Тема 33: аномаліі скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм
Скачати 117.07 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір117.07 Kb.
МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

практичного заняття для викладачів


Тема 33: АНОМАЛІІ СКОРОТЛИВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАТКИ. ПОЛОГОВИЙ ТРАВМАТИЗМ.
І. Актуальність теми: Порушення скоротливої функції, за даними літератури, розвивається у 20% усіх пологів і призводить до зростання перинатальних ускладнень, частоти оперативних родорозрішень, материнського та дитячого пологового травматизму. Знання аномалій пологової діяльності у загальній підготовці лікаря будь-якого фаху є надзвичайно важливою, оскільки допомагає своєчасно надати акушерську допомогу.
ІІ. Навчальні цілі заняття:

А. Мати уявлення про основні види аномалії пологової діяльності та пологового травматизму (a = І).


В. Знати (a = ІІ) :

 • фізіологічний перебіг та ведення пологів;

 • діагностику періодів і фаз пологів;

 • клінічну класифікація аномалій пологової діяльності;

 • діагностику та лікування аномалій пологової діяльності.

 • фактори, що сприяють виникненню пологового травматизму;

 • класифікацію розривів м'яких тканин родового каналу;

 • пологові травми кісток та зчленувань тазу в пологах;

 • симптоми загрози розривів, профілактичні та лікувальні заходи;

 • фізіологічну та патологічну крововтрату, визначення об’єму втраченої крові;

 • пологові травми новонароджених

В. Оволодіти навичками (a = ІІІ): • проводити спостереження за роділлею, розвитком пологової діяльності;

 • діагностувати ознаки загрози розриву матки промежини та ступінь пошкоджень м'яких тканин;

 • визначити лікувальну тактику при різних видах акушерського травматизму.

В. Вміти (оволодіти вміннями) (a=III):

 • діагностувати періоди пологів;

 • диференціювати аномалії пологової діяльності;

 • проведення токолізу;

 • застосовувати медикаментозні схеми стимуляції пологової діяльності та немедикаментозне коригування сили і частоти перейм.

 • прогнозувати перебіг пологів щодо можливих пошкоджень м'яких тканин родових шляхів;

 • обгрунтувати план лікувальних заходів при розривах матки;

 • діагностувати та призначити лікування при розходженні лонного зчленування;


III. Цілі розвитку особистості: молодим спеціалістам необхідно оволодіти методиками збору анамнезу та обстеження, встановлюючи психоемоційний зв'язок з вагітною та родиною, нести відповідальність за встановлені результати досліджень та аналізу.
VІ. Міждисциплінарна інтеграція:


№ п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі)дисципліни:

1.

Анатомія

Будову та розміри тазу, будову внутрішніх та зовнішніх статевих органів.

Виміряти розміри тазу.

2.

Загальна фармакологія

Основні препарати, що застосовуються при аномаліях пологової діяльності.

Визначати дози препаратів

3.

Хірургія

Види швів та шовного матеріалу.

Накладати різні види швів. Визначати групу крові, резус фактор, визначати сумісність крові перед гемотрансфузією.

2. Внутрішньопредметна інтеграція:

1.

Акушерство

Оцінка динаміки розкриття шийки матки. Фізіологію та клінічний перебіг пологів.

Діагностику клінічно вузького тазу.

Моменти захисту промежини.

Фізіологічну крововтрату в пологах.

Алгоритм профілактики та зупинки кровотечі


Оцінити результати зовнішніх та внутрішніх методів дослідження.

Оцінити нормальний перебіг пологів.

Проводити методи захисту промежини на фантомі.

Проводити огляд пологових шляхів.

Визначати ознаки Вастена і Цангемейстра.
V. Зміст теми заняття:

Структурно-логічна схема теми
VІ. План та організаційна структура заняття.

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєн.

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

Час хв.

Підготовчий етап

1.

2.
3.Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та їх мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь. Контроль вихідного рівня знань:

1. Класифікація аномалій пологової діяльності

2. Основні діагностичні критерії аномалій пологової діяльності

3. Додаткові клініко-лабораторні обстеження та їх інтерпритація

4. Причини пологового травматизму.

5. Класифікація розривів м'яких тканин.

6. Симптоми загрози розривів, профілактичні та лікувальні заходи.

7. Пологовий травматизм нононароджених

8. Фізіологічна та патологічна крововтрата, визначення об’єму втраченої крові.


α - ІІ


Індивідуальне усне опитування.


Програмований контроль, побудований на тестах ІІ рівня.

Питання для індивідуальн. усного опитування.

Тести ІІ рівня;

таблиці, фантом.3

2


25

Основний етап

4.

Формування професійних навичок та вмінь:

1. Медикаментозне та немедикаментозне коригування сили та частоти перейм.

2. Визначити динаміку просування голівки та розкриття щийки матки зовнішніми та внутрішніми методами дослідження.

3. Оцінити стан плоду під час пологів.

4. Провести оцінку новонародженої дитини.

5.Читання лабораторних аналізів, клінічна інтерпретація результатів лабораторних досліджень.

6. Курація вагітних.

7. Огляд пологових шляхів після пологів.α - ІІІПрактичний тренінг
Алгоритми для формування практичних навичок та вмінь.

Завдання для самостійної роботи. Акушерський інструментарій фантом; роділлі, новонароджені діти.45

Заключний етап

5.

6.
7.Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання.


α - ІІІ


Індивідуальний контроль навичок або їх результатів.

Аналіз та оцінка результатів клінічної роботи.

Вирішення задач.


Обладнання, фантом.

Результати клінічної роботи.

Задачі ІІІ рівня.

Орієнтовна карта для самостійної роботи.15VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу.

7.1.1. Тести ІІ рівня засвоєння.

1. Наявність потуг при високо стоячій голівці вказує на:

А. Загрожуючий розрив матки.

В. Початок періоду зганяння.

С. Дискоординовану пологову діяльність.

D. Розрив матки, що відбувся.

Еталон відповіді: А.
2. Який із показників не входить в класифікацію розриву матки?

А. За часом.

В. За патогенетичною ознакою.

С. За клінічним перебігом.

D. За характером пошкодження.

Е. За силою дії.

F. За локалізацією.

Еталон відповіді: Е.
3. «Шоковий індекс» – це співвідношення:

А. Пульс/систолічний АТ.

В. Систолічний АТ/пульс.

С. Пульс/діастолічний АТ.

D. Діастолічний АТ/пульс.

Е. Систолічний АТ/ діастолічний АТ.Еталон відповіді: А.
7.1.2. Питання для індивідуального усного опитування:

 1. Клінічна класифікація аномалій пологової діяльності.

 2. Діагностичні критерії аномалій пологової діяльності.

 3. Характеристика першого і другого періодів пологів.

 4. Діагностичні критерії слабкості пологової діяльності.

 5. Клінічні ознаки дискоординованої пологової діяльності.

 6. Методи немедикаментозного коригування сили і частоти перейм.

 7. Методи апаратної оцінки функціонального стану плода.

 8. Прогнозовані ускладнення залежно від типу аномалій пологової діяльності.

 9. Етіологія пошкодження тканин промежини та шийки матки.

 10. Класифікація пошкоджень промежини та шийки матки.

 11. Профілактичні та лікувальні заходи при травмах промежини, шийки матки.

 12. Діагностика і лікування гематоми зовнішніх статевих органів і піхви.

 13. Етіологія, патогенез та класифікація розривів матки.

 14. Діагностика та лікувальна тактика при різних за локалізацією та ступенем пошкодженнях матки.

 15. Профілактичні заходи щодо родового травматизму.

 16. Розходження лонного симфізу, гострого вивороту матки. Діагностика, лікування.

 17. Методи визначення величини крововтрати.

 18. Пологовий травматизм новонароджених.7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття:

 1. Провести аускультацію плода та дати оцінку.

 2. Провести запис кардіотокограми та оцінити нестресовий тест.

 3. Визначити динаміку просування голівки зовнішніми методами.

 4. За результатами сучасних методів діагностики оцінити в/утробний стан плода.

 5. Визначити тривалість І і ІІ періодів родів.

 6. Знати методи немедикаментозного коригування сили і частоти перейм.

 7. Призначити заходи з лікування різних видів аномалій пологової діяльності.

 8. Під час роботи в пологовому залі провести спостереження за перебігом пологів, в ІІ періоді – моментами захисту промежини, оглядом пологових шляхів після пологів, в ІІІ періоді – перевірити ознаки відокремлення плаценти, визначити її цілісність, встановити ступень крововтрати.

 9. Провести на фантомі ручну допомогу в ІІ періоді пологів.

 10. Разом із викладачем розбір архівних історій пологів із випадками акушерського травматизму.7.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

Задача 1. В акушерський стаціонар поступила першовагітна в терміні вагітності 37 тижнів в І періоді пологів. Розміри тазу: d. spinarum – 24 см, d. cristarum – 27 см, d. trochanterica – 30 см, c. externa – 20 см, індекс Соловйова – 15 см. ОЖ 90 см, ВДМ 35 см. При вагінальному дослідженні: шийка матки згладжена, відкриття 6 см, плідний міхур цілий, голівка плода на І площині малого тазу, передлежить лоб з лобним швом, спереду від них пальпується перенісся і надбрівні дуги, а ззаду – передній кут великого тім’ячка. Поставте діагноз при даній акушерській ситуації.

Еталон відповіді: Пологи І, І період пологів. Лобне вставлення голівки. Ризик розриву матки.
Задача 2. Першородяча 24 років, в анамнезі 2 штучних аборти. Перші два періоди пологів протікали нормально. З приводу дефекту плаценти зроблена ручна ревізія порожнини матки. Під час операції почалась значна кровотеча, яка продовжувалась і після віддалення частин посліду. Кров, яка витікає з матки, не згортається. Матка щільна. Крововтрата - 1000 мл. Встановіть діагноз і подальші дії лікаря.

Еталон відповіді: Пологи І. Кровотеча в ранньому післяпологовому періоді. Часткове прирощення плаценти. Ручна ревізія порожнини матки. Коагулопатичний синдром. Терапія: екстирпація матки, відновлення гемокоагуляційних властивостей крові (переливання крові, фібриногену, кріопреципітату, плазми), нормалізація фібринолітичної активності крові (введення контрикалу, трасилолу, гордоксу, ЕАКК).
7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою:

Навчальні завдання

Вказівки

Вивчити:

1. Класифікацію аномалій пологової діяльності.

2. Діагностичні критерії аномалій пологової діяльності.

3.Методи лікування аномалій пологової діяльності.

4. Методи діагностики стану плода під час пологів.

5. Тактику ведення пологів з дистресом плода.

6. Показання до оперативного розрішення.

7.Причини пологового травматизму.

8. Лікувальну тактику розривів.


Вміти:

Скласти схему ведення пологів в залежновсті від виду аномалій пологової діяльності.
VIІІ. Література:

1. Навчальна:

Основна:


  1. Степанківська Г.К., Михайленко О.Т. Акушерство. - К.: Здоров'я, 2000.

  2. Ариас Ф. Беременность й роды високого риска: Пер. с англ. - М.: Медицина, 1989.

  3. Неотложные состояния в акушерстве й гинекологии / Под ред. Степанковской Г.К., Венцковского Б.М. — К.: Здоров'я, 2000.

  4. Накази МОЗ України № 582, 624.

Додаткова:   1. Сидорова И.С. Физиология й патология родовой деятельности. — М.: МЕДпресс, 2000.

2. Жиляев Н.И., Жиляев Н.Н. Оперативное акушерство: - К.: Гідромас, 2004.

2. Методична:

1. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах (метод. посібник): - Київ, 2006. – 80 с.

2. Акушерство и гинекология. Сборник тестовых вопросов и ответов: - К.: Дзвін, 2004.

Обговорено і затверджено на засіданні

кафедри акушерства та гінекології

«____» ___________________ 200__ р.Завідувач кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук, професор Н.І. Геник


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка