Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка25/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

КАФЕДРА ФІЗІОЛОГІЇ І ПАТОФІЗІОЛОГІЇ З КУРСОМ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ


 1. Взаємозв'язок енергодефіцитних, пероксидних і кальцієвих механізмів у розвитку кальцифікації судинної стінки / О.В.Атаман, В.Ю.Гарбузова, Р.Ф.Наумко, Ю.О.Атаман, О.А.Обухова, Л.О.Лось, Я.В.Хижня // Патологія. – 2008. – Т. 5, № 2. – С. 99. – V національний конгрес патофізіологів України "Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів".

 2. Вивчення показників розумової працездатності студентів-медиків / В.Ю.Гарбузова, Л.О.Лось // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 112.

 3. Вклад И.М. Сеченова в развитие физиологии высшей нервной деятельности / В.В.Собокарь // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 115.

 4. Вплив сулемової інтоксикації на вміст кальцію в аорті і кістках щурів / Л.О.Лось, О.В.Атаман // Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм: науково-практична конференція. – Тернопіль, 2008.

 5. Диагностика функциональной готовности в ациклических видах спорта в конкретной возрастной группе / Т.И.Михайлова, Л.А.Лось, В.Л.Вижунов // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 1. – С. 84-91.

 6. Дидактичні аспекти використання мультимедійної презентації / О.В.Атаман, В.Ю.Гарбузова, О.Ю.Смірнов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 164-165.

 7. Зміни вмісту кальцію та води як ознаки розвитку артеріосклерозу за умов адреналінової інтоксикації та її фармакологічної корекції / Р.Ф.Наумко // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 113.

 8. Інфікованість населення Сумської області на лямбліоз (гіардіаз) / О.А.Обухова, Т.В.Івахнюк // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 61.

 9. Куріння як стресовий фактор ураження серцево-судинної системи / Г.В.Янчик, С.М.Борщ // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 117-118.

 10. Механізми кальцифікації артеріальної стінки як різновиду діабетичної макроангіопатії / О.В.Атаман, В.Ю.Гарбузова, Ю.О.Атаман, О.А.Обухова // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, 21-22 лютого 2008 р. – Харків, 2008. – С. 23-24.

 11. Основи біології: навч. пос. / О.А.Обухова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 175 с.

 12. Особливості адаптації осіб з різною вегетативною реактивністю до фізичних навантажень / Г.В.Янчик, Д.О.Калініченко //Наука і інновації-2008: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Польша, 7-15 жовтня 2008 р. – 2008. – Т. 5. – С. 99.

 13. Пам'яті академіка Л.А. Арбелі / Г.В.Янчик // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 112-113.

 14. Проблема комп’ютерного тестування на дисциплінах біологічного профілю / О.А.Обухова, Т.В.Івахнюк // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 59-60.

 15. Психофизиологические корреляты успешности спортивной деятельности у дзюдоистов полярной квалификации / Т.И.Михайлова, Л.А.Лось // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 113-114.

 16. Роль порушень фосфорно-кальцієвого обміну в патогенезі артеріосклерозу Менкеберга / О.В.Атаман, В.Ю.Гарбузова, Ю.О.Атаман, О.А.Обухова, Л.О.Лось // Бюлетень VІІ читань ім.В.В.Підвисоцького, 22-23 травня 2008 р. – Одеса, 2008. – С. 26-27.

 17. Словник фізіологічних термінів: термінологічний словник /В.Ю.Гарбузова, Г.В.Янчик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с.

 18. Тестовые задачи по медицинской биологии (государственный лицензионный экзамен "Крок-1") для самостоятельной работы иностранных студентов специальности 7.110101 "Лечебное дело" дневной формы обучения / Сост. О.Ю. Смирнов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 200 с.

 19. Физиологический эксперимент в виртуальной лаборатории /О.Ю.Смирнов, А.В.Атаман // Український журнал медичної телемедицини та медичної телематики. – 2008. – Т. 6, №1. – IV міжнародна конференція "Телемедицина - досвід@перспективи".

 20. Фізіологічна роль хрому / І.Хитрий, Я.Лата, В.Ю.Гарбузова //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 117.

 21. Фізіологічне значення марганцю / І.М.Шаповалова, Л.О.Лось // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 120.

 22. Features of disbacteriosis of large intestine of children in the first year of life / T.Matsebula, V.R.Ivakhnuk, T.V.Ivakhnuk, O.A.Obukhova //Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C. 138.

 23. Peculiarity of memory in students with different types of temperament / T.Matsebula, O.A.Obukhova, V.U.Garbuzova // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів "Сучасні досягнення внутрішньої медицини", "Сучасні досягнення в хірургії", "Сучасні досягнення теоретичної та практичної медицини", присвячених Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету, 24-25 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 117.


КАФЕДРА ХІРУРГІЇ З ДИТЯЧОЮ ХІРУРГІЄЮ ТА КУРСОМ ОНКОЛОГІЇ


 1. Актуальні питання післядипломної хірургічної освіти /М.Г.Кононенко, О.Л.Ситнік, Л.Г.Кащенко, М.М.Кобилецький //Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції "Актуальні питання сучасної післядипломної підготовки лікарів", 23-24 вересня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 43-45.

 2. Вплив "якості життя" вагітних жінок на народження дітей з вадами розвитку шлунково-кишкового тракту / В.С.Овечкин //Хірургія дитячого віку. – 2008. – № 4. – С. 65-67.

 3. Гостра обтураційна жовчно-кам'яна непрохідність кишок /М.Г.Кононенко, Л.Г.Кащенко, І.І.Коцюба, В.І.Бугайов, О.Л.Ситнік, В.Я.Пак // Актуальні питання абдомінальної хірургії: міжнародна науково-практична конференція. – Алушта, 2008.

 4. Закрита травма живота / В.В.Бойко, М.Г.Кононенко. – Харків: Харківський нац. медичний ун-т, 2008. – 528 с.

 5. Зміна ультраструктури стінки тонкої кишки у процесі розвитку спайкової непрохідності кишок / В.Я.Пак, В.В.Бойко, В.Т.Невзоров //Харківська хірургічна школа. – 2008. – № 4. – С. 36-39.

 6. Лечение гемангиом / В.Т.Скорик, В.С.Овечкин, Ю.А.Шевченко, Л.В.Гуменюк, В.В.Дорошенко // Хірургія дитячого віку. – 2008. – № 3. – С. 66-69.

 7. Методичні вказівки на тему "Гострі шлунково-кишкові кровотечі" для студ. старших курсів, лікарів-інтернів, лікарів-хірургів / Уклад.: М.Г.Кононенко, О.Л.Ситнік, В.І.Бугайов, Л.Г.Кащенко, В.Я.Пак, В.П.Кравець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 8. Методичні вказівки на тему "Діабетична стопа" для студентів старших курсів (спеціальність - 7.110101 «Лікувальна справа»), лікарів-інтернів, лікарів-хірургів / М.Г.Кононенко, В.І.Бугайов, Л.Г.Кащенко, О.Л.Ситнік, В.Я.Пак, В.П.Кравець, В.В.Кравець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 25 с.

 9. Методичні вказівки на тему "Acute appendicitis" для студ. старших курсів, які навчаються анг. мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 10. Методичні вказівки на тему "Acute pancreatitis" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 11. Методичні вказівки на тему "Acute peritonitis" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 12. Методичні вказівки на тему "Anorectal diseases" для студ. старших курсів, які навчаються англ. мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.

 13. Методичні вказівки на тему "Biliary obstruction" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 14. Методичні вказівки на тему "Bowel obstruction" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 15. Методичні вказівки на тему "Gallstones, cholecystitis" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 16. Методичні вказівки на тему "Hernias of the abdominal wall" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 17. Методичні вказівки на тему "Nonspecifically inflammatory diseases of large bowel" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 21 с.

 18. Методичні вказівки на тему "Peptic ulcer diseases" для студ. старших курсів, які навчаються анг. мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 19. Методичні вказівки на тему "Peripheral arterial diseases" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 20. Методичні вказівки на тему "Varicose veins" для студ. старших курсів, які навчаються англійською мовою / Уклад. О.Л.Ситнік. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 21. Морфологічні зміни в тонкій кишці під впливом різних ендогенних та екзогенних чинників / В.В.Кравець // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – № 1. – С. 5-16.

 22. Особенности диагностики и лечения врожденного пилоростеноза у детей / В.С.Овечкин, Ю.А.Шевченко, Л.В.Гуменюк, В.В.Дорошенко, М.Ю.Шевченко // Хірургія дитячого віку. – 2008. – №3. – С. 60-65.

 23. Репаративні процеси в ультраструктурах стінки тонкої кишки щурів після дії на організм техногенних мікроелементозів /В.В.Кравець // Вісник Сумського державного університету. Серія Медицина. – 2008. – Том 2, № 2. – С. 17-22.

 24. Розвиток дитячої хірургії на Сумщині / В.С.Овечкин //Хірургія дитячого віку. – 2008. – № 3. – С. 75-77.

 25. Шляхи зниження частоти післяопераційних ускладнень при лікуванні жовчнокам'яної хвороби / Г.І.П'ятикоп, В.П.Шевченко, С.М.Кобилецький, О.В.Кравець // Клінічна хірургія. – 2008. – № 11-12. – С. 65-66.

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


 1. Болонський процес як засіб інтеграції й демократизації вищої освіти / Ю.В.Сахнюк // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 64-65.

 2. Діагностування знань студентів у світлі приєднання до Болонського процесу / О.В.Маслова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 166-167.

 3. Електронна бібліотека факультету / В.В.Бібик // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 153.

 4. Електрофізичні властивості дисперсних матеріалів на основі плівок V, Ti, Cr, Cu та Ni: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 / Гричановська Тетяна Михайлівна. – Суми: СумДУ, 2008. – 159 с. 

 5. Застосування інформаційних технологій e контексті сучасної освіти / Л.І.Повидиш // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 48-49.

 6. Інтеграція вищої школи та промисловості як основа забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці /К.М.Галак // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 54-55.

 7. Методи удосконалення самостійної позааудиторної роботи студентів / О.Д.Динник // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 97-98.

 8. Методична електронна бібліотека / В.В.Бібик // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 50.

 9. Наукова робота студента – важливий чинник конкуренто-спроможності фахівця / Н.В.Барбара // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 99-100.

 10. Нюанси Болонського процесу / Т.М.Гричановська // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 148-150.

 11. Основні особливості застосування програми Power Point в учбовому процесі / О.І.Лєпіхов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 50-51.

 12. Форми організації НДДС / І.П.Бурик // Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 147.

 13. Формування фазового складу та електрофізичних властивостей плівкових систем Ni/Fe та Cr/Fe: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: 01.04.07 /В.В.Бібик. – Суми , 2008. – 123 с. 


ШОСТКИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


 1. Економічна інформатика: конспект лекцій. Ч.1. Економічна інформація, операційні системи та мережі / Уклад. А.В. Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 143 с.

 2. Економічна інформатика: конспект лекцій у трьох частинах для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання. Ч.2. Обробка економічної інформації за допомогою електронної таблиці Excel / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 145 с.

 3. Економічна інформатика: конспект лекцій у трьох частинах. Ч.3. Обробка економічної інформації за допомогою текстового редактора Word та системи управління базами даних Access / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 138 с.

 4. Звіт про науково-дослідну роботу "Хіміко-технологічні основи утилізації шламових відходів виробництва пігментного діоксиду титану": проміжний / керівн. НДР В.К.Лукашов; автор. кол.: О.Ю.Мараховська, М.В.Закотей, О.В.Павленко, О.О.Гурченко, В.В.Остапчук, І.І.Школьний, Я.Г.Вазієв, Ю.Г.Єськова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 52 с.

 5. Кислі шлами виробництва титану (IV) діоксиду. Склад та шляхи перероблення / І.М.Астрелін, О.Ю.Мараховська, О.В.Павленко, Н.О.Круглова // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 5(88). – С. 33-37.

 6. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Теорія електричних та магнітних кіл" за темою "Усталені режими в лінійних електричних колах із зосередженими параметрами" для студ. спец. 6.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 25с.

 7. Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи за темою "Використання OC Windows та прикладних програм MS Office" з дисципліни "Економічна інформатика" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 64 с.

 8. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему "Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах із зосередженими параметрами" з дисципліни "Теорія електричних та магнітних кіл для студентів спеціальності 6.091401 "Системи управління і автоматики" денної форми навчання / А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 86 с.

 9. Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему «Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних колах із зосередженими параметрами» з дисципліни «Теорія електричних та магнітних кіл» для студ. спец. 6.091401 «Системи управління і автоматики» заочної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 75 с.

 10. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних та магнітних кіл" на тему "Перехідні процеси у лінійних електричних колах із зосередженими параметрами" для студентів спеціальності 6.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 55 с.

 11. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теорія електричних та магнітних кіл" на тему "Усталені режими у лінійних електричних колах із зосередженими параметрами" для студентів спеціальності 6.091401 "Системи управління і автоматики" заочної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 69 с.

 12. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" за темою "Аналіз даних у Excel" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 55 с.

 13. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" на тему "Комп'ютерні мережі в операційній системі Windows" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 76 с.

 14. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" за темою "Математичні розрахунки в Exel" для студ. екон. спец. денної форми навчання /Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

 15. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" за темою "Проведення економічних розрахунків в Excel" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання /Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 16. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" за темою "Робота в операційній системі Windows" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 80 с.

 17. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" на тему "Робота з формами в Excel" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 36с.

 18. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" на тему "Система управління базами даних MS Access" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 19. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" на тему "Створення презентацій у Power Point" для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 20. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Економічна інформатика" за темою "Текстовий редактор Word" для студ. екон. спец. денної форми навчання / Уклад. А.В.Булашенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 65 с.

 21. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу" для студентів спеціальності 6091600 "Хімічна технологія високомолекулярних сполук" денної і заочної форм навчання /Уклад.: А.А.Павленко, О.Ю.Мараховська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 112с.

 22. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Фізичне виховання" для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. Розділ "Баскетбол" /Уклад. О.В.Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 38 с.

 23. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Англійська мова" для студ. 1-го курсу спец. ХТВМС денної і заочної форм навчання / Уклад. Н.Ю.Бондар. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 24. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Електротехніка з основами електроніки" з теми "Застосування символічного методу для розрахунку ланцюгів змінного струму" для студентів інженерних спеціальностей денної і заочної форм навчання /Уклад.: А.Г.Басов, А.М.Шкіра. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 25. Проблеми визначення залишків непридатних пестицидів у продуктах піролізу / О.Ю.Мараховська, О.В.Павленко, А.Н.Корнієнко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 98-101.

 26. Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу "Страхування" для студ. екон. спец. усіх форм навчання /Уклад. І.В.Новикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 165 с.

 27. Розроблення комплексної технології утилізації твердих відходів виробництва гідрохінону / О.В.Павленко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 102-105.

 28. Формирование психологической компоненты модели обучаемого в автоматизированных системах обучения /В.А.Щеголькова // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 51-58.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка