирнов С. И. Клиническое значение кетогенных и антикетогенных факторов // Ветеринария. – 1975. - № 10. – С. 84-88.

82.Смирнов С. И. О наименовании, номенклатуре и классификации некоторых внутренних болезней // Труды ХЗВИ. – Х., 1975. – Т.214: Меры борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 104-107.
1976

83.Смирнов С. И., Павлов М. Е. Динамика некоторых клинико-физиологических показателей у коров при нагрузке глюкозой // Труды ХЗВИ. – 1976. – Т. 228: Меры борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 26-28.

84.Смирнов С. И. Основы общей терапии // Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. – М., 1976. – Гл. 2. – С. 31-72.

85.Смирнов С. І. Внутрішні незаразні хвороби // Довідник ветеринарного лікаря. – К., 1976. – С. 112-152.

86.Смирнов С. І. Отруєння сільськогосподарських тварин // Довідник ветеринарного лікаря. – К., 1976. – С. 152-163.

87.Смирнов С. І. Хвороби птиці. Незаразні хвороби птиці // Довідник ветеринарного лікаря. – К., 1976. – С. 354-358.

88.Функциональные нервные болезни // Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1976. – Гл. 10. – С. 427-435.
1977

89.Смирнов С. И. Внутренние незаразные болезни жвачных. - 2-е издание, дополненное и переработанное. – К.: Урожай, 1977. – 224 с.

90.Смирнов С. И. Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике болезней обмена веществ // Бюллетень НТС МСХ СССР. – 1977. - № 6, 7, 8.
1978

91.Применение осимола при скрытом кетозе коров / С. И. Смирнов, М. Е. Павлов, А. С. Яковлев, В. А. Пасечник // Ветеринария. – 1978. - № 7. – С. 72-73.

92.Смирнов С. И. Субклинический кетоз коров и лечебно-профилактические мероприятия при нем // Труды ХЗВИ. – 1978. – Т. 249: Меры борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 3–8.
1979

93.Смирнов С. І. Внутрішні незаразні хвороби // Довідник ветеринарного фельдшера. – 3-є видання доповнене і перероблене. – К.: Урожай, 1979. – С. 127-155.1980

94.Смирнов С. И. Пути профилактики важнейших незаразных болезней молодняка // Сборник научных трудов ХЗВИ. – 1980. – Т. 269: Меры борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 3-6.


1981

95.Смирнов С. И. Кетозы молочных коров. Особенности их этиологии, патогенеза, лечения и профилактики в зависимости от зональных условий // Сельское хозяйство: Сборник рефератов НИР и ОКР [ВНТИ Центр]. – 1981. - №43. – С. 25.

96.Смирнов С. И. Остеодистрофия откармливаемого крупного рогатого скота. Особенности этиологии, патогенеза, лечения и профилактики в зависимости от зональных условий // Сельское хозяйство: Сборник рефератов НИР и ОКР [ВНТИ Центр]. – 1981. - № 43. – С. 25.

97.Смирнов С. І. Профілактика основних внутрішніх незаразних хвороб // Зоогігієна і профілактика захворювань сільськогосподарських тварин. – К.: Урожай, 1981. – С. 176-188.


1983

98.Смирнов С. И. О лечении и профилактике субклинического кетоза коров // Сборник научных трудов ХЗВИ. – 1983. – Т. 296: Совершенствование мер борьбы с болезнями мелкого и крупного рогатого скота. – С. 15-19.

99.Смирнов С. И. Пути совершенствования клинической подготовки студентов // Ветеринария. – 1983. - № 1. – С. 63-64.
1984

100.Смирнов С. И. Лечение коров со скрытой формой кетоза // Ветеринария. – 1984. - № 1. – С. 55-57.

101.Смирнов С. И., Богомаз Л. Н., Пашкова Т. П. О действии строфантина на сердце коровы // Сборник научных трудов ХЗВИ. – 1984. – Т. 305: Совершенствование мер борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных. – С. 64-67.
1985

102.Смирнов С. И. Болезни нервной системы: Функциональные нервные болезни // Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных / Под редакцией И. Г. Шарабрина. – 6-е издание, исправленное и дополненное. – М., 1985. – Гл. 10. – С. 371-378.

103.Болезни системы крови // Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных / Под редакцией И. Г. Шарабрина. – 6-е издание, исправленное и дополненное. – М., 1985. – Гл. 8. – С. 260-287.

104.Смирнов С. И. Основы общей терапии // Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных / Под редакцией И. Г. Шарабрина. – 6-е издание, исправленное и дополненное. – М., 1985. – Гл. 2. –С. 29-80.

105.Смирнов С. И. Рекомендации по диагностике, профилактике и лечению субклинического кетоза молочных коров. – Киев.: Урожай, 1985. – 13 с.
1987

106.Справочник по болезням животных /В. К. Чернуха, Е. В. Андреев, … С. И. Смирнов и др.; Под редакцией В. К. Чернухи. – К.: Урожай, 1987. – 352 с. – (Литература для кабинета специалиста).


1989

107.Смирнов С. И. Особенности применения некоторых лекарственных веществ жвачным // Ветеринария. – 1989. - № 8. – С. 59-61.


1990

108.Незаразные болезни лошадей / И. А. Калашник, Д. Д. Логвинов, С. И. Смирнов и др. – М.: Агропромиздат, 1990. – 272 с.


1992

109.Смирнов С. И. Внутренние незаразные болезни // Болезни лошадей: Справочник / Под редакцией И. А. Калашника. – К., 1992. – С. 58-88.
Література про життя та діяльність

Смирнова Сергія Івановича

1. Калашнік І. О. До шістдесятиріччя Сергія Івановича Смирнова // Вісник сільськогосподарської науки. – 1967. - № 7. – С. 126.

2. Поздоровляємо ювіляра! // Ленінський шлях. – 1967. – 4 липня.

3. Смирнов С.И. [К 60-летию со дня рождения и 38-летию научно-педагогической и общественной деятельности заведующего кафедрой внутренних незаразных болезней Харьковского зооветеринарного института доктора ветеринарных наук, профессора С. И. Смирнова] // Ветеринария. – 1967. - № 5. – С. 125.

4. Смирнов Сергій Іванович // Учені вузів Української РСР. – К., 1968. – С. 398-399.

5. Наши юбиляры // Ветеринария. – 1977. - № 7. – С. 126-127.

6. Наши юбиляры // Ветеринария. – 1982. - № 7. – С. 80.

7. Наши юбиляры // Ветеринария. – 1992. - № 7-8. – С. 61.
Зміст 1. Людина з великої літери…………………………………………………..5
 1. Основні дати життя та діяльності С. І. Смирнова ………………………9 1. Покажчик наукових праць ........................................................................10
 1. Література про життя та діяльність Сергія Івановича Смирнова..........26

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка