Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка13/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


 1. Автоматизация металлорежущих станков / М.В.Тарасов, А.В.Павлов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 28.

 2. Автоматизована система технічного обліку електроенергії машинобудівного виробництва / Ю.М.Комлик, Ю.Ф.Самедов //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 25.

 3. Автоматизовані системи контролю та керування енергоресурсами промислових підприємств / А.І.Ілляшенко, В.Т.Баравой // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 23.

 4. Вплив філіалу кафедри на якість підготовки спеціалістів /В.А.Толбатов, Ю.Ф.Самедов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 56.

 5. Дослідження проблемних питань створення інтегрованого інформаційного середовища машинобудівного підприємства /В.А.Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 17-18.

 6. Застосування сучасного промислового обладнання фірми Siemens у навчальному процесі / В.Д.Черв’яков, А.О.Панич, С.В.Гримайло // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 61-62.

 7. Интеллектуальная система "умный дом" /А.Г.Демиденко, А.В.Павлов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 29.

 8. Інтелектуальні системи керування з контролю й обліку енергоносіїв офісних і житлових приміщень / В.О.Глушан, В.Т.Баравой // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 24.

 9. Комп'ютерна діагностика спойлерів та антикрил гоночного боліда / М.В.Погарський, В.Д.Черв'яков // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 31.

 10. Комп'ютерна модель мікропроцесорного стенда EV8031/AVR /О.Р.Лисиця, А.О.Панич // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 27.

 11. Конспект лекций по курсу "Локальные системы автоматики" для студентов специальности 7.091401 "Системы управления и автоматики" дневной формы обучения / Уклад. В.Т.Баравой. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 139 с.

 12. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теми "Дослідження релейно-контактних елементів" з дисципліни "Елементи і пристрої автоматики та систем управління" для студ. спец. 6.091401 "Системи управління та автоматики" усіх форм навчання / Уклад.: С.В.Гримайло, Ю.Ф.Самедов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 13. Методичні вказівки до лабораторних робіт з теми "Дослідження трансформаторів" з дисципліни "Елементи і пристрої автоматики і систем управління" для студ. спец. 6.091401 "Системи управління та автоматики" усіх форм навчання / Уклад.: С.В.Гримайло, Ю.Ф.Самедов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 14. Методичні вказівки до практичної частини та виконання тестових завдань з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка" для студ. спец. 6.090101 "Прикладне матеріалознавство" заочної форми навчання / Уклад.: А.В.Павлов, Ю.Ф.Самедов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 25 с.

 15. Методы и средства терапии и реабилитации: конспект лекций для студ. спец. 7.090804 "Физическая и биомедицинская электроника" дневной формы обучения / Сост. С.В. Соколов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 118 с.

 16. Моніторинг інформаційних процесів як складова частина функціонування АСУ газотурбінної електростанції / А.В.Толбатов //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 13-14.

 17. Оптимальне за енерговитратами управління швидкістю руху електромеханічної системи в процесі розгону / С.В.Толбатов, О.Ю.Журавльов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 32.

 18. Оптимальне за енерговитратами формування електромагнітного моменту електродвигуна в нерухомому стані /A.M.Щокотов, В.Д.Черв'яков // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 33.

 19. Оптимальне за енерговитратами формування моменту електродвигуна при нерухомому стані електромеханічної системи /І.В.Щокотова, О.І.Бережной, А.М.Щокотов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 13-20.

 20. Основні функціональні задачі АСУ газотурбінної електростанції / А.В.Толбатов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 11-12.

 21. Передача данных по каналам связи с помощью технологий удалённого доступа / А.В.Толбатов, Ю.А.Фесенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 21-22.

 22. Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Теорія автоматичного управління" для студентів спеціальності 6.091401 "Системи управління та автоматики" заочної форми навчання / Уклад.: А.В.Павлов, І.В.Щокотова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 33с.

 23. Современные методы защиты информации / А.В.Толбатов, Т.М.Сырицына // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 19-20.

 24. Сучасні проблеми інтеграції автоматизованих систем управління промислових підприємств машинобудівної галузі /В.А.Толбатов, O.I.Бережной // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 15-16.

 25. Управление удаленными серверами с помощью Active Directory / А.В.Толбатов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 53-54.


КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ


 1. Автоматизована система вакуумного напилення /Д.В.Великодний // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 130-131.

 2. Автоматизована система виготовлення надгострих зондів для потреб скануючої тунельної мікроскопії / В.О.Бібік, C.O.Булатов, М.Г.Демиденко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 105-106.

 3. Азотування поверхні деталей машин у двоступеневому вакуумно-дуговому розряді / М.С.Кошатко, М.Ю.Рекун, І.О.Шпетний //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 124.

 4. Взаємозв’язок електрофізичних властивостей та фазового складу плівок титану / В.А.Соломаха, А.М.Чорноус // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 58-65.

 5. Вивчення електрофізичних властивостей плівкових систем на основі Ag і Cu / Д.К.Єлізаренко, І.М.Пазуха // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 94-95.

 6. Вивчення морфології, структури і просторової орієнтації кристалів біогенного та синтетичного апатиту / А.О.Шкурат, С.М.Данильченко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 113-114.

 7. Використання плівкової системи Cu/Cr як чутливого елемента датчика тиску / О.В.Ісаєв, І.М.Пазуха // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 97.

 8. Використання state machine на базі черги як універсального патерингу програмування для побудови систем автоматизації наукового експерименту / В.О.Зленко, М.Г.Демиденко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 108-109.

 9. Відділ прикладної спектроскопії Інституту ядерної фізики Польської академії наук (м. Краків) - наш партнер / Л.В.Однодворець // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 195.

 10. Влияние импульсной плазменной обработки и обработки сильноточным пучком электронов на структуру и свойства покрытий на основе никеля / О.П.Кульментьева, А.Д.Погребняк // Поверхность. – 2008. – № 6. – С. 35-56.

 11. Вплив температурної обробки на фазовий склад багатошарових плівок систем на основі Ti та Al, отриманих магнетронним методом / А.О.Степаненко, Л.В.Дехтярук, А.М.Чорноус // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 2. – С. 124-128.

 12. Гігантський магнеторезистивний ефект у полікристалічних мультишарах / І.Ю.Проценко, А.М.Чорноус, Л.В.Дехтярук //Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2008. – Т. 6, № 1.

 13. Дифузійні процеси в нанорозмірних плівкових системах на основі Fe і Cu та Fe і Cr / О.В.Синашенко, С.І.Проценко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 154-156.

 14. Дифузійні процеси в плівкових системах (Ni, SiO2)/Cu та(Cu, SiO2)/Ni / Т.П.Говорун, І.О.Шпетний // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 2. – С. 51-54.

 15. Дифузійні процеси та фазовий склад плівок на основі Cu, Ni i Co з тонким покриттям / Т.П.Говорун, С.І.Проценко, І.О.Шпетний, А.М.Чорноус, А.І.Салтикова // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С.66-81.

 16. Дифузійні процеси у двошарових плівках на основі міді та нікелю / Т.П.Говорун, О.С.Лободюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 122-123.

 17. Дифузія і фазоутворення в нанокристалічних плівкових системах на основі Fe і Cr та Co і Cu / В.В.Бібік, І.М.Пазуха, І.Ю.Проценко // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 2. – С. 219-226.

 18. Дослідження наноструктурованих поверхонь наночастинок Со / М.Г.Демиденко, С.І.Проценко // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. С11.

 19. Захисні покриття в мікроелектроніці / А.Г.Велитченко, Н.М.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 116.

 20. Звіт про науково-дослідну роботу "Формування кристалічної структури і електрофізичних властивостей плівкових матеріалів на основі багатошарових металевих наносистем": заключний /Керівн. НТР І.Ю.Проценко; Авт. кол.: І.Ю.Проценко, А.М.Чорноус, Л.В.Однодворець, С.І.Проценко, Н.І.Шумакова, Л.В.Дехтярук, Н.М.Опанасюк, Д.В.Великодний, М.Г.Демиденко, О.С.Лободюк, І.М.Пазуха, О.В.Синашенко, А.О.Степаненко, І.В.Чешко, Т.П.Говорун, І.П.Бурик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 87 с.

 21. Изменение дефектной структуры и физико-механических свойств железа и стали в результате воздействия высокоскоростной плазменной струи / А.Д.Михалев, О.П.Кульментьева, Н.К.Ердыбаева, О.В.Колисниченко, С.Н.Братушка, А.Д.Погребняк, Ю.Н.Тюрин, В.Т.Шабля // Международная научная конференция "Физико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур": сборник научных трудов. – Харьков: НФТЦ МОН и НАН Украины, 2008. – С. 27-29.

 22. Изучение свойств датчиков давления и температуры /С.А.Тимошенко, Н.Н.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 103.

 23. Комп'ютерне прогнозування тензочутливості плівкових систем / А.Є.Хаблак, Н.М.Опанасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 102.

 24. Кристалічна структура, фазовий склад і дуфузійні процеси в двошарових плівкових матеріалах на основі Ni І Mo / І.П.Бурик, І.О.Шпетний, Л.В.Однодворець // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – №2. – С.118-123.

 25. Кристалічна структура і електрофізичні властивості гетерогенних плівкових структур на основі Fe та Cu /Л.В.Однодворець, В.А.Соломаха // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке: материалы XII Международного форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2008. – Ч. 1.

 26. Кристалічна структура і фазовий склад плівкових феромагнітних матеріалів на основі заліза і кобальту / Д.П.Дудецький, Д.М.Кондрахова // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 112.

 27. Кристалічна структура та електрофізичні властивості плівок карбідів молібдену / К.І.Лалетіна, Б.М.Ярмош // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 132-133.

 28. Магнітооптичні та магніторезистивні властивості плівкових систем на основі Co і Сu / І.В.Чешко, Н.І.Шумакова, С.І.Проценко, П.Шіфаловіч // Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології: матеріали міжнародної конференції молодих вчених. – К.: ІМФ НАНУ, 2008. – С. 123.

 29. Магнітооптичні та магніторезистивні властивості плівкових функціональних елементів на основі Co I Cu TA Au / І.В.Чешко, С.І.Проценко, П.Шіфаловіч // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – №2. – С.106-117.

 30. Магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових матеріалів на основі Co, Cu, Ag та Fe / О.Синашенко, І.Чешко, С.Проценко, Н.Шумакова // Фізика, технологічні науки: стан, досягнення і перспективи. – Полтава: ПДПУ, 2008. – С. 11-15.

 31. Магніторезистивні властивості нанокристалічних плівкових систем Cu/Fe і Fe/Cr / О.В.Синашенко, Є.О.Забіла, Л.В.Однодворець, І.Ю.Проценко, М.Маршалек // Рост кристаллов: тезисы докладов II Международной школы-семинара молодых ученых. – Харьков: НТК "Інститут монокристаллов", 2008. – С. 38.

 32. Методика отримання плівкових сплавів шляхом пошарової конденсації матеріалів / С.І.Воробйов, Ю.М.Шабельник, А.О.Степаненко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 136.

 33. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Спектральні електронні прилади" для студ. спец. 7.050802 - електронні прилади і пристрої денної форми навчання / Уклад.: І.Ю.Проценко, І.О.Шпетний, О.П.Ткач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 34. Методичні вказівки до оформлення магістерських, дипломних робіт та дипломних проектів для студ. спец. 7(8).090802, 7(8).090502 - електронні прилади та пристрої денної та заочної форм навчання /Уклад. О.П.Кульментьєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 35. Методы анализа поверхности твердых тел / А.И.Кульментьев, О.П.Кульментьева. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 158 с.

 36. Науковий семінар як форма контролю знань і активізації навчальної роботи студентів / Л.В.Однодворець // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 98-99.

 37. Описание свойств поверхности нанокластеров при атомистическом компьютерном моделировании / А.И.Кульментьев, О.П.Кульментьева // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – №2. – С. 137-146.

 38. Описание свойств поверхности кластеров при атомистическом компьютерном моделировании / А.И.Кульментьев, О.П.Кульментьева // Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь - Россия -Украина (НАНО-2008): первая международная научная конференция, 22-25 апреля 2008 г. – Минск, 2008.

 39. Органические материалы и другие наноструктуры в солнечных элементах / О.П.Кульментьева, А.И.Кульментьев //Лошкарьовські читання-2008: збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників, 21-23 квітня 2008 р. – К., 2008. – С.98-99.

 40. Применение фуллеренов и других наноструктур в солнечных элементах / О.П.Кульментьева, А.И.Кульментьев // Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь - Россия -Украина (НАНО-2008): первая международная научная конференция, 22-25 апреля 2008 г. – Минск, 2008.

 41. Проблема якості освіти студентів заочної форми навчання /Н.І.Шумакова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 85.

 42. Реалізація технологій машинного зору за допомогою віртуальних інструментів LabVIEW / М.В.Бібик, С.І.Проценко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 110-111.

 43. Розробка Lov-cost моделі тунельного мікроскопа /М.Г.Демиденко, С.І.Проценко // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке: материалы XII Международного форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2008. – Ч. 1.

 44. Свойства двухслойного покрытия Al2O3/TiN после обработки электронным пучком / О.П.Кульментьева, Ахмед М. Махмуд //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 120.

 45. Структура, дифузійні процеси і магніторезистивні та електрофізичні властивості плівкових матеріалів: монографія /С.І.Проценко, І.В.Чешко, Л.В.Однодворець, І.М.Пазуха. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 197 с.

 46. Структурні перетворення в плівках кобальту для спін-вентильних систем / Є.Майкова, І.Ю.Проценко, І.В.Чешко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 96.

 47. Структурно-фазовий стан і електрофізичні властивості багатошарових плівкових систем на основі Сu і Fe / Л.В.Однодворець, В.А.Соломаха, О.П.Ткач // Современные проблемы физики металлов: международная конференция. – К.: ИМФ НАН Украины, 2008. – C.166.

 48. Структурно-фазовий стан і стабільність інтерфейсів двошарових плівкових систем / Л.В.Однодворець, С.І.Проценко, І.М.Пазуха, В.А.Соломаха // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 2. – С. 55-63.

 49. Структурные характеристики оксидного покрытия, полученного методом плазменного микрооксидирования /О.П.Кульментьева, А.Б.Бритова // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 117-118.

 50. Сучасні технології отримання наноструктурованих поверхонь: micro/nanopatterning, nanoparticles, nanosphere lithography /М.М.Іващенко, М.Г.Демиденко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 107.

 51. Твердофазний синтез у плівках Al/Ni при співвідношенні концентрацій компонентів Al:Ni=35:65% ат. / А.Г.Басов, А.М.Чорноус, І.О.Шпетний // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Том30, № 10. – С. 1349-1357.

 52. Тензоефект у плівках Fe/Cr в області пружної і пластичної деформації / Д.В.Великодний, Н.І.Шумакова // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. 4.

 53. Тензоефект у феромагнітних плівках / О.О.Бондар, С.М.Нікачало, Д.П.Дудецький // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 104.

 54. Тензорезистивні властивості багатошарових плівкових систем / О.П.Ткач, В.А.Соломаха, Л.В.Однодворець // Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології: матеріали міжнародної конференції молодих вчених. – К.: ІМФ НАНУ, 2008. – С. 39.

 55. Тензорезистивні властивості двошарових плівкових систем /Д.В.Великодний, С.І.Проценко, І.Ю.Проценко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Т. 30, № 12. – С. 1659-1666.

 56. Тензорезистивні властивості двошарових плівок /Є.А.Білинський, Д.В.Великодний, Н.І.Шумакова // Радиоэлектроника и молодежь в ХХI веке: материалы XII международного форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2008. – Ч. 1.- С. 271.

 57. Тензорезистивні властивості та фазовий стан плівкової системи на основі хрому і ванадію / О.Є.Парфеньєв, О.В.Власенко, І.О.Шпетний // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 125.

 58. Тензорезистивні властивості тонких плівок молібдену і заліза /І.П.Бурик, Д.П.Дудецький, Л.В.Однодворець // Нанотехнологии: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008.– Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 1. – С. 151-154.

 59. Тензорезистивные свойства многослойных пленок на основе Cr и Fe или Ni и V / Д.В.Великодный, Л.В.Однодворец, И.Ю.Проценко, Т.М.Гричановская // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2008. – Т. 1.

 60. Тензорезистивные свойства пленочных материалов на основе металлов и их оксидов / И.П.Бурык, Д.П.Дудецкий, В.А.Соломаха, Е.П.Ткач, Л.В.Однодворец // Современные информационные и электронные технологии: материалы ІХ международной научно-практической конференции. – Одесса: ОНПУ, 2008. – Т. 2. – С. 144.

 61. Тензорезистивные свойства пленочных систем /Д.В.Великодный, Н.И.Шумакова, И.Ю.Проценко // Современные информационные и электронные технологии: материалы ІХ международной научно-практической конференции. – Одесса: ОНПУ, 2008. – Т. 2.

 62. Тензоэффект в двухслойных пленках / Д.В.Великодный, С.И.Проценко, И.Ю.Проценко // Фізична інженерія поверхні. – 2008. – Т. 6, № 1-2.

 63. Термічний коефіцієнт опору двошарових плівкових систем на основі Сr і Cu та Cr і Fe / Л.В.Однодворець, І.О.Шпетний, С.І.Проценко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.

 64. У постійному русі: що ж стало фундаментом для науково-дослідної роботи й роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів у СумДУ? / А.М.Чорноус, В.А.Осіпов // Резонанс. – 2008. – № 8-9. – С. 2-3.

 65. Фазовий та елементний склад порошкоподібного продукту електролізу на основі цирконію дибориду / Н.І.Шумакова, З.М.Проценко // Наноматериалы: сборник докладов Харьковской нанотехнологической ассамблеи-2008. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 2008. – Т. 2. – С. 70-74.

 66. Фазовые превращения в никелиде титана при легировании /О.П.Кульментьева, И.В.Симбирский // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 119.

 67. Фазоутворення у плівкових системах на основі Fe і Cu /Л.В.Однодворець, В.А.Соломаха, І.Ю.Проценко // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

 68. Феноменологічна модель електрофізичних властивостей гранульованих плівкових сплавів / С.І.Проценко, Л.В.Однодворець, І.В.Чешко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 22-27.

 69. Феноменологічна модель електрофізичних властивостей гранульованих плівкових сплавів / Л.В.Однодворець, С.І.Проценко, Ч.Панчел, І.В.Чешко // Современные проблемы физики металлов: международная конференция. – К.: ИМФ НАН Украины, 2008. – С.59.

 70. Формування метастабільних твердих розчинів у плівкових системах / І.Ю.Проценко, Н.І.Шумакова, І.В.Чешко, Е.Майкова //Современные проблемы физики металлов. – К.: ИМФ НАНУ, 2008.

 71. Чутливі елементи датчика тиску на основі плівок Cr і Cu або Fe / І.М.Пазуха, І.Ю.Проценко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – №2. – С.111-117.

 72. Электронно-микроскопические исследования кремния, имплантированного мышьяком / П.М.Клименко, О.П.Кульментьева //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – C. 121.

 73. Электронно-микроскопическое изучение влияния обработки электронным пучком и ультразвуком однослойных и двухслойных покрытий / О.П.Кульментьева, Ахмед М. Махмуд // VI национальная конференция по применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов РСНЭ-2007, 12 - 17 ноября 2007 года. – Москва, 2008.

 74. A remote controllable scanning tunneling microscope /М.Г.Демиденко, С.І.Проценко // Book of Abstract of International Conference "ICL2008".

 75. AES studies of diffusion processes in multilayers / O.Synashenko, Y.Zabila, M.Marszalek, K.Marszalek, I.Pazukha, I.Protsenko // Book of Abstracts of XLII Zakopane School of Physics, (Krakow, 19-24 May 2008). – Zakopane: INP PAN, 2008.

 76. Auger electron spectroscopy analysis of interface roughness of Fe/Cr bilayers / M.Marszalek, V.Tokman, S.Protsenko et al. // Vacuum. – 2008. – V. 82. – P. 1051-1056.

 77. Correlation between structure and optical properties of Au(Ag)/Co film systems / E.Majkova, S.Protsenko, I.Cheshko, L.Odnodvorets, I.Protsenko, O.Synashenko // Book of Abstracts of XLII Zakopane School of Physics. - Krakow: AGH UST, 2008. - P. 23

 78. Electrophysical properties of Ni/V and Cr/Fe multilayer films /Л.В.Однодворець, С.І.Проценко, Д.В.Великодний, О.В.Синашенко, І.Ю.Проценко // Cryst. Res. Technol. – 2008. – V. 8.

 79. Thermally induced structural transformation in Co films for giant magnetoresistance spin valves / M.Jergel, I.Cheshko, Y.Halahovets, E.Majkova, P. Shifalovich, S. Protsenko // Book of Abstracts of XXI Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, 23-31 August 2008. – Osaka, 2008. – P. 12.11.34.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка