Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка14/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ


 1. Алгоритми та пакет комп'ютерних програм для моделювання систем зі складною мультигармонічною взаємодією / О.В.Лисенко, В.І.Савченко, С.В.Чернобук // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 85.

 2. Влияние электромагнитных полей на здоровье человека /В.М.Захарова, Омар Шабан Хабиб // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 92-93.

 3. До теорії стаціонарних циркулярно-поляризованих ЕН-систем циліндричного типу / В.В.Куліш, О.О.Орлова, С.В.Чернов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 89.

 4. Кубически-нелинейная теория супергетеродинных плазма-пучковых лазеров на свободных электронах с допплертронной накачкой / В.В.Кулиш, А.В.Лысенко, В.В.Коваль // СВЧ - техника и телекоммуникационные технологии: 18-я Международная Крымская конференция. – Севастополь: "Вебер", 2008.

 5. Кубічна нелінійна теорія плазма-пучкового супергетеродинного ЛВЕ з доплертронною накачкою / В.В.Куліш, О.В.Лисенко, В.В.Коваль, С.С.Коник // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 84.

 6. Методические указания по курсу "Физика" на тему "Колебания и волны" для студентов подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост. В.Н.Захарова. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 56 с.

 7. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Загальна фізика" для студ. напрямів підготовки 0908 "Електроніка", 0914 "Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління", 0906 "Електротехніка" усіх форм навчання. Ч. 2: Молекулярна фізика та термодинаміка / Уклад.: О.В.Лисенко, М.Ю.Ромбовський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 94 с.

 8. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Загальна фізика" для студ. напрямів підготовки 0908 "Електроніка", 0914 "Комп'ютеризовані системи, автоматика і управління", 0906 "Електротехніка" усіх форм навчання. Ч. 4: Електромагнетизм / Уклад.: О.В.Лисенко, О.О.Орлова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 141 с.

 9. Нелінійна динаміка двопотокової нестійкості в системі з інтенсивною електронною накачкою / О.В.Лисенко, М.Ю.Ромбовський, А.С.Мироненко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 81.

 10. Нелінійна квадратична теорія плазма-пучкового супергетеродинного ЛВЕ з урахуванням мультигармонічної взаємодії поздовжніх хвиль / В.В.Куліш, О.В.Лисенко, В.В.Коваль, С.С.Герасімов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 82-83.

 11. Оптичні методи аналізу. Рефрактометрія / В.М.Захарова, С.В.Чернов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня),присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 90-91.

 12. Организация самостоятельной работы при изучении физики на ПО ФРИГ / В.Н.Захарова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 74-75.

 13. Параметрический резонанс пучковых волн в двухскоростном электронном пучке / В.В.Кулиш, А.В.Лысенко, М.Ю.Ромбовский //СВЧ - техника и телекоммуникационные технологии: 18-я Международная Крымская конференция. – Севастополь: "Вебер", 2008.

 14. Параметричний резонанс повздовжніх хвиль у двопотоковій електронній системі з урахуванням ефекту нелінійного зсуву частоти /В.В.Куліш, О.В.Лисенко, М.Ю.Ромбовський, С.А.Булатов //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 80.

 15. Педагогическая диагностика оценивания уровня знаний и умений студентов-бакалавров / В.М.Захарова // Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітянських закладах: матеріали 4-ї Міжнародної науково-методичної конференції. – Харків: МІФ, 2008.

 16. Формування надкоротких хвильових пакетів у системі на базі супергетеродинного лазера на вільних електронах / В.В.Куліш, О.В.Лисенко, І.Є.Єськов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 86-88.

 17. Cubic nonlinear theory of superheterodyne electromagnetic waves amplification in plasma beam system / V.V.Kulish, O.V.Lysenko, V.V.Koval // 8-th Intemational Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science SPO 2008. – Kiev: National University, 2008.

 18. To the project concerning the experimental realization of a two-stream superheterodyne free elecfron laser / V.V.Kulish, O.V.Lysenko, V.V.Koval // Електроніка та системи управління. – 2008. – № 1(15). – C.67-72.


КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ


 1. Атомистическое компьютерное моделирование ультратонкой пленки воды, заключенной между плоскими алмазными поверхностями / А.В. Хоменко, Н.В.Проданов / Фізика низьких температур: конференція молодих вчених, 20-23 травня 2008. - Харків, 2008. – С. 150.

 2. Влияние фазовой коррекции зеркал на волновые процессы в открытом волноводе / А.С.Кривец, А.А.Рыбалко, Ю.А.Крутько //Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: XII международный молодежный форум. –Харьков: ХНУРЭ, 2008.

 3. Влияние шероховатости алмазных поверхностей на поведение ультратонкой пленки воды, заключенной между ними / А.В. Хоменко, Н.В.Проданов // Высокие давления - 2008. Фундаментальные и прикладные аспекты (16 - 21 сентября 2008 г.). - Судак, 2008. – С. 94.

 4. Деформированная сумма геометрической прогрессии /А.И.Олемской, С.С.Борисов, И.А.Шуда // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 2. - С. 82-89.

 5. Експериментальне дослідження мікроструктури інтенсивних електронних потоків / О.О.Дрозденко, І.В.Барсук // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

 6. Європейська інтеграція вищої освіти України / О.В.Ющенко //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч. І. - С. 48-49.

 7. Завдання до практичних робіт з курсу "Експериментальні методи дослідження матеріалів електронної техніки" (спеціалізація "Фізика і технологія матеріалів та компонентів електронної техніки") для студентів спеціальності "Фізична та біомедична електроніка" /Уклад. В.І.Перекрестов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 24 с.

 8. Закономерности структурообразования слоев Al вблизи фазового равновесия в системе плазма-конденсат /В.И.Перекрестов, А.С.Корнющенко, Ю.А.Косминская // Физика твердого тела. – 2008. – Т.50, № 7. – С.1304-1311.

 9. Закономірності структуроутворення шарів Al та Cu поблизу фазової рівноваги в системі плазма-конденсат / В.І.Перекрестов, А.С.Корнющенко, Ю.О.Космінська // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

 10. Інформаційно-бібліотечне забезпечення наукової діяльності /А.І.Рубан// Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч. ІІІ. - С. 144-145.

 11. К вопросу моделирования ленточного электронного пучка /А.А.Дрозденко, Г.С.Воробьев // СВЧ–техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2008): 18-я Международная Крымская конференция. - Севастополь: “Вебер”. – 2008. 

 12. Компьютерное моделирование граничного трения /А.В.Хоменко, Н.В.Проданов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 39-40.

 13. Компьютерное моделирование дифракционно-черенковского излучения / А.И.Рубан, Т.И.Стасюк // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 48-49.

 14. Конденсація парів вуглецю за допомогою самоузгоджених іонних розпилювачів / В.І.Перекрестов, Ю.О.Космінська, В.С.Нежинець // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 52.

 15. Линейная теория электронно-волновых процессов в усилителе на эффекте Смита–Парселла / Г.С.Воробьев, А.С.Кривец, В.О.Журба, А.А.Рыбалко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 82-102.

 16. Методи реконструкції зображень в системах рентгенівської комп'ютерної томографії (РКТ) / Ю.О.Космінська, І.М.Шершак //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т.ІІ. - С. 53.

 17. Методика моделирования электронного пучка в нелинейных электростатических полях / А.А. Дрозденко, И.В.Барсук //Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке: XII международный молодежный форум. –Харьков: ХНУРЭ, 2008.

 18. Методические указания на тему "Различные формулировки статистической теории сложных систем" для студентов физико-технического и механико-математического факультетов всех специальностей дневной формы обучения / А.И.Олемской, А.С.Вайленко, И.А.Шуда. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. - 22 с.

 19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Практичні методи електронної мікроскопії", "Плазмово-дугові технології з нанесення зносостійких покриттів" і "Нанотехнології селективної конденсації для студентів спеціальності 6.090800.02 денної форми навчання / Уклад. В.І.Перекрестов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 118 с.

 20. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Електроніка надвисоких частот" для студ. спец. 6.090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання / Уклад.: О.В.Ющенко, О.С.Кривець. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 70 с.

 21. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Методи аналізу медико-біологічної інформації" для студентів спеціальності 6.090804 "Фізична та біомедична електроніка" денної форми навчання / Уклад. О.В.Ющенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 73 с.

 22. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Електродинаміка суцільних середовищ" для студентів спеціальності 7(8).090804 денної форми навчання / Уклад. О.В.Хоменко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 49 с.

 23. Методичні вказівки та програма переддипломної практики для студентів спеціальності 7.090804 «Фізична та біомедична електроніка» денної форми навчання / С.В.Соколов, О.В.Хоменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 24. Моделирование волновых процессов в открытом волноводе с дифракционно-связанными источниками СВЧ-излучения /Г.С.Воробьев, А.С.Кривец, В.О.Журба, А.А.Рыбалко // Изв. вузов. Радиоэлектроника.–2008.   № 11.

 25. Моделювання просторових характеристик періодичних металодіелектричних структур / О.О. Рибалко, Ю.О.Крутько, М.В.Петровський // ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008.

 26. Моделювання ультратонкого шару води, стиснутого мiж плоскими алмазними поверхнями / О.В. Хоменко, М.В. Проданов //ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. Е16.

 27. Мотивація навчання студентів у кредитно-модульній системі /Ю.О.Космінська// Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч. ІІ. - С. 77-78.

 28. Мультифрактальный анализ временных рядов / А.И.Олемской, В.Н.Борисюк, И.А.Шуда // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 2. - С.70-81.

 29. Мультифрактальный анализ временных рядов / А.И.Олемской, Э.Ф.Галимарданова // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університета. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 36.

 30. Мультифрактальный анализ временных рядов напряжений при самоподобном режиме плавления ультратонкой пленки смазки /А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко, В.Н.Борисюк // Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології: всеукраїнська конференція молодих вчених, 12 - 14 листопаду 2008 р. – К., 2008. – С. 160.

 31. Мультифрактальний флуктуаційний аналіз нестаціонарних часових рядів / О.В.Хоменко, С.А.Опанасюк// Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 42.

 32. Отчет о научно-исследовательской работе "Селективные процессы при сниженных коэффициентах стационарной конденсации": заключительный / рук. НИР В.И.Перекрестов; авт. кол.: В.И.Перекрестов, Ю.А.Косминская, Б.В.Дешин, А.С.Корнющенко, Р.В.Перекрестов, И.Ю.Зимак. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 151 с.

 33. Отчет о научно-исследовательской работе "Физика волновых процессов в открытых волноводно-резонаторных металлодиэлектрических системах с распределенными источниками излучения": заключительный / руков. НИР Г.С.Воробьев; авт. кол.: Г.С.Воробьев, А.В.Лысенко, Л.В.Победина, А.С.Кривец, М.В.Петровский, А.А.Дрозденко, В.О.Журба, А.А.Рыбалко, М.Ю.Ромбовский, В.В.Коваль, О.А.Орлова, Ю.В.Шульга, В.А.Зленко, И.В.Барсук, И.Е.Еськов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 175 с.

 34. Отчет о научно-исследовательской работе "Статистическая теория сложных систем экономического типа": заключительный / рук. НИР А.И.Олемской; авт. кол.: А.И.Олемской, Д.О.Харченко, И.А.Шуда, А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко, Н.В.Проданов, Л.И.Олемская, В.С.Борисюк, Т.И.Жиленко, Н.И.Ячменева, В.Е.Демченко, Н.С.Семенова, С.В.Кобылецкая, А.С.Богомаз, С.С.Борисов, В.О.Харченко, Е.А.Асанидзе, М.А.Дрозденко. – Сумы: СумГУ, 2008. – 161 с.

 35. Плавление тонкой пленки смазки между твердыми гладкими поверхностями / А.В. Хоменко, Я.А. Ляшенко / Фізика низьких температур: конференція молодих вчених, 20-23 травня 2008.- Харків, 2008. – С. 152.

 36. Плавление ультратонкой пленки смазки за счет диссипативного разогрева поверхностей А.В.Хоменко, Е.В.Ткачева //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т.ІІ. - С. 41.

 37. Проявление селективных процессов при формировании пористых слоев металлов вблизи фазового равновесия в системе плазма-конденсат / А.С.Корнющенко, Ю.А.Косминская // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: ІІІ міжнародна науково-технічна конференція. - Одеса, 2008.

 38. Проявление селективных процессов при формировании слоев алюминия вблизи фазового равновесия в системе плазма-конденсат /В.И.Перекрестов, А.С.Корнющенко, Ю.А.Косминская // Журнал технической физики. – 2008. – Т. 78, № 10. – С.117-124.

 39. Разработка эмитатора сигналов для электрокардиографа (ЭК) /А.Ю.Смелянский, С.В.Соколов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 54.

 40. Розроблення програми для розрахунку параметрів кристалічної ґратки за допомогою електронограм / В.І.Перекрестов, Р.В.Перекрестов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 51.

 41. Самоорганізація білярівноважної стаціонарної конденсації в накопичувальних іонно-плазмових системах /В.І.Перекрестов, О.І.Олємской, Ю.О.Космінська, А.С.Корнющенко // Наноструктурні системи: технології-структура-властивості-застосування: міжнародна конференція. – Ужгород, 2008.

 42. Самоорганизация околоравновесной стационарной конденсации слабо летучих веществ / В.И.Перекрестов, А.И.Олемской, А.С.Корнющенко, О.А.Мокренко // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: ІІІ міжнародна науково-технічна конференція. - Одеса, 2008.

 43. Синергетическая картина непрерывного перехода между режимами коллективного движения активных частиц / О.В.Ющенко //Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 103-114.

 44. Синергетична картина переходу між режимами руху біологічних систем / О.В.Ющенко, Н.С. Щербенко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 37.

 45. Синергетична теорія пластичної течії в твердих тілах /О.В.Ющенко, А.А.Покутній // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 38.

 46. Система регистрации переходного излучения оптического диапазона для измерения статических параметров электронных пучков в СВЧ-приборах / Г.С.Воробьев, А.А.Дрозденко, А.А.Рыбалко // Изв. вузов. Радиоэлектроника.–2008.   № 7(51).

 47. Структурообразование конденсатов в самоорганизованных распылительных системах / В.И.Перекрестов, А.С.Корнющенко, К.О.Парфененко // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т. ІІ. - С. 50.

 48. Структурообразование слоев меди при околоравновесной стационарной конденсации в накопительных ионно-плазменных системах / В.И.Перекрестов, А.С.Корнющенко, Ю.А.Косминская, Б.В.Дешин // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 43-57.

 49. Термодинамика интенсивной пластической деформации с учетом шума / А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко, Л.С.Метлов // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 5-21.

 50. Термодинамическая теория плавления ультратонкой пленки смазки / А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко // Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур: збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, 8–10 жовтня 2008 р. – Харків, 2008. – Т. 1. – С. 206-209.

 51. Термодинамiка плавлення тонкої плiвки мастила мiж твердими поверхнями / О.В. Хоменко, Я.О.Ляшенко //ЕВРИКА-2008: міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики, 19-21 травня 2008 р. - Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2008. – С. А14.

 52. Умови саморганізованої модуляції / О.І.Олємской, О.І. Шуда, С.С. Борисов // Український фізичний журнал.- 2008.- Т. 53, № 11.

 53. Фазовая динамика и кинетика интенсивной пластической деформации / А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2008. – Т.30, № 6.

 54. Феноменологическая теория плавления тонкой пленки смазки /А.В.Хоменко, Я.А.Ляшенко // Высокие давления - 2008. Фундаментальные и прикладные аспекты (16 - 21 сентября 2008 г.).- Судак, 2008. – С. 65.

 55. Формування вуглецевих мікро- і наноструктур при околорівноважній стаціонарній конденсації / Ю.О.Космінська, О.А.Мокренко // Наноструктурні системи: технології-структура-властивості-застосування: міжнародна конференція. – Ужгород, 2008.

 56. Формування наносистем міді при білярівноважній стаціонарній конденсації / А.С.Корнющенко // Наноструктурні системи: технології-структура-властивості-застосування: міжнародна конференція. – Ужгород, 2008.

 57. Численное моделирование формирования ленточного электронного пучка в неоднородном поле диодной пушки /А.А.Дрозденко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. - 2008. - № 1. - С. 115-123.

 58. Экспериментальное исследование микроструктуры аксиально-симметричных электронных пучков / Г.С.Воробьев, А.А.Дрозденко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т.ІІ. - С. 43.

 59. Экспериментальное моделирование волновых процессов в открытом волноводе с фазовой коррекцией дзеркал / Г.С.Воробьев, В.О.Журба, А.С.Кривец, Ю.А.Крутько, А.А.Рыбалко // Радиотехника: всеукраинский межведомственный научно-технический сборник.- 2008.- № 153.

 60. Электродинамические характеристики излучающих систем устройств дифракционной электроники / Г.С.Воробьев, Ю.А.Крутько, А.А.Рыбалко, Ю.В.Шульга, М.В.Петровский // СВЧ–техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2008): 18-я Международная Крымская конференция. - Севастополь: “Вебер”. – 2008. 

 61. Электродинамические характеристики нерегулярного открытого волновода с фазовой коррекцией зеркал / Г.С.Воробьев, А.С.Кривец, А.А.Рыбалко, В.О.Журба, И.В.Барсук // СВЧ–техника и телекоммуникационные технологии (КрыМиКо'2008): 18-я Международная Крымская конференция. - Севастополь: “Вебер”. – 2008. 

 62. Электронно-волновые процессы в открытом волноводе с фазовой коррекцией зеркал / А.С.Кривец, А.А.Рыбалко, И.Е.Зайцев //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Т.ІІ. - С. 44-45.

 63. Multifractal spectrum of phase space related to generalized thermostatistics / О.І.Олємской, В.М.Борисюк // Physica A. – 2008. - V.387.

 64. Molecular dynamics simulations of ultrathin water film confined between flat diamond plates / A.V.Khomenko, N.V.Prodanov // Condensed Matter Physics. – 2008. – Vol. 11, № 4(56). - P. 615-626.

 65. Non-extensivity parameter of self-similar statistical system /A.I.Olemskoi, A.S.Vaylenko, L.A.Shuda // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету.– Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 34-35.1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка