Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка18/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

КАФЕДРА ФІНАНСІВ


 1. Актуальні напрямки еколого-інноваційного розвитку підприємства / В.Г.Боронос, І.П.Кулєшова // Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України: IV Всеукраїнська науково-практична конференція / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2008.

 2. Альтернативні джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств на регіональному рівні /К.В.Ілляшенко // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – Т. 4. – С. 38-40.

 3. Амортизація як регулятор відтворення основного капіталу підприємства / І.Д.Скляр // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 4. – С. 98-103.

 4. Аналіз впливу асиметричності інформації при визначенні еколого-економічного збитку / Т.І.Шевченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 162-164.

 5. Аналіз сутності асиметричної інформації та інформаційна асиметричність на сучасних ринках України / Т.І.Шевченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – №1. – С. 191-199.

 6. Базові визначення удосконалення регіонального інституту державного фінансового контролю / О.І.Барановський, І.В.Басанцов //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 186-191.

 7. Банкрутство підприємства й резерви відновлення платоспроможності підприємства / Н.П.Яременко, Т.І.Шевченко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 7-8.

 8. Бюджетне фінансування в контексті забезпечення еколого-інноваційного розвитку / В.Г.Боронос, І.П.Кулєшова // Банківська конкуренція: теорія і практика: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (15 - 16 травня 2008 р.). – Суми: УАБС НБУ, 2008.

 9. Видатки бюджетів на фінансування соціально-культурних заходів / А.В.Самойлікова, О.О.Захаркін // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 41-42.

 10. Визначення сучасних тенденцій формування структури фінансових ресурсів банків в Україні / Д.Г.Михайленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 170-177.

 11. Використання автоматизованих систем управління /Є.М.Андросов, В.М.Олійник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 99.

 12. Використання Інтернету на підприємстві для пошуку бухгалтерської інформації / Т.В.Коцубенко, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 112-113.

 13. Влиття іноземного капіталу в страхову систему України /О.М.Мініна, І.А.Котельницька, Е.Г.Козін // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 104-105.

 14. Вопросы безопасности электронных платежей / Е.Р.Хакимова, Л.А.Лыскова, Т.В.Шопенская // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 126-127.

 15. Вплив розвитку банківської фінансово-кредитної системи України на довгострокову взаємодію з населенням / Л.М.Хоменко, О.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 12-13.

 16. Врахування та аналіз природоохоронних витрат у системі екологічного менеджменту / М.Ю.Абрамчук, І.В.Мамчук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 56.

 17. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами / Т.М.Шевель, В.І.Лисиця //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 116-117.

 18. Грошово-кредитні важелі стимулювання інвестиційних процесів в Україні / І.В.Василевська, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 10.

 19. Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України / О.Г.Карпенко, О.І.Мельник //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 153-154.

 20. Депозитна політика комерційного банку в умовах стабілізації грошово-кредитного ринку України / О.Г.Карпенко, О.І.Мельник //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 155-156.

 21. Державне фінансування інноваційного ресурсозбереження /А.В.Снопченко, В.Г.Боронос // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 120-123.

 22. Дефіцит ресурсів та інноваційний розвиток - проблеми пошуку компромісу / А.В.Снопченко, В.Г.Боронос // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Фінанси і кредит. – 2008. – № 1(24). – С. 339-343.

 23. Диверсифікація кредитного портфеля / В.М.Холявка, В.М.Олійник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 132.

 24. Динаміка норм резервування та їх вплив на грошову масу в Україні / І.В.Карпенко, Д.Г.Михайленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 148-149.

 25. Діяльність банку на ринку іпотечного кредитування /Л.А.Лавріненко, Д.Г.Михайленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 140-141.

 26. Дослідження інноваційної активності промислових підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України /О.О.Захаркін, Л.С.Захаркіна // Інноваційно-інвестиційна модель розвитку національної економіки: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 26 лютого 2008 р., м. Донецьк / Нац. академія наук України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк: ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, 2008. – С. 61-65.

 27. Дослідження методики обліку внутрішньовідомчих розрахунків органів пенсійного фонду України / Т.М.Мироненко, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 3-4.

 28. Дослідження переваг системи збалансованих показників порівняно з традиційними концепціями / Т.М.Мироненко, Д.Г.Михайленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 65-66.

 29. Дослідження системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств / О.О.Захаркін, Л.С.Захаркіна // Теорія та практика ринкових перетворень: економічний та соціальний контекст: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20-22 березня 2008 р. – Вінниця: ВІУ ТНЕУ, 2008. – Т. ІІІ. – С. 275-279.

 30. Еволюція грошей у контексті їх функціонального використання / М.В.Провозін, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 80-81.

 31. Екологічні податки як інструмент державного регулювання еколого-орієнтованого бізнесу / В.Г.Боронос, І.П.Кулєшова //Дослідження та оптимізація економічних процесів. "Оптимум - 2008": VI Міжнародна науково-практична конференція ( 3-5 грудня 2008р.) / Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008.

 32. Екологічні ризики, пов'язані з відходами, та вирішення цих проблем в Україні / В.В.Гончарова, Т.І.Шевченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 52-53.

 33. Еколого-економічні проблеми державного регулювання фінансових потоків на регіональному рівні / С.М.Фролов // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародного форуму вчених. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т. 1. – С. 122-124.

 34. Життєвий цикл підприємства: аналіз існуючих моделей /В.Г.Боронос, Н.О.Сторчака // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 2. – С.28-32.

 35. Задача управління діяльністю посередника / В.М.Олійник //Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, 2008. – С. 57.

 36. Законодавче регулювання електронного документообігу /Л.А.Лавріненко, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 146-147.

 37. Зарубежный опыт управления природопользованием /Е.А.Ермоленко, Т.И.Шевченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 13-14.

 38. Исследование инновационных процессов в экономике Украины / А.А.Захаркин, Л.С.Захаркина // Инновации 2008. Инновационное развитие экономики - основа конкурентоспособности технологий, бизнеса, региона: материалы Международного студенческого форума (23-24 апреля 2008г., г. Брянск). – Клинцы: Издательство ГУП "Клинцовская городская типография", 2008. – С. 59-61.

 39. Інвестиційна політика підприємств у транзитивній економіці /П.В.Тархов, А.П.Кругляк, І.О.Лакіза // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2008. – № 7/1(29). – С. 3-7.

 40. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку в Україні /С.Козьменко, Т.Васильєва // Проблеми і перспективи управління в економіці. – 2008. – Том 6, № 1. – С. 4-11.

 41. Інноваційний потенціал машинобудівної галузі України /Л.С.Захаркіна, О.О.Захаркін // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 39-40.

 42. Інноваційні підходи співпраці комерційних банків з клієнтами / Т.В.Коцубенко, Д.Г.Михайленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 139.

 43. Інноваційно-орієнтований розвиток малого і середнього бізнесу як джерело сталого розвитку / В.М.Боронос, А.П.Іваненко //Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 44-56.

 44. Інтегральна оцінка рентабельності підприємства /Ю.І.Колотуша, Д.Г.Михайленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 120.

 45. Інфляція / В.В.Гльоза, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 137-138.

 46. Інфляція в Україні / К.В.Тарасова, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 78-79.

 47. Історичний розвиток інституційно-правового забезпечення концепції сталого розвитку та його проблеми в Україні / Т.І.Шевченко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: п'ята ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих вчених. – Тернопіль, 2008.

 48. Комп'ютерна система Іnternet та її місце в обліковій системі підприємств / Ю.І.Колотуша, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 114-115.

 49. Конкурентоспроможність машинобудівних підприємств України в контексті інноваційного розвитку / О.О.Захаркін, Л.С.Захаркіна // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції / За ред. І.В.Саух. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. – С. 168-172.

 50. Конспект лекцій з дисципліни "Проектне фінансування" для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" денної форми навчання / Уклад.: І.Д.Скляр, В.М. Боронос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 77 с.

 51. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання /Укладачі: Л.С.Захаркіна, О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 118 с.

 52. Концепція екологічного боргу як теоретична передумова трансформації системи управління природокористуванням /М.В.Костель // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 196-202.

 53. Кредитний брокеридж: перспективи діяльності в Україні /С.М.Березова, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 151-152.

 54. Кретидування студентів як джерело фінансового забезпечення вищих навчальних закладів / О.А.Сиротенко, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 59-60.

 55. Культура экономического обоснования / А.В.Зайцев //Культура и экономика: Международная научно-практическая конференция, Донецк 20-21 марта 2008 г. – Донецк: ДонНУЗТ, 2008.

 56. Методи вирішення екологічних проблем в ході антикризового управління / Н.О.Сторчака // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 126-129.

 57. Методики управління кредитним ризиком / О.В.Нілова, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 150.

 58. Методические аспекты оценки инновационных проектов как основная составляющая механизма инвестиционного проектирования и бюджетирования / Л.Л.Гриценко, И.Д.Скляр // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 176-182.

 59. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 7.050104 "Фінанси" денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Уклад.: Т.О.Кірсанова, І.М.Кобушко, М.Ю.Абрамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 60. Методичні вказівки для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент у банку" для студ. спец. 6.050104 "Фінанси" усіх форм навчання / Уклад.: В.М.Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач, Т.В.Шопенська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 25 с.

 61. Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання (ІДЗ) з дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / Уклад.: В.Г.Боронос, К.В.Савченко, Н.О.Сторчака. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 62. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та обов'язкового домашнього завдання (ОДЗ) з курсу "Страхові послуги" для студентів 3-го курсу спеціальності "Фінанси" денної, заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Уклад.: В.Г.Боронос, Е.Г.Козін, О.І.Мельник, І.М.Кобушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 63. Методичні вказівки до виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 6.050100 "Фінанси" всіх форм навчання / Н.В.Котенко, Т.О.Ілляшенко, К.В.Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36 с.

 64. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 7.050104 "Фінанси" денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Укладачі: Т.О.Кірсанова, І.М.Кобушко, М.Ю.Абрамчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 38 с.

 65. Методичні вказівки до виконання розрахункової частини випускних робіт на тему "Фінансовий аналіз інвестиційних проектів" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / Уклад.: В.М.Боронос, П.М.Рубанов, М.А.Деркач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 44 с.

 66. Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання /Уклад.: В.М.Боронос, П.М.Рубанов, М.А.Деркач. – Суми: Вид-во 2008. – 65 с.

 67. Методичні вказівки для організації практичних занять студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальностей: 7.050104 "Фінанси", 7.050107 "Економіка підприємства", 7.050108 "Маркетинг", 7.050201 "Менеджмент організацій" денної та заочної форм навчання і слухачів ФПФ / Укладач В.І.Лисиця. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 1. – 40 с.

 68. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з курсу "Страхові послуги" для студентів 3-го курсу спеціальності "Фінанси" денної, заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Уклад.: В.Г.Боронос, Е.Г.Козін, О.І.Мельник, І.М.Кобушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 69. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності 6.050104 "Фінанси" заочної форми навчання /Уклад.: В.М.Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач, О.В.Ємець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.

 70. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Банківські операції" для студ. напряму підготовки "Економіка та підприємництво" спец. 6.050104 "Фінанси" усіх форм навчання / Уклад.: С.М.Фролов, В.М.Олійник, М.А.Деркач, Т.В.Шопенська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 71. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Інвестування" для студентів спеціальності 6.050104 "Фінанси" усіх форм навчання / Уклад.: В.М.Боронос, І.Д.Скляр, Г.В.Салтикова, Т.І.Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 72. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання /Уклад.: Д.Г.Михайленко, М.А.Деркач. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 21 с.

 73. Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання /Уклад.: Л.С.Захаркіна, О.О.Захаркін, І.Д.Скляр. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.

 74. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Банківський менеджмент" для студентів спеціальності 6.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / Уклад.: В.М.Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач, О.В.Ємець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 75. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Інвестування" для студ. спец. 6.050104 "Фінанси" усіх форм навчання / Уклад.: В.М.Боронос, І.Д.Скляр, Г.В.Салтикова, Т.І.Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 62 с.

 76. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання та слухачів ФПФ / Уклад.: Н.В.Котенко, Т.О.Ілляшенко, К.В.Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 77. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Місцеві фінанси" для студентів спеціальності 6.050100 "Фінанси" денної форми навчання / Уклад.: Н.В.Котенко, Т.О.Ілляшенко, К.В.Ілляшенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 78. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" заочної форми навчання / Уклад.: Л.С.Захаркіна, О.О.Захаркін, І.Д.Скляр. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 40 с.

 79. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів спеціальності 6.050104 "Фінанси" всіх форм навчання / Уклад.: В.М.Олійник, С.М.Фролов, М.А.Деркач, Т.В.Шопенська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 80. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Страхові послуги" для студентів 3-го курсу спеціальності "Фінанси" денної, заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Уклад.: В.Г.Боронос, Е.Г.Козін, О.І.Мельник, І.М.Кобушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с.

 81. Методичні вказівки до проходження переддипломної практики студентами галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 7.030508 "Фінанси і кредит" заочної форми навчання /Уклад.: В.М.Боронос, П.М.Рубанов, М.А.Деркач, С.В.Похилько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 82. Методичні вказівки з організації та контролю самостійної роботи студентів з дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальностей: 7.050104 "Фінанси", 7.050107 "Економіка підприємства", 7.050108 "Маркетинг", 7.050201 "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ / Уклад. В.І.Лисиця. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24с.

 83. Методологічні підходи до оцінки кредитоспроможності підприємств / Ю.Г.Шишова, П.М.Рубанов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 130-131.

 84. Методы активизации учебной мотивации студентов с различным уровнем способностей / Н.А.Сторчака // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 89-92.

 85. Механізм пільгової фінансово-кредитної підтримки інноваційно-орієнтованого малого та середнього бізнесу як джерела сталого розвитку України / А.П.Іваненко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 43-44.

 86. Механізм удосконалення податку на додану вартість /В.В.Лимар, І.М.Кобушко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 21-22.

 87. Міжнародний кредит та його використання в Україні /І.Ю.Іващенко, О.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 157-158.

 88. Моделювання діяльності підприємця / В.М.Олійник //Комп'ютерне моделювання та інформаційні системи в науці, економіці і освіті : збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кривий Ріг, 2008. – С. 117-118.

 89. Можливості економічних інструментів у досягненні сталого розвитку / В.І.Лисиця // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародного форуму молодих вчених. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т.2. – С. 101-102.

 90. Напрямки трансформації класичної кількісної теорії грошей /М.В.Пермінова, О.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 74-75.

 91. Напрями удосконалення механізму фінансування підприємств / І.В.Карпенко, П.М.Рубанов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 57-58.

 92. "Народження" формул фінансових розрахунків / С.О.Зайцева, О.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 76-77.

 93. Научно-методические подходы к сохранению биологического разнообразия - международный опыт / Е.В.Шкарупа, Т.И.Шевченко //Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 216-219.

 94. Необхідність впровадження екологічного страхування в Україні / А.В.Снопченко, В.Г.Боронос // Фінансова політика України: реалії та перспективи розвитку: збірник наукових праць І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Хмельницький, 2008. – Т. 2. – С. 139-140.

 95. Необхідність застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні та реформування бухгалтерського обліку /А.О.Патютько, Л.Б.Рябушка // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 118-119.

 96. Необхідність упровадження екологічного страхування в Україні / А.В.Снопченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 32-33.

 97. Норматив эффективности капитальных вложений в динамических моделях экономики / А.В.Салтыкова // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – №1. – С. 161-167.

 98. О проблеме выбора профессии / А.Снопченко // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 142-145.

 99. Окремі питання контролювання та оцінювання стану банківської конкуренції / І.В.Басанцов // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей III Міжнародної науково-практичної конференції, (15-16 травня 2008 р.) / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – Т. 2. – С. 16-18.

 100. Оптимальне використовування банківських ресурсів /В.М.Олійник // Становлення і розвиток банківської системи України в умовах ринкових перетворень в економіці: збірник тез доповідей на Всеукраїнській науково-практичній конференції. – Тернопіль: Тернопільський національний економічний університет, 2008. – С.172-174.

 101. Оптимізація оподаткування / Ю.С.Дворніченко, Д.Г.Михайленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 63-64.

 102. Оптимізація процесу споживання продукту фінансового посередника / В.М.Олійник // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – №12(130), Ч. 2. –

С. 208-213.

 1. Организация учебного процесса между молодым специалистом (аспирантом) и студентом / Т.И.Шевченко // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 43-47.

 2. Организация учебного процесса при использовании кредитно-модульной системы / В.М.Олейник // Проблеми впровадження кредитно-модульної системи очима студентів та викладачів: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції /Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. – Харків, 2008. – С. 213-216.

 3. Організація ефективної системи управління муніципальними бюджетними ресурсами та її вплив на податковий потенціал регіону /І.В.Красюк, Н.В.Котенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 72-73.

 4. Основные проблемы и пути совершенствования налоговой системы Украины / Я.В.Урода, А.П.Иваненко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 47-48.

 5. Особенности внедрения системы таргет-костинга в Украине /Д.И.Харламов, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 94-95.

 6. Особливості оцінки дебіторської заборгованості фармацевтичних підприємств / В.В.Ложкіна, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 106-107.

 7. Особливості провадження санаційних процесів на підприємствах України / Т.Г.Гриценко, К.В.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 124-125.

 8. Особливості розвитку банківської системи в Україні /А.В.Нужна, О.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 159-160.

 9. Особливості сучасної банківської конкуренції в Україні /А.В.Самойлікова, І.Д.Скляр // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 163-164.

 10. Особливості фінансування санації підприємств / Н.О.Сторчака // Фінансова політика України: реалії та перспективи розвитку: матеріали конференції, 15-16 травня 2008 р. – Хмельницький, 2008.

 11. Оцінка дохідності вкладень в корпоративні облігації /В.І.Лисиця, Д.Г.Михайленко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – Вип. 224.

 12. Переваги впровадження автоматизованих інформаційних систем / Ю.М.Шкодкіна, В.М.Олійник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 98.

 13. Переваги і проблеми упровадження програмного забезпечення обліку і контролю / О.А.Залавська, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 110-111.

 14. Персоніфікована звітність на підприємстві / В.О.Притика, Л.Б.Рябушко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 123.

 15. Перспективи впровадження податку на нерухоме майно /О.О.Федченко, І.М.Кобушко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 23-24.

 16. Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні /Ю.Є.Вакал, Т.В.Шопенська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 137-138.

 17. Перспективи та наслідки впровадження кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів / І.М.Кобушко //Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін очима студентів та викладачів / ІІ Міжнародна науково-практична конференція. – Харків, 2008.

 18. Перспективи формування нової якості економічного зростання / В.В.Бойко, Т.О.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 86-87.

 19. Підвищення ефективності грошово-кредитних відносин /А.О.Доценко, К.В.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 171-172.

 20. Підходи до врегулювання міжбюджетних відносин в Україні /Т.О.Ілляшенко, Н.В.Котенко // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи: тези доповідей ІІІ Міжнародного форуму молодих вчених, 15-16 травня 2008 р. – Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2008.

 21. Підходи до економічної оцінки природних ресурсів /Н.О.Сторчака, В.Г.Боронос // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 34-35.

 22. Покращення інвестиційного клімату України /О.О.Білопільська, К.В.Савченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 9.

 23. Прикладные аспекты механизма управления отходами /Т.И.Шевченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 159-162.

 24. Принцип пріоритетності в управлінні науково-технічним прогресом / І.Д.Скляр, Л.Л.Гриценко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. – 2008. – № 20. – С. 56-61.

 25. Принципы формирования портфеля инноваций в рамках управления затратами предприятий / Н.А.Антонюк // Формування ринкової економіки: збірник наукових праць. – К.: КНЕУ, 2008.

 26. Природоохоронні фонди як одне із джерел фінансового забезпечення природоохоронних заходів / В.Г.Боронос, І.П.Кулєшова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 29.

 27. Причини інфляційної динаміки / Ю.В.Татарченко, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 71.

 28. Причины ожидаемого увеличения уровня инфляции в 2008 году / Е.А.Ермоленко, О.И.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 82-83.

 29. Пріоритети та ефективність екологічного інвестування /С.В.Похилько // Пріоритети національного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (20-21 листопада 2008 р.). – К.: Вид-во КНТЕУ, 2008.

 30. Проблематика довгострокового кредитування / В.В.Гончарова, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 19-20.

 31. Проблеми бюджетної сфери / І.О.Бутиріна, В.Г.Боронос // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 38.

 32. Проблеми відтворення основного капіталу і перспективи їх вирішення / Т.С.Коробко, Т.І.Шевченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 51-52.

 33. Проблеми готівкового обігу / Я.Ю.Шнітке, О.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 11.

 34. Проблеми забезпечення сталості грошової одиниці України /А.С.Баранова, О.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 49-50.

 35. Проблеми застосування електронного цифрового підпису /Н.В.Борель, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 142-143.

 36. Проблеми і перспективи удосконалення оподаткування діяльності підприємств / Є.Г.Мащенко, П.М.Рубанов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С.14.

 37. Проблеми інвестування у фінансово-кредитній політиці банків України стосовно розвитку малого бізнесу / А.С.Росохата, О.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 165-166.

 38. Проблеми обліку зміни валютних курсів та шляхи їх вирішення / І.В.Карпенко, Ю.Г.Шишова, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 108-109.

 39. Проблеми організації електронного документообігу /Ю.С.Дворніченко, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 144-145.

 40. Проблеми розвитку банківського кредитування в Україні та їх причини / І.В.Хребтова, Т.В.Шопенська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 128-129.

 41. Проблеми справляння ресурсних платежів як важливої складової наповнення доходної частини бюджетів місцевого самоврядування / Т.О.Ілляшенко, Н.В.Котенко, К.В.Ілляшенко //Формування наукового простору Європи та завдання економічної науки: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 жовтня) / Відп. ред. С.І.Юрій. – Тернопіль, 2008. – С. 47-49.

 42. Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України /О.О.Шапошник, Т.В.Шопенська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 27-28.

 43. Проблемы введения налога на недвижимость и его влияние на местный бюджет / Н.А.Демьяненко, А.П.Иваненко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 45-46.

 44. Проблемы составления бюджетов предприятия /Т.П.Ильяшенко, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 93.

 45. Проблемы финансирования малых городов и пути их решения / Т.А.Демьяненко, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 92.

 46. Публічна система рейтингової оцінки діяльності комерційних банків / В.М.Мальована, І.Д.Скляр // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 161-162.

 47. Пути выхода из делового кризиса и смягчение дефицита бюджета в Украине / Ж.В.Деркач, Т.А.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 84-85.

 48. Разработка механизма использования инвестиционного проектирования как инструмента управления научно-техническим развитием предприятий / Л.Л.Гриценко, И.Д.Скляр // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 103-109.

 49. Рейдерство в Украине / М.Н.Спасских, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 96-97.

 50. Реструктуризація як інструмент оздоровлення підприємства /Н.О.Сторчака // Економіка підприємства: теорія та практика : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 березня 2008 р. – К.: КНЕУ, 2008.

 51. Реформування системи екологічного оподаткування в Україні / Ю.І.Турчина, П.М.Рубанов // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 61-62.

 52. Реформування системи оподаткування України з урахуванням теоретичних положень концепції податкової політики / Н.А.Смірнова, Н.В.Котенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 67-68.

 53. Розвиток ринку інновацій в Україні / Т.А.Васильєва //Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: монографія / За заг. ред. С.М. Ілляшенка. – Суми: Університетська книга, 2008. – С. 55-90.

 54. Розвиток системи рефінансування іпотечних кредитів /Д.В.Боронос, М.В.Костель // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 167-168.

 55. Роль инновационной деятельности в системе воспроизводственных процессов на предприятии / Н.А.Антонюк //Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 105-113.

 56. Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку території (на прикладі м. Суми) / А.В.Нужна, Т.О.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 88-89.

 57. Секьюритизация активов как способ повышения банковской ликвидности / А.А.Белопольская, Н.В.Костель // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 169-170.

 58. Система міжбюджетних трансфертів / Я.В.Яковенко, Н.В.Котенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 69-70.

 59. Страхові послуги: конспект лекцій для студ. спец. 6.050104 "Фінанси" денної, заочної форм навчання та слухачів ФПФ. Ч.1 /Уклад.: В.Г.Боронос, Е.Г.Козін, О.І.Мельник, І.М.Кобушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 214 с.

 60. Структурна фільтрація як механізм оптимізації балансу банківської установи / Д.Г.Михайленко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – C. 227-232.

 61. Сутність та значення фінансової безпеки страхової компанії /О.О.Влізько, В.О.Коломієць, Е.Г.Козін // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 55-56.

 62. Сучасний стан та шляхи вдосконалення проведення екологічної експертизи в Україні / О.А.Сиротенко, Т.І.Шевченко //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 1. – С. 50-51.

 63. Сучасні підходи до відображення гудвілу в обліку /Ю.І.Турчина, О.Г.Славко, В.І.Лисиця // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 5-6.

 64. Сучасні тенденції інноваційного розвитку економіки України в умовах глобалізації / О.О.Захаркін, Л.С.Захаркіна // Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (26-28 березня 2008р.) /Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені В.Даля. – Луганськ, 2008. – С. 33-36.

 65. Тенденції спаду долара США та можливе зміцнення національної валюти України / А.А.Іваній, Т.В.Шопенська // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 25-26.

 66. Удосконалення екологічної складової митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в Україні /С.М.Фролов // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С.153-160.

 67. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту / В.В.Журавель, Т.О.Ілляшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 15-16.

 68. Удосконалення кредитної політики комерційних банків України / А.О.Браткова, В.М.Олійник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 135-136.

 69. Удосконалення організаційно-фінансового механізму управління інноваційними процесами на підприємстві /А.Ю.Жулавський, Л.С.Захаркіна // Фінансова політика України: реалії та перспективи розвитку: збірник статей та доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (15-16 травня 2008 р.). – Хмельницький: Вид-во ХНУ, 2008. – Том 1. – С. 169-171.

 70. Удосконалення оцінювання достатності капіталу як метод управління ризиками банку / Ю.Г.Шишова, В.М.Олійник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 133-134.

 71. Управление природопользованием и проблемы перераспределения природной ренты / Н.В.Костель // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2008. – № 1. – С. 67-72.

 72. Управління санацією підприємств / А.В.Гаєва, В.Г.Боронос //Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 36-37.

 73. Урахування та аналіз природоохоронних витрат у системі екологічного менеджменту / І.В.Мамчук, М.Ю.Абрамчук // Механізм регулювання економіки. – 2008. – Т. 2, № 3. – С. 233-240.

 74. Финансовая санация и банкротство предприятия: учебно-методическое пособие / И.И.Пликус, Н.А.Деркач, В.Н.Боронос. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2008. – 174 с.

 75. Финансово-экономические инструменты экологического менеджмента / В.И.Лисица, А.Нилова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 3. – С. 26-32.

 76. Фінансове планування в діяльності українських акціонерних товариств / А.С.Нечай, В.М.Олійник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 100-101.

 77. Фінансовий моніторинг фондового ринку / О.О.Федченко, К.В.Савченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т.2. – С. 53.

 78. Фінансові аспекти екологічного розвитку регіонів /Т.В.Шопенська, М.А.Деркач // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародного форуму молодих вчених. – Харків: ХНТУСГ, 2008. – Т.1. – С. 27-29.

 79. Фінансово-інвестиційні моделі забезпечення ресурсами екологозбалансованого розвитку / В.Г.Боронос // Всеукраїнська науково-практична конференція "Фінанси, грошовий обіг і кредит в підвищенні добробуту населення України". – Сімферополь: Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. – С. 19-20.

 80. Формування екологічнозбалансованої економіки з урахуванням зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі Сумської області) / С.М.Фролов // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – Вип. 23. – С. 68-74.

 81. Формування фінансово-економічних механізмів постіндустріального розвитку / П.В.Тархов, О.О.Хворост, І.А.Лакіза //Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Серія Економічні науки. – 2008. – № 1. – С. 16-21.

 82. Чому гривня не виконує ролі світових грошей /Б.Д.Євдошенко, О.І.Мельник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 17-18.

 83. Шляхи вирішення екологічних проблем в процесі становлення ринкових відносин в Україні / І.П.Кулєшова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку: матеріали Міжнародної науково-технічної конференції (17-18 травня 2008р.) / Національний університет внутрішніх справ - Сумська філія. – Суми, 2008.

 84. Шляхи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні /М.А.Соловйова, М.Ю.Абрамчук // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 54.

 85. Шляхи формування та розвитку взаємодії органів державного фінансового контролю з аудиторськими організаціями /А.І.Барановський, І.В.Басанцов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5 (84). – С. 138-142.

 86. Эквивалентность ставок / О.В.Галахова, А.В.Зайцев // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 30-31.

 87. Экологические результаты использования биотехнологий в агропромышленном производстве / М.Ю.Абрамчук // Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми: матеріали Міжнародної Інтернет-конференції. – Тернопіль, 2008. – С. 8-11.

 88. Эффективное управление дебиторской задолженностью на предприятиях Украины / Т.В.Бондарь, К.В.Ильяшенко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету (21-25 квітня 2008 р.). – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. 2. – С. 90-91.

 89. Financing of ecological services as a way of maintenance of qualitative life of the Ukrainians / N.Kotenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 88-89.

 90. Ecological debt in ecologization of economy tasks solving /M.Kostel // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 79-81.

 91. Economic instruments to control pollution and manage waste /V.Boronos, I.Kulieshova // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 20-22.

 92. Environmental, social and economic aspects of global climate change / D. Boronos, V. Boronos // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - С.22-24.

 93. Financing of environmental protection activity in Ukraine /N.Storchaka // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 180-181.

 94. Necessity of ecological insurance in Ukraine / A.Snopchenko //Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 173-175.

 95. Regulatory and economic instruments to control pollution and manage waste / I.P.Kulieshova // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – C. 106-107.

 96. Sustainable energy development / V.Lisitsa // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 109-110.

 97. The developing of corporate management as a factor of investment climate improvement / I.Kobushko, O.Fedchenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 76-77.

 98. The mechanism of favourable financial-credit support of innovative oriented small and middle business as a source of sustainable development of Ukraine / A.Ivanenko // Economics for Ecology ISCS'2008: Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми Вид-во СумДУ, 2008. – С. 63-65.

 99. World ecology problems / A.Snopchenko, H.A.Kanduru //Economics for Ecology ISCS'2008. Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 170-173.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка