Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
Сторінка9/28
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.39 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МЕХАНIКИ ТА ДИНАМIКИ МАШИН

 1. Анализ динамики неуравновешенного ротора в неустойчивой области частот вращения / В.И.Симоновский, В.Н.Ночевный // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 80-81.

 2. Анализ динамики неуравновешенного ротора центробежной машины в области неустойчивых частот вращения / В.И.Симоновский, В.Н.Ночовный // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 2 (18).

 3. Анализ напряженного состояния коленчатого вала оппозитного поршневого компрессора базы 4ГМ2,5 /В.А.Марцинковский, Е.Н.Болдырев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 55-56.

 4. Антипомпажный регулирующий клапан центробежного нагнетателя природного газа / Е.Н.Савченко, А.Сидорец //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 70-71.

 5. Вероятностный расчёт устройств автоматического уравновешивания осевых сил центробежных машин / И.В.Павленко, В.В.Суханов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008 р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 68.

 6. Влияние инерционных свойств жидкости на демпфирующие характеристики щелевых уплотнений / Ю.Я.Тарасевич, Ю.В.Шуплякова // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 4. – С. 112-117.

 7. Влияние местных гидравлических сопротивлений на распределение давления и расход через щелевое уплотнение /Ю.Я.Тарасевич // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 2 (18).

 8. Влияние случайного изменения параметров щелевых уплотнений на динамические характеристики одномассового ротора /Ю.Тарасевич, Е.Савченко // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 1. – С.149-156. – (Hervicon).

 9. Вплив гіроскопічних моментів на динаміку роторів турбокомпресорних агрегатів / В.І.Симоновський, Л.Ю.Равлюк // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 79-80.

 10. Вывод уравнений радиально-угловых колебаний несимметричного однодискового ротора / В.А.Марцинковский, Ю.В.Гордиенко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 74-75.

 11. Динамика одномассового ротора с учетом случайного изменения параметров щелевых уплотнений / Ю.Я.Тарасевич, О.А.Евтушенко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 77.

 12. Динамические характеристики одномассового ротора при случайном изменении параметров щелевых уплотнений /Ю.Я.Тарасевич, Е.Н.Савченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3. – С. 68-74.

 13. Дросселирующий барьер с дополнительным дросселем /П.М.Калиниченко, Н.Н.Ночевная, В.Е.Никитина // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 63-64.

 14. Дросселирующий барьер с дополнительным саморегулируемым дросселем / П.М.Калиниченко, Н.Н.Ночевная, В.Е.Никитина // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 64-66.

 15. Дросселирующий барьер с совмещённой камерой /П.М.Калиниченко, С.В.Кухаренок // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 60-61.

 16. Жизненный и творческий путь Александра Михайловича Ляпунова / В.А.Марцинковский, Н.И.Кишко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 54-55.

 17. Использование вэйвлет-анализа в диагностирование роторных машин / К.Ю.Холоша, Е.Н.Савченко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 87.

 18. Исследование влияния внутреннего трения на динамику роторов турбокомпрессоров / В.Гадяка, Д.Лейких, В.Симоновский //Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 1. – С. 141-148. – (Hervicon).

 19. Исследование влияния длинного щелевого уплотнения на динамику ротора многоступенчатого насоса / А.В.Загорулько, Е.П.Герасимова, Е.И.Алтынцев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 76-77.

 20. Исследование влияния инерционных составляющих давления на гидродинамические характеристики щелевого уплотнения /Ю.Я.Тарасевич, Ю.В.Шуплякова // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 71-72.

 21. Исследование гидродинамических процессов в устройстве автоматического осевого уравновешивания ротора центробежного насоса / Н.В.Зуева, С.Ю.Коверцов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 67.

 22. Исследование механизма герметизации сухих газовых импульсных уплотнений / А.В.Загорулько, Е.И.Скирдаченко, А.С.Деревянко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 59.

 23. Исследование устойчивости и переходных процессов гидростатического уплотнения / В.И.Симоновский, А.Н.Асадуллаев //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 59.

 24. Исследование эффективности балансировки роторов некоторых типов центробежных насосов в двух плоскостях коррекции / В.И.Симоновский, А.С.Ященко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 82.

 25. Исследования гидродинамических торцовых уплотнений /А.В.Загорулько, С.Н.Гудков, Р.В.Черных // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 57-58.

 26. Карданно-упорное кольцо дросселирующего барьера /П.М.Калиниченко, А.С.Угницев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 61-62.

 27. Компьютеризированный измерительный комплекс для сбора, обработки и анализа вибросигналов / Е.Н.Савченко, Д.С.Янков // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 86.

 28. Контроль и установка рабочих параметров дроселирующего барьера / П.М.Калиниченко, Н.Н.Ночевная, В.Е.Никитина // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 66.

 29. Метод идентификации колебательных систем /В.И.Симоновский, В.Г.Гадяка // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 2 (18).

 30. Нестационарное движение жидкости в торцовом дросселе с колеблющейся стенкой / И.В.Павленко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2008. – № 2 (18).

 31. О влиянии внутреннего трения на динамику горизонтального ротора / В.Г.Гадяка, Д.В.Лейких, В.И.Симоновский // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №3. – С. 39-46.

 32. Обзор методов диагностирования технического состояния разнообразных машин и механизмов / В.М.Нагорный, А.П.Парфентьев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 84-85.

 33. Обзор методов прогнозирования разнообразных машин и механизмов / В.М.Нагорный, И.Н.Бараник // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 83-84.

 34. Определение гидродинамических характеристик торцового дросселя / Н.В.Зуева, А.Гребенюк // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 56.

 35. Основи стійкості пружних систем: навчальний посібник /Ю.Я.Тарасевич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 218 с.

 36. Отчет о научно-исследовательской работе "Исследование комбинированных опорно-уплотнительных автоматических систем осевого уравновешивания роторов центробежных насосов и компрессоров и разработка методов повышения их экономичности и экологической безопасности": заключительный / рук. НИР В.А.Марцинковский; автор. кол.: В.А.Марцинковский, Е.Н.Савченко, В.М.Нагорный, А.В.Загорулько, С.М.Верещака, Н.В.Зуева, С.И.Мерзликина, И.В.Боровик, И.В.Павленко. – Сумы: Изд-во СумГУ, 2008. – 146 с.

 37. Оценка влияния щелевых уплотнений на динамику ротора /Ю.Я.Тарасевич, А.Ю.Коцур // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 75-76.

 38. Оценка технического состояния машин с помощью пространственных кластеров / В.М.Нагорный, О.А.Нестеров // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 85-86.

 39. Повышение эффективности процесса резания полиграфических материалов на основе диагностики текущего состояния ножа по акустическому сигналу / В.М.Нагорный, В.А.Залога, К.О.Дядюра // Високі технології в машинобудуванні: збірник наукових праць НТУ "ХПІ". – Харків, 2008. – Вип. 2 (17).

 40. Про вплив гіроскопічних моментів на динаміку роторів турбокомпресорних машин / В.И.Симоновський, Л.Ю.Равлюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – № 1 (17).

 41. Програмний комплекс ANSYS в інженерних задачах: навчальний посібник / А.В.Загорулько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 200 с.

 42. Радиально-угловые колебания в щелевых уплотнениях с учетом гидромеханичиских сил и моментов / В.А.Марцинковский, Д.А.Фишер // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 72-73.

 43. Радиальные колебания симметричного ротора /В.А.Марцинковский, В.В.Белан // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 73-74.

 44. Разработка методики определения оптимальных мест расположения плоскостей коррекции центробежных насосов /В.И.Симоновский, В.В.Гуков // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 81-82.

 45. Разработка обобщенной методики расчета сальниковых уплотнений / А.В.Загорулько, С.Н.Гудков, В.А.Чечеткин //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 58.

 46. Разработка программного комплекса для динамических расчетов и балансировки центробежных машин / В.И.Симоновский, Ю.В.Артеменко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 83.

 47. Разработка уточненного метода расчета динамики ротора в щелевых уплотнениях / Ю.Я.Тарасевич, Ю.В.Миронцова //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 78.

 48. Статический и динамический расчет системы автоматического осевого уравновешивания ротора центробежного насоса / Н.В.Зуева, В.М.Лейба // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 69-70.

 49. Статический расчёт затворно-уравновешивающего устройства / И.В.Павленко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008 р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 69.

 50. Статический расчет затворно-уравновешивающего устройства центробежного насоса / И.Павленко // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 165-172. – (Hervicon).

 51. Статический расчёт различных конструкций импульсных затворных газовых уплотнений / В.А.Марцинковский, С.А.Ткаченко //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 56-57.

 52. Теоретические и экспериментальные исследования регулятора перепада давления "газ-газ" системы сухих газовых уплотнений компрессоров / А.Загорулько, С.Королев, С.Гудков // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 123-138. – (Hervicon).

 53. Теорія пластин і оболонок / І.В.Павленко. – Суми: Вид-во Вид-во СумДУ, 2008. – 68 с.

 54. Технология повышения долговечности гибких элементов упругих муфт / В.С.Марцинковский, В.Б.Тарельник, С.А.Горовой //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2008. – № 2. – С.77-80.

 55. Типы учебной мотивации студентов и методы улучшения их работы / И.В.Павленко, В.В.Павленко // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 67-73.

 56. Уточнение гидродинамических характеристик торцового дросселя автоматического разгрузочного устройства ротора центробежного насоса / Н.Зуева // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 173-180. – (Hervicon).

 57. Уточнение методов расчёта характеристик устройств автоматического уравновешивания осевых сил центробежных машин /В.А.Марцинковский, Я.Коцегуб // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 67-68.

 58. Чинники, що впливають на ефективність проведення практичних занять / К.П.Герасиміва // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – С. 16-18.

 59. Чисельні методи у механіці: навчальний посібник /А.В.Загорулько. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 185 с.

 60. Численный анализ щелевых уплотнений-опор / А.Загорулько, К.Герасимива, Е.Алтынцев // Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С.105-113. – (Hervicon).

 61. Экспериментальные исследования физико-механических свойств сальниковых набивок / А.Загорулько, С.Гудков, Я.Гафт //Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery: 12th international scientific and engineering conference (Kielce-Przemysl, 9-12 September 2008). – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – V. 2. – С. 115-121. – (Hervicon).

 62. Эффективные способы автоматического уравновешивания осевой силы / П.М.Калиниченко, Н.Н.Ночевная, В.Е.Никитина // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 62-63.

 63. Effect of stochastic variations parameters of annular seals on a dynamic characteristics of one-masses rotor / Y.Tarasevich, E.Savchenko //Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 1, № 10. – P. 149-156.

 64. Examination of agency of the interion friction on dynamics of curls of yurbocompressors / В.І.Симоновський, В.Г.Гадяка, Д.В.Лейких //Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – Kielce, 2008. – Vol. 1, № 10. – Р. 141-148.

 65. Experimental investigations of physicomechanical properties of packing / A.Zahorulko, S.Gudkov, J.Gaft // Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 2,

№ 10. – P. 115-121.

 1. Hydrodynamika bezstykowych uszczelnien promieniowych - sformulowanie problemu / W.А.Marcinkowski // Zeszyty naukowe, Nauki techniczne. – 2008. – № 7. – S. 97-108.

 2. Improvement of hydrodynamic characteristics of automatic discharging device face throttle of centrifugal pump rotor / N.Zuyeva //Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 2, № 10. – Р. 173-180.

 3. Numerical analysis of annular seals-bearings / A.Zahorulko, K.Gerasimiva, Y.Altyncev // Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 2,

№ 10. – P. 105-114.

 1. Seft-controlled face seal / W.А.Marcinkowski // Pomiary-Automatyka-Kontrola. – 2008. – № 5. – S. 270-272.

 2. Static analysis of the locking-balancing automatic device of the centrifugal pump / I.Pavlenko // 12th International scientific conference "Hermetic sealing, vibration reliability and ecological safety of pump and compressor machinery". – Kielce-Przemysl, 2008. – Vol. 2. – P. 165-172.

 3. Theoretical and experimental investigations of difference pressure regulator "gas-gas'' of dry gas seals system of compressors / A.Zahorulko, S.Korоlev, S.Gudkov // Zeszyty Naukowy Politechniki Swietokrzyskiej, serija Budowa i Eksploatacja Maszyn. – 2008. – Vol. 2, № 10. – P.123-138.

 4. Teoria konstrukcji uszczelnien bezstykowych /W.А.Marcinkowski, C.Kundera. – Kielce: Politechniki swietokrzyskiej w kielcach, 2008. – 444с. 


КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


 1. Активизация процессов восприятия и запоминания теоретического материала в дистанционной форме обучения /И.В.Возная, О.М.Нестеренко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 13-14.

 2. Анализ сетевого трафика для защиты от сетевых атак /Д.А.Пыжова, М.С.Бабий // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 169-170.

 3. Аналіз даних: навч. посіб. / Н.В.Тиркусова, В.О.Боровик, Л.О.Глущенко. - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 204 с.

 4. Аналіз монетарної політики в країнах з перехідною економікою / С.О.Маслова, З.І.Маслова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 170-176.

 5. Болонський процес – місце і участь у ньому галузевої профспілки / В.О.Боровик, М.М.Олада // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 32-35.

 6. Використання генетичного алгоритму для розв’язання оберненої задачі еліпсометрії / М.Г.Демиденко, С.І.Проценко, О.Б.Проценко, О.В.Федченко, П.Шифолович // Вісник Сумського державного університету. Серія Фізика, математика, механіка. – 2008. – № 1. – С. 33-42.

 7. Використання системи підтримки навчання для інформаційного супроводу викладання комп'ютерних дисциплін /В.О.Боровик, С.О.Петров // 8-а Міжнародна науково-практична школа-конференція. – Харків, 2008.

 8. Вплив інформативності на процес прийняття рішення учасниками конфліктної економічної ситуації з позиції теорії ігор /С.П.Шаповалов, Ю.М.Петрушенко, Л.К.Гібнер // Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Ялта, 2008. – С. 48-50.

 9. Гібридний алгоритм оптимізації параметрів функціонування системи підтримки прийняття рішень, що навчається / А.С.Довбиш, О.О.Дзюба // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 70-76.

 10. Деякі особливості організації дистанційного навчання з дисципліни «Дискретна математика» / З.І.Маслова, Т.В.Лаврик //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 27-28.

 11. Дослідження вразливості тренажерів для дистанційної форми навчання / С.П.Шаповалов, М.А.Коломієць // Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі й перспективи (INCEL-08). – Одеса, 2008.

 12. Засоби взаємодії тьютора і студента в дистанційному навчанні / А.О.Олешко, В.О.Любчак // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 193-194.

 13. Застосування методу молекулярної динаміки в комп'ютерному експерименті при розрахунках фізичних параметрів ансамблю частинок / А.Безпалий, Д.Маковейчук, В.О.Боровик, Л.М.Панченко //Матеріали та програма науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету (21-24 квітня), присвяченої Дню науки в Україні та 60-річчю Сумського державного університету. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Т. І. – С. 70.

 14. Использование венгерского метода решения транспортной задачи / А.Г.Руденко, С.А.Петров // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 190-193.

 15. Использование интелектуальных систем управления для повышения качества образования в дистанционном обучении /С.А.Петров // Матеріали науково-методичної конференції "Молодь в освіті", 21 лютого 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. 2. – С.61-67.

 16. Інтегрована інформаційна система Сумського державного університету / В.О.Любчак, В.В.Хоменко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. І. – С. 18-23.

 17. Інформаційне та програмне забезпечення автоматизованої системи розпізнавання банківських документів / Т.С.Міцай, А.С.Довбиш // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 188-190.

 18. Інформаційне та програмне забезпечення ієрархічної системи розпізнавання електронограм / А.І.Ключник, А.С.Довбиш // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 183.

 19. Інформаційне та програмне забезпечення ієрархічної системи розпізнавання символів / В.О.Востоцький, А.С.Довбиш //ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 186-188.

 20. Інформаційне та програмне забезпечення мультисенсорної системи розпізнавання неправди / О.В.Кєтов, О.А.Якушев // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 157-158.

 21. Інформаційне та програмне забезпечення системи керування дистанційним навчанням з використанням методів адаптивного випадкового пошуку / І.В.Шелехов, І.О.Чумак-Жунь, З.І.Маслова //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 17-18.

 22. Інформаційне та програмне забезпечення системи керування електронним мікроскопом / К.Д.Павлун, А.С.Довбиш//ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 165-167.

 23. Інформаційно-екстремальна інтелектуальна технологія аналізу та синтезу систем керування, що навчаються / А.С.Довбиш // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007 / А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С. 11-13.

 24. К вопросу о построении нелинейных регрессионных моделей /В.Н.Долгих, С.П.Шаповалов // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 77-81.

 25. Класифікація зображень в контейнерному просторі ознак розпізнавання / А.М.Скаковська, О.Ю.Соколов // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2008. – № 1 (31). –

С. 50-52.

 1. Криптологія: навч. посібник / Т.М.Усатенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 164 с.

 2. Лояльность преподавателя как критерий оценки его профессионализма / А.П.Чекалов, С.П.Шаповалов, М.С.Бабий //Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 93-94.

 3. Математична модель просторового руху літального апарата на твердому паливі в атмосфері / В.І.Макеєв, М.М.Ляпа, Л.Д.Назаренко //Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 2. – С. 5-12.

 4. Математичне моделювання фінансово-господарської діяльності малого підприємства / І.І.Яременко, Л.Д.Назаренко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 181-182.

 5. Математичне та комп`ютерне моделювання оцінки ліквідності комерційного банку / Л.Д.Назаренко, З.І.Маслова // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 3.  –

С. 111-118.

 1. Методи та алгоритми обчислень: навч. посібник /В.О.Любчак, Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 313 с.

 2. Методичні аспекти викладання розділів математичної теорії ігор / С.П.Шаповалов // ХХІІ Міжнародна наукова конференція ім. М.Кравчука: матеріали конференції. – К., 2008. – С. 367.

 3. Методичні вказівки для організації самостійної роботи студента заочної форми навчання спеціальності 6.080201 з навчальної дисципліни "Основи Інтернет" / Т.М.Усатенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 19 с.

 4. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Комп'ютерні мережі" для студ. заочної форми навчання напряму 0802 "Прикладна математика" / Уклад. М.С.Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 26 с.

 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Теорія програмування" для студ. заочної форми навчання напряму 0802 "Прикладна математика" / Уклад. М.С.Бабій. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 6. Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" на тему "Оцінка функціональної ефективності навчання системи прийняття рішень за ентропійним критерієм" для студ. напряму 0802 "Прикладна математика" денної та заочної форм навчання / Уклад. А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 18 с.

 7. Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" на тему "Оцінка функціональної ефективності навчання системи прийняття рішень за інформаційним критерієм Кульбака" для студ. напряму 0802 "Прикладна математика" денної та заочної форм навчання / Уклад. А.С.Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 13с.

 8. Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" на тему "Розроблення алгоритму екзамену системи прийняття рішень, що навчається" для студентів напряму 0802 "Прикладна математика" денної та заочної форм навчання / Уклад. А.С.Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 11 с.

 9. Методичні вказівки до практичного заняття з навчальної дисципліни "Системи та методи прийняття рішень" на тему "Формування вхідного математичного опису системи прийняття рішень, що навчається" для студентів напряму 0802 "Прикладна математика" денної та заочної форм навчання / Уклад. А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ. – 9 с.

 10. Методичні вказівки і контрольні завдання до практичного заняття на тему "Знаходження максимального потоку через транспортну мережу" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання / Уклад.: З.І.Маслова, Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 23 с.

 11. Методичні вказівки і контрольні завдання до практичного заняття на тему "Часткові автомати та їх мінімізація" з дисципліни "Дискретна математика" для студентів механіко-математичного факультету всіх форм навчання / З.І.Маслова, Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 17 с.

 12. Моделирование токовой защиты с помощью теории нечетких множеств / В.С.Ноздренков, А.Ю.Хатунцев, А.А.Костян // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №3. – С. 82-86.

 13. Моделирование физических свойств углеродных нанотрубок с использованием 3D STUDIO MAX / Я.Мишенин, Е.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 163-164.

 14. Моделі конкуренції та партнерства з позиції математичної теорії ігор / С.П.Шаповалов, Л.К.Гібнер // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій: матеріали міжнородної наукової конференції. – Суми, 2008. – С. 129-131.

 15. Моделі побудови адаптивних навчальних систем: підходи та проблеми / Б.О.Кузіков // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 39-40.

 16. Обнаружение дрейфа нуля статической характеристики квазистационарного динамического объекта /М.Ю.Слепушко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 167-169.

 17. Оперативный контроль нелинейных квазистационарных динамических объектов / В.В.Авраменко, М.Ю.Слипушко //Електроніка та системи управління. – 2008. – № 3(17). – С.118-122.

 18. Оперативный контроль нелинейных квазистационарных динамических объектов / В.В.Авраменко, М.Ю.Слипушко // Теорія та методи обробки сигналів: ІІ Міжнародна наукова конференція, 20-22 травня 2008 р. – 2008.

 19. Определение передаточной функции нелинейного элемента /В.О.Жаловага, В.В.Авраменко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 155-156.

 20. Оптимізація параметрів функціонування системи керування телекомунікаційним інформаційно-освітнім середовищем вищого навчального закладу / В.О.Любчак, Р.Б.Барило // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – № 1. –

С. 134-139.

 1. Оптимізація стабілізації зображення за оперативністю при класифікаційному настроюванні системи розпізнавання /А.М.Скаковська, О.Ю.Соколов // Системи обробки інформації : зб. наук. праць. – Харків: ХУПС, 2008. – Вип. 9(67). – С. 92-94.

 2. Основи математичної теорії систем: навчальний посібник /В.О.Любчак, Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 221 с.

 3. Особливості розробки алгоритму моделювання вуглецевих нанотрубок та його програмної реалізації / Ю.І.Лиценко, О.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка":програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 162-163.

 4. Партнерство на користь студентам / О.В.Купенко, О.Б.Проценко, Л.О.Колісник // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (до 60-річчя Сумського державного університету), 22-24 квітня 2008 року. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч. ІІІ. – С. 16-17.

 5. Побудова ієрархічної структури для розпізнавання електронограм за інформаційно-екстремальним методом /Л.С.Крамінська, С.С.Мартиненко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – C. 179-180.

 6. Применение метода Монте-Карло для нахождения рационального решения многокритериальных задач оптимизации на множестве Парето / С.П.Шаповалов, В.Н.Долгих // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30-31 жовтня 2008 р. – Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008.

 7. Проектирование портала знаний по информационным технологиям / М.С.Бабий, А.П.Чекалов, С.С.Шевченко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2008. – №1. – С. 128-133.

 8. Разработка и программная реализация системы управления рекламным контентом на сайте / М.Б.Скуба, Е.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 151.

 9. Разработка компьютерной системы распознавания гидроакустических сигналов и моделирование ее работы /М.А.Тимофеева, В.В.Авраменко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 171-173.

 10. Решение задачи обмена данными между конфигурациями 1С: предприятие различных версий / А.А.Тищенко, Е.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 174.

 11. Розробка математичної моделі одношарової вуглецевої нанотрубки типу "ARMCHAIR" при повздовжній та поперечній деформації / В.М.Литвиненко, О.Б.Проценко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 159-160.

 12. Статистическое моделирование работы гидравлического двигателя / В.Е.Карпенко, В.В.Авраменко // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 156-157.

 13. Сучасна методика оцінювання знань за чотирирівневою моделлю / М.С.Ніколаєнко, О.П.Чекалов // ІІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів, 14-19 квітня 2008р. "Інформатика, математика, механіка": програма і тези доповідей. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 164-165.

 14. Телекомунікаційне інформаційно-освітнє середовище Сумського державного університету / В.О.Любчак, А.В.Васильєв //Міжнародна науково-практична конференція е-навчання у вищій школі й перспективи (INCEL-08). – Одеса, 2008.

 15. Теорія інформації: навчальний посібник / Н.О.Тулякова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 212 с.

 16. Теорія програмування: навч. посіб. / М.С.Бабій, О.П.Чекалов. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 181 с.

 17. Формування матриць зв'язності елементів навчального контента системи дистанційного навчання / А.С.Довбиш, В.О.Любчак, Б.О.Кузіков // Радіоелектронні та комп'ютерні системи. – 2008. – №4. – С. 165-167.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   28


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка