Тема. Текстові фрагменти та операцiї над ними. Мета
Скачати 192.4 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір192.4 Kb.

Тема. Текстові фрагменти та операцiї над ними.

Мета:

Навчальна:засвоєння знань про виділення, копіювання, видалення, переміщення над фрагментами тексту; формування вмінь видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти; копiювати й перемiщувати фрагменти тексту з використання та безвикористання буфера обмiну, в межах одного або мiж рiзними документами; знаходити й замiнювати фрагменти тексту в автоматичному режимi.

Розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, вміння застосовувати свої знання на практиці, розвивати інтерес до комп’ютерної техніки, увагу, пам’ять.

Виховна: виховувати інтерес до навчання, любов до предмета інформатики, цілеспрямованість, бережливе ставлення до шкільного майна.

Базовi поняття й термiни: фрагмент тексту, буфер обмiну.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, інструкції з ТБ у комп'ютерному класі.

Тип уроку: формування знань і вдосконалення вмінь та навичок.

Структура уроку

 1. Органiзацiйний етап. (1 хв.)

 2. Перевірка домашнього завдання. (5 хв.)

 3. Актуалiзацiя опорних знань (3 хв.)

 4. Мотивація навчальної діяльності. (3 хв.)

 5. Повідомлення теми та мети уроку. (1 хв.)

 6. Вивчення нового матерiалу (10 хв.)

 1. Видiлення фрагментiв тексту.

 2. Робота з фрагментами тексту.

 1. Практична робота (15 хв.).

 2. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу (4 хв.)

 3. Домашнє завдання (1 хв.)

 4. Пiдбиття пiдсумкiв уроку(2 хв.)

Хiд уроку

 1. Органiзацiйний етап.

 • привітання з учнями;

 • перевірка присутності учнів на уроці;

 • призначення чергових.

II. Перевірка домашнього завдання

 1. Перевірка завдання, заданого за підручником с. 219 – 220 (запитання 1 – 8).

 2. Інтерактивна вправа «Вірю – не вірю).

з/п


Твердження

Вірю – не вірю

1

Для видалення символу ліворуч від курсора використовується клавіша Delete

Не вірю

2

Розрізання рядків здійснюється за допомогою клавіші Enter

Вірю

3

Пошук слів у тексті здійснюється за допомогою пункту правка/ Знайти.

Вірю

4

Автоматична перевірка правопису встановлюється за допомогою пункту меню Формат/ Правка

Не вірю

5

Автоматичне перенесення слів установлюється за допомогою пункту меню Сервіс/Мова/Розстановка переносів

Вірю

6

Для виділення не зв’язаних фрагментів тексту використовується клавіша Ctrl

Вірю

7

Для переходу в кінець рядка використовується клавіша Home

Не вірю

ІІІ. Актуалiзацiя опорних знань.

Фронтальне опитування

 1. Назвіть основні об’єкти файлової системи та операції, які з ними можна виконати.

 2. Назвіть способи копіювання та переміщення об’єктів.

 3. Назвіть способи видалення об’єктів.

 4. Що таке редагування тексту?

 5. Назвіть текстові об’єкти тексту.

IV. Мотивація навчальної діяльності.

Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками (фрагментами) тексту: виділяти блок, копіювати, знищувати, переміщувати в інше місце тексту або в буфер обміну.V. Повідомлення теми та мети уроку.

Тема нашого сьогоднішнього уроку: «Текстові фрагменти та операцiї над ними». Тобто сьогодні на уроці ми повинні сформувати вміння видiляти суцiльнi та несуцiльнi текстовi фрагменти; копiювати й перемiщувати фрагменти тексту звикористання та безвикористання буфера обмiну, в межах одного або мiж рiзними документами; знаходити й замiнювати фрагменти тексту в автоматичному режимi.VI. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція).

 1. Видiлення фрагментiв тексту

Ми розглянули елементарні операції редагування тексту: видалення, вставка і заміна символів. У всіх цих випадках об'єктами редагування були окремі символи. Такий вид редагування, перш за все, призначений для внесення змін у текст з метою виправлення помилок введення.

Однак під час створення текстового документа може виникнути необхідність іншого редагування. Наприклад, потрібно переставити місцями деякі абзаци в тексті, видалити деякі речення, а деякі слова замінити на інші. У цих випадках об'єктом редагування буде не окремий символ, а кілька символів, слова, речення, абзаци тощо. Виконання такого редагування тексту зручніше і раціональніше проводити, використовуючи спеціальні засоби текстового процесора.Перед виконанням будь-яких операцій над фрагментом тексту його потрібно спочатку виділити. Текстовий процесор Word 2007 дає змогу виділяти текстові фрагменти двох видів: горизонтальні і вертикальні. Як правило, виділений фрагмент помічається в тексті блідо-синім кольором.Способи виділення фрагментів тексту (підзапис).

Фрагмент тексту

Спосіб виділення

Слово

Двічі клацнути на потрібному слові

Речення

Утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, вибрати довільне місце в реченні

Рядок

Вибрати місце зліва від потрібного рядка

Кілька рядків підряд

Вибрати місце зліва від початкового рядка фрагмента і при натиснутій лівій кнопці миші перемістити вказівник вниз або вгору на потрібну кількість рядків

Абзац

Двічі клацнути зліва від абзацу

Тричі клацнути в довільному місці абзацу

Горизонтальний фрагмент

Вибрати початок фрагмента, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перемістити вказівник до кінця потрібного фрагмента.

Вибрати початок фрагмента і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, вибрати кінець фрагмента.

Установити курсор на початок фрагмента і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, перемістити курсор у потрібному напрямі за допомогою клавіш керування курсором.

Вертикальний фрагмент

Виділити область екрана, в яку входить потрібний фрагмент тексту, при натиснутій клавіші Alt.

Несуміжні фрагменти

Виділити перший фрагмент і, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділити інші фрагменти.

Весь документ

Тричі клацнути зліва від довільного рядка тексту.

Указати місце зліва від довільного рядка тексту і, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, клацнути ліву кнопку миші.

Вибрати на вкладці Основне в групі Редагування команду Виділити і в списку, що відкриється, вибрати команду Виділити все.

Щоб зняти виділення фрагмента, потрібно вибрати місце в документі поза областю виділення або натиснути будь-яку клавішу керування курсором.

Для виділення фрагментів тексту зручно також користуватися такими сполученнями клавіш (підзапис).Фрагмент тексту

Сполучення клавіш

Фрагмент тексту

Сполучення клавіш

Від поточного місця до кінця слова

Ctrl + Shift +

Від поточного місця до кінця абзацу

Ctrl + Shift +

Від поточного місця до початку слова

Ctrl + Shift +

Від поточного місця до початку абзацу

Ctrl + Shift +

Від поточного місця до початку документа

Ctrl + Shift + Home

Від поточного місця до кінця (початку) екрана

Alt + Ctrl + Shift + Page Down (Alt + Ctrl + Shift + Page Up)

Від поточного місця до кінця документа

Ctrl + Shift + End

Весь документ

Ctrl + А (англ.) 1. Робота з фрагментами тексту.

Після того як потрібний фрагмент тексту виділено, його можна перемістити, скопіювати в різні місця цього чи іншого документа або видалити.

Операції над фрагментами тексту можна виконувати, використовуючи різні способи: перетягування мишею, натискання клавіш клавіатури, вибір кнопок групи Буфер обміну.
Виконання операцій над виділеним фрагментом тексту (підзапис).

Порядок виконання операцій над фрагментами тексту наведено в таблиці.

Спосіб виконання

Порядок виконання

Видалення

3 використанням кнопок групи Буфер обміну

Вибрати кнопку Вирізати в групі Буфер обміну на вкладці Основне

3 використанням клавіатури

Натиснути клавішу Delete, або Backspace, або сполучення Ctrl + X

Копіювання

3 використанням миші

Перетягнути фрагмент у потрібне місце при натиснутій клавіші Ctrl. У процесі перетягування місце вставки фрагмента буде позначатися значком .

3 використанням кнопок групи Буфер обміну

 1. Вибрати кнопку Копіювати в групі Буфер обміну на вкладці Основне.

 2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.

 3. Вибрати кнопку Вставити в групі Буфер обміну на вкладці Основне

3 використанням клавіатури

 1. Натиснути Ctrl + С.

 2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.

 3. Натиснути Ctrl + V

Переміщення

3 використанням миші

Перетягнути фрагмент у потрібне місце. У процесі перетягування нове місце розташування фрагмента в тексті.

3 використанням кнопок групи Буфер обміну

 1. Вибрати кнопку Вирізати у в групі Буфер обміну на вкладці Основне.

 2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.

 3. Вибрати кнопку Вставити в групі Буфер обміну на вкладці Основне

3 використанням клавіатури

 1. Натиснути Ctrl + X.

 2. Перемістити курсор у потрібне місце тексту.

 3. Натиснути Ctrl + V.

На відміну від Буфера обміну операційної системи, який може вміщувати тільки один об'єкт, Буфер обміну Microsoft Office 2007 може одночасно зберігати 24 об'єкти. За замовчуванням ця властивість доступна тільки при відкритому Буфері обміну Microsoft Office 2007.

Для відкриття Буфера обміну слід вибрати кнопку відкриття діалогового вікна 15 групи Буфер обміну на вкладці Основне.

Заповнення Буфера відбувається послідовно при виконанні команд Вирізати або Копіювати. Новий об'єкт завжди додається на початок списку. Якщо скопіювати в Буфер обміну двадцять п'ятий об'єкт, то перший об'єкт автоматично видаляється з Буфера. При виконанні команди Вставити здійснюється вставка в документ об'єкта, який був занесений в Буфер останнім. Об'єкт, який знаходиться в Буфері обміну, може використовуватися для вставки в документ багаторазово.

Над об'єктами Буфера обміну можна виконувати такі операції: • вставити об'єкт з Буфера обміну в певне місце документа;

 • вставити всі об'єкти з Буфера обміну в певне місце документа;

 • видалити об'єкт з Буфера обміну;

 • очистити Буфер обміну.

Використовуючи Буфер обміну, зручно реалізувати таку операцію, як «зібрати і вставити». Наприклад, можна скопіювати послідовно в Буфер обміну кілька слів, а потім вставити все разом у документ, вибравши кнопку Вставити все. При цьому слід мати на увазі, що першим вставлятиметься об'єкт, який перший був занесений в Буфер.

Автоматичний пошук і заміна фрагментів тексту.

Текстовий процесор Word 2007 може здійснювати автоматичний пошук у документі деякого фрагмента тексту. Для цього потрібно: (підзапис)


  1. Вибрати кнопку Знайти в групі Редагування вкладки Основне, яка відкриває вікно Пошук і замінювання з поточною вкладкою Знайти.

  2. Увести в поле Знайти фрагмент тексту, який потрібно знайти в документі.

  3. Виконати одну з дій (залежно від потреби):

 • вибрати кнопку Знайти далі, щоб знайти по черзі кожне входження фрагмента в текст;

 • виконати Виділення під час читання => Виділити все, щоб одразу виділити в тексті всі входження вказаного фрагмента.

Вкладка Знайти вікна Пошук і замінювання

Якщо ж у документі потрібно замінити деякий фрагмент тексту на інший, то потрібно виконати такий алгоритм:


  1. Вибрати в групі Редагування вкладки Основне кнопку Замінити .

  2. Увести в поле Знайти потрібний фрагмент тексту (наприклад, «товар»).

  3. Увести в поле Замінити на текст для заміни потрібного фрагмента (наприклад, «гроші»).

Для того щоб заміна відбувалася автоматично в усьому документі, слід вибрати кнопку Замінити все, а для вибіркової заміни - вибирати кнопку Знайти далі і потім, за потреби, кнопку Замінити.

Вкладка Замінити вікна Пошук і замінюванняVII. Практична робота.

Тема: Інструктаж з правил технiки Безпеки. Робота з текстовими фрагментами.

Тепер переходимо до виконання практичної частини нашого уроку. Давайте пригадаєм і будемо дотримуватись правил безпеки і санітарно-гігієнічні вимоги. Для цього кожен з вас займає своє місце, і виконає завдання.Учням роздаються завданняЗавдання

1. Запустіть текстовий процесор Microsoft Word будь-яким відомим вам способом. 1. У текстовому редакторі Word надрукуйте фразу «Відрізок - це частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які розташовані між двома даними точками. Ці точки називаються кінцями відрізка».

 2. Виділіть слово «відрізок», двічі клацнувши на ньому лівою кнопкою миші. Зніміть виділення.

 3. Виділіть текст, утримуючи ліву кнопку миші. За допомогою контекстного меню скопіюйте її в буфер обміну та вставте її у новий абзац.

 4. Виділіть другий абзац, тричі клацнувши на ньому лівою кнопкою миші. Зніміть виділення.

 5. Виділіть текст, натиснувши Сtrl + А. Зніміть виділення.

 6. Виділіть два абзаци за допомогою клавіш 8пШ і клавіш управління курсором та перетягніть їх, утримуючи клавішу Сtrl.

 7. Виділить текст у зручний для вас спосіб. За допомогою кнопки на панелі інструментів Стандартна -* Зберегти скопіюйте його в буфер обміну сполученням клавіш Сtrl + С та вставте його в абзац.

 8. Скопіюйте текст до буфера обміну у зручний для вас спосіб.

 1. Відкрийте у цьому вікні новий документ та вставте фрагмент із буфера обміну за допомогою клавіш Сtrl +V.

 2. За допомогою автоматичної заміни в новому документі замініть слово «відрізок» на «відрізочок» (Правка - Знайти - Замінити, заповнити відповідні поля).

 3. Збережіть створені документи у папку «Фрагмент» на диску С: під ім'ям «Відрізок» та «Відрізочок».

 4. Доповніть речення (вид роботи --у зошитах):

 • Щоб увести дефіс, треба...

 • Щоб увести тире, треба...

 • Між словами треба робити ... пробілів.

 • Щоб перейти на новий рядок, треба.»

 • Розділові знаки треба ставити ...
  — Закривати дужки або лапки ...

VIII. Засвоєння вивченого теоретичного матерiалу.

Робота у групах

Учні об'єднуються у три команди: перша команда відповідає за кнопки на панелі інструментів, друга — за комбінацію клавіш на клавіатурі, третя — за технологію перетягування. Учитель називає операцію, члени команд - варіант виконання за допомогою своїх «інструментів». 1. Видалення —

 2. Переміщення -

 3. Копіювання —

IX. Домашнє завдання

 1. Параграф 6.3 с. 222 - 227. Дати відповідь на запитання с. 227 – 228.

 2. Підготувати повідомлення за темою «Керування кількома документами».

X. Пiдбиття пiдсумкiв уроку.

Оголошення оцiнок.Список використаних джерел:

 1. Інформатика : 9 кл. підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько; за заг. Ред. М.З. Згуровського. – К. : Генеза, 2009. – 296 с.

 2. Ч.ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.

 3. http://www.teacherjournal.com.ua/attachments/8736_Конспект%20уроку.%20Ворд%209%20клас.docx


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка