Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка7/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ

 1. Анализ возможности утилизации потенциальной энергии давления сжатых газов и паров / А.С.Бережной, С.М.Ванеев //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 49.

 2. Аппарат охлаждения установки утилизации окислителя ракетного топлива / Э.А.Карпович, В.Н.Козин, Б.В.Сидоренко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 50.

 3. Вариантный расчет центробежного компрессора: учебное пособие /Н.В.Калинкевич. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 55 с.

 4. Варіантний розрахунок відцентрового компресора: навчальний посібник / М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 55 с.

 5. Визначення термодинамічних властивостей сумішей газів з використанням модифікованого рівняння Бенедикта-Вебба-Рубіна методом Лі - Кеслера / В.М.Ігнатенко, М.В.Калінкевич, А.Н.Шевцов //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. –

№ 1(11). – С. 102-104.

 1. Відеозаняття для навчання роботи з програмою “Turbocompressor CAD v 1.0” / М.В.Калінкевич, В.М.Ігнатенко, А.М.Калашніков, І.В.Гавриченко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 147-148.

 2. Выбор вакуумного оборудования на базе термоэкономических расчетов / С.С.Мелейчук, И.Г.Демьяненко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 48.

 3. Инфраизлучатели в отоплении промышленных помещений /А.Ф.Курилов, А.А.Пархоменко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 59-60.

 4. Исследование внутрикотловых процессов при изменении температуры уходящих газов на выходе из котла / В.В.Лемак, А.Ф.Курилов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 46.

 5. Исследование термогазодинамических процессов в обратных направляющих аппаратах центробежного компрессора /Н.В.Калинкевич, А.Н.Калашников // Компрессорная техника и пневматика.- 2008.- № 2.- С. 31-36.

 6. Исследование течения газов в проточной части струйно-реактивной турбины / С.М.Ванєєв // Промислова гідравліка і пневматика: тези доповідей IХ МНТКАСПГП. – Кременчук, 2008.

 7. Кинематическая модель определения поверхности раздела рабочих сред жидкостно-кольцевой компрессорной машины /В.М.Арсеньев, В.Н.Козин // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 51-54.

 8. Компьютерная программа "TurbocompressorCAD v 1.0" /Н.В.Калинкевич, И.В.Гавриченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 37-38.

 9. Концепция энергоэффективности термокомпрессорного модуля / С.Ю.Черник, М.Г.Прокопов, В.Н.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 53-54.

 10. Метод расчета показателей истечения вскипающей жидкости /М.Г.Прокопов, В.Н.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 51-52.

 11. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине "Техническая термодинамика" для студентов энергетических специальностей дневной формы обучения / Уклад.: В.Н.Марченко, С.С.Мелейчук. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 45 с.

 12. Методичні вказівки для індивідуальної роботи "Розрахунок параметрів потоку газу в осесиметричному криволінійному каналі" з курсу "Спецрозділи теплофізики" для студ. денної форми навчання напряму "Енергетика" / Уклад. М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 13. Методичні вказівки до виконання домашнього завдання "Розрахунок основних параметрів пароежекторної холодильної машини" з курсу "Холодильні машини" для студентів спеціальності 6.090520 "Холодильні машини та установки" денної форми навчання /Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 12 с.

 14. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання "Властивості, одержання і використання технічних газів. Технології, машини і апарати" з курсу "Технологія використання стиснутих газів" для студ. спец. 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" денної форми навчання / Уклад. Г.А.Бондаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 8 с.

 15. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Тепломасообмін" для студентів енергетичних спеціальностей денної форми навчання / Уклад.: В.М.Марченко, С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 29 с.

 16. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація та обслуговування холодильної техніки" зі спец. 7.090520 "Холодильні машини і установки" для студентів денної форми навчання / Уклад. С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 17. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Спеціальні холодильні машини і установки кондиціювання повітря" зі спеціальності 7.090520 "Холодильні машини і установки" для студентів денної форми навчання / Уклад. С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Холодильні установки" зі спеціальності 7.090520 "Холодильні машини і установки" для студентів денної форми навчання / Уклад. С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 19. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання температури контактними термометрами" з курсу "Теплотехнічні вимірювання і прилади" для студентів спеціальностей 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка", 090520 "Холодильні машини і установки", 000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання / Уклад.: А.Ф.Курилов, В.М.Козін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 20. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання температури контактними термометрами" з курсу "Теплотехнічні вимірювання і прилади" для студентів спеціальностей 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка", 090520 "Холодильні машини і установки", 000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання / Уклад.: А.Ф.Курилов, В.М.Козін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 21. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання температури оптичним пірометром" з курсу "Теплотехнічні вимірювання і прилади" для студентів спеціальності 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка", 090520 "Холодильні машини і установки", 000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання / Уклад.: А.Ф.Курилов, В.М.Козін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 16 с.

 22. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи "Вимірювання тиску пружинними приладами" з курсу "Теплотехнічні вимірювання і прилади" для студентів спеціальностей 090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка", 090520 "Холодильні машини і установки", 000008 "Енергетичний менеджмент" денної форми навчання / Уклад.: А.Ф.Курилов, В.М.Козін, Є.М.Олада. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 23. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Тепловикористовуючі холодильні машини" спеціальності 7.090520 "Холодильні машини і установки" для студентів денної форми навчання / Уклад.: В.М.Арсеньєв, С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 11 с.

 24. Методичні вказівки до індивідуальної роботи "Розрахунок циклів повітряних холодильних машин" з курсу "Теплофізичні основи низькотемпературної техніки" зі спеціальності 6.090520 "Холодильні машини та установки" для студентів денної форми навчання /Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 25. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Гідрогазодинаміка" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" / Уклад. Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 40 с.

 26. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Спеціальні типи компресорів" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" / Уклад.: Ю.М.Вертепов, С.М.Ванєєв. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 32 с.

 27. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Термоекономічні розрахунки кліматичних установок" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.090520 "Холодильні машини і установки" / Уклад.: В.М.Арсеньєв, С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 14 с.

 28. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Холодильні технології" для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" спеціальності 090520 "Холодильні машини і установки" / Уклад. Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 29. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Випробування турбокомпресорів" для студентів спеціальності "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" денної форми навчання / Уклад. М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 44с.

 30. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Методи термодинамічного аналізу теплотехнічних систем" для студентів спеціальностей 7.090520, 8.090520 "Холодильні машини і установки", 7.090508, 8.090508 "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" денної форми навчання / Уклад. В.М.Марченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 14 с.

 31. Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Турбокомпресори" зі спеціальності "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" для студентів денної форми навчання / Уклад. М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 71 с.

 32. Методичні вказівки до практичних занять, курсового і дипломного проектування "Розрахунок вихідних пристроїв відцентрового компресора" з курсу "Проектування турбомашин" зі спеціальності "Компресор для студентів денної форми навчання /Уклад. М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 37с.

 33. Методичні вказівки до практичних занять, курсового і дипломного проектування "Розрахунок дифузорів відцентрового компресора" з курсу "Проектування турбомашин" зі спеціальності "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка” для студентів денної форми навчання / М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 34. Методичні вказівки до практичних занять, курсового і дипломного проектування "Термогазодинамічний розрахунок робочого колеса відцентрового компресора" з курсу "Проектування турбомашин" зі спеціальності "Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка" для студентів денної форми навчання /М.В.Калінкевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 20 с.

 35. Методичні вказівки до практичних занять студентів з дисципліни "Газова динаміка" і "Спеціальні розділи теплофізики" напряму підготовки 6.050604 "Енергомашинобудування" денної форми навчання / Уклад. Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 40с.

 36. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування "Пластинчасто-ребристий конденсатор з повітряним охолодженням парокомпресійної холодильної машини" з курсу "Холодильні установки" зі спеціальності 090520 "Холодильні машини і установки" для студентів денної форми навчання / Ю.М.Вертепов, С.С.Мелейчук. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 37. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування "Розрахунок пластинчасто-ребристих теплообмінників з повітряним охолодженням" з курсу "Холодильні установки" зі спеціальності 6.090520 "Холодильні машини і установки" для студентів денної форми навчання / Ю.М.Вертепов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 15с.

 38. Моделирование характеристик холодильного оборудования /С.С.Мелейчук, Ю.С.Мерзляков // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 32.

 39. Некоторие особенности работы компрессоров на пневмосеть /Г.А.Бондаренко, В.В.Шишов // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 62-65.

 40. О влиянии протечек на эффективность рабочего колеса центробежного компрессора / Г.А.Бондаренко, С.С.Мелейчук //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. –

№ 3(13). – С. 39-44.

 1. О способах энергосберегающего теплоснабжения /А.С.Лобова, К.А.Зубров, В.Н.Марченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 55-56.

 2. Об эффективности реализации принципа струйной термокомпрессии в малой теплоэнергетике / В.М.Марченко, М.Г.Прокопов // Труды ХV Международной конференции "Теплотехника и енергетика в металлургии". – Днепропетровск, 2008. – С. 145-146.

 3. Оптимизация режимных параметров ожижителя азота мембранной установки / В.М.Арсеньев, М.И.Проценко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 30.

 4. Оптимизация схемного решения криомодуля для азотно-мембранной винтовой установки / В.М.Арсеньєв, С.М.Ванєєв, М.І.Проценко, Г.В.Кирик // Холодильна техніка і технологія. – 2008. – № 2 (112). – С. 9-13.

 5. Основные положения методики расчета вихревой эжекторной ступени / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук, Д.А.Левченко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 31.

 6. Основные положения методики расчета вихревой эжекторной ступени вакумного агрегата / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук, Д.А.Левченко // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 2(12). – С. 68-72.

 7. Отчет о научно-исследовательской работе "Разработка бинарной паротурбинной установки (мини-ТЕЦ) для ресурсосберегающего электро- и теплоснабжения предприятий Украины": промежуточный / руков. НИР В.Н.Марченко; автор. кол.: В.Н.Марченко, В.М.Арсеньев, Г.А.Бондаренко, С.М.Ванеев, Ю.М.Вертепов, Е.Н.Олада, М.Г.Прокопов, В.Н.Козин . – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 45 с.

 8. Переваги та недоліки мультимедійних презентацій лекційних занять / В.М.Ігнатенко, М.В.Калінкевич // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 145-146.

 9. Перспективы применения струйного термокомпрессора в малой теплоэнергетике / В.Н.Марченко, М.Г.Прокопов, В.Ф.Одинцов // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. –

№ 1(11). – С. 24-30.

 1. Планирование затрат на основе определения стоимости жизненного цикла машин и оборудования / Т.А.Власенко, Г.А.Бондаренко // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 93-94.

 2. Пневматическая установка для сжатия незагрязненных газов /В.П.Попов, В.А.Клименко // Промислова гідравліка і пневматика: матеріали ІХ МНТК АС ПГП. – Кременчук, 2008.

 3. Повышение производительности криомодуля для установки АМВП-0,25/1,2 при использовании дроссельных циклов высокого давления / В.М.Арсеньев, М.О.Жаронкина, В.В.Нестеренко, Е.Ю.Погорелова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 29.

 4. Приведение энергетических характеристик водокольцевых машин к номинальным внешним условиям / Ю.М.Вертепов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. –

№ 1. – С. 5-9.

 1. Проектирование осерадиальных каналов турбомашин /И.В.Гавриченко, Н.В.Калинкевич // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 1(11). – С. 42-49.

 2. Проектування осерадіальних каналів турбомашин: навчальний посібник / М.В.Калінкевич, І.В.Гавриченко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 161 с.

 3. Проектирование центробежного компрессора со сменными проточными частями / Н.В.Калинкевич, А.А.Обухов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 41.

 4. Разработка и исследование пластинчато-ребристых теплообменников компрессорной установки для сжатия природного газа / С.О.Шарапов // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 34-35.

 5. Разработка новых конструкций уплотнений ступеней поршневых компрессоров высокого давления / В.П.Попов, С.Н.Дашутин, Л.В.Шуваев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 45.

 6. Разработка подсистемы САПР рабочего колеса центробежного компрессора / Н.В.Калинкевич, А.В.Супрун // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 42.

 7. Теоретические и экспериментальные исследования течения газа в обратных направляющих аппаратах центробежного компрессора / Н.В.Калинкевич, А.Н.Калашников // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 39-40.

 8. Термоэкономическое сравнение систем автономного теплоснабжения / В.М.Арсеньєв, С.С.Мелейчук, Г.В.Кирик, О.Д.Стадник // Проблеми економії енергії: матеріали 5-ї науково-практичної конференції. – Львів, 2008.

 9. Угловая скорость жидкости в пазухе рабочего колеса динамического насоса и влияние утечки на ее величину / Є.М.Олада, М.М.Олада // Промислова гідравліка і пневматика: матеріали ІХ МНТК АС ПГП. – Кременчук, 2008.

 10. Управление отрывом потока в турбомашинах /Н.В.Калинкевич, О.Н.Щербаков // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 43-44.

 11. Утилизационная теплоэнергетическая установка для сернокислотного цеха ОАО "Сумыхимпром" мощностью 600 тыс. тонн в год / В.В.Лемак, Г.А.Бондаренко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. Конференція присвячена Дню науки України та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – С. 57-58.

 12. Эксергетическая эффективность систем теплоснабжения /В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 3 (13). – С.36-38.

 13. Designing of curvilinear axialsymmetric channels of turbomachines / М.В.Калінкевич, І.В.Гавриченко, В.М.Ігнатенко, А.М.Калашников // Sbornik abstraktu mezinarodni conference HYDROTURBO 2008 (19th international conference on hydropower engineering). – Czech republic, Hrotovice, 2008.

 14. Тhe teoretical and experimental researches return channal turbomashies / М.В.Калінкевич, А.М.Калашников, В.М.Ігнатенко та ін. // MOTROL. Motoryzacja energeticka rolnictwa. – Lublin, 2008. – Tom 10A. – Р. 71-77.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка