Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Скачати 425.61 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір425.61 Kb.
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 1
Тема : Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал).
Актуальність теми: про сімейну медицину можна говорити як про науку, що займається здоров`ям родини, методами його вивчення, збереження та зміцнення. Медична сестра сімейної дільниці стає тією ключовою дійовою особою, через яку здійснюються ці завдання. Формування професійної компетентності, моральних якостей майбутніх медичних сестер починається саме у навчальному закладі і здійснюється через систему теоретичниз знань та практичних навичок, які вони тут отримують.
Навчальні цілі:

Знати:

- структуру сімейної дільниці; • функціональні обов`язки медичної сестри сімейної дільниці;

 • визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем;

 • правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження

пацієнтів;

 • чинні накази МОЗ України та інструктивні листи;


Вміти:

 • забезпечувати лікувально – охоронний, санітарно – протиепідемічний, режим у структурних підрозділах лікувально – профілактичних і соціальних закладах із надання адекватної медичної допомоги;

 • виявлення дійсних та супутніх проблеми пацієнта;

 • проводити диспансеризацію населення;

заповнювати медичну документацію

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.


Контрольні питання теми

 1. дати визначення термінам « сімейна медицина», « медсестринський процес в сімейній медицині»;

 2. структура територіальної сімейної дільниці;

 3. функціональні обов`язки медичної сестри сімейної дільниці»;

 4. медична документація;

 5. правила організації медичного стаціонару в домашніх умовах та роль медичної сестри у їх виконанні.

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Розвиток сімейної медицини в Україні», « Права та обов`язки медичної сестри сімейної дільниці ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань


 1. Розділи геронтології.

 2. Причини швидкого старіння населення України.

 3. Структура захворювань населення України в похилому та старечому віці.

 4. Теорії довголіття.

 5. Роль медичної сестри в догляді за людьми похилого віку.


Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 2
Тема : Робота медичної сестри на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем. Функціональні обов`язки сімейної медсестри. Ведення медичної і медсестринської документації.


Актуальність теми: про сімейну медицину можна говорити як про науку, що займається здоров`ям родини, методами його вивчення, збереження та зміцнення. Медична сестра сімейної дільниці стає тією ключовою дійовою особою через яку здійснюються ці завдання. Формування професійної компетентності, моральних якостей майбутніх медичних сестер починається саме у навчальному закладі і здійснюється через систему теоретичниз знань та практичних навичок, які вони тут отримують.


Навчальні цілі:

Знати:

- структуру сімейної дільниці; • функціональні обов`язки медичної сестри сімейної дільниці;

 • визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем;

 • правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження

пацієнтів;

 • чинні накази МОЗ України та інструктивні листи;


Вміти:

 • забезпечувати лікувально – охоронний, санітарно – протиепідемічний, режим у структурних підрозділах лікувально – профілактичних і соціальних закладах із надання адекватної медичної допомоги;

 • виявлення дійсних та супутніх проблеми пацієнта;

 • проводити диспансеризацію населення;

заповнювати медичну документацію

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми: 1. дати визначення термінам « сімейна медицина», « медсестринський процес в сімейній медицині»;

 2. структура територіальної сімейної дільниці;

 3. функціональні обов`язки медичної сестри сімейної дільниці»;

 4. медична документація;

 5. правила організації медичного стаціонару в домашніх умовах та роль медичної сестри у їх виконанні.

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Структура і сімейної медицини в Україні», « Етичні принципи на норми поведінки медичної сестри сімейної дільниці ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:


 1. участь медичної сестри у виконанні діагностичних маніпуляцій для верифікації діагнозу на амбулаторному прийомі;

 2. участь медичної сестри у виконанні лікувальних маніпуляцій на амбулаторному прийомі;

 3. оформлення необхідної документації при народженні дитини;

 4. оформлення необхідної документації при направленні на санаторніо – курортне лікування.Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 3
Тема : Виконання діагностичних і лікувальних призначень сімейного лікаря. Підготовка пацієнта до проведення лабораторно – інструментальних обстежень.

Актуальність теми: грамотне виконання діагностичних процедур та інструментальних обстежень є запорукою вірної верифікації діагнозу. Вміння медичної сестри сімейної дільниці підготувати пацієнта до інструментальних, рентгенологічних та ендоскопічних обстежень є важливим її функціональним обов`язком.
Навчальні цілі:

Знати:
- методи рентгенологічних обстежень;

- методи ендоскопічних обстежень ;

- методи інструментальних обстежень.

Вміти:


 • підготувати пацієнта до ендоскопічних методів обстеження;

 • підготувати пацієнта до рентгенологічних методів обстеження ;

 • підготувати пацієнта до інструментальних методів обстеження;

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

Перелічіть рентгенологічні методи обстеження; 1. Перелічіть ендоскопічні методи обстеження ;

 2. Перелічіть інструментальні методи обстеження;

 3. Підготова пацієнтів до рентгенологічних методів обстеження ;

4. Підготова пацієнтів до ендоскопічних методів обстеження ;

5. Підготова пацієнтів до інструментальних методів обстеження ;Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Інструментальні методи обстеження», « Ендоскопічні методи обстеження ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань


  1. Протипокази до виконання ФГДС;

  2. Протипокази до виконання бронхоскопії;

  3. Протипокази до виконання ірігоскопії;

  4. Ускладнення, що можуть виникнути при виконання ендоскопічних та рентгенологічних методів обстеження;

  5. Рентгенконтрастні речовини, які використовують для виконання додаткових методів обстеження.

Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 4
Тема : Організація та ведення домашнього стаціонару. Особливості догляду за ВІЛ – інфікованими, вмираючими.

Актуальність теми: у світі 50 млн. осіб уражених ВІЛ – інфекцією. 16000 осіб інфікується щодня. Україна посідає перше місце в Європі щодо неконтрольованості поширення. В Україні офіційно зареєстровано 104645 ВІЛ – інфікованих. Кількість хворих на СНІД – 17851, з них померло 9983. Тому діагностика ВІЛ – інфекції, догляд та лікування таких пацієнтів є надзвичайно важливим питанням сьогодення.

Навчальні цілі:

Знати:

- шляхи передачі ВІЛ - інфекції;

 • групи ризику ;

 • стадії захворювання;

 • синдроми та симптоми характерні для Сніду.


Після вивчення предмету студент повинен
Вміти:
- навчити пацієнта та його родичів виконувати знезаражування ін`єкційних шприців, інструментарію;

 • навчити пацієнта та його родичів правилам інтимної гігієни та культури статевого життя;

 • навчити родичів пацієнта здійснювати профілактику пролежнів;

 • навчити родичів пацієнта правилам гігієнічного догляду за шкірою, волоссям, ротовою порожниною важкохворого;

 • навчити родичів пацієнта правилам харчування важкохворих;

 • навчити родичів пацієнта виконувати заходи реанімації: ШВЛ, непрямий масаж серця.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1. Шляхи передачі ВІЛ - інфекції; 1. Стадії СНІДу ;

 2. Дезінфекція шприців одноразового використання та інструментарію;

 3. Особливості догляду за шкірою, волоссям, нігтями, ротовою порожниною важкохворого ;

5. Комплексна профілактика пролежнів ;

6. Методи виконання ШВЛ ;

7. Виконання непрямого масажу серця.


Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Поширеність Сніду в Україні», « Профілактика СНІДу ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань


 1. Стадії вмирання;

 2. Клінічна смерть;

 3. Біологічна смерть;

 4. Ранні та пізні ознаки біологічної смерті;

 5. Правила взяття крові при підозрі на СНІД.

Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 5
Тема : Профілактика як основа сімейної медицини.
Актуальність теми: виконувати дії спрямовані на зменшення ймовірності виникнення захворювання, на переривання або сповільнення його прогресування , дії проти зниження працездатності економічно сприйнятливіше державі ніж затрати на лікування населення.
Навчальні цілі:

Знати:

- визначення терміну « профілактика»;

 • види профілактики;

 • розділи профілактики;


Після вивчення предмету студент повинен
Вміти:

- здійснювати профілактику туберкульозу;

- здійснювати профілактику артеріальної гіпертензії;

- здійснювати профілактику онкопатології.
Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1. дати визначення терміну « профілактика»;

2. види профілактики;

3. розділи профілактики;

4. профілактика туберкульозу в Україні;

5. роль медичної сестри в профілактиці туберкульозу;

6. роль медичної сестри в профілактиці ІХС;

7. роль медичної сестри в профілактиці гіпертонічної хвороби;

8. роль медичної сестри в профілактиці онкопатології;

9. роль медичної сестри в профілактиці шлунково – кишкових кровотеч;

10. правила самообстеження молочних залоз.

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « профілактика шлунково – кишкових кровотеч», « Профілактика туберкульозу ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:


 1. шляхи передачі туберкульозу;

 2. моральні аспекти родичів хворого на туберкульоз;

 3. правила дезінфекції предметів побуту хворого на туберкульоз;

 4. невідкладна допомога при легеневій кровотечі;

 5. хіміопрофілактикао окопатології;

 6. невідкладна допомога при гіпертонічному кризі;

 7. невідкладна допомога при шлунково – кишковій кровотечі.

Література :


1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 6
Тема : Участь сімейної медичної сестри в організації та проведенні диспансеризації населення. медична документація. визначення статистичних показників «ефективність диспансеризації», «ефективність профілактики».

Актуальність теми: виконувати дії спрямовані на зменшення ймовірності виникнення захворювання, на переривання або сповільнення його прогресування , дії проти зниження працездатності морально, економічно сприйнятливіше державі ніж затрати на лікування населення.
Навчальні цілі

Знати:

- визначення терміну «диспансеризація»;

- визначення терміну « профілактика»; • види профілактики;

 • розділи профілактики;Після вивчення предмету студент повинен
Вміти:

- здійснювати диспансеризацію пацієнтів при туберкульозі;

- здійснювати диспансеризацію пацієнтів при артеріальній гіпертензії;

- здійснювати диспансеризацію пацієнтів при онкопатології.
Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1. дати визначення терміну « диспансеризація»;

2. принципи диспансеризації населення;

3. документація, передбачена при диспансеризації;

4. профілактика туберкульозу в Україні;

5. роль медичної сестри в профілактиці туберкульозу;

6. роль медичної сестри в профілактиці ІХС;

7. роль медичної сестри в профілактиці гіпертонічної хвороби;

8. роль медичної сестри в профілактиці онкопатології;

9. роль медичної сестри в профілактиці шлунково – кишкових кровотеч;

10. правила самообстеження молочних залоз.


Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « профілактика шлунково – кишкових кровотеч», « Профілактика туберкульозу ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:


 1. функції медичної сестри сімейної дільниці при проведенні диспансеризації населення;

 2. диспансеризація пацієнтів із ЦД I та II типу;

 3. диспансеризація пацієнтів із ІХС;

 4. диспансеризація пацієнтів із гіпертензивною хворобою.


Література :
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 7
Тема : Організація роботи з геріатричними пацієнтами. Проблеми. Старість і хвороби.
Актуальність теми: вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

Навчальні цілі:

Знати:

 • - підрозділи геронтології;

 • функції геріатричного кабінету поліклініки;

 • структуру та функції будинку – інтернату для літніх людей;

 • структуру та функції закладу Хоспіс;

вікові анатомо – фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та с

 • визначити календарний та біологічний вік людини;старечому віці.


Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені для фаху « сестра медична».


Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.


Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття « геронтологія», « геріатрія».

 2. Функції медичної сестри геріатричного кабінету поліклініки.

 3. Структура закладу Хоспіс.

 4. Структура будинку – інтернату для літніх людей.

 5. Розділи геронтології.

 6. Анатомо – фізіологічні особливості організму людей похилого та старечого віку.


Питання для самоконтролю знань:

1. Розділи геронтології.

 1. Причини швидкого старіння населення України.

 2. Структура захворювань населення України в похилому та старечому віці.

 3. Теорії довголіття.

 4. Роль медичної сестри в догляді за людьми похилого віку.Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 8
Тема : Побутові умови і геріатричний пацієнт. Рекомендації щодо режиму. харчування і здоров'я.
Актуальність теми: вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

Навчальні цілі:

Знати:


 • деонтологічні принципи поведінки та спілкування із пацієнтами старечого чи похилого віку;

 • функції геріатричного кабінету поліклініки;

 • структуру та функції будинку – інтернату для літніх людей;

 • структуру та функції закладу Хоспіс;


Вміти:

 • визначити календарний та біологічний вік людини;

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені фахом « сестра медична»;

 • організувати домашній стаціонар;

вести медичну документацію
Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.
Контрольні питання теми:

   1. особливості догляду за шкірою, волоссям, ротовою порожниною у людей похилого віку;

   2. особливості гігієни зовнішніх статевих органів у людей похилого віку;

   3. організація оптимального режиму праці і відпочинку в людей похилого та старечого віку;

   4. енергетична цінність харчових продуктів;

   5. рекомендації щодо збалансованого харчування для людей похилого та старечого віку;

   6. організація домашнього стаціонару;

   7. функції закладу «Хоспіс».


Питання для самоконтролю знань:

    1. функції геріатричного кабінету поліклініки;

    2. ведення медичної документації;

    3. визначити календарний вік людини;

    4. визначити біологічний вік людини.


Література :
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 9
Тема : Патронаж новонароджених. Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку. Рекомендації щодо вигодовування немовлят. Пропаганда грудного вигодовування.

Актуальність теми: Патронаж новонароджених. Оцінювання фізичного, психомоторного розвитку. Рекомендації щодо вигодовування немовлят. Пропаганда грудного вигодовування.

Навчальні цілі:

Знати:

 • показники шкали Апгар;

 • види вигодовування немовлят;

 • принципи вигодовування немовлят;


Вміти:

 • дати рекомендації щодо грудного вигодовування немовлят;

 • дати рекомендації по – догляду за новонародженими;

 • організувати патронаж новонароджених.Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

   1. правила проведення патронажу новонароджених;

   2. види вигодовування немовлят;

   3. правила вигодовування немовлят;

   4. прикорм, правила введення прикорму;

   5. ознаки доношеної дитини;

   6. ознаки недоношеної дитини;

   7. правила догляду за новонародженими;

   8. показники шкали Апгар.Питання для самоконтролю знань:

    1. принципи загартовування немовлят;

    2. переваги грудного вигодовування немовлят;

    3. пропаганда грудного вигодовування;

    4. календар щеплень.


Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 11
Тема : Гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної медицини.
Актуальність теми : гострі хірургічні захворювання органів травлення в практиці сімейної дільниці трапляються часто. Своєчасна діагностика, та направлення на вторинний рівень, медичним персоналом сімейної дільниці, - важливий аспект у прогнозі захворювання.
Навчальні цілі:

Знати:

 • симптоми «гострого живота»;

 • захворювання, що проявляються симптомами «гострого живота»;

 • тактику медичного персоналу сімейної дільниці при симтомах»гострого живота»

 • клініку кровотечі із виразки ДПК або тіла шлунка;

 • клініку кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу.


Вміти:

 • перевірити симптоми «гострого живота»;

 • надати долікарську допомогу при кровотечі із варикозно розширенихвен стравоходу;

 • надати долікарську допомогу при шлунково-кишковій кровотечі.


Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

   1. симптоми «гострого живота»;

   2. що розуміють під терміном «гострий живіт?;

   3. ускладнення виразкової хвороби;

   4. ускладнення цирозу печінки;

   5. симптоми шлунково-кишкової кровотечі;

   6. симтоми кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу;

   7. долікарська допомога при шлунково-кишковій кровотечі;

   8. долікарська допомога при кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу.


Питання для самоконтролю знань:

    1. етіологічні чинники виникнення виразкової хвороби;

    2. етіологічні чинники виникнення цирозу печінки;

    3. клініко-симптоматика виразкової хвороби;;

    4. клініко-симптоматика цирозу печінки.


Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.
Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 12
Тема : Опрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної допомоги при гострому животі, жовчній коліці, шлунково-кишковій кровотечі.
Актуальність теми : гострі хірургічні захворювання органів шлунково-кишкового тракту, в практиці сімейної дільниці, трапляються часто. Своєчасна діагностика, та направлення на вторинний рівень, медичним персоналом сімейної дільниці, - важливий аспект у прогнозі захворювання та подальшій якості життя пацієнта.

Навчальні цілі:

Знати:

 • симптоми «гострого живота»;

 • захворювання, що проявляються симптомами «гострого живота»;

 • тактику медичного персоналу сімейної дільниці при симтомах»гострого живота»

 • клініку кровотечі із виразки ДПК або тіла шлунка;

 • клініку нападу печінкової кольки..


Вміти:

 • перевірити симптоми «гострого живота»;

 • надати долікарську допомогу при нападі печінкової кольки;

 • надати долікарську допомогу при шлунково-кишковій кровотечі.


Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

   1. симптоми «гострого живота»;

   2. що розуміють під терміном «гострий живіт?;

   3. ускладнення виразкової хвороби;

   4. ускладнення цирозу печінки;

   5. симптоми шлунково-кишкової кровотечі;

   6. симтоми кровотечі із варикозно розширених вен стравоходу;

   7. долікарська допомога при шлунково-кишковій кровотечі;

   8. долікарська допомога при нападі печінкової кольки.


Питання для самоконтролю знань:

    1. етіологічні чинники виникнення виразкової хвороби;

    2. етіологічні чинники виникнення цирозу печінки;

    3. клініко-симптоматика виразкової хвороби;;

    4. клініко-симптоматика цирозу печінки.


Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 15
Тема : Проблеми надання довготривалої медичної допомоги населенню. Артеріальні гіпертензії

Актуальність теми за даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах, у 30% дорослого населення визначають підвищенні показники артеріального тиску. Значне поширення хвороби, високі показники втрати здоров'я та працездатності, розвиток порушень мозкового кровообігу та хронічної серцевої недостатності, на які припадає до половини загальної смертності від СС захворювань, робить актуальним ранню діагностику, профілактику та лікування ГХ.
Навчальні цілі

Знати:

 • етіологічні чинники виникнення ГХ;;

 • класифікацію ГХ ;

 • методи активного виявлення;

 • діагностичні критерії;


Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • виконати стандарти обстеження;

 • здійснювати первинну та вторинну профілактику.Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми: .

1 .Визначення терміну «гіпертонічна хвороба »;

2. етіологічні чинники виникнення ГХ;

3. класифікація ГХ;

4. клінічна картина ГХ;
5.принципи лікування ГХ

6. диспансеризація пацієнтів із ГХ;

7. невідкладна долікарська медична допомога при гіпертонічному кризі 1-го та 2-го типу.

Питання для самоконтролю знань:


    1. визначення поняття «первинна та вторинна» гіпертензія;

    2. ураження органів мішеней при АГ;

3. ускладнення ГХ;


Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 14
Тема : Імунопрофілактика.Планування профілактичних щеплень населенню дільниці сімейної медицини.
Актуальність теми:: імунопрофілактика забезпечує формування колективного імунітету.Оформлення календару щеплень, знання показів та протипоказів до проведення імунопрофілактики – функції медичного персоналу сімейної дільниці.
Навчальні цілі

Знати:


 • визначення терміну « імунопрофілактика»,

 • показники та протипокази до проведення імунопрофілактики дітям та лорослому населенню;

 • календар щеплень;

 • ускдадення, які можуть виникнути на фоні вакцинації.

Вміти:


 • виконати щеплення;

 • попередити ускладнення;

- надати невідкладну допомогу у разі виникнення алергічної реакції.
Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1. принципи імунопрофілактики;

2. календар щеплень;

3. покази до виконання імунопрофілактики;

4.протипокази до виконання імунопрофілактики;

5. ускладнення після вакцинації.


Питання для самоконтролю знань:

1.визначення поняття «імунопрофілактика» ;

2.попередження ускладнень,що можуть виникнути при проведенні вакцинації;

3.невідкладна медична допомога при анафілактичному шоці, набряку Квінке.
Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 16
Тема : Опрацювання методики надання невідкладної долікарської медичної допомоги при: гіпертонічному кризі, зупинці серця.
Актуальність теми: : за даними ВООЗ, в економічно розвинутих країнах, у 30% дорослого населення визначають підвищенні показники артеріального тиску. Значне поширення хвороби, високі показники втрати здоров'я та працездатності, розвиток порушень мозкового кровообігу та хронічної серцевої недостатності, на які припадає до половини загальної смертності від СС захворювань, робить актуальним ранню діагностику, профілактику та лікування ГХ.
Навчальні цілі

Знати:


 • визначення терміну « імунопрофілактика»,

 • показники та протипокази до проведення імунопрофілактики дітям та лорослому населенню;

 • календар щеплень;

 • ускдадення, які можуть виникнути на фоні вакцинації.

Вміти:


 • виконати щеплення;

 • попередити ускладнення;

- надати невідкладну допомогу у разі виникнення алергічної реакції.
Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1. принципи імунопрофілактики;

2. календар щеплень;

3. покази до виконання імунопрофілактики;

4.протипокази до виконання імунопрофілактики;

5. ускладнення після вакцинації.


Питання для самоконтролю знань:

1.визначення поняття «імунопрофілактика» ;

2.попередження ускладнень,що можуть виникнути при проведенні вакцинації;

3.невідкладна медична допомога при анафілактичному шоці, набряку Квінке.
Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 19
Тема : Організація диспансерного спостереження за пацієнтами з патологією органів травлення.
Актуальність теми: хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунку і ДПК – досить поширене захворювання. Із числа всіх хворих, які страждають виразковою хворобою 10 – 25% - це люди похилого і старечого віку. При цьому, якщо в молодому і зрілому віці виразковою хворобою страждають переважно представники чоловічої статі, то в похилому віці відмічається збільшення захворюваності серед жінок.

Статистичні дослідження показують, що приблизно 50%, а за деякими даними і більше, працездатного населення розвинених країн світу страждає хронічним гастритом.


Навчальні цілі

 • Знати: етіологію хронічного гастриту та виразкової хвороби шлунку і ДПК;

 • класифікацію хронічного гастриту та ДПК;

 • діагностичні критерії;

 • патогномонічні ознаки клінічної картини виразкової хвороби та її ускладнень.

Вміти:


 • провести диференційну діагностику хронічного гастриту, виразкової хвороби із іншими захворюваннями ШКТ;

 • виконати стандарти обстеження;

 • виконати первинну та вторинну профілактику.Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1.Визначення терміну « виразкова хвороба », « хронічний гастрит»;

2. етіологічні чинники виникнення хронічного гастриту;

3. етіологічні чинники виникнення виразкової хвороби шлунка та ДПК;

4. класифікація хронічного гастриту;

5. класифікація виразкової хвороби шлунка та ДПК;

6. клінічна картина хронічного гвстриту;

7. клінічна картина виразкової хвороби шлунка та ДПК;

8. ускладнення виразкової хвороби шлунка та ДПК;

9.принципи лікування хронічного гастриту ;

10. принципи лікування виразкової хвороби шлунка та ДПК ;

11. невідкладна долікарська медична допомога при шлунково – кишковій кровотечі ;

12. диспансерне спостереження;

13. первинна та вторинна профілактика.Питання для самоконтролю знань:

1. принципи лікування виразкової хвороби шлунка та ДПК ;

2. невідкладна долікарська медична допомога при шлунково – кишковій кровотечі

3. диспансерне спостереження;

4. первинна та вторинна профілактика.


Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 20
Тема : Особливості перебігу гастриту та виразкової хвороби у пацієнтів різного віку. Сучасні методи діагностики.
Актуальність теми: хронічний гастрит, виразкова хвороба шлунку і ДПК – досить поширене захворювання. Із числа всіх хворих, які страждають виразковою хворобою 10 – 25% - це люди похилого і старечого віку. При цьому, якщо в молодому і зрілому віці виразковою хворобою страждають переважно представники чоловічої статі, то в похилому віці відмічається збільшення захворюваності серед жінок.

Статистичні дослідження показують, що приблизно 50%, а за деякими даними і більше, працездатного населення розвинених країн світу страждає хронічним гастритом.


Навчальні цілі

 • Знати: етіологію хронічного гастриту та виразкової хвороби шлунку і ДПК;

 • класифікацію хронічного гастриту та ДПК;

 • діагностичні критерії;

 • патогномонічні ознаки клінічної картини виразкової хвороби та її ускладнень.

Вміти:


 • провести диференційну діагностику хронічного гастриту, виразкової хвороби із іншими захворюваннями ШКТ;

 • виконати стандарти обстеження;

 • виконати первинну та вторинну профілактику.Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1.Визначення терміну « виразкова хвороба », « хронічний гастрит»;

2. етіологічні чинники виникнення хронічного гастриту;

3. етіологічні чинники виникнення виразкової хвороби шлунка та ДПК;

4. класифікація хронічного гастриту;

5. класифікація виразкової хвороби шлунка та ДПК;

6. клінічна картина хронічного гвстриту;

7. клінічна картина виразкової хвороби шлунка та ДПК;

8. ускладнення виразкової хвороби шлунка та ДПК;

9.принципи лікування хронічного гастриту ;

10. принципи лікування виразкової хвороби шлунка та ДПК ;

11. невідкладна долікарська медична допомога при шлунково – кишковій кровотечі ;

12. диспансерне спостереження;

13. первинна та вторинна профілактика.Питання для самоконтролю знань:

1. принципи лікування виразкової хвороби шлунка та ДПК ;

2. невідкладна долікарська медична допомога при шлунково – кишковій кровотечі

3. диспансерне спостереження;

4. первинна та вторинна профілактика.


Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».


 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 25
Тема : Гемобластози. Актуальність проблеми. Методи діагностики, основні принципи лікування та участь медичної сестри у їх виконанні.
Актуальність теми : лейкоз –пухлинне злоякісне захворювання, що виникає з кровотворних клітин, та уражає передусім кістковий мозок. Своєчасна діагностика, своєчачна терапія та медсестринська опіка над пацієнтами відіграє важливу роль в прогностичному перебіганні захворювання.

Навчальні цілі:
Знати:

 • визначення терміну « гемобластози»;

 • показники загального аналізу крові в нормі та при лейкеміях;

 • етіологічні чинники;

 • класифікацію гемобластозів;

 • клінікосимптоматику гемобластозів.

Вміти:


 • здійснювати діагностику гострого та хронічного лейкозу;

 • здійснювати діагностику хронічного лімфолейкозу;

- здійснювати м⁄с опіку над пацієнтами при гемобластозах.

Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.Контрольні питання теми:

1.Визначення терміну « гемобластози»;

2. визначення терміну « гострий лейкоз»;

3. визначення терміну « хронічний лейкоз»;

4. етіологічні чинники виникнення гемобластозів

5. принципи діагностики гемобластозів

6. бластний криз;

Питання для самоконтролю знань:

1 . клінікосимптоматика гемобластозів

2 принципи лікування гемобластозів

3. диспансерне спостереження;

4. догляд за пацієнтами.

Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина». 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства.

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 22
Тема : Синдром гіперглікемії. Етіологія, чинники ризику. Методи обстеження пацієнта, участь сімейної медичної сестри в їх проведенні.
Актуальність теми : цукровий діабет ( ЦД ) становить 70% у структурі ендокринних захворювань. За даними епідеміологічних досліджень, кожні 15 років кількість хворих на ЦД подвоюється. Це призвело до того, що ЦД увійшов у трійку хвороб, які є найчастішою причиною інвалідизації та смертності. Тому, вивчення етіологічних чинників, які сприяють виникненню ЦД, вивчення профілактичних заходів, які запобігають розвитку даної проблеми є надзвичайно актуальними питаннями сучасної медицини.

Навчальні цілі

Знати:

- визначення «цукровий діабет»;

 • етіологічні чинники розвитку ЦД;

 • класифікацію ЦД;

 • правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження

у пацієнтів із підозрою на ЦД;

 • клінічну картину ЦД;

 • стадії ожиріння.

Вміти:

 • виконати стандартний тест толерантності до глюкози;

 • виявлення дійсних та супутніх проблеми пацієнта із ЦД;

 • діагностичні критерії ЦД;

 • основи первинної та вторинної профілактики ЦД;

 • проводити диспансеризацію населення;

заповнювати медичну документацію
Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.
Контрольні питання теми:

1.ЦД: визначення, ендогенні та екзогенні етіологічні чинники виникнення.

2.Класифікація ЦД.

3.Існуючі та потенційні проблеми пацієнтів із ЦД.

4.Клінічна картина ЦД;

5.Діагностичні критерії ЦД.


Питання для самоконтролю знань:

1. Лабораторно – інструментальні методи обстеження, які доцільно виконати хворим із ЦД.

2.Принципи лікування ЦД.

3.Первинна профілактика ЦД.

4.Вторинна профілактика ЦД.

5.Прогноз захворювання і критерії ефективності профілактики.


Література :

1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина». 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка