Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка20/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ З КУРСОМ ПРОПЕДЕВТИКИ


 1. Антибіотикотерапія пневмоній у вагітних / Л.Н.Приступа //Нові підходи в лікуванні хвороб органів дихання: матеріали міжобласної науково-практичної конференції (18-19 вересня 2008 року, м.Тернопіль). – Тернопіль, 2008. – С. 53-55.

 2. Антиоксидантна дія ердостеїну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Т.І.Циганкова, Л.Н.Приступа //Український пульмонологічний журнал. – 2008. – № 3 (додаток). – С.233-234. – Матеріали ІV З'їзду фтизіатрів і пульмонологів України.

 3. Антипротеолітичний ефект ердостеїну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Л.Н.Приступа, Г.А.Фадєєва //Матеріали І національного конгресу "Человек и Лекарство - Украина", 26-28 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 77-78.

 4. Взаимосвязь бронхиальной астмы и ожирения / Л.Н.Приступа, В.В.Дытко // Аллергология и клиническая иммунология - междисциплинарные проблемы: материалы Национальной конференции РААКИ (26-27 февраля 2008 г., Москва). – М., 2008. – С.274-275.

 5. Взаимосвязь качества жизни, функции внешнего дыхания и массы тела больных бронхиальной астмой (обзор литературы и собственные исследования) / И.А.Дудченко, Л.Н.Приступа // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 54-61.

 6. Викладання внутрішньої медицини на післядипломному етапі підготовки лікаря - терапевта / В.В.Лаба, В.Ф.Орловський // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції "Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів", 23-24 вересня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 13-16.

 7. Виховна робота – невід’ємна складова навчального процесу майбутніх лікарів / Л.Н.Приступа, В.В.Дитко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 172-173.

 8. Віддалені результати використання розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з мікрохвильовою резонансною терапією у кардіологічних хворих / Ю.І.Сливка, Л.Н.Приступа // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 1. – С. 125-128.

 9. Віддалені результати впливу імуномодулюючої терапії на продукцію цитокінів у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки тяжкого перебігу / О.В.Орловський // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 5.

 10. Вміст цитокінів у сироватці крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки під впливом різних схем лікування /Н.М.Кириченко, В.Ф.Орловський // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 5.

 11. Воздействие эрдостеина на основные звенья патогенеза хронического обструктивного заболевания легких / М.М.Кужко, Л.Н.Приступа, Л.М.Процик, Н.М.Гульчук, С.Г.Подгаевский, И.В.Бережная // Articole "Actualitati in etilogia, patogenia, profilaxia, diagnosticul si afectiunilior pulmonare nespecifice". – Chisinau, 2008. –

P. 151-160.

 1. Вплив атмосферних параметрів на частоту нападів бронхіальної астми / О.О.Даниленко, О.О.Калініченко, З.Ф.Кравченко, Л.Н.Приступа // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 15.

 2. Вплив імуномодулюючої терапії на цитокіновий профіль сироватки крові у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки / В.Ф.Орловський, Н.М.Кириченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 1. – С. 92-96.

 3. Вплив імунофану на частоту рецидивів у хворих з ускладненим перебігом дуоденальної виразки / В.В.Вавенко, О.В.Орловський // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 11-12.

 4. Вплив інгаляційних кортикостероїдів на вміст лептину та інтерлейкіну-6 у хворих на бронхіальну астму, поєднану з вісцеральним ожирінням / Г.А.Фадєєва, Л.Н.Приступа // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 10-11.

 5. Вплив кверцетину на клітинно-молекулярні механізми запалення у хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням /Л.Н.Приступа, Г.А.Фадєєва // Астма та алергія. – 2008. – № 1-2. – С.110. – Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу.

 6. Вплив поліоксидонію на механізми апоптозу у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із вісцеральним ожирінням /Л.Н.Приступа, В.Ф.Орловський, Г.А.Фадєєва, В.В.Дитко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 92-96.

 7. Вплив препарату енап-Н на функцію міокарда при метаболічному синдромі / В.Г.Пилипенко, Н.В.Деміхова, О.І.Старків, Т.М.Руденко // Матеріали І Національного конгресу "Человек и лекарство-Украина", 26-28 березня 2008. – К., 2008. – С. 36.

 8. Гіперлептинемія як посередник між ожирінням і бронхіальною астмою (огляд літератури) / Г.А.Фадєєва, Л.Н.Приступа // Астма та алергія. – 2008. – № 1-2. – С. 5-10.

 9. Деякі аспекти застосування препарату "лоприл" у хворих з хронічною серцевою недостатністю / Н.В.Деміхова, О.О.Власенко, М.А.Тучинська, Л.Є.Олійник // Стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб: матеріали Подільської міжрегіональної науково-практичної конференції, 2-3 грудня 2008 р. – Вінниця, 2008. – С. 34-35.

 10. Деякі геронтологічні аспекти у клініці внутрішніх хвороб на післядипломному етапі / В.Г.Пилипенко, Т.Є.Скоробагата, Н.В.Деміхова, О.І.Старків // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції "Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів", 23-24 вересня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 47-49.

 11. Деякі особливості імунологічного статусу хворих з ішемічною хворобою серця в похилому віці / Н.В.Деміхова, В.Г.Пилипенко, О.І.Старків, Т.М.Руденко, А.Ф.Кравець, Н.П.Собчишин, Г.В.Заєць, Т.О.Міхно, Ю.П.Кидик // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 15-16.

 12. Динаміка рівня лейкотрієнів крові хворих на бронхіальну астму, обтяжену вісцеральним ожирінням / Г.А.Фадєєва, Л.Н.Приступа, Т.О.Гуйва, А.В.Райський, Ю.В.Григор`єв // Астма та алергія. – 2008. – № 1-2. – С. 125. – Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу.

 13. Діагностика серцево-судинних захворювань / В.В.Лаба, Н.В.Деміхова, В.Г.Псарьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 214 с.

 14. Ефективність препарату галстена в лікуванні хронічного гепатиту В / Н.В.Деміхова, Л.Б.Винниченко // Вісник Вінницького НМУ. – 2008. – № 12(1). – С. 143-145.

 15. Ефективність препарату "Панфор-СР" у хворих на цукровий діабет 2-го типу / Н.В.Деміхова, О.А.Власенко, О.К.Мелеховець, Н.М.Кириченко // Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2008. – № 1. – С. 84-85.

 16. Застосування блокатора рецепторів ангіотензин-II мікардису для лікування артеріальної гіпертензії / Н.В.Хоппестад, В.Г.Псарьова //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 12.

 17. Иммунологические и гемодинамические показатели при фибрилляции предсердий и ишемической болезни сердца в динамике /Н.В.Демихова, И.В.Вильховая, М.А.Тучинская, О.А.Власенко, Л.Б.Винниченко, Н.Н.Кириченко, В.Г.Псарева // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 2. – С. 43-48.

 18. Клиническая эффективность барола при лечении обострений пептической язвы ДПК / В.Ф.Орловський, О.В.Орловський, Н.О.Муренець // Сучасна гастроентерологія. – 2008. – № 2. – С. 74-79.

 19. Клінічна ефективність муколітичних препаратів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Н.О.Ополонська, Л.Н.Приступа // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 7.

 20. Клінічне значення ФНП- при метаболічному синдромі з серцевою недостатністю / Н.В.Деміхова, О.К.Мелеховець, Л.Б.Винниченко, Н.М.Кириченко // Матеріали І Національного конгресу "Человек и лекарство-Украина", 26-28 березня 2008. – Київ, 2008. – С. 35.

 21. Лікування артеріальної гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / С.Ю.Горяєва, Л.Н.Приступа //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 10.

 22. Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю "Внутрішні хвороби" /Уклад.: Л.Н.Приступа, В.Ф.Орловський, В.В.Лаба, В.Г.Псарьова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 139 с.

 23. Методичні вказівки до семінарських занять для лікарів-інтернів ІІ року навчання за спеціальністю "Внутрішні хвороби" /Уклад.: Л.Н.Приступа, В.Ф.Орловський, В.В.Лаба, В.Г.Псарьова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 101 с.

 24. Неалкогольний стеатогепатит у хворих з патологією внутрішніх органів / Н.О.Муренець, В.Ф.Орловський // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 6-7.

 25. Особливості лікування бронхіальної астми асоційованої із вагітністю / Л.Н.Приступа // Астма та алергія. – 2008. – № 1-2. – С.110-111. – Матеріали ІІ Національного Астма-Конгресу.

 26. Особливості лікування бронхіальної астми у вагітних /Л.Н.Приступа // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 4.

 27. Особливості лікування хворих на залізодефіцитні анемії на фоні контаміна слизової оболонки шлунку Helicobacter pylori /А.В.Жаркова, В.Ф.Орловський // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 8.

 28. Особливості перебігу залізодефіцитних анемій як прояву позашлункових ефектів інфікування Helicobacter pylori / А.В.Жаркова, В.Ф.Орловський // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C. 8.

 29. Особливості перебігу та лікування бронхіальної астми у вагітних / Л.Н.Приступа // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2008. – № 2 (11). – С. 35-39.

 30. Особливості сумісного перебігу ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби та цукрового діабету у хворих на етапі санаторно-курортного лікування / О.І.Опімах, В.Ф.Орловський //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 6.

 31. Про- і протизапальні цитокіни у патогенезі хронічної серцевої недостатності / О.В.Ковальчук, Л.Н.Приступа // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 7-8.

 32. Програма міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету /Відп. за вип. Л.Н.Приступа. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 55 с.

 33. Продукція лептину та інтерлейкіну-6 у хворих на бронхіальну астму з різною масою тіла / Г.А.Фадєєва, Л.Н.Приступа //Матеріали І Національного конгресу "Человек и Лекарство - Украина", 26-28 березня 2008 р. – К., 2008. – С. 77.

 34. Ревматичний паранеопластичний синдром: навч. посіб. /Л.Н.Приступа. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 65 с.

 35. Результати ендоскопічного дослідження гастродуоденальної зони у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС / Н.К.Фєдосєєва, Н.М.Кириченко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 11.

 36. С-реактивний білок при хронічній серцевій недостатності /В.Г.Псарьова, І.В.Вільхова, Н.В.Хоппестад // Стандарти діагностики та лікування внутрішніх хвороб: матеріали Подільської міжрегіональної науково-практичної конференції, 2-3 грудня 2008 р. – Вінниця, 2008. – С. 82-83.

 37. Серцева недостатність у хворих на гострий інфаркт міокарда і її прояви та наслідки / В.В.Лаба // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 4.

 38. Стан алергічної допомоги населенню Сумської області /Л.Н.Приступа, Т.О.Гуйва, І.І.Савенко, О.В.Купина // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 13.

 39. Стан комплексу інтима-медіа сонних артерій та функцій лівого шлуночка у хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію (за даними УЗД) / Ю.С.Наумко, В.Ф.Орловський //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 8-9.

 40. Стан пульмонологічної допомоги населенню Сумської області / Т.О.Гуйва, Л.Н.Приступа, І.І.Савенко, О.В.Купина // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 13.

 41. Статево-вікові особливості захворюваності гострим інфарктом міокарда у міській популяції / В.В.Лаба, О.В.Лаба // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 14.

 42. Тривалість больового синдрому, терміни госпіталізації хворих на гострий інфаркт міокарда і їх можливий вплив на кінцеві результати / О.В.Сокол, В.В.Лаба // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 9-10.

 43. Формування клінічного мислення у майбутніх лікарів на етапі впровадження Болонського процесу / Л.Н.Приступа, Н.В.Деміхова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 170-171.

 44. Эффективность ловастатина при хронической сердечной недостаточности и сахарном диабете II типа у больных пожилого возраста / Н.В.Демихова, Л.Карпенко //Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 1. – С. 53-58.

 45. Якість життя хворих на бронхіальну астму в залежності від індексу маси тіла / І.О.Дудченко, Л.Н.Приступа // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 9.

 46. Efficacy of lovastatin in patients with metabolic syndrome /N.V.Demikhova, L.E.Olijnik // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 5.

 47. Pathogenetic mechanism of realization of harmeul influence of visceral obesity during bronchial astma / V.Dytko, L.Prystupa // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C. 12-13.


КАФЕДРА ГІГІЄНИ ТА ЕКОЛОГІЇ, СОЦIАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ОРГАНIЗАЦIЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я


 1. Архивное студенческое дело Дмитрия Дмитриевича Плетнева (1871-1941) / К.К.Васильев // Сумський історико-архівний журнал. – 2008. – № 4-5. – С. 97-109.

 2. Внутрішньолікарняні інфекції у новонароджених, шляхи зниження захворюваності / Л.В.Авдєєва, Н.Г.Малиш, Г.В.Богданова, А.Г.Дьяченко, Н.А.Галушка // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 147.

 3. Дмитрієв Володимир Миколайович / К.К.Васильев //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 18-19.

 4. До біографії доктора Євгенія Федоровича Гарнич-Гарницького (1862-1936) / К.К.Васильєв // ХІІ Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств, 25 - 28 вересня 2008 року, місто Івано-Франківськ: тези доповідей. – Івано-Франківськ; Київ; Чикаго, 2008. – С. 579-580.

 5. До біографії доктора медицини Мартина Андрониковича Галина (1858-1943) / К.К.Васильєв // ХІІ Конгрес Світової федерації українських лікарських товариств, 25 - 28 вересня 2008 року, м. Івано-Франківськ: тези доповідей. – Івано-Франківськ; Київ; Чикаго, 2008. – С. 579.

 6. Добронравов Варнава Олексійович / К.К.Васильев, С.М. Булах // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 124.

 7. Доктор Евгений Федорович Гарнич-Гарницкий (1862-1936) /К.К.Васильев // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 173-174.

 8. Доктор медицины Николай Епифанович Акацатов (1860-1933) / К.К.Васильев // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 112-114.

 9. Должанський Яків Мойсейович / К.К.Васильев //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 216.

 10. Донич Михайло Варфоломійович / К.К.Васильєв //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 305.

 11. Дополнения к статье Л.В.Ижик "Одесские врачи-библиофилы" / К.К.Васильев // Сумська старовина. – 2008. – № XXIV. – С. 125-128.

 12. Дорошевський Микола Антонович / К.К.Васильєв //Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 336.

 13. Дрознес Леонід Михайлович / К.К.Васильєв // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 423.

 14. Дрознес Михайло Якович / К.К.Васильєв // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 423.

 15. Дужий Ігор Дмитрович / К.К.Васильєв // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 518.

 16. Дулицкий Семен Осипович / К.К.Васильєв // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2008. - Т. 8. – С. 525.

 17. Из истории клинической статистики: Pierre-Charles-Alexandre Louis (1787-1872) / К.К.Васильев // Охорона здоров'я України. – 2008. – № 4(32). – С. 17-19. – [Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Здоров'я та охорона здоров'я у XXI ст.: проблеми та шляхи вирішення", Київ, 28-29 лютого 2009 р.].

 18. Из истории Одесского одонтологического общества: досоветский период / К.К.Васильев // История стоматологии: II Всероссийская конференция (с международным участием), Москва, декабрь 2008 г.: материалы конференции / Под общей редакцией профессора К.А.Пашкова. – М., 2008. – С. 34-36.

 19. Из опыта преподавания истории медицины на медицинском факультете Сумского государственного университета после присоединения Украины к Болонскому процессу / К.К.Васильев //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 75-76.

 20. Использование ресурсов Интернета в преподавании истории медицины на английском языке: сайт Нобелевских премий /К.К.Васильев // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 173.

 21. Internet в преподавании социальной медицины и организации здравоохранения: сайт украинского канцер-регистра / К.К.Васильев //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 173.

 22. К биографии профессора гигиены Украинского высшего педагогического института в Праге В.П. Гармашева / К.К.Васильев //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 174-175.

 23. К биографиям медицинских чинов Черноморского флота - участников Белого движения / К.К.Васильев // Вестник морского врача. – 2008. – № 5 (5). – С. 84-89.

 24. К вопросу оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений: число населения на одну должность семейного врача /К.К.Васильев // Матеріали IV з'їзду cпеціалістів з соціальної медицини та організаторів охорони здоров'я, 23-25 жовтня 2008 р., м.Житомир. – Київ; Житомир, 2008. – Т. 2. – С. 40-41.

 25. Медицинский факультет Новороссийского университета /К.К.Васильев. – Одесса, 2008. – 407 с.

 26. Николай Иванович Кефер: биобиблиографический указатель /К.К.Васильев, О.Г.Кушнир. – Одесса, 2008. – 32 с. – (Серия биобиблиографических указателей Одесской государственной научной библиотеки имени М. Горького: Ученые Одессы; Вып. 39).

 27. Общество русских врачей Одессы / К.К.Васильев // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья: тематический выпуск: материалы Международного симпозиума "История отечественной медицины", 12 ноября 2008 г. [Москва]. – М., 2008. – С. 67-68.

 28. Опыт преподавания медицинской информатики врачам-интернам в Медицинском институте Сумского государственного университета / К.К.Васильев, С.В.Павличева // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції "Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів", 23-24 вересня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 46-47.

 29. Підходи до зниження захворюваності недоношених новонароджених на гнійно-запальні захворювання / Н.Г.Малиш, Т.Д.Мороз, Л.В.Авдєєва, А.Г.Дьяченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 2. – С. 65-71.

 30. Причини зростання прихованого перебігу шигельозів в сучасних умовах / Н.А.Галушко, А.М.Зарицький // Матеріали науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів України. – Тернопіль, 2008. – C. 132-134.

 31. Пути развития санитарной организации на Сумщине /И.В.Чернобров // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 258-299.

 32. Учиться исцелять - девиз его жизни: Платон Лукич Шупик /И.Чернобров // Медицина і здоров'я. – 2008. – № 6. - 7 лютого. – С. 6.

 33. Федор Николаевич Досужков (1899-1982): забытый поэт русского зарубежья / К.К.Васильев // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ): матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007 р.). – К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 283-289.

 34. Хирург В.К. Трофимов (1872-1944): земский врач и приват-доцент Латвийского университета / К.К.Васильев, А.А.Виксна //Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 2. – С. 5-16.

 35. Э.Ю.Ген (1883/1884-1937) - профессор-микробиолог /К.К.Васильев // Медицинская профессура СССР: краткое содержание и тезисы докладов научной конференции, посвященной 250-летию Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, 11 марта 2008 г. [Москва]. – М., 2008. – С. 44-46.

 36. Эффективность комбинированной терапии препаратами рекомбинантного интерлейкина-2 и рекомбинантного интерферона альфа-2в у больных с хронической HCV-вирусной инфекцией /П.А.Дьяченко, С.В.Федорченко, А.Г.Дьяченко // Материалы Международного Евро-Азиатского конгресса по инфекционным болезням и 7-го Симпозиума гепатологов Беларуси "Актуальные вопросы гепатологии". – Витебск, 2008. – С. 71-72.

 37. From the history of organization of higher medical school in Latvia: professor Georgy Yu. Yaveyn (1863-1920) / К.К.Васильєв //Abstracts and programme of the 23rd International Baltic Conference on the History of Science, Riga, 9-10 October, 2008. – Riga, 2008. – Р. 64.

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка