Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка16/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28
КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


 1. Актуальні аспекти управління зовнішнім державним боргом України / О.О.Шапошник, Ю.М.Петрушенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 164-165.

 2. Аналіз детермінант результативності господарської діяльності / Г.В.Ткаченко, М.В.Брюханов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 118-119.

 3. Аналіз експортно-імпортного потенціалу Сумщини /О.Ю.Соколова, О.О.Хворост // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 160-161.

 4. Аналіз і оптимізація інноваційної активності підприємств /М.В.Брюханов, Г.В.Ткаченко // Збірник тез доповідей 5-ї науково-практичної конференції, 21-23 лютого. – Тернопіль, 2008. – С. 258-261.

 5. Аналіз системи оподаткування на регіональному та національному рівні / І.О.Радіонова, О.О.Хворост // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку" присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 184-185.

 6. Аспекти книжкового мерчандайзингу / Н.В.Гайдабрус, О.О.Хворост // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 69-70.

 7. Влияние горнодобывающего сектора экономики на перспективы развития Танзании / Омари Баширу, Н.А.Могильная //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 147-148.

 8. Внутрішня стабільність України як фактор входження до світового господарства / С.С.Марочко, Т.І.Іванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 145-146.

 9. Вплив міжкультурних відносин на ефективність економічних євроінтеграційних процесів / Ю.М.Петрушенко, Т.А.Голець //Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграції євроінтеграційних процесів: збірник тез доповідей Міжнародної конференції. – Чернівці, 2008. – С. 56-60.

 10. Глобалізація: сутність, чинники та етапи розвитку /І.В.Крапивний // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – №1. – С. 129-137.

 11. Глобальні виміри конкурентоспроможності економіки: можливості і загрози для України / І.В.Крапивний // Економіка проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Вип.238, Т. 1.

 12. Деякі соціально-економічні чинники глобалізаційних процесів / О.М.Віннікова // Гуманізм. Людина. Глобалізація: 20-ті Міжнародні людинознавчі філософські читання: збірник наукових праць. – Дрогобич, 2008.

 13. До питання класифікації інститутів сталого розвитку /Н.М.Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези восьмої щорічної Всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 50-54.

 14. Економетричний аналіз економічних детермінант результативності національної футбольної збірної / М.В.Брюханов, С.В.Загорулько // Економіка: Проблеми теорії та практики. – Дніпропетровський національний університет, 2008. – Вип. 243, Т. 1. – С. 101-109.

 15. Економічна нестабільність та розбалансованість як наслідки непланомірного регулювання національної економіки / С.С.Марочко, В.В.Лапшин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 186-187.

 16. Економічні аспекти глобальних проблем / А.В.Короткий, Н.О.Могильна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 151-152.

 17. Еміграція робочої сили з України та її соціально-економічні наслідки / Б.Д.Євдошенко, Т.І.Іванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 158-159.

 18. Економічні ідеї реформації / О.М.Віннікова // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність: Міжнародна наукова конференція, 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2008.

 19. Економічні проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні / Ю.М.Петрушенко, І.О.Кугук // Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств: збірник наукових праць / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк, 2008. – С. 147-158.

 20. Ефективність міжнародних економічних відносин в умовах кроскультурної взаємодії / Ю.М.Петрушенко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль, 2008. – Ч. 2. – С. 145-147.

 21. Загострення демографічної проблеми в сучасній Україні /О.В.Олійник, Т.І.Іванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 143-144.

 22. Инновационное развитие и образование / Т.И.Иванова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 138-139.

 23. Инновационное развитие и образование / Т.И.Иванова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 138-139.

 24. Інституційне середовище країни як фактор її економічної безпеки / Ю.М.Петрушенко // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України: матеріали науково-практичного семінару. – Тернопіль: Шешори, 2008.

 25. Інституційний механізм сталого розвитку як основа забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку /Н.М.Костюченко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 року / РВПС України, НАН України. – 2008. – Ч. 1. – С. 93-95.

 26. Когнітивна концепція крос-культурного менеджменту /Ю.М.Петрушенко, Т.А.Голець // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 120-128.

 27. Кредит і його форми та роль в економіці / Н.В.Провозін, Н.О.Могильна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 153-154.

 28. Культурна складова експортної політики / Г.В.Нужна, Ю.М.Петрушенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 155.

 29. Культурний імідж як елемент ефективного експортного маркетингу / Ю.М.Петрушенко, Т.А.Голець // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 114-121.

 30. Культурні цінності як інституційний фактор міжнародних економічних відносин / Ю.М.Петрушенко // Генезис інституційної системи транзитивних економік: збірник тез доповідей Міжнародної конференції. – Чернівці, 2008.

 31. Макроекономічні детермінанти підвищення ефективності фінансової підтримки сільгоспвиробників / М.В.Брюханов, Г.В.Ткаченко // Вісник національного університету водного господарства. Серія Економіка. – Рівне, 2008. – Вип. 4 (44). – С. 20-27.

 32. Методические указания и планы практических занятий по курсу "Международные экономические отношения" для студентов специальности 8.050201 "Менеджмент организаций" заочной формы обучения / Сост.: Т.И.Иванова, О.А.Хворост. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 54 с.

 33. Методичні вказівки для самостійного вивчення теми "Гроші" з курсу "Основи економічної теорії" для студентів усіх форм навчання /Уклад.: О.М.Суміна, О.В.Черняков, Н.М.Нілова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 67 с.

 34. Методичні вказівки до вивчення теми "Мікроекономічні основи макроекономічних моделей" для студ. 2-го курсу фак-ту економіки і менеджменту денної форми навчання / Уклад. М.В.Брюханов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 21 с.

 35. Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни "Політична економія" для студ. спец. 8.050107 "Економіка підприємства", 7.050104 "Фінанси", 6.050100 "Маркетинг" заочної форми навчання / Уклад.: В.О.Садовий, І.В.Крапивний. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 36. Методичні вказівки з курсу "Макроекономіка" для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету економіки і менеджменту всіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад. М.В.Брюханов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 51 с.

 37. На пути к устойчивому развитию государств / Н.С.Бунковская, Н.Н.Костюченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 100-101.

 38. На шляху до вдосконалення системи методів державного управління природоохоронною діяльністю / Н.М.Костюченко, І.С.Мареха // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 82-88.

 39. Наслідки вступу України до СОТ / Л.К.Гібнер, Т.І.Іванова //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 162-163.

 40. О некоторых проблемах научно-технического прогресса в современной Украине в контексте международных экономических отношений / О.В.Бондаренко, Т.И.Иванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 141-142.

 41. Основні засади формування інституційного механізму сталого розвитку України / Н.М.Костюченко // Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі: матеріали науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2008 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. – С. 182-184.

 42. Особливості формування інституційного механізму сталого розвитку країни / Н.М.Костюченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали доповідей П'ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль, 2008. – Ч. 2. –

С. 308-310.

 1. Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій в Україну на динаміку ВВП кореляційно-регресивним методом / С.С.Марочко, Т.І.Іванова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 156-157.

 2. Оцінка конкурентоспроможності людського капіталу в сучасних умовах / О.О.Хворост, П.В.Тархов // Всеукраїнська науково-практична конференція. – Кривий Ріг, 2008.

 3. Проблеми розвитку екологічного підприємництва в Сумській області / І.О.Кугук, Н.М.Костюченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 15-16.

 4. Проблеми формування ринку землі в Україні / О.О.Хворост, П.В.Тархов // Міжнародна науково-практична конференція, травень 2008 р. – Суми: Сумська філія Харківського національного ун-ту внутрішніх справ, 2008.

 5. Региональная экономика: математическое моделирование и оптимизация / В.В.Лапшин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 188.

 6. Роль крос-культурної взаємодії в інтеграційних прагненнях держави / Ю.М.Петрушенко, Ю.І.Данько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 8/2. – С. 82-87.

 7. Роль регіонального іміджу Сумщини в залученні міжнародного капіталу / В.А.Омельяненко, Н.О.Могильна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 149-150.

 8. Силіконова долина, або як припинити втечу інтелекту з України / У.В.Клюка, О.О.Хворост // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 182-183.

 9. Сучасна методологія економічної науки / І.В.Лазоренко, Н.О.Могильна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 180-181.

 10. Тіньова економіка: інституційні причини виникнення /І.В.Хребтова, Ю.М.Петрушенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 189.

 11. Фінансова підтримка аграріїв на основі міжнародних конкурентних переваг / Г.В.Ткаченко, М.В.Брюханов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 139-140.

 12. Фінансове забезпечення культурного розвитку регіону /Ю.М.Петрушенко, Ю.Г.Шишова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 160-169.

 13. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / П.В.Тархов, О.О.Хворост, І.А.Лакіза //Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія Економічні науки. – 2008. – № 1. – С. 16-21.

 14. Does economic freedom influence environmental pollution: theory and evidence / G.Tkachenko, M.Bryukhanov // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 188-189.

 15. Ecological aspects of social responsibility / Y.Petrushenko, O.Dudkin // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-149.

 16. Review of the decentralization process and it's impact on environmental and natural resources management in Tanzania / N.Mogilna, O.Bashiru // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 138-139.

 17. The factors which couses loss of wild lands in tanzania /N.Kostyuchenko, T.N.Silvanus // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.81-83.

 18. The problem of global warming / N.Kostyuchenko, K.G.Lano //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 86-87.

 19. The repercussions of minning on the environment of ghana and feasible solutions / N.Kostyuchenko, S.B.Opoku // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 83-86.

 20. The roles of NGOs towards sustainable development in Tanzania /N.Mogilna, K.A.Abuubakar // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.136-137.


КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ


 1. Адаптивне управління вибором стратегії просування на ринок нової продукції( на прикладі хімічного виробництва) / С.М.Ілляшенко, М.Ю.Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 41-50.

 2. Актуальні проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства / С.М.Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 92-102.

 3. Алгоритм визначення структури джерел фінансування товарної інноваційної політики підприємства / О.О.Міцура, О.І.Карпіщенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 50-51.

 4. Алгоритм комплексної діагностики бізнес-портфеля підприємства / Ю.С.Суржанова, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 39-40.

 5. Алгоритм переходу вітчизняних підприємств-виробників побутової техніки до виробництва власних інновацій / Н.С.Ілляшенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2008 р. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 64-67.

 6. Аналіз етапів розвитку маркетингу на основі змін у складових його комплексу / Н.С.Ілляшенко, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 52-53.

 7. Аналіз ефективності організаційного забезпечення НТП на підприємстві / О.О.Карпіщенко, С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 56.

 8. Аналіз і оцінка суб'єктивних маркетингових ризиків при виведенні нової продукції на ринок / Ю.В.Гримайло, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 31.

 9. Аналіз основних показників діяльності промислових підприємств України / Н.С.Іляшенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 133-136.

 10. Аналіз основних причин невдалих інновацій виробничо-комерційних підприємств / О.М.Дериколенко, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 7-8.

 11. Аналіз підходів щодо підвищення якості продукції в Україні та за кордоном / І.М.Тиква, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 71-72.

 12. Аналіз ринкових можливостей компанії на основі прогнозування збутового потенціалу / Т.О.Башук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 216-224.

 13. Аналіз складових елементів концепції інноваційного маркетингу / Н.С.Ілляшенко // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 111-113.

 14. Аналіз та оцінка інноваційного потенціалу регіону як основа підвищення його конкурентоспроможності / О.А.Біловодська, О.Ф.Грищенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, №4. – С. 195-202.

 15. Аналіз та оцінка маркетингової стратегії як засіб підвищення ефективності бізнесу / А.М.Кливенок, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 27-28.

 16. Аналіз та оцінка об'єктивних маркетингових ризиків при виведенні нової продукції на ринок / О.В.Гримайло, О.А.Біловодська //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 34.

 17. Аналіз чинників впливу при виборі регіональної стратегії екологічно сталого розвитку (на прикладі Сумської обл.) /Ю.М.Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, №4. – С. 159-165.

 18. Бренд країни як фактор розвитку національного туристичного бізнесу / Є.О.Голишева, С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 5-6.

 19. Вибір рекламного носія рекламодавцями м.Суми і чинники, що впливають на нього / К.О.Хабовська, М.Ю.Карпіщенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 191.

 20. Вибір стратегії розвитку СБО як елемент системи стратегічного управління портфелем замовлень підприємства-інноватора / О.М.Олефіренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 54-55.

 21. Визначення напрямків інноваційного розвитку на основі мотиваційних досліджень / О.В.Прокопенко // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 211-214.

 22. Визначення поняття "інноваційний капітал" та його структури / О.О.Суярова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 63-68.

 23. Визначення стратегічних управлінських рішень залежно від рівня задоволення потреб товаровиробників і споживачів /Н.С.Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, №4. – С. 136-140.

 24. Визначення структури інноваційного капіталу на рівні держави / О.О.Суярова // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 171-172.

 25. Використання електронного анкетування при оцінці персоналу підприємства / О.О.Дегтяренко, О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 46-47.

 26. Використання інноваційних енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному господарстві / О.М.Олефіренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 135-142.

 27. Висвітлення соціальних проблем в Україні і некомерційній рекламі / В.В.Божкова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 178-181.

 28. Високотехнологічні виробництва в інноваційних стратегіях розвитку України / О.С.Тєлєтов // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 175-177.

 29. Влияние потребителей на инновационность предприятия /Е.А.Чорненко, Е.А.Мицура // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 59-60.

 30. Внутрішні бар'єри на шляху впровадження інновацій на підприємствах та методи їх подолання / О.О.Карпіщенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 83-85.

 31. Водокористування в умовах переходу до сталого розвитку /В.Г.Подлєсна // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 102-103.

 32. Державні закупівлі по-новому / Н.О.Мороз, О.А.Біловодська //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 19-20.

 33. Динаміка розвитку ринку послуг з надання вищої освіти у Сумській області / С.М.Ілляшенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 187-192.

 34. Дослідження тенденцій розвитку глобального споживчого ринку / А.К.Шимаріна, О.М.Суміна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 177-178.

 35. Екологізація інноваційної діяльності: мотиваційний підхід: монографія / О.В.Прокопенко. – Суми: Університетська книга, 2008. – 392 с.

 36. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку / В.Ю.Школа // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 150-158.

 37. Екологізація споживчої поведінки / М.Ю.Троян // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2008 р. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 48-50.

 38. Екологічна мотивація як чинник екологізації суспільного виробництва / О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 75.

 39. Екологічні інновації як засіб вирішення соціально-еколого-економічних проблем сучасної України / О.В.Прокопенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 17-18 травня 2008 року). – Суми: ВВП "Мрія-1", ТОВ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 237-240.

 40. Еколого-економічні аспекти утилізації нафтовідходів в Україні / В.Ю.Школа // Екологічний інтелект 2008: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, присвячена пам'яті видатного вченого професора В.М.Плахотніка (17-18 квітня 2008 р.). – Дніпропетровськ, 2008.

 41. Економічна ефективність організаційного забезпечення інноваційного процесу на підприємстві / О.О.Карпіщенко //Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – С. 129-131.

 42. Ефективна мотивація маркетолога - ключ до успішної діяльності підприємства / Є.М.Швачко, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 175-176.

 43. Ефективність впровадження екологічних інновацій і екологізації діяльності підприємств-інноваторів / О.В.Прокопенко //Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 28-32. 

 44. Ефективність розміщення Інтернет - реклами в Україні /М.Д.Домашенко, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 64.

 45. Застосування засобів нейролінгвістичного програмування при управлінні збутом підприємствами роздрібної торгівлі / С.П.Маслова, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 26.

 46. Застосування маркетингу в умовах вирішення господарсько-екологічних проблем регіону / О.С.Тєлєтов, М.Г.Зубенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 89-102.

 47. Застосування маркетингу у вирішенні проблем утилізації відходів регіону / М.Г.Зубенко, О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 77-78.

 48. Застосування фарбувальних камер як перспективний напрямок екологізації вітчизняного машинобудівництва / О.В.Гапченко, О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 85.

 49. Звіт про науково-дослідну роботу "Управління екологічними ризиками інновацій у процесі переходу до сталого розвитку": заключний / керівн. НДР С.М.Ілляшенко; вт. кол.: С.М.Ілляшенко, Л.Г.Мельник, О.І.Карінцева, В.В.Сабадаш, В.В.Божкова, О.В.Прокопенко, І.М.Сотник, О.А.Біловодська, М.Ю.Карпіщенко, В.Ю.Школа, Ю.С.Шипуліна, В.В.Петренко, С.М.Махнуша, Ю.М.Мельник, Н.С.Ілляшенко, М.Ю.Троян, Т.О.Башук, О.О.Карпіщенко, О.О.Міцура, О.О.Суярова, Є.І.Нагорний, А.В.Безноєва, М.О.Харченко, О.М.Дериколенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 270 с.

 50. Зміна істотних умов праці: підстави та правові наслідки їх введення / О.А.Біловодська, А.М.Радчук // Довідник кадровика. – 2008. – № 9. – С. 76-81.

 51. Изменение сути инновационного капитала в процессе формирования рыночных отношений в Украине / Е.А.Суярова //Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – Ч. 2. – С. 63-69.

 52. Инновационный капитал: проблемы его выделения в структуре интеллектуального капитала / Е.А.Суярова // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк: Вид-во Донецького національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІ. – С. 100-101.

 53. Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств в умовах міжнародної інтеграції / Н.С.Ілляшенко // Економічна політика України в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 18-19 вересня 2008 р.) /Криворізький економічний інститут ДВЗН "КНЕУ ім. В. Гетьмана". – Кривий Ріг, 2008. – С. 95-97.

 54. Інноваційний потенціал як чинник підвищення конкурентоспроможності регіону / О.Ф.Грищенко, О.А.Біловодська //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 11-12.

 55. Інноваційний розвиток в умовах вступу України до СОТ /О.С.Тєлєтов // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 253-255.

 56. Інструментарій некомерційного маркетингу як одна зі складових реалізації концепції сталого розвитку / В.В.Божкова //Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 р. /РВПС України НАН України. – К., 2008. – Ч. 3. – С. 91-92.

 57. Інструменти комунікацій на В2В ринку / І.С.Шумський, О.С.Тєлєтов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 15-16.

 58. Кількісний метод оцінки шансів на успіх інноваційної продукції на потенційному сегменті ринку / С.М.Махнуша //Маркетинг інновацій та інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2008 р.). – Суми, 2008.

 59. Класифікація видів некомерційного маркетингу / В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 194-195.

 60. Класифікація маркетингових досліджень ринку / О.Ю.Сохань, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 65-66.

 61. Компьютерное математическое моделирование в пробном маркетинге: модели DISCOVERY и LITMUS / Е.И.Нагорный //Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк: Вид-во Донецького національного університету економіки та торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІ. – C.232-234.

 62. Комунікативне забезпечення екологічної стратегії підприємства / Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-методичної конференції викладачів, співробітників і студентів (6 травня 2008 р.). – Конотоп: Вид-во КІСумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 43-45.

 63. Конспект лекцій з курсу "Менеджмент персоналу" для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" всіх форм навчання /Уклад.: О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян, О.О.Дегтяренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 177 с.

 64. Конспект лекцій з курсу "Міжнародний маркетинг" для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 "Маркетинг" усіх форм навчання / О.М.Суміна, О.В.Черняков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 134 с.

 65. Концептуальні засади застосування партнерського маркетингу на промисловому підприємстві / О.С.Тєлєтов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 5-13.

 66. Концептуальні засади механізму організаційного забезпечення впровадження НТП на підприємстві / О.О.Карпіщенко // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти: збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції. - 2008.

 67. Концепция пробного маркетинга как критерий оценки целесообразности инновационной деятельности в условиях депрессивного развития / А.С.Телетов, Е.И.Нагорный // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Суми: РВВ СОІППО, 2008. – Ч. 2. – С. 173-176.

 68. Концепції забезпечення екологічної безпеки на етапах розвитку екологічних інтересів / О.В.Прокопенко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К., 2008. – Ч. 3. – С. 261-263.

 69. Критерії прийняття рішення щодо вибору джерел фінансування товарної інноваційної політики підприємства /О.О.Міцура // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р.): тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 189-191.

 70. Критерії та методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ю.С.Шипуліна // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 58-63.

 71. Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія /За ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2008. – 615 с.

 72. Маркетингова політика розподілу: курс лекцій / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 191 с.

 73. Маркетингове дослідження ринку приміських пасажирських перевезень Сумської області / О.А.Біловодська, Ю.І.Сухонос // Вісник Сумського державного університету. Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 126-139.

 74. Маркетингове дослідження ставлення споживачів м. Суми до реклами / Л.Ю.Сагер, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 185-186.

 75. Маркетингове тестування товарної інновації в умовах ринку /Є.І.Нагорний // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародного форуму молодих вчених. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 2. – С. 121-123.

 76. Маркетинговий менеджмент: курс лекцій / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 123 с.

 77. Маркетинговые исследования на стадии бизнес-анализа /Е.И.Нагорный, А.С.Телетов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 173-174.

 78. Методика прогнозування життєвого циклу різних типів екологічних інновацій / В.Ю.Школа // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 15-16 травня 2008 р. – Донецьк, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІІ. – С. 219.

 79. Методика розрахунку лояльності споживачів до торгової марки на прикладі торгової марки "Сумська паляниця" / І.О.Чижова, М.Ю.Карпіщенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 187-188.

 80. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни "Маркетинговий менеджмент" для студ. заочної форми навчання спец. 8.050108 "Маркетинг" Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / Уклад. О.А.Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 124 с.

 81. Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та контрольної роботи з курсу "Маркетинг інновацій" для слухачів ФПФ спеціальності 8.000013 "Бізнес-адміністрування" усіх форм навчання / Уклад.: С.М.Ілляшенко, Н.С.Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.

 82. Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу "Ризики у маркетингу" для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання / Уклад.: С.М.Ілляшенко, О.О.Міцура, Ю.С.Шипуліна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 83. Методичні засади оптимізації портфеля замовлень малого науково-виробничого підприємства / С.М.Ілляшенко, О.М.Олефіренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 142-154.

 84. Можливості попередньої оцінки маркетингових пропозицій на основі розрахунку синергетичного ефекту / В.В.Божкова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 127-134.

 85. Мотиваційні основи маркетингу екологічних інновацій /О.В.Прокопенко, Н.В.Гайдабрус // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 148-156.

 86. Мотиваційні особливості маркетингу екологічних інновацій /О.В.Прокопенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2008 р. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 150-152.

 87. Мотивація споживання екологічних інновацій /О.В.Прокопенко // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 15-16 травня 2008 р. – Донецьк, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІІ. – С. 181-182.

 88. Новітні напрямки розвитку маркетингової теорії /А.М.Клепець, Ю.С.Шипуліна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 25.

 89. Обгрунтування необхідності застосування маркетингових підходів до управління сталим розвитком регіону / Ю.М.Мельник, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 76.

 90. Обгрунтування необхідності формування бренду регіону /Т.В.Богданова, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 43-44.

 91. Обеспечение трудовой дисциплины: на примере ОАО "Сумское НПО им. М.В.Фрунзе" / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук //Справочник кадровика. – 2008. – № 3. – С. 72-83.

 92. Огляд деяких законів створення бренду / С.М.Махнуша // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 3-4.

 93. Ограничение совместной работы родственников на одном предприятии / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 1. – С. 40-45.

 94. Оптимізація ефективності заходів рекламної кампанії /В.В.Божкова, О.О.Суярова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 52-57.

 95. Оптимізація системи мотивування персоналу на основі класифікаційного підходу / О.О.Дегтяренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 114-118.

 96. Оптимізація та економічне обгрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку підприємств машинобудування /О.А.Біловодська // Проблеми науки. – 2008. – № 9. – С.42-48.

 97. Оптимізація та економічне обгрунтування вибору напрямів інноваційного розвитку підприємств машинобудування /О.А.Біловодська // Проблеми науки. – 2008. – № 10. – С. 33-40. – Бібліогр. в кінці ст.

 98. Організаційне забезпечення інноваційного розвитку /О.О.Карпіщенко // Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, червень 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 47-48.

 99. Основи формування споживчої цінності як результату взаємодії та інтеграції маркетингу і логістики / А.В.Безноєва //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 226-232.

 100. Основні проблеми маркетингу інновацій та підходи до їх розв'язання / С.М.Ілляшенко, Ю.С.Шипуліна // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 15-24.

 101. Особенности разработки стратегий обеспечения устойчивого развития региона / Ю.М.Мельник // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. – Т. 1. – С. 67-71.

 102. Особенности управления маркетинговой деятельностью на малых предприятиях / О.Н.Сумина, А.В.Черняков // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 45.

 103. Особливості маркетингу масових видовищ і культурних заходів / О.М.Федірко, С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 57.

 104. Особливості організації системи маркетингових комунікацій підприємств-виробників промислової продукції / О.С.Тєлєтов, І.С.Шумський // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 132-142.

 105. Особливості переходу вітчизняних підприємств на інноваційний шлях розвитку / С.М.Ілляшенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – Ч. 2. – С. 113-118.

 106. Особливості правового регулювання праці іноземних громадян і осіб без громадянства / О.А.Біловодська, А.М.Радчук //Довідник кадровика. – 2008. – № 8. – С. 77-87.

 107. Особливості урахування дитячої цільової аудиторії у мерчандайзингу роздрібних торгових точок / В.В.Божкова //Маркетинг у третьому тисячолітті: збірник тез доповідей матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк, 2008. – Ч. 3. – С. 255-256.

 108. Ответственность должностных лиц предприятий за нарушение законодательства Украины о труде / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук //Справочник кадровика. – 2008. – № 4. – С. 75-84.

 109. Оцінка достатності ринкового потенціалу для сприйняття екологічних інновацій / С.М.Ілляшенко, Ю.С.Шипуліна // Матеріали Міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2008 р. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2008. – С. 94-95.

 110. Оцінка шансів на успіх екологічних інновацій на ринку /Ю.С.Шипуліна // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Донецьк, 2008. – С. 217-218.

 111. Першочергові кроки становлення маркетингового простору в Україні / О.І.Тарасенко, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 29-30.

 112. Підходи до розуміння поняття маркетингової стратегії /Н.С.Горбань, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 9-10.

 113. Поведінка споживачів: навчальний посібник /О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян. – К.: ЦУЛ, 2008. – 176 с.

 114. Поглиблення та обгрунтування сутності маркетингової політики розподілу / О.А.Біловодська // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 21-24.

 115. Позитивний імідж регіону - невід'ємна складова його ринкового успіху / В.В.Божкова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 62-70.

 116. Показники оцінки конкурентоспроможності продукції /Ю.Є.Іванченко, Ю.С.Шипуліна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 73.

 117. Політика в умовах створення інноваційних напрямків соціально-економічного розвитку / О.С.Тєлєтов // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Суми : РВВ СОІППО, 2008. – С. 176-179.

 118. Порівняльний аналіз матричних методів формування маркетингових стратегій / Ю.О.Садовська, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 41-42.

 119. Правила проведения рекламной кампании / А.Н.Жолудева, Ю.Н.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 74.

 120. Практика надання працівникам додаткових відпусток без збереження заробітної плати / О.А.Біловодська, А.М.Радчук //Довідник кадровика. – 2008. – № 7. – С. 80-88.

 121. Практические вопросы присвоения (повышения) квалификационных разрядов и их снижения / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 4. – С. 72-84.

 122. Практичні аспекти застосування матриці БКГ / В.М.Негода, Ю.М.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 189-190.

 123. Проблема ребрендингу на сучасному підприємстві /Н.В.Сухенко, С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 23-24.

 124. Проблематичність дизайну вибірки у маркетингових дослідженнях / М.Ю.Карпіщенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 85-86.

 125. Проблеми здійснення інноваційних зрушень в основних галузях економіки України / О.С.Тєлєтов // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 183-194.

 126. Проблеми інвестиційного забезпечення товарної інноваційної політики підприємств України / О.О.Міцура // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Першої міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2008 р.). – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 2008. – С. 124-125.

 127. Проблеми інноваційної діяльності вітчизняних підприємств-виробників побутової техніки в умовах адаптації до СОТ /Н.С.Ілляшенко // Вісник Криворізького економічного інституту. – 2008. – № 3. – С. 54-57.

 128. Проблеми розроблення функціональної маркетингової стратегії на підприємстві / М.М.Плецький, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 67-68.

 129. Проблеми управління інтелектуальним капіталом підприємства в контексті інноваційного розвитку / С.М.Ілляшенко //Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в Україні: матеріали бізнес-форуму (Київ 17 квітня 2008 р.) / Відп. ред. Н.В.Притульська. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2008. – С. 68.

 130. Проблеми формування регіональних стратегій в контексті розвитку / Ю.М.Мельник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 89-95.

 131. Проблемы реализации ассортиментной политики промышленного предприятия / Е.И.Нагорный // В2В-Маркетинг: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К.: ІВЦ "Видавництво Політехніка", 2008. – С. 30-32.

 132. Проблемы регулирования государственных закупок в Украине / С.Н.Корх, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 102-103.

 133. Провайдинг інновацій: підручник / С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко та ін.; За ред. М.П.Денисенка. – К.: Видавничий дім "Професіонал", 2008. – 448 с.

 134. Прогнозування життєвого циклу інновації у обґрунтуванні екологічно спрямованого бізнес-проекту / В.Ю.Школа, О.В.Прокопенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 82-83.

 135. Реализация концепции непрямой конкуренции в маркетинге /Н.А.Краминская, Е.А.Беловодская // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 17-18.

 136. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов'язкових домашніх завдань та самостійної роботи з курсу "Екологічний маркетинг" для студентів спеціальності 7.050108 "Маркетинг" заочної форми навчання / Уклад.: С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 92 с.

 137. Робоча програма та методичні вказівки до виконання практичних і обов'язкових домашніх завдань та самостійної роботи з курсу "Маркетинг" для студ. спец. "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій", "Фінанси" вечірньої форми навчання /Уклад.: С.М.Ілляшенко, О.В.Прокопенко, М.Ю.Троян. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 138. Робоча програма та методичні вказівки з дисципліни "Реклама та стимулювання збуту" для студ. фак-ту економіки та менеджменту зі спец. 6.050108 "Маркетинг" денної та заочної форм навчання / Уклад.: В.В.Божкова, Ю.М.Мельник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 152 с.

 139. Розв'язання соціальних проблем засобами некомерційного маркетингу / В.В.Божкова // Маркетингові дослідження в Україні: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 травня 2008 р.: тези доповідей. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – С. 30-31.

 140. Розробка та моделювання механізму управління стратегіями диверсифікації на вітчизняних промислових підприємствах /С.М.Ілляшенко, Г.О.Пересадько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – №12/1(33). – С. 4-9.

 141. Розроблення, вибір та аналіз ідей впровадження на ринок нових товарів / Ю.І.Сухонос, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 48-49.

 142. Роль екологічного маркетингу у вирішенні екологічних проблем / Ю.С.Панченко, В.Г.Подлєсна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 130.

 143. Роль інтелектуального капіталу у формуванні стратегічного потенціалу підприємства / С.М.Махнуша // Управління економічним потенціалом підприємства: Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 вересня 2008 р. / О.І. Черевко. – Х.: ХДУХТ, 2008. – С.50-51.

 144. Роль недержавних організацій у просуванні екологічно чистого дитячого харчування / О.М.Новгородська, О.В.Прокопенко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 84.

 145. Рушник - конкурентоспроможний бренд вітчизняного виробництва / Г.В.Ткаченко, Ю.С.Шипуліна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 37-38.

 146. Самомотивация как фактор эффективности управления маркетинговой деятельностью / И.Л.Бегменко, В.Ю.Школа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 63.

 147. Сертифікація продуктів харчування як складова екологічно спрямованої товарної політики / І.О.Салівон, О.М.Суміна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 80-81.

 148. Систематизація сутності людського, інтелектуального та інноваційного капіталів / О.О.Суярова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 233-241.

 149. Системний аналіз поглядів різних вчених на стратегію диверсифікації / С.М.Ілляшенко, Г.О.Пересадько // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 4 (28). – С. 3-8.

 150. Создание маркетинг-микс, ориентированного на экологию /Е.И.Нагорный // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008. – Т. 1. – С. 77-82.

 151. Социальная ответственность как фактор устойчивого развития предприятия / А.В.Дудкин // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 32-33.

 152. Соціальна відповідальність як складова маркетингової стратегії промислового підприємства / О.В.Дудкін // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 101-107.

 153. Соціально-політичні аспекти економічного розвитку України /О.С.Тєлєтов // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 151-159.

 154. Стратегії маркетингових каналів в умовах становлення ринкових відносин в Україні / О.А.Біловодська // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 17-18 травня 2008 року). – Суми : ВВП "Мрія-1", ТОВ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 130-133.

 155. Стратегічне управління бізнес-портфелем промислового підприємства на засадах маркетингу / О.М.Олефіренко, Ю.О.Олефіренко // Маркетинг інновацій та інновації у маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 вересня 2008 р. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 134-136.

 156. Сутність, структура і методичні основи оцінки інтелектуального капіталу підприємства / С.Ілляшенко // Економіка України. – 2008. – № 11. – С. 16-26. – Бібліогр.: с. 16-23.

 157. Сутність та класифікація конфлікту у каналах розподілу інноваційної продукції / О.А.Біловодська // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 23-25.

 158. Сутність та особливості управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємства / О.А.Біловодська // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність: матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (Таллінн, 10-11 квітня 2008 р.). – К.: ВПІ "Політехніка", 2008. – С. 22-23.

 159. Сучасний стан соціальної відповідальності підприємств в Україні / О.І.Ігнатьєва, О.В.Дудкін // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 178-179.

 160. Сучасні інструменти просування інноваційних продуктів /М.Ю.Троян // Маркетинг у третьому тисячолітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених, 15-16 травня 2008 р. – Донецьк, 2008. – Т. ІІІ, Ч. ІІ. – С. 326-327.

 161. Тенденции формирования социально отвественного поведения предприятий в Украине / О.В.Дудкін // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 7/2 (30). – С. 12-18.

 162. Теоретико-методичні основи оцінки шансів інноваційної продукції на ринковий успіх на етапі її розробки / С.М.Махнуша //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 34-39.

 163. Теоретико-методологічні аспекти оцінки ефективності рекламної діяльності підприємств малого бізнесу / Т.В.Буднік, В.Ю.Школа // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 35-36.

 164. Теоретичні засади вибору каналів розподілу / О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 196-197.

 165. Теоретичні засади маркетингового тестування товарної інновації на етапах інноваційного циклу / Є.І.Нагорний // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.1, № 4. – С. 47-56.

 166. Теоретичні засади маркетингової взаємодії між учасниками каналу розподілу інноваційної продукції / О.А.Біловодська // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 4. – С. 25-33.

 167. Теоретичні засади тестування товарної інновації на етапах інноваційного циклу / Є.І.Нагорний // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: ВВП "Мрія-1" ТОВ, 2008. – С. 126-128.

 168. Теоретичні засади формування ефективної товарної інноваційної політики підприємства / О.О.Міцура // Наукові праці КНТУ. Серія Економічні науки. – Кіровоград: КНТУ, 2008. – Вип.13. – С. 151-157.

 169. Теоретичні засади формування та реалізації державної інноваційної політики й її узгодження з інноваційною політикою підприємства / О.А.Біловодська // Проблеми науки. – 2008. – № 1.- С. 25-29. 

 170. Теоретичні підходи щодо вибору учасників маркетингового каналу / М.Ю.Симоненко, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 21-22.

 171. Тестування нової продукції в системі маркетингу промислового підприємства / О.С.Тєлєтов, Є.І.Нагорний // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 150-158.

 172. Тренажер та ділова гра як засіб організації практичних робіт для задач творчого характеру при дистанційній формі навчання /О.О.Дегтяренко, О.П.Зубань // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 15-16.

 173. Труд надомников / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 7. – С. 74-86.

 174. Трудовые отношения должностных лиц акционерного общества / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 2. – С. 82-92.

 175. Увольнение работника за появление на работе в состоянии опьянения / Е.А.Беловодская, А.М.Радчук // Кадровик України. – 2008. – № 9. – С. 74-84.

 176. Удосконалення мерчандайзингової діяльності у автомобільному салоні / Ю.М.Зубко, Т.О.Башук // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 179-180.

 177. Удосконалення цінової політики на підприємстві "СБК" /Л.М.Шульга, В.В.Божкова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 183-184.

 178. Управление инновационным капиталом в современной экономике / Е.А.Суярова, Е.А.Беловодская // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 32-33.

 179. Управління вибором траєкторій розвитку вітчизняних підприємств на основі діагностики їх потенціалу інноваційного розвитку / С.М.Ілляшенко, Ю.С.Шипуліна // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К., 2008. – Ч. 3. – С. 149-150.

 180. Управління вибором цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства / С.М.Ілляшенко // Маркетинг: теорія і практика. – 2008. – № 14. – С. 87-97.

 181. Управління інтелектуальним капіталом підприємства /С.М.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 192-193.

 182. Управління інформаційними технологіями в логістиці роздрібної торгівлі / Н.А.Пустовар, Т.А.Башук // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 61-62.

 183. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія / С.М.Ілляшенко, О.М.Олефіренко. – Суми: Університетська книга, 2008. – 272 с.

 184. Управління стратегіями просування інноваційної продукції (на прикладі хімічного виробництва): дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 / Карпіщенко Марина Юріївна. – Суми, 2008. – 180 с. 

 185. Управління торговельною маркою як інтелектуальним активом промислового підприємства: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: 08.00.04 / Махнуша Світлана Михайлівна. – Суми, 2008. – 195 с. 

 186. Факторинг в Украине / П.В.Прасок, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 121-122.

 187. Формування брендингу в маркетингових стратегіях /Ю.М.Дмитренко, О.С.Тєлєтов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 13-14.

 188. Формування ефективної системи фінансового забезпечення інноваційної складової товарної політики підприємства /О.І.Карпіщенко, О.О.Міцура // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т.2, № 4. – С. 175-182.

 189. Формування комплексу стратегій управління бізнес-портфелем промислового підприємства в умовах зміни маркетингових акцентів / О.М.Олефіренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 156-162.

 190. Функціональна зміна поняття "товар" в умовах глобалізації та інформатизації економіки / О.А.Біловодська, О.І.Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 110-119.

 191. Цілі та вимоги ефективного функціонування маркетингової служби на підприємстві / К.О.Чорненко, О.А.Біловодська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 58.

 192. Innovation capital / O.O.Suyarova // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.122.

 193. The as the way to energy safety of the economy of the Ukraine /N.Kraminska, O.Teletov // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 91-92.


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка