Технологія виготовлення виробів
Сторінка1/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір1.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Модуль 1

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ,

В’ЯЗАНИХ ГАЧКОМ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст варіативного модуля передбачає оволодіння учнями 7 (8, 9) класів технологією в’язання гачком. У першому розділі «Основи технології виготовлення виробів,

в’язаних гачком» учні ознайомлюються з видами виробів, в’язаних гачком, матеріалами, інструментами, пристосуваннями, які використовуються для виготовлення в’язаних виробів; вивчають основні елементи в’язання гачком, опановують основи технології виготовлення

в’язаних виробів, виготовляють виріб. Зміст другого розділу «Проектування, виготовлення та оздоблення виробів, в’язаних гачком» передбачає виконання проекту. У третьому розділі «Презентація виготовлених виробів» програмою передбачено презентацію спроектованих та виготовлених виробів, в’язаних гачком. Спроектований та виготовлений виріб повинен мати для учнів практичне застосування. Вивчаючи матеріал модуля, треба ознайомлювати учнів із професіями, які характерні для даного виду діяльності. Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН№ з/п

Назва розділів

Кількість годин

1

Розділ 1. Основи технології виготовлення виробів, в’язаних гачком

5

2

Розділ 2. Проектування, виготовлення та оздоблення

виробів, в’язаних гачком10

3

Розділ 3. Презентація виготовлених виробів

1

Усього

16

Календарне планування

№з/п

Кількість годин

Назва розділів, їх зміст

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки

учня


Дата1

В’язання гачком як вид декоративно ужиткового мистецтва. Вироби, в’язанні гачком.

Учень:

розрізняє види виробів,

в’язаних гачком; природні

матеріали та штучного походження; називає основні елементи

в’язання гачком;

добирає матеріали та інструменти, які використовуються для в’язання виробів гачком;

виконує основні елементи

в’язання гачком; читає схеми для в’язання

гачком; виготовляє за схемою виріб, в’язаний гачком;

оздоблює виріб;

здійснює контроль якості

робіт; організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог
1

Матеріали для роботи: природні матеріали та штучного походження (синтетичні). Інструменти для в’язання. Добір гачків і ниток (пряжі). Прийоми роботи гачком.


1

Основні елементи в’язання гачком: початкова петля, повітряна петля, півстовпчик, стовпчик (з накидом, без накиду), їх схематичне зображення. Послідовність утворення ланцюжка з повітряних петель.


1

Виконання основних елементів в’язання гачком. Схеми для в’язання гачком. Умовні позначення елементів в’язання на схемах. Читання схем.


1

Виготовлення виробу за схемою для в’язання гачком. Види оздоблень в’язаних виробів. Оздоблення виготовленого виробу. Контроль якості робіт. Догляд за виробами, в’язаними гачком


1

Вибір теми проекту (виробу для в’язання гачком). Обґрунтування вибору теми проекту. Вимоги до проектованого виробу.

Учень:

здійснює міні маркетингові

дослідження; обґрунтовує вибір теми проекту;

формулює тему, мету і завдання проекту;

розробляє вимоги до виробу; проектну документацію;

складає план роботи з виконання проекту з визначенням термінів;

здійснює пошук моделей-аналогів; визначає найкращі ознаки в

моделях-аналогах;

виконує опис виробу;

застосовує методи проектування; розробляє графічне зображення виробу; виконує креслення виробу (деталей); визначає спосіб з’єднання

деталей виробу (за потре-

бою); добирає схему для в’язання виробу та вносить творчі елементи у схему для в’язання;

визначає розміри майбутнього виробу;

виконує розрахунок кількості матеріалів для в’язання; добирає і готує матеріали та інструменти для роботи; складає послідовність виготовлення виробу;

виготовляє та оздоблює виріб; виконує остаточну обробку в’язаного виробу;

контролює якість виробу;

виконує розрахунок вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог1

Планування роботи з виконання проекту. Пошук моделей-аналогів. Визначення

найкращих ознак у моделях-аналогах.
1

Опис виробу. Графічне зображення в’язаного гачком виробу. Складання схеми для в’язання (добір схеми для в’язання із внесенням творчих елементів). Добір способу в’язання (за розрахунком, за кресленням).


1

Добір матеріалів, визначення їх кількості. Добір гачків. Послідовність виготовлення виробу.


1

Виготовлення та оздоблення виробу. Контроль якості виробу.


1

Виготовлення та оздоблення виробу. Контроль якості виробу.


1

Виготовлення та оздоблення виробу. Контроль якості виробу.


1

Виготовлення та оздоблення виробу. Контроль якості виробу.


1

Остаточна обробка в’язаного виробу. Контроль якості виробу.

Розрахунок вартості витрачених матеріалів на в’язання виробу


1

Підготовка виробу до презентації. Презентація спроектованих та виготовлених виробів,

в’язаних гачком. Оцінювання робітУчень:

готує до презентації виріб; презентує свій виріб; здійснює самооцінку виробу


Орієнтовний перелік об’єктів проектування: серветка, килимок, іграшка, гольник, шапочка, шкарпетки, косметичка, капці, настінні панно, мініатюри, топ, жилетка, пінетки, гаманець, прикраси, чохол для мобільного телефону, чохол для окулярів тощо.
Модуль 2

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ,

В’ЯЗАНИХ СПИЦЯМИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст варіативного модуля передбачає оволодіння учнями 7 (8, 9) класів технологією в’язання спицями. У першому розділі «Основи технології виготовлення виробів,

в’язаних спицями» учні ознайомлюються з видами виробів, в’язаних спицями, матеріалами, інструментами, пристосуваннями, які використовуються для виготовлення в’язаних виробів; основними елементами в’язання спицями, опановують основи технології виготовлення в’язаних виробів і виготовляють виріб. Зміст другого розділу «Проектування, виготовлення та оздоблення виробів, в’язаних спицями» передбачає виконання проекту. У третьому розділі «Презентація виготовлених виробів» програмою передбачено презентацію спроектованих і виготовлених виробів, в’язаних спицями. Спроектований та виготовлений виріб повинен мати для учнів практичне застосування. Вивчаючи матеріал модуля, треба ознайомлювати учнів із професіями, які характерні для даного виду діяльності. Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ з/п

Назва розділів

Кількість годин

1

Розділ 1. Основи технології виготовлення виробів, в’язаних спицями

5

2

Розділ 2. Проектування, виготовлення та оздоблення

виробів, в’язаних спицями10

3

Розділ 3. Презентація виготовлених виробів

1

Усього

16

Календарне планування

№з/п

Кількість годин

Назва розділів, їх зміст

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки

учня


Дата1

В’язання спицями як вид декоративно ужиткового мистецтва. Вироби, в’язані спицями (одяг, речі для оформлення інтер’єру).

Учень:

розрізняє види виробів,

в’язаних спицями;

називає основні елементи

в’язання петель спицями;

розрізняє умовні позначення елементів в’язання спицями;

читає схеми для в’язання

спицями; добирає матеріали та інструменти, які використовуються для в’язання спицями;

виконує основні елементи

в’язання спицями; знімання мірок (за потреби); розраховує кількість петель і

рядів для в’язання;

складає послідовність виготовлення виробу;

виготовляє та оздоблює виріб, в’язаний спицями;

виконує остаточну обробку виробу;

здійснює контроль якості

робіт; організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог
1

Інструменти і матеріали для в’язання спицями. Добір спиць і пряжі. Прийоми роботи спицями. Набір петель першого ряду.

Послідовність утворення лицьової, виворітної петель. Прийоми в’язання лицьовими та виворітними петлями.
1

Умовні позначення основних елементів в’язання на схемах. Рапорт узору. Створення візерунків для в’язання на основі лицьових і виворітних петель. Технологія виготовлення в’язаного спицями виробу. В’язання за кресленням.


1

Щільність в’язання по горизонталі та вертикалі. Необхідність розрахунку кількості петель. Розрахунок кількості петель і рядів для в’язання виробу. Мірки, необхідні для виготовлення виробу, їх умовні позначення.


1

Види оздоблень в’язаних виробів. Послідовність виготовлення в’язаного спицями виробу. Виготовлення та оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу. Контроль якості робіт. Догляд за в’язаними виробами


1

Вибір теми проекту (виробу для в’язання спицями). Обґрунтування вибору теми проекту. Вимоги до проектованого виробу.

Учень:

здійснює міні-маркетингові

дослідження;

обґрунтовує вибір теми проекту; формулює тему, мету і завдання проекту;

розробляє вимоги до виробу; проектну документацію; складає план роботи з виконання проекту з визначенням термінів; здійснює пошук моделей-аналогів;

визначає найкращі ознаки в моделях-аналогах;

виконує опис виробу;

застосовує методи проектування; розробляє графічне зображення виробу; виконує креслення виробу (деталей); визначає спосіб з’єднання деталей виробу (за потребою);

добирає схему для в’язання виробу; здійснює внесення творчих

елементів у схему в’язання; визначає розміри майбутнього виробу;

виконує розрахунок кількості матеріалів для в’язання; добирає і готує матеріали та інструменти для роботи; складає план роботи з виготовлення виробу; виготовляє та оздоблює виріб; виконує остаточну обробку

в’язаного спицями виробу;

контролює якість виробу;

виконує розрахунок вартості витрачених матеріалів на виготовлення виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог
1

Планування роботи з виконання проекту. Пошук моделей-аналогів. Визначення найкращих ознак у моделях-аналогах. Опис виробу. Урахування модних тенденцій у процесі проектування.


1

Конструювання виробу. Графічне зображення проектованого виробу. Добір (складання) схеми

в’язання. Внесення творчих елементів у дібрану схему для в’язання спицями. Добір спиць, матеріалів (ниток, пряжі).
1

Використання розрахунків (креслення) для в’язання виробу. Визначення кількості ниток (пряжі) для виготовлення виробу. Способи збільшення і зменшення ширини в’язаного полотна.


1

Послідовність виготовлення виробу із збільшенням і зменшенням ширини в’язаного полотна. Виготовлення в’язаного спицями

виробу, його оздоблення. Остаточна обробка

в’язаного виробу. Контроль якості виробу1

Виготовлення в’язаного спицями

виробу, його оздоблення. Остаточна обробка

в’язаного виробу. Контроль якості виробу1

Виготовлення в’язаного спицями

виробу, його оздоблення. Остаточна обробка

в’язаного виробу. Контроль якості виробу1

Виготовлення в’язаного спицями

виробу, його оздоблення. Остаточна обробка

в’язаного виробу. Контроль якості виробу1

Виготовлення в’язаного спицями

виробу, його оздоблення. Остаточна обробка

в’язаного виробу. Контроль якості виробу


Контроль якості виробу. Розрахунок вартості витрачених матеріалів


1

Підготовка виробу до презентації. Презентація спроектованих та виготовлених виробів, в’язаних спицями. Оцінювання робіт

Учень:

готує до презентації виріб; презентує свій виріб; здійснює самооцінку виробу


Орієнтовний перелік об’єктів проектування: шалик, шапочка, серветка, килимок, прихватка, комірець, іграшка, іграшки для пальчикового та лялькового театрів, гольник, вироби для оздоблення інтер’єру, жилет, капці, прикраси, чепчик, берет, кімнатне взуття, косметичка, чохол для мобільного телефону, чохол для окулярів, топ тощо.
Модуль 3

ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ШВЕЙНИХ ВИРОБІВ

(МАШИННИМ СПОСОБОМ)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зміст модуля передбачає оволодіння учнями 7 (8, 9) класів технологією виготовлення швейних виробів (машинним способом). У першому розділі «Основи технології виготовлення швейних виробів машинним способом» учні ознайомлюються з основами технічного конструювання, видами машинних швів та виконують їх, способами вологотеплової обробки; опановують технологію виготовлення швейних виробів.

Зміст другого розділу «Проектування, виготовлення та оздоблення швейних виробів» передбачає виконання проекту. У третьому розділі «Презентація виготовлених виробів» програмою передбачено презентацію спроектованих та виготовлених швейних виробів.

Для виготовлення слід добирати сучасні плечові вироби нескладної конструкції. Виріб учні проектують і виготовляють на себе (за власними мірками). Вивчаючи матеріал модуля, треба ознайомлювати учнів із професіями, які характерні для даного виду діяльності. Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№ з/п

Назва розділів

Кількість годин

1

Розділ 1. Основи технології виготовлення виробів, в’язаних спицями

4

2

Розділ 2. Проектування, виготовлення та оздоблення

виробів, в’язаних спицями11

3

Розділ 3. Презентація виготовлених виробів

1

Усього

16

Календарне планування

№з/п

Кількість годин

Назва розділів, їх зміст

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки

учня


Дата1

Види плечових виробів (за силуетом і кроєм) та їх оздоблень. Технічне конструювання. Основні типи креслярських ліній. Розміри на кресленнях.

Учень:

розрізняє види плечових виробів (за силуетом і кроєм); знімає мірки для побудови креслення плечового виробу;

виконує запис знятих мірок; називає основні типи креслярських ліній;

будує креслення плечового

виробу в масштабі 1:1;

виконує машинні шви, кишені, оброблені деталями крою, та волого-теплову обробку;

використовує термінологію

машинних робіт та ВТО;

здійснює контроль якості

робіт; організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог
1

Мірки для побудови креслення плечового виробу. Прийоми знімання мірок. Записування мірок. Побудова креслення виробу (в масштабі 1:1). Моделювання плечових виробів.


1

Машинні шви: «накладний», «настрочний». Виконання швів. Кишені, оброблені деталями

крою, технологія їх виготовлення. Послідовність виконання кишень, оброблених деталями крою
1

Виконання зразка. Волого-теплова обробка виробу (ВТО). Термінологія машинних робіт та волого-теплової обробки. Контроль якості робіт. Догляд за швейними виробами


1

Вибір теми проекту (плечового виробу для виготовлення). Обґрунтування вибору

Учень:

здійснює міні маркетингові

дослідження;

обґрунтовує вибір теми проекту; розробляє вимоги до виробу; проектні документи; складає план роботи з виконання проекту з визначенням термінів; здійснює пошук моделей-аналогів;

визначає найкращі ознаки в виробах-аналогах;

виконує опис виробу;

застосовує методи проектування;

розробляє графічне зображення плечового виробу; виконує конструювання та

моделювання виробу;

добирає і готує матеріали та інструменти для роботи; складає послідовність пошиття виробу; виготовляє та оздоблює виріб;

контролює якість виробу;

виконує розрахунок вартості витрачених матеріалів; організовує робоче місце; дотримується правил безпечної праці, санітарно-гігієнічних вимог
1

Пошук моделей-аналогів. Визначення найкращих ознак у моделях-аналогах. Опис виробу.


1

Художнє конструювання. Створення графічного зображення плечового виробу. Конструювання та моделювання розробленого виробу.


1

Добір тканини, прикладних матеріалів, фурнітури, інструментів та обладнання

для роботи. Розкрій, пошиття та оздоблення плечового виробу.
1

Розкрій, пошиття та оздоблення плечового

виробу. Послідовність пошиття виробу.
1

Розкрій, пошиття та оздоблення плечового

виробу. Послідовність пошиття виробу.
1

Розкрій, пошиття та оздоблення плечового

виробу. Послідовність пошиття виробу.
1

Розкрій, пошиття та оздоблення плечового

виробу. Послідовність пошиття виробу.
1

Розкрій, пошиття та оздоблення плечового

виробу. Послідовність пошиття виробу.
1

Остаточна обробка виробу. Волого-теплова обробка (поопераційна, кінцева). Контроль якості виробу


1

Розрахунок вартості витрачених матеріалів для пошиття виробу


1

Підготовка виробу до презентації.

Презентація спроектованого та виготовленого плечового виробу. Оцінювання робітУчень:

готує до презентації виріб;

презентує свій виріб;

здійснює самооцінку виробу


Орієнтовний перелік об’єктів проектування: нічна сорочка, блузка, сарафан, сукня, халат тощо.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка