Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни „Основи медичних знань”
Сторінка1/3
Дата конвертації21.04.2016
Розмір1.41 Mb.
  1   2   3
Структура змістових модулів, навчальних елементів дисципліни „Основи медичних знань”

Компетенції (прогнозовані результати навчання)


Тема змістового модуля (ЗМ),

навчального елементу (НЕ)

Зміст навчального елементу


Вид занять
Види діяльності та поточного контролю

ІНДЗ


(за вибором)

К-сть балів за ІНДЗ


Всього балів за вид навчальної діяльності


Л

С

Ср

Пр

ЛабЗ.М. 1 Анатомо-фізіологічні основи та патогенетичне обґрунтування основних принципів догляду за хворими


Результати навчання
Знати і розуміти:

- морфофункціональні особливості організму людини, патогенетичні реакції та клінічну патологію;

- загальне поняття про будову організму людини, вікові особливості фізіологічних процесів;

основні поняття педіатрії та дошкільної гігієни, завдання та методи дослідження.

- порядок вивчення основ медичних знань та охорони здоров’я дітей

- роль вчителя в профілактиці травматизму та захворювань серед дітей;

- сукупність поняття «здоров’я»


Знати і розуміти:

- механізми підтримки гомеостазу,

- роль внутрішнього середовища в забезпеченні узгодженого функціонування систем організму,

- адаптаційні реакції організму людини до впливу чинників зовнішнього середовища.
Н.Е 1.1

(Практичне заняття)

Анатомо-фізіологічні основи медичних знань(Самостійна робота)

«Сталість внутрішнього середовища та вплив екзогенних факторів на організм людини» 1. Предмет анатомії та фізіології людини.

 2. Загальне поняття про будову організму людини:

- будова опорно-рухового апарату людини;

- будова кровоносної та лімфатичної систем;

- будова органів дихання;

- загальна будова та функції травної системи;

- Будова сечостатевої системи людини.

- будова та функції різних відділів центральної нервової системи; основи вищої нервової діяльності;

органи чуття: їх будова та функції;

- ендокринна система, її значення для організму людини. Обмін речовин та енергії.

3. Організм як єдине ціле.

1. Роль центральної нервової системи в синхронізації діяльності систем організму.

2. Кров як інтегральний механізм забезпечення гомеостазу.

3. Адаптація як універсальна реакція до зміни умов зовнішнього середовища.

6

4

-тестування;

-усне опитування;

-фіксований виступ;

-контрольна робота;

-письмове визначення термінів і категорій

-опрацювання літературних джерел


1,0
2,0
2,0
2,0

1,0Знати і розуміти:

-визначення понять «догляд за хворими» та «лікування»,

-правила прийому та зберігання лікарських речовин в амбулаторних умовах,

-фізіологічне обґрунтування формування рівня артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, частоти дихання, температури тіла людини.

Вміти: -використовувати предмети догляду, які використовують з метою особистої гігієни хворих,

-вимірювати та оцінювати рівень артеріального тиску, частоту дихання, частоту пульсу, температуру тіла,

-застосовувати грілку та міхур з льодом.Знати: -причини виникнення захворювань,

- механізми відповіді організму на порушення функціонування органів та систем.Розуміти: - особливості клінічних проявів при різних захворюваннях,

- патогенетичне обґрунтування вибору лікувальної тактики,

- основні напрямки профілактичних заходів при різних захворюваннях.Н.Е 1.2

(Практичне заняття)

Загальний догляд за дорослими хворими людьми
(Самостійна робота)

Загальні принципи розвитку хвороби: етіологія, патогенез, клінічні прояви, лікування, профілактика
1. Значення догляду за хворими.

2. Гігієнічний догляд за шкірою і слизовими оболонками.

3. Положення хворого в ліжку та зміна білизни.

4. Профілактика та лікування пролежнів.

5. Техніка вимірювання температури тіла. Догляд за хворими під час гарячки.

6. Методика визначення пульсу, дихання, артеріального тиску, їх оцінка.

7. Використання теплових і холодових процедур.

1. Поняття про причини виникнення хвороби.

2. Механізми розвитку патологічних процесів в організмі людини,

3. Зв’язок клінічної картини захворювання з патогенетичною основою хвороби.

4. Основні методики лікування та заходи, спрямовані на профілактику хвороб та попередження рецидивів.6


4


-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел3,0


2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0

3,0


Знати: - вікові особливості розвитку та функціонування дитячого організму,

- характеристику нормальних показників рівня артеріального тиску, частоти пульсу, частоти дихання, температури тіла,

- особливості догляду за здоровими дітьми (гігієна, режим дня, фізичне виховання, загартовування).

Розуміти: -особливості проведення лікувальних заходів дітям (проведення теплових і холодових процедур, постановка клізми та газовідвідної трубки),

- значення природного вигодовування та правила і техніку вигодовування грудним молоком.Вміти: -вимірювати та оцінювати у дітей різного віку рівень артеріального тиску, частоту дихання, частоту пульсу, температуру тіла,

-застосовувати грілку та міхур з льодом у дітей.Знати: - правила введення прикорму, догодовування, штучного вигодовування новонародженого та грудної дитини,

- фізіологічні основи загартовування дитини в різні вікові періоди.Розуміти: - значення раціонального харчування для дітей раннього та дошкільного віку,

- необхідність урахування біоритмів для гармонійного розвитку дитини,

- особливості формування особистості в умовах сім’ї та дитячого колективу.


Знати принципи раціонального та лікувального харчування, особливості дієти при захворюваннях різних відділів травної системи, правила надання допомоги хворим з захворюваннями травного тракту (постановка клізми, газовідвідної трубки, промивання шлунку)

Розуміти основні дієтичні підходи до харчування хворих, значення харчування в лікуванні та профілактиці різних захворювань.

Вміти надавати допомогу при блювоті, використовувати засоби годування важкохворих.

Знати потребу людини в основних поживних речовинах (білки, жири, вуглеводи), особливості харчування при різних захворюваннях.

Розуміти дієтичні підходи до корекції метаболічних порушень при патології різних органів, значення складу харчових продуктів та режиму харчування в профілактиці ускладнень у хворих


Н.Е 1.3

(Практичне заняття)

Загальний догляд за хворими та здоровими дітьми(самостійна робота)

Фактори, які впливають на опірність та реактивність дитячого організмуН.Е 1.4

(Практичне заняття)

Догляд за хворими при захворюваннях травного тракту та сечостатевої системи
(самостійна робота)

Дієтичне харчування при різних захворюваннях.1. Особливості догляду за здоровими дітьми.

2. Особливості обстеження хворих дітей (визначення температури тіла, пульсу, АТ, частоти дихання, взяття мазків із зіва та носа).

3. Особливості догляду за хворими дітьми: догляд за шкірою та слизовими оболонками. Профілактика зіпрівання та пролежнів.

4. Проведення теплових і холодових процедур дітям.

5. Техніка постановки клізми і газовідвідної трубки дітям.

6. Харчування дітей. Годування немовлят

1. Особливості харчування дітей залежно від віку, вигодовування дітей першого року життя,

2. Методики загартовування дітей,

3. Значення добових і тижневих ритмів для планування роботи у школах і дитячих установах

4. Психологічна адаптація дитини до колективу (дитячийсадок, школа).

5. Режим харчування дітей у дошкільних закладах

1. Харчування хворих при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

2. Засоби годування важкохворих.

3. Методи промивання шлунку.

4. Надання допомоги і догляд при блювоті.

5. Види клізм та методики їх постановки.

6. Використання судна та сечоприйомника

1. Принципи раціонального харчування.

2. Дієтичні столи, які використовуються для лікування різних захворювань.

3. Роль вітамінів в розвитку, прогресуванні та лікуванні різних захворювань.

6

62

2
-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

3,0


2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0Знати призначення лікування, види та значення лікувальних методик, використання різних форм лікарських препаратів, умови виписування, видачі та зберігання сильнодіючих та отруйних речовин.

Розуміти швидкість та поширення лікарських препаратів при використанні різних шляхів введення, доцільність використання зовнішніх та внутрішніх лікарських форм.

Вміти готувати шприц до проведення ін’єкції, виконувати підшкірну та внутрішньом’язову ін’єкцію.
Знати: - групи медичних препаратів та їх вплив на роботу різних органів і систем,

- механізми дії препаратів різних фармакологічних груп,

- показання, протипоказання та можливі ускладнення медикаментозної терапії


Н.Е 1.5

(Практичне заняття)

Використання лікарських препаратів
(Самостійна робота)

Основні принципи застосування лікарських препаратів
 1. Шляхи введення медичних препаратів в організм людини

 2. Методика проведення підшкірної та внутрішньом’язевої ін’єкцій.

 3. Введення лікарських препаратів за допомогою шприц-тюбика.

 4. Зберігання сильнодіючих та отруйних речовин.

1. Основні механізми дії лікарських засобів.

2. Типи побічних реакцій та ускладнень при використанні медичних препаратів.

3. Педіатричні та геронтологічні аспекти застосування лікарських засобів.

62
-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел
3,0


2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

ВСЬОГО за модуль

30


14
ІНДЗ-1


10


20


З.М – 2 Соматичні та інфекційні захворювання, їх перебіг, лікування та надання невідкладної допомоги.


Знати: - послідовність опитування хворого,

- особливості зовнішнього вигляду при різних патологічних станах,

- методики проведення пальпації, перкусії, аускультації,

- принципи використання інструментальних методів обстеження,

- показники лабораторних методів дослідження.

Вміти: - оцінити частоту та властивості пульсу на променевій артерії,

- визначити еластичність та вологість шкіри,

- виміряти товщину підшкірної жирової клітковини.

Знати: - основні прояви захворювань серцево-судинної та дихальної систем,

- патогенетичні механізми розвитку порушень при ураженні серця та судинного русла, дихальних шляхів та легенів.Розуміти принципи надання першої медичної допомоги при невідкладних станах, які виникають при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем.

Вміти: - надавати невідкладну допомогу при гострій судинній недостатності (знепритомнення)

Знати : - загальні принципи проведення лікувальної фізкультури,

- фізичні вправи, які використовуються при захворюваннях серця та судин,

- вправи для покращення функціонування бронхіального дерева та підвищення газообміну в легенях


Знати і розуміти: - основні прояви захворювань травної, сечовидільної, статевої та ендокринної систем,

- патогенетичні механізми розвитку порушень при ураженні шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовивідних шляхів, статевих органів та залоз внутрішньої секреції.

-принципи надання першої медичної допомоги при захворюваннях травної, сечовидільної, статевої та ендокринної систем.

Вміти: надавати невідкладну допомогу при гіпоглікемії.
Знати: - основні симптоми захворюваннь ендокринної системи у дітей,

- гормональні зміни, які виникають при порушенні функціонування залоз внутрішньої секреціїРозуміти: - вплив гормонів на повноцінний розвиток здорового організму,

- взаємодію залоз внутрішньої секреції.Знати: - загальні правила та етапи надання першої медичної допомоги при гострих отруєннях,

- отруйні рослини, тварин та гриби, які характерні для України та Буковини, клінічні симптоми отруєння ними,

- класифікацію сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), місця їх застосування та прояви отруєння ними.

Розуміти: - принципи надання першої медичної допомоги при отруєннях, залежно від виду отрути,

- механізм впливу іонізуючого випромінювання на організм людини, правила дії при радіаційних ураженнях.


Знати: -вражаючі чинники іонізуючого випромінювання,

- методи знезаражування продуктів харчування та води,

- принципи профілактики радіаційних уражень організму людини (йодна профілактика, радіопротектори)

Знати: - особливості перебігу інфекційних хвороб,

- поняття «імунітет» та шляхи його створення,

- основні засади виникнення, поширення, лікування та профілактики СНІДу.

Розуміти значення інфекційного та епідемічного процесу, профілактичних заходів щодо попередження інфекційних захворювань.

Знати: - принципи захисту організму людини від інфекційних агентів,

- пошкодження різних ланок імунної системи

при виникненні інфекційного захворювання.


Знати: - особливості перебігу кишкових інфекцій,

- особливості перебігу інфекцій дихальних шляхів,

-джерела інфекції та шляхи передачі збудників кишкових та дихальних інфекцій

Розуміти: - особливості догляду за хворим з кишковими інфекціями,

- особливості догляду за хворим з інфекціями дихальних шляхів,Вміти диференціювати прояви дифтерії, проводити диференційну діагностику грипу та ГРВІ.

Знати: - джерела інфекції та шляхи передачі збудників кров’яних інфекцій,

- джерела інфекції та шляхи передачі збудників шкірних інфекцій,

- особливості перебігу туберкульозу у осіб різних вікових категорій, шляхи передачі інфекції.

Знати: - джерела, шляхи передачі та прояви дитячих інфекцій,

- перебіг дитячих інфекцій, особливості клінічних проявів в дорослому віці

- особливості догляду за дітьми при корі, вітряній віспі, скарлатині, кашлюку та дифтерії

Розуміти: - особливості перебігу особливо небезпечних інфекцій,

- комплекс заходів, спрямованих на ліквідацію вогнища особливо небезпечних інфекцій.Розрізняти елементи висипки при гострих дитячих інфекційних хворобах
Знати: - особливості виникнення лептоспірозу, його клінічні симптоми, лікування та профілактику

- особливості зараження та перебігу кліщового енцефаліту,

- профілактика та діагностика сказу

- роль здорового способу життя в підвищенні імунітетуН.Е 2.1

(Практичне заняття)

Методи обстеження хворихН.Е 2.2

(Практичне заняття)

Перша медична допомога при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем(Самостійна робота)

Лікувальна фізкультура при захворюваннях серцево-судинної та дихальної систем.Н.Е 2.3
(Практичне заняття)

Перша медична допомога при захворюваннях травної, сечостатевої та ендокринної систем(самостійна робота)

Ендокринні порушення у дітей, їх профілактика
Н.Е 2.4

(Практичне заняття)

Перша медична допомога при гострих отруєннях.

Радіаційні ураження

(самостійна робота)

Особливості харчування при радіаційному забрудненніН.Е 2.5

(Практичне заняття)

Основи епідеміології.

Імунітет. Щеплення.

(Самостійна робота)

Порушення імунної системиН.Е. 2.6

(Практичне заняття)

Кишкові інфекції. Інфекції дихальних шляхів(самостійна робота)

Профілактика шкірних захворювань та кров’яних інфекцій.

Профілактика туберкульозу.


Н.Е.2.7

(Практичне заняття)

Дитячі інфекції. Осередки особливо небезпечних інфекцій.
(Самостійна робота)

Лептоспіроз, кліщовий енцефаліт та сказ.

Паразитарні захворювання.

Характеристика неспецифічних методів підвищення імунітету

1. Основні методи обстеження хворих:

- опитування хворих,

- фізичні методи обстеження хворих,

- інструментальні методи,

- лабораторні методи.

1. Основні симптоми при захворюваннях серцево-судинної системи.

2. Перша медична допомога при стенокардії, інфаркті міокарда, гіпертонічній кризі.

3. Перша медична допомога при гострій судинній та серцевій недостатності.

4. Основні симптоми при захворюваннях органів дихання.

5. Перша медична допомога при запаленні легенів, бронхіальній астмі, плевриті.

1. Показання та протипоказання до проведення лікувальної фізкультури.

2. Лікувальне дихання та його вплив на здоров’я людини.

3. Лікувальна фізкультура при захворюваннях серцево-судинної системи.

4. Лікувальна фізкультура при захворюваннях дихальної системи.

1. Основні симптоми при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

2. Перша медична допомога при захворюваннях травної системи (гострий гастрит, виразкова хвороба, шлунково-кишкова кровотеча, гострий холецистит, печінкова коліка).

3. Основні симптоми при захворюваннях сечостатевої системи.

4. Перша медична допомога при захворюваннях сечової системи (гострий нефрит, пієлонефрит, ниркова коліка, уремія).

5. Основні поняття про захворювання статевих органів. Методи їх профілактики.

1. Цукровий діабет, передумови розвитку, фактори ризику, клінічні прояви та особливості лікувального харчування.

2. Порушення секреції гормонів гіпофізу та їх вплив на ріст і розвиток дитини.

3. Вплив ендокринної системи на функціонування дитячого організму.

4. Методи профілактики гормональних порушень


 1. Загальні принципи надання першої медичної допомоги при гострих отруєннях.

 2. Отруєння грибами, отруйними рослинами, отрутою тварин.

 3. Отруєння СДОР.

 4. Радіаційні ураження. Променева хвороба.

1. Характеристика впливу іонізуючого випромінювання на організм людини.

2. Патогенетична механізми розвитку променевих уражень.

3. Зменшення впливу радіації на організм людини шляхом використання продуктів харчування.

 1. Поняття про інфекційний та епідемічний процес. Класифікація інфекційних хвороб.

 2. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація.

 3. Імунітет: види, методи створення.

 4. Календар щеплень. Алергічні реакції, небезпечні для життя.

 5. СНІД.

1. Особливості інфекційних хвороб. Механізм та джерело передачі інфекції;

2. Запалення як захисно-пристосувальна реакція організму

3. Захворювання, які можуть призводити до імунодефіциту.

1. Основні симптоми, епідеміологічні дані, етіологія, профілактика та догляд за хворими при черевному тифі, дизентерії, ботулізмі, вірусному гепатиті.

2. Основні симптоми, епідеміологічні дані, етіологія, профілактика та догляд за хворими при інфекціях дихальних шляхів (грип, ангіна, дифтерія)

1. Основні симптоми, епідеміологічні дані, етіологія, профілактика та догляд за хворими при малярії.

2. Основні симптоми, епідеміологічні дані, етіологія, профілактика та догляд за хворими при інфекціях шкірних покривів.

3. Туберкульоз (поширення, джерела інфекції, шляхи передачі, клінічні форми, профілактика, створення специфічного імунітету, туберкулінові проби)


 1. Загальна характеристика дитячих інфекцій. Особливості інфекційного процесу у дітей.

 2. Основні симптоми, епідеміологічні дані, етіологія, профілактика та догляд за дітьми при корі, вітряній віспі, скарлатині, кашлюку та дифтерії.

 3. Характеристика особливо небезпечних інфекцій: холера, чума, натуральна віспа.

 4. Заходи по ліквідації бактеріологічного вогнища (карантин, обсервація).

1. Лептоспіроз: механізми передачі, характеристика, профілактика.

2. Енцефаліт: шляхи зараження, клінічна картина та профілактика.

3. Сказ: джерело інфекції, механізм передачі, перебіг та профілактика хвороби.

4. Гельмінтози та їх профілактика

5. Неспецифічні методів підвищення імунітету
6

66

66

6

2

4

42

4

22

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел


-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички


-опрацювання літературних джерел


3,0


2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

ВСЬОГО за модуль


36


20


ІНДЗ-2


10


25


З.М – 3 2 Захворювання, які потребують хірургічного лікування, їх перебіг, догляд за хворими та надання невідкладної допомоги.


Знати: - основні принципи асептики та антисептики,

- особливості перебігу та догляд за хворими з газовою гангреною та бешихою,

- клінічні прояви правця, його профілактику

Розуміти: - небезпеку, яку становить анаеробна інфекція,

- вміти проводити профілактичні заходи щодо її попередження.Знати та розуміти:

- етіологію, умови та механізми розвитку, клінічні прояви сепсису,

- методи лікування профілактики септичних ускладнень


Знати та розуміти:

- загальні принципи використання перев’язочного матеріалу,

- правила накладання пов’язок,

- використання різних видів пов’язок на різних частинах тіла

Вміти: - накладати бинтові пов’язки (спіральну, повзучу, черепахо видну тощо),

- накладати пов’язки при ушкодженнях ключиці (Дезо, Вільпо)

- накладати косинкові та пращевидні пов’язки
Знати та розуміти:

- значення та комплектацію аптечок,

- способи використання підручних засобів для накладання пов’язок

Вміти: - використовувати індивідуальний перев’язочний пакет.Знати та розуміти:

- значення та механізми больових відчуттів,

- методи знеболення, їх відмінності, показання та протипоказання до призначення

- засоби для наркозу, механізм їх дії,

- алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації

Вміти проводити штучну вентиляцію легенів та непрямий масаж серця


Знати та розуміти:

- ознаки клінічної та біологічної смерті, визначення життєздатності організму людини,

- особливості проведення непрямого масажу серця та штучної вентиляції легенів дітям,

- особливості проведення непрямого масажу серця та штучної вентиляції легенів людям похилого віку
Знати та розуміти:

- механізми розвитку кровотеч,

- класифікацію кровотеч (за причинами виникнення, судиною, крововтратою тощо)

- диференційований підхід до тимчасової зупинки різних кровотеч,

- значення груп крові та резус-фактора при переливанні крові,

- правила переливання крові, проведення проб на сумісність,

- особливості зупинки кровотечі у дітей,

- принципи догляду за дітьми з кровотечею.Вміти: - надавати допомогу при шлунковій та легеневій кровотечі,

- накладати здавлюючи пов’язку, закрутку, джгут.
Знати та розуміти:

- значення донорства крові та органів в лікуванні різних захворювань

- принципи та об’єми досліджень людей, які можуть бути донорами
Знати та розуміти:

- причини, механізми та прояви закритих та відкритих ушкоджень,

- принципи надання першої медичної допомоги при травмах,

- причини розвитку травматичного шоку, надання першої медичної допомоги,

- травмуючі чинники, ускладнення, види та правила обробки ран

- види, клінічні та рентгенологічні ознаки переломів, транспортна іммобілізація,

- особливості переломів у дітей,

- транспортування потерпілих з травмами.Вміти: - надати першу медичну допомогу при переломах, вивихах, забоях,

- застосувати стандартні та підручні засоби для транспортної іммобілізації при різних переломах


Знати: - особливості травматичної дії вогнепальної зброї,

- ознаки вхідного та вихідного кулевого отвору,

- принципи надання першої медичної допомоги

Знати та розуміти:

- причини утворення, ступені, клінічні прояви опіків, механізми розвитку опікового шоку,

- особливості опіків у дітей,

- причини, прояви, ступені відмороження, надання першої медичної допомоги,

- принципи надання першої медичної допомоги при утопленні.

Вміти: - надати першу медичну допомогу при опіках різного ступеня,

- надати першу медичну допомогу при відмороженнях різного ступеня,

- звільнити легені потерпілого від води та надати першу медичну допомогу при утопленні


Знати та розуміти:

- патофізіологічні основи впливу електричного струму на організм людини,

- ознаки електротравми,

- правила звільнення людини від дії електричного струму

- принципи надання першої медичної допомоги.

Знати та розуміти:

- причини, клінічні прояви, ускладнення та принципи лікування ушкоджень черепа та головного мозку,

- причини, клінічні прояви, ускладнення та принципи лікування пошкоджень хребта,

- причини, клінічні прояви, ускладнення та принципи лікування ушкоджень органів грудної та черевної порожнини,

- причини, клінічні прояви, ускладнення та принципи лікування ушкоджень тазу,

- правила транспортування хворих з

ушкодженнями голови, шиї, хребта, грудної клітини, живота і тазу
Знати та розуміти:

- причини виникнення та механізми розвитку гострого перитоніту,

- патогенез розвитку та принципи догляду за хворими з гострим перитонітом


Н.Е.3.1

(Практичне заняття)

Хірургічна інфекція(Самостійна робота)

Сепсис


Н.Е. 3.2

(Практичне заняття)

Десмургія(Самостійна робота)

Використання стандартних та підручних перев’язочних засобівН.Е. 3.3

(Практичне заняття)

Знеболення та реанімація
(Самостійна робота)

Клінічна та біологічна смерть.

Реанімація дітей та людей похилого віку

Н.Е. 3.4

(Практичне заняття)

Кровотечі. Переливання крові.(Самостійна робота)

Донорство, його значення для медициниН.Е.3.5

(Практичне заняття)

Закриті та відкриті ушкодження(Самостійна робота)

Вогнепальні поранення: характеристика, особливості, надання першої медичної допомоги.Н.Е. 3.6

(Практичне заняття)

Опіки. Відмороження. Утоплення.(Самостійна робота)

Електротравма.Н.Е. 3.7

(Практичне заняття)

Ушкодження голови, шиї, хребта, грудної клітини, живота і тазу(Самостійна робота)

Поняття про «гострий живіт». Гострий перитоніт: ознаки, ускладнення, перша медична допомога.

 1. Загальне поняття про хірургічну інфекцію. Види раневої інфекції.

 2. Асептика і антисептика.

 3. Правець, газова гангрена: етіологія, симптоми, профілактика, догляд.

 4. Профілактика та особливості догляду за хворими з бешихою і тромбофлебітом.

1.Патогенетичні передумови та механізми розвитку та лікування сепсису.

2. Профілактика септичних ускладнень у хворих з хірургічною інфекцією.


 1. Загальні правила накладання пов’язок. Перев’язочний матеріал.

 2. Види пов’язок. Пов’язки на різні частини тіла людини.

 3. Тверді пов’язки (гіпсові пов’язки, лонгети)

1. Склад аптечки та застосування її компонентів за необхідності.

2. Види та застосування еластичних пов’язок.

3. Перев’язочний медичний пакет, його призначення та правила використання..
 1. Загальне знеболення та його види.

 2. Місцеве знеболення.

 3. Реанімаційні заходи: штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця. Методика проведення.

1. Причини та етапи вмирання організму.

2. Агональний стан.

3. Клінічна та біологічна смерть, ознаки, методи оживлення людини.

4. Особливості проведення серцево-легеневої реанімації дітям та особам похилого віку.


 1. Кровотечі: визначення, види, характеристика кровотеч.

 2. Способи тимчасової зупинки кровотеч.

 3. Способи остаточної зупинки кровотеч.

 4. Групи крові та резус-фактор.

 5. Поняття про компоненти, препарати крові та кровозамінники.

 6. Кровотечі у дітей.

 7. Шлунково-кишкові та легеневі кровотечі.

1. Методики переливання крові, можливі ускладнення.

2. Використання донорських органів для трансплантації.

3. Правові аспекти трансплантології. 1. Травми: визначення, види, коротка характеристика.

 2. Синдром тривалого здавлення.

 3. Перша медична допомога при закритих ушкодженнях. Травматичний шок.

 4. Рани: коротка характеристика, види, перша допомога.

 5. Переломи кісток: види, ознаки. Особливості переломів у дітей.

 6. Транспортна іммобілізація стандартними та підручними засобами при різних видах переломів.

 7. Транспортування хворих.

1. Характеристика поранень з різних видів вогнепальної зброї.

2. Особливості загоєння вогнепальних ран.

3. Дії медичного персоналу при діагностиці вогнепального поранення.
 1. Опіки: види, ступені опіків, перша медична допомога. Опікова хвороба та опіковий шок. Особливості опікових уражень у дітей.

 2. Відмороження: симптоми, ступені відмороження, перша медична допомога.

 3. Загальне замерзання, ступені, перша медична допомога.

 4. Перша медична допомога при утопленні.

1. Механізми уражуючої дії електричного струму на організм людини.

2. Місцеві та загальні: явища при електротравмі.

3. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом 1. Ушкодження черепа та головного мозку: ознаки, ускладнення, перша медична допомога.

 2. Щелепно-лицеві ушкодження.

 3. Пошкодження хребта: ознаки, ускладнення, перша медична допомога, особливості іммобілізації та транспортування.

 4. Закриті та відкриті ушкодження грудної клітини та органів грудної порожнини.

 5. Закриті та відкриті ушкодження органів черевної порожнини.

 6. Закриті та відкриті ушкодження органів сечовидільної системи: ознаки, ускладнення, перша медична допомога.

 7. Комбіновані та сполучені ушкодження.

1. Захворювання, які можуть призвести до розвитку «гострого живота».

2. Клінічні прояви гострого перитоніту.

3. Принципи лікування гострого перитоніту.
4

68

6

66

6


2

4

24

2

42

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички


-опрацювання літературних джерел


-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички

-опрацювання літературних джерел

-реферативні доповіді (самостійна робота);

-тестування;

-усне опитування;

- фіксований виступ;

- контрольна робота;

-вирішення задач;

-письмове визначення термінів і категорій

-практичні навички


-опрацювання літературних джерел

3,0


2,0
2,0
2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0

3,0

2,0
2,0


2,0
2,0
1,0

1,0
3,0
ВСЬОГО за модуль42

20ІНДЗ-3

10

25

Підсумковий контроль

30

ВСЬОГО108

54

100
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка