Сумський державний університет Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті
Скачати 81.38 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір81.38 Kb.
Сумський державний університет

Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті.

0-542-66-17-60 library.sumdu.edu.ua | library@sumdu.edu.ua

Нове в діагностиці та лікуванні http://qrcoder.ru/code/?http%3a%2f%2fgoo.gl%2f8wj6wq&2&0

Поточний інформаційний список

Ш квартал 2015 року

Акушерство та гінекологія
Вдовиченко, Ю. П. Діагностика і профілактика ускладнень при лапароскопічних гінекологічних операціях / Ю. П. Вдовиченко, О. А. Волошин // Здоровье женщины. – 2015. – № 4. – С. 72-74.Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика / В. Б. Зафт, А. А. Зафт, Ж. О. Клімова, І. В. Бойко // Здоровье женщины. – 2015. – № 4. – С. 160-162.Качалина, О. В. Лечение дисменореи и предменструального синдрома в амбулаторных условиях - современные возможности / О. В. Качалина // Здоровье женщины. – 2015. – № 6. – С. 36-40.Сергиенко, М. Ю. Современные стандарты терапии вульвовагинального кандидоза / М. Ю. Сергиенко // Здоровье женщины. – 2015. – № 6. – С. 55-58.Современная концепция предменструального синдрома / П. Н. Веропотвелян, А. А. Бондаренко, Н. П. Веропотвелян, С. А. Журавлева // Здоровье женщины. – 2015. – № 6. – С. 22-28.Сучасні погляди на канцерогенез епітеліального раку яєчників / К. В. Чайка, Р. В. Жихарський, А. В. Камінський, А. В. Сербенюк // Здоровье женщины. – 2015. – № 4. – С. 52-56.Ткачук, Т. Є. Клініко-діагностичні можливості своєчасного виявлення вульварних інтераепітеліальних неоплазій на сучасному етапі / Т. Є. Ткачук // Здоровье женщины. – 2015. – № 6. – С. 84-88.Товстановская, В. А. Бактериальный вагиноз: современный взгляд на проблему / В. А. Товстановская, Н. Н. Микитенко, Ф. Парсай // Здоровье женщины. – 2015. – № 4. – С. 32-40.


Інфекційні хвороби
Сучасні проблеми та перспективи профілактики і лікування інфекційних ранових ускладнень / Є. А. Штанюк, В. В. Мінухін, М. О. Ляпунов, О. П. Безугла // Експериментальна і клінічна медицина. – 2015. – № 1. – С. 68-73.


Кардіологія
Профілактика серцево-судинних захворювань: історичний аспект та сучасний стан проблеми / І. М. Гідзинська, Г. З. Мороз, Т. С. Ласиця, О. О. Дзізінська // Therapia. Український медичний вісник. – 2015. – № 6. – С. 62-64.


Клінічна медицина. Патологія
Аксьонов, П. В. Сучасні підходи до лікування васкулогенної еректильної дисфункції методом низькоенергетичної ударно-хвильової терапії / П. В. Аксьонов // Здоровье мужчины. – 2015. – № 1. – С. 57-63.Горпинченко, И. И. Современный комплексный подход в лечении мужчин с эректильной дисфункцией / И. И. Горпинченко, Ю. Н. Гурженко // Здоровье мужчины. – 2015. – № 2. – С. 18-22.Ефективність "рукавної" резекції шлунка в лікуванні хворих з приводу ожиріння / І. М. Тодуров, Л. С. Білянський, О. В. Перехрестенко, Ю. М. Раздобудько // Клінічна хірургія. – 2015. – № 6. – С. 5-8.Литвинець, Є. А. Сучасний стан проблеми діагностики та патогенетичного лікування гострого епідидиміту / Є. А. Литвинець, В. Р. Балабаник // Здоровье мужчины. – 2015. – № 2. – С. 78-83.Нові можливості медикаментозної терапії, що сприяє відходженню каменів при сечокам'яній хворобі / І. М. Антонян, О. І. Зеленський, В. В. Мегера, Р. О. Зеленський // Здоровье мужчины. – 2015. – № 2. – С. 53-60.Максимов, М. Л. Подходы к фармакотерапии внебольничной пневмонии. Обзор современных рекомендаций / М. Л. Максимов, Е. В. Каннер // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 8.- август. – С. 12-14.Малоинвазивные методы лечения эякуляторных расстройств / В. Н. Лесовой, А. В. Книгавко, А. В. Аркатов, В. И. Савенко // Здоровье мужчины. – 2015. – № 2. – С. 87-90.Погребняк, О. О. Огляд сучасних рекомендацій з ведення хронічного обструктивного захворювання легень: імплементація серед українських лікарів (Вінниця) / О. О. Погребняк // Ліки України. – 2015. – № 4. – С. 33-37.Романюк, М. Г. Актуальные вопросы негормональной стимуляции сперматогенеза при мужском бесплодии / М. Г. Романюк, А. М. Корниенко, П. В. Аксенов // Здоровье мужчины. – 2015. – № 1. – С. 121-124.Рыкова, О. В. Мужской фактор бесплодия. Современые возможности лабораторной диагностики / О. В. Рыкова // Здоровье мужчины. – 2015. – № 1. – С. 68-70.


Неврологія Невропатологія Психіатрія
Кутько, И. И. Депрессии (актуальные проблемы синдромологической и нозологической диагностики, лечения, реабилитации и профилактики на современном этапе) / И. И. Кутько, О. А. Панченко, А. Н. Линев // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 8.- август. – С. 20-23.Кутько, И. И. Психосоматические расстройства: актуальные проблемы на современном этапе (нейродинамика, синдромология, терапия) / И. И. Кутько, О. А. Панченко, А. Н. Линев // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 6.- июнь. – С. 18-21.Литвинець, Є. А. Нові можливості в діагностиці та терапії хворих із синдромом незапального хронічного тазового болю (категорія ІІІБ) / Є. А. Литвинець, О. П. Сандурський, В. І. Тріщ // Здоровье мужчины. – 2015. – № 1. – С. 98-100.Нефьодов, О. О. Фармакотерапія розсіяного склерозу - сучасні стандарти / О. О. Нефьодов, В. Й. Мамчур // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 3. – С. 10-16.Свиридова, Н. К. Новая стратегия лечения когнитивных нарушений / Н. К. Свиридова // Східно-Європейський неврологічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 39-43.Свиридова, Н. Лікування порушень мозкового кровообігу: європейський підхід / Н. Свиридова // Ваше здоров'я. – 2015. – № 31-32.- 7 серпня. – С. 23.Сірик, В. О. Сучасні підходи до комплексної нейропротекції / В. О. Сірик // Ліки України. – 2015. – № 4. – С. 28-32.Труфанов, Е. А. Инсульт - актуальное направление кардионеврологии / Е. А. Труфанов // Східно-Європейський неврологічний журнал. – 2015. – № 3. – С. 54-56.


Онкологія
Денисенко, В. Л. Лечение колоректального рака, осложненного кишечной непроходимостью, с использованием методики "быстрого выздоровления" / В. Л. Денисенко, Ю. М. Гаин // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – 2015. – № 2. – С. 39-41.Литвиненко, Б. Фотодинаміка проти раку шкіри / Б. Литвиненко // Ваше здоров'я. – 2015. – № 31-32.- 7 серпня. – С. 22.Малачинська, М. Й. Сучасний стан діагностично-лікувальних підходів до пухирного занеску - клінічні аспекти / М. Й. Малачинська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – № 2. – С. 62-65.Пасєчніков, С. П. Сучасні можливості і значення періопераційної діагностики трихомоніазу у хворих на доброякісну гіперплазію передміхуровлої залози / С. П. Пасєчніков, С. В. Нашеда // Здоровье мужчины. – 2015. – № 2. – С. 35-38.Усенко, О. Ю. Сучасні методи прогнозування рецидивів після хірургічного лікування доброякісних пухлин грудної залози / О. Ю. Усенко, Р. П. Ромак // Клінічна хірургія. – 2015. – № 5. – С. 58-60.


Оториноларингологія
Бахшинян, В. В. Новые технологии интраоперационной регистрации электрически вызванного потенциала действия слухового нерва методом телеметрии нервного ответа / В. В. Бахшинян, В. И. Федосеев, Г. А. Таварткиладзе // Вестник оториноларингологии. – 2015. – № 3. – С. 14-17.Таварткиладзе, Г. А. Современное состояние и перспективы развития кохлеарной имплантации / Г. А. Таварткиладзе // Вестник оториноларингологии. – 2015. – № 3. – С. 4-9.


Педіатрія
Вороненко, Ю. В. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні / Ю. В. Вороненко, Н. Г. Гойда, Р. О. Моісеєнко // Український медичний часопис. – 2015. – № 1. – С. 14-18.Знаменська, Т. К. Сучасний погляд на проблему дотації заліза недоношеним дітям / Т. К. Знаменська, Т. К. Мавропуло // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2015. – № 2. – С. 106-112.Крючко, Т. О. Неалкогольна жирова хвороба печінки у дітей: сучасний погдяд на етіопатогенез, клініко-діагностичні аспекти та основні принципи лікування / Т. О. Крючко, О. А. Пода // Алергія у дитини. – 2015. – № 17-18. – С. 32-35.Левадна, Л. О. Спектр сенсибілізації у дітей з алергічною схильністю на сучасному етапі / Л. О. Левадна // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2015. – Т. 7, № 3. – С. 5-9.Майданик, В. Г. Гострий обструктивний ларингіт (круп) у дітей: огляд сучасних клінічних рекомендацій / В. Г. Майданик // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2015. – Т. 7, № 3. – С. 38-49.Майданик, В. Г. Современные подходы к профилактике и лечению витамин-D-дефицитного рахита с позициии доказательной медицины / В. Г. Майданик, С. М. Демчук // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. – 2015. – Т. 8, № 1. – С. 133-143.


Теоретична та експериментальна медицина
Иммуномодулирующая активность новых галактозосодержащих полисахаридов / Л. А. Сафронова, Г. В. Диденко, В. С. Подгорский, Б. Г. Сухов // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2014. – № 9-10. – С. 64-70.


Травматологія і ортопедія
Галич, С. П. Сочетанное применение хирургических и клеточных технологий при лечении последствий поврежденных сухожилий и нервов предплечья в условиях рубцово-измененных тканей / С. П. Галич, А. Ю. Фурманов, А. Ю. Дабижа // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2015. – № 1. – С. 45-49.


Фармакологія. Токсикологія
Редькин, Р. Г. Гепатопротекторы: современные аспекты фармакологии / Р. Г. Редькин, Е. Я. Николенко // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 7.- сентябрь. – С. 8-11.Чистик, Т. Роль современных сахароснижающих и антиоксидантных препаратов в фармакотерапии сахарного диабета 2-го типа и его осложнений / Т. Чистик // Новости медицины и фармации. – 2015. – № 8.- август. – С. 10-14.


Хірургія
Айдынова, П. Р. Применение Fistula plug с фибриновым клеем при лечении свищей прямой кишки / П. Р. Айдынова, Е. А. Алиев // Клінічна хірургія. – 2015. – № 5. – С. 17-19.Видеоассистированные операции под местной анестезией при абсцессах легких и пиопневмотораксе / А. Л. Акопов, В. И. Егоров, И. В. Дейнега, П. М. Ионов // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – 2015. – № 3. – С. 54-58.Дужий, І. Д. Нові можливості хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний поширений туберкульоз легень / І. Д. Дужий, О. В. Кравець, Л. А. Бондаренко // Харківська хірургічна школа. – 2015. – № 3. – С. 65-68.Закондырин, Д. Е. Альтернативная модель в обучении технике операций на поясничном отделе позвоночника человека / Д. Е. Закондырин // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2015. – № 2. – С. 106-109.Лікування гострого калькульозного холециститу: "рання" чи "планова" лапароскопічна холецистектомія / М. О. Дудченко, М. І. Кравців, О. М. Люлька, В. І. Ляховський // Клінічна хірургія. – 2015. – № 6. – С. 19-21.Мініінвазивні технології в лікуванні післяопераційних гриж черевної стінки / О. Ю. Іоффе, Т. В. Тарасюк, О. П. Стеценко, Ю. П. Цюра // Клінічна хірургія. – 2015. – № 5. – С. 15-16.Неймак, А. Е. Применение внутрижелудочных баллонов при лечении больных с ожирением и метаболическим синдромом / А. Е. Неймак, В. Ф. Попова, К. А. Анисимова // Вестник хирургии им. И.И. Грекова. – 2015. – № 3. – С. 59-62.Прямая реваскуляризация миокарда из левосторонней мини-торакотомии - современное исполнение операции В.И. Колесова / Г. Г. Хубулава, В. Н. Кравчук, Е. А. Князев, А. Н. Шишкевич // Вестник хирургии им. И. И. Грекова. – 2015. – № 2. – С. 20-24.
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка