Тематика випускних робіт, творчих проектів, рефератів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури
Скачати 115.53 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір115.53 Kb.

Тематика
випускних робіт, творчих проектів, рефератів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури


 1. Структура і зміст української національної системи фізичного виховання школярів.

 2. Форми організації занять з фізичного виховання дітей у школі.

 3. Урок як основна форма фізичного виховання школярів.

 4. Фізичні вправи - основний засіб фізичного виховання.

 5. Місце гігієнічних, природних та допоміжних засобів фізичного виховання в навчально-виховному процесі.

 6. Структура і зміст методів навчання в системі фізичного виховання.

 7. Формування культури здоров’я засобами фізичного виховання.

 8. Структура і зміст процесу навчання фізичних вправ і інших засобів фізичного виховання.

 9. Етапи і джерела розвитку системи фізичного виховання.

 10. Принципи навчання на уроках фізичної культури.

 11. Туризм, його місце і значення в системі фізичного виховання людини.

 12. Рухові якості і методика їхнього розвитку (на прикладі двох видів рухових якостей).

 13. Фізичне навантаження на уроках фізичної культури.

 14. Система загартування дітей у процесі фізичного виховання.

 15. Особливості методики навчально-виховного процесу у спеціальних медичних групах.

 16. Система оцінки діяльності учнів на уроках фізичної культури (включаючи власний досвід роботи).

 17. Основні види обліку успішності учнів на уроці фізичної культури (теорія, методика, досвід).

 18. Педагогічні вимоги до оцінки з фізичної культури (на прикладах власного досвіду).

 19. Функції оцінки на уроках фізичної культури (матеріал будується на власному досвіді).

 20. Критерії оцінювання діяльності учнів на уроках фізичної культури (наповнити теоретичні й методичні виклади матеріалом власного досвіду).

 21. Система обліку успішності учнів (з власного досвіду).

 22. Методика визначення й оцінювання фізичної підготовленості учнів при допомозі індексів (наповнити досвідом, якщо такий має місце).

 23. Методика застосування чинників, що допомагають значно підвищити якість навчання і виховання на уроках фізичної культури.

 24. Методика застосування самоосвіти вчителя фізичної культури (власний досвід).

 25. Методика зміцнення здоров’я нестандартними засобами фізичного виховання (з власного досвіду).

 26. Зміст уроків фізичної культури на І чверть 5 класу (з власного досвіду) з урахуванням всіх теоретико -методичних вимог.

 27. Зміст уроків фізичної культури для учнів 5 класу на ІІ чверть (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 28. Зміст уроків фізичної культури для учнів 5 класу на ІІІ чверть (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 29. Зміст уроків фізичної культури для учнів 5 класу на IV чверть (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 30. Зміст уроків фізичної культури для всіх інших класів (за вибором) на одну чверть (за вибором).

 31. Планування уроків фізичної культури на рік для будь-якого класу за вибором відповідно до вимог планування.

 32. Система організації позакласної роботи з фізичної культури (форми фізичного виховання, мета, завдання, система управління процесом фізичного виховання).

 33. Система організації роботи щодо впровадження в навчальний процес фізкультурно-оздоровчих заходів системи фізичного виховання (власний досвід).

 34. Система організації роботи з позакласних форм занять фізичною культурою і спортом (власний досвід).

 35. Система організації роботи щодо впровадження в навчально-виховний процес школи фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів (з власного досвіду).

 36. Методика організації і проведення уроку фізичної культури (власний досвід з урахуванням педагогічних вимог до навчального процесу).

 37. Методика застосування професійно-прикладних вправ на уроках фізичної культури.

 38. Принципи спортивного тренування в педагогічному процесі (з досвіду).

 39. Зміст методів спортивного тренування в педагогічному процесі (на прикладі одного з видів спорту).

 40. Циклічність тренувального процесу (класифікація і зміст).

 41. Структура і зміст макроциклу (мета, завдання, засоби тренування).

 42. Методика тренувального процесу в макроциклі (власний досвід).

 43. Зміст багаторічного спортивного тренування (етапи тренування, педагогічна характеристика).

 44. Зміст основних компонентів спортивного тренування (фізична, технічна, тактична, психологічна, теоретична підготовка).

 45. Зміст спортивної орієнтації, відбору їх критеріїв.

 46. Методика розвитку інтелектуальних здібностей на уроках фізичної культури (власний досвід).

 47. Методика виховання моральних якостей на уроках фізичної культури (власний досвід).

 48. Методика виховання естетичних якостей на уроках фізичної культури.

 49. Методика виховання патріотизму на уроках і позакласних формах фізичного виховання (досвід).

 50. Формування організаторських здібностей у дітей в процесі фізичного виховання.

 51. Організація і проведення занять з фізичної культури з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальних медичних груп.

 52. Особливості методики організації і проведення занять з фізичної культури в групах продовженого дня (з урахуванням власного досвіду).

 53. Особливості методики занять з фізичної культури з урахуванням викладення питань, пов’язаних з валеологією (власний або інший досвід).

 54. Особливості організації і проведення занять з валеології (власний або інший досвід).

 55. Виховання позитивного ставлення до здорового способу життя в процесі занять фізичною культурою (з власного досвіду).

 56. Формування неприйняття негативних звичок у процесі фізичного виховання (з власного досвіду).

 57. Формування пізнавальних здібностей учнів засобами фізичної культури і здоров’язберігаючих технологій на уроках і інших формах фізичного виховання (досвід).

 58. Формування у дітей знань, потреб, мотивів і умінь здійснювати фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність (власний досвід).

 59. Реалізація ідей В.О. Сухомлинського про роль сім'ї у фізичному вихованні дітей на уроках фізичної культури.

 60. Актуальні проблеми фізичного виховання школярів у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського

 61. Музично-ритмічне виховання школярів на уроках фізичної культури.

 62. Структура і зміст уроків футболу для учнів 1-4 класів (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 63. Структура і зміст уроків футболу для учнів 5-9 класів (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 64. Структура і зміст уроків футболу для учнів 10-11 класів (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 65. Техніко-тактична підготовка юних футболістів.

 66. Особливості вивчення розділу “Футбол” у загальноосвітній школі.

 67. Витоки українського футболу.

 68. Народні ігри та забави та їх роль у розвитку творчої активності учнів.

 69. Використання тренажерів для зміцнення здоров'я школярів.

 70. Технологія організації і проведення уроків ритміки в початкових класах.

 71. Методика уроків ритмічної гімнастики в середніх класах.

 72. Формування в учнів готовності до здорового способу життя.

 73. Особливості організації і методики проведення занять з аеробіки.

 74. Формування культури здоров'я засобами фізичного виховання.

 75. Особливості методики організації та проведення самостійних занять фізичними вправами.

 76. Загальні основи навчання рухових дій на уроках з фізичної культури.

 77. Форми фізичного виховання школярів протягом навчального дня.

 78. Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами.

 79. Учитель фізичної культури – організатор розумного способу життя.

 80. Планування і контроль роботи вчителя з фізичного виховання.

Література


 1. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

 2. Бабешко О.П. Основи запровадження інноваційних технологій у навчальний процес з фізичного виховання. –Луганськ, 2001. – 193 с.

 3. Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания. – М.: Просвещение, 1986. – 231 с.

 4. Васьков Ю.В., Пашков І.М. Уроки футболу в загальноосвітній школі. –Харків: Торсінг, 2003. - 224 с.

 5. Віхров К.Л Футбол у школі.:Навчально-методичний посібник. – К.: Комбі ЛТД, 2002. – 256 с.

 6. Гужаловский А.А. Основы теории и методики физической культуры. – М.: ФиС, 1986. – 211 с.

 7. Карпей Э. Энциклопедия фитнеса. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 368 с.

 8. Концепція розвитку загальної середньої освіти // Освіта України. – 2000. – № 33. – С. 2-4.

 9. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. –2000. – № 32. – С. 2-4.

 10. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей і молоді // Директор школи. – 2004. – № 40. – С. 2.

 11. Концепція розвитку загальної середньої освіти // Освіта України. – 2000. – № 33. – С. 2-5.

 12. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. –2000. – № 32. – С. 3-7.

 13. Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризація сільських шкіл // Сільська школа. –2000. – № 4. – С. 2-3.

 14. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 2000. – № 33. – С. 7-9.

 15. Крючек Е.С. Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий : Учебно-методическое пособие. – М.: Терра – Спорт, Олимпия Пресс, 2001. – 64 с.

 16. Матвеев Л.П., Новиков А.Д. Теория и методика физического воспитания. – М.: ФиС, 1986. – 221 с.

 17. Минаев Б.Н., Шиян Б.М. Основы методики физического воспитания школьников. – М.: Просвещение, 1989. – 237 с.

 18. Платонов В.М., Булатова М.М. Фізична підготовка спортсмена: Навчальний посібник. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

 19. Рівень фізичного розвитку – показник здоров’я дітей і підлітків. Методичні рекомендації для самостійної роботи вчителів фізичного виховання / Укладач: Завадич В.М. – Луганськ: Знання, 2003. – 40 с.

 20. Ротерс Т.Т. Ритмическое развитие личности школьников. –Луганск: Знання, 1998. –170 с.

 21. Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика: Уч. пособие для пед.училищ. – М.: Просвещение, 1989. – 175 с.

 22. Ротерс Т.Т. Уроки ритмики в школе: Учебное пособие для учителей. – Луганськ: Знание, 2003. – 212 с.

 23. Сєргієнко Л.П. Тестування рухових здібностей школярів. –К.: Олімпійська література, 2001. – 438 с.

 24. Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания. – М.: ФиС, 1996. – 206 с.

 25. Техніко-тактична підготовка юних футболістів. – К.: Науково-методичний комітет Федерації футболу України, 2001. – 61 с.

 26. Традиції фізичної культури в Україні: Зб. наук. статей / За заг. ред. С.В. Кириленко – К.: ІЗМН, 1997. – 248 с.

 27. Шиян Б.М. Теория и методика физического воспитания. – М.: Просвещение, 1988. – 217 с.

 28. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 272 с.

 29. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003. – 248 с.

 30. Язловецкий В.С. Физическое воспитание детей и подростков с ослабленным здоровьем. – К.: Здоровье, 1991. – 232 с.

Тематика
випускних робіт, творчих проектів, рефератів і література для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів предмета “Захист Вітчизни”

 1. Законодавство України про військову службу та підготовку молоді до служби у ЗС України.

 2. Захист Вітчизни, служба у ЗС України – почесний обов’язок громадянина.

 3. Історичні етапи розвитку ЗС України.

 4. Особливості методики військово-патріотичного виховання під час занять з предмета “Захист Вітчизни”.

 5. Організація позакласної роботи з військово-патріотичного виховання учнів школи.

 6. Організаційно-педагогічні основи військово-патріотичного виховання школярів.

 7. Міжпредметні зв’язки в процесі навчання на уроках з предмета “Захист Вітчизни”.

 8. Вивчення основ військової справи та оволодіння військово-технічними знаннями в гуртках первинних організацій оборонного товариства України.

 9. Методика застосування самоосвіти вчителя на уроках з предмета “Захист Вітчизни” (власний та інший досвід).

 10. Система оцінювання діяльності учнів на уроках з предмета “Захист Вітчизни” (включаючи власний досвід роботи).

 11. Основні види обліку успішності учнів на уроці з предмета “Захист Вітчизни” (теорія, методика, досвід).

 12. Педагогічні вимоги до оцінки (на прикладах власного досвіду).

 13. Функції оцінки на уроках з предмета “Захист Вітчизни” (матеріал будується на власному досвіді).

 14. Особливості методики організації вивчення питань з розділу “Основи цивільного захисту” і проведення занять (з урахуванням власного досвіду).

 15. Принципи навчання на уроках з предмета “Захист Вітчизни”.

 16. Туризм, його місце і значення в системі допризовної підготовки школярів.

 17. Методика застосування чинників, що допомагають значно підвищити якість навчання і виховання на уроках фізичної культури.

 18. Зміст уроків з предмета “Захист Вітчизни” для учнів 10 класу, І семестр (з власного досвіду), з урахуванням всіх теоретично-методичних вимог.

 19. Зміст уроків з предмета “Захист Вітчизни” для учнів 10 класу на ІІ семестр (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 20. Зміст уроків з предмета “Захист Вітчизни” для учнів 11 класу на І семестр (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 21. Зміст уроків з предмета “Захист Вітчизни” для учнів 11 класу на ІІ семестр (власний досвід з урахуванням усіх теоретико-методичних вимог).

 22. Методика розвитку інтелектуальних здібностей на уроках з предмета “Захист Вітчизни” (власний досвід).

 23. Методика психологічної підготовки до служби у ЗС України в повсякденній навчально-виховній діяльності (власний досвід).

 24. Методика виховання патріотичного почуття на уроках і позакласних формах допризовної підготовки школярів (досвід).

 25. Формування організаторських і методичних здібностей у дітей в процесі фізичного виховання.

 26. Система організації навчально-виховного процесу з предмета “Захист Вітчизни”.

 27. Система забезпечення безпеки школярів під час проведення уроків з предмета “Захист Вітчизни”.

 28. Методика проведення занять з вогневої підготовки.

 29. Особливості методики практичного застосування вимог загальновійськових уставів на уроках з предмета “Захист Вітчизни” та фізичної культури.

 30. Критерії оцінювання діяльності учнів на уроках з предмета “Захист Вітчизни” (наповнити теоретичні й методичні виклади матеріалом власного досвіду).

 31. Моральний фактор у сучасній війні та його формування на уроках допризовної підготовки.

 1. Форми і методи військово-патріотичного виховання.

 2. Методика застосування військово-прикладних вправ на уроках фізичної культури.

 3. Актуальні проблеми фізичної підготовки допризовної молоді в сучасних умовах.

 4. Особливості організації і методики проведення занять з фізичної підготовки допризовників.

 5. Методологічні основи військово-прикладної підготовки молоді допризовного віку.

 6. Надзвичайні ситуації воєнного часу та їх вплив на життєдіяльність людини.

 7. Надзвичайні ситуації мирного часу та безпека населення.

 8. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.

 9. Значення дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор в системі військово-патріотичного та національного виховання учнівської молоді.

 10. Організація і методика проведення занять з тактичної підготовки.

 11. Організація і методика проведення занять зі стройової підготовки.

 12. Організація і методика проведення занять з військової топографії та туризму.

 13. Формування розумової, етичної, естетичної культури та психологічних якостей у процесі занять із допризовної підготовки.Література

 1. Ашмарин М.Я. Теория и методика физического воспитания. – М.: Просвещение, 1989. –360 с.

 2. Коденко Я.В. Основи медичних знань: Навч. посіб. для 10-11 кл. серед. загальноосвіт. шк. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 159 с.

 3. Наставление по физической подготовке в СА и ВМФ. – М.: Воениздат, 1989. – 319 с.

 4. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Освіта України. – 2000. – № 32.

 5. Осыко В.В. Программы для кружков по изучению основ военного дела и овладению военно-техническими знаниями в первичных организациях ДОСААФ. – М.: ДОСААФ, 1986. –31 с.

 6. Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти // Освіта України. – 2000. – № 33.

 7. Програма предмета “Захист Вітчизни” (для навчальних закладів системи загальної середньої освіти) 11-річна школа. – Миколаїв: Атол, 2005. – 92 с.

 8. Умови проведення фізкультурно-патріотичного комплексу школярів України “Козацький гарт” // Фізичне виховання в школі. – 2006. – № 1. – С. 7-16.

 9. Шиян Б.М. Теория и методика физического воспитания. – М., 1988. –2 11 с.

 10. Шевченко А.А., Перевозчиков Ю.А. Основы физического воспитания. – К., 1984. –173 с.


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка