Управління юстиції в миколаївській області
Сторінка46/46
Дата конвертації15.04.2016
Розмір8.7 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

Дурасова Юлія Володимирівна – викладач Криворізький інститут ім. П. Калнишевського Міжрегіональна академія управління персоналом

Погібко О.І. – викладач кафедри міжнародного права та міжнародно-правових відносин ОНЮА

Хлицова О.Г. – викладач кафедри кримінального права ОНЮА

Бальжик И.А. – ассистент кафедры теории государства и права ОНЮА

Баркар Александр Анатольевич – асистент, завідувач криміналістичної лабораторії кафедри криміналістики ОНЮА

Волошина Владлена Костянтинівна – асистент кафедри кримінального процесу ОНЮА

Галус Олена Олександрівна - асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права

Горбачова Ірина Михайлівна – асистент кафедри кримінального права ОНЮА

Гуртиева Людмила Николаевна – ассистент кафедры уголовного процесса ОНЮА

Долматов И.В. – ассистент кафедры теории государства и права ОНЮА

Єзеров Альберт Анатолійович – аспірант кафедри конституційного права ОНЮА

Карпенко Ганна Леонідівна – асистент кафедри морського та митного права ОНЮА

Косяченко Микола Іванович – аспірант кафедри історії держави та права ОНЮА

Крумаленко Михайло Васильович – асистент кафедри історії держави і права ОНЮА

Матійко Микола Володимирович – асистент кафедри цивільного права ОНЮА

Мельничук Тетяна Володимирівна – асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права ОНЮА

Мирошниченко Наталія Михайлівна – асистент кафедри кримінального права ОНЮА

Писаренко Лариса Михайлівна – асистент кафедри юридичної психології та педагогіки ОНЮА

Резник О.І. – ассистент кафедры истории государства и права ОНЮА

Свида О.Г. – асистент кафедри організації судових та правоохоронних органів ОНЮА

Алибаева Гульнара Асылбековна – аспирантка кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Астраханского государственного технического университета

Аносова Марина Митрофановна – аспирантка кафедры государственно-правовых дисциплин Владимирского государственного педагогического университета

Береговой Михайло Іванович – юрисконсульт Волинської обласної інфекційної лікарні, аспірант Волинського державного університету ім. Лесі Українки

Борбич Ірина – викладач кафедри правових дисциплін МННІ Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова

Бригарь Ольга Сергеевна – аспирантка ОНЮА

Гофельд Ганна Сергіївна – аспірантка кафедри господарсько-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Демчук Антон Михайлович – аспірант Львівського національного університету ім. Івана Франка

Євстігнєєв Андрій Сергійович – аспірант кафедри трудового, земельного та екологічного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Еннан Руслан Євгенович – аспірант кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства ОНЮА, консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя

Кужко Олександра Сергіївна – аспірантка кафедри цивільного права ОНЮА

Кузнєцова Наталія Олександрівна – аспірантка кафедри господарсько-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Луцик Василь Васильович – аспірант Львівського національного університету ім. І. Франка

Луцик Марія Леонідівна – аспірантка Львівського національного університету ім. І. Франка

Лях Ірина Володимирівна – аспірантка Львівського національного університету ім. І. Франка.

Михайленко Дмитро Григорович – аспірант кафедри кримінального права ОНЮА

Осадчая Оксана – аспирант кафедры теории государства и права ОНЮА

Оцяця Анастасія Сергіївна – аспірантка кафедри кримінального права ОНЮА

Павлов Сергій – аспірант кафедри теорії держави і права ОНЮА

Пашковська Людмила Іванівна – аспірантка кафедри морського та митного права ОНЮА

Пилипенко Сергій Олександрович – аспірант кафедри господарсько-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Пирожкова Юлія Володимирівна – ст. викладач кафедри правознавства Запорізького інституту ім. гетьмана Петра Сагайдачного МАУП

Полянский Евгений Юрьевич – аспирант кафедры уголовного права ОНЮА

Рекун Віктор Анатолійович – аспірант кафедри судових та правоохоронних органів ОНЮА

Рим Олена Михайлівна – аспірантка кафедри трудового, аграрного та екологічного права юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка

Степанюк Анастасія Вікторівна – аспірантка кафедри морського та митного права ОНЮА

Тароева Влада – аспирант кафедры теории государства и права ОНЮА

Тригуб Оксана Володимирівна – аспірант кафедри цивільно-правових дисциплін Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова

Чанишева Аліна Рашидівна –аспірантка кафедри цивільного права ОНЮА

Юрій Ігор Анатолійович – аспірант кафедри історії держави і права ОНЮА

Кулі Ксенія Костянтинівна аспірант кафедри конституційного права ОНЮА

Ситницька Оксана Анатоліївна – аспірантка Хмельницького університету управління та права

Арнаут А.Г. – здобувач кафедри аграрного земельного та екологічного права ОНЮА

Гамаль Ірина Миколаївна – здобувач кафедри господарсько-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди

Горяга О.М. – здобувач кафедри історії держави та права Одеської національної юридичної академії

Капуш Іван Сергійович – здобувач кафедри морського та митного права ОНЮА

Лебедська Н.О. – здобувач кафедри історії держави та права ОНЮА

Мойсак Сергій Мирославович – викладач кафедри державно-правових дисциплін Нікопольського факультету ОНЮА

Селезнев Виталий Евгеньевич – соискатель кафедры права Европейского союза и сравнительного правоведения ОНЮА

Сидоренко Олена Михайлівна – здобувач кафедри теорії держави та права ОНЮА

Стройнова Ірина – здобувачка ОНЮА

Шевченко Наталія Михайлівна – здобувач кафедри підприємницького і комерційного права ОНЮА

Алєксєєнко Олександр Борисович – здобувач Харківського національного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди

Максіна Валерія – здобувач Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С.Сковороди

Прокопчук Людмила Игнатьевна – соискатель кафедры социальных теорий ОНЮА

Дрок Г.М. – здобувач кафедри конституційного права ОНЮА

Крижановський В.Я. – заступник голови місцевого Приморського районного суду м. Одеси

Мельниченко Н.О. – бакалавр права, слухач вiддiлення магiстратури судово-адмiнiстративного факультету ОНЮА

Гловюк Ирина Васильевна – консультант Приморского районного суда г. Одессы, аспирант кафедры уголовного процесса ОНЮА

Гулкевич Володимир Дмитрович – начальник відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Тернопільської області; здобувач кафедри кримінального права і кримінології юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

Кіщак Юрій Іванович – головний спеціаліст відділу правового забезпечення головного управління сільського господарства і продовольства Миколаївської облдержадміністрації

Коваль Микола Петрович – Голова Апеляційного суду Миколаївської області

Міняйло Микола Павлович – суддя військового суду Південного регіону України, полковник юстиції

Кіян Олена Вікторівна – головний юрисконсульт Миколаївської митниці

Тихомирова Анна Вікторівна – здобувач кафедри господарсько-правових дисциплін Харківського національного педагогічного університету ім.. Г.С. Сковороди

Ткаля Олена – зав. юридичним відділенням МТЕКТ, м. Миколаїв

Шнягін Олександр Геннадійович – помічник голови Трускавецького міського суду Львівської області, аспірант кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.  Стефаника

Кириченко С.А. – здобувач юридичного факультету МАГУ ім. П. Могили

Ланцедова Ю.О. – здобувач юридичного факультету МАГУ ім. П. Могили

Самойловська Марина Віталіївна – студентка IV курсу юридичного факультету Запорізького національного університету

Малишев Олександр Олегович – студент IV курсу Київського університету права НАН України

Головинский Владислав Владимирович – студент 4 курса, заместитель председателя Студенческого Научного Сообщества юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета

Агасиев Армен Рафикович – студент 4 курса, председатель Студенческого Научного Сообщества юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета

Романов Дмитрий Сергеевич – студент 4 курса, председатель Студенческого Совета юридического факультета Северо-Кавказского государственного технического университета

Дерюгін Олексій Олегович – студент 4-го курсу Хмельницького університету управління та права

Джолос Сергій Вадимович – член Національної спілки журналістів України, студент історико-юридично-філософського факультету Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

1Традиційно дана група юридичних наук іменувалася матеріальними юридичними науками, що з урахуванням вимог сьогодення вже виглядає архаїчним. Запропоноване ж їх найменування логічно випливає з їхніх завдань і тому виглядає більш сучасним і науково обґрунтованим.

2Поява даної та іншої подібної термінології обумовлена тим, що у чинному законодавстві, зокрема, у Законі України “Про міліцію” з’явилося словосполучення “підрозділи кримінальної міліції”, яке виглядає не досить коректним у співставленні з аналогічними за будовою словосполученнями “кримінальна країна”, “кримінальне угрупування” та ін. Щоб цього уникнути, достатньо вточнити назване словосполучення як “підрозділи антикримінальної міліції”. Аналогічного перейменування потребують й деякі юридичні науки і кодекси та пов’язана с цим інша термінологія, зокрема, “Антикримінальне право України”, “Антикримінальний кодекс України” (Антикрим. К України), “Антикримінально-процесуальне право”, “Антикримінальне судочинство”, “Антикримінально-процесуальний кодекс України” (Антикрим. ПК України) та ін.

3Поділ міжнародного права на арбітражне і цивільне проведено з метою збереження відповідної логіки внутрішнього законодавства і призначений замінити загально визнану класифікацію міжнародного права відповідно на публічне і приватне.

4Перелік базисноантиделіктних та інших антиделіктних юридичних наук пов’язаний із існуючим вичерпним переліком правопорушень, а тому також є вичерпним і узгоджується з кожним з існуючих різновидів правопорушень (Злочини і проступки (конституційні, адміністративні, дисциплінарні та інші трудові, цивільно-правові, арбітражно-правові)).

5У даному випадку представлений полінауковий процедурний юридичний напрямок, у той час як процесуальні і регламентні юридичні науки є мононауковими. Поділ же процедурних юридичних наук на процесуальні і регламентні віддзеркалює порядок розгляду справ про відповідні правопорушення: для перших з них – він судовий, а для другої групи наук – позасудовий чи лише частково судовий.

6Пояснення деяких застосованих тут новітніх найменувань юридичних наук і кодексів викладено далі окремо.

7У деяких публікаціях дану галузь юридичної правої науки і відповідний кодекс пропонується іменувати “Судово-виконавчо-регламентне право України” (“Судово-виконавчо-регламентний кодекс України”), що не є семантично точним, оскільки вказана виконавча процедура має передбачати порядок виконання рішень не тільки суду, а низки позасудових інстанцій, у першу чергу, по справам про дисциплінарні проступки, деякі адміністративні проступки тощо.

8Офіційно даний кодекс іменується лісовим. У такому разі треба й Водний кодекс України іменувати водяним, що уявляється не досить коректним.

1 M. Gossop, Narkomania- mity i rzeczywistość, Warszawa 1993, s. 12

2 www.narkotyk o mnie.boo.pl

3 www.narkotyk o mnie. boo.pl

4 Tamże

5 Tamże

1 Хвостов В.М. История римского права. – Москва, 1905; Хвостов В.М. Система римского права.- М., 1908 (Переизд.1996г.); Анненков К. Начало русского гражданского права. – СПб., 1900; Башмаков А.А. Основные начала ипотечного права. – Либава, 1891; Васьковский Е.В. Заклад чужой вещи / Журнал мин.юстиции. – май- 1898; Дыдынский Ф. Залог по римскому праву. – Варшава, 1879; Кассо Л. Понятие залога в современном праве. – СПб.,. 1888; Колокольцев Л. Понятие и юридическая природа владениями вещами по римскому праву. – М., 1874; Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. – СПб., 1900; Волконский В.А.Очерки польской ипотеки. – СПб., 1891; Владимирский-Буданов М.Ф. Отношения между литовскими статутами и Уложением / Сборник государственных знаний., т.IV. – СПб., 1877; Немецкое право в Польше и Литве. – СПб.,. 1868; Даневский В. История Литовского статута / Университетские известия. – №6. – К., 1888; Гарницкий Н. Об источниках местных законов России. – СПб.,. 1857; Леонтович О. Очерки истории литовско-русской шляхты / Журнал мин.народного просвещения. – СПб., 1910; Крестьяне юго-западной Руси по литовскому праву XV-XVIIвв/ Киевские университетские заметки. – №10. – т.1. – 1863; Максимейко Н.А. Русская Правда и литовско-русское право. – К., 1904; Мейер Д. Древнее русское право залога / Юридический сборник. Изд-во Д.Мейера. – Казань, 1855; Пташицкий С.А. К истории литовского права / Журнал мин.народного просвещения. – СПб., 1894; Темченко И. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода законов / Киевская старина т.ХІІ. – К., 1888; Товстоплес Н.И. Сущность залога в историческом развитии по русскому гражданскому права / Журнал мин.юстиции. - №8. – 1898; Тихитин Н.Н. Византийское право как источник Уложения 1694г. и новоуказанных статей / Записи имп.Новороссийского университета. - т.73. – Одесса, 1898; Энгельман И. О приобретении права собственности на землю по русскому праву. – СПб., 1859; Ясинский М.Н. Закупы Русской Правды и памятники западно-русского права. – К.,. 1904.


1Примітка:

 Д.Мейер торкаючись питання розвитку заставного права, відмічає, що „до початку XVIII ст. Поняття власності окремо від володіння вже не перешкоджало суспільній свідомості..., тому що зник погляд на володіння заставодавцем заставою, як на тотожність з власністю”. Мейер Д. Древнее русское право залога / Юридический вестник. – Казань, 1855. – С.225-226.

1 „Про заставу” / Закон України (з наступними змінами на 18.11.2003р.) – 02.10.1992 р. №2654-ХІІ. / Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №47. – С.142.

2 Цивільний кодекс України. – 29.11.2003р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№40-44. – С.356.

3 „Про іпотеку” / Закон України. – 05.06.2003р. / Відомості Верховної Ради України. – 2003.


4 „Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати” / Закон України від 19.06.2003 р. №979-IV / Відомості Верховної Ради України. – 2003.

1 Див.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Под ред. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. – М., 1997. – С. 129.

1 Шумило М.Є. Теоретичні і практичні проблеми реабілітації в кримінальному процесі. Автор.Дисс...доктора юридичних наук. – К., 1999. – С.24.

2 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 червня 1999 року №10 “Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві” // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах – Київ: Юрінком. – 2005. – С.171-172.

3 Кузьмічов В.С., Бахін В.П. Средства преодоления противодействия расследованию в свете задач оптимизации следственной деятельности // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск. 1988. – С. 54-60

4 Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 г.) – К., “Основа” 2002. – С.95-99.

5 Див.: Основи боротьби з організованою злочинністю. Монографія. Під ред. В.С. Еминова, Н.П. Яблокова. – М.: Инфра – М., 1996. – С. 282-296.

1 Див.: Систематизация законодательства в Российской Федерации / Под ред. А.С. Пиголкина. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 44.

2 Див.: Stefanchuk R. The implementation of all-European standards in human rights into the postsocialist countries’s national civil legislation // Проблеми адаптації вищої освіти в Україні до європейських стандартів і принципів Болонського процесу: матеріали міжнародної наукової конференції 23-26 березня 2004 року. Ужгород (Україна) – Сніна (Словаччина) – Ужгород, 2004. – С. 152-156; Стефанчук Р.А. Современное состояние и перспективы развития института личных неимущественных прав физических лиц в гражданском законодательстве Украины // Право и политика. – 2006. – № 2 (74). – С. 54-65; Стефанчук Р.А. Институт личных неимущественных прав физических лиц в гражданском законодательстве Украины // Юрист. – 2006. – № 1. – С. 60-67 и др.

3 Див.: Stefančuk R. Persönliche Nichtvermögensrechte natürlicher Personen als neues Rechtsinstitut in der Zivilgesetzgebung der Ukraine // Osteuropa Recht. – 2006. – # 1. – S. 22-33; Стефанчук Р.А. Гражданский кодекс Украины – первая в Восточной Европе попытка систематизации законодательства о личных неимущественных правах // Сравнительное конституционное обозрение. – 2006. – № 3 (56). – С. 39-46 та ін.

4 При цьому слід звернути особливу увагу на те, що в деяких із країн постсоціалістичного табору такої чіткої визначеності стосовно включення особистих немайнових до структури цивільного права не існує (див.: Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей / под общ. ред. В.Д. Карповича. – М., 1995. – С. 18-19; Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Проблемы современного гражданского права: Сборник статей. – М.: Городец, 2000. – С. 315-316 и др.)

1 Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери та Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Кн. 1. – С. 553; Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права): Учебник для вузов. – М.: Норма-Инфра-М, 2000. – С. 59-65; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. – М.: Проспект, 1999. – С. 199-206.

2 Макагонова Н.В. Авторское право: Учеб. пособ. / под ред. Э.П. Гаврилова. – М.: Юрид. лит., 1999. – С. 127-131.

3 Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право. – М.: Юрид. лит., 1957. – С. 47.

1 Цивільне право України: Підручник: У 2-х т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – С. 416.

2 Сергеев А.П. Указ. труд. – С. 206; Калятин В.О. Указ. труд. – С. 65.

3 Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – С. 407.

4 Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. – М.: МЗ Пресс, 2000. – С. 211-214; Клейменова С.М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб'єктів авторського права: Дис. ... канд.. юрид. наук: 12.00.03 / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2004. – С . 34-39.

5 Гордон М.В. Советское авторское право. – М., 1955. – С. 120; Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. – М.: Юристъ, 2000. – С. 269.

6 Торкановский Е.П. Личные и имущественные права авторов литературных произведении по советскому праву: Автореф. дис. ... канд.. юрид. наук. – М., 1953.

7 Кириллова М.Я. Развитие советского авторского права. – Свердловск, 1982. – С. 28-29.

8 Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст. 135.

9 Див.: Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 72-88, 213-224, 276-278; Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – С. 113-123, 285-352, 481-489; Сімейне право України: Підручник / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 90-102, 154-165, 186-192 та ін.

10 Відповідно до даної моделі сімейне право на розглядається як окрема галузь права, а виключно як підгалузь цивільного права (див.: Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції. – Х.: Одіссей, 2006. – С. 555).

11 Егоров Н.Д. Личные неимущественные права граждан и организаций как институт советского гражданского права // Правоведение. – 1984. – № 6. – С. 30.

12 Див.: Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. – М., 1879; Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В трех томах (по изданию 1896 г.). Том 2 / Под ред. В.А. Томсинова. – М.: Издательство «Зерцало», 2003; Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть (по изданию 1911 года) / Под ред. и с предисловием В.А. Томсинова. – М.: Издательство «Зерцало», 2003; Синайский В.И. Русское гражданское право (по изданию 1914 г.) – М.: Статут, 2002 и др.

13 При цьому слід звернути увагу на те, що такої єдності не було ні серед вчених радянського періоду (див.: Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право. – М., 1974. – С. 8; Ершова Н.М. Вопосы семьи в гражданском праве. – М., 1977. – С. 4-5; Братусь С.Н. Отрасль советского права: понятие, предмет, метод // Советское государство и право. – 1979. – № 11. – С. 27; Советское семейное право / Под ред. В.А. Рясенцева. – М., 1982. – С. 20-22; Матвеев Г.К. Советское семейное право: Учебник. – М., 1985. – С. 37 та ін.), ні в теперішній час. Так, одні науковці стверджують, що сімейне право є самостійною галуззю права (див.: Сімейне право України: Підручник / За ред. В.С. Гопанчука. – К.: Істина, 2002. – С. 13; Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины / Под ред. Ю.С. Червоного. – К., 2003. – С. 21 та ін.), інші ж переконані, що сімейні правовідносини є підгалуззю цивільного права (див.: Сімейне право України: Підручник / За ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 16; Науково-практичний коментар до Сімейного кодексу України / За ред. Є.О. Харитонова. – Х.: Одіссей, 2006. – С. 9 та ін.).

1 Більш детально про поняття та правову природу посттанативних прав див.: Стефанчук Р.О. “Посттанативні” особисті немайнові права фізичної особи // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 1 (13). – С. 97-107.

1 В настоящее время Организация африканского единства прекратила свое существование, вместо нее 9 июля 2002г. был создан Африканский союз.

1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка