Урок біології в 10 класі Вчитель Бурбела В. П. Тема: Роль вітамінів, гормонів і факторів росту в житттєдіяльності живих організмів
Скачати 77.11 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір77.11 Kb.
Урок біології в 10 класі

Вчитель Бурбела В.П.

Тема: Роль вітамінів , гормонів і факторів росту в житттєдіяльності живих організмів.
Мета: розглянути роль вітамінів,гормонів, факторів росту в житттєдіяльності живих організмів, проаналізувати причини виникнення проблем за нестачі чи надлишку в організмі цих сполук.

Розвивати: вміння працювати з літературою, виділяти головне , порівнювати, аналізувати, готувати презентації, робити висновки та узагальнення .

Виховувати : відповідальність за доручену справу, комунікативність, толерантність.

Обладнання: проектор, комп’ютер, учнівські презентації «Вітаміни», «Гормони», «Фактори росту»;

Базові понятття й терміни: Ферменти, гормони, фактори росту, обмін речовин,гіповітаміноз, гіпервітаміноз.

Тип уроку: інтегрований .

Домінуюча форма інтеграції: діяльнісна.

Хід уроку

І.Організаційний момент.

Рефлексія: Дорогі діти, нехай наш урок буде успішним,

А ваші знання та оцінки – УТІШНІ.

Для того щоб ваші знання та вміння оцінити об’єктивно я пропоную «Листки оцінювання»Вид діяльності

Оцінка

самооцінка

групою

вчителем

Підсумкова

Тестування

Презентації

Робота з підручником

Усне опитування

ІІ.Актуалізація опорних знань.

1.Тестування з розділу «Єдність хімічного складу  організмів»

Варіант 1

1.  Які хімічні елементи, що входять до складу клітини, є органогенними?

А)C,N, O,H,P; Б)C, N, H, O;   B)H, O, K; Г)C,N

і всі галогени  1. Яке значення для клітини мають сполуки Кальцію?

а) Входять до складу кістково-хрящової тканини, беруть участь у проведенні нервових імпульсів;

б)   входять до складу крові, сприяючи її зсіданню, входять до складу кісток, черепашкових вапнякових скелетів;

в)   сприяють проникненню речовин крізь цитоплазматичну
мембрану;

г) утворюють калієву помпу, входять до складу крові, сприяючи її зсіданню.

3.       Які форми мають первинна, вторинна, третинна й четвертинна структури білка?

а)   Первинна і вторинна — спіралеподібну, третинна й четвертинна — глобулярну;

б)   первинна — лінійну форму, вторинна — спіралеподібну, третинна й четвертинна — глобулярну;

в)   первинна — лінійну, вторинна — спіралеподібну, третин-


на — глобулярну або фібрилярну, четвертинна — комплекс
із декількох глобул або фібрил;

г)   первинна — лінійну форму, вторинна — нитчасту, третин


на — глобулярну.

4.       У чому полягає відмінність фізико-хімічних властивостей моносахаридів і полісахаридів?

а)   Моносахариди кристалізуються, мають солодкий смак, гідрофобні властивості;

б)   лише у здатності розчинятися або не розчинятися у воді;

в)   моносахариди солодкі на смак і розчиняються у воді, полісахариди мають гіркий смак і розчиняються в органічних розчинниках;

г)   тільки у здатності утворювати або не утворювати кристали.

5.       Яка біологічна роль ДНК?

а) Зберігає спадкову інформацію;

б)Зберігає та передає спадкову інформацію до місця її реалізації;

в) зберігає, передає і реалізує спадкову інформацію;

г)Зберігає спадкову інформацію, передає її на і – РНК власної клітини;

Варіант 2

1. Які хімічні елементи, що входять до складу клітини, є макроелементами?

а) О, С, Н, А1, Р,S, СІ, Zn;       б) Р,S, Na, СІ, К, Са, Fе, Мg


в) Zn, Сu, І, Р,S, СІ,Nа, Са;   г) Р, СІ,Zn, S ,Na, Сu

2. Яке значення для клітини мають сполуки Нітрогену?

а)  Входять до складу амінокислот, білків, АТФ;

б)  входять до складу ферментів і гормонів;

в)  входять до складу амінокислот, білків, нуклеїнових кислот, АТФ;

г)  входять до складу органічних молекул.

3. Що таке денатурація білка?

а)  Руйнування білкової молекули;

б)  порушення природної структури білка під дією фізико - 
хімічних факторів;

в)  оборотне порушення природної структури білкової молекули;

г)  необоротне порушення четвертинної структури білкової молекули.

4. Які полісахариди є характерними для квіткових рослин?

а)  Целюлоза, крохмаль, хітин;

б)  целюлоза, крохмаль;

в)  лише целюлоза;

г)  глікоген, хітин, крохмаль.

5. Які азотисті основи й моносахариди утворюють нуклеотиди РНК?

а)  Азотисті основи: аденін, гуанін, урацил, цитозин; моносахарид — рибоза;

б)  азотисті основи: аденін, гуанін, тимін, урацил; моносаха-
рид — рибоза;

в)  азотисті основи: аденін, гуанін, цитозин; моносахарид — рибоза;

2. Самоперевірка за таблицею кодів відповідей:
1

2 .

1

б

Б

2

б

В

3

в

Б

4

в

Б

5

г

Г

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

1. Пригадайте які біологічно активні речовини ми з вами вивчали?

2. Що собою представляють ферменти?

3. Яка роль ферментів у клітині?

4. Як діють ферменти?

5. Як використовують ферменти у промисловості?

А сьогодні ми продовжимо вивчення БАР, прочитайте тему уроку

,мету уроку?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

-   Проблемна ситуація:Чи може вижити людина, якщо з її тіла зникнуть всі БАР?

1.Давайте дізнаємось більше про: вітаміни, гормони, фактори росту. Ви побачите учнівські презентації, які підготували групи, під час їхнього перегляду вам треба буде заповнити Порівняльну таблицю вітамінів,гормонів, факторів росту

Ознаки для порівняння

Вітаміни

Гормони

Фактори росту

Хімічна природа

Низькомолекулярні органічні сполуки різної хімічної будови

Білки,стероїди, похідні амінокислот

Білки,пептиди

Утворення

Рослини, тварини

Залози внутрішньої секреції

В спеціалізованих клітинах ,лімфоцитах,лейкоцитах, сполучній тканині, шлунку, кишечнику, нервовій системі, нирках міокарді

Функція

Попередники ферментів, участь у енергетичному обміні, біосинтез амінокислот та жирних кислот (вітаміни групи В),світлосприйняття, ріст (А), засвоєння кальцію, фосфору (Д) ,зсідання крові (К), підвищують імунітет (С), і т. ін.

Забезпечують цільове транспортування рецепторів  до ділянок ДНК, а рецептори клітин відтворюють біологічну дію

Стимуляція поділу, росту, диференціації певних типів клітин, регуляція клітинних процесів

Місце надходження

Кров та лімфа доставляють до органів, тканин, клітин

Кров та лімфа доставляють до органів, тканин, клітин

Органи,тканини, клітини

Вітаміни (учнівська презентація)

Гормони.( учнівська презентація)

Фактори росту.( учнівська презентація)

2.Робота з підручником. Метод «Обговорення з розширенням» Прочитайте текст: 3група стр. 67 - 68 Вітаміни.

2 група стр. 69 -  Фактори росту.

1. група стр. 68 – 69 Гормони.

Зробіть висновок про роль кожної групи БАР у природі та житті людини. Доповніть таблицю « Поріняльна характеристика, вітамінів, гормонів, факторів росту»3.Учнівські анотації про роль вітамінів, гормонів, факторів росту в  природі та житті людини.

V. Узагальнення, систематизація, контроль знань і вмінь учнів.

А). ( усне опитування)

1. Навіщо потрібні вітаміни?

2. Які функції виконують гормони?

3.Чим гормони відрізняються від факторів росту?

4. Чи може людина вижити без БАР?

Б) Оцінювання, заповнення Листків оцінювання. Виставлення оцінок у щоденники.

VI. Д/З – вивчити § 11. Підготувати презентації 3,4,5, стр.71 (*Правила безпечного використання засобів побутової хімії.*Правила безпечного використання біодобавок.*Правила безпечного використання медичних препаратів.)

Використана література:

Тагліна О.В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень), Підруч. Для загальноосв. Навч. закл. – Х.: Вид – во «Ранок», 2010. – 256с.: іл..

Ільченко О.І.Біологія. 10 клас. Дидактичні матеріали до курсу.  Ільченко О.І., Т.В.Козицька, - Х.: Вид.група «Основа», 2010. – 159, [ 1] с.: іл.

Ільченко О.І. , Козицька Т.В. Гормони та біорегулятори. Біологія. Х.: Вид. група «Основа».


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка