Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка12/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ


 1. Аномальная диффузия / Н.Качан, Н.Кириллова, И.Фидирко, А.Н.Витренко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 23.

 2. Аномальні космічні промені / О.Кутова, В.Ф.Нефедченко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 58.

 3. Болонська система - очікування і реалії / А.С.Опанасюк, Б.А.Міщенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 60-61.

 4. Броуновские моторы / С.Крючков, А.Петренко, А.Н.Витренко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 24.

 5. Вибір конструкції розпилювача рідини для вихрової камери /Л.М.Черняк, C.O.Фалько, О.В.Самков // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 73-74.

 6. Вибір методики визначення дисперсного складу крапель у факелі диспергованої рідини / Л.М.Черняк, C.O.Фалько, О.В.Самков //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 77-78.

 7. Вивчення субструктурних характеристик тонких плівок телуриду цинку / М.М.Колесник // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 18.

 8. Визначення термодинамічних властивостей сумішей газів з використанням модифікованого рівняння Бенедикта-Вебба-Рубіна методом Лі - Кеслера / В.М.Ігнатенко, М.В.Калінкевич, А.Н.Шевцов //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – №1(11). – С. 102-104.

 9. Викладання фізики в умовах Болонського процесу /В.М.Ігнатенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 81-82.

 10. Время перемагничивания наночастицы под действием внешнего поля / А.В.Рот-Серов, А.Ю.Поляков, Т.В.Лютый //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 54.

 11. Динамика намагниченности наночастицы в циркулярно-поляризованном магнитном поле / А.В.Рот-Серов, А.Ю.Поляков, Т.В.Лютый // "СЭМСТ-3", 2-7 июня 2008 г. – Одесса, 2008.

 12. Досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі загальної та експериментальної фізики / А.С.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 154.

 13. Дослідження елементарного складу та структури багатошарової системи Ag/ZnS/скло / Д.І.Курбатов, А.С.Опанасюк, A.G.Balogh, С.М.Дуванов // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології "СЭМСТ-3": 2 Міжнародна науково-технічна конференція, 2-6 червня 2008 р. – Одеса, 2008.

 14. Дослідження елементного складу системи Аg/ZnS/сітал методом резерфордівського зворотного розсіяння / Д.І.Курбатов //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 16-17.

 15. Еволюція найменувань небесних світил / Ю.М.Лопаткін, Т.С.Федченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 50-51.

 16. Електрофізичні властивості полікристалічних плівок CdTe /В.В.Косяк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 19.

 17. Елементи статики та гідростатики: методичні вказівки та завдання з фізики для слухачів підготовчих курсів та підготовчого відділення / Уклад. Т.І.Вертинська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34с.

 18. Енергетична структура молекули еозину / В.Н.Шаповалов, А.М.Колгун, Ю.М.Лопаткін // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 53.

 19. Ефект Казимира / О.Тверезовська, В.Ф.Нефедченко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 61-62.

 20. Жидкие кристаллы - основа развития современных технологий / Т.И.Вертинская, М.Моисеенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – C. 21-22.

 21. Застосування методів спектрального аналізу для дослідження деяких / Т.О.Хижняк, С.І.Кшнякіна, П.В.Сахно // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 46-47.

 22. Застосування методу молекулярної динаміки в комп'ютерному експерименті при розрахунках фізичних параметрів ансамблю частинок / А.Безпалий, Д.Маковейчук, В.О.Боровик, Л.Н.Панченко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 70

 23. Исследование морфологии и элементарного состава системы Ag/ZnS/ситалл / Д.І.Курбатов, В.Денисенко, А.Крамченко //Лашкрьовські читання - 2008: конференція молодих вчених з фізики напівпровідників, 21-23 квітня 2008 р. – К., 2008.

 24. Історичний розвиток уявлень про світло / С.І.Кшнякіна, І.Петренко // Фізика та астрономія в школі. – 2008. – № 2.

 25. Квантова телепортація / Р.І.Горовий, А.С.Опанасюк //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 68.

 26. Квантовые компьютеры / В.М.Игнатенко, С.Ю.Ткачёв //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 28.

 27. Класифікація та основні умови існування електричних струмів / Л.М.Черняк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 145-146.

 28. Конденсат Бозе-Ейнштейна та атомний лазер / А.Седін, В.Ф.Нефедченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 59-60.

 29. Кооперативне навчання як метод активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики / Д.І.Курбатов // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 125-130.

 30. Космічний ліфт: шлях від ідеї до інженерної конструкції /В.М.Липовий, Б.А.Міщенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 57.

 31. Лабораторний практикум з фізики. Розділ "Хвильова та квантова оптика": навч. пос. / Т.В.Лютий, Л.М.Панченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 90 с.

 32. Методика і стенд для досліджень магнітних властивостей рідин / Л.М.Черняк, A.M.Хмаренко, І.Г.Калашник, П.О.Борисенко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 79.

 33. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Фізика" для студентів інженерного факультету денної та заочної форм навчання. Розділ "Електрика та магнетизм" / Уклад.: В.М. Брацихін, Т.В. Лютий, О.С. Денисова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 34. Методы спектрального анализа и их возможности /О.И.Гордиенко, С.И.Кшнякина // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 48-49.

 35. Моделирование солитонных взаимодействий с использованием уравнения синус-Гордона / С.И.Гузик, В.А.Боровик, Л.Н.Панченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 69.

 36. Нанотехнология / М.А.Зимин, A.M.Хмаренко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня, присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 72.

 37. Нанотрубки, їх властивості та використання / М.В.Качанова, А.С.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 65.

 38. Нерівність Белла у сучасній фізиці / С.С.Лещенко, А.С.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 67.

 39. Ноосфера и современный мир / С.И.Кшнякина, В.С.Кшнякин // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина: збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – С.116-122.

 40. Однородная и неоднородная прецессия магнитного момента, возбуждаемого вращающимся магнитным полем / А.Ю.Поляков, Т.В.Лютый // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 55.

 41. Останні досягнення нанотехнологій / А.О.Нешта, А.С.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 66.

 42. Отчет о научно-исследовательской работе "Развитие новых методов для исследования возбужденных систем": заключительный /рук. НИР С.И.Денисов; авт. кол.: С.И.Денисов, Т.В.Лютий, Л.А.Денисова, Е.С.Денисова, А.Н.Витренко, А.Ю.Поляков. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 167 с.

 43. Перемагничивание наночастицы циркулярно-поляризованным магнитным полем / Т.В.Лютый, А.Ю.Поляков // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – № 4. – С. 429-439.

 44. Посібник до практичних занять з фізики: навчальний посібник у трьох частинах / В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 1. – 224 с.

 45. Посібник до практичних занять з фізики: навчальний посібник у трьох частинах / В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – 124 с.

 46. Посібник до практичних занять з фізики: навчальний посібник у трьох частинах / В.М.Ігнатенко, В.Ф.Нефедченко, А.С.Опанасюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.3. – 196 с.

 47. Последние достижения в теории и наблюдении черных дыр /В.М.Игнатенко, А.В.Панченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 31-32.

 48. Потенциал применения водородных двигателей /Т.И.Вертинская, А.Н.Горбанева // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 20.

 49. Презентація як вид самостійної роботи студентів /В.М.Ігнатенко, М.М.Курганський // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 151-152.

 50. Применение метода Монте-Карло в компьютерном моделировании физических процессов / Р.С.Николаенко, Д.С.Коваленко, В.А.Боровик, Л.Н.Панченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 71.

 51. Радиационно-химические процессы в молекулярных системах с участием высоковозбужденных состояний / Ю.М.Лопаткин, О.А.Шовкопляс // Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии ИСМАРТ-2008 (16-21 ноября). – Харьков: Ин-т сцинтилляционных материалов, 2008.

 52. Розв'язання задач з фізики з використанням графів /А.С.Гапон, К.С.Креслова, В.Ф.Нефедченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 63-64.

 53. Роль високозбуджених станів у фотофізичних процесах у молекулярних системах (огляд) / Ю.М.Лопаткін // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 5-46.

 54. Способи передачі електроенергії без дротів / П.М.Будник, Б.А.Міщенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 56.

 55. Спостереження закономірностей процесу кристалізації /А.А.Карабаза, С.І.Кшнякіна, В.С.Кшнякін // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 43.

 56. Стенд для вивчення гідродинамічних параметрів вихрових апаратів / Л.М.Черняк, C.O.Фалько, О.В.Самков // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 75-76.

 57. Структура та електрофізичні властивості тонких плівок з'єднань ZnTe i ZnS / А.С.Опанасюк, М.М.Колесник, Д.І.Курбатов, С.М.Данильченко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – Т. 9, № 2. – C. 343-349.

 58. Структурні та оптичні характеристики плівок сульфіду цинку, отриманих методом квазізамкненого об'єму / Д.І.Курбатов, А.С.Опанасюк, Н.М.Опанасюк, С.М.Данильченко // Вісник Львівського університету. Серія Фізична. – 2008. – № 41.

 59. Субструктура тонких плівок ZnTe / М.М.Колесник, С.М.Данильченко, А.С.Опанасюк, Н.М.Опанасюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 91-101.

 60. Субъективный взгляд на объективные реалии Болонского процесса / Т.И.Вертинская, С.И.Кшнякина // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – C. 50-51.

 61. Темна матерія та еволюція всесвіту / В.М.Ігнатенко, А.Ю.Журенко, О.Г.Колесник // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 26.

 62. Теория суперструн - теория квантовой гравитации /В.М.Игнатенко, В.В.Нагорный // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 33-34.

 63. Тонкоплівкові гетеропереходи ZnS-CdTe та ZnTe-CdTe /М.М.Колесник, Д.І.Курбатов, А.С.Опанасюк // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології "СЭМСТ-3": 2 Міжнародна науково-технічна конференція, 2-6 червня 2008 р. – Одеса, 2008.

 64. Узагальнення поняття електричного струму / Л.М.Черняк //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 142-144.

 65. Феромагнітна наночастинка у циркулярно-поляризованому магнітному полі: час перемикання намагніченості / А.В.Рот-Серов, А.Ю.Поляков, Т.В.Лютий // "Еврика-2008", 19-21 травня 2008 р. – Львів, 2008.

 66. Физические основы применения жидких кристаллов /Е.А.Криворучко, С.И.Кшнякіна // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 44-45.

 67. Фотонные кристаллы / В.М.Игнатенко, С.В.Коцар // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 39-40.

 68. Фотофізичні процеси в шарах тетрацену / М.Г.Чернякова, Ю.М.Лопаткін // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 52.

 69. Фулерени - революція в технології / В.М.Ігнатенко, О.В.Заговора // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 41-42.

 70. A2B6 semiconductors thin films for heterojunction solar cells /A.Opanacyk, V.Kosyak, M.Kolesnik, D.I.Kurbatov // 6th International Conference on Inogranic Materials, Germany, Drezden, 28-30 September 2008.

 71. Chemical composition and structural investigations A2B6 multilayer systems / A.S.Opanasyuk, D.Kurbatov, V.Kosyak // 6th International Conference on Inogranic Materials, Germany, Drezden, September 28-30, 2008.

 72. Designing of curvilinear axialsymmetric channels of turbomachines / V.M.Ignatenko, A.Kalashnikov, I.Havrichenko, M.Kalinkevych // Sbornik abstraktu mezinarodni konference HUDROTURBO 2008: 19th international conference on hydro-power engineering, Czech republic, Hrotovice, 2008.

 73. Excited states in dye-based functional materials / Yu.M.Lopatkin, P.A.Kondratenko, T.N.Sakun // Funflctional materrials. – 2008. – Vol. 15, No. 3.

 74. Investigations of surface morphology and chemical composition Ag/ZnS/glassceramic thin films structure / A.S.Opanasyuk, D.Kurbatov, V.Denisenko, A.Kramchenkov // Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2008. – V. 11, № 4. – Р. 252-256.

 75. Luminescent and optical properties of zinc sulfide thin films produced by close-spased vacuum sublimation / D.I.Kurbatov, S.I.Kshnyakina, A.S.Opanasyuk, V.I.Melnik // 4-rd National Physics Conference on Applied Physics. Romania, Galati, September 25-26, 2008.

 76. Morfological and structural characteristics of A2B6 thin films (ZnS, CdTe, ZnTe) / A.S.Opanasyuk, D.Kurbatov, V.Kosyak, M.Kolesnik //"Functional materials and nanotechnologies", "FM&NT-2008", Riga, April 1-4, 2008.

 77. Nanostructural Pulse Laser Deposited Ag(Tl)SbS Semiconductor Thin Films: Growth Dynamics, Structural and Electrical Properties /L.Panchenko, H.Khlyap, V.Laptev // E-MRS 2008 Spring Meeting, Strasbourg, May 26-30, 2008. (Book of abstracts, p. B P 1-2), (Франция).

 78. Nanostructural Pulse Laser Deposited Ag(Tl)SbS Semiconductor Thin Films for Optical information Storage: Growth Dynamics, Structural and Electrical Properties / L.Panchenko, H.Khlyap // Abstract Book MRS Spring 2008 Meeting, San-Francisco, 24-27 March 2008 (Symp. F, P. 9.7) (США).

 79. Phase diagrams for the precession states of the nanoparticle magnetization in a rotating magnetic field / S.I.Denisov, T.V.Lyutyy, C.Binns, P.Hanggi // Joint European Magnetics Symposia, 14-19 September, 2008, Dublin, Ireland.

 80. Point defect structure in CdTe and ZnTe thin films /A.S.Opanasyuk, V.V.Kosyak, M.M.Kolesnik // Journal of Materials Science: Materials in Electronics. – 2008. – V. 19, № 1. – Р. 375-381.

 81. Rutherford backscattering and x-ray difraction analysis of Ag/ZnS/glass multilayer system / A.S.Opanasyuk, D.I.Kurbatov, А.G.Balogh, S.M.Duvanov // Photoelectronics. – 2008. – №17. – P. 140-143.

 82. Sensitization processes in materials based on compounds containing a Xe-O bond / Yu.M.Lopatkin, P.A.Kondratenko, T.N.Sakun //Funflctional materrials. – 2008. – Vol. 15, No. 2.

 83. Steady-State Levy Filghts in a Confined Space / S.I.Denisov, W.Horsthemke, P.Hanggi // 7th Word Congress in Probability and Statistics, 14-19 July, 2008, Singapore.

 84. Substrate temperature effect on the microstructural and optical properties of ZnS thin films obtained by close-spased vacuum sublimation /D.Kurbatov, A.S.Opanasyuk, H.Khlyap // Phusica status solidi(a). – 2008-2009 (in print).

 85. Teoretical and experimental researches on return channals of turbomashines (teoretical and experimental investigations of return channals of turbomashines) Motoryzacja i energeticka rolnictwa / V.M.Ignatenko, A.Kalashnikov, M.Kalinkevych, O.Slobodyan // Mofrol. – Lublin, 2008. – Tom 10A. – P. 71-77.

 86. The subsyructural and optical characteristics of ZnTe thin films /D.I.Kurbatov, M.M.Kolesnik, A.S.Opanasyuk, V.B.Loboda //Semiconductor physics, quantum electronics and optoelectronics. – 2008. – V. 12, № 1.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка