Спеціальність 01020302 “фізична реабілітація”
Скачати 147.37 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір147.37 Kb.

Спеціальність 7.01020302 “ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ”Галузь знань: 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоровя

людини”

Освітньо - кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: викладач з фізичної реабілітації

Узагальнений об’єкт діяльності: фахівець з фізичної реабілітації:

хворі чи одужуючі після

захворювань і травм, інваліди

Перша вища освіта на базі: бакалавра однойменного напряму

Термін підготовки: 1 рік

Форми навчання: денна, заочна
Вимоги до професійного відбору вступників

Для забезпечення ефективного функціонування системи вищої освіти необхідно постійно пред’являти вимоги до підготовленості абітурієнтів у вигляді системи знань, умінь і навичок.


Абітурієнт повинен мати наступну підготовку:

 1. Мати достатній рівень загально - фізичної підготовленості в межах вимог програми вступних іспитів (сила, швидкість, гнучкість, координаційні здібності, витривалість).

 2. Знати основи побудови та розвитку організму людини, тварини та рослинного світу.

 3. Володіти державною або російською мовою та мати здатність до розумових дій (аналізу, узагальнення, порівняння тощо).

 4. Мати фізичну силу, техніку та психологічну підготовленість, яка виявляється в процесі складання іспитів у формі змагань.

 5. Всі абітурієнти повинні вміти плавати.


Психологічні властивості та якості абітурієнтів

повинні бути такими:

  • обґрунтованість у виборі фаху;

  • стійкий інтерес до спортивно - виховної роботи;

  • готовність до надання допомоги хворим, травмованим, інвалідам;

  • схильність до роботи з дітьми та інвалідами;

  • схильність до роботи з технічними засобами;

  • педагогічна спрямованість до фізкультурно - спортивної діяльності;

  • постійне прагнення до вдосконалення власних психофізичних якостей та професійних здібностей;

  • високі соціальні та моральні якості;

  • патріотизм, гуманізм, почуття відповідальності;

  • володіння основами професійної майстерності, педагогічної етики;

  • доброзичливість до людини та охайність.


Психологічні властивості, які не повинні мати фахівці

педагогічної діяльності, а особливо з фізичної реабілітації, це:

 • безвідповідальність;

 • аморальність;

 • нечуйність до людини;

 • неуважність до прохань людини відносно допомоги, пов’язаної з її фізичними вадами;

 • боязливість в екстремальних випадках;

 • інші негативні якості, несумісні з педагогічною діяльністю.


Перелік теоретичних і практичних навичок професійної діяльності

Кваліфікацію викладач з фізичної реабілітації студент набуває на освітньо - кваліфікаційному рівні "спеціаліст" по закінченні п’яти років безперервного навчання. Освітньо - професійною програмою передбачено ступінчасту форму професійної підготовки фахівців, яка базується на системно - структурному підході до процесу освіти (навчання).

Фахівець з фізичної реабілітації – спеціаліст, головним цільовим призначенням якого є організація роботи з відновлення порушених функцій організму людини засобами фізичної реабілітації, у тому числі технічними та біотехнічними.

Метою підготовки фахівця з фізичної реабілітації є формування високоосвіченого спеціаліста – інтелігента, який повинен мати достатній професійний рівень, що дозволяє йому швидко та якісно вирішувати теоретичні та практичні задачі, пов’язані з фізичною реабілітацією хворих і травмованих, здійсненням первинної профілактики захворювань та діяльності з фізичної рекреації.


Діяльність фахівця з фізичної реабілітації включає:

 • комплексне використання різноманітних фізичних вправ, природних і преформованих фізичних чинників для оздоровлення людини;

 • розробку та впровадження програм фізичної реабілітації;

 • організацію та проведення контролю ефективності відновлювальних програм на всіх етапах фізичної реабілітації;

 • визначення рухових можливостей людини, а також показань і протипоказань до проведення з цією метою тестів із фізичним навантаженням;

 • проведення занять фізичними вправами з оздоровчою, лікувальною та відновлювальною метою;

 • доступне пояснювання завдань заняття та особливостей рухових дій, що рекомендуються людині;

 • навчання самоконтролю, масажу та самомасажу;

 • проведення традиційного та нетрадиційного видів масажу;

 • розробка та застосування методик фізичної реабілітації з урахуванням особливостей трудової діяльності людини;

 • застосування технічних і біотехнічних засобів у процесі фізичної реабілітації;

 • здійснення виховної роботи в процесі фізичної реабілітації, пропагування здорового способу життя та формування стійкої спрямованості на оздоровлення;

 • організація методичного забезпечення реабілітаційних і оздоровчих занять фізичними вправами для людей, які займаються фізичною культурою самостійно;

 • визначення рівня фізичного стану та фізичної підготовленості людей, які займаються фізичними оздоровчими вправами;

 • забезпечення безпеки занять та профілактики травматизму;

 • надання першої невідкладної допомоги людині при гострих порушеннях її здоров’я;

 • розповсюдження медико - біологічних, екологічних, соціально - економічних, загальнокультурних і правових знань.

Особлива увага приділяється встановленню спадкоємності між педагогічною та освітньою спрямованістю медико - біологічних знань та фізичного виховання тих, хто готується до вступу до Університету “Україна” та професійно - педагогічною підготовкою спеціалістів в умовах університету.
Під час навчання майбутніх фахівців

вони повинні набути знання з таких напрямів:

 • циклу дисциплін гуманітарної та соціально - економічної підготовки;

 • циклу дисциплін природничо - наукової підготовки;

 • циклу дисциплін професійної та практичної підготовки;

 • циклу дисциплін вільного вибору студентів.


Дисципліни спеціальності:

з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Фізична реабілітація у педіатрії

189

14,6%

Реабілітації

2

Медична психологія

162

12,5%

Реабілітації

3

Фізична реабілітація в акушерстві і гінекології

135

10,4%

Реабілітації

4

Ділова іноземна мова

108

8,3%

Іноземної філології

5

Фізична реабілітація в ендокринології

108

8,3%

Реабілітації

6

Фізична реабілітація в онкології

108

8,3%

Реабілітації

7

Фізична реабілітація при ендопротезуванні органів та суглобів

108

8,3%

Реабілітації

8

Фізична реабілітація у спеціальних медичних групах**

108

8,3%

Реабілітації

9

Психофізіологія*

81

6,3%

Реабілітації

10

Сучасне документознавство

81

6,3%

Документознавства та інформаційної діяльності

11

Фізична реабілітація у нейрохірургії

81

6,3%

Реабілітації

12

Цивільна оборона

27

2,1%

Соціальної безпеки
Всього

1 296

100,0%
* – дисципліни вільного вибору навчального закладу

** – дисципліни вільного вибору студента


Обсяг знань, умінь та технологія їх отримання із наведених вище напрямів та дисциплін викладені у підготовлених і запроваджених кафедрами методичних рекомендаціях і навчальних посібниках і спрямована на:

 • теоретичну та практичну підготовки з акцентом на медико - біологічні дисципліни в обсязі програмного матеріалу, що вивчається у процесі теоретичних і практичних занять;

 • спеціальну підготовку в процесі практичних занять в умовах клініки, а також ознайомчої, педагогічної, тренерської та переддипломної практик;

 • інструкторсько - методичну підготовку спеціалістів у межах програмного матеріалу, викладеного в методичних рекомендаціях кафедр;

 • професійно - педагогічну підготовку в межах програмного матеріалу, викладеного у робочих програмах (загальний курс, спеціалізація);

 • організаційно - управлінську підготовку;

 • науково - методичну підготовку, що спрямована на оволодіння знаннями, вміннями та навичками, що достатні для сумісного з лікарем планування, організації, проведення обліку та контролю ефективності програм фізичної реабілітації на всіх етапах відновлення здоров'я, працездатності та спеціальної працездатності, забезпечення психологічної підтримки; діяльності з первинної профілактики захворювань на підставі пропаганди здорового способу життя та усунення чинників ризику, для діяльності з фізичної рекреації, планування навчально - тренувального процесу, самостійних занять, розвитку фізичних якостей, інструкторсько - методичних знань, умінь та навичок; для проведення ПДР з вивчення ефективних методів і засобів реабілітації, у тому числі біотехнічних, навчання та тренування, самостійних завдань, контрольних нормативів, відбору та професійної орієнтації;

 • психологічну підготовку та знання медичної етики, психології і деонтології в обсязі вимог, які необхідні для роботи з хворими та травмованими;

 • психологічну та функціональну підготовку в обсязі вимог, що пред'являються рівнем спеціальної спортивної майстерності психофізичних функцій;

 • професійно - педагогічну підготовку рекомендацій у процесі проведення усіх форм занять, фізкультурно - масових, оздоровчих, профілактичних і спортивних заходів;

 • професійно - прикладну фізичну підготовку, психологічну підготовку, яка реалізується спеціально підібраними засобами та методами.

Спеціаліст з фізичної реабілітації повинен уміти реалізувати зазначені знання у практичній, методичній, освітньо - педагогічній, організаційно - управлінській діяльності стосовно різних форм, ланок і змісту професійної діяльності.
Типові види діяльності спеціаліста з фізичної реабілітації

 • фізкультурно - оздоровча, спортивна, виховна, організаційна, рекреаційна та реабілітаційна, професійно - прикладна фізична підготовка;

 • здійснює свою діяльність у дошкільних, середніх загальноосвітніх та спеціальних навчальних закладах, на кафедрах фізичного виховання та фізичної реабілітації вищих навчальних закладів, у спортивних, спортивно - оздоровчих і лікувально - відновлювальних державних, громадських і комерційних організаціях, у складі збройних сил України та спецпідрозділах, наукових і науково - дослідних установах.


Функціональні обов’язки спеціаліста з фізичної реабілітації

 • участь у проведенні занять з фізичного виховання, фізичної культури та спорту, з фізичної реабілітації;

 • організаційна робота;

 • менеджмент (у разі необхідності).


Спеціаліст з фізичної реабілітації може обіймати такі професії у державних і недержавних підприємствах і установах за місцем проживання, у зонах масового відпочинку населення, спортивних клубах, лікувально- та спортивно - відновлювальних закладах, установах і центрах, у збройних силах і спецпідрозділах:

 • викладача фізичного виховання і спорту у ВНЗ;

 • викладача фізичного виховання у дошкільних, загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;

 • викладача фізичної підготовки у збройних силах та спецпідрозділах;

 • викладача - тренера з виду спорту;

 • інструктора з професійно - прикладної фізичної підготовки;

 • інструктора лікувальної фізичної культури та інших методів фізичної реабілітації;

 • користувача технічних і біотехнічних систем і засобів для фізичної реабілітації;

 • реабілітолога в загальних і спеціалізованих лікувальних та спортивно - відновлювальних установах і закладах;

 • працівника державних, громадських та комерційних установ у галузі фізичної культури і спорту, відновлювання здоров’я людини та фізичної реабілітації, або вести таку роботу безпосередньо.


Спеціаліст з фізичної реабілітації може займати посади:

 • начальника (завідувача) тренажерного комплексу (залу);

 • завідувача спортивними спорудами;

 • керівника з фізичного виховання;

 • викладача з фізичної реабілітації вищого навчального закладу немедичного профілю;

 • фахівця з фізичної реабілітації;

 • вчителя - реабілітолога;

 • масажиста;

 • масажиста спортивного;

 • методиста з фізичної культури;

 • інструктора - методиста з фізичної культури і спорту;

 • голови клубу (спортивного);

 • головного тренера команди (збірної, клубної);

 • державного тренера з виду спорту;

 • інструктора - методиста спортивної школи;

 • інструктора - методиста тренажерного комплексу (залу);

 • інструктора - методиста з виробничої гімнастики;

 • спортсмена - інструктора збірної команди України;

 • спортсмена - професіонала з виду спорту;

 • судді з виду спорту.


Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння,

якими повинен володіти випускник

У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності.1. Оцінка і прогнозування політичних, економічних, соціальних подій і явищ:

1.1. Аналізувати події, що мають місце у великих соціальних групах людей.2. Спілкування державною та якнайменш однією з іноземних мов, користування сучасними інформаційними технологіями:

2.1. Вільно володіти державною мовою.

2.2. Складати документи, які входять у сферу діяльності фахівця.

2.3. Довільно володіти комп’ютерною технікою та комп’ютерними технологіями.

2.4. Володіти іноземною мовою на рівні, достатньому для спілкування.

3. Захист своїх прав на базі норм чинного законодавства та демократичних принципів:

3.1. Користуватися нормативними документами.

3.2. Обґрунтовувати свої дії та висновки.

3.3. Роз’яснювати основні положення нормативних документів.4. Прийняття рішень та вибір стратегій діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей і суспільних, державних, виробничих, особистих інтересів:

4.1. Зробити вибір і прийняти рішення з особистих питань.

4.2. Брати відповідальність за особисті дії та дії підпорядкованих осіб.

5. Активна участь у поліпшенні стану довкілля, забезпеченні здоров’я людини, якості та безпеки її життя і діяльності на підставі стратегії сталого розвитку людства:

5.1. Аналізувати існуючий стан довкілля.

5.2. Аналізувати стан охорони праці на робочому місці.

5.3. Проводити певні заходи щодо забезпечення необхідної безпеки життєдіяльності підпорядкованих осіб.


Місце діяльності фахівця:

 • центри реабілітації;

 • санаторії, профілакторії;

 • будинки відпочинку;

 • центри “Здоров’я”, “Інваспорту” та рекреації;

 • групи здоров’я при спортивних спорудах і установах;

 • спортивні команди;

 • будинки інвалідів і осіб похилого віку;

 • поліклініки;

 • лікарні загального та спеціалізованого профілю;

 • військові шпиталі;

 • навчальні заклади.


Структура діяльності спеціаліста

  1. На підставі теоретичних, науково - методичних знань, умінь та навичок, координації з лікарем - клініцистом брати участь в організації, проведенні та оцінці ефективності комплексу заходів щодо відновлення здоров’я і працездатності різних верств населення за допомогою використання культурно - педагогічних і медико - біологічних фізичних методів і технічних засобів.

  2. Проводити профілактичну, виховну й організаційну діяльність.

  3. Проводити науково - дослідні роботи з вивчення ефективних методів і методик із використанням фізичних і біотехнічних засобів у визначеному напрямі роботи, програм їх удосконалення, з формування інструкторсько - методичних знань і вмінь.

  4. Планувати, організовувати, контролювати та моделювати педагогічну діяльність.

  5. Проводити організаторсько - управлінську та фінансово - господарську діяльність.

  6. Володіти методиками проведення занять з ЛФК, масажу, самомасажу та різних методів фізичної реабілітації з використанням технічних і біотехнічних засобів, методиками тренування та навчання, формування інструкторсько - методичних знань, умінь та навичок.

Спеціаліст повинен знати:

   1. Механізми формування здоров’я, захворювання, основи загальної патології.

   2. Механізми виникнення та розвитку основних сучасних хвороб.

   3. Причини, механізми, профілактику гострих паталогічних станів.

   4. Механізми лікувальної дії фізичних вправ, масажу та природних факторів.

   5. Форми, методи та засоби фізичної реабілітації.

   6. Показання та протипоказання до проведення тестів за фізичним навантаженням для визначення рухових можливостей.

   7. Медико - біологічні основи фізкультурно - спортивної діяльності.

   8. Медико - біологічні та педагогічні принципи складання програм із фізичної реабілітації.

   9. Особливості використання фізичних і біотехнічних засобів і методів відновлення на етапах реабілітації.

   10. Історію, термінологію, тактику, методику навчання та тренування, методику освітньо - педагогічної підготовки.

   11. Основи спортивної метрології та засобів фізичної реабілітації, комп’ютерної техніки, синтезу та проектування біотехнічних засобів фізичної реабілітації.

   12. Основи біотелеметрії, застосування інформаційно - хвильової терапії у фізичній реабілітації.

   13. Основи функціональної діагностики, методи та засоби фізіотерапії.

   14. Методи наукових досліджень (педагогічні, медико - біологічні, інструментальні та математико - статистичні).

   15. Основи медичної психології, психофізіології та біофізики людини.

   16. Психологічні основи фізичного виховання і тренування.

   17. Суть змагань та змагальної діяльності.

   18. Теоретичні та методичні основи стратегії, тактики і техніки у навчально - тренувальному процесі, відбір та спортивну орієнтацію.

   19. Мету, задачі, принципи, засоби та методи тренування.

   20. Закономірності становлення та підвищення спортивно - технічної майстерності, загальної та спеціальної фізичної підготовки, функціональної підготовленості організму та його систем на етапах багаторічної підготовки.


Вимоги до Державної атестації випускників

Атестація випускників здійснюється на 5 - му курсі навчання на основі захисту ними дипломних робіт і оцінки їх Державною комісією.За результатами захисту дипломних робіт випускники одержують диплом спеціаліста державного зразка і кваліфікацію “викладач з фізичної реабілітації”.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка