Товариства червоного хреста україни
Скачати 396.06 Kb.
Сторінка2/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір396.06 Kb.
1   2   3   4   5

Національний і міжнародний характер Товариства

1. Товариство визнане Міжнародним Комітетом Червоного Хреста 29 вересня 1993 року і рішенням ІХ сесії Генеральної Асамблеї Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, яка відбулася 25-28 жовтня 1993 року у м. Бірмінгемі (Велика Британія), прийняте повноправним колективним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.Стаття 3
Структура Товариства
1. Товариство за своєю структурою відповідає адміністративно-територіальній ознаці та поділу і складається з організацій національного (центрального), регіонального, місцевого та первинного рівнів.

1.1. До національного (центрального) рівня Товариства належить:

Товариство Червоного Хреста України разом з його виконавчим органом – Національним комітетом Товариства, які розташовані в столиці України за адресою: місто Київ, вулиця Пушкінська, будинок №30. У зазначеному будинку розміщується національна штаб-квартира Товариства.

Всі без винятку організації Товариства нижчого рівня (регіональні, місцеві та первинні) підпорядковані у своїй оперативній та стратегічній діяльності національній штаб-квартирі Товариства, зобов’язані звітувати їй про свою роботу та погоджувати з нею свої подальші заходи, надавати у визначені терміни статистичні звіти про результати своєї діяльності, а також виконувати рішення прийняті на національному рівні.

1.2. До регіонального рівня Товариства належать наступні організації Товариства:

- Організація Автономної Республіки Крим Товариства Червоного Хреста України;

- Вінницька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Волинська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Дніпропетровська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Донецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Житомирська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Кіровоградська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Київська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Львівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Луганська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Полтавська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Рівненська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Тернопільська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Херсонська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Хмельницька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Черкаська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Чернігівська обласна організація Товариства Червоного Хреста України;

- Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України;

- Севастопольська міська організація Товариства Червоного Хреста України.Зазначені регіональні організації є складовою частиною Товариства і організаційно підпорядковані Товариству Червоного Хреста України зі штаб-квартирою у м. Києві та його Національному комітетові.

1.3. До організацій Товариства місцевого рівня належать міські, районні та міськрайонні організації Товариства, які є складовою частиною відповідних регіональних організацій Товариства і організаційно їм підпорядковані, а також національній штаб-квартирі Товариства.

1.4. До організацій Товариства первинного рівня належать первинні організації (осередки) Товариства створені за місцем роботи, проживання чи навчання громадян, які є складовою частиною відповідних місцевих організацій Товариства і організаційно їм підпорядковані, а також відповідній регіональній організації та національній штаб-квартирі Товариства.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.6 абзац 3)

2. Організації Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські складаються з міських, районних та міськрайонних організацій за адміністративно-територіальною ознакою та поділом.

3. Міські, районні та міськрайонні організації Товариства об’єднують первинні організації. В основі побудови первинної організації лежить територіальна ознака за місцем проживання чи роботи членів Товариства.

4. Вищими керівними органами організацій Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, міськрайонних, міських та районних організацій Товариства є конференції, які скликаються один раз на 5 років.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.8 ст. 3.4 і 8.3)

Конференція обирає членів правління організації та ревізійну комісію у кількості і складі, що визначаються конференцією, та делегатів на з’їзд Товариства.

Правління організацій Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, міськрайонних, міських та районних організацій Товариства на своєму засіданні з числа членів правління обирає голову, заступників голови організації з правом переобрання, членів президії правління; вводить до свого складу нових членів правління, президії правління замість вибулих; для виконання поточної роботи своїм рішенням створює виконавчий невиборний орган – комітет, підзвітний правлінню, президії правління, який очолює виконавчий директор, що призначається та звільняється з посади рішенням правління за пропозицією голови організації, вносить зміни та доповнення до положення про організацію, приймає положення із внесеними змінами та доповненнями.

Вищим керівним органом первинної організації є загальні збори, які скликаються один раз на п’ять (5) років.

У первинній організації з числом членів Товариства до 300 чоловік включно проводяться загальні збори, на яких обираються голова та ревізор первинної організації.Голова первинної організації за своїм статусом представляє свою організацію на районній, міській та міськрайонній конференції як делегат. У первинній організації з числом членів Товариства понад 300 чоловік проводиться конференція, делегати якої представляють осередки первинної організації в навчальних закладах, підприємствах, установах, колективних сільських господарствах тощо. Конференція обирає голову первинної організації, правління та ревізійну комісію первинної організації, а також делегатів на міськрайонну, міську або районну конференцію у кількості і складі, що визначаються правлінням організації вищого рівня.

Первинна організація (осередок) Товариства створюється за місцем проживання, роботи або навчання у разі наявності п’яти (5) і більше членів Товариства за їх бажанням об'єднатися у первинний осередок (організацію) Товариства та за умови, що кожний з цих членів вже не входить до первинного осередку за іншим місцем навчання, роботи або проживання. Реорганізація або ліквідація первинного осередку (організації) Товариства здійснюється за рішенням організації правління Товариства вищого рівня у випадку наявності в такому первинному осередку (організації) менше п’яти (5) членів Товариства. Зазначені члени Товариства рішенням правління організації Товариства вищого рівня включаються до складу найближчої за розташуванням первинної організації (осередку) Товариства.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.6 абз.4. до ст. 3.4, 10.4.11)

5. Всі організації Товариства вирішують питання внутрішньої діяльності, визначаючи напрями роботи відповідно до Статуту Товариства та положень про них, розроблених відповідно до рекомендацій Правління Товариства з урахуванням місцевих умов, проводять звіти і вибори, формують статутні органи.

Рішення організації нижчого рівня, прийняте з перевищенням своїх повноважень, або якщо воно суперечить Статуту та іншим нормативним актам, що регулюють діяльність Товариства, скасовується організацією вищого рівня.

Для набуття юридичного статусу організації Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські підлягають реєстрації у відповідних державних органах на підставі Статуту Товариства і положення про них.


Стаття 4
Емблема, прапор, розпізнавальні знаки та найменування Червоного Хреста
1. Товариство має виключне право на використання емблеми, прапора, розпізнавальних знаків та найменування Червоного Хреста, передбачених Указом Президента України від 28 жовтня 1992 року «Про Товариство Червоного Хреста України», Законом України «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала в Україні» від 8 липня 1999 року, правилами використання національними товариствами емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 1991 року, прийнятими ХХ Міжнародною конференцією (Відень, 1965 р.) і переглянутими Радою делегатів (Будапешт, 1991 р.). Додатковим протоколом ІІІ від 8 грудня 2005 року (Женева, 2005), пунктом 2 Резолюції 1 ХХІХ Міжнародної конференції Червоного Хреста та Червоного Півмісяця від 22 червня 2006 р. та цим Статутом, для цілей, визначених міжнародними конференціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, відповідно до Женевських конвенцій 1949 року.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.8-9 до ст. 4.1)

За незаконне використання емблем, розпізнавальних знаків і найменувань Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристалу винні особи притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Організації Товариства зобов’язані сприяти органам державної влади в їх зусиллях щодо запобігання будь-яким зловживанням у використанні символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристалу та їх припинення, сповіщати правоохоронні органи та суди про будь-які зловживання, пов'язані з порушенням у використанні символіки.

2. Емблема являє собою зображення геральдичного знака Червоного Хреста на білому тлі. Зображення Червоного Хреста складається з п’яти однакових квадратів.Разом з емблемою Товариства може використовуватися логотип у вигляді напису по колу навколо зображення геральдичного знака Червоного Хреста: «Товариство Червоного Хреста України».

Президія Правління Товариства приймає Положення про внутрішні правила використання емблеми співробітниками, волонтерами, членами та осередками Товариства Червоного Хреста України, які основуються на міжнародних та національних правових документах.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.9 до ст. 4.2)

Прапор являє собою прямокутне полотнище білого кольору, в центрі якого зображено Червоний Хрест, який складається з п’яти однакових квадратів. Відношення довжини прапора до його ширини 3:2. Прямокутник, у якому розміщена емблема Червоного Хреста, складає 1/4 площі полотнища.


Стаття 5
Основна мета і головні завдання Товариства
Основною метою діяльності Товариства є захист життя людини, попередження та полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі збройних сил і органам охорони здоров’я, сприяння органам державної влади України у їх діяльності в гуманітарній сфері. Зазначена мета досягається цілком неупереджено, без будь-якої дискримінації за національною, расовою, статевою, релігійною, мовною, класовою ознакою чи політичними переконаннями.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.9 ст.5 абзац 1)

Для виконання цієї мети Товариство у встановленому чинним законодавством порядку:

1. Сприяє органам державної влади, медичній службі Збройних Сил України та органам охорони здоров’я України в медичному обслуговуванні поранених і хворих військовослужбовців і цивільного населення під час збройних конфліктів відповідно до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, ратифікованих Україною 8 липня 1954 року, а також трьох Додаткових протоколів до них від 8 червня 1977 року (І, ІІ) та від 8 грудня 2005 року (ІІІ), ратифікованих Україною 18 серпня 1989 року (І, ІІ) та 22 жовтня 2009 року (ІІІ).

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.15 ст.5 абз.2)

2. Співпрацює з державними органами влади з метою забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.9 до ст.5 абз.2)

3. Організовує службу Товариства по наданню екстреної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій.

4. Координує та здійснює роботу з розповсюдження міжнародного гуманітарного права та основоположних принципів Міжнародного Руху.

5. Силами патронажної служби, яка діє на підставі Положення, організовує медико-соціальну допомогу одиноким громадянам похилого віку, інвалідам та іншим соціально незахищеним верствам населення, сприяє реалізації державних програм, спрямованих на охорону здоров’я і надання допомоги малозабезпеченим верствам населення, співробітничає для виконання цих завдань з іншими організаціями та установами.

Організовує медико-соціальні центри та кімнати, лікарні, притулки Червоного Хреста для соціально незахищених верств населення.

6. Бере участь у виконанні Національної і місцевих програм розвитку донорства крові та її компонентів, разом з органами і закладами охорони здоров’я здійснює роботу по залученню громадян до лав донорів, пропагуванню серед населення безоплатного давання крові. Співробітничає з питань донорства з національними Товариствами Червоного Хреста або Червоного Півмісяця, іншими іноземними організаціями та компаніями.

7. Бере участь в організації підготовки населення до надання першої медичної допомоги і догляду за хворими.

8. Надає допомогу і моральну підтримку мігрантам, біженцям та шукачам притулку, які перебувають на території УкраїниПроводить діяльність у місцях утримання або тимчасового проживання мігрантів, біженців, та шукачів притулку в Україні, використовуючи свої можливості для проведення відновлення родинних зв’язків (або возз’єднання родини), надання посильної гуманітарної допомоги та адвокації щодо покращення умов утримання та безпеки і гідності вразливих категорій затриманих, дотримуючись принципів незалежності та нейтральності.

(редакція служби розшуку НК ТЧХУ)

9. У відповідності до виконання положень Женевських Конвенцій, Додаткових Протоколів до них, Статуту Міжнародного Руху, Севільської угоди (1997), резолюцій Міжнародних конференцій та Ради делегатів, Стратегії з відновлення родинних зв’язків (2007), Закону України «Про Товариство Червоного Хреста України» (2002) та Розпорядження Кабінету Міністрів України (№ 694-Р від 1993) проводить роботу по розшуку, возз’єднанню родин та з’ясуванню долі осіб незалежно від національної, расової, статевої, релігійної, мовної, класової ознаки чи політичних переконань, зниклих безвісті (загинули або втратили родинний зв’язок) під час воєн, збройних конфліктів, стихійних лих, надзвичайних ситуацій та внаслідок сучасних міграційних процесів у світі.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.9 до ст.5 абз.3) (редакція служби розшуку НК ТЧХУ)

10. Заохочує дітей та молодь до участі в діяльності Товариства.

11. Встановлює зв’язки, співробітничає з національними Товариствами та міжнародними організаціями Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Бере участь у міжнародних та інших форумах Міжнародного Руху.

12. Здійснює інші заходи, що випливають із статутної мети Товариства і не суперечать чинному законодавству.
Р О З Д І Л П

ЧЛЕНИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Стаття 6Залучення до Товариства

(пропозиція керівництва ТЧХУ)
1. Членом Товариства може бути кожен громадянин України, іноземний громадянин, а також особа без громадянства, які визнають Статут Товариства і сплачують вступні та щорічні членські внески.

2. Залучення до Товариства відкрите без обмеження віку для всіх незалежно від національних, расових, класових, релігійних та мовних ознак або ідеологічних переконань.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.10 до ст.6.2)

3. Прийом у члени Товариства здійснюється на підставі письмової або усної заяви фізичної особи на ім’я голови первинної організації про бажання стати членом Товариства. Фізична особа, на підставі зазначеної заяви, набуває статусу члена Товариства після сплати вступного внеску та отримання посвідчення члена Товариства Червоного Хреста України.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.2 абз.4 до ст.6.3)

4. Колективними членами Товариства можуть бути трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і господарювання, громадські організації на підставі рішень колегіальних органів, які вносять щорічні внески та визнають Статут Товариства. Колективні члени беруть участь у діяльності Товариства через своїх представників і мають рівні права та обов’язки з індивідуальними членами. Колективні члени Товариства делегують на загальні збори первинних організацій не більше одного (1) представника, який має право одного (1) голосу від колективного члена Товариства.»(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.10 до ст.6.4)

5. Почесними членами Товариства можуть бути громадяни України, а також громадяни інших країн, які мають особливі заслуги перед Товариством у сфері милосердя, благодійній чи іншій діяльності в інтересах Червоного Хреста. Рішення про визнання громадянина почесним членом Товариства приймається правлінням Товариства за поданням Президії правління Товариства та за поданням президій правлінь організації Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій Товариства.

6. З числа почесних членів Товариства Правління Товариства обирає Патрона, який постійно підтримує розвиток Товариства, підвищує його авторитет в країні та за її межами. Патрон Товариства може приймати участь в роботі органів управління Товариства без права голосу, без права обирати або бути обраним до керівних органів Товариства».

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.10 до ст.6.6)

Правління Товариства має право позбавити Патрона його звання за неблагопристойні справи, компрометацію принципів Міжнародного Руху, недодержання його основоположних принципів, а також у разі недостатнього представництва інтересів Товариства.

7. Вибуття з членів Товариства здійснюється за рішенням первинної організації за бажанням члена Товариства на підставі заяви.

8. Членство припиняється:

8.1. Через 12 місяців, якщо не поновлюється сплата членських внесків;

8.2. У зв’язку із смертю фізичної особи.

9. Міська, районна та міськрайонна організація Товариства може виключати будь-яку особу з членів Товариства за скоєння дій, несумісних з основоположними принципами Міжнародного Руху та цим Статутом. Це рішення може бути оскаржене особою, яка виключається з членів Товариства, у письмовій формі до президії правління організації Товариства вищого рівня. Рішення про виключення з членів Товариства, прийняте Президією Правління Товариства, є остаточним.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.10 до ст.6.9)
Стаття 7

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка