Тема №4: Топографічна анатомія і оперативна хірургія порожнини черепу
Скачати 87.18 Kb.
Дата конвертації22.04.2016
Розмір87.18 Kb.
Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема № 4: Топографічна анатомія і оперативна хірургія порожнини черепу.
Актуальність теми: захворювання в ділянках черепно-мозкового відділу голови найбільш часто зустрічаються в ендокринної хірургії, нейрохірургії , судинної нейрохірургії та неврології. Захворювання та ускладнення складають майже третю частку патологоанатомічних діагнозів. Тому знання з топографічної анатомії органів порожнини черепу необхідні для лікарів усіх спеціальностей, особливо ендокринних хірургів, нейрохірургів, судинних нейрохірургів та невропатологів.
Мета (загальна): уміти визначити топографію головного мозку, синусів твердої мозкової оболонки, черепно-мозкових нервів, кровопостачання головного мозку, внутрішньої основи черепа. Усвідомити можливі ускладнення при зупинки кровотечі при пошкодженні венозних пазух, оволодіти методикою та технікою операцій кістково-пластичній та декомпресійній трепанацій черепа, первинної хірургічної обробки при проникаючих пораненнях голови.
Конкретні цілі Вихідний рівень

Уміти:

1. Визначити особливості оболонок мозку

1. Користуватися латинською термінологією (кафедра іноземних мов)

2. Визначити межи внутрішньої основи черепа

3. Визначити особливості венозних пазух (синусів) головного мозку

2. Знання нормальної анатомії кісткової, м`язової, судинної, нервової, дихальної, ендокринної систем та системи травлення (кафедра нормальної анатомії людини)

4. Визначити особливості борозен та півкуль головного мозку ділянки

5. Визначити особливості черепно-мозкових нервів

6. Визначити джерела кровопостачання, венозний відтік головного мозку, схему черепно-мозкової топографії Кронлейна-Брюсової

7. Визначити особливості топографії внутрішньої основи черепа

8. Опанувати методику і техніку обробки проникаючих ран черепа

9. Опанувати методику і техніку кістково-пластичній трепанації черепа

10. Опанувати методику і техніку декомпресійній трепанації черепа.
Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань та умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань (приклади):


Завдання 1

Які черепно-мозкові нерви проходять через яремний отвір: 1. V,VI

 2. VII,VIII

 3. IX,X,XI

 4. X,XI,XII

 5. XI,XII

Завдання 2

Яке анатомічне утворення проходить через остистий отвір черепа:


 1. Додатковий нерв

 2. Блукаючий нерв

 3. Великий кам`янистий нерв

 4. Лицевий нерв

 5. Середня оболонкова артерія

Завдання 3

Грануляції павутинної оболонки головного мозку виконують функції:


 1. Обміну між ліквором та венозною кров`ю

 2. Фіксації головного мозку

 3. Продукції ліквора

 4. Обміну між ліквором та венозною кров`ю та продукції ліквора

 5. Продукції ліквора та фіксації головного мозку

Еталони відповідей: 1-3; 2-5; 3-1
 1. Анатомія людини.

 2. Привіс М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека. – М.: Медицина. – 2001. – С. 375-432


Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. топографія оболонок мозку

 2. проекція венозних пазух твердої мозкової оболони

 3. топографія цистерн та шлуночків мозку

 4. топографія внутрішньої основи черепа

 5. топографія черепно-мозкових нервів

 6. схема черепно-мозкової топографії Кронлейна-Брюсової і визначення за нею проекції середньої оболонкової артерії, центральної та бічної борозен, а також мозкових артеріх, кола Вілізія та Захарченка

 7. методика і техніка хірургічної обробки проникаючих ран черепа

 8. методика і техніка кістково-пластичної трепанації черепа за Вагнером-Вольфом та Олівекроном,

 9. методика і техніка декомпресивної трепанації за Кушингом

 10. методика і техніка видалення епї- та субдуральних гематомЛітература для засвоєння знань-умінь за даною темою:

 1. К.І.Кульчицький,М.П.Ковальський, А.П.Дітковський, М.С.Скрипиков, С.А.Солорева, В.С.Щитов, Т.Т.Хворостяна, О.Б.Кобзар, О.М.Очкуренко, В.М.Бондур, В.Б.Раскалей. Оперативна хірургія і топографічна анатомія. - Київ, "Вища школа",1994. – 464 с.

 2. Кульчицкий К.И., Бобрик И.И., Дитковский А.П., Солорева С.А., Щитов В.С., Ковальский М.П., Хворостяная Т.Т., Талько В.И., Кобзар А.Б. Бондур В.М., Раскалей В.Б. Оперативная хирургия и топографическая анатомия /учебник для медвузов/. - Вища школа,К.,1989. - 472 с

 3. В.В.Кованова /ред./. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. М., Медицина , 1985.

 4. Литтманн. Оперативная хирургия. Будапешт, 1981.

 5. Оперативна хірургія: хірургічні операції та маніпуляції / І.І.Свистонюк та ін. – К.:Здоров’я, 2001

Виконайте наступні цільові завдання (приклади):


Завдання № 1.

При пораненні мозкового відділу голови з пошкодженням тім`яної кістки у чоловіка 41 року виникла сильна кровотеча із діплоетичних вен. Яким чином під час операції хірург повинен зупинити кровотечу із діплоетичних вен? 1. Ушити вени.

 2. Виконати пластику стінки вен твердою мозковою оболонкою.

 3. Втерти у діплоетичний шар кістки воскову пасту або використати фібринну плівку.

 4. Тампонувати вени марлевим тампоном і кліпсувати їх.

 5. Виконати електрокоагуляцію вен.

Завдання №2

Під час операції з приводу проникаючого поранення склепіння черепа під місцевим знеболюванням в раневому каналі знайдена велика кількість мозкового детриту та сторонніх тіл. Як звільнити раневий канал від сторонніх тіл?


 1. Зсікти мозок у межах пошкоджений тканин.

 2. Широко зсікти мозок у межах непошкоджений тканин.

 3. Вичерпати мозковий детрит із сторонніми тілами мозковою ложкою.

 4. Промити рану струменем теплого фізіологічного розчину із гумової груші.

 5. Притиснути вени шиї або заставити хворого покашляти та промити рану струменем теплого фізіологічного розчину.

Завдання №3

Яким інструментом і як повинен користуватися хірург під час виконання кістково-пластичної трепанації черепа при з`єднанні фрезьових оворів, щоб при закритті дефекту кістково-окісний клапоть не провалювався і не лежав вільно на твердій мозковій оболонці?


 1. Кусачками Дальгрена, утримуючи Ії під гострим кутом до кісток сплетіння черепа назовні.

 2. Кусачками Лістона, утримуючи Ії під гострим кутом до кісток сплетіння черепа усерединуі.

 3. Пилкою Джильї, перепилюючи кістки склепіння черепа у косому напрямку назовні.

 4. Пилкою Джильї, перепилюючи кістки склепіння черепа у косому напрямку усередину.

 5. Пилкою Джильї, перепилюючи кістки склепіння черепа під прямим кутом до кісток склепіння черепа.

Завдання №4

Внаслідок черепно-мозкової травми у хворого виникла кровотеча з носа та глотки, внутрішня косоокість, параліч м`язів лиця, втрата слуху. Які черепні нерви уражені?


 1. Околоруховий, відвідний, блоковий.

 2. Трійчастий, околоруховий, відвідний.

 3. Відвідний, блоковий, лицевий.

 4. Блоковий, лицевий, проміжний.

 5. Лицевий, проміжний, язикоглотковий.

Завдання №5

Яким повинні бути попередні дії хірурга перед виконанням декомпресійної трепанації черепа за Кушингом хворому із іноперабельною пухлиною головного мозку, щоб не відбулося різке пролабірування мозку?


 1. Необхідно виконати спинномозкову пункцію.

 2. Необхідно провести дегідратацію мозку.

 3. Необхідні дії, вказані в пп.. 1 і 2.

 4. Необхідно виконати пункцію переднього рогу бічного шлуночка головного мозку.

 5. Необхідні дії, вказані в пп.. 2 і 4.

Еталони відповідей: 1-3; 2-5; 3-3; 4-3; 5-3


Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

На початку заняття перевіряється наявність протоколів підготовки до практичного заняття за теоретичними питаннями. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття.

Самостійно Ви повинні визначити умовні межи і топографію внутрішньої основи черепа, межи черепних ям, отвори в кожній з них; топографію твердої мозкової оболонки, її відростків, кровопостачання, венозні пазухи, шляхи венозного відтоку від головного мозку; схему черепно-мозкової топографії Кронлейна-Брюсової.

Приступаючи до виконання оперативних втручань, Ви повинні накреслити на мозковому відділу голові лінії для препарування внутрішньої основи черепа, нанести схему схему черепно-мозкової топографії Кронлейна-Брюсової.

Потім ви повинні самостійно визначити помилки і ускладнення під час кістково-пластичної трепанації черепа за Вагнером-Вольфом та Олівекроном, декомпресивної трепанації Кушингом і заходи до запобігання та усунення їх.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента в складі хірургічної бригади з знання проекції судин та нервів, демонстрації відпрепарованих судин, нервів, м`язів, а також аналізом тестового контролю засвоєння знань.

Технологічна карта заняття

№п\п

Етапи

Кількість хвилин

Засоби навчання

обладнання

Місце проведення

1

Перевірка і корекція вихідного рівня

10

Тестові завдання
Учбова кімната

2

Самостійна робота під контролем викладача. Визначення особливості топографії внутрішньої основи черепа, оболонок головного мозку, його кровопостачяння. Препарування внутрішньої основи черепа. Виконання оперативних доступів, трепанацій черепа.

40

Граф логічної структури заняття. Навчальних посібник «Техніка хірургічних операцій»

Череп, муляжі, стенди,

таблиці „Мозковий відділ черепа”, „Кровопостачяння головного мозку”, „Сінуси твердої оболонки головного мозку”, „Операція кістково-пластичної трепанації черепа”, „Операція декомпресивної трепанації черепа”. Трупний матеріал. Хірургічний інструментарій. Музейні препаратиУчбова кімната

3

Корекція результатів засвоєння самостійної роботи

10Учбова кімната

4

Підсумковий тестовий контроль

15

Тестові завдання
5

Проведення підсумків заняття

5


Граф логічної структури теми «Топографічна анатомія і оперативна хірургія порожнини черепу»
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка