Спеціальна патоморфологія Текстові тести
Сторінка1/18
Дата конвертації15.04.2016
Розмір4.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Спеціальна патоморфологія

Текстові тести

В головному мозку виявлено множинні цяткові крововиливи і осередок крововиливу діаметром 1 см в довгастому мозку. Кістковий мозок хребців на розтині сіро-зеленого відтінку. Селезінка вагою 3 кг. Яка безпосередня причина смерті хворого на мієлолейкоз?

A. Гіперплазія лімфовузлів

B. Гіперплазія селезінки

C. Набряк мозку

D. Метаплазія кісткового мозку

E. Крововилив у головний мозок

ANSWER: E


Вітамін В-12, фолієводефіцитні анемії або мегалобластичні гіперхромні, перніціозні анемії виникають при орушенні асиміляції харчового вітаміну В-12 у шлунку і харатеризуються порушенням:

A. лімфопоезу

B. тромбоцитопоезу

C. Нормоцитопоезу

D. -

E. еритропоезуANSWER: E
Патогномоністичні прояви перніціозної анемії:

A. цироз печінки

B. ціанотична індурація печінки

C. емфізема легень

D. Застій в нирках

E. гемосидероз печінки

ANSWER: E
Патогномоністичні прояви перніціозної анемії:

A. ціанотична індурація нирок

B. ціанотична індурація селезінки

C. Емфізема

D. Ціанотична індурація легенів

E. гемосидероз селезінки

ANSWER: E
. Патогномоністичні прояви перніціозної анемії:

A. ціанотична індурація нирок

B. ціанотична індурація селезінки

C. Емфізема

D. Абсцес в легені

E. гемосидероз нирки

ANSWER: E
Патоморфологічні прояви перніціозної анемії:

A. мінеральна дистрофія

B. вуглеводна дистрофія

C. Ферментопатія

D. Білкова дистрофія

E. жирова дистрофія паренхіматозних органів

ANSWER: E
7.Патоморфологічні прояви перніціозної анемії:

A. кахексія

B. вуглеводна дистрофія

C. ферментопатія

D. Білкова дистрофія

E. загальне ожиріння

ANSWER: E
Патоморфологічні прояви перніціозної анемії:

A. гіпермеланоз

B. лейкодерматит

C. дифузний меланоз

D. Місцевий меланоз

E. шкіра блідого кольору з лимонно-жовтим відтінком

ANSWER: E
Патоморфологічні прояви перніціозної анемії - дрібні крововиливи:

A. не зустрічаються

B. тільки в міокарді

C. тільки в легенях

D. В перікарді

E. на слизових, серозних оболонках, шкірі

ANSWER: E
Патоморфологічними проявами перніціозної анемії в шлунково-кишковому тракті є:

A. поліпоз

B. виразкування

C. загострення запального процесу

D. Розвиток хронічного коліту

E. атрофічні та склеротичні зміни

ANSWER: E
У хворого на гостру променеву хворобу виникла масивна кровотеча в шлунково-кишковий тракт. Який механізм розвитку?

A. В. Арозія

B. С. Ерозія

C. Діапедез

D. Е. ДВЗ – синдром

E. Розрив

ANSWER: E
У хворого при рентгенологічному обстеженні в плоских кістках виявлені множинні вогнища остеопорозу і остеолізису. У трепанобіоптаті виявлений високий вміст пухлинних плазматичних клітин. Ваш діагноз.

A. Гострий моцитарний лейкоз

B. Хронічний мієлолейкоз

C. Лімфогранулематоз

D. Гістіоцитоз

E. Мієломна хвороба

ANSWER: E
Внутрішньосудинні гемолітичні анемії виникають при таких станах, як:

A. діатез

B. ендоскопія

C. лапароскопія

D. внутрішньомязові інєкції

E. медикаментозний імунний гемоліз

ANSWER: E
Позасудинні (внутрішньоклітинні) гемолітичні анемії розділяються на:

A. лімфоцитопатії

B. єозинофілопатії

C. тромбоцитопатії

D. -

E. гемоглобінопатіїANSWER: E
Який патологічний процес в слизовій оболонці шлунка гальмує синтез фактора Кастла?

A. Гіпертрофія складок

B. Ерозія слизової

C. Метаплазія епітелію

D. Дисплазія епітелію

E. Атрофія слизової

ANSWER: E
Які зміни слизової рота характерні для В12-дефіцитної анемії?

A. Малиновий язик

B. Плями Філатова-Копліка

C. Гіпертрофія слизової язика

D. Некротична ангіна

E. . Атрофія слизової язика

ANSWER: E
. У кістковому мозку мішенями для дії лейкозогенних факторів служать

A. Попередники В-лімфоцитів

B. . Попередники Т-лімфоцитів

C. Еритропоетинчутливі клітини

D. Бластні форми

E. Стовбурові клітини

ANSWER: E
При геморагічному синдромі спостерігається підвищена проникливість стінки

A. Аорти


B. Артерій

C. . Вен


D. Лімфатичної протоки

E. Капілярів

ANSWER: E
. Філадельфійська хромосома зустрічається у 90 % пацієнтів з хронічним

A. . Моноцитарним лейкозом

B. . Лімфолейкозом

C. . Мегакаріоцитарним лейкозом

D. Еритромієлозом

E. Мієлолейкозом

ANSWER: E
. В якому кровотворному органі відбувається елімінація еритроцитів і тромбоцитів?

A. червоний кістковий мозок;

B. тимус;

C. лімфовузли;

D. гемолімфатичні вузли.

E. селезінка

ANSWER: E
Як називається зменшення кількості лейкоцитів у крові?

A. лейкоцитоз;

B. Ванемія;

C. панцитопенія;

D. гемофілія.

E. лейкопенія

ANSWER: E
. Які органи кровотворення є центральними?

A. селезінка, тимус;

B. лімфатичні вузли, червоний кістковий мозок;

C. гемолімфатичні вузли, Пейєрові бляшки;

D. селезінка, лімфатичні вузли.

E. червоний кістковий мозок, тимус

ANSWER: E
. Ангіною часто супроводжується

A. Гіпертонічна хвороба

B. Менінгіт

C. Кір


D. . Туберкульоз

E. . Лейкоз

ANSWER: E
Збільшення вмісту еритроцитів досягає найвищих цифр

A. У жителів високогір’я

B. . Після переливання еритромаси

C. . У хворих з емфіземою легень

D. . У хворих з серцевою недостатністю

E. . У хворих на еритремію

ANSWER: E
В основі серповидноклітинної анемії лежить

A. Гальмування синтезу АТФ в еритроцитах

B. . Відсутність синтезу спектрину в мембранах еритроцитів

C. Пригнічення синтезу (-ланцюгів гемоглобіну

D. Пригнічення синтезу (-ланцюгів гемоглобіну

E. . Синтез аномального гемоглобіну S

ANSWER: E
Мішенеподібні еритроцити – характерний симптом

A. Анемії Минковського-Шофара

B. Перніціозної анемії

C. Залізодефіцитної анемії

D. Серповиднокдітинної анемії

E. Таласемії

ANSWER: E
Відомо, що еритробластичний тип кровотворення у кістковому мозку може замінюватися на мегалобластичний. Це характерно для

A. Атрофічного гастриту

B. Злоякісних пухлин кишечника

C. Хроніосепсису

D. Гельмінтозів товстого кишечника

E. В12-дефіцитної анемії

ANSWER: E
Серед перерахованих нижче анемій гіперхромною є

A. Залізодефіцитна

B. Метапластична

C. Гемолітична

D. . Постгеморагічна

E. В12-дефіцитна

ANSWER: E
Мегалобластична гіперплазія кісткового мозку виникає внаслідок гіповітамінозу

A. . А


B. В1

C. С


D. . РР

E. В12


ANSWER: E
Найхарактерніші клітини крові і кісткового мозку при В12-дефіцитній анемії

A. Анізоцити

B. Пойкілоцити

C. . Гіпохромні еритроцити

D. Нормобласти

E. Мегалобласти

ANSWER: E
Лейкози- системні пухлинні хвороби:

A. Лімфоїдної тканини

B. Мезенхіми

C. Ендотелію

D. Епітелію

E. Кровотворної тканини

ANSWER: E
Прогресуюче розростання при лейкозах лейкозних клітин призводить до :

A. Підвищення імунітету

B. Посилення кровообігу

C. . Посилення регенерації

D. Збільшення печінки і селезінки

E. . Анемії

ANSWER: E
Фактори, які здатні викликати мутації клітин кровотворної системи, називають:

A. Полігени

B. Моногени

C. Гетерогени

D. Бластогени

E. Мутагени

ANSWER: E
Класифікація лейкозів грунтується на :

A. Розмірах клітин

B. . Гіперхромності ядер

C. Вікових і статевих ознаках

D. Розмірах лейкозних інфільтратів.

E. Морфологічних та цитохімічних особливостях пухлинних клітин кісткового мозку

ANSWER: E
. Гострі лейкози характеризуються проліферацією :

A. Ендотелію

B. Зрілих нормальних клітин

C. Еритроцитів

D. . Лейкоцитів

E. Недиференційованих або малодиференційованих , бластних клітин

ANSWER: E
Гострі лейкози за морфологічними , цитохімічними особливостями лейкозних клітин поділяють на :

A. Частково бластні лейкози

B. . Гетеробластні

C. Поліморфні

D. Гіпобластні

E. Мієлобластні лейкози

ANSWER: E
Кістковий мозок червоний, соковитий, іноді із сірим відтінком при :

A. Початковій формі лейкозу

B. .Ювенільній формі лейкозу

C. . Лімфогранулематозі

D. При дитячій формі лейкозу

E. Недиференційованій формі лейкозу

ANSWER: E
При лейкозі відбувається заміщення кісткового мозку:

A. Еритроцитами

B. Фіброзною тканиною

C. Грануляційною тканиною

D. Жировою тканиною

E. Молодими бластними клітинами

ANSWER: E
Гострі лейкози частіше зустрічаються у :

A. Чоловіків

B. Жінок

C. Людей похилого віку

D. Молодих людей

E. Дітей


ANSWER: E
Причиною смерті при гострих лейкозах можуть бути септичні ускладнення, які особливо часто спостерігаються при :

A. Початковій формі захворювання

B. Ювенільній формі захворювання

C. Дитячій формі захворювання

D. Хронічних інтоксикаціях

E. Недиференційованій формі захворювання

ANSWER: E
Причиною смерті при гострих лейкозах можуть бути:

A. облітерація порожнини

B. облітерація клітин

C. гіперегенерація тканин

D. виразково-некротичні ускладнення

ANSWER: D


причиною смерті при гострих лейкозах можуть бути:

A. В.Облітерація порожнин

B. С.Проліферація клітин

C. Гіперплазія селезінки

D. Гіперплазія печінки

E. .Крововиливи

ANSWER: E
У другій стадії хронічного мієлоїдного лейкозу за 3-6 місяців розвивається поліклоновість, з’являються бластні форми клітин (мієлобласти, еритробласти, монобласти )виникає :

A. судинна криза

B. гіпертензійний криз

C. церебральний криз

D. -

E. бластний кризANSWER: E
Хронічні лейкози поділяються на :

A. .початковий варіант

B. Дозріваючий варіант

C. .Незрілий варіант

D. Е.Перманентний варіант

E. Лейкози моноцитарного походження

ANSWER: E
До хронічних лейкозів моноцитарного походження відносять:

A. .початковий варіант

B. Дозріваючий варіант

C. Незрілий варіант

D. Перманентний варіант

E. Мієломоноцитарний лейкоз

ANSWER: E
48. До хронічних лейкозів моноцитарного походження відносять:

A. початковий

B. Дозріваючий

C. Незрілий

D. Перманентний

E. Гістіоцитози

ANSWER: E
49.Хронічні лейкози мієлоцитарного походження або мієлопроліферативні захворювання представлені в основному:

A. Хронічним цитозом

B. Хронічним поліцитозом

C. Хронічним моноцитозом

D. Хронічним мієлозом або хронічним мієлоїдним лейкозом

ANSWER: D


При бластному кризі кількість лейкоцитів у периферійній крові:

A. знижується

B. збільшується незначно

C. зменшується повільно

D. досягає декількох мільйонів в 1мкл

ANSWER: D


При хронічному мієлоїдному лейкозі кістковий мозок:

A. жовтий

B. коричневий

C. білувато-сірий

D. жовтий

E. червоно-сірий, сочний, піоїдний

ANSWER: E
Селезінка при хронічному мієлоїдному лейкозі:

A. незбільшена

B. зменшена

C. Атрофічна

D. До 1 кг

E. різко збільшена до 6-8 кг

ANSWER: E
Селезінка при хронічному мієлоїдному лейкозі:

A. сірого кольору

B. бурого кольору

C. жовтого кольору

D. Чорного кольору

E. темно-червоного кольору

ANSWER: E
При хронічному мієлоїдному лейкозі печінка:

A. зменшена

B. атрофічна

C. нормальних розмірів

D. Чорного кольору

E. збільшена до 5-6 кг, сіро-коричневого кольору

ANSWER: E
Мієлофіброз характеризується наявністю ознак:

A. запалення

B. грануляцій

C. гіпергрануляцій

D. атрофії

E. мієлоїдного лейкозу та заміщення кісткового мозку сполучною або кістковою тканиною

ANSWER: E
Еритремія зустрічається у літніх людей і характеризується збільшенням маси:

A. перицитів

B. нейтрофілів

C. Еозинофілів

D. базофілів

E. еритроцитів, тромбоцитів, гранулоцитів у периферійній крові

ANSWER: E
Хронічні лейкози лімфоцитарного походження представлені хронічним:

A. лімфостазом

B. цитозом

C. Монокіноцитозом

D. фіброзом

E. лімфолейкозом

ANSWER: E
Хронічні лейкози лімфоцитарного походження представлені :

A. хворобою Гоше

B. хворобою Помпе

C. хворобою Німана-Піка

D. Березовського

E. лімфоматозом шкіри - хвороба Сезарі

ANSWER: E
Хронічні лейкози лімфоцитарного походження представлені :

A. хворобою Гоше

B. хворобою Помпе

C. хворобою Німана-Піка

D. Березовського

E. парапротеїнемічними лейкозами

ANSWER: E
Хронічний лімфолейкоз частіше розвивається у:

A. немовлят

B. юнаків

C. жінок


D. -

E. людей старшого віку

ANSWER: E
Хронічний лімфолейкоз виникає з:

A. моноцитів

B. плазмацитів

C. лейкоцитів

D. еритроцитів

E. В-лімфоцитів

ANSWER: E
. Хронічний лімфолейкоз виникає з В-лімфоцитів, але при цьому продукція імуноглобулінів:

A. не змінена

B. збільшена

C. незначно змінена

D. -

E. різко зниженаANSWER: E
. Хронічний лімфолейкоз виникає з В-лімфоцитів, але при цьому продукція імуноглобулінів різко знижена і розвиваються:

A. компенсаторні реакції

B. лейкоцитози

C. регенераторні реакції

D. атрофія

E. аутоімунні реакції

ANSWER: E
При хронічному лімфолейкозі кількість лейкоцитів у периферійній крові:

A. зменшується

B. незначно зменшується

C. швидко зменшується

D. Не змінюється

E. збільшується до 100 тисяч в 1мкл, лейкозні інфільтрати виявляються у всіх органах

ANSWER: E
При хронічному лімфолейкозі кістковий мозок :

A. жовтий

B. сірий

C. Зелений

D. Без змін

E. червоний

ANSWER: E
При хронічному лімфолейкозі фолікули селезінки збільшені за рахунок:

A. проліфератів

B. цитозу

C. Фіброзу

D. атрофії

E. лейкозних інфільтратів

ANSWER: E
. При хронічному лімфолейкозі печінка :

A. зменшена

B. атрофічна

C. рубцево змінена

D. циротична

E. збільшена, сіро-коричневого кольору

ANSWER: E
При хронічному лімфолейкозі характерні такі стани, як:

A. порушення кровопостачання

B. порушення кровообігу

C. порушення відтоку крові

D. атрофія

E. інфекційні ускладнення, а також гемолітичні стани

ANSWER: E
Пухлини з плазматичних клітин або парапротеїнемічні лейкози розвиваються з клітин:

A. тимоцитів

B. плазмо-моноцитів

C. плазмо-тимоцитів

D. Гістіоцитів

E. В-лімфоцитарної системи- попередників плазматичних клітин

ANSWER: E
До групи парапротеїнемічних лейкозів відносять:

A. хворобу Ходжкіна

B. хворобу Березовського

C. хворобу Соколовського

D. Чорногубова

E. мієломну хворобу

ANSWER: E
До групи парапротеїнемічних лейкозів відносять:

A. хворобу Ходжкіна

B. хворобу Березовського

C. хворобу Соколовського

D. Боткіна

E. макроглобулінемію Вальденстрема

ANSWER: E
До групи парапротеїнемічних лейкозів відносять:

A. хворобу Ходжкіна

B. хворобу Березовського

C. хворобу Соколовського

D. Чорногубова

E. хворобу тяжких ланцюгів Франкліна

ANSWER: E
Мієломна хвороба називається плазмоцитома, або:

A. хвороба Ходжкіна

B. хвороба Березовського

C. хвороба Соколовського

D. Боткіна

E. хвороба Рустицького-Калера

ANSWER: E
Мієломна хвороба характеризується розростанням пухлинних клітин:

A. лімфоплазмоцитарного ряду – мієломних клітин у кістковому мозку з руйнацією кісток

B. єритроблатів

C. Мегабластів

D. еозинофілів

E. нейтрофілів

ANSWER: E
В периферійній крові при мієломній хворобі накопичується патологічний білок:

A. альбумін

B. мукопротеїн

C. Ліпопротеїн

D. Амілоїд

E. парапротеїн

ANSWER: E
При мієломній хворобі патологічний білок- пара протеїн через нирки виділяється в сечу і називається білок:

A. Джовані

B. Граве

C. Ерліха

D. Березовського

E. Бенс-Джонса

ANSWER: E
За характером мієломних інфільтратів у кістковому мозку та кістках розрізняють форми хвороби:

A. початкову

B. дозрілу

C. не дозрілу

D. вторинну

E. дифузну

ANSWER: E
За характером мієломних інфільтратів у кістковому мозку та кістках розрізняють форми хвороби:

A. початкову

B. дозрілу

C. не дозрілу

D. вторинну

E. дифузно-вузлову

ANSWER: E
За характером мієломних інфільтратів у кістковому мозку та кістках розрізняють форми хвороби:

A. початкову

B. дозрілу

C. не дозрілу

D. вторинну

E. множинну

ANSWER: E
Частіше ушкоджуються при мієломній хворобі :

A. заплюсневі кістки

B. кістки зап’ястка

C. плюсневі кістки

D. стегнову кістку

E. плоскі кістки (череп, ребра)

ANSWER: E
В кістках при мієломній хворобі розвивається:

A. остеоцитоз

B. остеосинтез

C. остеофіброз

D. остеосинтез

E. остеолізис та остеопороз

ANSWER: E
Частим ускладненням при мієломній хворобі є:

A. цистит

B. сечо- кам’яна хвороба

C. карбункул

D. уретрит

E. парапротеїнемічний нефроз

ANSWER: E
Частим ускладненням при мієломній хворобі є:

A. цистит

B. сечо- кам’яна хвороба

C. карбункул

D. уретрит

E. мієломно зморщені нирки

ANSWER: E
Частим ускладненням при мієломній хворобі є:

A. цистит

B. сечо- кам’яна хвороба

C. карбункул

D. уретрит

E. амілоїдоз нирок

ANSWER: E
.Пухлинні захворювання лімфатичних вузлів називаються:

A. лімфангіоми

B. фолікуломи

C. лейкози

D. лімфаденіт

E. лімфоми

ANSWER: E
До пухлинних захворювань лімфатичних вузлів відносять :

A. лейосаркому

B. міосаркому

C. фібросаркому

D. лейоміому

E. лімфосаркому

ANSWER: E
До пухлинних захворювань лімфатичних вузлів відносять:

A. лейосаркому

B. міосаркому

C. фібросаркому

D. лейоміому

E. грибоподібний мікоз

ANSWER: E
До пухлинних захворювань лімфатичних вузлів відносять:

A. лейосаркому

B. міосаркому

C. фібросаркому

D. лейоміому

E. хворобу Сезарі

ANSWER: E
До пухлинних захворювань лімфатичних вузлів відносять :

A. лейоміому

B. лейосаркому

C. міосаркому

D. фібросаркому

E. ретикулосаркому

ANSWER: E
До пухлинних захворювань лімфатичних вузлів відносять

A. лейосаркому

B. міосаркому

C. фібросаркому

D. лейоміому

E. лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна)

ANSWER: E
.Розрізняють лімфоми:

A. хворобу Гаджкінсона

B. хворобу Березовського

C. хворобу Соколовського

D. Каунсільмена

E. ходжкінські та неходжкінські

ANSWER: E
Лімфоми можуть бути:

A. моноклітинними

B. поліклітинними

C. гетероклітинними.

D. В- та Т-клітинними

ANSWER: D


Лімфоми або лімфоцитоми – це:

A. екзофітні пухлини

B. ендофітні пухлини

C. змішані пухлини з епітелію

D. Епітеліальні пухлини

E. позакістковомозкові пухлини з зрілих лімфоцитів

ANSWER: E
Першими ознаками лімфом є :

A. зменшення периферійних лімфатичних вузлів

B. збільшення нейтрофілів

C. зменшення пролімфоцитів

D. Збільшенням пролімфоцитів

E. збільшення периферійних лімфатичних вузлів

ANSWER: E
При лімфомах лімфатичні вузли стають:

A. м’якими

B. не твердими

C. Зменшеними

D. Не змінюються

E. щільними

ANSWER: E
Патоморфологічні прояви перніціозної анемії в головному мозку – це осередки:

A. еритробластозу

B. запалення

C. Звапнення

D. дистрофії

E. розм’якшення та ішемії

ANSWER: E
Лімфосаркома – це :

A. не злоякісна лімфома

B. доброякісна лімфома

C. умовно злоякісна лімфома

D. Епітеліальна пухлина

E. злоякісна лімфома

ANSWER: E
Внутрішньосудинні гемолітичні анемії, які виникають при тяжких опіках–це анемії:

A. первині

B. вторинні

C. дисциркуляторні

D. запальні

E. токсичні

ANSWER: E
В лімфовузлах при лімфосаркомі характерними є :

A. зменшення кількості клітин

B. незначне зменшення клітин

C. розростання жирової тканини

D. Рогова дистрофія

E. ділянки некрозів, крововиливів

ANSWER: E
До лімфосарком відносять африканську лімфому або пухлину :

A. Понсе


B. Гоше

C. Фанконі

D. Березовського

E. Беркіта

ANSWER: E
Африканська лімфома , або пухлина Беркіта– ендемічне захворювання в африканських дітей, коли шкоджуються кістки:

A. кінцівок

B. хребта

C. ребер


D. Гомілки

E. лицевого черепа

ANSWER: E
Причина виникнення африканської лімфоми це:

A. вірус парагрипу

B. вірус грипу

C. вірус поліомієліту

D. не вірусної етіології

E. герпесоподібний вірус

ANSWER: E
.Грибоподібний мікоз – це:

A. -клітинна лімфома

B. клітинна лімфома

C. клітинна лімфома

D. тканинна лімфома

E. доброякісна Т-клітинна лімфома шкіри

ANSWER: E
Хвороба Ходжкіна (лімфогранулематоз) – це:

A. гостра лімфома

B. гостра лімфоцитома

C. гостра лімфоцитобластома

D. Хронічне запалення

E. хронічна рецидивуюча лімфома

ANSWER: E
Хвороба Ходжкіна буває:

A. епізодична

B. ендемічна

C. Пандемічна

D. хронічна

E. ізольована (локальна) та розповсюджена (генералізована)

ANSWER: E
При хворобі Ходжкіна часто уражається селезінка(вогнища некрозу біло-жовтого кольору, склерозу, імфоцитарної інфільтрації), тому вона набуває пістрявого вигляду і називається:

A. глазурована селезінка

B. гіалінова селезінка

C. фіброзна селезінка

D. Незмінена селезінка

E. порфірна селезінка

ANSWER: E
У лімфатичних вузлах при хворобі Ходжкіна виявляється проліферація лімфоцитів, гістіоцитів, атипові дноядерні малі та великі клітини:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка