Тести з мікробіології, вірусології та імунології
Сторінка1/6
Дата конвертації23.04.2016
Розмір1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Тести

з мікробіології, вірусології та імунології

Тести з мікробіології, вірусології та імунології для студентів вищих медичних навчальних закладів підготовлені колективом кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології Тернопільської державної медичної академії (проф. С. І. Климнюком, проф. І. О. Ситником, доц. М. С. Творком, доц. Н. І. Ткачук, доц. Е. М. Ковановою, канд. мед. наук Г. Р. Малярчук, О.В, Покришко). При їх підготовці використано власні тести та вибірково тести із книг «Медицинская микробиология» під редакцією В. И. Покровського і О. К. Поздеева, ГЭОТАР МЕДИЦИНА, Москва, 1999 та «Клинической иммунологии» під редакцією А. В. Караулова, Медицинское информационное агенство, Москва, 1999.
1. В інфекційну клініку поступила хвора 14 років з попереднім діагнозом ”коліентерит”. Спостерігаються симптоми загальної інтоксикації, блювота, частий, рідкий стілець. При бактеріологічному дослідженні випорожнень на середовищі Ендо виросли колонії червоного кольору з металевим блиском, які на склі аглютинувались полівалентною ОК-сироваткою. Яким чином встановити, що у хворої виділено патогенну кишечну паличку?

А. За морфологією

Б. За культуральними властивостями

В. За антигенними властивостями

Г. За токсигенними властивостями

Д. За фагочутливістю


2. Для серологічної діагностики інфекційних захворювань часто використовують РЗК. Щоб комплемент, який знаходитьсся у досліджуваній сироватці хворого, не впливав на результати реакції його із неї усувають:

А. Струшуванням пробірок

Б. Опроміненням ультрафіолетовим промінням

В. Центрифугуванням

Г. Прогріванням при 560 С, 30 хв

Д. Додаванням 0,1 н.розчину HCl


3. Мужчина 45 років працює у лісгоспі лісником. Звернувсся до невропатолога із скаргами на головний біль, болі в м’язах, порушення сну, затруднення в рухах верхніми кінцівками. Хворим відчув себе три тижні тому, коли появився головний біль, загальна слабкість, різко підвищилася температура, але до лікаря не звертався. Невропатолог, обстеживши хворого, поставив попередній діагноз ”кліщовий енцефаліт”. Який із перерахованих тестів дозволив би підтвердити даний діагноз?

А. Виявлення вірусу в крові в РГГА

Б. Виявлення антитіл у РГГА

В. Виявлення антитіл у РГГадс

Г. Виявлення вірусів у спинно-мозковій рідині в РН

Д. Постановка алергічної проби


4. Хлопчику 14 років парентерально ввели ампіцилін. Через 5 хв у нього різко знизився артеріальний тиск, розвинулась тахікардія, і він втратив свідомість. Присутній лікар діагностував розвиток анафілактичного шоку й прийняв необхідні міри, щоб вивести хворого з цього стану. Що із перерахованого потрібно було зробити медперсоналу, щоб попередити розвиток анафілактичної реакції?

А. Ввести антигістамінні препарати

Б. Провести гіпосенсибілізацію

В. Провести пробу на чутливість до АПК

Г. Провести тест дегрануляції базофілів

Д. Ввести попередньо кортикостероіди.


5. Під час реплікації однониткової РНК поліовірусу вона виступає як матрична РНК для синтезу РНК-полімерази. Цьому процесу передує:

А. Формування реплікативних проміжних ланцюгів

Б. Синтез вірусної РНК

В. Дозрівання вірусних частинок

Г. Роздягання вірусної РНК

Д. Вивільнення вірусних частинок


6. У хворого запідозрено підгострий бактеріальний ендокардит. Якими збудниками він найчастіше може викликатися?

А. -гемолітичні стрептококи

Б. -гемолітичні стрептококи

В. Стафілококи

Г. Пневмококи

Д. Гонококи


7. Медичній сестрі необхідно простерилізувати хірургічний інструментарій для операції. Який найефективніший метод ви можите запропонувати?

А. Дробну стерилізацію

Б. Стерилізацію парою під тиском

В. Кип’ятіння

Г. Сухим жаром

Д. Іонізуюче випромінювання


8. У процесі імунної відповіді організму вирішальну роль відіграє взаємодія імунокомпетентних і допоміжних клітин. Вкажіть, які із перерахованих факторів забезпечують взаємодію між клітинами імунної системи:

А. Лімфокіни

Б. Інтерлейкіни

В. Ізогемаглютиногени крові

Г. НLA-DR, DP, DQ

Д. Антигени гістосумісності І класу


9. У хворого остеоміелітом із гною у мазках, забарвлених за Грамом, виявили мікроорганізми фіолетового кольору, кулястої форми, розташовані у вигляді неправильних скупчень. Які мікроорганізми могли викликати це захворювання?

А. Serratia marcescens

Б. S.aureus

В. Salmonella typhimurium

Г. E.coli

Д. Pseudomonas aeruginosa


10. У хірургічному відділенні після операції виникло нагноєння рани стафілококової етіології. Виділені штами були чутливими до стрептоміцину, левоміцитину, тетрацикліну, ристоміцину. Проведено дослідження слизу з носа, ротоглотки, змивів з рук хірурга, операційних сестер, молодших сестер операційного блоку. Із ротоглотки хірурга Н. та операційної сестри К. виділено культури стафілококів. Як можна встановити джерело інфекції?

А. Проведенням специфічної терапії хворих стафілококами

Б. Раціональною антибіотикотерапією хворих з одночасним застосуванням стафілофагів

В. Фаготипуванням стафілококів, виділених від хворих

Г. Фаготипуванням стафілококів, виділених від носіїв

Д. Встановленням фаготипів стафілококів, виділених від хворих і бактеріоносіїв


11. В інфекційне відділення лікарні поступив хворий 38 років зі скаргами на головний біль, метеоризм, сонливість, поступове підвищення температури до 38,50 С. При аналізі крові виявлено лейкопенію, тромбоцитопенію, відносний лімфоцитоз, анеозинофілію. Які методи лабораторної діагностики слід застосувати для підтвердження клінічного діагноза ”черевний тиф”, якщо захворювання триває 9 днів і виділення гемокультури діло від’ємний результат?

А. Виділення гемокультури

Б. Серологічні дослідження для виділення Vi-антитіл: РА, РНГА

В. Серологічні дослідження для виділення О-антигенів: реакція Відаля, РНГА

Г. Виділення копро-, урінокультури

Д. Виділення мієлокультури


12. В інфекційне ввідділення обласної лікарні із сільської місцевості поступила дитина 2-х років з болями в животі, проносом (випорожнення 5 разів на добу). Температура 38,5 С. Кал рідкий, пінистий з домішками слизу і крові. В анамнезі - перенесений кампілобактеріоз. Які бактеріологічні та серологічні дослідження слід провести для встановлення етіологічного діагноза ”кишковий кампілобактеріоз”?

А. Виділення збудника з фекалій, РА, РНГА, РНІФ

Б. Бактеріологічне дослідження спинно-мозкової рідини, РЗК, ІФА

В. Виділення збудника із ротоглотки, виявлення антитіл до кампілобактерій в РА, РНГА

Г. Виділення збудника з фекалій, серологічна ідентифікація в РА

Д. Бактеріологічне дослідження крові, виділення антитіл в РА, РНГА.


13. Хворий переніс важку травму правого ока, з порушенням прохідності сльозної протоки. Тривалий час страждає кератокон’юктивітом. Антибактеріальна і антивірусна терапія дає лише тимчасовий результат. На ваш погляд, який захід забезпечить найефективніший лікувальний ефект:

А. Реконструктивна операція

Б. Постійне закапування в око лізоциму

В. Закапування в око кортикостероїдів

Г. Відновлення функціонування сльозного каналу

Д. Комбіноване закапування лізоциму і інтерферону.


14. Хворому з відкритим переломом правої гомілки після репарації і гемостазу накладено гіпсову пов’язку. Через добу він почав скаржитись на головокружіння і миготіння ”мушок” перед очима, загальну слабкість. При огляді хворого лікар запідозрив, якусь внутрішню кровотечу. Було знято гіпсову пов’язку і під нею виявлено значну кількість крові. Виберіть із поданих причин кровотечі найбільш вірогідну:

А. Порушення цілості стінки кровоносної судини

Б. Присутність у рані стафілококу і виділення ним фібринолізину

В. Присутність у рані стафіло- стрептококів і виділення ними гемолізину

Г. Дефект згортальної системи хворого

Д. Зміщення фрагментів кістки і розрив кровоносної судини.


15. У протипухлинному захисті організму мають значення різноманітні клітини імунної системи. Вкажіть серед наведених клітини, які відіграють основну роль у цьому захисті.

А. Природні кілери

Б. Т-хелпери ГСТ

В. Т-кілери

Г. Макрофаги

Д. В-лімфоцити


16. Токигенність збудника дифтерії безпосередньо асосійована з наявністю детермінант токсигенyсті (tox+-генів). Вкажіть, де локалізуються ці гени.

А. У ДНК помірного фага

Б. У плазмідах Hly

В. У плазмідах Ent

Г. У ДНК збудника

Д. У транспозонах


17. Хворому А. поставлений попередній діагноз “лептоспіроз”. Хворіє 2 тиждні. Які тести із наведених слід використатии для підтвердження діагнозу:

А. Виявлення специфічних антитіл

Б. Виявлення збудників мікроскопією

В.Біологічна проба на кроликах

Г. Виділення гемокультури

Д. Виділення уринокультури


18. Хворій Н. поставлений попередній діагноз “Туберкульоз легень”. Які середовища слід використати для виділення чистої культури туберкульозної мікобактерії:

А. Казеїно-вугільний агар

Б. Середовище Левенштейна-Йєнсена

В. Жовтково-сольовий агар

Г. Кров’яний агар

Д. Агар Плоскирєва


19. При мікробіологічному дослідженні у гомосексуаліста виявлено гонорею. Із яких органів необхідно забирати матеріал:

А. Із периферичної крові

Б. Із глотки

В. Із прямої кишки

Г. Із уретри

Д. Із кон’юктиви


20. Для лікування інфекційних захворювань використовують антитоксичну конячу сироватку. Вказати захворювання, основа лікування яких – використання антитоксину:

А. Нокардіоз

Б. Ешерихіоз

В. Дифтерія

Г. Лістеріоз

Д. Еризипелоїд


21.Хворого 38 років госпіталізовано в клініку зі скаргами на різку втрату ваги тіла, загальну слабкість, збільшення лімфатичних вузлів. Протягом останніх декількох місяців страждає від діареї. Будучи гомосексуалістом за своє життя мав контакт з багатьма партнерами. Лабораторними дослідженнями встановлено лейкопенію, у випорожненнях у великій кількості знайдено Cryptosporidium. При детальному клінічному дослідженні поставлено діагноз СНІД. Які із перерахованих імунологічних особливостей є найсуттєвішими для цієї патології?

А. Абсолютне зменшення кількості Т-хелперів

Б. Різко знижена активність системи комплементу

В. Лімфопенія

Г. Поліклональна активація В-лімфоцитів

Д. Зміна співвідношення між Т-хелперами і Т-супресорами.


22. В епідеміології деяких захворювань велике значення мають перенощики – блохи. Виберіть із наведених захворювань у розповсюдженні якого у природі вирішальну роль відіграють блохи:

А. Сибірка

Б. Туляремія

В. Поворотний тиф

Г. Чума

Д. Лептоспіроз


23. Хворому на бронхопневмонію лікар призначив пеніцилін по 500 тис. од. через 4 години, але і на третій день стан хворого суттєво не покращився. Після перевірки чутливості стафілокока, виділеного із мокротиння, до антибіотиків, виявилось, що він резистентний до пеніциліну, ампіциліну, чутливий до мономіцину, еритроміцину, лінкоміцину. Механізм медикаментозної резистентності бактерій до пеніциліну зв’язаний з:

A.Утворенням ферменту, що руйнує антибіотик

Б. Зміною проникливості клітинної стінки бактерій

В. Швидкою дезінтеграцією препарата

Г. Зміною іонного потенціалу мембрани

Д. Наявністю в клітині R-плазмід


24. У патогенезі холери вирішальне значення надається холерогену, який обумовлює виділення значної кількості рідини з організму. Механізм дії холерогену полягає в тому, що він:

A. Блокує трансферазу-2

Б. Активує аденилатциклазу

В. Обумовлює гіперсекрецію солей

Г. Порушує водно-солевий баланс

Д. Викликає ураження ентероцитів


25. Через 12 годин після презентації фірми ”Слайд” у більшості запрошених, які побували на банкеті, появились блювота, біль у животі, діарея, підвищення температури. Із анемнезу витікало, що всі гості вживали м’ясний салат, мариновані огірки, шинку, картоплю, булочки з кремом, фруктові соки. Який із перерахованих мікрорганізмів найвірогідніше буде виявлений при бактеріологічному дослідженні матеріалу від хворих?

А. E. coli

Б. C. perfringens

В. S. typhimurium

Г. S. aureus

Д. C. botulinum


26. У лабораторію по діагностиці особливо небезпечних інфекцій із випорожнень хворого з діагнозом ”гострий гастроентерит” виділено чисту культуру грамнегативних, дещо зігнутих, рухливих паличок, які до кислоти ферментували сахарозу і манозу, аглютинувались 0-1 холерною сироваткою. На яких середовищах виділяли чисту культуру?

А.1 % лужна ПВ, середовище ТЦБС

Б. М’ясо-пептонний агар, МПБ

В. 1 % лужна пептонна вода, середовище Ендо

Г. Кров’яний м’ясо-пептонний агар, середовище Плоскірєва

Д. Цукровий м’ясо-пептонний агар, лужний МПА


27. При специфічній терапії ботулізму використовують:

А. Антитоксичні протиботулінові сироватки

Б. Ботулінові анатоксини

В. Вакцину АКДП

Г. Октаанатоксин

Д. Антибіотики (тетрациклін, левоміцитин)


28. У хворого на висипний тиф спостерігається висока температура, постійний головний біль, одутлуватість обличчя, марення, висипка на тілі. Вкажіть, де знаходиться збудник висипного тифу в організмі людини:

А. У нервових клітинах

Б. В еритроцитах

В. У кістковому мозку

Г. В ендотелії судин

Д. У лімфовузлах


30. У дитини після тривалого лікування антибіотиками розвинулись явища, характерні для дисбактеріозу: похудання, частий стілець, у фекаліях значна кількість гемолітичних кишечних паличок, протей, стафілококи, мало молочнокислих бактерій. Які з перерахованих заходів дозволять ліквідувати дисбаланс аутохтонної мікрофлори:

А. Замінити антибіотики і провести фаготерапію

Б. Відмінити антибіотики і назначити сульфаніламідні препарати

В. Давати нітрофуранові препарати та імуностимулятори

Г. Давати ентеросорбенти й імуномодулятори

Д. Відмінити антибіотики і призначити еубіотики


31. Від хворого з фарингітом виділено стрептококи групи А. Який з їх антигенів забезпечує типову специфічність і має вирішальне значення у забезпеченні вірулентності збудників?

А.М-протеїн

Б. OF-антиген

В. Т-антиген

Г. Р-антиген

Д. Vi-антиген


32. У хворого N запідозрено газову анаеробну інфекцію правої нижньої кінцівки. З ранового вмісту виділено Clostrіdium perfringens. Визначення якого ферменту набуде вирішального значення при ідентифікації?

А. Дезоксирибонуклеази

Б. Гіалуронідази

В. Колагенази

Г. Протеїнази

Д. Лецитинази С


33. Домінуючий дерматомікоз у людини відомий як мікоз стоп, ”стопа атлета”. Як правило, він викликається:

А.Trychophyton або Epydеrmophyton flocossum

Б. Microsporum або Epydеrmophyton flocossum

В. Microsporum audouini або Microsporum canis

Г. Trichophyton violaccum або Candida albicans

Д. Microsporum gypseum або Microsporum audouinii34. Від хворого з підозрою на крупозну пневмонію з мокротиння виділено грампозитивні коки, здатні до утворення капсул. Капсула яких з вірогідних збудників збільшується у розмірах, в присутності спеціальної імунної сироватки?

А.Streptococcus pneumoniae

Б. Staphylococcus aureus

В. Streptococcus pyogenes

Г. Streptococcus viridans

Д. Streptococcus haemolyticus


35. У людини треба визначити імунний статус. До якого класу належать біля 75 % імуноглобулінів у нормальних та імунізованих осіб?

А. IgA


Б. IgG

В. IgM


Г. IgD

Д. IgE
36. Хворий 54 років хворіє на протязі 8 років атопічною бронхіальною астмою, в крові спостерігається незначна анемія, лейкопенія та еозинофілія. Стан хворого особливо різко погіршується весною в період масового цвітіння садів. Які біологічно активні речовини мають вирішальну патогенетичну роль у розвитку цієї хвороби?

А. Серотонін, лімфотоксин

Б. Фактор переносу, фактор хемотоксису

В. Анафілатоксини, фактор агрегації тромбоцитів

Г. Гістамін, повільно реагуюча субстанція

Д. Фактор, що гальмує міграцію лейкоцитів, фактор шкірної реактивності.
37. Дівчинка 8 років протягом тривалого часу страждає частими бактерійними інфекціями (фурункульоз, карбункули, ангіни). Лікар запідозрив імунодефіцитний стан В-системи імунітету. При детальному досліджені стану В-системи було встановлено, що має місце дефект проліферації В-лімфоцитів. Який із перерахованих засобів зможе суттєво покращити стан дитини, відновити повноцінну проліферацію В-лімфоцитів?

А Інтерлейкін – 5

Б. Інтерлейкін – 1

В. Інтерлейкін – 2

Г. Інтерлейкін – 4

Д .Інтерлейкін – 6


38. У двохрічної дитини підвищилася температура. Появилася блювота й профузний пронос. При вживанні фруктових соків діарея різко посилювалась й стан дитини погіршувався. Які з перерахованих збудників могли бути причиною даного захворювання:

А. Ентеровіруси

Б.Кишкова паличка

В. Ротавіруси

Г.Сальмонела тифімуріум

Д.Золотистий стафілокок


39. Відомо, що деякі лімфоцити несуть на своїй поверхні імуноглобулінові рецептори і рецептори до С3-комплементу. Який процент клітин периферичної крові на цій підставі було ідентифіковано як В-лімфоцити?

A. 25-50 %

Б. 0,1- 1 %

В. 1-5 %


Г. 5-10 %

Д. 10-30 %


40. Для створення активного імунітету у людини використовуються численні вакцинні препарати. Який препарат представлено живими атенуйованими бактеріями?

A. Вакцина АКДП

Б. Вакцина БЦЖ

В. Вакцина Солка

Г. Вакцина TAB

Д. Вакцина проти гепатиту А.


41. При попаданні в організм вперше чужорідного антигену він реагує синтезом антитіл. Синтез яких імуноглобулінів починається майже одночасно, хоча концентрація одного з них зростає, а потім знижується швидше, ніж іншого?

A. IgM i IgG

Б. IgG i IgM

В. IgG i IgA

Г. Ig M i IgA

Д. Ig M i IgD


42. Збудник правця продукує екзотоксин з різними ефектами біологічної дії. Які клінічні прояви може викликати у людини цей токсин?

A. Сардонічну посмішку

Б. Розлади зору

В. Діарею

Г. Закрепи

Д. Нудоту


43. В армійському колективі виник спалах захворювання, яке супроводжується симптомами ураження дихальної системи, фарингітом, кератокон’юнктивітом. Які віруси можуть спричинити це захворювання?

A. Аденовіруси

Б. Коксаки-віруси

В. ЕСНО-віруси

Г. Герпесвіруси

Д. Риновіруси


44. Хворий чоловік 20-років звернувся за допомогою до лікаря зі скаргами на жовтяничність шкірних покривів і склер, ахолічний кал, тупий біль у ділянці печінки. У нього запідозрено гепатит А. Такий діагноз передбачає зараження хворого через:

A. Укус комах

Б. Інфіковану кров

В. Інфіковану плазму

Г. Продукти харчування

Д. Нестерильні шприци


45. У 1,5-річної дитини з’явилась блювота, пронос, підвищилась температурА. На дослідження взято фекалії, які засіяно на середовище Ендо. Через 18 год на поверхні середовища виросли середніх розмірів, круглі, слабковипуклі червоні колонії з металевим блиском. Що потрібно зробити з цими колоніями?

A. Реакцію аглютинації з сумішшю ОВ-сироваток патогенних серогруп

Б. Мазок, який забарвити за методом Грама

В. Визначити рухомість бактерій в темному полі

Г. Відсіяти мікроорганізми на середовище Олькеницького

Д. Провести фаготипування мікроорганізмів


46. Найхарактерніші морфологічні ознаки збудника правця

А. Тонка і рухлива паличка з центральною спорою

Б. Грам+ бактерії. що не утворюють спор

В. Грам+ палички з термінальною спорою

Г. Грам+ паличка з субтермінальною спорою

Д. Грам+ паличка без джгутиків і спор


47. До лікаря-інфекціоніста на прийом прийшов хворий зі скаргами на гарячку, яка триває три дні, загальну слабкість, безсоння, погіршення апетиту. При огляді видмічається блідість шкірних покривів, потовщений і обкладений білим нальотом язик, брадикардія. Лікар запідозрив черевний тиф. Який метод лабораторної діагностики слід призначити для підтвердження діагнозу?

A. Виділення мієлокультури

Б. Виділення копрокультури

В. Виділення уринокультури

Г. Виділення білікультури

Д. Виділення гемокультури


48. При терапії правця найбільш ефективним препаратом є:

А. Правцевий анатоксин

Б. Хлорал-гідрат

В. Протеолітичний фермент

Г. Ефір для наркозу

Д. Правцева антисироватка


49. У дитини, хворої на епідемічний цереброспінальний менінгіт, для підтвердження діагнозу за допомогою люмбальної пункції взяли спинномозкову рідину. Як з ліквору виготовити і забарвити мазок для бактеріоскопічного дослідження?

А. З осаду після центрифугування, метиленовим синім

Б. З нативного ліквору, метиленовим синім

В. сітки фібрину, за Цілем-Нільсеном

Г. З осаду після центрифугування, за Грамом

Д. З плівки на поверхні, фуксином


50. У хірургічному стаціонарі виникла госпітальна інфекція стрептококової етіології. Вирішено провести санітарно-бактеріологічне дослідження повітря. Якими методами і на яких середовищах це проводять?

А. Аспіраційний метод Кротова, кров’яний агар

Б. Седиментаційний метод Коха, МПА

В. Седиментаційний метод Коха, сироватковий агар

Г. Аспіраційний метод Речменського, МПБ

Д. Аспіраційний метод Д'яконова, кров'яний агар51. Патогенез значної частини інфекційних захворювань пов'язаний з дією бактеріальних білкових токсинів, яким властива вибіркова дія на окремі органи і тканини організму. Вкажіть, який з перерахованих токсинів є найсильнішою клітинною отрутою, що блокує синтез білка

А. Стафілококовий токсин

Б. Дифтерійний гістотоксин

В. Правцевий тетаноспазмін

Г. Ботуліновий нейротоксин

Д. Холерний енетеротоксин


52. У патогенезі холери значну роль відіграють екзо- і ендотоксини, ферменти агресії. Основним синдромом цієї хвороби є дегідратація. Виберіть, які з перерахованих патогенетичних впливів є основною причиною зневоднення.

А. Активація аденілциклази

Б. Відщеплення нейрамінової кислоти

В. Деструкція гіалуронової кислоти

Г. Дефект фосфоліпідів мембран

Д. Деструкція муцину


53. Після видужання від черевного тифу частина реконвалесцентів залишаються носіями сальмонел. Носійство може тривати роками. Вкажіть, де в організмі бактерієносія найчастіше зберігаються сальмонели.

А. Жовчному міхурі

Б. Печінці

В. Кістковому мозку

Г. 12-палій кишці

Д. Селезінці


54. В епідеміології черевного тифу і паратифів велике значення має тривалість виживання бактерій у зовнішньому середовищі. Виберіть із перерахованого, як довго зберігаються сальмонели черевного тифу і паратифів на овочах і фруктах.

А. 21-24 доби

Б.1-2 доби

В.12-14 діб

Г. 6-10 діб

Д.28-30 діб


55. Найвірогідішою причиною діареї при ротавірусній інфекції є одна з наступних:

А. Активація аденилциклази

Б. Підвищена концентрація цукрів у кишківнику

В. Ураження епітелію слизової кишківника

Г. Підвищена концентрація електролітів у кишківнику

Д.Внутріклітинне перебування вірусу


56. Від тварин виділено дрібні грамнегативні кокобактерії, які виявились вибагливими до середовища і перші ознаки росту з’явилися на печінковому бульйоні лище за 2-3 тижні. Виберіть із пеперахованих ці бактерії.

А. Збудник туляремії

Б. Збудник чуми

В. Збудник лептоспірозу

Г. Збудник сальмонельозу

Д. Збудник бруцельозу

  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка