Тема. Феліноз кількість годин 2
Сторінка1/4
Дата конвертації21.04.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4
Тема. ФЕЛІНОЗ

 1. Кількість годин - 2

 2. Актуальність теми: проблема фелінозу актуальна в наш час у зв'язку з тим, що все більша кількість людей має домашню тварину, зокрема кішку, яка в свою чергу, є джерелом збудника даного захворювання.

 3. Навчальні цілі заняття: навчитися діагностувати феліноз (хвороба котячих подряпин) з урахуванням епідеміологічних та клініко-лабораторних даних, засвоїти принципи надання невідкладної допомоги та методи лікування.

3.1 Лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологію фелінозу;

 • епідеміологію;

 • патогенез;

 • основні клінічні симптоми хвороби;

 • класифікацію фелінозу;

 • етіотропну, патогенетичну та симптоматичну терапію;

 • протиепідемічні заходи.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • зібрати анамнез захворювання;

 • зібрати направлений епіданамнез;

 • проводити огляд хворого;

 • обґрунтувати клінічний діагноз;

 • взяти матеріали для дослідження;

 • скласти план обстеження і лікування;

- визначити необхідність госпіталізації чи необхідність лікування вдома;

 • здійснити належні профілактичні заходи;

 • попереджувати ускладнення;

 • провести санітарно-освітню роботу;

- оформити необхідну документацію, регламентовану відповідними положеннями;

- здійснити диспансерне спостереження.3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

 • основні клінічні симптоми хвороби;

 • проведення диференційної діагностики.


4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • визначення хвороби;

 • етіологія фелінозу;

 • епідеміологія;

 • патогенез;

 • основні клінічні симптоми хвороби;

 • класифікація фелінозу;

 • етіотропна, патогенетична та симптоматична терапія;

 • протиепідемічні заходи.


5 Список рекомендованої літератури

 1. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб Андрейчин М.А., Руденко А.О., Івахів О.Л., Чемич М.Д. - К., Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 75.

 2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю, Киселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. - 233 с.

 3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 205 с.

 4. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

 5. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.

- 500 с.

 1. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова, М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Медицина, 2001. - 959 с.

 2. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Ю.В. Лобзина. - 3-е изд., доп и перераб. - СПб.: Фолиант, 2003. -

956 с.
6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- реферат на тему "Сучасні підходи до діагностики фелінозу".

Тема. ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ. ЕТІОЛОГІЯ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІЧНІ СТАДІЇ. ОПОРТУНІСТИЧНІ ІНФЕКЦІЇ
1 Кількість годин - 16
2 Актуальність теми: гостроту проблемі ВІЛ/СНІД надає те, що хворіють переважно молоді люди, які ведуть найбільш активне життя - трудове, суспільне, сексуальне, і те, що кожен інфікований ВІЛ приречений: загине не пізніше ніж через 10-12 років після інфікування, а значна кількість інфікованих і в більш ранній термін.
3 Навчальні цілі заняття 3.1 Лікар повинен знати:


 • етіологію ВІЛ-інфекції;

 • патогенетичні стадії розвитку ВІЛ-інфекції;

 • клінічні симптоми та стадії;

 • діагностику та диференційну діагностику ВІЛ-інфекції;

 • лабораторні методи підтвердження діагнозу;

 • сучасні принципи і методи лікування ВІЛ-інфекції;

 • профілактичні та протиепідемічні заходи.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • збирати анамнез захворювання, епіданамнез;

 • проводити опитування та огляд хворого;

 • формулювати та обґрунтувати клінічний діагноз;

 • складати план обстеження хворого;

 • збирати матеріал для лабораторного дослідження;

 • складати план лікувальних та профілактичних заходів.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- діагностику хвороби на ранніх стадіях захворювання;

 • вміння виявляти характерні клінічні та епідеміологічні ознаки;

 • складати план основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів;

- проводити диференційний діагноз.
4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • визначення ВІЛ-інфекції та СНІДу;

 • етіологія ВІЛ-інфекції та опортуністичних інфекцій;

 • епідеміологія ВІЛ-інфекції;

 • патогенез ВІЛ-інфекції та СНІДу;

 • основні клінічні симптоми та стадії ВІЛ-інфекції та СНІДу;

 • діагностика ВІЛ-інфекції та СНІДу;

- диференційна діагностика із іншими інфекційними захворюваннями.
5 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.:


Здоров'я, 2001. - Т. 2. - С. 210-245.

2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній


медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.
- С. 160-175.

3. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики:


Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів
освіти 3-4-го рівнів акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький

та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - С. 190-194.

4. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний
посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми:

Вид-во СумДУ, 2000. - С.167-175.

5. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова,
М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Медицина, 2001. - С. 812-832.

6. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю, Кіселик І.О. Кабінет інфекційних


захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. - C. 110-
117.

7. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб


/ М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич - К.,
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 130-133.
6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- удосконалення знань з діагностики, лікування та профілактики ВІЛ/СНІДу.

Тема. ВТОРИННІ ІМУНОДЕФІЦИТНІ СТАНИ


 1. Кількість годин - 2

 2. Актуальність теми: вторинні імунодефіцитні стани часто супроводжують більшість інфекційних захворювань, ускладнюючи їх перебіг. Діагностика вторинних імунодефіцитів є складною, ефективність лікування залежить від своєчасності діагностики.

3 Навчальні цілі заняття 3.1 Лікар повинен знати:

 • поняття вторинних імунодефіцитних станів;

 • види вторинних імунодефіцитних станів;
 • зміни в імунній системі при вторинних імунодефіцитних станах;

 • діагностику, лікування та попередження вторинних імунодефіцитних станів.

3.2 Лікар повинен уміти:

- діагностувати на ранніх стадіях вторинні імунодефіцитні стани; • визначати провідні клінічні симптоми;

 • проводити профілактику та лікування цих станів.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- проведення діагностики, з використанням сучасних лабораторних методів діагностики недостатності гуморальної або клітинної ланок імунітету;

- проведення диференційної діагностики;

- проведення лікування вторинних імунодефіцитних станів.


4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • патогенез вторинних імунодефіцит них станів;

 • клініка;

 • класифікація;

 • діагностика та диференційна діагностика;

 • методи лікування та профілактика.


5 Список рекомендованої літератури

1. Андрейчин М.А. ВІЛ-інфекція (лекції). - Тернопіль, 1998. -


36 с.

2. ВИЧ-инфекция. Актуальные вопросы клиники,


диагностики, лечения, эпидемиологии и профилактики:
Руководство для врачей / Под ред. Т.В. Проценко, А.Д. Усенко,
Н.П. Гражданова, В.И. Степанца. - Донецк, 1998. - 201 с.

3. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.:


Здоров'я, 2002. - Т. 2. - С. 657-659.

4. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній


медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.

- 500 с.


5. Змушко Е.И., Белозеров Е.С. ВИЧ-инфекция: Руководство

для врачей. - СПб: Питер, 2000. - 320 с.


6 Завдання для самостійної підготовки:

 • робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

 • вивчення сучасних підходів до ранньої діагностики вторинних імунодефіцит них станів;

 • вивчення сучасних підходів до лікування та профілактики вторинних імунодефіцит них станів.Тема. СИБІРКА
1 Кількість годин - 4
2 Актуальність теми: захворювання людей на сибірку, переважно у вигляді спорадичних випадків, реєструються на всіх континентах. Описуються періодичні епізоотії серед тварин з реальною можливістю поширення інфекції і серед людей з огляду на легкість і безліч способів проникнення збудників у організм. На території України існує близько 10 тис., стаціонарно несприятливих пунктів сибірки - території, на яких впродовж 100 років реєструвалися випадки хвороби серед тварин. У 2007 році хвороба зареєстрована у Харківській та Одеській областях.
3 Навчальні цілі заняття 3.1 Лікар повинен знати:

 • визначення сибірки;

 • принципи класифікації;

 • загальні та провідні симптоми захворювання;

 • епідеміологічні особливості сибірки;

 • патогенез;

 • основні діагностичні критерії.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • проводити диференційний діагноз;

 • призначати лікування залежно від превалюючих симптомів та даних лабораторного обстеження.

3.3 Лікар повинен вдосконалити на занятті:

 • теоретичні знання та практичні навички щодо діагностики сибірки;

 • теоретичні знання та практичні навички щодо лікування сибірки;

 • теоретичні знання та практичні навички щодо проведення протиепідемічних заходів.


4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • особливості збудника сибірки;

 • класифікація сибірки;

 • клініка шкірної форми сибірки;

 • особливості сибіркового карбункула;

 • клініка легеневої форми сибірки;

 • клініка генералізованої форми сибірки;

- правила забору та транспортування матеріалу на дослідження;

 • методи лабораторної діагностики;

 • диференційна діагностика шкірної форми сибірки із стафіло-та стрептококовими карбункулами, вузлуватою еритемою, бешихою та ін.;

 • диференційна діагностика легеневої та генералізованої форм сибірки з сепсисом іншої етіології, неспецифічними пневмоніями, легеневою формою чуми, туляремії;

 • лікування сибірки;

 • протиепідемічні заходи при сибірці.

5 Список рекомендованої літератури

 1. Андрейчин М.А., Копча В.С. Біотероризм: Медична протидія. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. - C. 69-181.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. -К.: Здоров'я, 2003. - Т. 3. - С. 181-209.

 3. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю, Киселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль,

2006. - 233 с.

 1. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти 3-4-го рівня акредитації / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 205 с.

 2. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник /М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

 3. Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.

- 500 с.

7. Инфекционные болезни: Учебник / Е.П. Шувалова,


М.М. Антонов, Т.В. Антонова и др. - 4-е изд., перераб. и доп. -
М.: Медицина, 2001. - 959 с.
6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями; • удосконалення знань з діагностики та лікування сибірки;

 • удосконалення практичних навичок.

Тема. ЛЕПТОСПІРОЗ. ЕТІОЛОГІЯ, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ,
КЛАСИФІКАЦІЯ,
КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА,

ЛІКУВАННЯ, ПРОФІЛАКТИКА

 1. Кількість годин - 4

 2. Актуальність теми: лептоспіроз - найпоширеніший у світі зооноз, до якого має високу сприйнятливість людина, який нерідко становить загрозу життю і при цьому залишається не діагностованим у 90 % випадків при первинному зверненні.

 3. Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:

 • визначення хвороби;

 • етіологія та епідеміологія;

 • класифікація, патогенез;

 • клінічні прояви захворювання;

 • лабораторна діагностика;

 • принципи лікування;

 • профілактичні заходи.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • збирати анамнез захворювання, епіданамнез;

 • проводити огляд хворого;

 • формулювати, обґрунтувати клінічний діагноз;

 • складати план обстеження хворого;

 • забирати матеріал для лабораторного дослідження;

 • складати план лікувальних та профілактичних заходів.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- діагностику хвороби на ранніх стадіях захворювання;

 • вміння виявляти характерні клінічні та епідеміологічні ознаки;

 • складання плану основних лікувально-діагностичних та профілактичних заходів;

- проведення диференційного діагнозу.

4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • етіологія лептоспірозу;

 • епідеміологія лептоспірозу;

 • патогенез лептоспірозу;

 • сучасна класифікація лептоспірозу;

 • основні клінічні симптоми хвороби;

 • додаткові методи обстеження при лептоспірозі;

 • диференційна діагностика лептоспірозу з грипом, висипним тифом, геморагічними гарячками, сепсисом, інфекційним мононуклеозом;

 • принципи лікування лептоспірозу;

 • специфічна та етіотропна терапія лептоспірозу;

 • ускладнення лептоспірозу та їх лікування;

 • профілактика лептоспірозу;

 • диспансерне спостереження за реконвалесцентами.


5 Список рекомендованої літератури

 1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. -К.: Здоров'я, 2002.-Т.2.

 2. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю, Киселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль,

2006. - С. 73-75.

3. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний


посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми:

Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

4. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики:
Навчальний посібник / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. -

Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 205 с. 1. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Невідкладні стани в клініці інфекційних хвороб: Навчальний посібник. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 157 с.

 2. Клініка, діагностика та лікування лептоспірозу: (Методичні рекомендації) / МОЗУ, АМНУ, УЦНМІ і ПЛР; М.А. Андрейчин - К. : Знання України, 2000. - 26 с.

 1. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб. / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич-Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 54-55.

 2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.

- С. 284-288.

 1. Иктергеморрагический лептоспироз / В.В. Лебедев, М.Г. Авдеева, М.Г. Шубич и др. - Краснодар, 2001. - 198 с.

 2. Мельник Г.В. Неотложные состояния при инфекционных болезнях. - Краснодар, Советская Кубань,2002. - С. 141-155.

 3. Зубик Г.М., Ковеленов А.Ю. Основы интенсивной терапии инфекционных больных // Избранные вопросы терапии инфекционных больных: руководство для врачей / Под общ. ред. Ю.В. Лобзина. - СПб.: Фолиант, 2005. - С. 192-195.

 4. Важливі зоонози / За ред. Андрейчина М.А. - Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. - С. 3-5, 7-9, 14-15, 29-33, 47-50, 75-76, 81­82, 89-90, 102-104, 109-110, 113-117.

 5. Гострі кишкові інфекційні захворювання: сучасні аспекти і проблеми / За ред. М.Д. Чемича - Суми: Вид-во. СумДУ, 2001. -С. 3-8, 33-34, 46-50, 51-57.

 6. Москалев А.В., Сбойчаков В.Б. Инфекционная иммунология: Учеб. пособие. - СПб.: ФОЛИАНТ, 2006. - 172 с.

 7. Барановский А.Ю. Лечебное питание при инфекционных заболеваниях: Учебно-метод. пособие. - СПб.: Диалект, 2006. -

111 с.

16. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Невідкладні стани в клініці


інфекційних хвороб: Навч. посібник. - Суми: Вид-во. СумДУ,

2000. - 157 с.


6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вдосконалення знань з діагностики та лікування лептоспірозу.

Тема. БРУЦЕЛЬОЗ
1 Кількість годин - 6
2 Актуальність теми: дана хвороба має виражений професійний характер, збудник передається людині головним чином аліментарним і контактним шляхами. Хвороба може привести до інвалідизації. Ще достатньо не вирішена проблема лікування бруцельозу. Поліморфізм клінічних проявів суттєво ускладнює своєчасну діагностику цієї хвороби.
3 Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:


 • визначення бруцельозу;

 • клінічні прояви цього захворювання, їх особливості;

 • діагностику хвороби;

 • диференційну діагностику бруцельозу із іншими захворюваннями;

 • основні принципи лікування;

 • профілактику та протиепідемічні заходи;

 • принципи диспансеризації реконвалесцентів.

3.2 Лікар повинен уміти:

 • діагностувати бруцельоз;

 • лабораторно підтверджувати діагноз;

 • призначати лікування та організовувати профілактичні заходи.

3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

 • складання плану основних лікувально-профілактичних та діагностичних заходів;

 • диференційну діагностику.


4 Основні питання, що підлягають розгляду на семінарі:

 • визначення хвороби;

 • етіологія бруцельозу;

 • епідеміологія бруцельозу;

 • сучасна класифікація бруцельозу;

- основні клінічні форми хвороби;

- диференційний діагноз бруцельозу із грипом, черевним тифом, малярією, сепсисом, лімфогранулематозом, ревматизмом, кістково-суглобовим туберкульозом; • діагностика бруцельозу;

 • лікування бруцельозу;

 • профілактичні та протиепідемічні заходи.


5 Список рекомендованої літератури

 1. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007. - 500 с.

 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2003. - Т. 3. - 904 с.

 3. Андрейчин М.А., Булгаков В.А., Шабловська Е.О. Важливі зоонози. - К.: Здоров'я, 1994. - 252 с.

 4. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб. / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 144 с.

 5. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю, Кіселик І.О. Кабінет інфекційних захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. - 233 с.

 6. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

 7. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. - Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 205 с.


6 Завдання для самостійної підготовки:

 • робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

 • вивчення сучасних підходів до діагностики та лікування бруцельозу.

Тема. ТОКСОПЛАЗМОЗ. ПАТОГЕНЕЗ, КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ
1 Кількість годин - 4
2 Актуальність теми: загальна кількість інфікованих токсоплазмозом сягає 20-60 % населення; сприйнятливість людини до цього захворювання дуже висока; внутрішньоутробне інфікування плода від матері при свіжому зараженні під час вагітності від 17 до 62 %.
3 Навчальні цілі заняття

3.1 Лікар повинен знати:

- етілогію, епідеміологію, клініку, діагностику токсоплазмозу.3.2 Лікар повинен уміти:

-діагностувати, попереджувати та лікувати токсоплазмоз.3.3 Лікар повинен вдосконалювати на занятті:

- диференційну діагностику токсоплазмозу.
4 Основні питання, які підлягають розгляду на семінарі:

 • поняття про ТСЖСН-інфекції;

 • етіологія токсоплазмозу;

 • джерела інфекції при токсоплазмозі;

 • шляхи зараження при токсоплазмозі;

 • клінічна класифікація токсоплазмозу;

 • первинно-латентний токсоплазмоз;

 • клініка гострого набутого токсоплазмозу;

 • клініка гострого вродженого токсоплазмозу;

 • хронічний набутий токсоплазмоз;

 • методи діагностики токсоплазмозу;

 • лікування токсоплазмозу;

 • основні заходи щодо профілактики токсоплазмозу. 5 Список рекомендованої літератури

1. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби: У 3 т. - К.: Здоров'я, 2003. - Т. 3. - 904 с.

 1. Чемич М.Д., Ільїна Н.І. Інфекційні хвороби: вірусні гепатити, токсоплазмоз (лекції). - Суми: Вид-во СумДУ, 2001. -47 с.

 2. Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. - Тернопіль: ТДМУ, 2007.

- С. 212-220.

 1. Руководство по инфекционным болезням / Под ред. Ю.В. Лобзина. - 3-е изд., доп и перераб. - СПб.: Фолиант, 2003. -С. 661-672.

 2. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики: Навчальний посібник / М.Д.Чемич, З.Й. Красовицький та ін. -

Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 205 с.

6. Івахів О.Л., Грицко Р.Ю, Киселик І.О. Кабінет інфекційних


захворювань: Навчальний посібник. - Тернопіль, 2006. - 233 с.

7. Класифікація інфекційних та паразитарних хвороб


/ М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахів, М.Д. Чемич -
Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - С. 73-74.

8. Богодельникова И.В., Кубышкина А.В. Поражение нервной


системы при инфекционных заболеваниях у детей.-
Сімферополь; Киев; Донецк; Одеса, 2004. - С. 456-469.

9. Інфекційні хвороби: ситуаційні завдання: Навчальний


посібник / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, А.О. Сніцарь та ін. - Суми:

Вид-во СумДУ, 2000. - 175 с.

10. Інфекційні хвороби: класифікація та схеми діагностики:
Навчальний посібник / М.Д. Чемич, З.Й. Красовицький та ін. -

Суми: Вид-во СумДУ, 2000. - 205 с.


6 Завдання для самостійної підготовки:

- робота з рекомендованою літературою та періодичними виданнями;

- вивчення сучасних підходів до лікування токсоплазмозу.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка