Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка4/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ


 1. Методичні вказівки на тему "Техніка безпеки та профілактика спортивного травматизму студентів на заняттях з фізичної культури і спорту" для студентів денної форми навчання / Уклад.: В.І.Денисенко, С.М.Пєсоцький, В.Ф.Котов, О.В.Лисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 2. Особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу з фізичного виховання: проблемні питання практики застосування / А.Є.Сірик // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.134-136.

 3. Особливості тренування юних біатлоністів на етапі поглибленої спортивної підготовки / А.О.Бурла, В.Ф.Котов, В.М.Бойко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 145-146.

 4. Отношение студентов к физической культуре и спорту /Ю.К.Берест // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 126-127.

 5. Проблема професійної підготовки фахівців з футзалу /В.І.Денисенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 130-132.

 6. Розвиток гнучкості у студентів на заняттях з фізичної культури / О.В.Лисенко, О.М.Бурла // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 147-149.

 7. Розвиток швидкісних здібностей у боксерів / О.М.Бурла, О.О.Ігошев // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 149-151.

 8. Роль синергетичної парадигми в освіті / А.П.Возний //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 104-106.

 9. Синергетика и образование / А.П.Возный // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 161-163.

 10. Як перебороти страх перед водою при навчанні плавання /О.М.Бурла, А.В.Марченко, А.О.Малигін // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С.155-158.


КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ


 1. Библейско-религиозные мотивы и отреченная литература: история взаимоотношений и борьбы в украинской духовной жизни XVI-XVIII ст. (к истории исследования проблемы) / В.Н.Вандышев //BIBLIA w kulturze europejskiej. – Warszawa: VIZIA PRESS&IT, 2008. – S. 287-297.

 2. Біоетика. Вибрані проблеми: навч. посіб. / В.С.Сломський; відп. ред. В.М. Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 104 с.

 3. Біотехнології й людина: ідеологія і практика / В.М.Вандишев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – Вип. 34. – С. 87-93.

 4. Влияние творчества на мировоззрение художника / А.А.Сынах // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 86-89.

 5. Деякі філософсько-світоглядні та техніко-економічні аспекти біоетики (післямова відповідального редактора) / В.М.Вандишев //Біоетика. Вибрані проблеми : навч. посібник / В.С.Сломський ; відп. ред. В.М. Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 90-98.

 6. Дещо про проблему існування у метафізиці / О.М.Кобяков, А.І.Долгодуш // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 102-103.

 7. До питання про філософію й семасіологію поняття істини /В.М.Вандишев // Pogranicze-Пограниччя. Polska-Ukraina: Rocznik naukowy. – Дрогобич-Люблін: Вид-во "Коло", 2008. – № 2. – С. 73-87.

 8. Дослідження I.Я.Франком історико-культурного та філософського аспектів феномену релігії у контексті сучасної освіти /В.М.Вандишев // Czlowiek w procesie wychowania: Wspolczesne dylematy pedagogiki. – Lublin: WSEI, 2008. – S. 17-27.

 9. Законодавство України про релігію і церкву: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.В.Опанасюк. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с.

 10. Истина в антропологическом измерении: научные и вненаучные аспекты / В.Н.Вандышев // Філософсько-антропологічні студії 2008. Філософська антропологія та сучасність (пам'яті В.Г.Табачковського). – К.: Стилос, 2008. – С. 236-243.

 11. Людська ситуація: стале і плинне: (від відповідального редактора) / В.М.Вандишев // Філософські есе. Вибрані філософські проблеми: монографія / П.Даріуш ; відп. ред. В.М. Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 4-8.

 12. М.О.Максимович і В.І.Даль: філософування філологів /В.М.Вандишев // Дні науки філософського факультету-2008: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2008 року): матеріали доповідей та виступів. – К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2008. – Ч. VIIІ. – С. 13-15.

 13. Методичні вказівки до вивчення теми "Гносеологія та методологія наукового пізнання" для студентів та аспірантів усіх спеціальностей денної форми навчання / Уклад. О.І.Швирков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 14. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисциплін "Філософія", "Релігієзнавство", з теми "Біблія як релігійно-історична та літературна пам'ятка" для студентів усіх форм навчання /В.П.Глушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

 15. Некоторые аспекты формирования картины мира Миколая Коперника / В.Н.Вандышев // Філософські пошуки. – Львів-Одеса: Cogito; Видавництво "Центр Європи", 2008. – Вип.ХХVІІ. – С. 240-247.

 16. Ноосфера и цивилизационные процессы / В.Н.Вандышев //Ноосферология: наука, образование, практика. NOUS'2008: материалы Международной научной конференции к 145-летию В.И.Вернадского (ТНУ, 27-29 мая 2008). – Симферополь: Изд. Дом "Энергия Дельта", 2008. – С. 30-32.

 17. Ноосферные представления Г.С.Сковороды / В.Н.Вандышев //Сталий розвиток в контексті проблем формування особистості та ідей Г.С.Сковороди: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції в межах Великого Проекту "Григорій Сковорода - 300", 16-17 жовтня 2008 р. – Х., 2008. – С. 247-250.

 18. Особенности формирования художественного образа /В.Н.Вандышев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – Вип. 32. – С. 53-65.

 19. Плани семінарських занять з курсу "Логіка" з методичними вказівками до їх підготовки, прикладами завдань та рішень для студентів гуманітарного факультету спеціальності "Правознавство" денної форми навчання / Уклад.: Т.О.Козинцева, І.В.Єременко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 20. Проблема свободы, веры и истины в контексте славянского мировосприятия / В.Н.Вандышев // Filozofia slowianska na przelomie wiekow. – Warszawa : VIZIA PRESS&IT, 2008. – S. 345-360.

 21. Системность образования и ее место в учении Миколая Коперника / В.Н.Вандышев // Філософсько-антропологічні студії-2008.– К.; Д. : "Стилос": ДНУ, 2008. – С. 44-54.

 22. Соціологія і семасіологія художнього образу / В.М.Вандишев // UCRAINICA III. Soucasna ukrajinistika : Problemy jazyka, literatury a kultury. 2 cast. – Olomouc : UP v Olomouci, 2008. – P. 441-445.

 23. Університетська ідея у витоках, або Болонський процес у ХХІ столітті / О.М.Кобяков // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 52-53.

 24. Учение о ноосфере в свете перспективы истории (новое в финалистских предст.) / В.Н.Вандышев // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2008. – № 815. – С. 3-9.

 25. Філософія. Історія філософії. Антропологія. Культура і цивілізація: Конспект лекцій / Уклад. В.М.Вандишев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 204 с.

 26. Філософія в університеті / А.Є.Лебідь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 78-80.

 27. Юліан Вассиян: історія, історіософія, історична пам'ять /В.О.Артюх // Сумська старовина. – 2008. – № XXV. – С. 229-238.

 28. Ideologia i praktyka uczenja Jerzy z Drohobycza w kontekscie jego epoki / В.М.Вандишев // Parerga: Miedzynarodowe Studia Filozoficzne. – Warszawa: WSFiZ, 2008. – T. 3. – S. 169-184.

 29. Мiкоlаy Кореrnik tworca nоwеgо nieba / В.М.Вандишев //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 21-25 квітня 2008 року. Конференція присвячена Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.4. – С. 71-75.

ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІМІЇ


 1. Анализ основных методов определения почвенного состава /Т.С.Клепальская, О.В.Коваленко, И.Г.Воробьева // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –Ч.1. – С. 27.

 2. Анализ почв и природных вод с использованием ионоселективных электродов / И.А.Рой, Н.Д.Кадацкий, А.П.Манжос //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 23.

 3. Биологическая и биоорганическая химия: учеб. пособие /А.А.Мардашко, Л.М.Миронович, Г.Ф.Степанов. – К.: Каравелла, 2008. – 244 с.

 4. Біоорганічна хімія (скорочений курс): навч. посібник /Л.М.Миронович. – К.: Каравела, 2008. – 184 с.

 5. Виртуальный курс химии в дистанционном обучении /Л.И.Марченко, Т.В.Дыченко, Ю.В.Лицман // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 23-24.

 6. Влияние нефтяного загрязнения на окружающую среду /Р.В.Костюченко, Ю.П.Шаповалова, Т.В.Дыченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 26.

 7. Гідратація CaSО40,5H2O, одержаного при розкладанні апатиту / О.Г.Аблєєв, А.С.Карабаза, Л.І.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – C. 21.

 8. Екологічний стан та буферні властивості rрунтів залежно від актуальної кислотності / Л.І.Марченко, С.Б.Большаніна, О.Г.Аблєєв //Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2008. – № 5.

 9. Изучение кинетики гидролиза сахарозы в присутствии бромистоводородной кислоты / А.С.Кулиш, С.Ю.Лебедев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 25.

 10. Исследование интерполимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани, содержащей полиэтилентерефталат и поликапроамид / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Материалы I Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по химии и химической технологии, (23-25 апреля). – К., 2008. – С. 174.

 11. Исследование кинетики гидролиза сахарозы в растворах серной кислоты / С.Ю.Лебедев, Т.А.Хижняк, А.С.Кулиш // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 112-115.

 12. Конспект лекций по курсу "Общая химическая технология" для студентов специальности 6.090200 всех форм обучения / Сост.: И.Г.Воробьева, Л.М.Миронович. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – Ч. 5.– 44 с.

 13. Контактная коррозия / А.Н.Ушакова, Ю.В.Калюжный, Л.С.Манжос // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 22.

 14. Методи узагальнення і систематизації знань учнів з органічної хімії / Ю.В.Ліцман // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми, 2008. – С. 71-72.

 15. Медична хімія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М.Миронович, О.О.Мардашко. – К.: Каравела, 2008. – 168 с.

 16. Методичне забезпечення викладання хімічних дисциплін за кредитно-модульною системою / Ю.В.Ліцман, Л.І.Марченко, Т.В.Диченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 103-104.

 17. Методические указания по курсу "Химия" на тему "Основные понятия и законы химии" для студ. подготовительного отделения факультета по работе с иностранными гражданами / Сост. Т.В.Дыченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 62 с.

 18. Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашніх завдань з курсу "Хімія" для студентів спеціальності "Прикладне матеріалознавство" денної форми навчання / Уклад. Ю.В.Ліцман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 70 с.

 19. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Хімія" для студентів спеціальності "Прикладне матеріалознавство" денної форми навчання. Огляд хімії елементів / Уклад. Ю.В.Ліцман. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 28 с.

 20. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Медична хімія" для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання. Кислотно-основні рівноваги та комплексоутворення в біологічних рідинах / Уклад.: О.П.Манжос, Т.В.Диченко, Л.М.Миронович. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 59 с.

 21. Методичні вказівки з курсу "Хімія" на тему "Основні поняття та закони хімії" для студ. підготовчого відділення факультету по роботі з іноземними громадянами / Уклад. Т.В.Диченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 62 с.

 22. О довузовской подготовке по химии на подготовительном отделении факультета по работе с иностранными гражданами (ФРИГ) /Т.В.Дыченко, Л.И.Марченко, Ю.В.Лицман // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 71-72.

 23. Оптимізація процесів перекристалізації та фазовий перехід CaSO4.0,5H2OCaSO4.2H2O у розчинах фосфорної кислоти, що містить Al2O3 / Л.І. Марченко, С.Б. Большаніна, О.Г.Аблєєв // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Суми, 2008. – №3(19). – С. 137-142.

 24. Пленкообразующие связующие на основе продуктов окислительной полимеризации в коспозициях аллиловых эфиров и фумаратов / Т.В.Дыченко, В.Г.Сыромятников // Композиционные материалы в промышленности: материалы XXVIII Международной конференции, (26-30 мая). – Ялта, 2008.

 25. Полимерная композиция на основе отходов зонтичной ткани. Исследование температурных режимов экструзии / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 4. – С. 47-50.

 26. Політетрафлуоретилен і матеріали на його основі /Х.В.Берладір, В.Є.Котенко, Ю.В.Ліцман // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 24.

 27. Получение полимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани / А.А.Павленко, Л.М.Миронович // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 19.

 28. Развитие современной концепции преподавания аналитической, физической и коллоидной химии для студентов экологического профиля обучения / Л.М.Миронович, И.Г.Воробьева //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 101-102.

 29. Реакционная способность гидразино-1,2,4-триазинов и триазоло [3,4-с]1,2,4-триазинов с карбонильными соединениями /Л.М.Миронович, М.В.Костина, С.М.Ефименко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте: Международная научно-практическая конференции, 20-30 июня. – Одесса, 2008. – Т. 4. – С. 33-36.

 30. Реакционная способность 5-оксо-3-тиоксо-6-R-2Н,4Н-1,2,4-триазинов / М.В.Костина, С.М.Ефименко, Л.М.Миронович //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 20.

 31. Сушка термолабильных порошкообразных материалов в аппаратах взвешенного слоя / Н.П.Юхименко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 51-52.

 32. Тестові завдання з хімії. Ч.1. Загальні закони хімії. Будова речовини. Окисно-відновні реакції / Уклад.: Л.І.Марченко, О.П.Манжос, Л.С.Манжос. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 61 с.

 33. Физико-механические и электрические свойства полимерной композиции на основе полиэтилентерефталата и поликапроамида /Л.М.Миронович, А.А.Павленко // ВМС-2008: VI Открытая украинская конференция молодых ученых по высокомолекулярным соединениям (33 сентября - 3 октября). – К., 2008. – С. 70.

 34. Физико-механические свойства полимерной композиции на основе отходов зонтичной ткани, содержащей полиэтилентерефталат и поликапроамид / Л.М.Миронович, А.А.Павленко // Современные проблемы химии: IX Всеукраинская конференция студентов и аспирантов, 14-16 мая. – К., 2008. – С. 215.

 35. Физическая химия: Конспект лекций / Сост. С.Ю.Лебедев. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 36. 4-Амино-3-гидразино-5-оксо-H-Р-1,2,4-триазины в реакциях с карбонильными соединениями / Л.М.Миронович, С.М.Ефименко, М.В.Костина // Современные проблемы химии: IX Всеукраинская конференция студентов и аспирантов, 14-16 мая. – К., 2008. – С. 65.

 37. Oxidative polymerization in system: allyl ethers and fumarates /T.Dychenko, V.Syromyatnikov // V Polis- Ukraian conference Polymers of special applications, Radom-Swieta Katarzyna, Poland, June 17-19, 2008. – 2008. – P. 32.


КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ


 1. Автоматизация проектно-конструкторских работ на примере расчёта деталей пластинчатого насоса / Е.А.Омеляненко, І.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 79.

 2. Автоматизоване створення об'ємного зображення та конструкторської документації для виготовлення діючої моделі безмуфтового кривошипного преса / В.С.Запорожченко, В.Г.Концевич, Є.В.Іванов, О.В.Лазоренко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 91.

 3. Аналіз розвитку Інтернет-технологій в навчанні / І.В.Баранова, О.І.Салтикова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С.15-17.

 4. Визначення оптимального складу насосної станції системи комунального водопостачання / В.Г.Неня, А.О.Євтушенко, М.І.Сотник, С.О.Хованський // Вісник Кременчуцького державного політехнічного ун-ту ім. М. Остроградського. – 2008. – № 4(51), Ч. 1.

 5. Використання Інтернет-технологій в дистанційному навчанні /І.В.Баранова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 11-12.

 6. Вирішення інженерних задач за допомогою пакета CosmosWorks / К.Г.Симоненко, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 89.

 7. Влияние резонансных характеристик на производительность и энергопотребление поршневого компрессора / Н.О.Зинченко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 101.

 8. Геометрическая оптимизация двухконтурного плоского рычажного механизма / Н.А.Павленко, Д.П.Дрягин, В.Г.Неня //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 82.

 9. Геометричне моделювання процесу регулювання закритої висоти безмуфтового преса / В.С.Запорожченко // Наукові нотатки ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2008. – Вип.22, Ч. 2.

 10. Динамика газозатворных импульсных торцовых уплотнений гидромашин / Е.Г.Кузнєцов // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji "Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008". – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 11. Застосування інформаційних технологій під час підготовки фізичного експерименту / Д.В.Корнієнко, В.В.Ткаченко, І.О.Ковальов, А.В.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 87.

 12. Зовнішнє проектування відцентрових насосів / В.Г.Неня, В.П.Захарченко // Промислова гідравліка і пневматика. – 2008. – №1(19).

 13. Интервальный способ определения рассеяния энергии и собственной частоты колебательной системы / М.Б.Опрыско, Э.Г.Кузнецов, И.Д.Пузько // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 83.

 14. Использование информационных технологий в организации самостоятельной подготовки студентов / Э.Г.Кузнецов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 8-9.

 15. Інтервальний спосіб параметричної ідентифікації коливальних систем / М.С.Назаров, І.Д.Пузько, Е.Г.Кузнецов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 84.

 16. Інформаційна модель для зовнішнього проектування динамічного насосу / В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 74.

 17. Інформаційні технології при реалізації індивідуального підходу до навчання / С.А.Щеглов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій : збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 9-10.

 18. Контурозвенная закономерность и структурно-конструктивная оптимизация механизмов и машин / Д.П.Дрягин // Збірник матеріалів I Міжнародної конференції по проблемах надійності машинобудівної продукції, жовтень 2008 р. – Львів: Львівська політехніка, 2008.

 19. Критеріальний аналіз відводних пристроїв насосів гідродинамічного принципу дії / О.В.Вертячих, М.В.Карапузова, В.Г.Неня, А.В.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 108.

 20. Математическое моделирование гидравлических потерь в проточной части центробежных насосов с открытыми и полуоткрытыми рабочими колёсами / В.В.Шендрик // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji "Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008". – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 21. Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине "Основы программирования и алгоритмические языки" для студентов специальности "Информационные технологии проектирования" заочной формы обучения / Состав.: С.М.Ващенко, А.В.Смирнов. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 23 с.

 22. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Інженерна графіка" для студ. інженерних спец. денної форми навчання (ІV, V, VI модулі) / Уклад. Л.М.Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 126 с.

 23. Методичні вказівки для виконання обов'язкових домашніх завдань з курсу "Інженерна та комп'ютерна графіка" для студ. 7.080402 "Інформаційні технології проектування" денної форми навчання. Модуль 3. Комп'ютерна графіка / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

 24. Методичні вказівки для використання графічної роботи з комп'ютерної графіки (модуль 7) для студентів усіх спеціальностей інженерного факультету денної форми навчання / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 63 с.

 25. Методичні вказівки для використання графічної роботи з курсу "Нарисна геометрія. Інженерна та комп'ютерна графіка" для студентів спеціальності 7.090101 "Прикладне матеріалознавство" денної форми / Уклад. О.І.Салтикова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 110 с.

 26. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Інженерна графіка" для студ. інженерних спец. денної форми навчання (ІV, V, VI модулі) / Уклад. Л.М.Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 126 с.

 27. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з нарисної геометрії для студентів інженерного факультету денної форми навчання (І, ІІ, ІІІ модулі) / Уклад. Л.М. Коротун. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 58 с.

 28. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Обчислювальна геометрія і комп'ютерна графіка" для студентів напряму 0802 "Прикладна математика" заочної форми навчання / Уклад. І.В.Баранова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 29. Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу "Видавничі системи" для студентів спеціальності "Інформаційні технології проектування" заочної форми навчання / В.В.Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 83 с.

 30. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів інженерного факультету денної форми навчання з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" / Уклад. В.С.Запорожченко. – Суми: Вид-во Вид-во СумДУ, 2008. – 31 с.

 31. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Інженерна графіка" для студ. інженерних спец. напрямів підготовки 0901 - Інженерне матеріалознавство, 0902 - Інженерна механіка, 0905 - Енергетика - заочної форми навчання /Уклад.: Л.М.Коротун, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 52 с.

 32. Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни "Нарисна геометрія" для студ. інженерних спец. напрямів підготовки 0901 - Інженерне матеріалознавство; 0902 - Інженерна механіка; 0905 - Енергетика - заочної форми навчання /Уклад.: Л.М.Коротун, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 41 с.

 33. Методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка", розділ "Комп'ютерна графіка" для студ. напрямів підготовки 050502 - Інженерна механіка; 050604 – Енергомашинобудування; 050403 - Інженерне матеріалознавство; 050403 - Комп'ютерні науки - заочної форми навчання / Уклад.: О.І.Салтикова, В.Г.Неня. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 90 с.

 34. Моделирование насосных ступеней для прогнозирования характеристик центробежных насосов / О.В.Алексенко // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji "Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008". – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 35. Моделі пасивних способів регулювання динамічних насосів /С.О.Хованський, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 76.

 36. Моделі характеристик для аналізу регулювання динамічних насосів / В.В.Положій, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 75.

 37. Модернізація привода кривошипного штампувального обладнання / В.С.Запорожченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 67-88.

 38. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів / Л.М.Коротун // Стратегічні питання світової науки: матеріали VI Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 2008.

 39. Накопители информации. Жесткие диски: учебное пособие по курсу "Архитектура компьютеров" для студентов специальности "Информационные технологии проектирования" дневной формы обучения / В.Г.Концевич, А.М.Лавренко, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумДУ, 2008. – 179 с.

 40. Насосные установки третьего подъема в жилищно-коммунальном хозяйстве / В.В.Зинченко, А.В.Неня, А.А.Руденко //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 52-59.

 41. Нова стратегія підготовки бакалаврів в умовах КМС /В.Г.Неня // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 57-58.

 42. Основы теории аннигиляции групповых и автодиконтурных кинематических цепей / Д.П.Дрягин // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 62-66.

 43. Особенности использования ERwin Data Modeler для проектирования информационных систем / М.А.Ивашина, В.Г.Концевич // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С.100.

 44. Особливості модульної системи організації навчального процесу та рейтингового контролю знань студентів / Л.М.Коротун //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 56-57.

 45. Практическое использование технологии VoIP /Н.В.Москаленко, И.В.Бубнов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 86.

 46. Преимущества электронных учебников как элементов современных образовательных информационных технологий /Р.А.Демченко, П.Н.Божок, В.В.Шендрик // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 98.

 47. Применение системной методологии IDEF0 на примере трёхмерного проектирования шестеренного насоса / Ю.А.Омеляненко, І.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 80.

 48. Программа распознавания образов с неоднородной цветностью / Д.А.Давыдов, Н.А.Жиленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 96.

 49. Программно-информационный комплекс анализа тепловых сетей / В.В.Красуля, В.Г.Неня // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 77.

 50. Разработка автоматизированного рабочего места методиста кафедры в соответствии с нормами Болонской декларации /О.И.Салтыкова, А.А.Семеняка // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 95.

 51. Расчёт усовершенствованных направляющих аппаратов многоступенчатых лопастных насосов / А.В.Неня // Промышленная гидравлика и пневматика. – 2008. – № 2(20).

 52. Розробка діючої моделі кривошипного преса з безмуфтовою системою вмикання / В.С.Запорожченко, В.В.Іванов, Є.В.Іванов, М.О.Зимин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 92.

 53. Розроблення варіантів проектів у системі Project Expert /І.Є.Моісеєнко, І.В.Бубнов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 85.

 54. Розроблення керуючого модуля для побудови моделей валів у системі AUTOCAD / Г.О.Пономаренко, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 88.

 55. Роль контроля в системе дистанционного обучения /О.І.Салтикова // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji "Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008". – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 56. Роль куратора у студентському житті першокурсників /О.В.Алексенко, С.М.Ващенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 93-94.

 57. Система оцінювання та мотивації самостійної роботи студента / О.В.Алексенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 100-101.

 58. Создание медиакомпонентов электронного учебника /С.А.Маликов, Д.В.Шенцев, В.В.Шендрик // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – C. 99.

 59. Сравнительный анализ долговечности цилиндропоршневой группы бесшатунных и шатунных механизмов движения /С.В.Копылов, Д.П.Дрягин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 81.

 60. Средства автоматизированного контроля знаний студентов по инженерной графике / Д.А.Давыдов, О.И.Салтыкова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 94.

 61. Створення модуля САПР корпусу циліндричного одноступеневого редуктора з використанням технології OLE /А.В.Єжова, Н.О.Жиленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 97.

 62. Створення твердотільних моделей машинобудівних виробів в Invertor / В.Г.Концевич, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 304 с.

 63. Строение персонального компьютера: учебное пособие. Ч.7. Оперативная память: классификация, устройство, настройка и диагностика / В.Г.Концевич, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 150 с.

 64. Строение персонального компьютера: учебное пособие. Ч. 8. Внутренний интерфейс персонального компьютера / В.Г.Концевич, М.В.Концевич. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 150 с.

 65. Структурування дисциплін / О.І.Салтикова // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 151-152.

 66. Сучасні технології навчання на основі самостійної роботи студентів / В.В.Шендрик // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 102-103.

 67. Сценарій розробки дистанційного курсу / О.І.Салтикова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 93.

 68. Твердотельное моделирование в Autodesk Inventor /В.Г.Концевич. – М.;Сп.б.;К.: ДиаСофт, ДМК Пресс, 2008. – 672 с. 

 69. Твердотільне проектування в машинобудуванні України /А.Ю.Сергієнко, Н.О.Зінченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 102.

 70. Тести на позиціювання для інженерних дисциплін /І.В.Бубнов, М.М.Коротун // Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji "Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008". – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 71. Тестування з використанням візуального матеріалу /М.М.Коротун, І.В.Бубнов // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 81-82.

 72. Технология работы с пакетом SolidWorks / И.В.Баранова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 78.

 73. Удосконалення безмуфтової системи вмикання кривошипних штампувальних машин / В.С.Запорожченко, М.О.Зимин, А.В.Запорожченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 90.

 74. Усовершенствование безмуфтового штамповочного оборудования для ОМД в машиностроении / В.С.Запорожченко //Materialy IV Miedzinarodowej naukowi-praktyczney konferencji "Strategiczne pytania swiatowej nauki - 2008". – Przemysl: Nauka i studia, 2008.

 75. Участь студентів у науковій роботі кафедри ІТП як засіб підвищення якості підготовки спеціалістів / В.С.Запорожченко, А.В.Запорожченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 95-96.

 76. Численное исследование течения жидкости в спиральных камерах, спроектированных по различным методикам /П.Н.Сухоребрый, С.А.Коваль, В.Г.Неня, А.Н.Кочевский // Проблемы машиностроения. – 2008. – Том 11, № 5-6. – С. 20-27.

 77. Complex modeling of centrifugal pump / В.Г.Неня, О.В.Алексенко, І.В.Баранова // 19 Mizinarodni konference "Hydroturbo 2008", Tisk, Top partners, s.p.o. – Чехія, 2008.

 78. Designing the curvilinear axial symmetric channels of turbomachines / А.М.Калашніков, М.В.Калінкевич, В.М.Ігнатенко // 19 Mizinarodni konference "Hydroturbo 2008", Tisk, Top partners, s.p.o. – Чехія, 2008.

 79. The optimal design of pumps wit open and semi-open impellers /В.В.Шендрик, С.М.Ващенко // 19-th International conference on hydro-power engineering. – Hrotovice, 2008.

 80. Theoretical and experimental investigation of return channels of turbomachines / А.М.Калашніков, М.В.Калінкевич, В.М.Ігнатенко //Motorization and power industry in agriculture. – Lublin, 2008. – Tym 10A.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка