Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка6/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

КАФЕДРА ПРОЦЕСІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ТА НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

 1. Аналіз напружено-деформованого стану тонкостінних оболонок програмними продуктами САПР / А.В.Новикова, О.О.Ляпощенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 44.

 2. Биотопливо нового поколения / Б.А.Белькевич, С.И.Якушко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 56-58.

 3. Влияние добавок на свойства гранул аммиачной селитры /К.В.Жеба, А.Е.Артюхов, В.И.Склабинский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 38.

 4. Вплив гідро- та термодинамічних чинників на формування мікроструктури гранул / В.М.Маренок, А.Є.Артюхов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 60.

 5. Впровадження у навчальному процесі новітніх методик проектування промислових об’єктів із застосуванням сучасних САПР /В.М.Маренок, О.О.Ляпощенко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 26-27.

 6. Выбор эффективного способа нагрева субстрата биогазовой установки / Р.В.Устименко, С.И.Якушко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробіників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 53.

 7. Высокоэффективные вихревые аппараты в малотоннажных производствах гранулированных продуктов / В.И.Склабинский, А.Е.Артюхов // Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии: сборник научных трудов. – Минск, 2008. –

С. 272-277.

 1. До питання виробництва грануляційного обладнання в умовах зростаючої зацікавленості / О.О.Краєвський, Т.В.Михайлова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 69.

 2. До теоретичних засад створення грануляторів плаву /Н.П.Кононенко, В.М.Покотило, В.Г.Колесникова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 64.

 3. Дослідний зразок гранулятора плаву / Н.П.Кононенко, О.І.Краєвський, Л.М.Батюк, Т.В.Михайлова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 65.

 4. Енергозберігаюча технологія виробництва гранульованих органо-мінеральних добрив / С.І.Якушко, М.П.Юхименко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 3(19). – С. 142-144.

 5. Енергозберігаючі технології виробництва гранульованих органо-мінеральних добрив / С.І.Якушко, М.П.Юхименко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – Вип. 3 (19).  –

С. 142-144.

 1. Застосування регулярної насадки в колонній апаратурі газопереробних заводів / В.А.Смирнов, С.С.Жук // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 59.

 2. Изучение процесса осаждения сферических частиц в потоке жидкости в цилиндрическом аппарате / В.П.Ясырев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 63.

 3. Использование распылительной сушилки в производстве пигментной двуокиси титана / А.А.Заика, А.П.Врагов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 40.

 4. Исследование процесса смешивания сыпучих материалов в гравитационно-пневматическом смесителе / И.И.Багринцев, А.И.Барвин, Ю.Н.Штонда, В.Я.Стороженко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 106-111.

 5. Исследование работы испарителя абсорбционно-газофракционирующей установки ГПЗ / Р.В.Джевага, В.И.Склабинский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 33.

 6. Інтенсифікація процесу перемішування у газорідинних реакторах ємнісного типу / Д.О.Ляпощенко, В.Я.Стороженко, О.О.Ляпощенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 43.

 7. К оценке условий осаждения, сепарации и уноса частиц в гидровзвешенном слое / А.П.Врагов, В.П.Ясырев // Вопросы химии и химической технологии. – 2008. – № 4. – С. 160-165.

 8. Квадраты чисел ряда Фибоначчи / С.И.Якушко // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 190-194.

 9. Кінематичні особливості ламінарної течії Хагена-Пуазейля /І.О.Ковальов, Д.С.Кобизський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 106-107.

 10. Комплексне дослідження вихрового псевдозрідженого шару та умов його застосування в технології виробництва мінеральних добрив / В.І.Склабінський, А.Є.Артюхов, В.М.Маренок // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 3(19). – С.182-185.

 11. Линейная интерполяция равновесных линий бинарных парожидкостных смесей при расчете массообменных процессов /Д.А.Захаров, Я.Э.Михайловский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 47.

 12. Матеріали до розрахунків процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв: навч. посіб. / А.П.Врагов, Я.Е.Михайловський, С.І.Якушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. –170 с.

 13. Методичні вказівки для проведення тестування з дисципліни "Основи інженерних розрахунків спеціального обладнання" для студентів спеціальності 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" спеціалізацій: 7.090220.01 "Машини і апарати хімічних і нафтопереробних виробництв", 7.090220.02 "Хімічне машино- та апаратобудування" заочної форми навчання /В.А.Смірнов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 14. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Проектування хімічних підприємств та основи САПР" для студентів спеціальностей 7.090220, 8.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної і заочної форм навчання / Уклад.: О.О.Ляпощенко, В.М.Маренок. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 81 с.

 15. Методичні вказівки до виконання курсового проекту (роботи) з дисципліни "Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв" / Уклад.: В.А.Смірнов, В.Я.Стороженко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 120 с.

 16. Методичні вказівки до розрахунків роторно-плівкових пристроїв віялового типу для тепломасообмінних апаратів при виконанні курсових та дипломних проектів студентами денної та заочної форм навчання / Уклад.: Е.І. Баранов, С.І. Якушко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 17. Методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення дисципліни "Обладнання ремонтно-механічних цехів хімічних і нафтопереробних виробництв" для студентів спеціальності 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" денної та заочної форм навчання / С.М.Яхненко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 42 с.

 18. Моделирование движения газокапельного потока в рабочей камере вихревого распыляющего противоточного массообменного аппарата (ВРПМА) / А.В.Пузиков, В.И.Склабинский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 34.

 19. Моделирование и расчет параметров гидровзвешенного слоя суспензий в цилиндроконических аппаратах с расширяющимся кверху конусом / А.П.Врагов, В.А.Смирнов, В.П.Ясырев // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №4. – С.70-85.

 20. Моделирование и расчет процессов гидроклассификации суспензий во взвешенном слое в цилиндрических аппаратах /А.П.Врагов, В.П.Ясырев // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. – С. 10-21.

 21. Насосы блочно-модульного исполнения для нефтехимической промьшленности / В.А.Осадчий, С.М.Яхненко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 50.

 22. Определение характерных размеров пирамиды Хеопса через золотое сечение / С.И.Якушко // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина: збірник наукових праць. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – С. 139-148.

 23. Оптимизация работы абсорбера абсорбционно-газофракционирующей установки Гниденцивского ГПЗ /С.В.Яковенко, В.И.Склабинский // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 35.

 24. Оптимізація теплообміну при охолодженні штучних харчових продуктів / М.П.Юхименко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – Вип. 2 (18). – С. 157-161.

 25. Оптимізація режимних параметрів роботи вузла низькотемпературної сепарації установки осушування ШФЛВ Гніденцівського ГПЗ / Р.В.Прищепа, О.О.Ляпощенко, А.В.Логвин //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 46.

 26. Органо-мінеральні добрива. Переваги та способи виробництва / С.І.Якушко, В.П.Іванов // Хімічна промисловість України. – 2008. – № 3. – С. 38-43.

 27. Освоение гидрокосмоса и морское гидромашиностроение как новая отрасль / И.А.Ковалев, А.Н.Семенов, Д.С.Кобизский //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 116-117.

 28. Основні напрямки вдосконалення конструкції грануляторів плаву / Н.П.Кононенко, В.А.Осіпов, Л.О.Хібарна // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 66.

 29. Осушка и очистка природных попутных газов нефтедобычи растворами гликолей / Ю.А.Толстун, А.П.Врагов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 41.

 30. Питання професійної спрямованості випускної роботи бакалавра – студента заочної форми навчання / В.Я.Стороженко, О.А.Білоус, О.С.Кривець // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 44-45.

 31. Підвищення ефективності сепараційного обладнання установки низькотемпературної сепарації та охолодження природного газу Гніденцівського ГПЗ / О.С.Міщенко, О.О.Ляпощенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 45.

 32. Применение шагового двигателя в станке для перфорации днищ гранулятора / В.Н.Покотыло, Е.И.Иванько, Н.П.Кононенко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 70-72.

 33. Применение электромагнитных вибраторов / В.Н.Покотыло, Е.И.Иванько, В.Г.Колесникова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету : Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 72.

 34. Про перші висновки з результатів проектування відцентрово-доцентрової ступені динамічного насоса лопатевого типу /І.О.Ковальов, Д.В.Казнієнко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 118-119.

 35. Промислове впровадження апаратів вихрового типу для отримання гранульованих продуктів / В.І.Склабінський, А.Є.Артюхов // Наукові праці ОНАХТ. Серія Технічні науки. – Одеса, 2008. – Вип.32(35). – С.16-21.

 36. Пути повышения качества готового продукта в производстве карбамида / Н.П.Кононенко, Е.И.Иванько, В.Г.Колесникова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 67-68.

 37. Разработка кристаллизатора-гранулятора для производства сульфата алюминия / К.М.Осташевский, А.П.Врагов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 42.

 38. Разработка математической модели процесса нестационарного теплообмена / С.И.Якушко, В.М.Маренок, Р.В.Устименко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №3. – С. 75-81.

 39. Робоча програма та методичні рекомендації до проходження виробничої практики спец. 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" / Уклад.: О.О.Ляпощенко, А.Є.Артюхов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 40. Розрахунок гідродинамічних параметрів закручених потоків у вихрових грануляторах аналітичним методом / В.І.Склабінський, А.Є.Артюхов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 60-67.

 41. Современные решения в производстве серной кислоты /А.В.Плахтиенко, С.И.Якушко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 54-55.

 42. Состояние и перспективы развития водородных технологий /Е.Л.Хряпина, А.П.Врагов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 39.

 43. Сучасне газосепараційне обладнання - застосування та перспективи розвитку / А.В.Логвин, В.І.Склабінський, О.О.Ляпощенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 37.

 44. Сушка термолабильных пищевых и зерновых продуктов в аппаратах взвешенного слоя / М.П.Юхименко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – Вип. 3 (19). – С. 107-111.

 45. Улучшение тепловой интеграции и энергосбережение в сахарной промышленности / В.М.Маренок, А.Н.Сирый // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 61-62.

 46. Энтропийный подход к описанию механизма уноса частиц в апаратах взвешенного слоя / Н.П.Юхименко // Вестник национального технического университета "ХПИ". Серия Технологии в машиностроении. – 2008. – № 4. – С. 31-35.

 47. The distribution of the liquid in the sulfuric acid absorbers /K.Y.Krestenkova, A.S.Ovcharova, Y.E.Mikhailovsky // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.ІІ. – С. 48-49.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка