Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка5/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


 1. Методика інтеграції конструкторсько-технологічного проектування машинобудівних виробів / В.А.Толбатов // Вісник інженерної Академії України. – 2008. – № 1. – С. 125-128.

 2. Методы и средства терапии и реабилитации: конспект лекций для студ. спец. 7.090804 "Физическая и биомедицинская электроника" дневной формы обучения / Сост. С.В.Соколов. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. - 118 с.

 3. Методологія створення бази знань життєвого циклу автономних енергогенеруючих установок / А.В.Толбатов, В.А.Толбатов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 140-146.

 4. Моделювання виробничих процесів промислових підприємств / В.А.Толбатов // Вісник Інженерної академії України. – 2008. – № 2. – С. 183-188.

 5. Морфологія сплаву Ті-41V-18AI після іонної імплантації та обробки НСЕП / С.В.Соколов, О.О.Базиль // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С.132-139.

 6. Оптимальне за енерговитратами формування моменту електродвигуна при нерухомому стані електромеханічної системи /І.В.Щокотова, О.І.Бережной, А.М.Щокотов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. –

С. 13-20.

 1. Оптимальное по энергозатратам управление процессом рабочего хода платформы летучей пилы / В.Д.Червяков, А.А.Паныч //Вісник Національного технічного університету "ХПІ". – Харків: НТУ ХПІ, 2008. – № 30. – С. 500-502.

 2. Принципы моделирования многодвигательных электроприводов / А.А.Безусская, А.В.Павлов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. –

С. 166-176.

 1. Формалізація інформаційних потоків на промислових підприємствах / В.А.Толбатов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2008. – № 1. – С. 163-166.

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА І ТЕХНОЛОГІЇ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ


 1. Анализ работоспособности шнека гранулятора зерна /Р.С.Лизогуб, В.А.Пчелинцев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 25.

 2. Влияние технологии получения углеволокнистого фторопластового композита на его влагопоглощение и служебные свойства / А.Ф.Будник, А.А.Томас, П.В.Руденко, О.А.Будник, А.А.Ильиных // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 88-93.

 3. Влияние технологии смешения компонентов на качество углефторопластовых композитов / П.В.Руденко, А.Ф.Будник //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 21.

 4. Выбор материала для штока компрессора марки 6ГШ2,5 - 25/5 - 60УЗ / С.А.Дворниченко, В.Н.Раб // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 29.

 5. Диффузионное изотермическое упрочнение поверхности штампового инструмента бором совместно с титаном / И.В.Горнухова, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 20.

 6. Исследование влияния термической и химико-термической обработки свойства режущего инструмента из быстрорежущих сталей / Л.И.Горбач, Е.Татаринова, Л.Ф.Руденко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 31.

 7. К вопросу об организации практики студентов в современных социально-экономических условиях / В.И.Сигова, А.Ф.Будник, Л.Ф.Руденко, С.В.Марченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 68-69.

 8. Кваліфікаційні роботи в матеріалознавстві: навч. посіб. /А.Ф.Будник, В.І.Сігова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 198 с.

 9. Кристалографія, кристалохімія та мінералогія: навчальний посібник / В.О.Пчелінцев. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 226 с.

 10. Методи локальної поверхневої обробки деталей машин: навч. посіб. / В.І.Сігова, П.В.Руденко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 218 с.

 11. Наукова розробка оптимального технологічного процесу змішування компонентів вуглецево-фторопластової композиції з необхідними фізико-хімічними властивостями / П.В.Руденко, М.В.Бурмістр, А.Ф.Будник // Сучасні проблеми хімії: 9-та Всеукраїнська конференція студентів і аспірантів КНУ ім. Т.Г.Шевченка: збірка тез доповідей. – К., 2008. – С. 219.

 12. Неметалеві матеріали в сучасному суспільстві: навч. пос. /А.Ф.Будник, В.Б.Юскаєв, О.А.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 222 с.

 13. Новітні зварювальні технології для наплавлення / Т.С.Липова, В.В.Дудченко, С.В.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 23.

 14. О связи учебного процесса с производством / В.А.Пчелинцев, В.Н.Раб // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 62-63.

 15. Основи комп'ютерного матеріалознавства: навчальний посібник / В.І.Сігова, О.М.Алексєєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 207 с.

 16. Особливості зміцнення сполуками титану з азотом, вуглецем абразивостійкого чавуну / С.В.Марченко, О.В.Климов // Надтверді, композиційні матеріали та покриття: отримання, властивості, застосування: Четверта конференція молодих вчених та спеціалістів, присвячена 90-річчю НАН України та 100-річчю В.М.Бакуля. – К., 2008. – С. 145.

 17. Особливості структури білих зносостійких чавунів, легованих титаном і азотом / С.В.Марченко, О.В.Климов // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірник матеріалів ХІ Міжнародної науково-технічної конференції. – Запоріжжя, 2008. – С. 126.

 18. Повреждаемость основных деталей машин: учебно-методическое пособие / В.А.Пчелинцев, В.Н.Раб. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 137 с.

 19. Повышение долговечности стержней литейных форм /О.В.Лохоня, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 24.

 20. Повышение стойкости колеса рабочего центробежного компрессора / А.А.Волков, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 26.

 21. Повышение эксплуатационных свойств деталей зубчатых зацеплений / Е.А.Коломиец, В.И.Сигова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 27.

 22. Получение соединений титана с углеродом и азотом в белом абразивостойком чугуне / С.В.Марченко // Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы: труды конференции. – 2008. – С. 123.

 23. Пути расширения влияния научной деятельности университета на обеспечение качества образования его выпускников /А.Ф.Будник // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 88-90.

 24. Разработка уплотнительного углефторопластового композитного материала с требуемыми служебными свойствами технологией его получения / А.Будник, П.Руденко, О.Будник, А.Ильиных // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 1. – С. 299-306. – (Hervicon).

 25. Разработка физической модели критерия кавитационной стойкости / И.Н.Грузд, В.А.Пчелинцев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 30.

 26. Роль кураторов академических групп и студенческого актива в процессе внедрения кредитно-модульной системы обучения в СумГУ /Л.Ф.Руденко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 78-79

 27. Система технологій: навчальний посібник / В.І.Сігова, В.О.Пчелінцев, А.Ф.Будник, О.Й.Любич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 209 с.

 28. Способ определения эффективной растворимости азота в чугуне, легированном титаном / А.Ю.Журенко, Ю.М.Соловей, С.В.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 22.

 29. Створення твердотільних моделей машинобудівних виробів в Invertor / В.Г.Концевич, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 304 с.

 30. Тепломасоперенос в процесах і матеріалах дизайну матеріалів: навч. посіб. / А.Ф.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 159 с.

 31. Технологічні процеси зміцнення та АСУ ТП (лабораторні роботи, завдання для контрольних робіт і ІДЗ): навчальний посібник /В.І.Сігова, Л.Ф.Руденко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 197 с.

 32. Технологія отримання вуглецево-волокнистого фторопластового композиту та його вологовбирання і властивості /А.Ф.Будник, П.В.Руденко, О.А.Будник, А.Л.Томос, Г.А.Ільїних //Східно-Європейський журнал сучасних технологій. – 2008. – № 34. – С. 68.

 33. Типове обладнання термічних цехів та дільниць /А.Ф.Будник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 212 с.

 34. Управление свойствами углефторопластов технологией их термической обработки / А.А.Ильиных, А.Ф.Будник // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету: конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 28.

 35. Фізика та механіка трибодизайну матеріалів: навчальний посібник / А.Ф.Будник, В.Б.Юскаєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 203 с.

 36. Фізико-хімічні умови процесу титанування азотованих сплавів у середовищі хлору / Н.А.Курило, В.Г.Хижняк, В.І.Сігова, С.В.Марченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 29-33.


KАФЕДРA ПРИКЛАДНОЇ ГІДРОАЕРОМЕХАНІКИ


 1. Аналитическое описание жизненного цикла энергопотребляющего оборудования / Ю.Я.Ткачук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 133.

 2. Аналіз енергоефективності систем енергозабезпечення ВНЗ /С.В.Сапожніков, Ю.А.Коленченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 138.

 3. Аналіз способів регулювання роботи насосних станцій комунального водопостачання / М.І.Сотник, С.О.Хованський, О.І.Дужак // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 152-156.

 4. Вимоги до проектування насосних станцій системи комунального водопостачання / М.І.Сотник, О.І.Дужак, С.О.Хованський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 135.

 5. Влияние геометрических параметров на радиальные гидродинамические силы в щелевых уплотнениях центробежных насосов / А.Н.Гулый, А.Н.Зубахин // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 130.

 6. Енергетичне обстеження та визначення напрямків підвищення енергетичної ефективності об'єктів комунальної власності /С.С.Антоненко, А.С.Мандрика // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 122-125.

 7. Енергозберігаючі технології в комунальному господарстві /А.А.Ромась, А.С.Мандрика // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 136.

 8. Звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження нетрадиційних шляхів перетворення енергії в рідинах і газах та створення на їх основі прогресивного обладнання для гідропневмосистем": заключний /Керівник НДР І.Ковальов; автор. кол.: І.Ковальов, А.Євтушенко, О.Гулий, О.Гусак, М.Сотник, В.Неня, А.Папченко, І.Каплун, О.Зубахін, К.Хацько, А.Неня, В.Панченко, О.Шепеленко, О.Моргаль, С.Ковальов, М.Овчаренко, С.Хованский, В.Зінченко, А.Маневська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 102 с.

 9. Изучение неравномерности водопотребления на Сумском горводоканале / Д.А.Лысенко, Ю.Я.Ткачук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 132.

 10. Исследование динамических характеристик роторов центробежных насосов на переходных режимах / А.Н.Гулый, К.А.Хацко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 109.

 11. Комбинированное использование вихревого и лопастного рабочих процессов в СВН типа "Turo" / А.А.Евтушенко, А.С.Моргаль, В.А.Панченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 124.

 12. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Гидравлика, гидро- и пневмоприводы" для студентов направления подготовки 6.050502 "Инженерная механика" заочной формы обучения / Состав.: В.Ф.Герман, Э.В.Колисниченко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 19 с.

 13. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Об'ємні гідро- і пневмомашини та передачі" для студентів напряму 0902 "Інженерна механіка" денної та заочної форм навчання /С.П.Кулініч, О.С.Ігнатьєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 14. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Гідравліка, гідро- та пневмоприводи" для студентів напряму підготовки 6.050502 "Інженерна механіка" денної форми навчання / Уклад.: В.Ф.Герман, Е.В.Колісніченко, М.М.Олада. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37 с.

 15. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Теорія автоматичного керування та динаміка гідро- і пневмосистем" для студ. спец. 6.090209 "Гідравлічні та пневматичні машини" усіх форм навчання / Уклад.: С.П.Кулініч, О.Г.Гусак, А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 16. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Реологія робочих рідин" на тему "Визначення реологічних характеристик неньютонівських рідин" і виконання контрольної роботи з дисципліни "Гідроаеромеханіка нафтових і газових комплексів" для студ. напряму 0902 "Інженерна механіка" усіх форм навчання / Уклад.: О.Г.Гусак, С.П.Кулініч. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 35 с.

 17. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи на тему "Дослідження нелінійних систем методом фазової площини" з курсу "Теорія автоматичного керування та динаміка гідро- і пневмосистеми для студентів спеціальності 7.090209 денної і заочної форм навчання / Уклад.: О.Г.Гусак, С.П.Кулініч. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 18. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни "Моделі та методи оптимізації" на тему «Розрахунок екстремуму функції методами ділення інтервалу навпіл, Фібоначчі, «золотого перетину», Ньютона» для студентів спеціальності 7.000008 «Енергетичний менеджмент» / Уклад. А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 19. Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з дисципліни "Теорія турбомашин" з теми «Розрахунок енергетичних та конструктивних параметрів теплогенеруючих агрегатів багатофункціонального призначення» для студентів напряму 0902 "Інженерна механіка" усіх форм навчання / Уклад. А.А.Папченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 20. Насос для нефтеперерабатывающих производств НД 300-100 /Е.А.Вертячих, В.Ф.Герман // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 105.

 21. Насосы для перекачивания сокостружечной смеси СКС 600-25 / Д.А.Каминский, Э.В.Колисниченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 122.

 22. Об экономической эффективности использования насосного агрегата на протяжении его жизненного цикла / С.Луговая, П.Ольштынский // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 359-364. – (Hervicon).

 23. Определение требуемой величины момента скорости потока перед рабочим колесом по известной величине момента скорости за ним / А.А.Евтушенко, А.Г.Гусак, В.А.Панченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 127.

 24. Особенности моделирования водораспределительных сетей коммунального хозяйства / В.В.Зинченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С.135-140.

 25. Оценка кавитационных качеств свободновихревых насосов /А.И.Котенко, В.Ф.Герман // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 93-105.

 26. Оценка экономической целесообразности внедрения высокооборотных динамических насосов с прямым электроприводом /А.А.Остапенко, А.Н.Гулый // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 110-111.

 27. Підвищення ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів у загальноосвітніх школах / А.С.Мандрика, М.І.Сотник, С.С.Антоненко, С.В.Сапожніков // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 147-151.

 28. Повышение энергоэфективности насосного оборудования горно-обогатительных комбинатов / С.М.Ванеев, А.А.Евтушенко, С.В.Сапожников, В.А.Соляник // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 126-134.

 29. Рационализация энергопотребления в условиях неравномерности коммунального водопотребления / Ю.Я.Ткачук //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 134.

 30. Результати енергетичного обстеження систем водопостачання бюджетної установи / О.С.Талан, А.С.Мандрика // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 137.

 31. Результаты экспериментального исследования свободновихревого насоса с малым значением коэффициента быстроходности / А.И.Котенко, А.А.Папченко, А.А.Котенко, С.В.Чмут //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С.123.

 32. Розроблення багатофункціонального теплогенеруючого агрегату-гомогенізатора для приготування біологічних добавок /А.О.Євтушенко, С.Ф.Ковальов, М.С.Овчаренко, А.А.Папченко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 125-126.

 33. Современные нанотехнологии и перспективы их использования в гидроаэромеханике / Ю.Я.Ткачук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 114.

 34. Создание вертикального осевого насоса с лопастной системой типа НР для интенсификациии технологического процесса получения аммофоса / А.Г.Гусак, А.А.Евтушенко, И.В.Островский, А.А.Папченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 47-51.

 35. Состояние исследования и реализации теплогенерирующих агрегатов / А.А.Евтушенко, С.Ф.Ковалев, М.С.Овчаренко, А.А.Папченко // Вісник Сумського державного університету. Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 86-91.

 36. Течія рідини в зазорі циліндр-поршень аксіально-поршневого насоса / О.А.Демченко, С.П.Кулініч // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 112.

 37. Устойчивость работы коллектора гидросбива окалины /Д.Г.Шушков, А.С.Игнатьев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 113.

 38. Шляхи підвищення напірності ступені заглибного свердловинного насоса / А.О.Євтушенко, І.П.Каплун, О.О.Шепеленко, А.О.Шиян // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С.115.


КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОЛОГІЇ


 1. Альтернативные источники энергии / Л.Д.Пляцук, Л.В.Пляцук, О.Ш.Хабиб // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 157.

 2. Аналіз технологій очистки гальванічних стоків в Україні /Л.Д.Пляцук, О.С.Мельник // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 116-121.

 3. Біосферні та природні заповідники і національні природні парки в системі ПЗФ України / Т.М.Кузьміна // Михайлівська цілина - 80 років: Міжнародна науково-практична конференція. – Суми, 2008.

 4. Визначення гідравлічного опору в апаратах з крупнодірчастими провальними тарілками / Л.Л.Гурець, І.С.Козій //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 119.

 5. Визначення гідравлічного опору відцентрового тепломасообмінного апарата / Л.Д.Пляцук, Д.О.Лазненко, С.В.Сидоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 31-37.

 6. Визначення фітотоксичності деяких технологій біорекультивації нафтозабруднених грунтів / Ю.А.Головчук, Т.С.Рєпіна // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.129.

 7. Використання апаратів з дірчастими провальними тарілками для очистки промислових газів / І.С.Козій // Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів: Міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, 2008.

 8. Влияние кадмия на биоту / Н.І.Андрієнко, Л.Д.Пляцук //Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів: Міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, 2008.

 9. Вторичное использование золошлаковых отходов ТЭЦ для строительства производства строительных материалов / Л.Д.Пляцук, В.М.Куровский, Д.С.Пилипенко, М.А.Шабло // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 150-151.

 10. Геологія з основами геоморфології: навч. посіб. У 3 частинах /В.Д.Василега. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – 141 с.

 11. Геологія з основами геоморфології: навч. посіб. У 3 частинах /В.Д.Василега. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – 140 с.

 12. Геологія з основами геоморфології: навч. посіб. У 3 частинах /В.Д.Василега. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 3. – 99 с.

 13. Дослідження розвитку концептуальних засад екологізації виробництва (на прикладі раціонального використання енергоресурсів) / Е.Ю.Черниш, О.О.Рибалов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 139-140.

 14. Екологізація технологічних циклів, що використовують етанол / В.Л.Куценко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 144-145.

 15. Застосування роторних масообмінних апаратів у технологіях рекуперації летких розчинників / Д.О.Лазненко, С.В.Сидоренко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 120-121.

 16. Збірник завдань до практичних робіт з курсу "Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища" для студ. спец. 070801 усіх форм навчання. Розділ "Локальні моделі прогнозування техногенного навантаження на довкілля" / Уклад. О.О.Рибалов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 72 с.

 17. Использование ТБО, коммунальных стоков и органических отходов для получения высокорентабельного топлива - биогаза /Л.Д.Пляцук, В.М.Куровский, Е.С.Хомутова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 152-153.

 18. Изучение первого продукта переработки фосфогипса на гипсовое вяжущее / Е.В.Карпович, Э.А.Карпович // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 136.

 19. Изучение экологических аспектов производства циркония на СМНПО им. Фрунзе г. Сумы / В.В.Ивашина, М.А.Кунпан, Я.А.Наземцева, О.Е.Аверкова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 124-125.

 20. Интенсификация процессов очистки сточных вод физическими методами / Л.Л.Гурець, В.П.Кужель // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 127-128.

 21. Історичні етапи та сучасні тенденції розвитку логістики: екологічний аспект / І.І.Коблянська // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: тези Восьмої щорічної всеукраїнської наукової конференції, 22-23 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 45-47.

 22. Коефіцієнт 0,45 / В.О.Тюленєва // Географія, краєзнавство, туризм. – 2008. – № 6-8.

 23. Конспект лекцій з курсу "Охорона праці в галузі" для студ. економ. спец. усіх форм навчання / Уклад. А.Ф. Денисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 137 с.

 24. Локальная очистка поверхностных стоков с городских территорий / Е.М.Горишняк, В.Л.Куценко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 146-147.

 25. Методика моделирования экологических рисков при загрязненнии атмосферы / О.А.Бурла, Л.Д.Пляцук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 122-123.

 26. Методические указания к написанию раздела "Охрана труда" в дипломных работах для студентов-иностранцев экономических специальностей всех форм обучения / Сост. А.Ф.Денисенко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 40 с.

 27. Методичні вказівки для самостійного вивчення курсу "Безпека життєдіяльності людини" для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Уклад.: Л.А.Гладка, О.С.Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 54 с.

 28. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Біологія" для студентів третього курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / Уклад. С.М.Шевченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26с.

 29. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Міське комунальне господарство" для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / Уклад. О.С.Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 13 с.

 30. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Нормування антропогенного навантаження на природне середовище" для студентів 4-го курсу спеціальності 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" усіх форм навчання / Уклад. О.С.Дроздова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 31. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт та тестові питання з дисципліни "Урбоекологія" для студентів 4-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / Уклад. Н.І.Андрієнко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 32. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Загальна гідрологія" для студентів 1-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / Уклад. В.О.Тюленєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 33. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Загальна екологія" для студентів 3-го курсу спеціальності 6.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / Уклад. В.О.Тюленєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 34. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Метеорологія з основами кліматології" для студ. 1-го курсу спец. 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / Уклад. В.О.Тюленєва. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 35. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища" для студ. спец. 7.070801 "Екологія та охорона НС" заочної форми навчання / Уклад. О.Є. Аверкова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 53 с.

 36. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Процеси та апарати природоохоронних технологій" для студентів п'ятого курсу спеціальності 6.070801 заочної форми навчання. Р.2. Теплові процеси та обладнання. Масообмінні процеси та обладнання /Уклад. Л.Л. Гурець. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 21 с.

 37. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Геологія з основами геоморфології" для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" всіх форм навчання / Уклад. В.Л.Куценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 48 с.

 38. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу "Картографічні методи в екології" для студентів спеціальності 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" всіх форм навчання / Уклад. В.Л.Куценко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 46 с.

 39. Методичні вказівки до написання розділу "Охорона праці" в дипломних роботах для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / А.Ф.Денисенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.

 40. Многоуровневое управление структурообразований и собственной деградацией как основа синтеза композиционных материалов / Л.Г.Філатов // Наука та інновації: матеріали міжнародної конференції. – Вороніж: ВГАСУ, 2008. – Т. 1.

 41. Напрямки утилізації залізного купоросу / Л.Л.Гурець, І.І.Нитка // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.126.

 42. О переработке некондиционной сирийской фосфатной руды на фосфорную кислоту / Э.А.Карпович, С.В.Вакал, Н.И.Малий //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 137.

 43. Обследование работы газоочистной установки участка сатурации в цехе сложных удобрений / Э.А.Карпович, А.В.Силич, Н.И.Малий, А.А.Козельская // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 133.

 44. Определение составляющей экологического риска от группы точечных источников / В.В.Фалько, Л.Д.Пляцук, В.А.Долодаренко, А.В.Артамонова // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 110-115.

 45. Осаждение ионов тяжелых металлов при электрокоагуляционной очистке сточных вод гальванического производства / О.С.Мельник, В.В.Бойко // Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів: Міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, 2008.

 46. Оценка качества компонентов окружающей среды /Л.А.Гладкая, О.Н.Павленко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 156.

 47. Оценка эффективности систем обезвреживания /Л.Н.Назаренко, Н.И.Андриенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 115.

 48. Оцінка ефективності відновлення нафтозабруднених грунтів /А.А.Яковенко, Ю.А.Головчук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 130.

 49. Оцінка забруднення ґрунтів району відвалу фосфогіпсу сполук важких металів / І.О.Трунова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 138.

 50. Перетворення земних ресурсів - основна причина збільшення температури навколишнього середовища. Шляхи запобігання негативним наслідкам / Ю.М.Мар'їнських, К.Гузь // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 148-149.

 51. Перспективи впровадження рециклінгу відходів будівельної промисловості / Р.В.Нитка, Л.Д.Пляцук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 131-132.

 52. Плани лекційних і практичних занять з дисципліни "Ландшафтна архітектура" для студентів спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища усіх форм навчання" / Уклад. О.М. Яхненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 53. Плани лекційних, практичних занять та тестові питання з дисципліни "Ландшафтна екологія" для студентів 3-го курсу спеціальності 070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" заочної форми навчання / Уклад. О.М.Яхненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 22 с.

 54. Поглиблення знань шляхом складання та дослідження тезаурусу з предмета / М.М.Журавльова, К.С.Гапич, О.О.Рибалов //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 141-142.

 55. Про підстави для втручання у процеси, що відбуваються на території Михайлівської цілини / Т.М.Кузьміна // Михайлівська цілина - 80 років: Міжнародна науково-практична конференція. – Суми, 2008.

 56. Проблема утилизации шламов гальванического производства и их переработка для использования в качестве целевой продукции /Е.С.Мельник, В.В.Бойко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 117-118.

 57. Прогнозна складова екологічного ризику при роботі ТОВ "Сумитеплоенерго" Сумська ТЕЦ на вугіллі різної якості / В.В.Фалько, Л.Д.Пляцук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.113-114.

 58. Прогнозная оценка составляющей экологического риска для человека загрязнения атмосферы диоксидом серы при работе ООО «Сумытеплоэнергия» Сумская ТЭЦ на угле разного качества /Л.Д.Пляцук, В.В.Фалько // Екологічні проблеми техногенного навантаження регіонів: Міжнародна науково-технічна конференція. – Дніпропетровськ, 2008.

 59. Прогнозная оценка составляющей экологического риска для человека от группы точечных источников выбросов / Л.Д.Пляцук, В.В.Фалько // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2008. – Вип. 29, Ч. 1.

 60. Регенерация отработанных формовочных и стержневых смесей литейного производства / А.П.Буденный, К.О.Клочко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 112.

 61. Регенирация отработанных и стержневых смесей литейного производства / А.П.Буденный, К.О.Клочко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 94-97.

 62. Ретроспективный анализ тенденций экологической нагрузки АОА «Сумыхимпром» на атмосферный воздух / С.М.Шмаргун, А.А.Рыбалов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.143.

 63. Сприяння природному поновленню лісу / М.В.Гончарова, В.О.Тюленєва // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.158.

 64. Технология получения обогащенного фосфатного сырья с выделением тяжелых металлов по безотходной технологии /Н.И.Андриенко, Л.Д.Пляцук // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2008. – Вип. 29, Ч. 1.

 65. Токсическое действие кадмия на организм человека /С.Н.Андриенко, Н.И.Андриенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 116.

 66. Цирконий - металл атомной энергетики / В.В.Ивашина, О.Е.Аверкова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С.154-155.

 67. Economical, ecological and social aspects of logistics activities /I.I.Koblyanskaya // Economics for Ecology ISCS'2008. Економіка для екології. ХІV Міжнародна студентська конференція, 6-9 травня 2008 р. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 75-76.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка