Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка3/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ


 1. Використання новітніх технологій навчання як запорука підвищення успішності студентів / Л.О.Колісник // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 136-139.

 2. Изучение проблемы эффективного освоения материала дисциплины "Общая физика" / С.Б.Кузикова, В.В.Коваль // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 139-142.

 3. Про необхідність системності у впровадження КМС /В.П.Павленко, Н.Д.Світайло // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 38-39.

 4. Про особливості застосування авторитарних методів у навчальному процесі / В.П.Павленко, Н.Д.Світайло // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 151-154.

 5. Професійна адаптація молодих викладачів до роботи у вищих навчальних закладах / А.М.Костенко // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 58-60.

 6. Спільне і відмінне в ідеології неоконсерватизму у Великій Британії та США / Ю.В.Панченко // Сумська старовина. – 2008. – №XXIV. – С. 67-74.

 7. Ставити крапку рано: впровадження кредитно-модульної системи / Н.Д.Світайло // Резонанс. – 2008. – № 3-5. – С. 7.

 8. Фанатизм: історичні та соціальні корені: монографія /В.П.Павленко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 184 с.


КАФЕДРА ПРАВА


 1. Болонський процес - міжнародна інтеграція галузі вищої освіти / Н.О.Гапіч // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 28-29.

 2. Відмінність між поняттями "довіреність" та "доручення" /О.М.Яцина // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 20-21.

 3. Впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності в контексті Європейської інтеграції України / В.Харченко // Право України. – 2008. – № 9. – С. 96 - 101.

 4. Деякі колізійні питання спадкового представлення /А.В.Гончарова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 26-27.

 5. Деякі проблеми участі держави в цивільних правовідносинах /М.В.Шелест // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 30-31.

 6. Договірна взаємодія правоохоронних органів / А.М.Куліш //Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2008. – №40. – С. 81-86.

 7. Історичні умови виникнення права власності як нового інституту права власності в Україні / Є.Ю.Ковальчук // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 22-23.

 8. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Екологічне право" для студ. спец. 5.060101 "Правознавство" денної форми навчання / Уклад. Л.Ю.Сайко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 30 с.

 9. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Кримінальний процес України" для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. О.Л.Курдес. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 49 с.

 10. Методичні вказівки до виконання і захисту курсових робіт з курсу "Організація юридичної служби" для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. В.І.Горевий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 34 с.

 11. Методичні вказівки до практичних та семінарських занять з курсу "Теорія держави та права" для студентів спеціальності 6.030402 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. Ю.П.Сінченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 53 с.

 12. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Біржове право" для студ. спец. 5.060101, 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 13. Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять з курсу "Виконавче провадження" для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання /Уклад. Л.Ю.Сайко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 24 с.

 14. Методичні вказівки до самостійної і практичної робіт з дисципліни "Правове регулювання відносин власності" для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. Є.Ю.Ковальчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 15. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни "Аграрне право" для студентів спеціальностей 5.060101, 6.060100 "Правознавство" для усіх форм навчання / Уклад. В.І.Горевий. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 16. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Біржове право" для студ. спец. 5.060101, 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 74 с.

 17. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Господарське процесуальне право України" для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. О.Л.Курдес. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 18. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Правові і організаційні основи підприємницької діяльності" для студ. спец. 5.060101 та 6.060100 "Правознавство" усіх форм навчання /Уклад. М.М.Бурбика. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 94 с.

 19. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Теорія держави та права" для студ. спец. 6.060100 та 5.060101 "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. Ю.П.Сінченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с.

 20. Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Трудове право України" для студ. економічних спец. вечірньої форми навчання / Уклад. Н.В.Чередниченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 68 с.

 21. Напрями реформування правоохоронних органів України /А.М.Куліш // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 4-5.

 22. Окремі питання щодо забезпечення конституційного права громадян України на звернення / О.Я.Кононенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 16-17.

 23. Окремі питання щодо участі юридичних служб суб'єктів господарювання в охороні довкілля / В.І.Горевий // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 6-7.

 24. Омбудсмен у справах дітей / О.М.Міщенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 24-25.

 25. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України /А.Куліш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С.90-93.

 26. Право власності на землю та механізми його реалізації /Ю.В.Бордюк // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 12-13.

 27. Правове регулювання безпечного використання генетично змінених організмів / Л.Ю.Сайко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 18-19.

 28. Проблеми правового виховання молоді в умовах демократизації суспільства / Ю.П.Сінченко, О.Я.Кононенко //Педагогічна Сумщина. – 2008. – № 3. – С. 33-36.

 29. Проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності працівників у новому трудовому кодексі /Н.В.Чередниченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 12-13.

 30. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі / О.Л.Курдес //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 10-11.

 31. Територіальний устрій у механізмі розбудови української держави / Ю.П.Сінченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 8-9.

 32. Тестові завдання з курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" для студентів спеціальності "Правознавство" усіх форм навчання / Уклад. В.А. Нестеренко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 156с.

 33. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків, заподіяних суб'єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В.Горевий, А.Куліш // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 10. – С. 39-42.


КАФЕДРА РОСІЙСЬКОЇ МОВИ


 1. Заимствования из общелитературного языка как один из источников пополнения компьютерного жаргона / В.А.Завгородний //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 118-119.

 2. Значение обобщений в формировании лингвистической компетенции студентов-иностранцев / Т.О.Дегтярёва // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 79-80.

 3. К вопросу о культуре речевого общения / А.В.Роденко //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 136-137.

 4. К вопросу об аутентичности в обучении иностранных студентов / А.В.Роденко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 122-123.

 5. Коллективные формы работы и их роль в активизации познавательной деятельности студентов-иностранцев / А.В.Шевцова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 78-79.

 6. Коммуникативная компетенция как центральная категория коммуникативной лингвистики и лингводидактики / В.А.Завгородний // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 82-83.

 7. Концептуальная система и категории предельных оснований русских народных волшебных сказок / Н.А.Пилипенко-Фрицак //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 120-121.

 8. Краткий грамматический русско-фарси словарь для студентов-иностранцев подготовительного отделения / Состав.: Т.О.Дегтярёва, О.Н.Скварча. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 29 с.

 9. Литературная норма и речевая практика / Н.А.Тубол //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 124-125.

 10. Материалы по развитию связной речи (на основе текстов изучаемых дисциплин) для студентов-иностранцев 1-4-х курсов гуманитарного профиля / Состав.: А.В.Роденко, Н.А.Тубол. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 87 с.

 11. Межпредметная координация как основа для разработки методических требований к итоговому контролю / И.М.Шевченко //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 85-86.

 12. Моделирование в практике преподавания РКИ / О.П.Конек //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 71-72.

 13. Навчальні матеріали з розвитку зв'язного мовлення для студентів-іноземців економічного профілю / Уклад. О.П.Коньок. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 83 с.

 14. Навчальні матеріали з розвитку професійного мовлення для студентів-іноземців підготовчого відділення (технічний профіль) /Уклад.: О.П.Коньок, А.В.Шевцова, І.М.Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 66 с.

 15. Об основных чертах русского языка в будущем / О.Н.Скварча // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 114-115.

 16. Обобщающие таблицы по грамматике русского языка для студентов подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост.: Н.А.Ворона, Т.О.Дегтярева, Н.Л.Дунь, О.Н.Скварча. –2-е изд. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 99 с.

 17. Особенности вводного курса русской фонетики в современных условиях обучения иностранцев в Украине / Е.А.Голованенко, А.И.Киселева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 126-127.

 18. Польське питання в Україні (за матеріалами публіцистики С.Єфремова в газеті "Рада" (1906-1914рр.)) / Н.О.Ворона // Вісник Луганського педагогічного національного університету. – 2008.

 19. Поэтапное представление материала при изучении глаголов движения / Н.А.Пилипенко-Фрицак // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 86-87.

 20. Проблема выбора учебных материалов при обучении иностранных учащихся медицинского профиля на начальном этапе обучения / О.Н.Скварча // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 75-76.

 21. Проблемы обучения диалогическому дискурсу в иноязычной аудитории / О.П.Конек // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 108-109.

 22. Професійна позиція сучасного педагога як чинник гуманістичної освіти / М.С.Казанджиєва // Педагогічні науки: збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008.

 23. Речь как способ оформления мысли / И.М.Шевченко //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 107.

 24. Русско-англо-китайский словарь к элементарному курсу русского языка для студентов подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Уклад.: Т.О.Дегтярёва, Н.Л.Дунь, Н.А.Тубол. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 55 с.

 25. Русско-англо-франко-китайский словарь по научному стилю речи (медицинский профиль) для студ.-иностранцев подготовительного отделения / Сост.: О.Н.Волкова, Е.А.Голованенко, В.А.Завгородний, И.М.Шевченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 35 с.

 26. Русско-украинско-английский словарь по информатике для студ.-иностранцев технического профиля обучения / Сост. О.П.Конек. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 67 с.

 27. Сверхтекст. Гипертекст. Интертекст: общее и различия /Н.А.Пилипенко-Фрицак // Мова і культура : XVI Міжнародна наукова конференція. – К.: Видавничий Дім Дм. Бураго, 2008.

 28. Совершенствование самообразовательной деятельности студентов как основной в структуре современного образования /О.М.Волкова, И.Б.Иванова // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: III Международная научно-методическая конференция. – Брест: БрГУ, 2008.

 29. Сознательно-активный метод как основной метод в обучении иностранными языками / Т.О.Дегтярева // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 110-111.

 30. Страноведческие тексты на занятиях по русскому языку /Е.Ю.Бурнос // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 106.

 31. Текст «Слово о полку Игореве» как материал для изучения истории русского языка / О.М.Волкова, И.Б.Иванова // "Слово о полку Ігоревім" та його епоха (Словознавство. Вип. ІІ) матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції (Суми-Путивль, 7-9 червня 2007р.).– К.; Суми; Путивль: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 267-274.

 32. Учебная лекция как один из видов обучения профессиональному общению / Е.Ю.Бурнос // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 83-84.

 33. Учебные материалы по вводному фонетико-грамматическому курсу русского языка для студ. подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост.: Т.О.Дегтярева, Н.Л.Дунь, О.Н.Скварча, А.В.Шевцова, И.М.Шевченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 68 с.

 34. Учебные материалы по развитию профессиональной речи для студентов-иностранцев подготовительного отделения (технический профиль) / Сост.: О.П.Конек, А.В.Шевцова, И.М.Шевченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – Ч. 1. – 72 с.

 35. Учебные материалы по развитию речи для студентов-иностранцев экономического профиля / Уклад. О.П.Конек. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 82 с.

 36. Учимся слушать и произносить по-русски правильно: учебно-методические материалы для студентов-иностранцев подготовительного отделения / Сост.: Е.А.Голованенко, Н.Л.Дунь. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 82 с.

 37. Формирование литературоведческой компетенции студентов-иностранцев при обучении чтению художественных текстов /А.В.Шевцова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 116-117.

 38. Фразеологогизмы при обучении русскому языку иностранных студентов / Н.А.Тубол // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 77-78.

 39. Функции цвета в повести-феерии А.С. Грина «Алые паруса" /Т.О.Дегтярёва // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования : III Международная научно-методическая конференция. – Брест: БрГУ, 2008.

 40. Экскурсия как средство формирования языковой и культурологической компетенции иностранных учащихся / Н.Л.Дунь //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –Ч. ІІІ. – С. 81-82.

 41. Этапы контроля диалогической речи на начальном этапе обучения РКИ / Н.Л.Дунь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 112-113.

 42. Я буду доктором! I shall be a doctor! Учебно-методические материалы по русскому языку для иностранных студентов медицинского института с английским языком обучения / Сост.: Е.Ю.Бурнос, Н.А.Пилипенко-Фрицак. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 90 с.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка