Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009




Сторінка15/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМIКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ


 1. Алгоритм створення бренда промислового підприємства /Н.В.Івашова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 239-246.

 2. Альтернативні види моторного палива як фактор зниження забруднення атмосферного повітря / Л.М.Хоменко, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 7-8.

 3. Аналіз еколого-економічних взаємозв`язків у механізмах транскордоннного співробітництва / О.А.Лукаш // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 78-91.

 4. Аналіз проблем виробництва та споживання генетично модифікованих продуктів / О.О.Білопільська, Є.В.Коваленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 42-43.

 5. Аналіз проблем порушення балансу системи "людина-природа" / С.С.Марочко, О.В.Шкарупа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 23-24.

 6. Аналіз системи управління витратами / М.С.Ожог, О.А.Лукаш // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 135-136.

 7. Аналіз собівартості теплової енергії на прикладі ТОВ ШП "Харківенергоремонт" / К.Г.Хруневич, Ю.М.Дерев'янко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 106-107.

 8. Антикризисное управление деятельностью водоснабжающих предприятий Украины на основе энергосбережения / И.Н.Сотник, Н.И.Сотник // Вісник КДПУ ім. Остроградського. – 2008. – № 3(50), Ч.2.

 9. Антикризисное управление деятельностью водоснабжающих предприятий Украины на основе энергосбережения / И.Н.Сотник, Н.И.Сотник // Електротехнічні системи, методи моделювання та оптимізації: Х міжнародна науково-практична конференція, 14-16 травня 2008 р. – Кременчук: КДПУ ім. М.Остроградського, 2008.

 10. Антикризове управління підприємством / І.О.Крамінська, Ю.М.Дерев'янко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 126.

 11. Бізнес-адміністрування: магістерський курс: підручник / За ред. Л.Г.Мельника, С.М.Ілляшенка, І.М.Сотник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 896 с.

 12. Благосостояние, экономический рост и устойчивое развитие /Т.В.Могиленец, Д.В.Горобченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 46-47.

 13. Визначення оптимального розміру замовлення торговим підприємством з урахуванням екологічних факторів / Ю.В.Чорток //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3 (1). – С. 33-40.

 14. Влияние внешней среды как системы на стратегию предприятия / А.В.Люлев // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 202-207.

 15. Влияние внешней среды на деятельность предприятия /Л.Ю.Просол, А.В.Люльов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 129.

 16. Влияние возраста преподавателя на образовательный процесс /Н.В.Ищенко // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.13-16.

 17. Влияние экологического фактора на экономический рост /А.С.Баранова, Е.В.Шкарупа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 21-22.

 18. Влияние экологической эффективности и основных факторов производства на экологический ущерб / Д.В.Горобченко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 241-246.

 19. Влияние эколого-экономического ущерба на экономический рост / Д.В.Горобченко // Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2008. – С. 12-14.

 20. Вплив автомобільного транспорту на стан навколишнього середовища / А.С.Росохата, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 11-12.

 21. Вплив інституційного середовища на приплив прямих іноземних інвестицій в економіку / С.С.Поляченко, Є.В.Коваленко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 98-99.

 22. Вплив перехідного періоду на трансформацію етичних норм бізнесу в Україні / С.С.Марочко, І.М.Бурлакова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 124-125.

 23. Вплив синергетичних зв'язків на еколого-економічну діяльність підприємств / І.Б.Дегтярьова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 143-148.

 24. Урахування екологічного фактора в системі управління інноваційним підприємництвом / А.Є.Нагорна, Л.В.Сапун //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 84-86.

 25. Дематериализация экономики как инструмент для достижения устойчивого развития / А.С.Гончаренко // Довкілля - ХХІ: матеріали IV міжнародної молодіжної наукової конференції, Дніпропетровськ, 9-10 жовт. 2008 р. / Інститут проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: ПП "Моноліт", 2008.

 26. Державне регулювання структурних зрушень в економіці спрямоване на підвищення якості навколишнього середовища /А.О.Дмитренко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 28-31.

 27. Детермінація екологічного конфлікту у загальній системі еколого-економічної безпеки: теорія і методологія / В.В.Сабадаш //Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2008. – № 6. – С. 25-36.

 28. До питання класифікації інститутів сталого розвитку /Н.М.Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 50-54.

 29. Екодеструктивний вплив традиційної енергетики на зміну клімату в контексті стійкого розвитку / Г.І.Пащенко, І.В.Телепенко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 62-63.

 30. Екологічна інформація як важливий фактор стійкого розвитку / І.С.Мареха, В.Г.Подлєсна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 131.

 31. Екологічна крива Кузнеця: український регіональний аспект (мова оригіналу - англійська) / О.В.Кубатко, О.В.Нілова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 53-67.

 32. Екологічне управління діяльністю промислових підприємств на регіональному рівні / Е.І.Яценко, Ю.М.Дерев'янко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 48-49.

 33. Екологічний вектор транскордонного соціально-економічного співробітництва / Л.Г.Мельник // Економічний часопис - ХХІ. – 2008. – № 3-4.

 34. Еколого-економічне управління інноваційним підприємництвом / Л.В.Сапун // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 9-10.

 35. Еколого-економічний аналіз водоресурсних обмежень у промисловості / В.В.Сабадаш, Л.Г.Мельник // Економіка промисловості. – 2008. – № 4. – С. 17-30.

 36. Еколого-економічні аспекти розвитку транспортних систем /М.К.Шапочка, О.В.Лямцев // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 62-67.

 37. Еколого-економічні механізми мотивації ресурсозбереження: монографія / І.М.Сотник.  Суми: ВВП «Мрія» ТОВ, 2008.  330 с.

 38. Еколого-економічні основи формування механізмів транскордонного співробітництва: дис. … канд. екон. наук: 08.00.06 /О.А.Лукаш. – Суми, 2008. – 219 с. 

 39. Економіка енергетики: навч. посібник / І.М.Сотник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 262 с.

 40. Економіка і організація виробництва: конспект лекцій для студентів неекономічних спеціальностей / Уклад.: О.І.Карінцева, М.О.Харченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 84 с.

 41. Економіка фірми: конспект лекцій для студентів спеціальностей 8.000013 "Бізнес-адміністрування", 8.00010 "Економіка довкілля та природних ресурсів" денної та заочної форм навчання /Уклад.: І.М.Сотник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 152 с.

 42. Економіко-правові передумови побудови системи торгівлі викидами в контексті вирішення проблеми глобального потепління /І.В.Телепенко // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття: міжнародна науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів, молодих вчених, 17 квітня 2008 р. – Харків, 2008.

 43. Економічна оцінка ефективності використання обмежених ресурсів підприємств хімічної галузі / Ю.М.Дерев'янко, С.Д.Калашник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 98-103.

 44. Економічне обгрунтування механізму раціонального водокористування при переході до стійкого розвитку / О.М.Маценко, Л.Г.Мельник // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К., 2008.- Ч. 2. – С. 42-46.

 45. Економічний ефект від упровадження інформаційних технологій / С.В.Антонюк, Ю.М.Дерев'янко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 108-109.

 46. Економічний механізм стимулювання використання відновлювальних джерел енергії / І.С.Мареха, Н.В.Іщенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 19-20.

 47. Економічні механізми управління викидами у водні джерела /О.М.Маценко, О.І.Маценко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 75-77.

 48. Економічні та соціально-екологічні основи забезпечення продовольчої безпеки в Україні: стратегії і механізм в контексті євроінтеграційних процесів / Є.В.Мішенін, Н.В.Мішеніна // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 12/1 (33). – С. 79-82.

 49. Енергетична, інформаційно-комунікаційна, екологічна та синергетична складова соціально-економічного розвитку міста /М.І.Левенець, І.Б.Дегтярьова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 79-84.

 50. Енергоресурсні аспекти економічної безпеки держав /Ю.М.Дерев'янко // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України: ІІ науково-практичний семінар з міжнародною участю. – Вінниця, 2008. – С. 198-200.

 51. Етичний розвиток суспільства як чинник дієвості інституційного механізму сталого розвитку / М.К.Шапочка, Н.М.Костюченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 36-40.

 52. Єдність урахування економічних, соціальних і екологічних показників - основа реалізації концепції сталого розвитку /Ю.М.Мельник // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 17-18 травня 2008 року). – Суми: ВВП "Мрія-1", ТОВ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 240-243.

 53. Забруднення атмосфери в Україні / О.Г.Карпенко, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 31-32.

 54. Закордонний досвід контролю якості навколишнього середовища / О.В.Олійник, М.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 35-37.

 55. Зарубежный опыт формирования научных подходов к оценке качества окружающей природной среды / И.С.Мареха // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 71-74.

 56. Звіт про науково-дослідну роботу "Формування еколого-економічного механізму мотивації ресурсозбереження в умовах переходу України до інформаційного суспільства": підсумковий /керівник НДР І.М.Сотник; автор.кол.: І.М.Сотник, Л.Г.Мельник, С.М.Ілляшенко, М.К.Шапочка, О.І.Карінцева, Н.В.Мішеніна, В.В.Сабадаш, С.В.Шевцова, В.В.Божкова, О.В.Прокопенко, М.І.Сотник, К.В.Ілляшенко, Ю.О.Мазін, О.М. Волк, О.С.Гончаренко, Д.В.Горобченко, І.Б.Дегтярьова, Ю.М.Дерев'янко, О.М.Маценко, Л.В.Старченко, І.В.Захаров, І.В.Захарова, Н.М.Костюченко, М.О.Харченко, Ю.В.Чорток, Т.І.Шевченко, Лі Жуй, І.М.Бурлакова, А.О.Дмитренко, О.В.Кошман, В.В.Лук'яненко, О.М.Лукавая, Т.В.Могиленець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 236 с.

 57. Звіт про науково-дослідну роботу "Фундаментальні основи забезпечення стійкого розвитку при переході до інформаційного суспільства": проміжний / керівн. НДР Л.Г.Мельник; авт. кол.: Л.Г.Мельник, С.М.Ілляшенко, М.К.Шапочка, О.І.Карпіщенко, О.І.Карінцева, В.О.Касьяненко, С.В.Шевцова, В.В.Сабадаш, О.І.Мельник, В.Г.Боронос, А.В.Євдокимов, О.Ю.Чигирин, І.М.Сотник, М.О.Харченко, Ю.О.Мазін, Л.М.Таранюк, В.А.Грек, В.І.Тарановський, М.В.Брюханов, Л.В.Старченко, Ю.М.Дерев'янко, О.А.Лукаш, Н.В.Івашова, Є.В.Коваленко, В.В.Петренко, О.В.Макарюк, О.В.Шкарупа, М.М.Костюченко, О.О.Часник, О.В.Кліменко, І.В.Захарова, Д.В.Горобченко, О.С.Гончаренко, Ю.В.Чорток, О.М.Маценко, О.М.Волк, І.Б.Дегтярьова, І.В.Захаров, Т.І.Шевченко, Н.В.Іщенко, О.В.Люльов, О.В.Лямцев, Лі Жуй, І.В.Зінченко, І.М.Бурлакова, Т.В.Несторенко, А.І.Шаповал, А.Дмитренко, О.І.Маценко, В.О.Руденко, П.В.Гриценко, О.В.Кубатко, О.В.Кубатко, І.І.Коблянська, Ю.М.Мельник, Ю.В.Линник, А.В.Ткаченко, Т.В.Могиленець, О.Ю.Гузенко, В.В.Лук'яненко, О.М.Лукавая. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 224 с.

 58. Зелені насадження як фактор зниження автотранспортного забруднення в містах / С.М.Березова, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 29-30.

 59. Значение системы экологического мониторинга в процессе оценки экодеструктивности глобального потепления / И.В.Телепенко //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 134-138.

 60. Интеллектуальный фактор как предпосылка эффективного функционирования инновационного предпринимательства /Т.Г.Гриценко, Л.В.Сапун // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 110-111.

 61. Интерактивные технологии обучения как средство развития творческих способностей студентов / И.Телепенко // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 47-52.

 62. Информация как хозяйственный ресурс и фактор производства / И.Б.Дегтярева, Л.Г.Мельник, О.И.Мельник // Управление инновациями - 2008: материалы Международной научно-практической конференции, Москва 17-19 ноября 2008 р. – М.: Доброе слово, 2008. – С. 32-36.

 63. Інвестиційна діяльність підприємства / А.М.Новікова, О.А.Лукаш // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 133-134.

 64. Інноваційна діяльність суб'єктів господарювання як шлях переходу України на новий рівень розвитку / Ю.С.Панченко, Л.М.Таранюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 82-83.

 65. Інноваційне забезпечення розвитку промислових підприємств України / Т.С.Троцька, І.Б.Дегтярьова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 120-121.

 66. Інноваційний підхід в управлінні товаром на сучасному підприємстві / О.О.Часник, Т.В.Ходун // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19 вересня 2008 р.). – Суми: Вид-во ТОВ "Мрія-1", СумДУ, 2008. – С. 215-217.

 67. Інституційні аспекти врегулювання екологічних конфліктів (регіональний і міжнародний рівні ) / В.В.Сабадаш // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 68-77.

 68. Інноваційні підходи до процесу підготовки і перепідготовки фахівців / А.В.Євдокимов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 64-65.

 69. Інтернет як засіб оптимізації управління вищим навчальним закладом / А.В.Євдокимов, Г.В.Яковлева // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 210-215.

 70. Інформаційні шляхи екологізації економіки / О.С.Гончаренко // Екологічні проблеми регіонів України: матеріали Х всеукраїнської наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів. – Одеса: ОДЕКУ, 2008.

 71. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб досягнення сталого еколого-економічного розвитку України / О.М.Волк //Економічний простір. – 2008. – № 17. – С. 221-226.

 72. Історичні етапи та сучасні тенденції розвитку логістики: екологічний аспект / І.І.Коблянська // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 45-47.

 73. К вопросу об экономической эффективности информационных систем и технологий / О.Лутаенко, А.С.Гончаренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 114-115.

 74. Класифікація маркетингових каналів у сфері інновацій /М.Ю.Симоненко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, №4. – С. 53-59.

 75. Классификационный анализ товаров и услуг в рамках информационной экономики / В.А.Руденко, И.С.Мареха // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 207-217.

 76. Классификация энергоинформационных трансформаций экономической системы / А.С.Гончаренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 208-214.

 77. Комунікаційне забезпечення екологічної стратегії підприємства / Ю.М.Мельник // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів (6 травня 2008). – Конотоп: Вид-во КІСумДУ, 2008. – С. 43-45.

 78. Конспект лекцій та методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінювання" для студ. денної та заочної форм навчання спец. 6.050107 "Економіка підприємства" /Уклад.: Л.М.Таранюк, О.В.Макарюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 206 с.

 79. Контролінг у системі управління еколого-інноваційних процесів підприємництва / Л.В.Сапун // Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності: тези ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Сімферополь-Ялта, 17-19 жовтня 2008 р.) / Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу. – Сімферополь, 2008.

 80. Конфліктогенність водних ресурсів як загроза виникнення екологічних конфліктів / В.В.Сабадаш // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 24-31.

 81. Концепція розвитку екологічної логістики / В.В.Масло, Ю.В.Чорток // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 60-61.

 82. Лісові ресурси і екологічний конфлікт: аналіз взаємозв'язків /В.В.Сабадаш // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України. – 2008. – Вип. 18. – С. 65-78.

 83. Логистические аспекты развития торговых предприятий в условиях евроинтеграции / Ю.В.Чорток, А.В.Евдокимов // Економічна політика України в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 18-19 вересня 2008 р.) /Криворізький економічний інститут ДВЗН "КНЕУ ім. В. Гетьмана". – Кривий Ріг, 2008. – С. 38-40.

 84. Логістичний підхід до зменшення екологічних втрат /І.М.Сотник, Ю.В.Чорток // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 123-126.

 85. Международные аспекты сотрудничества в области сохранения биоразнообразия / В.В.Сабадаш, О.А.Лукаш, С.Д.Калашник // Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Беловежская пуща, 4-6 сентября 2008 г.). – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 97-100.

 86. Международные аспекты экологической политики /Э.И.Яценко, Н.В.Мишенина // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 56-57.

 87. Метод щільності розподілу як індикатор ефективності споживання водних ресурсів / О.М.Маценко, М.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 66-67.

 88. Методи підвищення рівня ефективності використання основних фондів українських підприємств / В.В.Кіріченко, І.М.Сотник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 80-81.

 89. Методические подходы к совершенствованию процессов управления с использованием информационных систем в условиях трансформационной экономики / Л.Н.Таранюк, К.В.Таранюк, Н.В.Манжос // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 131-134.

 90. Методические подходы моделирования бизнес-процессов при проведении реинжиниринга / Л.Н.Таранюк, П.В.Гриценко // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах. – 2008. – № 2. – С. 103-106.

 91. Методичні вказівки для проведення лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Господарське законодавство" для студ. вечірньої форми навчання економ. спец. /Уклад.: А.В.Євдокимов, Т.В.Ходун, О.В.Макарюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 112 с.

 92. Методичні вказівки для практичних занять, самостійної роботи, виконання обов'язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства" для студентів денної, заочної та вечірньої форм навчання, а також слухачів ФПФ / Уклад.: Є.В.Мішенін, Н.В.Мішеніна, Є.В.Коваленко, Г.А.Мішеніна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 75 с.

 93. Методичні вказівки для проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Економіка і організація виробництва" для студентів неекономічних спеціальностей / Уклад.: М.О.Харченко, О.І.Карінцева, Т.В.Несторенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

 94. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань та самостійної роботи з дисципліни "Потенціал підприємства: формування і оцінювання" для студентів спеціальності 6.050107 "Економіка підприємства" денної форми навчання / Л.М.Таранюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 95. Методичні вказівки до виконання консультаційного проекту для студентів спеціальності 8.000013 "Бізнес-адміністрування" денної та заочної форм навчання / Уклад. О.Ю. Чигрин. – Суми: СумДУ, 2008. – 27 с.

 96. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економіка енергетики" для студентів спеціальності "Енергетичний менеджмент" заочної форми навчання / Уклад.: І.М.Сотник, О.М.Волк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 58 с.

 97. Методичні вказівки до виконання практичних завдань, курсової та самостійної робіт з дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальностей "Економіка підприємства" та "Менеджмент організацій" вечірньої форми навчання / Уклад. О.В.Кліменко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 64 с.

 98. Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Бізнес-планування інноваційних проектів" для студентів спеціальності 8.000013 "Бізнес-адміністрування" факультету перепідготовки фахівців / Уклад. Д.В.Горобченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 99. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної робіт з дисципліни "Економіка і організація виробництва електроенергетики" для студентів спеціальності 6.090603 "Електротехнічні системи електроспоживання" денної форми навчання / Уклад. Л.М.Таранюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 100. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Моделювання та прогнозування економічних процесів" для студентів вечірньої форми навчання / Уклад.: Д.В.Горобченко, Л.В.Старченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.

 101. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з дисципліни "Економіка довкілля" для студ. спец. 8.000010 "Економіка довкілля та природних ресурсів" денної та заочної форм навчання / Уклад.: М.К.Шапочка, О.Ю.Чигрин. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 83 с.

 102. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 8.000013 "Бізнес-адміністрування" денної форми навчання / Уклад.: О.І.Карінцева, І.М.Бурлакова, В.В.Петренко, М.О.Харченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.

 103. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової роботи з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів спеціальності 8.000013 "Бізнес-адміністрування" заочної форми навчання / Уклад.: О.І.Карінцева., І.М.Бурлакова, В.В.Петренко, М.О.Харченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 55 с.

 104. Методичні вказівки до проведення лекційних і практичних занять та самостійної роботи студента з дисципліни "Підприємницьке право" для студентів вечірньої форми навчання економічних спеціальностей / Уклад.: О.В.Макарюк, Л.М.Таранюк, Т.В.Ходун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 174 с.

 105. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни "Методи ефективного управління економічними системами" для студентів денної форми навчання / Уклад.: Л.Ф.Чумак, Д.В.Горобченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 44 с.

 106. Методичні підходи до визначення впливу інформаційно-комунікаційних технологій на еколог-економічний розвиток країни /О.М.Волк // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 233-238.

 107. Методичні підходи до визначення ролі інформаційно-комунікаційних технологій у еколого-економічному розвитку країни /О.М.Волк // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 6. – С. 33-35.

 108. Методичні підходи до оцінки еколого-економічної ефективності транскордонного співробітництва / О.А.Лукаш //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3 (1). – С. 181-185.

 109. Методичні підходи до проведення реінжиніринг-заходів на підприємстві невиробничої сфери / Л.М.Таранюк, К.В.Таранюк //Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених (Ялта, 15-16 травня 2008 р.). – Ялта, 2008. – Ч. 1.- С. 116-117.

 110. Методология и средства поддержки моделирования бизнес-процессов в условиях реинжиниринга / П.В.Гриценко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 86-87.

 111. Механизмы экосистемного регулирования как экологическая составляющая сохранения биоразнообразия особо охраняемых территорий / О.А.Лукаш // Материалы ІІІ международной научно-практической конференции (Беловежская Пуща, 4-6 сентября 2008 г.). – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 163-165.

 112. Міські відходи: накопичення та проблеми утилізації /А.В.Нужна, О.В.Шкарупа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 25-26.

 113. Мотивація ресурсозбереження в контексті стійкого розвитку та трансформаційних змін в економіці / А.І.Шаповал, А.О.Дмитренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 58-59.

 114. Напрями національної трансформації політики в контексті формування інформаційної економіки / Л.Г.Мельник, І.Б.Дегтярьова //Виклики українській ідентичності: політико-економічні та соціокультурні проблеми: матеріали науково-практичної конференції. – К. : Національна академія управління, 2008.

 115. Науковий аналіз етико-еволюційних процесів еколого-економічного розвитку / І.М.Бурлакова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 272-276.

 116. Науковий аналіз інноваційних форм організації територіальних поселень / Л.Г.Мельник, І.М.Бурлакова, І.Б.Дегтярьова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 77-80.

 117. Наукові засади формування екополісів в умовах зростання антропогенного навантаження / О.В.Олійник, І.М.Бурлакова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 44-45.

 118. Науково-методичний підхід до оцінки ефективності використання обмежених ресурсів підприємства / Ю.М.Дерев`янко //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 163-166.

 119. Науково-методичні засади забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів: дис. … канд. економ. наук: 08.00.04 /Дерев'янко Юрій Миколайович. – Суми, 2008. – 195 с.

 120. Науково-методичні підходи до визначення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів / Ю.М.Дерев'янко, В.В.Сабадаш, С.Д.Калашник // Сучасні технології менеджменту: проблеми теорії та практики: міжнародна науково-практична конференція. – Х., 2008. – С. 214-221.

 121. Науково-методичні підходи до визначення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів / В.В.Сабадаш, С.Д.Калашник, Ю.М.Дерев'янко // Управління розвитком. – 2008. – № 17. – С. 152-155.

 122. Науково-методичні підходи до формування ЕКОПОЛІСу /Л.Г.Мельник, І.М.Бурлакова, І.Б.Дегтярьова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 78-88.

 123. Науково-технічний прогрес і якість продуктів харчування /В.В.Гльоза, М.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 68-69.

 124. Научные основы обоснования повышения эколого-экономической эффективности экономических систем: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.06 /Харченко Николай Алексеевич. – Сумы, 2008. – 183 с. 

 125. Обґрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства / О.В.Макарюк //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 3-4.

 126. Обгрунтування управлінських рішень в умовах неповної визначеності в системі менеджменту підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 /Макарюк Олексій Васильович. – Суми, 2008. – 222 с. 

 127. Оптимізація і управління рухом транспорту, як фактор зменшення негативного впливу на навколишнє середовище /М.В.Провозін, О.В.Лямцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 27-28.

 128. Опыт решения экологических проблем в зарубежных странах /Д.В.Гончарова, Н.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 38-39.

 129. Організаційно-економічний механізм реалізації стратегій забезпечення сталого розвитку регіону / Ю.М.Мельник // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 травня 2008 р.) / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – С. 230-232.

 130. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємництва: проблеми теорії та практики / Л.В.Сапун // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 29-30 жовтня 2008 р.). – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 5. – С. 28-30.

 131. Організаційно-економічні форми в системі лісових відносин /Г.А.Мішеніна // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 80-84.

 132. Організація управління ресурсозбереженням на промисловому підприємстві / І.М.Сотник // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 94-99.

 133. Основные направления экологизации снабженческой логистики / И.И.Коблянская // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 5-6.

 134. Основы этики бизнеса / Ж.В.Деркач, И.М.Бурлакова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 116-117.

 135. Особенности и тенденции развития предприятий машиностроительной отрасли / А.В.Люлёв // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 154-160.

 136. Особенности проведения реинжиниринга на промышленном предприятии / Л.Н.Таранюк, К.В.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 143-150.

 137. Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки / Л.Н.Таранюк, А.І.Шаповал // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 123-131.

 138. Особливості розвитку інноваційного підприємництва на регіональному рівні / Ю.О.Гриценко, Л.В.Сапун // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 22-23.

 139. Оцінка екологічних втрат від впливу на довкілля автотранспорту в Сумській області / О.А.Лисенко, І.М.Сотник, Л.В.Старченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 17-18.

 140. Оцінка ефективності використання обмежених ресурсів підприємств хімічної галузі / Ю.М.Дерев`янко, С.Д.Калашник //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.

 141. Оцінка ефективності використання обмежених ресурсів підприємств машинобудівної галузі / Ю.М.Дерев'янко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 161-165.

 142. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства / Д.І.Гребенюк, С.В.Шевцова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 112-113.

 143. Оцінка кадрового потенціалу вищої школи України /Г.В.Яковлева, А.Г.Сенько // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 94-95.

 144. Передумови та проблеми створення еколого-стійкого інноваційного підприємства / Т.В.Бондар, Л.В.Сапун // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 33-34.

 145. Перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в Україні /А.В.Нужна, І.М.Бурлакова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 122-123.

 146. Підвищення енергоефективності як фактор зростання конкурентоспроможності української економіки / І.М.Сотник, М.І.Сотник // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: матеріали V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль: Видавництво "Економічна думка" ТНЕУ, 2008. – Ч. 1. – С. 352 354.

 147. Підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах інноваційних трансформацій / А.О.Дмитренко // Проблеми економіки, управління та розвитку підприємств у сучасних умовах : матеріали 2-ї всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів. – Х., 2008. – Ч. 3. – С. 5-6.

 148. Підходи до екологізації інноваційного підприємництва /О.Ю.Чигрин, Л.В.Сапун // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 55-61.

 149. Підходи до обгрунтування економічного стимулювання стійкого управління водними ресурсами / О.М.Маценко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 228-232.

 150. Понятие и сущность дематериализации экономики /А.С.Гончаренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 59-65.

 151. Предварительная диагностика предприятия при принятии решения о внедрении информационно-коммуникационных технологий / И.В.Захаров // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1.

 152. Прийняття управлінських рішень на основі подвійного позиціювання регіону (на прикладі Сумської області) / Ю.М.Мельник // Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 120-122.

 153. Прикладные аспекты механизма управления отходами /Т.И.Шевченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 159-162.

 154. Принципи формування регіональної стратегії інвестування соціальної сфери / В.О.Доценко, О.В.Кліменко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 78-79.

 155. Причини виникнення міжособистісних конфліктних ситуацій та шляхи їх вирішення / Л.В.Сапун, О.В.Лямцев // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 127-133.

 156. Природоресурсні проблеми у контексті переходу до збалансованого розвитку / В.В.Сабадаш // Пріоритети збалансованого розвитку України: Український екологічний конгрес-2008, 27-28 жовтня 2008 р. – К., 2008.

 157. Проблеми забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах обмеженості ресурсів / Ю.М.Дерев'янко, В.В.Сабадаш, О.А.Лукаш // Економічна безпека сучасного підприємства: V міжнародна науково-практична конференція, 23-24 травня 2008 р.– Вінниця: УНІВЕРСАМ-Вінниця, 2008. – С. 192-200.

 158. Проблеми реформування податкової системи в економіці транзитивного типу / І.М.Колода, В.М.Колода, Л.М.Таранюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 72-73.

 159. Проблеми управління водними ресурсами / В.В.Сабадаш //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 116-117.

 160. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку економіки України / Л.В.Сапун // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 212-218.

 161. Проблеми формування інформаційного суспільства в Україні /О.М.Волк // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: матеріали V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль: Видавництво "Економічна думка" ТНЕУ, 2008. – Ч. 1. – С. 29-31.

 162. Проблеми формування інформаційного суспільства України /О.С.Гончаренко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: матеріали V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, Тернопіль 21-23 лютого 2008 р. – Тернопіль: "Економічна думка", 2008. – Ч. 2.

 163. Проблемы студентов экономических специальностей /А.В.Люлев // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 81-84.

 164. Програма та методичні вказівки щодо проведення індивідуальних завдань та самостійної роботи з дисципліни "Основи економічної діяльності підприємств" для студ. гум. фак-ту спец. "Правознавство" заочної форми навчання / Уклад. В.В.Петренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 165. Проектирование продукта в системе управления отходами /Н.К.Шапочка, Т.И.Шевченко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 137-142.

 166. Психологічна культура викладача вищої школи /І.М.Бурлакова // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 32-35.

 167. Регулирование механизма премирования на предприятии /Ю.В.Татарченко, О.Н.Волк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 127.

 168. Регулювання наслідків ресурсозберігаючих трансформацій при переході України до сталого розвитку / І.М.Сотник // Довкілля - ХХІ: IV міжнародна молодіжна наукова конференція (Дніпропетровськ, 9-10 жовтня 2008 р.) / Інститут проблем природокористування та екології. – Дніпропетровськ, 2008.

 169. Реінжиніринг бізнес-процесів та особливості управління ризиками при його проведенні / Л.М.Таранюк, С.В.Антонюк, І.А.Вакуленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 85-94.

 170. Реінжиніринг як складова переходу до нового рівня ефективності бізнес-процесів в умовах трансформацій / Л.М.Таранюк // Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15-16 травня, 2008 р.). – Полтава, 2008. – Ч. 1. – С. 44-45.

 171. Рождение эколого-экономических оценок / Л.Г.Мельник //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 5-13.

 172. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій як шлях розв'язання екологічних проблем / О.М.Волк // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 10-12.

 173. Роль адаптационных механизмов к изменению климата в контексте развития человечества / И.В.Телепенко, С.А.Барвинский //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 138-142.

 174. Роль інформаційних технологій в економіці України /О.Г.Сергійчик, В.В.Петренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 132.

 175. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у здійсненні соціально-економічних трансформацій в Україні / О.М.Волк //Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору України: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 1. – С. 33-35.

 176. Секція економіки в системі роботи територіального відділення Малої академії наук України / І.М.Сотнік // Формування та розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в креативному освітньому соціумі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції / Рецензенти: В.В.Вербицький, В.В.Мачуський. – Суми: Сумська обласна друкарня, 2008. – С. 245-246.

 177. Синергетика в економіці / Ю.Слободюк, О.В.Люльов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 128.

 178. Синергетические и эколого-экономические эффекты развития предприятий / И.Б.Дегтярева, Л.Г.Мельник // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: матеріали ХVI міжнародної науково-практичної конференції, Таллінн, 10-11 квітня 2008 р. – К.: ВПІ "Політехніка", 2008. – С. 57-58.

 179. Синергетичні ефекти маркетингових інновацій /І.Б.Дегтярьова, Л.Г.Мельник // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції, Суми 19 вересня 2008 р. – Суми: Вид-во ТОВ "Мрія-1", СумДУ, 2008. – С. 117-119.

 180. Синергизм эколого-экономических взаимосвязей при переходе к устойчивому развитию / И.Б.Дегтярева // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч. 1. – С. 59-61.

 181. Система страхування інноваційних ризиків / Є.М.Андросов, І.М.Сотник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 104-105.

 182. Система страхування інноваційних ризиків як позитивний каталізатор розвитку і формування "Економіки знань" в Україні /Л.В.Старченко, Є.М.Андросов // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації: збірник тез доповідей V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, 22-23 лютого 2008 р. – Тернопіль: Вид-во "Економічна думка" ТНЕУ, 2008.

 183. Систематизація сучасних факторів ресурсозбереження /І.М.Сотник // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4(28). – С. 143-149.

 184. Социально-экономические вопросы биоразнообразия в контексте устойчивого развития / Л.Г.Мельник, Н.К.Шапочка //Эколого-экономический механизм сохранения биоразнообразия особо охраняемых родных территорий: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции (Беловежская Пуща, 4-6 сентября 2008 г.). – Брест: Альтернатива, 2008. – С. 39-42.

 185. Социально-экономические и экологические факторы формирования государственной политики сохранения природно-ресурсного потенциала / В.В.Сабадаш, С.Д.Калашник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3 (2). – С. 31-43.

 186. Соціально-економічне значення і економічний механізм збереження біорізноманіття / Л.Г.Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 15-23.

 187. Социальный капитал: теоретические подходы к формированию сущности и содержания / Е.В.Мишенин, Н.В.Олейник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 84-91.

 188. Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / М.Лощинин, И.Сотник, А.Маценко //Економіст. Український журнал. – 2008. – № 3. – С. 26 - 37.

 189. Стимулирование энергосбережения в Украине / Н.В.Ищенко //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 37-39.

 190. Стійкий розвиток та економічні проблеми використання водних ресурсів / О.М.Маценко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 226-233.

 191. Стратегічні підходи щодо підвищення еколого-економічної ефективності транскордонного співробітництва / О.А.Лукаш //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 68-73.

 192. Страхування як економічний механізм екологізації виробничої сфери / К.В.Тарасова, М.К.Шапочка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 70-71.

 193. Структурні зрушення в інноваційній сфері та їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки /І.М.Сотник, А.О.Дмитренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 51-57.

 194. Теоретико-методичні підходи до оцінки потенціалу джерел внутрішнього інвестування у розвиток регіону / В.В.Сабадаш, М.М.Ковальчук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, №3. – С. 137-150.

 195. Теоретические аспекты стратегического управления предприятием машиностроительной отрасли / А.В.Люлев // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (Сімферополь, 17-19 жовтня 2008 р.) / Видавничий центр Кримського інституту бізнесу. – Сімферополь, 2008. – С. 27-29.

 196. Управление инновациями при переходе к информационному обществу / И.Б.Дегтярева, Л.Г.Мельник // Материалы Международной научно-практической конференции, 17-19 ноября 2008 г. – М.: Доброе слово, 2008.

 197. Управление логистикой в роботе дистрибьютора /М.В.Яковенко, Е.В.Коваленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 96-97.

 198. Управление рисками проектов реструктуризации в контексте оптимизации результатов деятельности предприятия / Л.Н.Таранюк //Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 7/2(30). – С. 61-66.

 199. Управление сменой общественных моделей производства и потребления на Украине / И.Н.Сотник, Л.Г.Мельник // Экономические механизмы решения глобальных экологических проблем в России: 9-я Международная конференция Российского общества экологической экономики (Барнаул, Россия, 14-19 сентября 2008 г.). – Барнаул, 2008.

 200. Управление факторами устойчивости фирмы / Л.Г.Мельник, И.С.Мареха // Управление предприятием: диагностика, стратегия, эффективность: материалы ХVI Международной научно-практической конференции (Таллин, 10-11 апреля, 2008 г.) / Эстонская бизнес-школа. – Таллин, 2008. – С. 128-130.

 201. Управління регіональними інноваційними змінами суспільного виробництва з урахуванням екологічної складової /А.В.Євдокимов, Т.В.Ходун, В.М.Левченко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 7/1(29). – С. 106-109.

 202. Управління якістю продукції як важливий чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства / Н.Грушка, О.М.Волк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 84-85.

 203. Учет синергизма хозяйственных систем и природной среды /И.Б.Дегтярева // Экономические механизмы решения глобальных экологических проблем в России: материалы 9-й Международной конференции Российского общества экологической экономики. – Барнаул: Изд-во Фонда "Алтай - 21 век", 2008.

 204. Финансово-зкономические инструменты экологического менеджмента / О.В.Кубатко, В.И.Лисиця // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. - С. 26-32.

 205. Формирование системы управления трансакционными издержками предприятия / Е.В.Коваленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 76-77.

 206. Формування ефективного інституціонального середовища для забезпечення раціонального природокористування в Україні /Є.В.Коваленко, І.С.Мареха // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації : матеріали V ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль: Видавництво "Економічна думка" ТНЕУ, 2008. – Ч. 1. – С. 317-319.

 207. Формування ефективної системи фінансового забезпечення інноваційної складової товарної політики підприємства /О.І.Карпіщенко, О.О.Міцура // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 175-182.

 208. Формування механізмів логістичного управління торгівельним підприємством / О.І.Барут, Ю.В.Чорток // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 90-91.

 209. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ "Еко-Сумщина"/ Л.Г.Мельник, П.С.Качур, О.Ф.Балацький, С.М.Ілляшенко, А.В.Васильєв, М.К.Шапочка, В.В.Божкова, О.І.Карінцева, О.І.Мельник, О.В.Прокопенко, В.В.Сабадаш, І.М.Сотник, Л.Л.Борисова, І.М.Бурлакова, Т.І.Гончарова, І.Б.Дегтярьова, О.М.Дериколенко, О.М.Дерев’янко, Н.М.Костюченко, Ю.М.Мельник, Л.І.Лугова, В.І.Тарановський, О.М.Маценко, Т.В.Несторенко, В.Г.Подлєсна, А.В.Радченко, О.М.Сітак, О.В.Фадєєв, О.М.Цупро, В.В.Черненко, В.В.Чубур, О.В.Шкарупа //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 11-21.

 210. Формування попиту на інноваційні енергозберігаючі технології місцевою владою у сфері теплопостачання / І.М.Сотник, М.І.Сотник // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 19 вересня 2008 р.). – Суми: Вид-во ТОВ "Мрія-1", СумДУ, 2008.

 211. Формування пріоритетних напрямків ресурсозбереження у регіонах України / І.М.Сотник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 103-109.

 212. Формування самовідтворювального економічного механізму управління енергозбереженням у бюджетній сфері України /М.І.Сотник, І.М.Сотник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 188-195.

 213. Фундаментальные основы реинжиниринга бизнес-процессов /Л.Н.Таранюк, П.В.Гриценко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – №7/3 (31). – С. 134-143.

 214. Функції екологічного конфлікту / В.В.Сабадаш // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 64-65.

 215. Ціноутворення на основі повних логістичних витрат як напрямок екологічного нормування антропогенних навантажень /Ю.В.Чорток // Довкілля - ХХІ: матеріали IV Міжнародної молодіжної наукової конференції (Дніпропетровьск, 9-10 жовтня 2008р.) /Інститут проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: ПП "Моноліт", 2008. – С. 140-142.

 216. "Экологический след" как комплексный индикатор устойчивого разития / И.В.Телепенко, С.В.Стегний // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 142-145.

 217. Экологический ущерб и уровень технологического развития /Д.В.Горобченко // Довкілля - ХХІ: матеріали IV Міжнародної молодіжної наукової конференції, Дніпропетровськ, 9-10 жовтня 2008р. / Інститут проблем природокористування та екології НАН України. – Дніпропетровськ: ПП "Моноліт", 2008. – С. 34-36.

 218. Эколого-экономические аспекты изменения климата Земли /Д.В.Боронос, Е.В.Коваленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 40-41.

 219. Эколого-экономические принципы моделирования циклических колебаний в экономике / И.А.Гришко, А.М.Маценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 153-155.

 220. Эколого-экономические проблемы изменения климата: исходные принципы, глобальные и региональные оценки /И.В.Телепенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, №4. – С. 174-179.

 221. Эколого-экономические проблемы комплексного управления водными ресурсами / А.М.Маценко, В.В.Сабадаш // Соціально-економічні реформи у контексті інтеграційного вибору України: матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Т. 6. – С. 75-78.

 222. Экономико-математическое моделирование экономически устойчивого развития региона / Е.В.Шкарупа // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4 (28).

 223. Экономико-правовые механизмы урегулирования экологических конфликтов в обеспечении рационального использования природных ресурсов / В.В.Сабадаш // Экономические механизмы решения глобальных экологических проблем в России: материалы 9-й Международной конференции Российского общества экологической экономики (Барнаул, Алтайский край, Россия, 14-19 сентября 2008 г.). – Барнаул: Изд-во Фонда "Алтай - 21 век", 2008. – С.186-188.

 224. Экономические аспекты обеспечения экологической безопасности на нефтегазотранспортных предприятиях Украины /А.А.Лапенко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 63-64.

 225. Экономические основы реинжиниринга бизнес-процессов /Л.Н.Таранюк. – Сумы: ИПП "Мрия- 1", 2008. – 560 с.

 226. Экономические предпосылки водопотребления для устойчивого развития / В.В.Сабадаш, Л.Г.Мельник, А.М.Маценко //Экономические механизмы решения глобальных экологических проблем в России: материалы 9-й Международной конференции Российского общества экологической экономики, 14-19 сентября 2008г. – Барнаул: Изд-во Фонда "Алтай - 21 век", 2008. – С. 133-135.

 227. Экономический инструментарий реинжиниринговых мероприятий как элемент процесоориентированной системы управления / Л.Н.Таранюк // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – С. 112-122.

 228. Эффективность лизинга как метода долгосрочного финансирования инноваций в производстве / С.В.Шевцов, С.В.Шевцова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 92-93.

 229. A meta-analysis of environmental kuznets curve studies /D.Gorobchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 45-46.

 230. A typical business-process model for a wastewater treatment plant /P.Gritsenko, D.Polovyan // Economics for Ecology ISCS'2008. Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 51-52.

 231. Analysis of social, ecological and economical aspects of resource saving transformations / I.Sotnyk // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.175-177.

 232. Approaches to formation of ecologic-economic classification of renewable natural resources / E.Matsenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 126-127.

 233. Basic aspects of oil price formation / A.Lapenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 105-106.

 234. Clusters as a New Form of Sustainable Territorial Development /l.Dehtyarova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – С. 27-28.

 235. Conceptual aspects of low-wasted productions / N.K.Shapochka, T.I.Shevchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 162-163.

 236. Constraints as a factor of sustainable development /Y.M.Derev'yanko // Social and Economic Potential of Sustainable Development / Edited by L. Hens and L. Melnyk. – Sumy: 'University Book', 2008. – P. 109-112.

 237. Creation of Ecopolis "ECO-SUMSCHYNA" on the territory of Sumy region / L.Melnyk, I.Burlakova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.127-130.

 238. "Demand" on an information economy in Ukraine / I.Momotenko, O.Goncharenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 142-143.

 239. Eco-labelling as one of the most important instruments of ecological management and sustainable development / I.Telepenko, A.Luhchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 182-183.

 240. Ecological aspects of social responsibility / Y.Petrushenko, O.Dudkin // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-149.

 241. Economic and Legal Mechanisms of Ecological Conflicts Setting in Rational Natural Resource Use / V.V.Sabadash // Economic mechanisms of the decision of global environmental problems in Russia: Providing Proceedings of the 9th International Conference of the Russian Society for Ecological Economics, September 14-19, 2008. – Barnaul: Found "Altai - XXI Century", 2008. – P. 186-188.

 242. Economic growth a cause or cure for the environmental degradation: the case of environmental kuznets curve / O.Kubatko, O.Nilova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 99-101.

 243. Economic Prerequisites of Water Consumption for Sustainable Development / A.Matsenko, L.G.Melnyk, V.V.Sabadash // Economic mechanisms of the decision of global environmental problems in Russia: Proceedings of the 9th International Conference of the Russian Society for Ecological Economics. – Barnaul, 2008. – P. 132-133.

 244. Economical, ecological and social aspects of logistics activities /I.I.Koblyanskaya // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 75-76.

 245. Ecosystemic regulation and feedback mechanisms / O.A.Lukash //Social and Economic Potential of Sustainable Development / Edited by L.Hens and L.Melnyk. – Sumy: 'University Book', 2008. – P. 93-95.

 246. Estimating energy efficiency of biodiesel as a substitute for diesel fuel / A.Shapoval // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 163-165.

 247. Incorporating of territorial - branch features for water consumption tariff policy / A.Matsenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 124-126.

 248. Influence of use information-communication technologies on environment / V.Rudenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 159-161.

 249. Influencing of external environment as a system on strategy of enterprise / O.V.Lyulyov, L.U.Prasol // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.113-115.

 250. Investment ventures of Sumy region / l.Dehtyarova, H.Lugchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 29-30.

 251. Keystones for attainment eco-efficiency of clean production /A.Dmytrenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 33-34.

 252. System of environmental standards as a key factor in sustainable development / О.Shkarupa // Peer-reviewed Proceedings of the 2008 year-round Faculty Student Multidiscipline Global Conference on Research, Transactions on Languages, Spring 2008. – 2008. – vol. 8 (1). – Р. 19-23.

 253. Social and economic evaluation of ecological conflicts in achieving sustainable development / V.V.Sabadash // Social and economic potential of sustainable development / Edited by L. Hens and L. Melnyk. – Sumy: "University Book", 2008. – P. 290- 294.

 254. Social and Economic Potential of Sustainable Development: the textbook .- Sumy: University book, 2008.

 255. The economic approach to valuation consumer value of environmental quality / I.Marekha // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.119-121.

 256. The environmental problems of ict development / O.Volk //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 197-199.

 257. The Mechanism of IT-Decision Choosing at the Enterprise /I.Zakharov, I.Zakharova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 199-200.

 258. Trade, environment and sustainable development / Y.Chortok //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 26.

 259. Value of climatic changes monitoring of for estimation of ecodestructiv influencing of global warming process / I.Telepenko //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 184-185.


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка