Товариства червоного хреста україни
Скачати 396.06 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації14.04.2016
Розмір396.06 Kb.
1   2   3   4   5

Права та обов’язки членів Товариства

  1. Член Товариства має право:

1.1. Обирати і бути обраним до керівних органів Товариства, брати участь і голосувати на загальних зборах первинної організації, а також, у разі обрання делегатом, на конференції організації вищого рівня, з’їзді Товариства;

1.2. Обговорювати на загальних зборах, конференціях, з’їздах питання діяльності Товариства;(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.10 до ст.7.1)

1.3. При обговоренні його особистої діяльності або поведінки, як члена Товариства, бути присутнім та брати участь у загальних зборах, засіданнях правлінь, президій правлінь організацій Товариства без права голосування при прийнятті рішення.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.2 абз.5 до ст.7.1 речення 1)

1.4. Звертатися із заявами та пропозиціями до будь-якого керівного органу Товариства, одержувати інформацію про його роботу та давати їй оцінку;

1.5. Вийти з Товариства на підставі заяви індивідуального члена та рішення зборів колективу підприємства, установи, організації – колективного члена.


  1. Член Товариства зобов’язаний:

2.1. Виконувати вимоги Статуту Товариства;

2.2. Щорічно сплачувати членські внески;

2.3.Дотримуватись і пропагувати основоположні принципи Міжнародного Руху, мету і завдання Товариства, діяльність його організацій;

2.4. Сприяти виконанню рішень керівних органів Товариства;

2.5. Брати участь у гуманітарних, благодійних, милосердних акціях;

2.6.Піклуватися про громадян, які потребують необхідної допомоги, захищати їх здоров’я та гідність;

2.7. Виконувати покладені на нього громадські обов’язки.

РОЗДІЛ ІІІ

КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА
Стаття 8
З’їзд Товариства


  1. Вищим керівним органом Товариства є з’їзд, він уособлює Товариство в цілому, організації якого представляють делегатів з’їзду.

Делегати з’їзду обираються на звітно-виборних конференціях організацій Товариства з числа членів правління, голів та активістів організацій Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських.

Представництво (квота) від організації Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських організацій визначається Правлінням Товариства за рік до з’їзду в межах від 4 (чотирьох) до 6 (шести) осіб у залежності від кількості членів Товариства в кожній такій організації.(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.10-11 до ст.8.1)

Кількість делегатів визначається Правлінням Товариства за рік до з’їзду.

Кожний делегат має один голос. Рішення з’їзду є обов’язковим для всіх організацій Товариства.


  1. З’їзд Товариства:

2.1. Затверджує Статут Товариства, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіти Президента про діяльність Товариства та ревізійної комісії Товариства, дає оцінку їхньої діяльності;

2.2. Обирає на п’яти (5)-річний термін Президента Товариства з правом переобрання, двох (2) Віце-президентів, членів Правління Товариства (крім тих членів Правління Товариства, які входять до його складу за займаною посадою у Товаристві) і ревізійну комісію Товариства у кількості і складі, що визначаються з’їздом. Форма голосування відкрита (при наявності кворуму, який має складати більше 50% обраних делегатів), простою більшістю голосів тих, які присутні і беруть участь у голосуванні. У випадку відсутності кворуму повторне голосування проводиться на наступний день за умови наявності кворуму не менше 45% обраних делегатів, простою більшістю голосів делегатів, які присутні і беруть участь у голосуванні;(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.11 абз. 3-4 до ст. 8.2, 10.3, 11, 13.1);

2.3. Реалізує право власності на майно та кошти Товариства;

2.4. Приймає рішення щодо припинення діяльності (реорганізації чи ліквідації) Товариства;

2.5. Визначає завдання та стратегію Товариства.

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.4 до ст.8.2)


  1. Черговий з’їзд скликається Правлінням Товариства один раз на 5 років.

4. Позачерговий з’їзд скликається за ініціативою Президента Товариства, за рішенням Правління Товариства або на вимогу не менш як 1/3 організацій, які об’єднує Товариство.

5. У період між з’їздами діяльністю Товариства керує Президент Товариства, Правління Товариства і Президія Правління Товариства.


Стаття 8-1
Вибори, ротація та оновлення виборних посад та членів колегіальних органів управління Товариства
Для забезпечення ефективного керівництва Товариством, дотримання пропорційного складу представництва у виборних колегіальних органах управління досвідчених та молодих членів Товариства з метою привнесення нових ідей щодо подальшого розвитку та удосконалення діяльності Товариства, а також адаптації Товариства до швидкоплинних обставин та процесів сучасного світу, при обранні членів Товариства на виборні посади та до складу виборних колегіальних органів управління Товариства, необхідно дотримуватись наступних принципів виборів, ротації та оновлення виборних посад та колегіальних органів управління:

1. До складу кожного виборного колегіального органу управління Товариства повинно обиратись (входити) не менше однієї третини(1/3) членів Товариства із членським стажем у Товаристві на момент обрання не більше п’яти(5) років;

2. Обрання на всі виборні посади та до складу виборних колегіальних органів управління здійснюється на граничний термін п’ять (5) років, з можливістю ротації однієї третини (1/3) складу окремих колегіальних органів управління кожного року (1) або кожні два (2) роки.

Вимоги цієї статті починають діяти з моменту її прийняття і не мають зворотної сили, тобто терміни перебування членів Товариства, які раніше обирались на виборні посади Товариства або до складу виборних колегіальних органів управління Товариства, до дати набрання чинності цією статтею, не враховуються."

(рекомендація об’єднаної статутної комісії МКЧХ та МФТЧХ та ЧП стор.6(система ротації) до розд.ІІІ)

Стаття 9
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка