Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка22/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

КАФЕДРА НЕЙРОХІРУРГІЇ ТА НЕВРОЛОГІЇ З КУРСАМИ ПСИХІАТРІЇ, НАРКОЛОГІЇ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ, ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ, КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА АЛЕРГОЛОГІЇ


 1. Алекситимія: природа та функція / А.В.Кустов // Актуальные проблемы психологии. – К., 2008. – Т. 10, Ч. 8. – С. 303-312.

 2. Віддалені наслідки вентрикуло-перитонеального шунтування у дітей / О.О.Потапов // Матеріали ХІІ з'їзду ВУЛТ. – Івано-Франківськ, 2008.

 3. Вірусні енцефаліти з атиповим перебігом / О.І.Коленко, Л.С.Бражник // Сучасні проблеми нейроінфекції: матеріали обласної науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини, присвячених пам'яті З.Й.Красовицького / Ред. кол.: М.Д.Чемич, Н.І.Ільїна, І.О.Троцька. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.25-26.

 4. Возможные осложнения и нежелательные явления пункционной вертебропластики / С.В.Кущаев, Е.Г.Педаченко, А.А.Потапов // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 1. – С. 66-77.

 5. Деякі особливості лікування бактеріальних менінгітів у немовлят і дітей першого року життя / О.О.Потапов //Матеріали IV з’їзду нейрохірургів України. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 137.

 6. Досвід сучасного закриття дефектів кісток черепа /О.О.Потапов // Матеріали IV з’їзду нейрохірургів України. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 22.

 7. Епідеміологія черепно-мозкової травми в Сумській області та підготовка до ЄВРО-2012 / О.О.Потапов // Матеріали IV з’їзду нейрохірургів України. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 220.

 8. Когнітивні порушення у хворих на гіпертонічну енцефалопатію / О.І.Коленко, Ф.Г.Коленко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 80.

 9. Критерії результатів лікування черепно-мозкової травми середнього та важкого ступеня тяжкості у хворих похилого та старечого віку / О.О.Потапов // Матеріали ХІІ з’їзду ВУЛТ. – Івано-Франківськ, 2008.

 10. Крок I-II-III: проблеми та можливості / Л.В.Куц // Сборник вопросов здравоохранения Донбасса. – 2008. – № 17. – С. 48-58.

 11. Лікувальна тактика при гострій післятравматичній гідроцефалії / О.О.Потапов // Матеріали ХІІ з’їзду ВУЛТ. – Івано-Франківськ, 2008.

 12. Лікування наслідків перенесеного вірусного енцефаліту - лицьового геміспазму / Ф.Г.Коленко, Т.Л.Головашова, І.М.Головашова // Сучасні проблеми нейроінфекції: матеріали обласної науково-практичної конференції і пленуму Асоціації інфекціоністів Сумщини, присвячених пам'яті З.Й.Красовицького / Ред. кол.: М.Д.Чемич, Н.І.Ільїна, І.О.Троцька. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 24-25.

 13. Методичні вказівки до написання історії хвороби з курсу "Неврологія" для студ. 4-го курсу спец. 7.110101 "Лікарська справа" денної форми навчання / Уклад. О.І.Коленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 14. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Планова нейрохірургія" для студентів та лікарів-інтернів спеціальності 7.110101 "Лікувальна справа" / Уклад. О.О.Потапов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 15. Міастенія - класичне автоімунне захворювання / Ф.Г.Коленко, А.П.Каліман // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Том 2, № 2. – С. 66-70.

 16. Можливі шляхи вдосконалення підготовки лікарів-інтернів, ординаторів / О.О.Потапов, Ф.Г.Коленко, О.І.Коленко // Матеріали Міжвузівської науково-методичної конференції "Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів", 23-24 вересня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 37-40.

 17. Некоторые вопросы профессиональной деформации личности врача / Ф.Г.Коленко, О.И.Коленко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 81-82.

 18. Оптимізація лікування та ведення хворих на гіпертонічну енцефалопатію з помірними когнітивними порушеннями /Ф.Г.Коленко, О.І.Коленко // Когнітивна діяльність при старінні: матеріали обласної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К., 2008. – С. 39-40.

 19. Особенности подготовки врача в современных условиях /Ф.Г.Коленко, О.И.Коленко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 100-101.

 20. Особливості діагностики, лікування та профілактики дерматовенерологічних захворювань у осіб, що зазнали впливу шкідливих факторів виробництва та навколишнього середовища /Л.В.Куц // Конгрес світової федерації Українських лікарських товариств. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 49-50.

 21. Оцінка результатів малоінвазійного видалення абсцесів головного мозку / О.О.Потапов // Матеріали ХІІ з'їзду ВУЛТ. – Івано-Франківськ, 2008.

 22. Перспективи вивчення епідеміології судинних захворювань головного мозку / О.І.Коленко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 80-81.

 23. Порівняння системної антидемодексної дії празиквантелу та метронідазолу / А.Г.Сулим // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 82-83.

 24. Пункционная вертебропластика при агрессивной гемангиоме в шейном отделе позвоночника (клинический случай) / С.В.Кущаев, Е.Г.Педаченко, А.А.Потапов, Е.П.Красиленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Том 2, № 2. – С.78-83.

 25. Синдромологія біоелементозів / Л.В.Куц // Вісник гігієни і епідеміології. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 200-203.

 26. Сифіліс: від давнини до сьогодення / А.Сулим // Медицина і здоров'я. – 2008. – № 7. - 14 лютого. – С. 5.

 27. Структура факторов риска мозгового инсульта (результаты регистра в г. Сумах) / Ф.Г.Коленко, О.І.Коленко // Труды I национального конгресса "Кардионеврология" / Под редакцией М.А.Пирадова, А.В.Фонякина. – Москва, 2008. – С. 246.

 28. Сучасний метод заміщення дефектів кісток черепа /О.О.Потапов, О.П.Дмитренко, О.П.Кмита // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 84.

 29. Функціональні асиметрії людини / О.І.Коленко, Ю.С.Моторна // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Том 2, № 2. – С. 62-65.


КАФЕДРА ОРТОПЕДІЇ І ТРАВМАТОЛОГІЇ З КУРСАМИ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ, УРОЛОГІЇ, ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ, НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ, ОФТАЛЬМОЛОГІЇ


 1. Використання рослинного препарату канефрон у комплексному лікуванні хронічного циститу / В.В.Сікора, І.М.Шаповалова // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Том 2, № 2. – С. 97-103.

 2. Выбор оптимального метода лечения переломов проксимального отдела лучевой кости у детей на основании изучения отдаленных результатов / В.Д.Шищук, Ю.В.Шкатула // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 1. – С. 149-152.

 3. Керуючись критеріями зручності. Причини хвороби хребта, найуразливішої частини тіла автомобіліста / В.Д.Шищук // Резонанс. – 2008. – № 10-12. – С. 10.

 4. Лікування постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями в сільській місцевості: монографія / С.О.Гур'єв, П.В.Танасієнко, М.М.Хіміч, В.Д.Шищук. – Житомир, 2008. – 112 с. 

 5. Методичні вказівки до практичного заняття "Інтенсивна терапія опікового шоку" з дисципліни "Реаніматологія" (згідно з умовами Болонського процесу) для студ. 6-го курсу, лікарів-інтернів спец. 7.110101 денної форми навчання / Уклад. Ю.В. Шкатула. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 27 с.

 6. Методичні вказівки до практичного заняття "Пухлини сечовидільної системи" з дисципліни "Урологія" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 4-го курсу спеціальності 7.110101 денної форми навчання / Уклад. В.В.Сікора. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 7. Необхідності знання урології лікарями-інтернами зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" / В.В.Сікора //Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції "Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів", 23-24 вересня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 40-42.

 8. Methodical instructions for practical work "Injuries of the Urinary System" for the discipline "Urology" (according to Bolonsky system) : For 5th year-students Specialities 7.110101 full time training / V.V. Sikora. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 9. Methodical instructions for practical work "The symptoms in Urology" for the discipline "Urology" (according to Bolonsky system): for 5th year-students specialities 7.110101 full time training / V.V. Sikora. – Sumy: SumSU, 2008. – 66 c.


КАФЕДРА ПАТОМОРФОЛОГІЇ


 1. Аутоімунний тиреоїдит у структурі патології щитоподібної залози / Н.А.Лисенко, Ю.С.Моторна, А.М.Романюк // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 107-108.

 2. Вплив важких металів на зміни ультраструктурної організації клітин острівців лангерганса / О.В.Кравець, А.М.Романюк // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 94-95.

 3. Вплив Дибунолу на відновлення структури перикаріонів нейронів спинномозкових гангліїв після травми сідничного нерва у віддалений після його опромінення строк / Л.В.Васько, Л.І.Кіптенко, Г.Ю.Будко // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т.6,

№ 1. – С. 60-61.

 1. Вплив екзогенних і ендогенних чинників на виникнення захворювань шлунка та 12-палої кишки / Н.В.Новик, Л.І.Карпенко //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 105-106.

 2. Вплив комбінованої травми сідничного нерва на морфологію спинномозкового ганглія / В.І.Моісеєнко, Л.В.Васько // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 104.

 3. Вплив несприятливих чинників зовнішнього середовища на структуру підшлункової залози / О.В.Кравець // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 1. – С. 17-25.

 4. Вплив солей важких металів на гістологічну структуру підшлункової залози / О.В.Кравець // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 2. – С. 17-21.

 5. Вплив солей важких металів на ультраструктуру клітин екзокринного апарату підшлункової залози / А.М.Романюк, О.В.Кравець // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т.6,

№ 1. – С. 134-136.

 1. Вплив якості хімічного складу води на виникнення різних захворювань / Т.Ю.Сапожнікова, Л.І.Карпенко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 181-182.

 2. Впровадження Болонської системи у навчальний процес на кафедрі патоморфології / А.М.Романюк, Л.І.Карпенко, А.Ю.Будко, Р.А.Москаленко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 75-76.

 3. Динаміка компенсаторно-пристосувальних змін у нейронах кори головного мозку щурів за умови дії на організм солей важких металів / Н.Б.Гринцова, А.М.Романюк // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 95.

 4. Динаміка цитохімічних змін клітин підшлункової залози в умовах впливу на організм солей важких металів / О.В.Кравець //Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Том 2, № 2. – С. 13-16.

 5. Дослідження хімічного складу кісток при опроміненні /Г.С.Скакодуб, Л.І.Кіптенко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 102.

 6. Еволюція поглядів на будову і функцію щитоподібної залози /А.М.Романюк, Р.А.Москаленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Т. 2, № 2. – С. 23-28.

 7. З приводу секційного випадку пінеалобластоми /А.М.Романюк, Р.А.Москаленко, М.І.Нелєпін // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 91-92.

 8. З приводу секційного випадку пінеаломи / А.М.Романюк, Л.І.Карпенко, Р.А.Москаленко, А.В.Доценко // Світ медицини і біології. – 2008. – № 2. – С. 106-108.

 9. Зміни в кістках і внутрішніх органах під впливом несприятливих факторів навколишнього середовища / А.М.Романюк, Р.А.Москаленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні аспекти морфології експериментальних та клінічних досліджень". – Тернопіль, 2008. – С. 94.

 10. Зміни ультраструктури екзокринних панкреатоцитів за умов впливу солей важких металів / О.В.Кравець, А.М.Романюк //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 94.

 11. Зміни ультраструктури клітин острівців Лангергансу під впливом солей важких металів / О.В.Кравець // Світ медицини і біології. – 2008. – № 2. – С. 100-101.

 12. Зміни хімічного складу наднирників за умов дії опромінення /Л.І.Кіптенко, Г.В.Панасюк // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 92-93.

 13. Клініко-діагностичні і патоморфологічні особливості доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С.М.Борщ, С.О.Помошник, А.М.Романюк // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 105.

 14. Клініко-морфологічні особливості змін в шлунково-кишковому тракті під впливом шкідливих чинників / Д.О.Калініченко, Г.Ю.Будко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 106-107.

 15. Математичне моделювання діагностики проліферативних захворювань молочної залози / Н.А.Лисенко, А.С.Довбиш // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 107.

 16. Математичне моделювання діагностичного процесу пухлинних захворювань молочної залози / А.М.Романюк, А.С.Довбиш, Л.І.Карпенко, Н.А.Лисенко // World of medicine and biology. – 2008. – № 2. – С. 56-58.

 17. Морфологічні зміни у внутрішніх органах та кістках в умовах впливу на організм мікроелементозів / А.М.Романюк, Л.І.Карпенко, Н.Б.Грінцова, О.В.Кравець, В.В.Кравець, К.А.Романюк, О.К.Романюк, Р.А.Москаленко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 2(7).

 18. Морфологічні зміни щитоподібної залози статевозрілих щурів в умовах впливу солей важких металів / А.М.Романюк, Р.А.Москаленко // Світ медицини і біології. – 2008. – № 2. – С. 44-46.

 19. Морфологічні зміни щитоподібної залози статевонезрілих щурів в умовах впливу солей важких металів / А.М.Романюк, Р.А.Москаленко // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т.6, № 1. – С. 136-138.

 20. Морфологія відновлення чутливих нейронів спинномозкових гангліїв після невротомії і опромінення сідничного нерва / Н.П.Фесюк, Л.В.Васько // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 103-104.

 21. Морфофункціональні дослідження кісток після пошкодження на фоні дії негативних чинників / Л.В.Васько, Л.І.Кіптенко, Г.Ю.Будко // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – Т.8,

№ 1. – С. 104.

 1. Навчальний відеофільм «Аутопсійне дослідження людини» - варіант віртуального практичного заняття / А.М.Романюк, Л.І.Карпенко, А.Ю.Будко, Р.А.Москаленко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 55-56.

 2. Оптимізація діагностики поєднаних тиреоїдитів з іншою патологією щитоподібної залози / А.М.Романюк, Н.А.Лисенко, Л.І.Карпенко, Р.А.Москаленко // Світ медицини і біології. – 2008. –

№ 2. – С. 103-105.

 1. Особливості регенерації кори головного мозку в умовах дії на організм комплексу солей важких металів / Л.І.Карпенко, А.М.Романюк, Н.Б.Грінцова // Світ медицини і біології. – 2008. –

№ 2, Ч.3. – С. 100-103.

 1. Особливості репаративного остеогенезу трубчастої кістки в умовах негативної дії різних факторів / І.М.Земледух, Г.Ю.Будко //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 106.

 2. Особливості синтетичної активності нейронів кори головного мозку та мозочка щурів в умовах впливу на організм солей важких металів / А.М.Романюк, Н.Б.Грінцова // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т.6, № 1. – С. 129-131.

 3. Про морфологічні перетворення в щитоподібній залозі в умовах моделювання комбінованого мікроелементозу /Р.А.Москаленко, А.М.Романюк // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 96-97.

 4. Проблеми викладання патологічної анатомії для лікарів-інтернів у сучасних умовах / А.М.Романюк, Л.І.Карпенко, Р.А.Москаленко // Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції "Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів", 23-24 вересня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С.32-33.

 5. Ультраструктурні зміни у стінці тонкої кишки в умовах впливу на організм техногенних мікроелементозів / А.М.Романюк, В.В.Кравець // Український морфологічний альманах. – 2008. – Т.6,

№ 1. – С. 131-134.

 1. Ультраструктурні перетворення келихоподібних екзокриноцитів слизової оболонки тонкої кишки в умовах дії на організм техногенних мікроелементозів / А.М.Романюк, В.В.Кравець //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 91.

 2. Ультраструктурные изменения эндотелиоцитов гемокапилляров слизистой оболочки тонкой кишки под воздействием солей тяжелых металлов / В.В.Кравець, А.Н.Романюк // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 93-94.

 3. Short course of systemic patology: Modul 7, 8. P. 1 /A.M.Romanyuk, L.I.Karpenko. – Sumy: Sumy state universiti, 2008. – 143c.

 4. Short course of systemic patology: Modul 9. P. 2 /A.M.Romanyuk, L.I.Karpenko. – Sumy: Sumy state universiti, 2008. – 121 c.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка