Статистичний аналіз споживання продуктів харчування населенням України
Скачати 171.88 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір171.88 Kb.
Статистичний аналіз споживання продуктів харчування населенням України

Кисельов К.Ю.аспірант кафедри прикладної статистики

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Економіко-політичні зміни та реформи, які відбуваються сьогодні в Україні, напередодні її можливого вступу до Європейського Союзу як асоційованого члена, вимагають детальної інформації про стан та розвиток усієї її економічної системи. Однак, зважаючи на вимоги та принципи Європейських країн, слід максимально взяти до уваги стан та розвиток соціокультурного життя населення, а в першу чергу рівня умов життя, соціального забезпечення населення, якості продуктів харчування, рівня надання освітніх та медичних послуг та інших важливих для життя людини факторів. Зважаючи на це, статистичний аспект у формі як інформативного блоку, а також як дослідження, є вкрай необхідним.

Обстеження домогосподарств є важливою інформаційною ланкою для характеристики стану та рівня умов якості життя населення України. Усі країни-члени Європейського Союзу проводять обстеження домогосподарств (HBSs), орієнтуючись в основному на споживання [9]. Основною метою таких обстежень є (особливо на національному рівні) розрахунок вагових коефіцієнтів для індексу споживчих цін. В більшості країн такі обстеження не проводились, однак починаючи з 1988 р. Євростатом організовано збір і публікація таких даних обстеження з періодичністю кожні п'ять років. В даний час дані формуються для всіх 27 держав-членів ЄС, а також Хорватії, колишньої Республіки Югославії, Македонії, Туреччини, Норвегії та Швейцарії.

Враховуючи, що основна соціально-економічна мета будь-якої країни це покращення умов життя населення, рівня освітніх, медичних та інших соціальних послуг автором взято до уваги й проаналізовано статистичні дані сукупних доходів та сукупних витрат населення України за період 2005-2012рр. (табл. 1). Це пов'язано з тим, що забезпечення нормального харчування всіх категорій населення є основною передумовою досягнення цілей соціально-економічного розвитку країни [2]. Серед таких цілей - забезпечення оптимальної структури та якості виробництва сільськогосподарської сировини і продуктів харчування, розробка цінової політики й отримання населенням доходів відповідно до його потреби в продуктах харчування.Таблиця 1

Сукупні ресурси та сукупні витрати населення України

(в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн.)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Сукупні ресурси

1321,4

1611,7

2012,1

2892,8

3015,3

3469,1

3841,7

4134,2

Сукупні витрати

1229,4

1442,8

1722

2590,4

2754,1

3072,7

3456

3591,8

Частка витрат у сумі ресурсів (%)

93,0

89,5

85,6

89,5

91,3

88,6

90,0

86,9

Розрахунки показують, що сукупні витрати населення у співвідношенні до сукупних доходів є досить великими і сягали у 2005 р. 93% усіх доходів населення, та 86,9% – у 2012 р. Тобто на заощадження населенню в окремі роки залишалося менше 10 % доходів.

Як бачимо, здебільшого більша частина населення України не має економічних можливостей отримати певні продукти за тих соціальних умов, що склалися в країні. Взаємозв'язок цих чинників визначає норму споживання окремих верств населення, структуру споживання та величину відхилень від наукових норм.

З метою охарактеризувати та проаналізувати витрати населення за групами витрат, автором розглянуто окремі питання споживчих сукупних витрат населення України. Дані отримано з офіційного сайту Державної служби статистики України [10], табл. 2.

Таблиця 2

Структура сукупних витрат населення України за період 2005-2012 рр.

(%)

Види витрат

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Споживчі сукупні витрати

91,1

90,5

90,0

86,2

87,8

90,0

90,2

90,9

продукти харчування та безалкогольні напої

56,6

53,2

51,4

48,9

50,0

51,6

51,3

50,2

алкогольні напої, тютюнові вироби

2,9

2,6

2,6

2,2

3,2

3,3

3,4

3,5

непродовольчі товари та послуги

31,6

34,7

36,0

35,1

34,6

35,1

35,5

37,2

Неспоживчі сукупні витрати

8,9

9,5

10,0

13,8

12,2

10,0

9,8

9,1

Як видно з табл. 2, більше 90% усіх витрат населення за досліджуваний період становили споживчі сукупні витрати. В структурі споживчих сукупних витрат більшу частку займають витрати на продукти харчування та безалкогольні напої, а саме найбільше у 2005 р. – 56,6%, найменше у 2008 р. – 48,9% та 50,2 % – у 2012 р.

Зрозуміло, що провідна роль цієї статті споживчих витрат викликана фізіологічними потребами населення у харчуванні. Однак, вагому роль у споживанні продуктів харчування населення (особливо якісних продуктів) відіграє низка соціально-економічних факторів, а саме, рівень доходів населення, як ми уже переконалися (табл. 1), соціальне забезпечення, цінова політика на продукти харчування та комплекс інших причин.

Автором розглянуто детально окремі групи продуктів харчування, які споживає населення України, табл. 3., табл. 4.Як бачимо з табл. 3, найпоширенішими продуктами споживання є молочні продукти, в середньому за місяць в розрахунку на одну особу у 2012р. споживалося майже 20 кг молочної продукції, що на 3,7% більше, ніж у 2011 р. Споживання м’яса та м’ясних продуктів харчування за останні три роки не збільшувалися; в середньому за місяць в розрахунку на одну особу споживалося 5,1 кг м’яса та м’ясопродуктів. Це може пояснюватися тим, що більшість населення України (особливо бідне населення та ті, що знаходяться за критичною межею бідності) не можуть дозволити собі в достатній мірі споживати м’ясних продуктів харчування.
Таблиця 3

Обсяги споживання продуктів харчування тваринного походження в домогосподарствах, кг

(у середньому за місяць у розрахунку на одну особу)

Види продуктів харчування

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012 (у % до 2005)

м’ясо і м’ясопродукти, кг

4,4

4,7

5,1

5,1

4,8

5,1

5,1

5,1

115,9

молоко і молочні продукти, кг

21,7

22,3

22,1

22,6

19,8

19,1

18,9

19,6

90,3

яйця, шт.

21

19

20

20

20

20

20

20

95,2

риба і рибопродукти, кг

1,8

1,9

1,9

2,1

1,8

1,8

1,7

1,7

94,4

Економічний аналіз динаміки споживання продуктів харчування за досліджуваний період (2005-2012 рр.) тваринного походження показує стійку тенденцію до зниження, особливо споживання молока і молочних продуктів.Дослідження показує, що продовжує існувати скорочення реального споживання і в галузі рослинництва (дані таблиці 4).

Таблиця 4

Обсяги споживання продуктів харчування рослинного походження в домогосподарствах, кг

(у середньому за місяць у розрахунку на одну особу)

Види продуктів харчування

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012 (у % до 2005)

цукор, кг

3,6

3,2

3,2

3,4

3,2

3

3,1

3,1

81,6

олія та інші рослинні жири, кг

1,9

1,7

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,8

94,7

картопля, кг

9,6

8,7

8,3

8,4

8

7,6

7,7

7,6

79,2

овочі та баштанні, кг

9,1

9,4

8,7

9,3

10,1

9,5

10,1

10,2

112,1

фрукти, ягоди, горіхи, виноград, кг

3,1

3

3,6

3,7

3,6

3,7

3,7

3,8

122,6

хліб і хлібні продукти, кг

10,3

9,8

9,6

9,6

9,3

9,3

9,2

9,1

88,3

Характерними у цій структурі є споживання картоплі, хліба і хлібних продуктів, обумовлені середньодушовим доходом населення, та споживання окремих видів продуктів.

Середнє споживання картоплі за місяць в розрахунку на одну особу у 2012 р. становило 7,6 кг, що на 1,3% менше за попередній рік та на 20,8% менше в порівнянні з 2005 р. Це може пояснюватися зі збільшенням асортименту продуктів харчування, що слугують замінниками картоплі, а також зі свідомою позицією населення щодо здорового способу життя (без крохмалю).

Споживання овочів та фруктів в порівнянні до попереднього року, особливо не зросло, однак: у 2012 р. в порівнянні з 2005 р. овочів споживали на 12,1 % більше, а фруктів – на 22,6% більше.

Найвагоміші фактори, які впливають на рівень харчування населення України є цінова політика та дохід населення. Зв'язок між зміною доходів населення та рівнем споживання окремих товарів та послуг оцінює коефіцієнт еластичності:

(1.1)
Чим більше абсолютне значення коефіцієнта еластичності (Кел .> 1), тим еластичніша продукція, тобто зміна споживання дослідженої продукції значною мірою залежить від динаміки доходів, табл. 5.

Таблиця 5

Середньодушовий дохід населення України та середньодушове споживання окремих видів продуктів харчування

Показники

2011

2012

Абсолютна зміна

Відносна зміна (%)
Середньодушовий дохід за місяць, грн.

1763,5

1911,3

147,86

8,38

 

Середньодушове споживання за місяць, кг:

 

 

 

 

 

молоко і молочні продукти

18,9

19,6

0,7

3,70

0,44

фрукти, ягоди, горіхи, виноград

3,7

3,8

0,1

2,70

0,32

овочі та баштанні

10,1

10,2

0,1

0,99

0,12

Значення коефіцієнтів еластичності показують, що зі зростанням доходів населення на 1% споживання молока та молочної продукції буде збільшуватися на 0,44%, фруктів – на 0,32% та овочів – на 0,12%.

Це свідчить про те, що рівень доходів більшості населення України настільки низький, що його підвищення збільшує попит лише на найдоступніші продукти харчування, зокрема на хлібні продукти і картоплю.

Харчування — головний керований чинник, що забезпечує нормальний ріст та розвиток дітей, здоров’я та якість життя людини, працездатність, активне довголіття, творчий потенціал нації.

При чому харчування має бути збалансованим за основними компонентами (білки, жири, вуглеводи). Також відомо, що їжа людини містить понад 600 речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності організму. Кожна з цих речовин посідає певне місце в складному гармонійному механізмі біохімічних процесів і сприяє використанню їжі в різноманітних процесах життєдіяльності людини. 96% одержаних з їжею органічних і неорганічних сполук мають ті або інші лікувальні властивості. Від того, в якій кількості і в яких співвідношеннях містяться ці речовини в раціоні, залежить стан здоров’я людини [4].

Тому в сучасних соціально-економічних умовах важливе значення має споживання біологічно активних харчових добавок — спеціальних харчових продуктів, призначених для вживання або введення в межах фізіологічних норм до раціонів харчування [5]. Вони застосовується для оптимізації раціону сучасної людини, корекції структури харчування населення, а також для профілактики цілого ряду захворювань.Таким чином, основним науковим результатом статті є удосконалення підходів до статистичної оцінки процесів споживання продуктів харчування з рівнем сукупних доходів і витрат населення України.
Список використаних джерел:

  1. Бугуцький О.А. Статистика: навч. посібник / О.А. Бугуцький, А.Т. Опря, Л.О. Дорогань. - К: Комплекс «Віта», 1999.- 419 с.

  2. Герасименко С.С. Статистична характеристика споживання продуктів харчування населенням України / С.С. Герасименко , В.С. Герасименко // Статистика України. – 2013. – №2. – С. 28–33.

  3. Головач А.В. Статистика: підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна., О.В. Козирев. - К.: Вища школа, 1993.- 623 с.

  4. Гуліч М.П. Здоров'я людини: наукові основи харчування / М.П. Гуліч // Здоров'я України. – 2003. – №62. – С. 30–43.

  5. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" [Електронний ресурс] : [із змінами, внесеними згідно із Законом № 191-IV від 24.10.2002, ВВР, 2002, № 48, ст. 359]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/

  6. Єріна A.M. Статистичне моделювання та прогнозування: навч. посібник. / A.M. Єріна. - К.: КНЕУ, 2001.-170 с.

  7. Лугіна О.Є. Статистика: підручник / О.Є. Лугіна, С.В. Білоусова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 580 с.

  8. Мамоза А.П. Практикум із статистики: навч. посібник / А.П. Мамоза. - К.: Кондор, 2005.- 512 с.

  9. Офіційний сайт Євростату/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/publications/recently_published

  10. Офіційний сайт Державного комітету статистики України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка