Управління освіти, молоді та спорту баришівської районної державної адміністрації районний методичний кабінет баришівської районної ради освіта баришівщини
Сторінка4/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6

Пріоритетні напрямки діяльності з подолання проблем в системі роботи з обдарованими дітьми

З метою створення умов для виявлення, підтримки й підготовки вчителів до взаємодії з обдарованими дітьми для ефективного розвитку інтелектуального й творчого потенціалу цих учнів розроблено проект «Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми», виконання якого дасть можливість:

* створити систему підбору талановитих, творчих педагогів для роботи з обдарованими дітьми;

* підвищити рівень професійної компетентності педагогів, які працюють з обдарованими дітьми;

* розробити програму «Професійна підготовка вчителів для роботи з обдарованими дітьми»;

* підвищити рівень професійної компетенції педагогів у виборі сучасних педагогічних та інформаційних технологій, інтенсивних форм і методів навчання;

* організувати роботу методичного об’єднання, творчої групи вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;

* розширити інформаційно-аналітичний банк даних « Обдарованість»;

* узагальнити й систематизувати матеріали проекту «Підбір і підготовка педагогів до взаємодії з обдарованими дітьми».

* У системі роботи з обдарованими та здібними дітьми одним із пріоритетних напрямів є науково-дослідницька та пошукова діяльність. Саме про ефективну організацію такої діяльності учнівської молоді потрібно подумати закладам нового типу, адже призначення гімназій, спеціалізованих закладів полягає в підготовці школярів до науково-практичної діяльності, тобто виховання майбутніх вчених, дослідників.

* Виявляти обдарованих дітей необхідно не лише з метою допомоги їм у розвитку творчих здібностей засобами ускладнення завдань або залучення до олімпіад і конкурсів, а й метою навчання їх прийомам самоуправління власною пізнавальною діяльністю.
Розділ 7. Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Упродовж 2012/2013 навчального року психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснювався згідно з планом роботи управління освіти, молоді та спорту та психологічної служби району.

Основною метою функціонування психологічної служби є підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом його індивідуалізації та захист соціального і психічного здоров’я всіх його учасників шляхом застосування методів і технологій практичної психології і соціальної педагогіки.

Основні завдання психологічної служби району упродовж навчального року були:

- сприяння повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на кожному віковому етапі, створення умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

- профілактика і корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців, учнів.

Практичні психологи та соціальні педагоги забезпечують реалізацію основних напрямків діяльності. У процесі виконання своїх посадових обов`язків практичними психологами та соціальними педагогами здійснюється: індивідуальна та групова діагностика дітей, проводяться індивідуальні та групові корекційно-відновлювальні заняття, проводяться факультативні заняття, надаються індивідуальні консультації; з батьками проводяться ділові ігри та тренінги, просвітницькі заняття, здійснюється індивідуальна та групова діагностика, надаються індивідуальні консультації; з педагогами проводиться просвітницька робота, ділові ігри та тренінги, діагностика та індивідуальні консультації.

З питань виховання, навчання, розвитку та вирішення особистісних проблем з усіма категоріями педагогічних працівників, батьками та учнями проводились індивідуальні та групові консультації. Основними проблемами, з якими звертаються діти, є стосунки з батьками, міжособистісні конфлікти, стосунки між хлопцями та дівчатами, непорозуміння з учителями, професійне самовизначення, особистісні проблеми – агресивність, вразливість, проблеми самооцінки.

Батьків цікавлять вікові особливості дітей, нормативні вікові та ненормативні кризи, заохочення до навчання, професійне самовизначення дітей, проблеми у поведінці дітей, оздоровлення, пільги, шкідливі звички дітей.

Працівники психологічної служби ведуть гуртки та факультативи, на яких широко ведеться просвітницька та профілактична діяльність щодо здорового способу життя, цінності життя, професійного самовизначення. В кожному навчальному закладі у плани позакласної роботи введено «Годину психолога». На цих заняттях психологи, соціальні педагоги реалізують основні завдання, які стоять перед ними.

Але кількість працівників психологічної служби ще не достатня для забезпечення запитів усіх учасників навчально - виховного процесу. Значна увага приділяється дітям, які мають особливі освітні потреби та їх батькам. Тому і проблемне питання відповідає запиту: «Розвиток творчого потенціалу та підвищення професійної компетенції працівників психологічної служби в роботі з дітьми із ООП».Завдяки тісній співпраці психологічної служби з психолого-медико-педагогічною консультацією відбувається раннє виявлення, здійснюється постійний супровід таких дітей, надається необхідна психологічна та консультативна допомога.

Практичні психологи, соціальні педагоги району приділяють значну увагу просвітницькій роботі серед учнів, батьків, педагогів та громадськості. Розробляють методичні рекомендації для батьків, вчителів щодо виховання в учнів культурної поведінки та подолання конфліктів в учнівському середовищі, щодо запобігання насильства, жорстокості та торгівлі людьми, попередження суїцидальних тенденцій серед неповнолітніх. Методичні рекомендації щодо організації просвітницької роботи стосовно здорового способу життя.

Упродовж навчального року для батьків були проведені наступні заходи:


п/п

Форма організації

Дата проведення

Категорія учасників

Кількість учасників

Основні питання

1

Тренінг для батьків, які виховують дітей з ООП з теми: «Родинне виховання дітей з вадами розвитку»

29.11.2013р.

Батьки дітей з ООП

11

Допомога батькам у визначенні оптимальних шляхів виховання та розвитку дитини з особливостями розвитку

2

Участь у лекторії для батьків «Відповідальне батьківство щодо утримання та виховання дітей»

20.11.2013р.

Сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини

15

Відповідальне та усвідомлене батьківство, як умова гармонійного розвитку дитини в сім’ї. Розповсюдження буклетів «10 кроків, щоб стати кращими батьками». «Дитинство без насилля»

3

Інформаційно-просвітницький семінар з елементами тренінгу для батьків «Особливості перебігу вікових криз у дітей з ООП»

28.03.2014р.

Батьки дітей з ООП
15

Рекомендації та поради батькам в обранні стилю спілкування і поведінки з підлітками при загостренні вікових криз

4

Участь у шкільних батьківських зборах 1-а класу Баришівської ЗОШ І-ІІІ ст..№2

10.02.2014р.

Класний керівник, батьки,шкільний пр. психолог, логопед

31

Про завершення адаптаційного періоду першокласників; дезадаптовані учні: причини та рекомендації щодо подолання шкільної дезадаптації

5

Участь у шкільних батьківських зборах 5 класу Гостролуцького НВК

25.03.2014р.

Директор школи, класний керівник, вчителі-предметники, батьки,шкільний пр. психолог

17

Мотивація до навчання: причини неуспішності;атмосфера класного колективу: аналіз соціометричного дослідження. Поради та пам’ятки батькам

6

Участь у загальношкільних батьківських зборах в Дернівському НВК

20.01.2014р.


Директор школи, класний керівник, батьки

12


Мотивація до навчання: причини неуспішності. Причини труднощів у засвоєнні знань. Поради та пам’ятки батькам

7

Участь у класних батьківських зборах в Дернівському НВК

16.05.2014р

Директор школи, класний керівник, батьки

7

Роль батьків у вихованні та розвитку дітей. Соціальне сиріцтво та відповідальне батьківство.

Пріоритетом діяльності спеціалістів психологічної служби на сучасному етапі є підвищення ефективності та результативності роботи. Саме для цього практичні психологи і соціальні педагоги беруть участь у роботі районного постійно діючого семінару, що спонукає кожного працівника у підвищенні свого фахового рівня; сприяє взаємному обміну учасників семінару інноваційними методами, дає змогу молодим спеціалістам вчитися практичній діяльності у досвідчених колег, забезпечує підтримання в колективі духу творчості, прагнення до пошуку, особистісного самовдосконалення та професійного росту.

Проведення просвітницьких заходів для педагогічних працівників за навчальний рік:
п/п

Форма організації

Дата проведення

Категорія учасників

Кількість учасників

Основні питання

1

Інформаційно-просвітницький семінар

10.09.2013р.

Класні керівники

5-х класів22

Підтримка класним керівником учнів в період адаптації до середньої школи

2

Засідання творчої групи вчителів, які працюють з дітьми з ООП в інклюзивному класі

08.10.2013р.

Вчителів, які працюють з дітьми з ООП та в інклюзивному класі

14

Навчання дітей за спец програмами та участь у складанні індивідуальної програми розвитку

3

Семінар-практикум з елементами тренінгу

04.03.2014р.

Вчителі початкових класів

25

Особливості розвитку та педагогічна підтримка дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю

4

Тренінг «Рефлексія як умова підвищення професійної компетентності вихователів ДНЗ»

25.03.2014р.

Завідуючі ДНЗ та заступники директорів по дошкіллю НВК

23

Навчити вмінню рефлексувати: оцінювати власний інтелектуальний та емоційний стан; оцінювати ситуацію і реакцію дітей.

Загальноосвітні навчальні заклади району на 50% забезпечені психологами та на 56% - соціальними педагогами. Значною проблемою є забезпечення посадами практичних психологів та соціальних педагогів сільських шкіл. Через малу кількість дітей у таких школах за новими нормативами можна ввести максимум 0,25 ставки. Наступна проблема – для введення нової посади знайти фахівця, який погодиться працювати на ці 0,25 ставки. Поряд з тим, у тих сільських школах, де введено посади, щороку зменшується кількість дітей і з часом ці посади доведеться скорочувати.Забезпеченість закладів освіти району ставками практичних психологів

Забезпеченість закладів освіти району ставками соціальних педагогів

Забезпеченість закладів освіти району ставками працівників психологічної служби

потреба

Фактичне забезпечення

дефіцит

Відсоток забезпечення

Додатково введені ставки

потреба

Фактичне забезпечення

дефіцит

Відсоток забезпечення

Додатково введені ставки

Потреба по службі (ПП+СП)

Фактичне забезпечення по службі

Дефіцит по службі (ПП+СП)

Відсоток забезпечення по службі

18

9

9

50%

-

11,75

6,6

5,15

56%

-

29,75

15,6

14,15

52,43


Не всі учні навчальних закладів отримують допомогу та консультацію працівників психологічної служби, тому на базі районної ПМПК створено консультаційний день, в який усі бажаючі можуть звернутися за допомогою до практичного психолога. Також створено постійно діючий консульпункт для працівників психологічної служби з питань надання психологічної допомоги дітям і дорослим з гострими емоційними розладами, реактивними станами, панічними нападами тощо.

Також невирішеним є питання забезпечення працівниками психологічної служби дошкільних навчальних закладів.

Психолого-педагогічний супровід мають здійснювати високопрофесійні фахівці, проте за статистичними даними 94,8% соціальні педагоги району не мають фахової освіти, що суперечить вимогам освітнього та кваліфікаційного рівня практичних психологів та соціальних педагогів (лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2005 №240/165).

Освітній рівень працівників психологічної служби району:Відповідно до Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, працівники психологічної служби мають бути забезпечені окремим робочим місцем, а практичні психологи для реалізації корекційно – розвивального напряму роботи повинні мати ще й навчальний кабінет. У Баришівському районі 6,3% практичних психологів повністю забезпечені кабінетами (2 приміщення), 75% практичних психологів частково забезпечені приміщенням (1 приміщення), 18,8% мають суміщене приміщення.Окремим робочим місцем забезпечені 26,3% соціальні педагоги, 73,7% мають суміщене робоче місце.Розділ 8. Освіта дітей з особливими потребами

Протягом 2013/2014 навчального року приділялась значна увага роботі з дітьми з вадами розвитку. В районі повноцінно функціонує психолого-медико-педагогічна консультація. Станом на 01.05.2014 в Банку даних неповнолітніх із особливостями психофізичного розвитку районної психолого-медико-педагогічної консультації знаходяться 179 дітей. За нозологією порушень діти поділяються на наступні категорії: з порушенням мовлення – 49 дітей; з вадами слуху – 5 дітей; з вадами зору – 7дітей; з затримкою психічного розвитку – 21 дитина; з розумовою відсталістю легкого ступеню –30 дітей; з розумовою відсталістю помірного ступеню – 2 дитини; з розумовою відсталістю глибокого ступеню - 4 дитини; з порушенням функції опорно-рухового апарату – 31 дитина; з психоневрологічними захворюваннями – 3 дітей; діти з порушеннями фізичного розвитку з нормою інтелекту – 28 дітей.

Згідно висновку ЛКК за станом здоров’я навчанню не підлягають 4 дітей, вони знаходяться вдома без корекції. Батьки цих дітей проінформовані педагогічними та медичними працівниками про діяльність ПМПК і в разі потреби звертаються за консультацією. 9 дітей навчаються в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах І - ІІ рівня акредитації.

Учні Баришівських НВК та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 отримують кваліфіковану педагогічну допомогу на логопедичному пункті (учитель-логопед Йотка Людмила Володимирівна Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2; учитель-логопед Сидоренко Лілія Олександрівна Баришівський НВК). На даний час при садочках не створено логопедичних груп, в зв’язку з цим діти не отримують належної логопедичної корекції.

На індивідуальній формі навчання у Баришівському районі перебуває 21 дитина. За висновками довідок лікарсько-консультативної-комісії індивідуально навчається 21 учень. За спеціальними програмами навчається – 11 учнів. Серед них вперше виявлених районною консультацією – 1 учень. Так індивідуальне навчання організоване в Баришівському НВК – 6 дітей, Баришівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 – 3 дітей, Гостролуцький НВК – 1, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1, Лехнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1, Лукашівський НВК – 1, Перемозький НВК – 1, Садова ЗОШ І-ІІІ ст. – 6, Яблунева ЗОШ І-ІІІ ст. – 1. Індивідуальне навчання на дому за станом здоров'я призначено – 10 учням.

Першочерговим завданням районної ПМПК є раннє виявлення дітей з психофізичними вадами та постійне поновлення банку даних цієї категорії дітей. Крім того, батьки отримують поради спеціалістів щодо навчання та виховання. Надаються консультації педагогам та іншим зацікавленим особам.

На засіданнях районної ПМПК проводиться психолого–педагогічне вивчення дітей, метою яких є виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, встановлення психолого-педагогічного висновку та надання відповідних рекомендацій.

Районна психолого-медико-педагогічна консультація спільно з центральною районною лікарнею проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення про необхідність своєчасного виявлення дітей з відхиленнями у розвитку та щодо залучення їх до різних форм навчання та допомоги.

Управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації та психолого-медико-педагогічною консультацією району запроваджено системну організаційно-методичну, консультативно-роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей з особливими потребами на освіту; оновлюються банки даних цих дітей.

Сьогодні особливої значущості набуває проблема інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх інтеграції в загальноосвітній простір. Запорукою успішної реалізації інклюзивної освіти є ефективна співпраця педагогів, батьків, учнів та громадськості.

За рекомендаціями психолого-медико-педагогічною консультації у 2013/2014 навчальному році рекомендовано інклюзивне навчання для 9 учнів у таких загальноосвітніх навчальних закладах:

Бзівський НВК – 1 дитина;

Веселинівське НВО – 1 дитина;

Волошинівський НВК – 2 дитини;

Морозівський НВК – 1 дитина;

Пилипчанський НВК – 1 дитина;

Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів – 1 дитина;

Ярешківський НВК – 2 дитини.

Також було введено 4,5 ставки асистента-вчителя для учнів, які навчаються за інклюзивною формою.

Основними завданнями інклюзивного навчання є: • здобуття дітьми з особливими освітніми потребами відповідного рівня освіти у середовищі однолітків згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей;

 • забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу;

 • створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивними формами навчання, формування активного міжособистісного спілкування дітей з особливими потребами з іншими учнями;

 • надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами та залучення батьків до розробки індивідуальних програм навчання.

Однак для супроводу дітей із особливим освітніми потребами в районі існують проблеми:

 • недостатнє кадрове забезпечення навчальних закладів (відсутність на місцях спеціалістів-дефектологів, логопедів, практичних психологів, асистентів вчителів);

 • забезпеченість дітей, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку, підручниками і наочними дидактичними посібниками є частковою і потребує оновлення.

Згідно з планом роботи управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації на 2013/2014 н.р. з 10 по 28 березня 2014 року було здійснено перевірку стану впровадження інклюзивного навчання у 7 загальноосвітніх навчальних закладах Баришівського району.

Педагоги, які надають освітні послуги дітям з особливими освітніми потребами, працюють відповідно до методичних рекомендацій щодо впровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Баришівського району на 2013/2014 н.р. розроблених працівниками районної психолого-медико-педагогічної консультації. Згідно цих рекомендацій у кожному закладі має бути розроблена індивідуальна програма розвитку на кожну інклюзовану дитину, що включає: індивідуальний навчальний план, індивідуальну навчальну програму, пристосування/модифікація класного середовища, поточний рівень знань і вмінь, портфоліо учня.

Керівник закладу, який відповідає за здійснення інклюзивної форми навчання та організацію навчально-виховного процесу з дітьми з особливими освітніми потребами створює наказ про призначення вчителяів та асистентів- вчителів.

Працюючи з дітьми, які навчаються за інклюзивною формою, вчителі розробляють індивідуальні завдання для кожного учня, з огляду на особливості його захворювання, стан здоров’я, інтереси як на уроках, так і в позаурочній діяльності.

Під час вивчення питання реалізації інклюзивного навчання було виявлено, що залучення дітей з особливими потребами до такої форми навчання, позитивно впливає на їх соціально – емоційну сферу, фізичний та творчий розвиток, більш прихильніше ставлення до них учнів класу.

Для успішної соціалізації учнів у школах створено всі умови: учні беруть участь у загальношкільних заходах, екскурсіях, відвідують гуртки та секції.

Для забезпечення безперешкодного доступу дітям з обмеженими фізичними можливостями до будівель і приміщень усіх навчальних закладів облаштовані пандуси.

Поряд з тим є багато невирішених питань. Необхідним є забезпечення системного кваліфікованого психолого–педагогічного супроводу дітей з обмеженими можливостями. Недостатня увага приділяється вивченню та впровадженню в навчально–корекційний процес різних педагогічних методик щодо ефективності розвитку дітей з психофізичними розладами.

Протягом навчального року на базі районної ПМПК для педагогічних працівників і працівників психологічної служби, відповідальних за Банк даних неповнолітніх з особливостями психофізичного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів району, організовано і проведено 8 інформаційно-практичних семінарів та нарад:

- 13.09.2013 – навчально-практичний семінар для працівників психологічної служби «Психолого-педагогічний супровід учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі»;

- 14.11.2013 - навчально-практичний семінар для працівників психологічної служби «Соціалізація і профорієнтація дітей з особливими освітніми потребами»;

- 20.11.2013 – участь у лекторії для батьків «відповідальне батьківство щодо утримання та виховання дітей. Державна соціально-правова допомога сім’ям»;

- 29.11. 2013 – міні-тренінг для батьків «Родинне виховання дітей з особливими освітніми потребами»;

- 20.02.2014 – нарада для відповідальних за Банк даних»;

- 04.03.2014 - Семінар-практикум для вчителів початкових класів з теми «Діти з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю»

- 28.03.2014 - Інформаційно-просвітницький семінар для батьків дітей із особливими освітніми потребами з теми: «Особливості перебігу вікових криз у дітей з особливими освітніми потребами»

- 03.04.2014 – Інструктивно-методична нарада для відповідальних за банк даних дітей з особливими освітніми потребами з теми «Ведення шкільного Банку даних дітей з ООП».

Надано 185 консультація батькам, діти яких мають особливості психофізичного розвитку щодо організації навчання та здійснення виховання в умовах сім'ї. Також 328 консультацій надано педагогічним працівникам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів щодо організації та здійснення навчання дітей із особливими освітніми потребами і залучення їх до позашкільної та позаурочної діяльності.

Протягом 2013/2014 н.р. з метою популяризації діяльності районної ПМПК фахівцями консультації здійснювалася просвітницька робота серед батьків, педагогічних працівників та фахівців психологічної служби: розроблялися пам’ятки та інформаційні листи в заклади освіти, охорони здоров’я та інші соціальні служби, відвідувалися батьківські збори в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, організовувалися інформаційно-методичні семінари для практичних психологів та соціальних педагогів.

Зазначена система роботи сприяє процесу реабілітації як дітей-інвалідів, так і інших дітей з обмеженими фізичними можливостями, створенню інклюзивного середовища, сприятливих умов життєдіяльності дітей з особливими потребами.


Розділ 9. Професійний розвиток педагогічних кадрів та науково – методична робота
Якісний і кількісний склад працівників районного методичного кабінету.

Діяльність методичної служби району у 2013/2014 навчальному році регламентувалася законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», наказами та листами Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти та науки Київської обласної державної адміністрації, Програмою розвитку освітньої галузі Баришівського району та власним Статутом районного методичного кабінету Баришівської районної ради. Методичний кабінет Баришівської районної ради набув статусу юридичної особи в області, що відповідає чинному законодавству.

2013/2014 навчальному році зріс якісний склад методичних працівників. Із 9 методичних працівників: спеціаліст вищої категорії - 7 (77,8%), спеціаліст І категорії – 2 (22,2%), учитель – методист – 1 (11,1), старший учитель – 6 (66,7%). Всі працівники працюють на постійній основі, що позитивно впливає на здійснення кваліфікованого методичного супроводу професійної діяльності педагогів Баришівщини. Проте спостерігається «старіння» працівників РМК, середній вік становить 49 років.

Проте залишається невирішеним питання повноцінного кадрового забезпечення районного методичного кабінету, чисельність методичного персоналу, який станом на 01.06.2014 року не відповідає вимогам чинної нормативної бази (Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 08.12.2008 № 1119). За штатним розписом передбачено 8 ставок (62%) із 14 передбачених Положенням.Матеріально-технічне забезпечення методичних служб.

Недостатнім є матеріально-технічного забезпечення діяльності методичної служби району, зокрема 2 комп’ютера, 1 ноутбук, 2 одиниці копіювальної техніки, що свідчить про не достатню увагу щодо створення умов для повноцінного функціонування РМК та суттєво спричиняє труднощі в роботі сучасного методичного кабінету. Проте здійснено підключення до мережі Інтернет, створено власний веб – сайт РМК (www.baryshivka-rvo.edukit.kiev.ua).

Суттєво знизилася кількість фахових періодичних видань, які передплачуються протягом останніх трьох років для бібліотеки районного методичного кабінету: 2012 рік - 72 видання, 2013 рік – 54 видання, 2014 рік – 30 видань. У 2013/2014 навчальному році підписка проводилася на суму 4 тисячі 770 гривень.

Науково-методична діяльність РМК.

Колегіальним органом управління методичною роботою в районіі є методична рада РМК, зміст роботи якої базувався на Положенні про районну методичну раду. Протягом навчального року проведено 4 засідань методичної ради, на яких розглядалися питання про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами та затвердження структури методичної роботи, розгляд та затвердження річних планів роботи районних методичних об’єднань, творчих груп. Велика увага приділялась розгляду узагальнених матеріалів із досвіду роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів та творчих вчителів щодо впровадження інноваційних технологій, презентації досвіду роботи вчителів з упровадження тестових технологій у навчально – виховний процес та забезпеченню якісної підготовки учнів до ЗНО, представленню системи роботи навчальних закладів щодо створення умов для реалізації творчого потенціалу вчителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, оптимального застосування їх досвіду в усіх напрямах методичної роботи та впливу на її результативність.

Над реалізацією районної методичної проблеми працювало 49 методичних формувань, а саме: 19 методичних об’єднань, 2 школи ППД, 5 школи молодого та малодосвідченого педагога, 2 творчі групи, 14 постійно діючі семінари, 7 інструктивно-методичні наради. Робота методичних формувань була спрямована на вивчення та запровадження у педагогічну практику ефективного педагогічного досвіду, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, удосконалення навичок вчителів з упровадження тестових технологій у навчально-виховний процес, ознайомлення з нормативними документами, педагогічною та методичною літературою.

У 2013/2014 навчальному році на базі РМК діяла наукова лабораторія сільської школи. Питанням дослідження лабораторії було розроблення, апробація та впровадження моделей науково – методичної роботи в освітньому окрузі. Реалізація завдань лабораторії передбачала виконання ряду заходів, а саме розроблено координаційну карту проведення районних науково-методичних заходів, організовано консультативний пункт для педпрацівників, проведено семінари - практикуми для заступників директорів з навчально – виховної роботи «Науково-методичне забезпечення діяльності освітніх округів»; «Роль методичної служби у здійсненні науково-методичного супроводу впровадження профільного навчання в старшій школі»; «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу завдяки запровадженню нових педагогічних технологій та методик». Результатом роботи лабораторії стали розробки методичних рекомендацій щодо організації діяльності освітнього округу, систематизація педагогічного досвіду з проблем діяльності освітніх округів серед навчальних закладів району.

Завданням методичних працівників є надання якісних та ефективних освітніх послуг педагогічним працівникам та задоволення їхніх потреб та запитів; оптимізація кількості науково-методичних заходів, спрямованих на підготовку педагогічних працівників до модернізації системи освіти та оволодіння технологіями її реалізації, залучення значної кількості педагогічних працівників до проведення таких заходів у докурсовий, між курсовий періоди.

Зріс якісний склад педагогічних працівників навчальних закладів району, які мають педагогічні звання «учитель-методист», «старший учитель», «керівник гуртка - методист»: 98 (25,4% від загальної кількості педпрацівників) у 2012/2013 н.р., 117 (29,6% ) у 2013/2014 н.р.). Проте звання «Заслужений вчитель України» має лише один вчитель, а звання «Вихователь – методист» не має жоден педпрацівник району.Професійні і фахові конкурси.

Підвищується рівень професійної майстерності та творчої ініціативи результативності участі педагогів району в районних професійних та фахових конкурсах.

З метою підтримки творчої ініціативи, стимулювання творчості та популяризації перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників району у жовтні 2013 року проведено районний етап Всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2014» за 5 номінаціями: у номінації «початкові класи» взяли участь 15 педагогічних працівників, «географія» - 5, «світова література» - 3, «трудове навчання» - 3, «директор школи» - 2. Загальна кількість учасників 28 із 20 навчальних закладів району. Порівняно з попередніми роками, відмічається позитивна динаміка кількості учасників конкурсу (збільшилася на 57 %), якості поданих матеріалів та рівня професійної майстерності учасників.

Для участі в ІІ (обласному) турі було представлено матеріал із Баришівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 (Крусь І.А., вчитель початкових класів), Морозівського НВК (Буряк С.В., вчитель географії), Рудницького НВК (Фастовець О.М., вчитель трудового навчання), Баришівського НВК (Калмикова Н.П, директор), Гостролуцької ЗОШ І – ІІІ ступенів (Зікій В.В., вчитель світової літератури). Проте команда Баришівського району протягом останніх чотирьох років не мали жодного переможця і лауреата обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».

З метою вдосконалення виховної роботи в навчальних закладах, поширення та впровадження інноваційних виховних моделей і технологій у практику діяльності заступників директорів з виховної роботи, виявлення та пропагування ідей кращого педагогічного досвіду в 2013/2014 році було проведено районний етап обласного конкурсу «Кращий заступник директора школи з виховної роботи». Для участі в конкурсі було подано 3 матеріали в номінації: «Заступник директора з виховної роботи сільського загальноосвітнього навчального закладу» із Лукашівського НВК (Панасюк О.І.), Перемозького НВК (Кирпенко С.А.), Семенівської ЗОШ І – ІІІ ступенів (Шендрик О.М.). За результатами районного етапу конкурсу було визначено переможцем матеріали з досвіду роботи Шендрик О.М., заступника директора Семенівської ЗОШ І – ІІІ ступенів.

На виконання наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації «Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» від 30 серпня 2013 року №277 з метою оптимізації інноваційної діяльності шкільних бібліотек в умовах модернізації національної системи освіти у листопаді – грудні 2013 року проведено І (заочний) етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» удвох номінаціях «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу», «Сучасній школі – сучасну бібліотеку».

Для участі у І (заочному) турі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» до оргкомітету було надіслано 8 матеріалів із 8 навчальних закладів району з номінацій: «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» (Селищанський НВК, Коржівська ЗОШ, Рудницький НВК, Семенівська ЗОШ, Баришівський НВК), «Сучасній школі – сучасну бібліотеку» (Волошинівський НВК, Морозівський НВК Веселинівське НВО).

Переможцями конкурсу стали: Коломієць Ю. Г., Селищанський НВК в номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу»; Затварська Н.П., Волошинівський НВК в номінації «Сучасній школі – сучасну бібліотеку». Проте на обласному рівні учасники Баришівського району не стали переможцями в Конкурсі.Діяльність науково – методичної ради РМК. Протягом навчального року радою розглянуто 34 матеріали на експертизу. Серед об’єктів експертизи програми гуртків, творчих об’єднань, методичні розробки педагогів-претендентів на присвоєння педагогічних знань, описи досвіду освітян. Районним методичним кабінетом протягом року було підготовлено 27 матеріалів передового педагогічного досвіду вчителів району та представлено на обласній педагогічній виставці «Освіта Київщини», проте лише 6 матеріалів пройшли експертизу науково-методичної ради КОІПОПК та за результатами науково-методичної експертизи занесені до обласного анотованого каталогу «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Презентація здобутків освітян. Збільшилася кількість учас­ників педагогічних виставок та кількість м­а­те­ріа­лів, які подаються на конкурс у різних номінаціях; зростає рівень підготовки представлених матеріалів.

Протягом 2013/2014 навчального року освітні заклади району взяли участь у Національній ви­став­ці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» та Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014», організа­то­ра­ми яких є Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України та компанія «Виставковий світ».

Освітню систему району під час проведення Національної ви­став­ки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» представляли Баришівський НВК, ЦПР «Мрія»,Волошинівський НВК, Баришівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №2, Семенівська, Лехнівська ЗОШ І – ІІІ ступенів, Сещанський, Ярешківський НВК, ДНЗ «Промінь». Всього подано 12 матеріалів у 4 номінаціях.

У Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» взяли участь РМК, ЦПР «Мрія», Баришівський НВК, Ярешківський НВК, Волошинівський НВК, Баришівська ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2, Морозівський НВК, Перемозький НВК, Ярешківський НВК, Морозівський НВК. Для участі у виставці подано 16 матеріалів у 7 номінаціях. За участь у конкурсах РМК та ЦПР «Мрія» нагороджені дипломами учасника.
Міжнародна діяльність. Створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні європейські цінності, демократична культура, громадянська позиція, відпо­ві­даль­­ність та го­тов­ність до активної участі у громадському житті є пріори­тет­ни­ми за­вданнями Програми розвитку системи освіти Баришівського району 2011-2014 роки.

Районний методичний кабінет працює у напрямі розширення ділових контактів із урядовими і неурядовими організаціями, як результат – налагоджено співпрацю з міжнародними установами, фондами та фундаціями. Серед них – посольства Республіки Білорусь, культурні центри при посольствах: Британська Рада, Гете-Інститут; представництва зарубіжних видавництв "Macmillan", "Longman", "Oxford University Press", "Hueber".

З метою залучення освітян до міжнародного співробітництва у закладах освіти району у співпраці з зарубіжними колегами реалізуються 4 міжнародних освітніх програм і проектів, зокрема: Проект «Освіта для стійкого розвитку» (Баришівський НВК, Волошинівський НВК, Лукашівський НВК, Морозівський НВК, Селищанський НВК); Програма «Родинна твердиня» (спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний проект» (Лехнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); Програма Американських рад з міжнародної освіти «Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX)» (Морозівський НВК, Баришівський НВК); Програма партнерського об’єднання Баришівка – Пуллах (Німеччина).

Курси підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації під час курсового навчання протягом 2013/2014 н.р. при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів пройшли 130 педагогічних працівників системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району.

Освітянам Баришівщини традиційно були запропоновані різні форми організації навчання: очна (денна), очно-заочна, очно-заочна пролонгована, дистанційна та індивідуальна. За очною формою навчалися 96 педагогів, за очно – заочною – 7, за очно – заочною пролонгованою – 9. На запити педагогів на базі району було проведено виїзні курси для 32 вчителів з проблеми організації інклюзивного навчання.

Стабільним залишається інтерес педагогів району до проблемно-тематичних і авторських курсів. У 2013/2014 н.р. КОІПОПК було запропоновано 133 таких курсів. Освітяни району вибрали 18 різнопланових авторський та проблемно – тематичних курсів. Всього на цих курсах навчання пройшли 26 педагогічних працівники.

Збільшилася частка педагогічних працівників району, які навчалися за дистанційною формою: 2012/2013 н.р – 11 педагогів, 2013/2014 н.р. – 18 (14%). Навчання здійснювалося за 12 напрямами підготовки, при цьому 50% слухачів навчалися за однією спеціальністю, 10% – за двома, 10% – за трьома.

Одночасно з навчанням на курсах підвищення кваліфікації 27 педагогічних працівників з різних закладів освіти району пройшли оздоровлення на базі санаторію-профілакторію Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Моніторинг якості освіти

Всеукраїнські моніторингові дослідження за напрямами:

Превентивна освітня політика.

У базових загальноосвітніх навчальних закладах району в 3 етапи (у жовтні, грудні 2013 року та квітні 2014 року) проведено вибіркові опитування в рамках Всеукраїнського моніторингового дослідження з питань профілактики ВІЛ/СНІДу. Його мета – з’ясування стану викладання елективних курсів превентивного змісту в старших класах зазначеної тематики. До опитування були залучені керівники навчальних закладів та учителі, які проводять навчання учнів з питань профілактики протидії ВІЛ/СНІД, старшокласники та їхні батьки. Проведена акція спрямована на вдосконалення просвітницької роботи та подальше впровадження стандартів якості превентивної освіти на державному рівні.

У квітні-травні 2013/2014 навчального року 2 навчальні заклади (Баришівський та Волошинівський НВК) взяли участь у проведенні ІІ етапу Всеукранського моніторингового дослідження стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки від 02.10.2012 №1065). Це дослідження є логічним продовженням попередніх з питань превентивної освіти учнів. На даному етапі опитування стосувалося стану вивчення предмета «Основи здоров’я». До його проведення залучались класні керівники 7 та 10 класів, вчителі 2 та 5 класів, учні 5, 7, 10 класів та батьки учнів (усього понад 50 осіб). Аналіз був проведений Моніторинговим центром КОІПОПК. За його даними можна констатувати, що в районі такі ж тенденції, як загальнообласні.

Опитування підтверджує загальновиявлену ​​тенденцію до погіршення здоров'я дітей. Зокрема, думки батьків учнів щодо факторів погіршує самопочуття їхніх дітей є такими: багато часу проводить біля телевізора або комп’ютера (60%); неправильне харчування (52%) та екологічні умови місцевого проживання (48%).У ході опитування з’ясовано, що для формування здорового способу життя, учні вважають важливим досвід, отриманий у сімейному оточенні (75%), а також інформацію з різноманітних шкільних заходів (61%).

80% класних керівників 7 та 10 класів проводять опитування / анкетування ефективності впливу заходів навчально-виховного процесу щодо попередження шкідливих звичок. 47% класних керівники зазначили, що, у порівняні з однолітками попередніх років, учні стали менше курити. Однак 19% вчителів зазначили, що не вивчали ці питання.

Вчителі, які викладають предмет «Основи здоров’я» (2, 5 класи) визнали найбільш ефективними для формування умінь та навичок здорового способу життя школярів такі форми роботи: обговорення життєвих ситуацій (29%); рольові ігри (28%); розповідь вчителя з елементами бесіди (26%), а також робота в парах групах (25%). Це підтверджує більшу ефективність використання інтерактивних форм організації навчально-профілактивних заходів, спрямованих на висвітлення питання формування здорового способу життя молодого покоління.

Важливим для підвищення якості викладання предмета респонденти визнали покращення матеріально-технічного та навально-методичного забезпечення (59% опитаних).Інформаційно-навчальне середовище.

Одним із завдань упровадження такої технології навчання є розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників. Відповідно до Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», на виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.04.2011 № 302 «Про заходи щодо впровадження електронного навчального контенту» і наказу від 14.12.2011 № 1431 «Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах» в районі проведено ІІІ етап вибіркового опитування.

До анкетування на цьому етапі було залучено 18 респондентів, з них – 4 учні 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і 14 вчителів-предметників (інформатики, алгебри, фізики, історії, географії, фізичного виховання та трудового навчання).

Система запитань для педагогів концентрувалася навколо таких: • стан інформаційного забезпечення закладів освіти;

 • професійна готовність до використання ІКТ в організації навчально-виховного процесу;

 • особливості використання комп’ютерних технологій у навчанні;

 • професійна мотивація вчителя та умов організації його праці тощо.

У ході моніторингового дослідження зіставлено думки учасників навчально-вихоного процесу (учителів-предметників і учнів) щодо ролі інформаційно-комунікаційних засобів на уроках. Якщо вчителів вважають, що ІКТ «сприяють підвищенню навчального інтересу до предмета» (85%), «формують навички самостійної роботи» (53%) чи «дозволяють учням проявити себе» (49%), то старшокласники здебільшого визнають, що завдяки комп’ютерним технологіям, «уроки стали цікавішими (78%), матеріал є краще ілюстрованим (64%) і т.д.

Здебільшого учні використовують інформаційно-комунікаційні технології для пошуку цікавої інформації в Інтернеті та підготовки рефератів, презентацій (до 94%), підготовки домашніх завдань (53%), або з метою розваг (53%).

Анкетування засвідчує, що більшість педагогічних працівників (близько 73%) у своїй професійній діяльності використовують ІКТ (показник зріс на 5% у порівнянні з ІІ етапом і на 19% – з І етапом). На 10% знизився показник «категоричного невикористання» педагогами ІКТ в освітньому процесі.

Всеукраїнський моніторинг якості загальної середньої освіти. Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995 «Деякі питання моніторингу якості загальної освіти», від 10.10.2013 № 1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995» у загальноосвітніх навчальних закладах різного типу і форм власності проведено Всеукраїнський моніторинг якості загальної середньої освіти за результатами навчальної діяльності учнів початкової (в 5-х класах) та основної (в 10-х класах) школи. Всеохопний національний моніторинг проведено з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про результати навчання учнів у початковій та основній школі. Проводився за збірниками завдань МОН України.

За даними Моніторингового центру інституту інноваційних технологій спільною для всіх учнів є проблема виконання завдань творчого характеру, пояснення графічних завдань, розв’язку задач).

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка