Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка10/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28

КАФЕДРА МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ І МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ

 1. Актуальність та основні напрямки організації самостійної роботи студентів у контексті безперервної освіти / О.А.Білоус, Н.С.Мартинова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 31-32.

 2. Вдавлювання штампа з пружним покриттям у пружну смугу /Т.І.Жиленко, В.І.Острик // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 55-57.

 3. Використання основних геометричних фігур при графічному розв'язанні задач з параметрами / О.А.Білоус, А.В.Клименко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 37-38.

 4. Вплив самоконтролю на прояв пізнавальної самостійності студентів / Н.М.Захарченко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 40-41.

 5. Динамическая модель ротора центробежной машины /И.Н.Беда, А.И.Беда // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": рограма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 30-32.

 6. Завдання до контрольних робіт з курсу "Теорія ймовірностей" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання /Ю.П.Бородай, В.А.Клименко, Т.І.Жиленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 7. Збірник задач зі спецкурсу "Вибрані розділи з математики": навч. посіб. / Н.І.Одарченко, О.В.Бондар. – Суми: СумДУ, 2008. – 171с.

 8. Індивідуальні заняття як методи підвищення рівня знань студентів у рамках кредитно-модульної системи навчання /Т.В.Завальна, П.Ю.Ткач, М.С.Назаров // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 39-40.

 9. К оценке времени существования жидкой фазы в пластине, подверженной воздействию концентрированного потока энергии /В.А.Клименко, А.А.Чаплыгин, В.О.Ячменьов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 21-22.

 10. Комплекс електронних засобів підтримки курсу "Вища математика" для студентів першого курсу інженерних спеціальностей /Н.С.Мартинова, А.Бузов, К.Безверхий, О.Мартинов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 38-39.

 11. Методичні вказівки до практичних занять та виконання індивідуальних і контрольних робіт з дисципліни "Вища математика" з теми "Криволінійний інтеграл" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Уклад.: В.В.Ніколенко, І.О.Шуда. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 12. Методичні вказівки до розділу "Дії з дробами, проценти, рівняння та системи рівнянь, функції та графіки" з курсу "Математика" для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.М.Максименко, Ю.А.Кравченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 84 с.

 13. Методичні вказівки до розділу "Елементи планіметрії" з курсу "Математика" для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.М.Максименко, Ю.А.Кравченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 14. Методичні вказівки до розділу "Елементи стереометрії" з курсу "Математика" для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.М.Максименко, Ю.А.Кравченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 15. Методичні вказівки до розділу "Нерівності, прогресії, показникова і логарифмічна функції. Рівняння і нерівності" з курсу "Математика" для студ. підготовчого відділення факультету по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.А.Кравченко, Ю.М.Максименко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 16. Методичні вказівки до розділу "Похідна та її застосування" з курсу "Математика" для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.М.Максименко, Ю.А.Кравченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 17. Методичні вказівки до розділу "Тригонометрія" з курсу "Математика" для студ. підготовчого відділення фак-ту по роботі з іноземними громадянами / Уклад.: Ю.А.Кравченко, Ю.М.Максименко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 57 с.

 18. Навчальний план обласної фізико-математичної школи /Н.І.Одарченко, Ю.А.Зимак, В.А.Клименко, В.М.Захарова // Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України: методичний посібник / За заг. ред. Л.В.Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – С. 223-228.

 19. Напряжённое состояние упруго-затвердевающей пластины, подверженной воздействию электронного луча / В.В.Николенко, В.О.Ячменев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 20-21.

 20. Оптимизационная задача модифицированной модели Леонтьева для межотраслевого баланса / А.А.Прядка, А.А.Чаплыгин //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 24-25.

 21. Особливості дослідницької роботи школярів з математики /В.О.Ячмєньов // Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в системі роботи Сумського територіального відділення МАН України: методичний посібник / За заг. ред. Л.В.Тихенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – С. 244-245.

 22. Построение эконометрической модели с лаговыми переменными при описании ВВП / А.М.Назаренко, Н.В.Бондарь //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 119-125.

 23. Разработка проточных частей центробежного насоса методом математического моделирования / А.С.Косторной, Н.С.Мартынова //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 22-30.

 24. Расчёт температуры поверхности плазменно-детонационных порошковых покрытий при обработке электронными пучками /Ю.А.Кравченко, М.Скляров // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 32-33.

 25. Теплопроводность стержня конечной длины. Исследование установившегося режима / А.С.Бурый, В.А.Клименко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 26-27.

 26. Тестування як форма оцінки знань у рамках кредитно-модульної системи навчання / Т.В.Завальна // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 66-67.

 27. Умови самоорганізованої модуляції / І.О.Шуда, С.С.Борисов //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 23-24.


КАФЕДРА МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ


 1. Аналітична модель бойового функціонування артилерійської батареї / В.М.Супрун, М.М.Ляпа, П.Е.Трофименко // І Всеукраїнська науково-технічна конференція ЛВАКУ. – Львів, 2008.

 2. Визуализация информационных характеристик электромагнитной обстановки в спутниковой системе связи /А.С.Мазманишвили, О.Я.Никонов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 30-37.

 3. Влияние пластической деформации на структурные изменения приповерхностного слоя аморфных сплавов / В.Д.Карпуша, У.С.Швец // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи - 2008 / И.М.Неклюдов, В.М.Шулаева. – Харьков: Харьковская нанотехнологическая ассамблея, 2008. – Т. 2. – С. 153-158.

 4. Еліпсометричні дослідження структурних змін аморфних сплавів унаслідок пластичної деформації / У.Швець, В.Карпуша //Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2008. – Вип. 41. – С. 275-282.

 5. Застосування марківських та напівмарківських процесів у побудові аналітичних моделей протидіючих угруповань / В.М.Супрун, А.О.Вакал // І Всеукраїнська науково-технічна конференція ЛВАКУ. – Львів, 2008.

 6. Керування хаосом у ланцюжках дисипативних осциляторів /М.О.Лантух, І.О.Князь // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 114-115.

 7. Математичні аспекти побудови дескриптивних та оптимізаційних моделей керованих систем / О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1.

 8. Методические указания к практическим занятиям "Обработка данных медицинских исследований в Exel" по дисциплине "Медицинская информатика" специальности 7.110101 "Лечебное дело" для иностранных студентов дневной формы обучения / Уклад. У.С.Швец. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

 9. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студ. економ. спец. заочної форми навчання. Ч.1. Вимоги до виконання і оформлення курсової роботи. Приклад виконання курсової роботи / Уклад.: О.А.Шовкопляс, Л.О.Стеценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 62 с.

 10. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Економетрія" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Уклад.: О.М.Назаренко, А.О.Васильев, Д.В.Фільченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 43 с.

 11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Основи інформатики та обчислювальної техніки" з теми "Текстовий редактор Microsoft Word" для студентів 1-го курсу напряму підготовки 6.060101 "Правознавство" денної форми навчання / Уклад. О.О.Базиль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 12. Методичні вказівки до виконання розрахункової та курсової робіт з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" для студ. фізико-технічних спец. усіх форм навчання / Уклад. І.В.Коплик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 27 с.

 13. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" для студ. фізико-технічних спец. усіх форм навчання / Уклад.: І.В.Коплик, В.В.Курінна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 60 с.

 14. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу "Математичне моделювання бізнес-процесів" для студентів економічних та математичних спеціальностей усіх форм навчання. Ч.1. "Побутова та комп'ютерна реалізація закритих і відкритих моделей бізнес-процесів" / Уклад.: О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

 15. Моделирование влияния шероховатости и неоднородности структуры приповерхностного слоя на его оптические свойства /В.С.Никитин, В.Д.Карпуша, У.С.Швец // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 117-119.

 16. Моделирование стохастических колебаний транспортного средства в условиях дробового шума и белого шума /А.С.Мазманишвили, О.Я.Никонов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 87-92.

 17. Моделювання ефектів другого порядку і регресійного аналізу в класичних функціях форм / О.М.Назаренко // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1.

 18. Об одном алгоритме идентификации с обратной связью нелинейной по параметрам системы / А.А.Васильев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-149.

 19. Об одном способе идентификации нелинейных и параметрических систем макродинамической динамики /А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Економічна кібернетика. – 2008. – №4.

 20. Определение группы молекулярной симметрии /О.И.Резниченко, О.А.Шовкопляс // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 140-141.

 21. Оптимальное управление системой градиентного типа /А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Актуальні проблеми математики та інформатики: Запорізький національний університет. – 2008.

 22. Особливості викладання інформатики для іноземних студентів медичного напряму навчання / У.С.Швець // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 37-38.

 23. Особливості застосування VES-функції в економетричному моделюванні / А.М.Назаренко, М.В.Карпуша // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології. – Кривий Ріг, 2008.

 24. Оценивание параметров динамической модели градиентного типа по данным наблюдений / А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Вісник Запорізького національного університету. – 2008. – № 1.

 25. Оценка скорости пульсовой волны в аорте у больных на атеросклероз, ишемическую болезнь сердца и кардиомиопатию /М.В.Купына, У.С.Швец // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 112-113.

 26. Параметрична ідентифікація динамічних систем методом декомпозиції траєкторії руху на складі / О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко // Системний аналіз і управління. – 2008.

 27. Параметрична ідентифікація стаціонарних лінійноквадратичних моделей динамічних систем / О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко // Складні системи і процеси. – 2008. – № 1.

 28. Побудова аналітичних моделей складних систем на основі випадкових процесів / В.М.Супрун // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 138-140.

 29. Побудова та ідентифікація лінійно-квадратичних моделей формалізованих динамічних систем / О.М.Назаренко // Вісник Харківського національного університету. – 2008. – № 2.

 30. Построение динамики ВВП в форме уравнений с лаговыми переменными / А.М.Назаренко, Н.В.Бондарь // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології. – Кривий Ріг, 2008.

 31. Построение динамической модели с релейными управлениями / А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Актуальні проблеми математики та інформатики : Львівський національний університет. – 2008.

 32. Построение модели с запаздыванием сбыта в условиях неравновесного рынка / А.М.Назаренко, Н.Н.Манько // Комп'ютерне моделювання та інформаційні технології. – Кривий Ріг, 2008.

 33. Построение эконометрической модели с лаговыми переменными при описании ВВП / А.М.Назаренко, Н.В.Бондарь //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 119-125.

 34. Пример математической модели боевого функционирования АК / В.Н.Супрун, А.А.Вакал // Артиллерийское стрелковое вооружение. – 2008. – № 2(27). – С. 9-12.

 35. Про деякі типи VES-функцій та їх застосування /О.М.Назаренко, М.В.Карпуша // Вісник КЕІ КНЕУ. – 2008. – № 1.

 36. Про систему безперервного підвищення кваліфікації викладачів Сумського державного університету / В.Д.Карпуша //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 28-30.

 37. Проблеми дистанційного навчання юристів в Україні /Є.В.Трохан, О.О.Базиль // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 145-147.

 38. Радиционно-химические процессы в молекулярных системах с участием высоковозбужденных состояний / О.А.Шовкопляс, Ю.М.Лопаткин // Міжнародна конференція ИСМАРТ-2008. – Х., 2008.

 39. Реверсивні фазові переходи у системах з внутрішнім та зовнішнім мультиплікативними шумами / І.О.Лисенко, А.В.Дворніченко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 123-124.

 40. Решение задач оптимального управления динамических систем градиентного типа в двумерном случае / А.М.Назаренко, А.А.Васильев // Математическое моделирование. – 2008. – № 1.

 41. Розвиток дистанційної освіти в США / О.В.Авраменко, О.О.Базиль // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 141-143.

 42. Роль и место межпредметных связей в системе высшего образования / О.А.Литвиненко, О.А.Шовкопляс // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 138-139.

 43. Самоосвіта студентів як головна передумова організації навчання в регіональних підрозділах ВНЗ / І.А.Медведєв, О.А.Шовкопляс // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 91-92.

 44. Селективные процессы при квазиравновесной стационарной конденсации и алюминия: диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.04.07 / Корнющенко Анна Сергеевна. – Сумы, 2008. – 139 с. 

 45. Современные способы модификации свойств поверхности /О.О.Базиль, Ю.А.Кравченко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя, 2008.

 46. Специфікація та розв'язання LQ-задач оптимального керування стаціонарними динамічними системами / Д.В.Фільченко //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 121-122.

 47. Статистический анализ уровня использования математических знаний в экономических дисциплинах / В.В.Милютина, Л.А.Сигида, О.А.Литвиненко, О.А.Шовкопляс // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика,механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 134-135.

 48. Сучасні технології забезпечення дистанційного навчання /С.П.Ричкаль, І.О.Бершов, О.О.Базиль // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 143-144.

 49. Тенденції та проблеми розвитку дистанційної освіти /О.О.Базиль // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 28-29.

 50. У постійному русі / В.Д.Карпуша, В.О.Любчак, А.М.Чорноус // Резонанс. – 2008. – № 10-12. – С. 4-5.

 51. Узагальнення аналітичної моделі бою для різнорідних протидіючих угруповань / В.М.Супрун, В.І.Грабчак, А.А.Вакал //Збірник наукових праць ХУПС. – Х., 2008. – Вип. 2 (17). – С. 10-13.

 52. Узагальнення аналітичної моделі бою для однорідних угруповань / В.М.Супрун, В.І.Грабчак // Системи управління навігації та зв'язку. – 2008. – Вип.1(5). – С. 97-99.

 53. Чисельне моделювання процесу спінодального розпаду за наявності внутрішнього шуму / Л.В.Баранова, А.В.Дворніченко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 135-136.

 54. Parametric Identification of State-Spase Dynamic Systems: A Teme-Dimain Perspectiv / О.М.Назаренко, Д.В.Фільченко // IJICIC. – 2008. – Vol. 4, № 7.


КАФЕДРА ОПОРУ МАТЕРIАЛIВ І МАШИНОЗНАВСТВА


 1. Диагностическая ценность признаков состояния винтовых компрессорных установок / В.Б.Курочкин // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3. – С.59-62.

 2. Динамічне сьогодення та погляд у майбутнє: історія Сумського державного університету / А.В.Васильєв // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – C. 7-16.

 3. Завжди можна краще: доповідь ректора А.В. Васильєва на квітневому засіданні вченої ради університету, присвяченому ходу виконання Перспективного плану роботи з кадрового забезпечення діяльності СумДУ / А.В.Васильєв // Резонанс. – 2008. – № 8-9. – С. 4.

 4. Звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження особливостей, розробка методологічних засад створення програмних засобів дистанційного навчання інженерних спеціальностей": заключний звіт /керівн. НДР А.В.Васильєв; автор. кол.: А.Васильєв, В.Карпуша, В.Любчак, А.Довбиш, О.Алєксєєв, О.Ковилєв, Д.Алєксєєнко, Н.Мартинова, І.Шелехов, С.Петров, А.Півень, С.Мартиненко, Р.Барило, Б.Кузіков, М.Слабко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 210 с.

 5. Исследование вращения массивного стержня вокруг неглавной оси инерции с учетом изгибной жесткости вала / Д.А.Жигилий, И.А.Ганненко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 106-108.

 6. Исследование движения гироскопа с учетом изгибной жесткости вала / Д.А.Жигилий, А.С.Гапон // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 104-105.

 7. Інноваційні підходи в управлінні навчально-освітньою діяльністю вищих навчальних закладів / А.В.Васильєв, В.Д.Карпуша //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 12-18.

 8. Інноваційність і креативність як організаційно-технологічна основа освітньо-розвиваючої діяльності Сумського територіального відділення МАН України / А.В.Васильєв, Л.В.Тихенко // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / рецензенти: В.В.Вербицький, В.В.Мачуський. – Суми: Сумська обласна друкарня, 2008. – С. 125-133.

 9. Інформаційно-бібліотечна система сучасного ВНЗ: досвід роботи Сумського державного університету / А.Васильєв, Т.Слабко //Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 82-85.

 10. К вопросу о предельных напряжениях при изгибе /И.Б.Каринцев, А.И.Каринцева // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 88-89.

 11. Минимизация контактних напряжений в зубчатом зацеплении конического редуктора / В.Б.Курочкин, Д.А.Сердюк, М.С.Скиданенко //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 97-99.

 12. Минимизация межосевого расстояния зубчатих цилиндрических редукторов / В.Б.Курочкин, М.А.Иваний, В.В.Коренев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка". Програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 99-101.

 13. Определение размеров звеньев шарнирного четырехзвенного механизма / М.А.Никитин, А.Андреяшева // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 94-95.

 14. О методе сил в задачах расчета статически неопределимых стержневых систем / С.И.Катаржнов, Н.М.Гладкая // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 96.

 15. О расчете статически неопределимых балок ступенчато-переменной жесткости / С.И.Катаржнов, А.М.Грузд // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 96-97.

 16. О роли научной лаборатории в учебном процессе /И.Б.Каринцев // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 100-101.

 17. Оптимизация межосевого расстояния червячных редукторов /В.Б.Курочкин, А.А.Стеценко, С.Ю.Скоробагатько // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 101-103.

 18. Оптимизация однажды статически неопределимой консольной балки по условию жесткости / Д.А.Жигилий, М.А.Зимин //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 108-109.

 19. Повышение качества курсового проектирования привода ленточного конвейера / В.Б.Курочкин // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 139-140.

 20. Проектирование привода механического кривошипного пресса / В.В.Стрелец, И.А.Чуб // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 93-94.

 21. Прочность при внецентренном действии продольных сил для хрупких материалов / И.Б.Каринцев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 90.

 22. Снижение уровня вибрации компрессорных установок ВВ-32/8УЗ / В.Б.Курочкин // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 66-73.

 23. Сумський державний університет - ВНЗ, що динамічно розвивається / А.В.Васильєв // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 3-16.

 24. Условия выбора размеров звеньев четырехзвенных рычажных механизмов с низшими парами / М.А.Никитин, А.Ратушный // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 95-96.

 25. Экспериментальные исследования многослойных цилиндров на действие внутреннего гидростатического давления / С.М.Верещака, Д.А.Жигилий // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 54-61.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка