Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка2/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

КАФЕДРА ІСТОРІЇ


 1. Антоній Печерський: чернігівський період діяльності /В.А.Клименко // Наука і практика. – 2008. – № 15.

 2. Апанасенко Олексій Трифонович / В.М.Власенко //Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.15-16.

 3. «Архівні надра таїною щедрі...» / В.М.Власенко / Передмова, упорядкування і коментарі // “Я еще вернусь”. Олександр Олесь і Сумщина: науково-популярне видання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.– С. 75-100.

 4. Бєлікова Лариса Йосипівна / В.М.Власенко // Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.20.

 5. Використання матеріалів повітових судів під час генеалого-біографічних досліджень: аналіз джерел / С.І.Дегтярьов // Сумська старовина. - 2008. - № XXV. - С. 47-53.

 6. Володимир Тимошенко: погляд на американську освіту кінця 20-х років ХХ ст. / В.М.Власенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 115-118.

 7. Голодомор 1932-1933 рр. на Сумщині (до 75-х роковин національної трагедії) / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № 4-5. – С. 29-70.

 8. Джерельна база вивчення Голодомору 1932-1933 років /В.М.Власенко // Причина смерті: українець. З історії вивчення Голодомору 1932-1933 років на Сумщині / Державний архів Сумської області. – Суми, 2008. – С.26-39.

 9. До біографії Івана Мірного / В.М.Власенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 165-168.

 10. До біографії письменника і публіциста Якова Івановича Костенецького (1811-1885 рр.) / С.І.Дегтярьов // Історичні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С.170-174.

 11. До біографії письменника і публіциста Якова Івановича Костенецького / С.І.Дегтярьов // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - Ч.4. - С. 131-133.

 12. До вивчення "Слова о полку Ігоревім" на Сумщині (кінець XX - початок XXI ст.) / Л.А.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 158-161.

 13. До питання про історико-географічний аспект кампанії Ольговичів 1185 р. / В.Б.Звагельський // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 163-195.

 14. Документи і матеріали Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919-1923 рр.) / В.М.Власенко // Пам’ятки: археографічний щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін.– К., 2008. – Т.8. – С.129-160.

 15. Документи про освіту чиновників повітових судів (за матеріалами Державного архіву Сумської області) // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 24-27. – (Передмова, упорядкування та публікація С.І.Дегтярьова).

 16. Звіт про науково-дослідну роботу "Історичні етапи заселення і формування державних структур на території Північно-Східної України (з давніх часів до кінця 18 ст.)": заключний / керівн. теми В.Б.Звагельський; авт. кол.: В.Б.Звагельський, Н.А.Німенко, С.І.Дегтярьов, Л.А.Федченко, О.В.Глушан. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 133 с.

 17. Зустріч з Археологом / В.Звагельський // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 339-340.

 18. Історія держави і права України: Конспект лекцій /Уклад. В.М.Власенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 1. - 165 с.

 19. Історія однієї книги (до 75-річчя виходу монографії М.О.Макаренка "Маріюпільський могильник") / Н.А.Німенко //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 37-46.

 20. Кость Мацієвич і Олександр Олесь (до 130-ліття з дня народження поета)/ В.М.Власенко // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 157-165. – (Передмова, упорядкування і коментарі В.М.Власенка).

 21. Кость Мацієвич на чолі Бюро праці Українського республікансько-демократичного клубу в Празі / В.М.Власенко //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне, 2008. – Вип.12. – С. 63-67.

 22. Листування Івана Мірного з Олександром Олесем (до 130-ліття від дня народження поета) / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. - 2008. - № 4-5. - С. 149-159. – (Передмова, упорядкування та коментарі Т.А.Смєхової, В.М.Власенка).

 23. М.О.Макаренко - дослідник слов'яно-руських археологічних пам'яток / Н.А.Німенко // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147-162.

 24. Матеріали до генеалогії Лазаревських, Герасимовських, Семенових та Колчевських з фондів Державного архіву Сумської області / С.І.Дегтярьов // Сумський історико-архівний журнал. –Суми, 2008. – Вип.ІV-V.– С.160-177.

 25. Матеріали до історії Путивльщини в документах Білопільського та Недригайлівського повітових судів (за матеріалами Державного архіву Сумської області) / С.І.Дегтярьов // Путивльський краєзнавчий збірник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2008. – Вип.4. – С.94-100.

 26. Мірошниченко Михайло Васильович / В.М.Власенко //Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.92.

 27. На материнській землі "Слова о полку Ігоревім" /В.Б.Звагельський // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 321-331.

 28. Надзвичайна дипломатична місія УНР у Румунії - організатор громадсько-політичного життя української еміграції / В.М.Власенко //Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 76-84.

 29. Науково-дослідна лабораторія історичного краєзнавства /Підготовлено: О.В.Глушан, С.І.Дегтярьов, М.О.Дрозденко, В.Б.Звагельський (відповідальний за випуск), О.І.Калініченко, Н.А.Німенко, Л.А.Федченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 30. Невідомий переклад "Слова о полку Ігоревім" // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 291-310. – (Упорядкування, передмова та публікація В.М.Власенка).

 31. Невідомі листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри 1920 р. /В.М.Власенко // Пам’ятки: археографічний щорічник / Держкомархів України. УНДІАСД; редкол.: І.Б.Матяш (гол. ред.) та ін.– К., 2008. – Т.9. – С. 83-110.

 32. Особливості використання обліково-статистичних документів ХVI-початку ХVIIIст. при проведенні генеалогічних досліджень /Н.В.Лобко // Сумський історико-архівний журнал. - 2008. - № 4-5. - С.78-85.

 33. Пам'яті поета - О.Д.Педяша (сумні рядки про веселу людину) /В.Звагельський // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 337-338.

 34. Панорама олесезнавчих праць / В.Власенко, В.Садівничий, О.Ткаченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 2. – С. 24-42.

 35. Піскун Олександр Ілліч / В.М.Власенко // Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.104-105.

 36. Про етимологію назви давньоруського міста Пирятин /В.Б.Звагельський // Сумська старовина. – 2007. – № ХХІІІ. – С. 76-77.

 37. Програма та тестові завдання з курсу "Історія вчень про державу і право" для студентів усіх форм навчання зі спеціальності "Правознавство" / Уклад.: В.М.Власенко, В.А.Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 68 с.

 38. Путивль и его посад в первой половине XVII века / Н.Эрнст //Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 202-218. – (Вступление и подготовка к печати Н.А.Німенко, В.Б.Звагельського).

 39. Рецензії / В.М.Власенко // Сумська старовина. – 2008. – №XXIV. – С. 219-222. – Рец. на кн.: М-ли до історії Укр. Іст. Т-ва: зб. документів / ред. Алла Атаманенко. - Нью-Йорк-Острог: Укр. Істор.

Т-во, Національний університет "Острозька Академія", Інститут дослідження укр. діаспори, 2006.- 384 с. (Серія: "Істор. джерела", т.II).

 1. Рецензія / В.М.Власенко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № 4-5. – С. 212-217. – Рецензія на кн.: Матеріали до історії Українського Історичного Товариства: збірник документів /редактор Алла Атаманенко. - Нью-Йорк-Острог: Українське Історичне Товариство, Національний університет "Острозька академія", Інститут дослідження укр. діаспори, 2006.

 2. Святиня української культури. Антонієві печери /В.А.Клименко // Наука і методика: збірник науково-методичних праць. - К.: Аграрна освіта, 2008. - Вип.15. - С. 195-198.

 3. Структура місцевих органів влади на Сумщині в роки окупації (1941-1943) / В.А.Нестеренко // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № IV-V. – С. 207-211.

 4. Сумський державний університет: історія і сучасність: 60 років на освітянській та науковій ниві / голов. ред. А.В. Васильєв; автори: В.Л.Акуленко, М.М.Антиков, М.А.Бендерський, В.В.Бібік, В.О.Боровик, Л.П.Валенкевич, А.В.Васильєв, С.М.Верещака, Г.С.Воробйов, Т.В.Гребеник, О.Г.Гусак, С.І.Дегтярьов, А.В.Євдокимов, І.В.Єременко, В.Б.Звагельський, Ю.А.Зимак, О.І.Карпіщенко, В.О.Касьяненко, О.Є.Крупіна, В.О.Любчак, М.М.Ляпа, В.Е.Маркевич, І.В.Науменко, Н.А.Німенко, А.Г.Півень, А.М.Положій, А.І.Рубан, О.Б.Руденко, А.В.Савочка, М.Я.Сагун, Н.Д.Світайло, Т.В.Слабко, Т.І.Сорока, В.Я.Стороженко, Л.А.Федченко, А.М.Чорноус, А.М.Юнда, В.Б.Юскаєв, Г.В.Яковлева. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 144 с.

 5. Сумський державний університет в іменах: 60 років на освітянській та науковій ниві / Уклад.: В.Б. Звагельський, О.В. Глушан, С.І. Дегтярьов, О.І. Калініченко, Н.А. Німенко, Л.А. Федченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 152 с.

 6. Театри на Сумщині в роки німецької окупації /В.А.Нестеренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. - Суми: Видво СумДУ, 2008. - Ч.4. - С. 145-151.

 7. Тестові завдання з курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" для студентів спеціальності "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. В.А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156 с.

 8. Тяжба между А.К.Разумовским и М.М.Ахматовым о мельнице (по материалам Государственного архива Сумской области) /С.І.Дегтярьов // Российско-Белорусско-Украинское пограничье: проблемы формирования единого социокультурного пространства - история и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. – Брянск: ООО "Ладомир", 2008. - С.46-48.

 9. Увічнемо їх імена / В.М.Власенко // Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Сумська область. – Суми: Собор, 2008. – С. 7-34.

 10. Центр духовного просвітництва / В.А.Клименко //Наука і методика: збірник науково-методичних праць. - К.: Аграрна освіта, 2008. - Вип.16. - С. 115-120.

 11. Чиновники судових установ першої інстанції у кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (на прикладі і матеріалах повітових судів) /С.І.Дегтярьов //Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. – Рівне: РДГУ, 2008. – Вип.12. – С.123-129.

 12. Члени гуртка О.О.Паліцина та їх оточення (матеріали до історії питання) / С.І.Дегтярьов // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 197-202.

 13. Я ще вернусь... Олександр Олесь і Білопільщина: науково-популярне видання / О.Г.Ткаченко, В.М.Власенко, В.О.Садівничий, В.В.Чубур. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 216 с.


КАФЕДРА ПЕРЕКЛАДУ


 1. Абревіація як мовне явище / О.М.Медвідь, Т.Лор // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 69-70.

 2. Актуалiзацiя власних імен у казковому дискурсi / О.В.Бока, Т.В.Барсук // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 9-14.

 3. Вираження модальності в німецькій мові / А.Д.Чепелюк, С.Лопатіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22-23.

 4. Вираження оціночності у німецькій мові / А.Д.Чепелюк, І.Бадовська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 6.

 5. Дистанційне навчання у руслі Болонського процесу /О.М.Медвідь // Збірник наукових праць. – Вид-во університету "Україна", 2008. – С. 87-92.

 6. Домашнє читання. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дісципліни "Практичний курс німецької мови" для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / Уклад. С.В.Єрмоленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 60 с.

 7. Еліптичні речення / А.Д.Чепелюк, І.Оріщак // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 74-75.

 8. Завершальна мета комунікативної одиниці на фінальному етапі англомовної діалогічної взаємодії / Ю.В.Косенко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – Т. 2, № 142. – С. 389-391.

 9. Категоризація гумору в художньому дискурсі: типологічні аспекти / С.О.Швачко, В.Столяренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 82-83.

 10. Категоризація метафоричних зсувів: типологічні аспекти /С.О.Швачко, О.А.Мокренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 141-146.

 11. Категоризація (омовлення) метафоричних зсувів: типологічний аспект / С.О.Швачко, О.Мокренко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.100.

 12. Квантитативні аспекти неоднорідної збірності / Н.І.Чернюк //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 124-126.

 13. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: посібник / С.О.Швачко. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 128 с.

 14. Когнітивні зони доменів кількості / С.О.Швачко // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – Випуск 75(1). – С. 14-19.

 15. Комплімент в мовленнєвій поведінці представників англійської, російської та української культур / Л.І.Дегтярьова, В.С.Баталова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 8-9.

 16. Концептуалізація та категоризація Болонського процесу /І.К.Кобякова, С.О.Швачко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 152-153.

 17. Концептуальний підхід до структурних одиниць текстів: контрастивні аспекти / Т.О.Анохіна, І.К.Кобякова // Протей: перекладацький альманах. – Х.: Вид-во НУА, 2008. – Вип.2. – С. 399-406.

 18. Кореляція активного та пасивного стану в англійській мові /Н.І.Чернюк, Ю.В.Цирцен // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 44.

 19. Лексико-семантичні відмінності американського та британського варіацій англійської мови / О.М.Медвідь, О.Молчанова //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 27-28.

 20. Лексична контамінація в англійській мові / О.М.Медвідь, Ю.В.Трояновська // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 88-89.

 21. Лексичний склад різностильових текстів масової комунікації /Л.І.Дегтярьова, Д.Волкова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 55.

 22. Лінгвокогнітивна поліаспектність комунікативних одиниць /С.О.Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – С. 361-364.

 23. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів: монографія /С.О.Швачко, С.В.Баранова, Г.Б.Козловська, Ю.В.Косенко, Т.О.Анохіна, В.О.Самохіна, І.В.Соколова, І.К.Кобякова, Г.В.Чуланова, С.В.Подолкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.

 24. Методичні вказівки "Диференціація індивідуальних форм в англійській мові" з навчальної дисципліни "Граматичні проблеми перекладу" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / Уклад. Н.І.Чернюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 45 с.

 25. Методичні вказівки до практичних робіт "Монолексемні та полілексемні аспекти" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / Уклад.: С.О.Швачко, Г.В.Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

 26. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Англійська мова" для студ. спец. "Економіка підприємства" денної і заочної форм навчання / Уклад.: Л.В.Пушко, Н.Ю.Бондар. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 27. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Англійська мова" для студ. спец. "Економіка підприємства" денної і заочної форм навчання / Уклад.: Л.В.Пушко, Н.Ю.Бондар. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 40 с.

 28. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Теоретична фонетика" для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / Уклад. Н.І.Чернюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 29. Методичні вказівки "Зошит майбутніх перекладачів" до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Синхронний переклад" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання /Уклад. С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

 30. Методичні розробки завдань для домашнього читання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Практичний курс німецької мови" для студентів спеціальності "Переклад" денної форми навчання / Уклад.: О.В.Попова, О.В.Проценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 31. Методологічні проблеми навчання англійської мови /С.О.Швачко, І.К.Кобякова // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції / редколегія В.К.Зернова та ін. – Полтава, 2008. – Ч. 2. – С. 310-313.

 32. Міжкультурна специфіка паремій / Н.І.Чернюк, О.Косенко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 63-64.

 33. На монографію С.М.Єнікєєвої "Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови / С.О.Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Т. 1, № 142. – С. 452-454.

 34. Неефективність авторитарного стилю викладання у ВНЗ /М.В.Герман // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.145-151.

 35. Онтологія глобальних структур корелюючих текстів /С.О.Швачко // Проблеми семантики слова, речення та тексту: збірник наукових праць / Відп. ред. Н.М.Корбозерова. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 21. – С. 388-392.

 36. Оязыковление концептосферы "Природа и человек": статус первичных и вторичных номинаций / С.О.Швачко // Культура народов Причерноморья. – 2008. – Т. 2, № 142. – С. 422-424.

 37. Поліфункціональність кількісно-якісних словосполучень /С.В.Баранова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: збірник. – Донецьк: ДонНУ, 2008.

 38. Прагматичні інтерпретації текстів політичного дискурсу /О.М.Медвідь, І.Г.Ізмайлова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 66-71.

 39. Реалізація аксіологічної функції фразеологізмів з рослинними номінаціями на позначення інтелектуальної діяльності людини (на матеріалі англійської, української та російської мов) / Л.В.Пушко //Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 87-89.

 40. Реалізація позитивної ввічливості в метакомунікативному блоці прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) /Ю.В.Косенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 45-50.

 41. Реклама як особлива форма комунікативної технології /Г.В.Чуланова, О.Віхтенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 54.

 42. Репрезентація в національних культурах гендерних аспектів міжособистісного спілкування / А.Мазур, Н.І.Чернюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 72.

 43. Репрезентація категорії оцінки в англійській та українській мовах / С.В.Баранова, С.Ткаченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 38-39.

 44. Рецензія на книгу Чередниченко О.І. "Про мову і переклад" /С.О.Швачко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 211-212.

 45. Семантична наповненість промовистих власних імен в англомовному художньому дискурсі / О.В.Бока, С.Литвиненко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 21.

 46. Семантичне наповнення квантитативних слів: типологічні аспекти / С.О.Швачко // Актуальні проблеми германської філології: Міжнародна наукова конференція, присвячена 70-річчю від дня народження професора, доктора філологічних наук В.В.Левицького (10-12 квітня 2008 р.). – Чернівці, 2008.

 47. Сім чудес квантитативної лексики (типологічний аспект) /С.О.Швачко, О.І.Єгорова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – № 1. – С. 134-140.

 48. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти: монографія /С.О.Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 132 с.

 49. Соціофункціональний аспект поповнення економічного лексикону англійської мови / С.В.Баранова, Т.Мішкіна // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 25-26.

 50. Текстоутворюючий потенціал реклами / І.К.Кобякова, О.Зайцева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57-58.

 51. Типологія та функціонування неологізмів в німецькій мові /А.Д.Чепелюк, Ю.Федченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 40-41.

 52. Фразеологічні витоки юридичного, політичного військового дискурсу / І.К.Кобякова, Г.Сідриста // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 84-85.

 53. Функціонування іменників у текстах різних стилів /Л.І.Дегтярьова, Н.Лісовін // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 67-68.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка