Тема: запальні захворювання жіночих статевих органів
Скачати 106.36 Kb.
Дата конвертації21.04.2016
Розмір106.36 Kb.
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

до практичного заняття

(для викладачів)


Тема: ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ.

(2 години)  1. Актуальність теми:

Запальні захворювання жіночих статевих органів зустрічаються досить часто серед гінекологічних хворих. За даними літератури гонорея діагностується у 5-14 % випадків, туберкульоз - у 10-11 %, хламідіоз - у 5-50 %, трихомоніаз - в середньому - у 40 %, уреаплазмоз - у 37,7-50,8 % хворих із запаленням статевих органів. Нерідко збудників специфічних запальних процесів жіночих статевих органів знаходяться в асоціаціях з іншими мікроорганізмами. Специфічні запальні процеси статевих органів жінки приводять до зниження працездатності, порушення менструальної та генеративної функції.
ІІ. Навчальні цілі заняття:

А. Ознайомитись з основними методиками обстеження, лікування, реабілітації та проведення профілактики запальних захворювань жіночих статевих органів (a=I).

В. Знати (a=II):

1.Збудників не специфічних та специфічних запальних захворювань жіночих статевих органів: гонореї, туберкульозу, хламідіозу, тріхомоніазу, уреаплазмозу.

2.Патогенез запалення.

3.Патоморфологічні зміни при запаленні жіночих статевих органів.

4.Медикаменти, які застосовуються для лікування гонореї, туберкульозу, хламідіозу, тріхомоніазу та уреаплазмозу.

5.Принципи диспансеризації хворих.

С. Оволодіти навичками (a=III):

1.Зібрати анамнез та провести загальне обстеження жінки.

2.Провести забір матеріалу для виявлення збудників специфічних та не специфічних захворювань статевих органів жінки.

3.Оцінити результати додаткових методів дослідження.

4.Провести диференціальну діагностику з іншими захворюваннями, які мають подібну клінічну картину.
ІІІ. Цілі розвитку особистості: навчитись методиці обстеження та лікування хворих з гострими запальними процесами в черевній порожнині жінки та внутрішньочеревною кровотечею та шоком., встановлюючи психоемоційний зв'язок з пацієнткою, вміти застосовувати в практиці знання методів діагностики та лікування.
IV. Міждисциплінарна інтеграція:

№ № п/п

Дисципліни

Знати

Вміти

1. Попередні (забезпечуючі)дисципліни:

11.

Анатомія людини

Анатомію зовнішніх та внутрішніх статевих органів

32.


Хірургія

Правила асептики та антисептики

Проводити дезинфекцію інструментарію.


43.

Дерматовенерологія

Клініка, діагностика та лікування захворювань, які передаються статевим шляхом
2. Внутрішньопредметна інтеграція:

11.

Методи обстеження гінекологічних хворих

Основні та додаткові методи обстеження

Проводити діагностику інфекцій, які передаються статевим шляхом.

V. Зміст теми заняття

Структурно-логічна схема.VI. План та організаційна структура заняття:

№№п/п

Основні етапи заняття, їх функції та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєн.

Методи контролю та навчання

Матеріали методичного забезпечення

ЧЧас хв.

Підготовчий етап

11.2.

33.

Організаційні заходи

Постановка навчальних цілей та їх мотивація

Контроль вихідного рівня знань, навичок, умінь:

-Знати збудників не специфічних та специфічних запальних захворювань жіночих статевих органів: гонореї, туберкульозу, хламідіозу, тріхомоніазу, уреаплазмозу.

-Патогенез запалення.

-Патоморфологічні зміни при запаленні жіночих статевихорганів.

-Медикаменти, які застосовуються для лікування гонореї, туберкульозу, хламідіозу, тріхомоніазу та уреаплазмозу.

-Принципи диспансеризації хворих.


α - І


α - ІІ


Індивідуальне усне опитування.

Програмований контроль побудований на типових задачах ІІ рівняПитання для індивід. усного опитування.

типові задачі І-ІІ рівнів, інструментарій, структуровані теоретичні письмові роботи.
3

2


25

Основний етап

44.

Формування професійних навичок та вмінь.

-Зібрати анамнез та провести загальне обстеження жінки.

-Провести забір матеріалу для виявлення збудників специфічних та не специфічних захворювань статевих органів жінки.

-Оцінити результати додаткових методів дослідження.

-Провести дифдіагностику з іншими захворюваннями, які мають подібну клінічну картину.


α - ІІІПрактичний тренінгАлгоритми для формування практичних навичок та вмінь. Гінекологічний інструментарій, жінки, історії хвороби, тестові завдання, обладнання.
475

Заключний етап

55.

66.
77.Контроль та корекція рівня професійних навичок та вмінь.

Підведення підсумків заняття.


Домашнє завдання.

α - ІІІ


Індивідуальний контроль навичок або їх результатів.

Аналіз та оцінка результатів клінічної роботи. Вирішення нетипових задач та тестів.Обладнання, фантом.

Результати клінічної роботи, задачі ІІІ рівня.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою


115VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття

7.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу.

7.1.1. Типові задачі І-ІІ рівнів засвоєння.

7.1.2. Питання для фронтального опитування:

1.Етіологія та патогенез не специфічних та специфічних(гонореї, туберкульозу, хламідіозу, трихомоніазу та уреаплазмозу) захворювань жіночих статевих органів.

2.Клінічні форми запальних процесів геніталій.

3.Принципи лікування запальних захворювань жіночих статевих органів.

4.Принципи диспансерного спостереження і методи реабілітації хворих із запальними процесами жіночих статевих органів.

7.1.3. Питання для індивідуального усного опитування:

1. Характеристика збудників специфічних та не специфічних запальних процесів статевих органів жінки.

2.Шляхи поширення гонококів, туберкульозної палички, хламідій, тріхомонад, уреоплазми і значення реактивності організму у виникненні запальних захворювань жіночих статевих органів специфічної етіології.

3.Класифікація запальних захворювань зовнішніх та внутрішніх статевих органів жінки гонорейної етіології.

4.Клініка гонореї жіночих статевих органів.

5.Бактеріоскопічний та бактеріологічний метод діагностики гонореї статевих органів жінки.

6.Методи лікування та профілактики гонореї статевих органівжінки.

7.Туберкульоз статевих органів жінки. Класифікація, клініка, методи діагностики та лікування.

8.Хламідіоз. Клініка, діагностика та лікування.

9.Тріхомоніаз. Клініка, діагностика та лікування.

10.Уреаплазмоз. Клініка, діагностика та лікування.

11.Санаторно-курортне лікування хворих на туберкульоз геніталій.7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття.

Завдання для самостійної роботи на основному етапі заняття

1.Зібрати анамнез та провести загальне обстеження жінки.

2.Провести забір матеріалу для виявлення збудників захворювань статевих органів жінки.

3.Оцінити результати додаткових методів дослідження.

4.Провести дифдіагностику з іншими захворюваннями, які мають подібну клінічну картину.

7.3. Матеріали контролю для заключного етапу заняття.

1.Жінка 29 років, поступила зі скаргами на сильні болі внизу живота, лихоманку, нудоту, слабкість. З анамнезу: одні пологи, 2 артифіціальні аборти, менструальна функція не порушена, гінекологічними захворюваннями не хворіла. Два тижні тому мала випадковий статевий зв'язок. Об'єктивно: температура тіла 39,0 °С, язик сухий, обкладений білим нашаруванням. Живіт різко болючий у нижніх відділах. Позитивні симптоми подразнення очеревини. В дзеркалах: гіперемія стінок піхви, шийки матки, вічко шийки матки - щілиноподібне, виділення слизово-гнійні. При бімануальному обстеженні - матка не збільшена, при рухах за шийку матки визначається болючість, додатки матки з обох сторін збільшені, з не чіткими контурами, різко болючі. Діагноз? План обстеження?

Еталон відповіді: Гострий двобічний аднексит. Необхідно провести бактеріоскопічне дослідження для уточнення збудника захворювання і вибору правильної лікувальної тактики.

2.Хвора 30 років, скаржиться на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 37,3-37,6 °С, пітливість, швидку втомлюваність, болі внизу живота, нерегулярні менструації. Вважає себе хворою протягом двох тижнів, за медичною допомогою не зверталась. Заміжня 6 років. Від вагітності не застерігалась, та не вагітніла. З анамнезу відомо, що у дитинстві хворіла на туберкульозний бронхоаденіт. Проходила відповідне лікування. В дзеркалах: шийка матки циліндричної форми, зовнішнє вічко цервікального каналу кругле. Виділення із зіву -білі, тягучі, помірні. При бімануальному дослідженні - матка в антефлексіо, нормальних розмірів, обмежена в рухах, дещо болюча при пальпації. Придатки матки побільшені до 4-5 см, з нерівною поверхнею, щільні, болючі при пальпації, склепіння вільні. Діагноз? План обстеження?

Еталон відповіді: Туберкульозний двобічний сальпінгооофорит. Загальний аналіз крові, реакція Манту, бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження виділень із статевих органів, УЗД, метросальпінгографія, лапароскопія.

7.4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою:

Навчальні завдання

Вказівки

Вивчити:

1.Збудників запальних захворювань жіночих статевих органів: гонореї, туберкульозу, хламідіозу, тріхомоніазу, уреаплазмозу.

2.Патогенез запалення.

3.Патоморфологічні зміни при запаленні жіночих статевих органів.

4.Медикаменти, які застосовуються для лікування гонореї, туберкульозу, хламідіозу, тріхомоніазу та уреаплазмозу.

5.Принципи диспансеризації хворих.
Знати:

1.Збір анамнезу і проведення загального і гінекологічного обстеження жінки.

2.Забір матеріалу для виявлення збудників захворювань статевих органів жінки.

3.Результати додаткових методів дослідження.

4.Формулювання діагнозу.

5.План обстеження та лікування хворих із запальними захворюваннями геніталій.
VІІІ. Література:

1. Навчальна:

Основна:

1. Бодяжина В. И., Жмакин К. А. Гинекология. - М.: Медицина, 1979.- С. 147-209.

2. Василевская Л. Н. и соавт. Гинекология. - М.: Медицина, 1985. - С. 99-130.

3. Конспект лекцій.

Додаткова:

1. Бодяжина В. И., Сметник В. П., Тумилович Л. Г. Неоперативная гинекология. - М.: Медицина, 1990. - С. 336-368.

2 Мавров И. Половьіе болезни. - Киев- Москва, 1994. - С.161-206, 228-230,

239-240, 255-261, 279-277, 344-349.

3.Гінекологія. Під ред.. Кулакова В.І. –М.-2005.

2. Методична:

1. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах (метод. посібник): - Київ, 2006. – 80 с.

Наказ №676 від 31.12.2004р. МОЗ України. – К. -2004. – 125 с.

Обговорено і затверджено на засіданні

кафедри акушерства та гінекології

«___» ______________ 20___ р.


Завідувач кафедри акушерства та гінекології

Доктор медичних наук, доцент Н.І. Геник


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка