Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка17/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ


 1. Адаптация организационных структур управления к современным рыночным условиям / А.А.Швиндина // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 20-25.

 2. Адаптаційна гнучкість, як концепція сучасного управління трудовим колективом / О.А.Лук'янихіна, Г.В.Ткаченко // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХТЕІ КНТЕУ, 2008.

 3. Аналитические технологии прогнозирования и анализа данных / С.Н.Мирошниченко, С.В.Гливенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 110.

 4. Аналіз впливу матеріальних мотиваційних факторів на продуктивність праці робітників машинобудівного підприємства /А.Ю.Жулавський, Т.О.Панасейко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 121-122.

 5. Аналіз економічного механізму природокористування в Україні / Ю.А.Опанасюк, В.А.Омельяненко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 90-92.

 6. Аналіз існуючих підходів до дослідження регіональної соціо-еколого-економічної системи / С.М.Рибальченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. –№ 2, Т. 2. – С.41-44.

 7. Аналіз систем екоменеджменту на промислових підприємствах України / В.О.Лук'янихін, О.А.Лук'янихіна // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: РВПС НАН України, 2008.

 8. Вдосконалення механізму розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів України / О.Ю.Древаль, О.М.Теліженко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 241, Т. 2. – С. 368-375.

 9. Весомость синдрома "профессионального выгорания" в общей совокупности факторов демотивации персонала / А.А.Швиндина, И.И.Опенько // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 99-100.

 10. Визначення величини природного ризику навколишнього середовища / Ю.П.Скиданенко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: РВПС НАН України, 2008.

 11. Визначення економічних збитків від втрати здоров'я майбутніх поколінь внаслідок катастроф техногенного типу /Ю.А.Опанасюк // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 96-100.

 12. Визначення інвестиційної стратегії підприємств хімічної та машинобудівної галузі / Ю.О.Мирошниченко // Макроекономічне регулювання економічних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2008. – Ч. 1.

 13. Визначення інтегральних показників якості атмосферного повітря на основі розрахунку приведеного навантаження на комплекс реципієнтів для окремих квадратів сітки ЕМЕР / О.М.Теліженко, О.Ю.Древаль, О.О.Павленко, Є.В.Хлобистов, Л.В.Жарова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 58-66.

 14. Влияние вспомагательных подразделений на финансовые результаты работы предприятия / А.Ю.Жулавский // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 34-36.

 15. Вплив екологічного фактору на регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В.Ф.Грищенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 179-180.

 16. Вплив екологічного фактору на формування соціального пакету / О.О.Павленко, О.Ю.Древаль // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 94-98.

 17. Вплив економічної влади на встановлення інноваційних процесів / С.І.Колосок // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С.143-149.

 18. Вплив логістичної діяльності на навколишнє середовище /Т.І.Жарик // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Фінанси і кредит. – 2008. – № 2. – С. 436-440.

 19. Вплив митної політики на ефективність зовнішньоекономічної діяльності / В.М.Кислий, Т.І.Жарик // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 14-20.

 20. Врахування екологічного фактора в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності / В.Ф.Грищенко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 24-28.

 21. Державне стимулювання екологічно орієнтованої інвестиційно-інноваційної діяльності / О.І.Вишницька // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С.128 - 134.

 22. Деятельность международных организаций по сохранению окружающей среды / М.И.Трофимчук, Ю.А.Опанасюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 147-148.

 23. Диверсифікація діяльності як основний засіб збереження економічної стійкості підприємства / М.В.Дудка, О.Ю.Древаль // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 105.

 24. Екологізація суспільства: комплексний підхід до визначення поняття / О.А.Лук'янихіна, М.В.Гуменний // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 68-70.

 25. Еколого-економічне моделювання енергетичної безпеки території / Д.О.Смоленніков // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей П'ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Частина 2. – C. 350-351.

 26. Еколого-економічний велнес - сучасні тенденції еколого орієнтованої мотивації / В.О.Лукьянихін, К.О.Новикова // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2008. – Ч. І. – С. 33-34.

 27. Економіко-математична модель оцінки і прогнозування прибутковості капіталу фірми / Ю.О.Мирошниченко // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: труды IV(X) Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов. – Симферополь, 2008.

 28. Економіко-математична модель природно-рекреаційного потенціалу території / Г.М.Шевченко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип.239, Т. 2. – С. 304-310.

 29. Економічна ефективність природоохоронних заходів /В.А.Омельяненко, Ю.А.Опанасюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 165-166.

 30. Економічне значення та напрями використання регіональної рекреаційної ренти / В.М.Кислий, Г.М.Шевченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 69-78.

 31. Енергозбереження як важлива складова сталого розвитку /О.В.Кошман // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С.106-110.

 32. Етнометричний підхід в системі менеджменту / Т.А.Голець, Г.О.Швіндіна // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 97-98.

 33. Ефективне використання земельних ресурсів для виробництва екологічно чистої продукції / Т.В.Опара, Т.В.Чигрин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 79.

 34. Зарубіжний досвід використання утилізації відходів /О.В.Кошман // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 54-56.

 35. Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря": проміжний / керівн. НДР О.М.Теліженко; авт. кол.: О.Теліженко, О.Балацький, В.Кислий, А.Жулавський, О.Древаль, О.Павленко, Б.Семененко, А.Євдокимов, Ю.Тараненко, В.Мартинець, Ю.Опанасюк, І.Тимченко, В.Федірко, Н.Федоренко, Ю.Мірошниченко, Л.Токарєва, І.Мареха. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 163 с.

 36. ЗЕД суб'єктів господарювання - один з основних чинників антропогенного впливу на навколишнє природне середовище /В.Ф.Грищенко // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХТЕІ КНТЕУ, 2008.

 37. Издержки аппуртунистического поведения в системе управления затратами предприятия / В.В.Мартинец // Проблеми управління та розвитку: матеріали науково-практичної конференції. – Харків, 2008.

 38. Индивидуальный подход к мотивированию персонала предприятий / А.Г.Дегтяренко, О.А.Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 33-41.

 39. Исследование влияния группы на процесс обучения /О.В.Кошман // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.84-88.

 40. Інноваційний менеджмент як фактор підвищення ефективності виробництва / Є.М.Ключник, О.Г.Дегтяренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 86-87.

 41. К вопросу о природе происхождения дохода на капитал /Ю.А.Мирошниченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 203-212.

 42. К вопросу о развитии социо-эколого-экономической системы /Ю.В.Тараненко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 101-106.

 43. К вопросу о ресурсной определенности ассимиляционного потенциала территорий / О.П.Крисанова // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 56-59.

 44. К вопросу об определении понятия "природно-ресурсный потенциал" / В.П.Самодай // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 197-198.

 45. К вопросу управления развитием предприятия / М.В.Рубан, Ю.В.Тараненко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 123.

 46. Качество жизни - базисный элемент формирования экономического потенциала социально-экономических систем регионального уровня / Е.А.Лукьянихина // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 201-205.

 47. Комплексно-економічна оцінка природно-рекреаційного потенціалу території / Г.М.Шевченко // Культура народів Причорномор'я. – 2008. – № 135. – С. 151-158.

 48. Лідерство в студентському середовищі / М.В.Гуменний //Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – С. 73-76.

 49. Логістика: конспект лекцій для студентів спеціальностей 6.050201 "Менеджмент організацій", 6.050108 "Маркетинг" усіх форм навчання / Уклад. В.М. Кислий. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 107 с.

 50. Логістичний підхід в управлінні матеріально-технічним забезпеченням / Н.П.Коваленко, В.М.Кислий // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 103-104.

 51. Логістичний підхід до організації збутової діяльності підприємства / Т.В.Гапоненко, А.Ю.Жулавський // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 171-172.

 52. Материальное стимулирование работников на современных предприятиях / Н.С.Товмасян, Е.А.Лукьянихина // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 143.

 53. Матеріальне стимулювання співробітників страхових компаній / К.С.Гук, В.Ф.Грищенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 101-102.

 54. Методи оцінювання ефективності системи управління персоналом організації / О.А.Лук'янихіна, В.О.Лук'янихін, І.О.Кіясова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 26-33.

 55. Методи прийняття управлінських рішень: конспект лекцій для студ. 6.050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання /Уклад. Д.О. Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с.

 56. Методи та критерії вимірювання ефективності системи управління персоналом організації мотивації / В.О.Лук’янихін, І.О.Кіясова // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2008. – Ч.І. – С. 22.

 57. Методические подходы к определению оптимальной структуры капитала предприятия / Н.О.Федоренко //Труди VI Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 грудня 2008 р. – Харків: НТУ "ХПІ", 2008. – С. 37.

 58. Методические проблемы применения производственных функций при прогнозировании развития отрасли /Ю.А.Мирошниченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 193-194.

 59. Методические проблемы учета прогноза макро- и микроэкономических процессов при оценке эффективности инвестиций / Ю.О.Мирошниченко // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк, 2008.

 60. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з дисципліни "Конфліктологія" для студентів спеціальностей 7.050201 та 8.050201 "Менеджмент організацій" заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання та слухачів ФПФ / Укладач Г.О.Швіндіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 61. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з дисципліни "Стратегічний менеджмент" для студ. спец. 7.050201 та 8.050201 "Менеджмент організацій" заочної, вечірньої, дистанційної форм навчання та слухачів ФПФ / Уклад.: Г.О.Швіндіна, С.М.Рибальченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 75 с.

 62. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спец. 8.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" освітньо-кваліфікаційних рівнів "Спеціаліст", "Магістр" усіх форм навчання / Уклад.: А.Ю.Жулавський, О.М.Соляник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 63. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Організація бізнесу" для студентів напряму підготовки 0502 "Менеджмент підприємницької діяльності" денної форми навчання / Уклад. С.М.Рибальченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 64. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу "Історія менеджменту" для студ. спец. 6.050201 "Менеджмент організацій" денної та заочної форм навчання / Уклад. І.В.Мамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 38 с.

 65. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни "Основи планування у підприємництві" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" заочної форми навчання /Уклад. А.Ю.Жулавський, О.Ю.Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 66. Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни "Психологія управління" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" заочної форми навчання / Укладачі: В.В.Мартинець, Ю.П.Скиданенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 14 с.

 67. Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни "Операційний менеджмент" для студ. спец. "Менеджмент організацій" заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання / Уклад.: О.О.Павленко, Д.О.Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.

 68. Методичні вказівки з виробничої практики для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання /О.А.Лук'янихіна, О.М.Соляник, О.Ю.Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 69. Методичні вказівки та завдання для виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Операційний менеджмент" для студ. спец. "Менеджмент організацій" денної форми навчання / Уклад.: О.О.Павленко, Д.О.Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

 70. Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни "Управління якістю та сертифікація продукції" для студ. спец. "Менеджмент організацій" вечірньої та заочної форм навчання / Уклад.: О.Г.Дегтяренко, А.М.Котенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 14 с.

 71. Методичні підходи до визначення складових соціального пакета на підприємстві / О.Ю.Древаль, О.О.Павленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. –№ 2, Т.2. – С. 74-80.

 72. Методичні підходи до оцінки фінансово-економічного стану підприємства в ринкових умовах / Ю.І.Владікова, Л.М.Таранюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 74-75.

 73. Методологічні основи інтегральної оцінки водних ресурсів як ключовий фактор ефективного управління соціо-еколого-економічним потенціалом регіону / В.О.Лук'янихін, О.А.Лук'янихіна // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 30-35.

 74. Механізм управління інвестиційною стратегією у контексті сталого розвітку регіона / О.В.Кліменко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C. 42-45.

 75. Механізм фінансування інновацій в умовах сталого розвитку /С.І.Колосок // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 20 травня 2008 р. / РВПС України НАН України. – К., 2008. – Ч. 3. – С. 176-178.

 76. Механізм формування та використання природно-рекреаційного потенціалу в контексті забезпечення сталого розвитку території / В.М.Кислий, Г.М.Шевченко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: РВПС НАН України, 2008.

 77. Міжнародна торгівля як один з основних чинників антропогенного впливу на навколишнє природне середовище /В.Ф.Грищенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – №1. – С. 73-81.

 78. Модернизация микропроцессорной САУ ГПА / Т.В.Опара, Ю.Ф.Самедов // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. ІІ. – С. 26.

 79. Модернизация структуры управления предприятием с учетом нормы управляемости / А.С.Гавриленко, Н.Н.Петрушенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 191-192.

 80. Мотивація при виявленні неявних знань в організації /О.К.Петрич, М.М.Петрушенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 135-136.

 81. Науково-методичні підходи до аналізу стратегічних зусиль на підприємстві / М.О.Шокун, Є.В.Кірсанова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 93-94.

 82. Научно-методические основы определения цены качества атмосферного воздуха / И.С.Мареха, А.М.Телиженко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 108-109.

 83. Необходимость выбора личностной мотивации для самоорганизации / О.П.Титаренко // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 117-121.

 84. Озонові діри як наслідок господарської діяльності людства /Ю.Шулепова, Ю.А.Опанасюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 144-145.

 85. Оперативний контролінг в системі аналізу функціонування промислових підприємств / О.А.Лук'янихіна, Ю.В.Москаленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 175-176.

 86. Операційний менеджмент: конспект лекцій для студ. спец. 6.050201 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання / Уклад.: О.О.Павленко, Д.О.Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 98 с.

 87. Оплата теплоэнергии с использованием двухставочного тарифа / Е.Г.Шапочка, А.М.Телиженко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 157-158.

 88. Оптимизация методики инвестиционного проектирования /Т.Г.Гриценко, А.Ю.Жулавский // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 124-125.

 89. Оптимізація витрат по забезпеченню якості продукції /О.А.Троянович, А.О.Жулавський // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 159-160.

 90. Организационные основы разработки полезных ископаемых открытым способом / О.Н.Малюга, А.Г.Дегтяренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 134.

 91. Організація бізнесу: конспект лекцій для напряму підготовки 0502 "Менеджмент" / Уклад. С.М.Рибальченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 110 с.

 92. Організація промислового виробництва: навчальний посібник / В.М.Кислий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 1. – 149 с.

 93. Організація промислового виробництва: навчальний посібник / В.М.Кислий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – 158 с.

 94. Орендні відносини в механізмі землекористування /Т.В.Опара, О.Ю.Чигрин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.1. – С. 54-55.

 95. Основні умови ефективної роботи в команді / Є.А.Назаренко //Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – С. 93-95.

 96. Основные аспекты экологизации инвестиционной деятельности / Е.И.Вишницкая // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 17-21.

 97. Особливості ефективності управління персоналом у банківській сфері / Т.І.Мармута, О.О.Павленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 132-133.

 98. Особливості інноваційного розвитку підприємств машинобудування / С.І.Колосок // Проблеми економіки, управління та розвитку підприємств в сучасних умовах: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів: тези доповідей. – Харків: ХДТУБА, 2008. – Ч. 2. – С. 10-11.

 99. Особливості механізму управління інвестиційною діяльністю малих підприємств / Я.В.Говорун, В.Ф.Грищенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 181-182.

 100. Особливості організації збутової діяльності підприємства продукції промислового призначення / С.А.Стогнієнко, О.Ю.Древаль //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 151-152.

 101. Отраслевые особенности формирования структуры капитала предприятия / Н.О.Федоренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 195-196.

 102. Оценка персонала как фактор профессионального развития /А.А.Швиндина, Е.П.Кулик // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 95-96.

 103. Оценка потенциала конфликтности структуры управления ОАО "Сумыхимпром" / А.В.Демьяненко, О.Ф.Балацкий // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 111-112.

 104. Оценка природного риска территории в условиях устойчивого развития общества / Ю.П.Скиданенко // Система управления экологической безопасностью: материалы Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: УГТУ УПИ, 2008.

 105. Оценка результативности экологоориентированных стратегических решений / А.А.Швиндина // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. –№ 2, Т. 2. – С. 156-159.

 106. Оценка трудового потенциала Сумского региона /Е.Б.Помазан, О.Ф.Балацкий // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 195-196.

 107. Оцінка впливу конкурентної концентрації промисловості на інноваційні процеси / С.І.Колосок // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 185-186.

 108. Оцінка ефективності роботи адміністративного персоналу підприємства / Л.В.Боярчук, О.Ф.Балацький // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 142.

 109. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства /А.В.Полетавкіна, В.В.Мартинець // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 183-184.

 110. Оцінка мотиваційного профілю викладачів ВНЗ як фактор забезпечення якості менеджменту освіти / Г.О.Швіндіна // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 125-126.

 111. Парниковий ефект як глобальна проблема людства /М.С.Найденко, Ю.А.Опанасюк // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 146.

 112. Планування діяльності підприємства: конспект лекцій /Уклад. О.Ю. Древаль. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с.

 113. Поведенческий подход к оценке экономического потенциала региона / А.А.Швиндина // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 192-196.

 114. Подходы к формированию институционального механизма регулирования трансакционных издержек теневой деятельности предприятий / В.В.Мартинец // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С.122-127.

 115. Позитивні та негативні аспекти вступу України до Світової організації торгівлі / І.А.Вакуленко, А.Ю.Жулавський // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 173-174.

 116. Постоянное повышение интеллектуального потенциала персонала в кадровой стратегии торговых организаций /В.А.Лукьянихин, Л.О.Замотайло // Бизнес Информ. – 2008. – №3(349). – С.113-120.

 117. Правові аспекти забезпечення сталого розвитку країни /О.В.Кошман // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 90-91.

 118. Проблема питної води в Україні / Ю.А.Опанасюк, Ю.Ю.Сметаненко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 92-94.

 119. Проблема создания эффективной структуры управления производственными процессами в ресторанном бизнесе / Т.Л.Баканов, О.Ф.Балацкий // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 128-129.

 120. Проблеми організації збутової діяльності малих підприємств /А.Мельник, С.М.Рибальченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 189-190.

 121. Проблеми та напрямки забезпечення екологічно-сталого розвитку регіональних систем / С.М.Рибальченко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К. : РВПС НАН України, 2008.

 122. Проблеми та перспективи розвитку цукрових підприємств України / О.М.Большакова, О.Ю.Древаль // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 153-154.

 123. Проблеми формування місцевих бюджетів / Т.Ю.Федорченко, О.Ю.Древаль // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 149-150.

 124. Проблемы финансового обеспечения инвестиционной стратегии предприятия / Н.О.Федоренко // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції. – Донецьк, 2008. – С.181-184.

 125. Проблемы экономического регулирования энергетики /В.В.Гнатенко, А.М.Телиженко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 88-89.

 126. Прогнозирование социально-экономического потенциала территории: методические подходы / О.Ф.Балацкий, А.М.Телиженко //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 5-14.

 127. Програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету /Відп. за вип. А.Ю.Жулавський. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 128. Производственный потенциал региона / С.Н.Корх, О.Ф.Балацкий // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 139-140.

 129. Професійний розвиток персоналу як фактор покращення діяльності організації / М.С.Овчарова, В.М.Кислий // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 130-131.

 130. Процесс непрерывного обучения персонала торгового предприятия / В.А.Лукьянихин, Л.О.Замотайло // Стан і перспективи соціально-економічного розвитку суспільства ХХІ століття: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 19-20.

 131. Психологічні закономірності управлінської діяльності /Н.Л.Зенченко, О.Г.Дегтяренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 188.

 132. Развитие коммунальной теплоэнергетики на современном этапе / А.А.Прядка, А.М.Телиженко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 106-107.

 133. Разработка комплексной системы формирования и использования собственного и заемного капитала фирмы /А.М.Телиженко, Н.О.Федоренко, Ю.А.Мирошниченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 209-220.

 134. Разработка методического подхода к определению оптимального соотношения собственного и заемного капитала предприятия / Н.О.Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 178-187.

 135. Рентные отношения и платежи в социально-экономическом развитии территории / И.А.Телиженко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 145-149.

 136. Ресурсная значимость ассимиляционного потенциала природной среды и его место в системе экономических отношений /О.П.Крисанова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 135-142.

 137. Ринковий природно-рекреаційний потенціал території /Г.М.Шевченко, М.М.Петрушенко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 164-167.

 138. Розвиток фінансового ринку в контексті формування фінансової безпеки країни / О.М.Теліженко // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1(24). – С. 28-32.

 139. Роль органів студентського самоврядування у процесі самореалізації студентів / М.В.Гуменний, Ю.А.Дяченко // Студентське самоврядування у ХХІ ст. : проблеми і перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукраїнської студентської конференції, 18-20 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 62-63.

 140. Роль стейк-холдеров в формировании экологической стратегии предприятия / А.А.Швиндина // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов Второй заочной международной научно-практической конференции. – Екатеринбург: УГТУ - УПИ, 2008. – Т. 1. – С. 163-168.

 141. Роль экологического менеджмента в социально-экологической переориентации предпринимательской инициативы / В.А.Лукьянихин, Е.А.Лукьянихина // Проблемы экономического и правового обеспечения менеджмента хозяйствующих субъектов: сборник материалов Международной научной конференции, 17-18 апреля 2008г. – Донецк: ДНТУ, 2008. – С. 96-101.

 142. Самоорганизация в системе управления предприятием /Ю.В.Москаленко, В.Н.Кислый // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 155-156.

 143. Система збалансованих показників ефективності виробництва як інструмент реалізації стратегії підприємства / Т.В.Бондар, А.Ю.Жулавський // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 117-118.

 144. Систематизація і класифікщія показників управління виробничим потенціалом регіону / А.Ю.Жулавський, Е.В.Лапін //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 15-23.

 145. Совершенствование информационной системы управления персоналом организации (на примере ОАО "Насосенергомаш") /И.Б.Приходько, С.В.Гливенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 137-138.

 146. Совершенствование критериально-оценочной базы функционирования предприятия / М.А.Петрищева, Е.А.Лукьянихина //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 163-164.

 147. Совершенствование механизма антикризисного управления /О.С.Лозовягина, В.В.Мартынец // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 119-120.

 148. Совершенствование системы управления подготовкой и проведением международных соревнований / Е.А.Лозовая, О.Ф.Балацкий // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 126-127.

 149. Совершенствование системы управляемой торговли эмиссионными сертификатами в рамках реализации Long Range Transboundary Air Pollution / О.М.Теліженко, О.Ю.Древаль, О.О.Павленко // Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки України: матеріали ІІ Науково-практичного семінару з міжнародною участю / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 226-228.

 150. Современные тенденции в области кадрового менеджмента /О.А.Федоренко, А.Г.Дегтяренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 92.

 151. Сопротивления изменениям: как из противников сделать союзников / А.А.Кириченко, О.Ф.Балацкий // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 115-116.

 152. Стили профессионально-педагогической деятельности и оценка их эффективности / Ю.Г.Ярошко // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 108-117.

 153. Теоретико-методические основы проектирования систем кадрового менеджмента / О.В.Салашная, В.А.Лукьянихин // Бизнес Информ. – 2008. – № 4(350). – С.101-109.

 154. Теоретические аспекты определения энергетического ущерба как инструмента повышения сбалансированности эколого-экономических взаимодействий / О.Н.Соляник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. –№ 2, Т. 2. – С. 81-88.

 155. Теоретические аспекты исследования структуры инвестиций в предприятия Украины / Н.О.Федоренко // Макроекономічне регулювання економічних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., 2008. – Ч.1. – С. 134-136.

 156. Теоретические аспекты определения энергетического ущерба как инструмента повышения сбалансированности эколого-экономических взаимодействий / О.Н.Соляник // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 81-88.

 157. Теоретические аспекты формирования и оценки трансакционных издержек оппортунистического поведения предприятия / В.В.Мартинец // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 34-38.

 158. Теоретичні та методологічні підходи до прогнозування атмосферного забруднення в контексті забезпечення сталого розвитку України / О.О.Павленко, О.Ю.Древаль // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: РВПС НАН України, 2008.

 159. Удосконалення напрямків використання виробничих ресурсів підприємства / К.І.Древаль, О.О.Павленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 169-170.

 160. Управління ланцюгами цінностей як спосіб забезпечення конкурентоспроможності продукції / С.Ю.Бараник, А.Ю.Жулавський //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 161-162.

 161. Управління розвитком соціо-еколого-економічної системи на основі управління потенціалом системи / Ю.В.Тараненко //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 129-130.

 162. Управління якістю та сертифікацією продукції: конспект лекцій / Уклад. О.Г.Дегтяренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 82 с.

 163. Урахування економічного розвитку регіонів України при визначенні інтегральних показників якості атмосферного повітря /О.Ю.Древаль, О.О.Павленко, О.М.Теліженко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2008. –Вип.242, Т. 1. – С. 146-154.

 164. Урахування навантаження забруднюючих речовин на комплекс реципієнтів в контексті соціо-еколого-економічного розвитку території / О.Ю.Древаль, О.О.Павленко // Интеграционные приоритеты Украины в современном геоэкономическом пространстве: материалы научно-практической конференции / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2008. – С. 86-90.

 165. Учет влияния экологического фактора на объемы внешнеторговых операций / В.М.Грищенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 111-121.

 166. Учет кадрового потенциала предприятия при факторном анализе / Ю.А.Алибекова, Е.В.Лапин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 140-141.

 167. Учет различных факторов при определении показателей экономической эффективности производства / А.В.Гапченко, Е.В.Лапин // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.3. – С. 113-114.

 168. Учет экологически неблагоприятных условий труда при формировании социального пакета / О.Ю.Древаль // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 102-105.

 169. Факторный анализ эффекта финансового левериджа /Н.О.Федоренко // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации: труды IV(X) Международной научно-практической конференции аспирантов и студентов. – Симферополь, 2008. – С. 142-143.

 170. Формирование механизма обеспечения устойчивого развития экономического потенциала региона / А.А.Швиндина // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 95-101.

 171. Формування системи показників для управління природним потенціалом регіону / В.М.Кислий, Г.М.Шевченко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 44-49.

 172. Целесообразность внедрения системы контроллинга на современных предприятиях / Е.А.Лукьянихина, А.А.Кириченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 167-168.

 173. Щодо впливу екологічного фактору на економічний потенціал території / Ю.В.Тараненко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ 20 травня 2008 р. – К.: РВПС НАН України, 2008.

 174. Щодо стратегії управління персоналом підприємства /М.А.Якименко, Ю.В.Тараненко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 177-178.

 175. Экологические аспекты антикризисного управления /Е.А.Лукьянихина, Е.А.Назаренко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 3. – С. 193-194.

 176. Экологический фактор в бюджетном процессе / Ю.Г.Ярошко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 191-192.

 177. Эколого-экономическая классификация торговых предприятий / Е.А.Павленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С. 42-47.

 178. Эколого-экономические проблемы развития малой гидроэнергетики / А.Г.Дегтяренко, С.В.Шашков // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 138-141.

 179. Эколого-экономическое регулирование международных экономических отношений как фактор обеспечения устойчивого развития Украины / В.Ф.Грищенко // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: РВПС НАН України, 2008.

 180. Экономические аспекты обеспечения зкологической безопасности на нефтегазотранспортных предприятиях Украины /А.А.Лапенко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 63-64.

 181. Экономический анализ природоохранной деятельности нефтедобывающих предприятий / А.А.Лапенко // Труди VI Міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 грудня 2008 р. – Харків: НТУ "ХПІ", 2008.

 182. Экстернальные издержки: подходы к формированию методики оценки / В.В.Мартинец // Система управления экологической безопасностью: материалы Международной научно-практической конференции. – Екатеринбург : УГТУ УПИ, 2008.

 183. Эмоциональный интеллект EQ в деловом мире /А.А.Кириченко, О.Ф.Балацкий // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 40-41.

 184. Энергетическая безопасность: повышение эффективности и использование возобновляемых источников / Д.О.Смоленников //Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 118-120.

 185. Эффективность проведения практических занятий по предмету "Планирование деятельности предприятия" методом деления академической группы на микрогруппы / Е.И.Вишницкая // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 95-108.

 186. Basic aspects of oil price formation / A.Lapenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 105-106.

 187. Problems of financial provision for enterprise's economic growth /N.Fedorenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 37-38.

 188. Recyling of wastes as the integral part of resource-saving and environmental protection / O.Koshman // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C.77-78.

 189. Regulatory and economic instruments to control pollution and manage waste / I.P.Kulieshova // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – C. 106-107.

 190. Resourcing meaning of assimilation potential of environment /O.Krisanova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 95-96.

 191. The concept and features of the ecologically oriented investments /E.Vishnitskaya // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 195-197.

 192. The problem of energy consumption / D.Smolennikov //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 168-170.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка