Управління освіти, молоді та спорту баришівської районної державної адміністрації районний методичний кабінет баришівської районної ради освіта баришівщини
Сторінка5/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6

Моніторинг якості післядипломної педагогічної освіти


Метою дослідження було вивчення мотивів професійної діяльності та розвитку професійної майстерності педагогів, практичної спрямованості й результативності курсового навчання на базі КОІПОПК, а також заходів міжкурсового періоду.

На І етапі моніторингового дослідження вивчалися: ставлення педагогічних працівників до навчання на курсах ПК та мотиви професійного зростання педагогів закладів освіти. В опитуванні 2013/2014 н.р. брали участь досвідчені педагоги зі стажем роботи понад 20 років і педагогічними званнями, а також молоді спеціалісти з досвідом роботи до 5 років (18 осіб).

На запитання «Яке з тверджень найбільше відповідає характеру мотивації Вашої професійної діяльності?» отримано такі відповіді:


 • 60% респондентів постійно працюють над собою для професійного самовдосконалення;

 • 21% респондентів відмітили, що рівень мотивації залежить від того, як його роботу оцінює адміністрація закладу, колеги, учні (вихованці) та їх батьки;

 • 5% опитаних мають низьку мотивацію, вважаючи, що праця вчителя не цінується в суспільстві і тому в процесі самоосвіти вони не завжди усвідомлюють її мету.

Зіставлення даних опитування за 2 роки засвідчує стабільність характеру професійної мотивації педагогічних працівників.

Готовність педагога навчатися на курсах ПК залежить від його вмотивованості. Отримані дані доводять, що 54% педагогів повною мірою й 36% – частково відчувають потребу навчатися на курсах. Керуються при цьому освітяни: актуальною тематикою курсового навчання (66%); рекомендаціями працівників методичної служби (19%) та поточною ситуацією і виробничою необхідністю (до 15%).

Дослідження практикозорієнтованості курсового навчання відбувалося на ІІІ етапі опитування (для педагогів, що проходили курси ПК 2-3 роки тому). Педагогами було оцінено результативність і практичну спрямованість курсів у зіставленні з реаліями життя. З’ясовано, що зріс показник результативності курсового навчання на 14% у порівнянні з попереднім роком.

55% опитаних повною мірою й 36% – частково – змогли використати здобуті під час курсів ПК професійні знання на практиці. Виявлено тенденцію до зростання професійного самоусвідомлення педагогами, що дозволяє їм визначатися з актуальними формами й напрямами самоосвітньої діяльності.

Окремому вивченню підлягало виявлення труднощів, з якими стикаються молоді спеціалісти в перші роки професійної діяльності під час проведення занять. Таким чином, визнаючи достатньою теоретичну підготовку щодо сучасних способів організації уроку, інноваційних технологій в освіті, а також вікової та педагогічної психології, молоді спеціалісти відчувають потребу в удосконаленні методики організації навчально-виховного процесу, організації навчально-контрольної діяльності учнів.

Діяльність Університету майбутнього вчителя

У 2013/2014 н.р. продовжено роботу районного університету майбутнього вчителя, навчанням у якому охоплено 48 учнів 9-11 класів навчальних закладів району, 86 % яких – учні навчальних закладів сільських шкіл. У 2014 році 20 слухачам ІІІ курсу (11 клас) рекомендовано видати цільові направлення до вищих педагогічних навчальних закладів.

У 2013 році 11 слухачів ІІІ курсу (11 клас) отримали цільові направлення до вищих педагогічних навчальних закладів України, з них 5 осіб навчаються за кошти держбюджету.

За результатами моніторингу працевлаштування з 29 випускників Університету майбутнього вчителя 2004-2009 років, які навчалися за цільовими направленнями, 25 (86 %) осіб працевлаштовано в освітній галузі району.


Розділ 10. Кадрове забезпечення закладів освіти

У загальноосвітніх навчальних закладах району працює 664 педагоги. Серед них 1 (один) має почесне звання «Заслужений вчитель України», 21 мають педагогічне звання «вчитель-методист», 95– «старший вчитель» та 225 педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

Серед педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 88,2% від загальної кількості становлять жінки, а 11,8 – чоловіки. Серед керівників 79,2% - це жінки і 20,8% - чоловіки.

Упродовж кількох років стабільним залишається якісний склад педагогів за освітньо-кваліфікаційним рівнем педагогічної освіти і становить 86,9 % (у 2012/2013 н.р. цей відсоток був 85,1), освітній рівень вчителів, які викладають предмети у 5-11 класах становить – 93,7%, (в початкових класах – 81,7%).

Також сталим залишається відсоток працюючих пенсіонерів і становить 15,2 % від загальної кількості педагогів.

Чисельність учителів, які мають стаж педагогічної діяльності до 3-х років складає 47 осіб (10,2% від загальної кількості). У 2013 році на роботу до загальноосвітніх навчальних закладів району прибуло 17 молодих спеціалістів, з них 10 уклали тристоронні угоди.

У минулому році із 37 звільнених педагогів – 4 молодих спеціалістів, стаж роботи яких складає менше 3 років.

Випускникам загальноосвітніх шкіл району у 2014 році видано 9 цільових направлень на навчання до Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Київського Національного лінгвістичного університету, Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».Завдання:


 • забезпечити створення сприятливих умов для роботи молодих спеціалістів, особливо в сільській місцевості;

 • активізувати роботу з кадровим резервом на посади директорів загальноосвітніх навчальних закладів.


Розділ 11. Охорона здоров’я
Превентивна освітня політика у загальноосвітніх навчальних закладах району регламентується такими законами України: “Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ ” від 12.12.1991 № 1972-ХІІ; “Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки” від 19.02.2009 № 1026-VI; “Про Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року” від 05.03.2009 № 1065-VI; “Про охорону дитинства” від 01.06.2010 № 2297-VI. У 2011 році прийнято низку постанов Кабінету Міністрів України: “Про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-інфекції” від 28.12.2011 № 1349 та “Деякі питання надання молодіжним та дитячим громадським організаціям державної підтримки для виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї” від 29.06.2011 № 778; а також міжгалузевий наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23.11.2007 № 740/1030/4154/321/614а “Про заходи щодо організації профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, медичної допомоги і соціального супроводу ВІЛ-інфікованих дітей та їхніх сімей”.

З метою ефективної організації та вдосконалення інформаційно-просвітницької роботи в освітніх закладах Міністерством освіти і науки України протягом 2009-2012 років затверджено план профілактичних заходів і надано відповідні рекомендації працівникам освіти щодо його реалізації (накази від 01.06.2009 № 457 “Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”; від 17.08.2011 № 982 “Про виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок”; від 21.11.2012 р. № 1314 “Про затвердження плану заходів з реалізації проектних заходів щодо виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”).

На районному рівні унормовано дії освітян щодо забезпечення реалізації національних програм профілактично-лікувального змісту на 2009-2013 роки (наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 17.01.2013 № 10 “Про реалізацію Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2013 рік у Київській області”).

У змісті затверджених заходів 2013/2014 н.р. передбачено такі напрями роботи: • інформаційно-організаційні заходи для керівних працівників освіти (наради, створення базових закладів з питань упровадження стандартів якості превентивної освіти, поповнення банку інформаційних даних, інформування громадськості та співпраця зі ЗМІ тощо);

 • кадрово-ресурсне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в навчальних закладах (створення кабінетів з основ здоров’я, уведення навчальних курсів і підготовка педагогів, забезпечення літературою тощо);

 • навчально-тренувальні заходи для педагогів (рефреш-тренінги, семінари-практикуми, навчальні тренінги тощо);

 • контрольно-коригувальні заходи (моніторинг якості превентивної освіти).

З метою поліпшення профілактичної роботи в районі визначено 5 районних координаторів та 5 базових навчальних заклади для впровадження стандартів якості превентивної освіти.

У Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти велика увага приділяється формуванню в учнів здоров’язбережувальної компетентності, що забезпечується обов’язковими навчальними предметами “Основи здоров’я” та “Біологія”, факультативними курсами, зокрема «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу». Для їх викладання є обов’язковою навчальна підготовка і сертифікація педагогів, а також періодичне поновлення фахових знань під час рефреш-тренінгів і семінарів-практикумів.

У системі КПК на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, а також району здійснювалася курсова підготовка вчителів основ здоров’я за методикою розвитку життєвих навичок. Так, з 25 учителів, що викладають предмет “Основи здоров’я”, 24 (96%) мають відповідний сертифікат.

Упродовж 2009 – 2014 років підготовлено 23 педагоги до впровадження факультативного курсу «Формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу». Метою курсу є підвищення рівня індивідуальної захищеності молоді від ВІЛ-інфікування, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ. За підтримки Глобального Фонду і Європейського Союзу педагоги та їхні учні безкоштовно забезпечені комплектами друкованих та електронних навчально-методичних матеріалів. Факультативний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» впроваджено в 23 загальноосвітніх навчальних закладах для учнів 8-11 класів. Учні шкіл навчаються за двома профілактичними програмами, що базуються на розвитку життєвих навичок. Одна з них «Школа проти СНІДу», яка була розроблена в 2004 році за фінансової та організаційної підтримки Дитячого Фонду Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ). Упродовж 2005 – 2008 років цей курс впроваджувався на національному рівні за підтримки Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні. Поступово кількість школярів, що навчаються за цією програмою збільшувалося від 17 учнів у 2005 році (Баришівський НВК) до 122 - у 2014 році (13 закладів освіти).

У 2009/2010 навчальному році у межах проекту Німецького товариства технічної співпраці «Профілактика ВІЛ/СНІДу в Східній Європі» курс «Школа проти СНІДу» було суттєво доопрацьовано і відпілотовано на дослідно – експериментальну роботу в заклади освіти України з оновленою назвою «Захисти себе від ВІЛ».

На сьогоднішній день у 15 закладах освіти району впроваджується курс «Захисти себе від ВІЛ». Охоплено навчанням 207 учнів.

Відповідно за двома профілактичними програмами навчалося 329 учнів, що становить 9,6% від загальної кількості (3423 учні).

У 2013/2014 навчальному році запроваджено новий Міжнародний проект «Маршрут безпеки». Метою його є розвиток у школярів навичок безпечної поведінки, толерантне ставлення до ВІЛ – інфікованих, їх психологічна підтримка.

У двох закладах освіти (Баришівський НВК та Волошинівський НВК) буде апробовано проект.

Водночас потребує доопрацювання навчально-методична база, а саме: виділення та обладнання окремих кабінетів основ здоров’я, використання педагогами сучасних інтерактивних тренінгових методик на заняттях.

Важливим для формування у старшокласників загальної обізнаності про проблеми ВІЛ-інфекції є впровадження факультативних курсів, зокрема курсу «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», організація виховної роботи в закладах освіти, а також проведення дослідно-експериментальної роботи, реалізація інноваційних та міжнародних проектів.

Ці та інші заходи покладені в основу програмування діяльності освітньої системи району за вказаним напрямом на подальші роки.


Пріоритетними напрямами діяльності в 2014-2015 навчальному році є:

 • модернізація системи науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у Волошинівському та Лукашівському освітніх округах;

 • створення дієвої моделі науково-методичної роботи в освітньому окрузі;

 • системна міжкурсова підготовка педагогів до реалізації завдань профільного навчання; здійснення психолого – педагогічного та методичного супроводу допрофільного та профільного навчання в закладах освіти району;

 • удосконалення організаційно – методичного механізму пошуку, виявлення та науково – методичного супроводу творчо працюючих педагогів і підготовка їх до фахових конкурсів;

 • створення адаптованої особистісно орієнтованої моделі науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами, максимально спрямованої на задоволення індивідуальних потреб та запитів;

 • координація і науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладах освіти району;

 • здійснення моніторингу якості освіти в закладах освіти району;

 • продовження системної роботи з педагогічними працівниками району із своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання та розвитку обдарованої молоді;

 • науково – методичний супровід та навчально – методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами;

 • забезпечення високої інформаційної насиченості змісту науково-методичної роботи, її відповідності поставленій меті і завдання.


Розділ 12. Позашкільна освіта

В умовах зорієнтованості державної освітньої політики на забезпечення освіти нової якості підвищеного соціального значення набула система позашкільної освіти, засобами якої здійснюється виховання особистості, здатної до самореалізації у професійній, соціальній та творчій діяльності.

Провідною ідеєю навчально-виховного процесу у Баришівському центрі позашкільної роботи «Мрія» у 2013-2014 навчальному році було надання якісних соціально-освітніх послуг, поєднання інтересів особистості, суспільства, держави щодо задоволення потреб кожної дитини у професійному та творчому самовизначенні засобами позашкільної освіти.

У 2013-2014 навчальному році в Баришівському центрі позашкільної роботи «Мрія» навчання дітей та учнівської молоді було організоване в 58 гуртках та творчих об’єднаннях. Навчально-виховний процес здійснювався за 8 напрямами роботи: художньо-естетичним, науково-технічним, гуманітарним, військово-патріотичним, соціально-реабілітаційним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, дослідно-експериментальним.

Гуртковою роботою в центрі було охоплено 1830 дітей віком від 5 до 18 років, що складало 53,4% дітей від загальної кількості дітей шкільного віку.

Протягом трьох останніх років цей показник є стабільним і одним з найкращих у Київській області.

Одним із пріоритетів діяльності ЦПР «Мрія» - надання кожній дитині можливостей для здобуття позашкільної освіти, підвищення рівня охоплення дітей та учнівської молоді гуртками і творчими об’єднаннями, зокрема і тих, що проживають у селах. Центр взяв курс на тенденцію щодо зростання кількості дітей, охоплених гуртковою роботою, активно співпрацюючи з сільськими ЗНЗ. Якщо у 2008-2009 н.р. гуртки центру працювали у 12 ЗНЗ, то у 2013-2014 н.р. – у 17 ЗНЗ.

Найбільш поширеними серед дітей та учнівської молоді району є гуртки художньо-естетичного (23 гуртки, 39,6%) та туристсько-краєзнавчого напрямів (18 гуртків, 32%).

Виконуючи вимоги та рекомендації МОН України від 03.09.2008 №1/9-554 ЦПР «Мрія» здійснював заходи щодо формування соціального замовлення на розробку ефективних технологій патріотичного виховання підростаючого покоління. Протягом двох останніх років функціонують гуртки військово-патріотичного напряму (4 гуртки, 128 дітей). Це гуртки «Козацька школа» та «Зірниця» на базі Волошинівського НВК, «Таеквон-До», «Школа здоров’я» на базі Баришівського ЦПР «Мрія».

Відповідно до пункту 44 Положення про позашкільний навчальний заклад ЦПР «Мрія» надавав платні послуги переліку, затвердженого Кабінетом міністрів України, та у порядку, встановленому МОН, за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки. На платній основі функціонували 5 гуртків (15 груп). В них навчались 176 дітей, в тому числі 46 з сільської місцевості.

Продовжувалась робота щодо залучення до навчання в гуртках дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних родин. Позашкільною освітою у 2013-2014 н.р. охоплено 226 дітей цих категорій.

Позашкільний навчальний заклад створював сприятливе навчально-виховне середовище для надання якісних освітніх послуг дітям, які мають особливі освітні потреби. У гуртках за різними напрямами позашкільної освіти навчались 45 таких дітей.

В центрі продовжувалась робота над реалізацією державної політики у сфері освіти щодо забезпечення сприятливих умов для виявлення обдарованих дітей, розвитку їх природних здібностей. У 2013-2014 н.р. поповнено банк даних «Обдаровані діти», до якого увійшли 60 дітей творчо обдарованих та 40 дітей інтелектуально обдарованих.

Одним із позитивних факторів є створення наукового товариства учнів-членів МАН. Науково-дослідницькою роботою займалися в 4 гуртках, керівники: Ганжа Л.О., (на базі ЦПР «Мрія»), Нестеренко Т.Я. (на базі Морозівського НВК), Трофімова Н.В. (на базі Баришівського НВК), Батюк Л.І. (на базі Яблуневої ЗОШ І-ІІІ ст.). Їх вихованці взяли участь в районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 2 вихованки взяли участь в обласному етапі, керівники: Ганжа Л.О., Батюк Л.І.

В Баришівському центрі позашкільної роботи «Мрія» були максимально створені умови для самореалізації кожної особистості, здобуття додаткових знань, умінь і навичок за інтересами, допрофесійної та довузівської підготовки. На запити батьків організовані і працювали такі гуртки як: «Перукарське мистецтво», «Українська національна кухня», «Українська народна вишивка», «Англійська мова», «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», «Зарубіжна література», «Літературна творчість», «Астрономія», вокальні та хореографічні гуртки, на заняттях яких старшокласники отримують допрофесійну та довузівську підготовку.

Результативною та якісною була участь вихованців центру у різних міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних заходах. У 2013-2014 н.р. вихованці гуртків та колективи художньо-естетичного, науково-технічного напрямів зайняли призові місця: у 5 міжнародних, 2 всеукраїнських та 20 обласних конкурсах, фестивалях, змаганнях. Для дітей та жителів селища і району було проведено понад 40 заходів.

У центрі протягом останніх років створено ефективну модель координації та організаційно-методичного супроводу розвитку учнівського самоврядування та молодіжного лідерського руху, керівники та координатори Загорулько О.В., Аркуша Т.Г.. Протягом навчального року були організовані зустріч, акції, форум, навчання дітей-лідерів із ЗНЗ району. Налагоджено партнерські стосунки між представниками влади і органами учнівського самоврядування.

Основним фактором надання дітям якісної позашкільної освіти є забезпечення закладу кваліфікованими педагогічними працівниками.

Навчально-виховний процес в Баришівському центрі позашкільної роботи «Мрія» забезпечували 56 педпрацівники. З них: 28 – основні працівники, 27 – працювали за сумісництвом на базі ЗНЗ району, 1 педагог працює на договірній основі. З них 45 педпрацівників працювали з вищою та базовою вищою освітою. І цей показник за останні роки збільшився.

Результативною була участь керівника гуртка учнівського самоврядування «Лідер» Загорулько О.В. в обласному етапі всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014». Загорулько О.В. стала лауреатом конкурсу.

Методист центру Кравченко Н.О. стала переможцем обласного конкурсу на кращий навчально-методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики, як автор розробки туристсько-краєзавчого маршруту «Шляхами військової слави Баришівщини».

Творчим колективом центру розроблена збірка сценаріїв «Зимова феєрія» та затверджена науково-методичною радою КОІПОПК.

Баришівський центр позашкільної роботи «Мрія» взяв участь в V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2014». Чотири роботи педагогічних працівників центру внесені до анотованого каталогу матеріалів учасників міжнародної виставки.

На базі центру були організовані та проведені обласні семінари для керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму позашкільних навчальних закладів Київщини.

Пріоритетні завдання на 2014-2015 н.р.:


 • збереження та розширення мережі гуртків ЦПР «Мрія» для забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти, зокрема у сільській місцевості шляхом розширення мережі гуртків та творчих об’єднань на базі ЗНЗ;

 • залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації;

 • розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю;

 • використання виховного потенціалу системи позашкільної освіти як основи гармонійного розвитку особистості;

 • удосконалення напрямів позашкільної освіти, вдосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу.Гуртки та творчі об’єднання

на базі загальноосвітніх

навчальних закладів району.з/п

Назва закладу

Кількість гуртків

1.

Волошинівський НВК

5 гуртків

2.

Баришівський НВК

1 гурток

3.

Веселинівське НВО

1 гурток

4.

Коржівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

1 гурток

5.

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

1 гурток

6.

Лукашівський НВК

1 гурток

7.

Морозівський НВК

2 гуртки

1 творче об’єднання8.

Перемозький НВК

2 гуртки

9.

Паришківська ЗОШ І-ІІІ ступенів

1 гурток

10.

Подільський НВК

1 гурток

11.

Селищанський НВК

1 гурток

12.

Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

1 гурток

13.

Пилипчанський НВК

1 гурток

14.

Сезенківський НВК

2 гуртки

15.

Ярешківський НВК

2 гуртки

16.

Яблунева ЗОШ І-ІІІ ступенів

1 гурток

17.

Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів

1 гурток
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка