Тематика школи, м/о класних керівників та тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник Тематика школи
Скачати 364.93 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації21.04.2016
Розмір364.93 Kb.
  1   2   3   4
Затверджую

Класний керівник ____________________________


Тематика школи, м/о класних керівників та тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник

Тематика школи:
« Удосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетентнісно-орієнтовного підходу до учнів та впровадження комп’ютерних технологій до навчально-виховного процесу»

Тематика м/о класних керівників:
Особливості впровадження інноваційних превентивних технологій у вихов-ний процес школи з метою формування соціально-активної особистості

Тема самоосвіти, над якою буде працювати класний керівник:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПАМ'ЯТКА КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ


Класний керівник повинен:

 • створювати сприятливі умови для розвитку індивідуальних здібностей кожного учня;

 • створювати позитивний морально-психологічний клімат в класному колективі;

 • координувати роботу учнівського самоврядування;

 • знаходитись у постійному спілкуванні з класом;

 • володіти інформацією про кожну дитину і її сім'ю;

 • поводитися з дитиною чесно і справедливо;

 • постійно, навіть у дрібницях, проявляти турботу і прагнення до взаєморозуміння.


Пам'ятайте:

 • якщо постійно критикувати учня, він учиться ненавидіти;

 • якщо дитину висміювати, вона стає замкнутою;

 • коли дитина живе в атмосфері ворожнечі, вона вчиться агресивності;

 • якщо дитині постійно дорікати, вона вчиться жити з почуттям провини;

 • коли учня підбадьорювати, він учиться вірити в себе;

 • коли дитину хвалити, вона вчиться бути вдячною;

 • якщо дитина зростає в чесності, вона вчиться бути справедливою;

 • коли дитину підтримувати, вона вчиться цінувати себе;

 • якщо дитина живе в атмосфері дружелюбності, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.


ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

 • Класний керівник як організатор класного колективу:

 • сприяє забезпеченню умов для отримання учнями (вихованцями) освіти, розвитку їх здібностей;

 • створює умови для організації змістового дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

 • сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди;

 • проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;

 • координує роботу органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу.


Класний керівник має право на:

 • відвідування уроків, позакласних занять у своєму класі;

 • внесення пропозицій про моральне та матеріальне заохочення учнів;

 • ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів;

 • відвідування учнів за місцем їх проживання;

 • вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації;

 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями.

 • Класний керівник зобов'язаний:

 • вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів;

 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями статуту і правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

 • інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів;

 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;

 • своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

 • пропагувати здоровий спосіб життя;

 • вести документацію, пов'язану з виконанням повноважень класного керівника.


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ КЛАСНИЙ КЕРІВНИК

(за ведення якої відповідає)

  1. Класний журнал.

  2. Особові справи учнів.

  3. Табелі успішності та відвідування занять учнями.

  4. План виховної роботи.

  5. Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

  6. Розробки сценаріїв виховних заходів.

  7. Щоденники психолого-педагогічних спостережень за учнями, індивідуальної роботи з учнями.

  8. Протоколи батьківських зборів.

  9. Літопис та презентація класу, класний куточок.


ЗМІСТ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА


   1. Вивчення учнів та їхніх родин (спільна робота з психологом та соціальним педагогом).

   2. Робота щодо створення учнівського колективу.

   3. Спільна робота з органами учнівського самоврядування.

   4. Робота з батьками, громадськістю.

   5. Організація виховної діяльності (пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-корисної, фізично-оздоровчої, організаторської).

   6. Індивідуальна виховна робота з різними категоріями учнів та їх батьками.

ОБОВ'ЯЗКИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я УЧНІВ


    1. Класний керівник несе відповідальність за збереження життя та здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу.

    2. Забезпечує дотримання правил охорони здоров'я під час проведення виховних заходів.

    3. Організує вивчення учнями правил безпеки життєдіяльності відповідно до програми.

    4. Проводить інструктажі з техніки безпеки з учнями: вступний, поточні, додаткові, цільові.

    5. Здійснює контроль за дотриманням учнями правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу.

    6. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму різних видів.

    7. Терміново повідомляє адміністрацію навчального закладу про випадки дитячого травматизму.

    8. Бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків.

    9. Бере участь у заходах щодо усунення факторів, які призвели до дитячого травматизму.ЦИКЛОГРАМА РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Щоденно:

 • з'ясування причин відсутності учнів на заняттях, фіксація пропусків у класному журналі;

 • бесіди з учнями, що запізнюються;

 • організація чергування по класу;

 • індивідуальна робота з учнями;

 • контроль зовнішнього вигляду учнів;

 • організація харчування (1- 4 класи).

Щотижня:

 • проведення виховних годин та політінформацій;

 • перевірка щоденників;

 • проведення заходів у класі за планом роботи;

 • робота з активом класу, організація діяльності органів учнівського самоврядування;

 • контроль за виконанням доручень;

 • організація прибирання закріпленого кабінету, території, пришкільної ділянки;

 • робота з батьками;

 • робота із учителями, які працюють у класі;

 • організація контролю за довідками про хворобу учнів класу.

Щомісяця:

 • проведення класних зборів;

 • проведення бесід;

 • відвідування уроків учителів-предметників у своєму класі;

 • координація виховної роботи з класом;

 • проведення бесід із безпеки життєдіяльності.

Щосеместрово:

 • тестування та анкетування учнів з метою вивчення індивідуальних особливостей учнів та аналізу розвитку учнівського колективу;

 • оформлення класного журналу за підсумками семестру, складання звіту;

 • заповнення табелів успішності;

 • проведення батьківських зборів (за планом);

 • аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи;

 • складання плану роботи на канікули;

 • проведення відкритого виховного заходу;

 • аналіз зайнятості учнів класу у позаурочних заходах, гуртках, секціях;

 • аналіз роботи щодо профілактики травматизму серед учнів класу.

Щорічно:

 • складання плану виховної роботи;

 • оформлення особових справ;

 • оформлення соціального паспорту класу;

 • робота з підручниками;

 • написання характеристик (за необхідністю);

 • аналіз літнього оздоровлення учнів;

 • підготовка інформації для нагородження учнів за підсумками навчального року.

За необхідністю:

 • зустрічі з батьками;

 • консультації у психолога, соціального педагога;

 • відвідування учнів вдома;

 • складання актів обстеження матеріально-побутових умов учнів, актів, проведення бесід та профілактичної роботи з батьками.


ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ «СКЛАДНОГО» УЧНЯ


«Складним» вважається учень, який:

 • Не відвідує уроки без поважних причин.

Можливі причини невідвідування школи:

 • конфлікти з учителями та однокласниками;

 • непідготовлені домашні завдання;

 • нецікаво на уроках;

 • конфлікт у сім'ї.

 • Систематично:

 • запізнюється на уроки;

 • порушує вимоги до зовнішнього вигляду;

 • не готується до уроків;

 • порушує дисципліну на уроках чи на перерві; має схильність до шкідливих звичок; проявляє агресивність у стосунках з іншими; не реагує на зауваження.ПАМ'ЯТКА

КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ З ВИЯВЛЕННЯ НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ СІМЕЙ   1. Батьки зловживають алкоголем.

   2. Батьки не приділяють достатньої уваги вихованню дитини.

   3. Батьки не створюють належних умов для навчання і виховання дітей.

   4. Батьки ведуть аморальний спосіб життя.

   5. Батьки страждають на психічні захворювання.

   6. Батьки позбавлені батьківських прав, перебувають під слідством.


Аналіз стану виховної роботи із класом 2011 – 2012 навчальному році

План орієнтовної психолого-педагогічної характеристики класу


     1. Кількість учнів (хлопців, дівчат за роками народження).

     2. Аналіз успішності учнів впродовж минулого навчального року.

     3. Аналіз відвідування учнями школи у минулому навчальному році.

     4. Захоплення, улюблені та «важкі» предмети.

     5. Поведінка учнів (врівноважені, неврівноважені учні, порушники дисципліни) на окремих уроках, взаємовідносини з вчителями, які викладають у класі (причини проблем, якщо вони є).

     6. Особливості пізнавальних процесів, характерних для окремих учнів (пам'ять, рівень уваги, рівень мислення).

     7. Рівень розвитку колективу (дружній, згуртований, причини конфліктів, групи та інше).

     8. Рівень задоволеності учнів колективом (цінують колектив та належність до нього, задоволені, незадоволені, бажають перейти в інший клас, причини).

     9. Рівень взаєморозуміння (допомагають, коли відчувають у цьому потребу, допомагають тільки друзям, допомагають тільки тоді, коли про це просять, коли вимагає вчитель).

10. Результати соціометрії: «зірки», лідери в різноманітних видах

спілкування, ті, ким нехтують, тощо.

11. Ставлення до громадського життя класу, школи.

12. Ставлення до виконання доручень.

13. Аналіз позакласної роботи в минулому році (які заходи були вдалими, які — ні, чому, хто і як брав участь).

14. 3айнятість учнів у гуртках, секціях.Психолого-педагогічна характеристика класу
Основні завдання, які стоять перед класним керівником у новому навчальному році та способи їх вирішення
Завдання

Спосіб вирішення
Соціальний паспорт класу


Соціальна категорія

К-сть

учнів

П. І. Б. учнів

Адреса, телефон

Всього навчається в класі


Діти-сироти


Напівсироти


Діти-чорнобильці


Діти-інваліди


Батьки-інваліди


Матері-одиначки


Діти, які мають

черепно-мозкові

травми


Багатодітні сім'ї


Діти з нервово-

психічними

захворюваннями


Діти, які отримують

безкоштовне

харчування


Неблагополучні сім'ї


з них перебувають на обліку


«Складні» учні


Перебувають на обліку у КМСН


Перебувають на

внутрішкільному

обліку


Під судом і слідством


Учні, які мають шкідливі звички


Обдаровані діти


Функціонально неспроможні сім'ї
Розклад уроків 1 семестр


з/п


Понеділок

Вівторок

Середа

1


2


3


4


5


6


7


8


№ з/п

Четвер

П'ятниця

Субота

1


2345678Розклад уроків 2 семестр


з/п


Понеділок

Вівторок

Середа

1


2


3


4


5


6


7


8


№ з/п

Четвер

П'ятниця

Субота

1


2345678


Виховна година (день, урок )_____________________________________,

політінформація (вівторок, «0»).
Склад батьківського комітету класу:
ПІП повністю
Домашня адреса

№ телефонаГолова БК

Заступник

Скарбник
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка