Уроках хімії та біології шляхом упровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання з досвіду роботи
Сторінка2/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема : Розклад нерозчинної основи під час нагрівання.

Мета : дослідити, що відбувається з нерозчинною основою під час нагрівання. З'ясувати, які речовини при цьому утворюються. Написати рівняння реакції.

Обладнання : штативи, пробірки з Cu(OH)2, пальники, пробірко тримачі.

Хід роботи.

1.Інструктаж з техніки безпеки.

2.Проведення досліду.

Cu(OH)2 → CuO + H2O

чорний


 • До якого типу відноситься дана реакція ? ( розкладу)

Дегідратація – відщеплення води .

Висновок : нерозчинні основи під час нагрівання розкладаються на оксид і воду.

Звертаємося до таблиці розчинності: не розкладаються луги :

NaOH, KOH ,LiOH , Ba(OH)2.

Написати аналогічне рівняння реакції :

Fe(OH)3

V. Підсумок уроку.

1) Заповнити таблицю (Додаток)

2) Виписати окремо формули :

варіант 1 – основних оксидів ;

варіант 2 – кислотних оксидів.

BaO , MgO , CO2 , K2O , NO2 , SiO2 , SO2 , Na2O .

3) Написати рівняння реакцій, що відповідають таким перетворенням

1 варіант : Са → СаО → Са(ОН)2

2 варіант : С → СО2 → Н2СО3

4) Розв'язати задачу.

1 варіант : Обчисліть об'єм карбон(ІV) оксиду кількістю речовини 3 моль.

2 варіант : Обчисліть масу натрій оксиду кількістю речовини 5 моль.VI. Домашнє завдання.

Опрацювати § 9, 15.

Стор. 56, завдання 82, 87, 88.

Стор. 101, завдання 138.

За бажанням учнів (високий рівень) – завдання 140, 141.
Додаток
9 клас. Хімія. Тема: Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від різних факторів.

Мета : формувати уявлення учнів про швидкість хімічної реакції, вплив на неї різних факторів; показати залежність швидкості хімічної реакції від природи речовини, температури, концентрації, площі поверхні стикання та наявності каталізатора. Розвивати навички й уміння складати рівняння хімічних реакцій в йонно-молекулярній формі, розпізнавати типи реакцій за рівняннями реакцій. Виховувати культуру хімічних записів. Розвивати вміння робити узагальнення і висновки.

Обладнання: таблиця-схема «Фактори, які впливають на швидкість хімічних реакцій», реактиви та обладнання для лабораторних дослідів.

Тип уроку : засвоєння знань, формування умінь та навичок.

Хід уроку


 1. Актуалізація опорних знань.

1.На які групи поділяються реакції за кількістю та складом речовин до і після реакції ?

2.Які реакції називають реакціями сполучення? Навести приклади.

3. Які реакції називають реакціями розкладу? Навести приклади.

4. Які реакції називають реакціями заміщення? Навести приклади.

5. Які реакції називають реакціями обміну? Навести приклади.

2. Мотивація навчальної діяльності.

На цьому уроці ви познайомитеся з поняттям «швидкість хімічних реакцій». Це питання вивчає розділ хімії – хімічна кінетика.

На уроках хімії ви працюєте з речовинами, реакції між якими відбуваються миттєво. Однак, на виробництві, в природі деякі реакції тривають роками, іноді віками. Для багатьох виробничих процесів важливо знати час перебігу реакцій та ті фактори, що впливають на перебіг реакцій.

Повідомлення теми і мети уроку. 1. Вивчення нового матеріалу.

 1. Робота з підручником.

Знайти у підручнику на стор. 115 – 116 що таке енергія активації. Дати відповідь на запитання, чому одні реакції відбуваються миттєво, а інші – повільно.

 1. Демонстрація.

При вивченні лабораторного способу добування кисню ви зустрілися з речовинами, що пришвидшують хімічні реакції, але самі при цьому не витрачаються.

 • Як називаються ці речовини ?

MnO2

[ 2Н2О2 → 2Н2О + О2 ]

Отже, каталізатори – один із факторів, що впливають на швидкість хімічних реакцій.

Постановка проблеми:

Які ще чинники впливають на швидкість реакцій ?

Звернемося до таблиці-схеми «Фактори,які впливають на швидкість хімічних реакцій». На цьому уроці ви повинні будете її заповнити.


 1. Лабораторний дослід 1. « Вплив площі поверхні стикання речовин на швидкість реакції».

Візьміть одну пробірку з порошком крейди, а другу з такою ж масою крейди шматочками. Долийте розчину хлоридної кислоти об'ємом 2 мл.

 • Що спостерігаєте ?

 • Зробіть висновок. Напишіть рівняння реакції в йонно-молекулярній формі.

 1. Лабораторний дослід 2. «Вплив природи реагуючих речовин на швидкість реакції».

Візьміть одну пробірку з порошком магнію, другу з такою ж масою порошку заліза.

До кожної з пробірок долийте розчину сульфатної кислоти об'ємом по 2 мл.

Щоб краще спостерігати швидкість реакції, закрийте пробірки корком з газовідвідною трубкою і кінець трубки опустіть у пробірку з водою.


 • Де швидше виділяється газ ? Чому ?

 • Зробіть висновок. Напишіть рівняння реакції.

 1. Лабораторний дослід 3. «Вплив концентрації речовин на швидкість реакції».

Проведіть цей дослід так, як описано в підручнику на стор. 118, дослід 5(а).

 • Що спостерігаєте ?

 • Зробіть висновок.

 1. Лабораторний дослід 4. « Вплив температури на швидкість реакції».

За описом лабораторного досліду 5(б) на стор.118 підручника проробіть реакції.

 • Порівняйте, в якій із пробірок реакція відбувається швидше ?

 • Пригадайте з фізики, що відбувається з молекулами речовин при їх нагріванні ?

 • Як поєднати тепловий рух молекул із зростанням швидкості реакції ?

 • Напишіть рівняння реакції в йонно-молекулярній формі. 1. Узагальнення вивченого матеріалу.

1.Звернемося до таблиці-схеми.

- Які ж фактори впливають на швидкість реакції?

2.Клас поділяю на 6 груп. Кожна група отримує картку із завданням. На обговорення питання – 1 хв.

1 група. Як пояснити той факт, що розжарена вуглинка жевріє на повітрі й яскраво спалахує в кисні ?

2 група. Чому мідна пластинка покривається чорним нальотом при нагріванні ?

3 група. Користуючись витискувальним рядом металів, поясніть, який з металів цинк чи хром інтенсивніше реагуватиме з розчином хлоридної кислоти однакової концентрації .

4 група. Металічний натрій та калій реагують з водою. Останній загорається на поверхні води. Як пояснити це явище ?

5 група. Одна із стадій виробництва сульфатної кислоти – випалювання піриту (FeS2). Як пояснити те, що в промисловості замість повітря застосовують чистий кисень ?

6 група. Чому пірит (FeS2), який використовується для добування сульфатної кислоти в промисловості, перед подачею в піч для випалювання попередньо подрібнюють ?


 1. Домашнє завдання :

1)Опрацювати § 16.

2)Стор. 119, завдання 1 – 7.

3)Здійснити перетворення. Вказати тип реакції.

BaOBa(OH)2BaCl2 BaSO3BaCl2

9 клас. Хімія. Тема: Тепловий ефект хімічних реакцій. Екзотермічні та ендотермічні реакції.

Мета : на основі експерименту ознайомити з тепловими явищами, що відбуваються під час хімічних реакцій. Вивчити поняття «тепловий ефект» та вміти класифікувати за тепловим ефектом. Формувати навички й уміння складати термохімічні рівняння реакцій. Виховувати культуру хімічних записів.

Обладнання : порошок магнію, розчин хлоридної кислоти, сухий амоній хлорид, вода, дерев'яні підставки, пробірки, картки з завданнями.

Тип уроку : засвоєння нових знань.

Хід уроку

1.Актуалізація опорних знань.

1)Як класифікують хімічні реакції за кількістю та складом речовин до і після реакції. Навести приклади.

2)Назвіть ознаки перебігу хімічних реакцій.

2.Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми і мети уроку. Постановка проблеми. • Що таке тепловий ефект реакції?

 • Які реакції називають екзотермічними?

 • Які реакції називають ендотермічними?

 • Що зумовлює виділення чи поглинання теплоти ?

 • Яке значення цих реакцій на практиці ?

Ось проблеми, що впродовж уроку ви зумієте розв'язати .

3. Вивчення нового матеріалу.

1. Експеримент.

Горіння магнію ( демонстрація ).

На металеву підставку насипаємо порошку магнію невеликою гіркою. На вершині гірки поміщаємо дві головки сірників і запалюємо їх, щоб надати певної теплоти для займання магнію. • Що спостерігається?

 • Яків теплові явища відбуваються при цьому? [ Магній згорає з виділенням світла і тепла ]

 • Напишіть рівняння реакції.

2Mg + O2 → 2MgO

2. Лабораторний дослід.

Взаємодія магнію з розчином хлоридної кислоти.

Візьміть пробірки з порошком магнію. Обережно долийте розчину хлоридної кислоти об'ємом 1 мл. • Що спостерігається?

 • Напишіть рівняння реакції.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

3. Лабораторний дослід.

Розчинення у воді амоній хлориду.

Змочіть водою дерев'яні підставки. Поставте на них хімічні склянки, на дні яких насипаний амоній хлорид. Додайте води об'ємом 5-7 мл. Спробуйте зняти склянку з підставки. • Що спостерігається ?

[ Склянка примерзає ]

 • Порівняйте результати ваших досліджень. Зробіть короткий підсумок.

[ У першому випадку виділяється теплота, а в другому – поглинається ].

 • А тепер дайте визначення екзо- і ендотермічних реакцій.

4. Робота з підручником.

- Що ж зумовлює виділення чи поглинання енергії ?

На сторінках 110 - 111 підручника ви поповните свої знання з курсу фізики про внутрішню енергію речовини та зміни енергії, що відбуваються внаслідок хімічних реакцій.

4. Засвоєння знань.

- Що таке тепловий ( енергетичний ) ефект хімічної реакції ?

- Як поділяються реакції за тепловим ефектом ?

- Які реакції називаються екзотермічними та ендотермічними ?

- Чим пояснити той факт , що під час хімічних реакцій в одному випадку виділяється теплота, а в іншому - поглинається ?

- Як позначають тепловий (енергетичний) ефект реакції ?5. Узагальнення вивченого матеріалу.

- Як позначити виділення чи поглинання теплоти в рівнянні реакції ?

[ Тепловий ефект екзотермічної реакції негативний і позначається : − ∆Н. Записується після рівняння, що відокремлюється крапкою з комою.

С + О2 → СО2 ; ∆Н = - 393 кДж.

Тепловий ефект ендотермічної реакції позитивний : +∆Н.

2NH3 → N2 + 3H2 ; ∆Н = + 46,2 кДж.

Виражають тепловий ефект у джоулях ( Дж ) або кілоджоулях ( кДж ).]

Рівняння, в яких вказаний тепловий ефект, називаються термохімічними.6. Підбиття підсумків уроку.

1) До яких реакцій екзо- чи ендотермічних відносяться :

а) 2Mg + O2 → 2MgO ; ∆Н = - 1205 кДж

б) 2С + О2 → 2СО ; ∆Н = - 221 кДж

в) N2 + О2 → 2 NО ; ; ∆Н = + 180,4 кДж.

2) Яке практичне значення екзотермічних процесів ?

а) реакції горіння деревини, вугілля, метану застосовують у промисловості для підтримання теплового режиму реакцій, у побуті – для обігріву приміщень;

б) реакції окиснення білків, жирів та вуглеводів в організмі людини підтримують певну температуру тіла;

в) повільне окиснення органічних речовин, що є в гної, використовують у парниках, оранжереях.

3) Яке значення ендотермічних реакцій ?

а) використання у холодильних установках ;

б) добування гашеного вапна, інших хімічних речовин.7. Домашнє завдання.

1) Опрацювати §15

2) Стор. 114, завдання 1 – 9.

3) Напишіть рівняння наведених у таблиці реакцій.c:\documents and settings\admin\рабочий стол\ік документи 246.jpg

9 клас. Хімія. Тема: Термохімічні рівняння.

Мета : удосконалити знання про тепловий ефект хімічних реакцій, формувати навички й уміння складати термохімічні рівняння реакцій, розв'язувати задачі з їх використанням. Удосконалити навички написання рівнянь хімічних реакцій. Виховувати культуру хімічних записів.

Тип уроку : засвоєння знань, умінь і навичок.

Хід уроку

 1. Актуалізація опорних знань.

1)Дати відповіді на запитання.

а) Намалювати схему класифікації хімічних реакцій за відомими ознаками.

б) Навести приклади екзо- та ендотермічних реакцій, дати їм визначення.

в) Що таке тепловий ефект реакції ? Як його позначають.

г) Напишіть приклади реакцій сполучення і заміщення. Дати визначення.

д) Напишіть приклади реакцій розкладу та обміну. Дати визначення.

2) Фронтальна письмова робота.

Написати рівняння реакцій. Вказати їх тип.

І варіант ІІ варіант

а) Al + HCl → а) CrCl3 + NaOH →

б) Fe2O3 + H2SO4 → б) Cu(OH)2

в) KMnO4 → в) Hg + O2

г) BaO + H2O → г) Fe + Cu(NO3)2

2. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми і мети уроку.

Перед нами стоять наступні завдання :


 1. Пригадати, як вказується тепловий ефект у рівнянні реакції. Які рівняння називаються термохімічними ?

 2. Навчитися робити обчислення за термохімічними рівняннями.

 1. Вивчення нового матеріалу.

1.Отже, ∆Н – це величина, що виражає кількість теплоти, яка виділяється або поглинається під час хімічної реакції. Її вимірюють в Дж або кДж.

Рівняння, в яких вказано ∆Н називаються термохімічними :

С + O2 →СO2 ; ∆Н = -393 кДж

реакція екзотермічна

N2 + O2 → 2NO ; ∆Н = + 180,4 кДж

реакція ендотермічна

2.Обчислення за термохімічними рівняннями.

1)Яка кількість теплоти виділиться при згорянні вуглецю масою 2,4 г , якщо термохімічне рівняння : С + O2 →СO2 ; ∆Н = -393 кДж .

Відповідь : виділиться 78,6 кДж теплоти.

2)Яка маса фосфору згоріла, якщо теплота, що виділяється в результаті реакції, становила : - 30,10 кДж . Термохімічне рівняння : 4Р + 5O2→ 2Р2O5; ∆Н = - 3010 кДж.

Відповідь : m (Р) = 1,24 г.

3)Скласти термохімічне рівняння окиснення цинку, якщо відомо, що під час окиснення 13 г його виділилось 70,16 кДж теплоти.

Відповідь: 2Zn +O2→ 2 ZnO ; ∆Н = - 701,6 кДж.

4. Узагальнення вивченого матеріалу.

Варіант 1 . При взаємодії 7,8 г калію з хлором виділилось 87,18 кДж теплоти. Скласти термохімічне рівняння.

Відповідь: 2К + Cl2 → 2KCl ; ∆Н = - 871,8 кДж.Варіант 2 . Обчисліть, скільки теплоти поглинається під час взаємодії 0,25 моль водню з йодом, якщо тепловий ефект реакції становить +50,8 кДж.

Відповідь : ∆Н = + 12,7 кДж.5.Підсумок уроку.

Термохімічні рівняння - це рівняння, в яких вказується тепловий (енергетичний) ефект (∆Н).

На основі цих рівнянь можна здійснювати обчислення.

6.Домашнє завдання.

1) Повторити §15.

2) Розв'язати задачі.

а)За термохімічним рівнянням : S +O2 → SO2 ; ∆Н = -297 кДж , обчисліть масу сірки , яка згоряє з виділенням 9,3 кДж теплоти.

б) Обчисліть тепловий ефект утворення води, якщо при спалюванні 8 г водню виділилось 1143,3 кДж теплоти.

11 клас. Біологія. Тема: Виникнення життя на Землі

Мета: розглянути гіпотези про виникнення життя на Землі; визначити історію дослідження цього питання; з'ясувати умови, сприятливі для виникнення й розвитку життя на Землі; формувати науковий світогляд учнів; виховувати толерантне ставлення один до одного, інтерес до науки.

Обладнання: мультимедійна презентація, порівняльна таблиця "Гіпотези про походження життя на Землі".

Тип уроку: урок-семінар з використанням інтерактивних та мультимедійних технологій.

ХІД УРОКУ:

І.Організація класу

Учитель:

Давайте звернемо увагу на світ, що нас оточує.

Учениця:

Наш світ повен чудес. Великих і геніальних. Кажани використовують систему ехолокації, скати виробляють електрику, чайки опріснюють морську воду, оси виготовляють папір, терміти будують повітряні кондиціонери, восьминоги подорожують за допомогою реактивного двигуна, птахи плетуть або будують багатоквартирні будинки, мурахи займаються садівництвом, шиттям або тваринництвом, світлячки мають вбудовані в тіло ліхтарики. Така геніальність викликає у нас захоплення і здивування.

Учениця:

Наш світ повен чудес. Малих, але від того не менш геніальних. Дрібненька пташка - славка на своєму шляху в Північну Америку летить спочатку в бік Африки високо над Атлантичним океаном. На висоті близько 6 тисяч км вона ловить потік повітря, котрий несе її до Південної Америки. Керуючись міграційним інстинктом, вона тримає свій курс - 4 тисячі км - декілька днів - закутані в пір'їнки 20 грамів хоробрості. Ми відчуваємо захват і здивування.

II. Мотивація навчальної діяльності

Учитель: Коли ми роздумуємо про все це - про великі речі, від яких

перехоплює подих; про маленькі, які викликають у нас захоплення; про

геніальні, що причаровують нас, - то запитуємо себе: "Звідки все цевиникло?"

Рано чи пізно кожна людина , що приходить у цей світ, задається питанням: "Хто я, що я роблю у цьому світі?". Думаю у вашому віці ці питання вкрай загострені, бо ви вже стоїте на порозі самостійного життя. І якщо на сьогоднішньому уроці ми зможемо вияснити, звідки ми з'явилися і для чого існуємо в цьому світі, тоді ви зможете розібратися, куди правильно вкладати свої молоді сили, щоб не змарнувати своє життя і не зазнати розчарувань.

Тому основне проблемне запитання нашого уроку, на яке ми спробуємо знайти відповідь: "Звідки все з'явилося - Всесвіт, Земля, Я ? "

III. Вивчення нового матеріалу

Різні люди по-різному дивляться на цю проблему. Ці різні погляди ми сьогодні розглянемо. Тема нашого уроку "Виникнення життя на Землі." ВІДНОСНІСТЬ ОЗНАК ЖИВОГО

Прийом "Мозковий штурм":пригадайте основні ознаки живого. Запис на дошці:


 • Дихання киснем і виділення СО2;

 • Живлення й ріст;

 • Рух;

 • Розмноження.

Але ознаки живого не є абсолютними:

 • Дихання буває і без кисню - анаеробне; під час горіння, як і дихання, у неживій природі поглинається кисень, а виділяється вуглекислий газ і вода;

 • Ростуть і кристали;

 • Рухатися можуть і неживі об'єкти;

 • Розмноження спостерігається не у всіх живих організмів, наприклад, робочі бджоли та мурахи не розмножуються.

ВІДНОСНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЖИТТЯ

1 .Ф.Енгельс не біолог, його визначення життя дане з філософської точки

зору в роботі "Діалектика природи":

"Життя є спосіб існування білкових тіл, суттєвим моментом якого є

постійний обмін речовин із навколишнім середовищем; із припиненням

цього обміну припиняється життя (починається розкладання)".


 • Відносність визначення:Наприклад, мертве тіло відрізняється від живого тим, що обмін речовин у ньому спрямований на руйнування; • Відповідно до визначення Енгельса, віруси частково є живими істотами: поза клітиною вони існують у вигляді кристалів, а в середині клітини є її складовою частиною.

 1. Академік М. Волькенштейн дав описове визначення життя: "Живі істоти, які зустрічаються на Землі,- це відкриті, саморегульовані, самовідтворювані системи, побудовані з біополімерів (білків і нуклеїнових кислот), що перебувають у взаємозв'язку".

Кожну з цих характеристик окремо можна виявити й у неживих системах:

 • Існують неживі відкриті системи, що обмінюються із зовнішнім середовищем енергією й речовиною, наприклад, паровий казан;

 • Приклад самовідтворення неживих структур - виникнення кристалів у насичених сольових розчинах.

Висновок: ознаки живого відносні.

Учитель: оскільки немає абсолютних ознак живого, то і абсолютної теорії про виникнення на Землі теж немає. Існують тільки гіпотези. Чим теорія відрізняється від гіпотези?

Гіпотез існує багато, але ми з вами розглянемо основні:

I. Абіогенез (живе від неживого)

1) Креаціонізм: відповідно до цієї ідеї життя з'явилося завдяки Творцеві.

2.)Гіпотеза біохімічної еволюції.

II. Біогенез (живе від живого)3)Гіпотеза самозародження живого з неживого.

4)Гіпотеза стаціонарного стану - її прихильники вважають, що життя, як і сам

Всесвіт, існувало завжди й існуватиме вічно, бо не має початку й кінця. 5) Гіпотеза панспермії:висувається ідея про неземне походження життя.Робота учнів у домашніх групах: 2-3 хв. обговорення знайденого матеріалу, а потім виступи представників груп, які доводять правильність чи помилковість гіпотез, які вони відстоюють. У ході уроку учні заповнюють узагальнюючу таблицю (додаток №1).

ІУ. Підсумок уроку

На сьогоднішньому уроці ми розглянули основні з наявних гіпотез про виникнення життя на Землі. З’ясували, що гіпотези, яка могла б стати теорією, доки ще немає. Подробиці переходу від складних неживих речовин до простих живих організмів залишаються таємницею.

Можливо, доведенню правильності якоїсь із гіпотез хтось із вас присвятить все своє життя. А хтось може відкрити нову і теж все життя шукатиме докази її правильності, як до цього робили відомі науковці.

Головне, ви повинні зрозуміти, що більшість гіпотез про виникнення життя на Землі використовують одні й ті ж дані, але спираються на різні їх аспекти.

Одним із головних пунктів розходжень завжди було питання співвідношення між науковими та релігійними поглядами на історію виникнення життя. Розглянемо схему (додаток № 2)

Схеми А, Б, В, Г Д просто відображають гіпотези або вірування відносно походження життя.

Схеми Е, Ж являють собою намагання об’єднати деякі аспекти теорії креаціонізму, самозародження, біохімічної еволюції та панспермії у щось цілісне.

Наука і релігія необов’язково на практиці виключають одне одного, про що свідчить значна кількість учених, які дотримуються релігійних поглядів.

Академік Капіца (фізик, автор і ведучий телепередачі «Очевидное -невероятное») сказав: «Настане час, коли всі зрозуміють, що наука і релігія з різних боків пояснюють одні й ті ж самі речі».

Домашнє завдання:


 • опрацювати параграф 88.

 • Розглянути більш глибоко всі гіпотези, їх докази та спростування. Підготуватися до дискусії на наступному уроці.

 • Запропонувати свої власні гіпотези про виникнення життя на Землі.

Прийом «Займи позицію»: Сьогодні на уроці ви дізналися про різні точки зору на походження життя на Землі. І у вашій волі вибрати, яка з них здається найбільш ймовірною. Зробіть свій вибір і займіть місце біля столу тієї групи, що цю гіпотезу досліджувала.

Додаток 1


Креаціонізм

Біохімічна еволюція

Само-зародження

Стаціонарний стан

Панспермія

Час виникнення
Автори

Провідна думка
Докази

Спростування

Додаток 2

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\копия изображение 004.jpg

Проектна діяльність

Відділ освіти Бородянської районної державної адміністрації

Бородянська спеціалізована школа - загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №1 з поглибленим вивченням окремих предметів

Вплив радіоактивного випромінювання

на організм людини

Колективний проект

Робота учнів 10-х класів

Керівник проекту

Рибченко Людмила Василівна,

учитель хімії та біології

Бородянської спеціалізованої школи –

загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів №1

з поглибленим вивченням окремих предметів

2009 рік


Календар роботи над проектом

І етап

ПідготовкаВступне заняття:

- мета,


- завдання проектної діяльності,

- тематика та вид проекту,

- структура майбутнього проекту.


03.03.2009

ІІ етап

ПлануванняПроведення підготовки:

- визначення джерел інформації,

- розподіл завдання між членами групи,

- розробка плану дій,

- збір інформації, вирішення проміжних завдань,

- розподіл обов’язків.10.03.2009

ІІІ етап

Пошуково-навчальнийРобота над проектом:

- збір, систематизація матеріалів,

- консультування школярів.


до 20.04.2009

ІУ етап

Оформлення матеріалів проектної діяльності:

 • робота над доповідями,

 • створення мультимедійної презентації, підготовка до захисту проекту.

24.04.2009

У етап

Форма захисту проекту:

 • проведення прес-конференції «Вплив радіоактивного випромінювання на організм людини» з мультимедійним супроводом,

 • оформлення матеріалів прес-конференції у тематичну папку,

 • написання статті в районну газету «Вперед» про захід, що відбувся у школі.

27.04.2009Мета проекту: ознайомити учнів старших класів, учителів фізики та природничого циклу з історією дослідження радіоактивного випромінювання, розвитком ядерної енергетики, причинами та наслідками аварії на ЧАЕС, впливом радіації на живі організми та способами захисту від радіації;

розвивати уміння систематизувати матеріал, вибираючи головне, формувати науковий світогляд школярів; виховувати інтерес до науки та до здорового способу життя.Обладнання:мультимедійний проектор та презентація

Відділ освіти Бородянської районної державної адміністрації


Проект на тему:

«Хімія у моєму житті»

Підготувала учениця 9-А класу Бородянської спеціалізованої школи – загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів №1з поглибленим вивченням окремих предметів

Бовт Марія

Керівник проекту: Рибченко Л.В., учитель хімії та біології

Бородянка

2011


План публікації


 1. Візитна картка проекту

1

 1. Вступ.

2-5

3. Хімія у косметиці.

6-21

 • Шкіра: суха, нормальна, жирна та проблемна.

6-9

 • Засоби догляду за шкірою: лосьйони, креми.

9-14

 • Декоративна косметика:пудри, рум’яна,помади, туш для вій.

14-19

 • Дезодоранти.

19-20

 • Зубні пасти.

20-21

4. Висновки.

22

5. Використані джерела.

23

Візитна картка проекту: Хімія у моєму житті

Тема: Косметичні засоби догляду за тілом

Мета: дослідити косметичні засоби догляду за волоссям, шкірою з точки зору їх хімічного складу

Задачі проекту:


 • Визначити основні зони догляду за тілом.

 • Класифікувати косметичні засоби.

 • Ознайомитися з хімічним складом косметичних засобів.

 • Навчитися обробляти та відповідним чином оформляти отриману інформацію.

Проектний продукт дослідження:

 • Презентація

 • Публікація

Етапи проектної роботи:

 • Вибір теми дослідження

 • Збір теоретичного матеріалу

 • Проведення дослідження та його аналіз

 • Підготовка публікації та презентації

ВСТУП


Загальновідомо: хімія – наука про природу, яка вивчає молекулярно-атомарні перетворення речовин, тобто перетворення, при яких молекули одних речовин руйнуються, а на їх місці утворюються молекули інших речовин з новими властивостями.

Але що є хімія для нас? Яку роль вона відіграє для життя? По-перше, це наше життя – все, що ми відчуваємо, бачимо навколо та й самі складаємося з хімічних речовин, які постійно реагують між собою. Віруси, мурашки, люди, планети, зірки, галактики – все у світі складається з хімічних елементів. По суті, увесь Всесвіт є дуже великим і дуже складним хімічним реактором.  По-друге – це найважливіша галузь економіки. Немає такої промисловості, в якій не була б задіяна хімія і розвиток якої не залежав би від досягнень у цій галузі.  По-третє – глобальні проблеми, що нині стоять перед нашою планетою (забруднене середовище, глобальне потепління, енергетична криза), можуть вирішити на практиці лише хіміки різних спеціальностей.

Моє знайомство з хімією почалося в 7 класі, де на уроках хімії ми вивчали багато різних, на мій погляд, цікавих, дивовижних, а іноді й чудернацьких речей. Саме тоді я й зрозуміла, що хімія так широко увійшла в наше життя, в наш побут, що важко знайти людину, яка не користувалася б предметами й продуктами, виробленими на хімічних заводах за рецептами вчених-хіміків. Без хімії не може обійтися жодна галузь промисловості, бо якість сировини та готової продукції контролюють хімічними методами.

Сільське господарство використовує хімію для підвищення врожаю, медицина — для виготовлення ліків і вивчення процесів життєдіяльності організмів, металурги — для виплавляння металів із руд, геологи — для пошуку цих руд. Майже всі галузі науки й народного господарства так чи інакше пов'язані з хімією.

Хімія широко використовується в найрізноманітніших сферах людської діяльності, в тому числі й у побуті людей. І не тільки посередньо – їжа, одяг, взуття, паливо, житло, але й безпосередньо – сода, мило, шампуні, пральні порошки, скляні, пластмасові, порцелянові та фаянсові вироби, дезінфікуючі та профілактичні речовини, фотоматеріали, папір, різні клеї, лаки, фарби, засоби для виведення плям, харчові добавки та ін. Серед палких прихильників хімії був і О. М. Горький. Він писав: «Хімія - це область чудес, у ній приховане щастя людства, найвеличніші завоювання розуму будуть зроблені саме в цій області». А вустами одного зі своїх персонажів він говорив так: «Насамперед і найважливіше вивчайте хімію. Це дивовижна наука. Вона ще мало розвинута порівняно з іншими, але вже й тепер вона уявляється мені якимось усевидячим оком. Її пильний, сміливий погляд проникає у вогняну масу сонця та в темінь земної кори, у невидимі часточки вашого серця, в таємниці будови каменя, в безмовне життя дерева... Вона дивиться всюди й, усюди відкриваючи гармонію, старанно шукає початок життя... І вона знайде його, вивчаючи таємниці будови матерії, вона створить у скляній колбі живу речовину...».

Власне виникнення життя на Землі завдячує цим хімії. Людина являє собою складну біохімічну систему, яка співіснує з оточуючим її світом.


Основу людського організму майже на 80 % складають Гідроген, Оксиген, Карбон і Нітроген. Це, так звані, макроелементи. Мікроелементи накопичуються переважно в певних органах і тканинах, зокрема, Іод — у щитовидній залозі, Хром, Аргентум, Молібден — у мозку, Цинк у зубах, Купрум — у печінці, Аурум — у жіночому волоссі. Кожен елемент по-своєму унікальний, і нестача його або надлишок в організмі спричиняють різноманітні захворювання та розлади здоров'я.

А нещодавно французькі біохіміки встановили цікавий вплив ряду елементів на стать потомства. Виявляється, надлишок Калію в раціоні матері призводить до того, що в неї народжуються переважно хлопчики, якщо ж їжа насичена Кальцієм та Магнієм, то в потомстві переважає жіноча стать. І, можливо, надалі для майбутніх матерів лікарі розроблять спеціальне меню, гарантуючи народження хлопчика або дівчинки на замовлення.

Не можна не зазначити величезної ролі хімії у фармацевтичній промисловості та медицині. Щорічний обсяг виробництва деяких лікарських препаратів визначається кількома сотнями кілограмів. Це сульфаніламіди, саліцилові, протитуберкульозні препарати, анальгетики, антибіотики, снотворні. За рахунок синтетичних препаратів задовольняються потреби медицини вітамінах С, В, В2 та інших. Широкий пошук нових лікарських препаратів привів до відкриття синтетичних замінників багатьох цінних і дефіцитних природних ліків.

На сьогодні у світі, як лікарські засоби, використовують близько 5 тис. різних хімічних сполук. Застосування цих речовин, а також ліків природного походження дало фармакохімікам можливість впровадити понад 12 тис.ліків. Якщо раніше від менінгіту - гнійного запалення мозкових оболонок - вмирало 70 % людей, що захворіли, то використання синтезованого препарату сульфідину з антибіотиками дає можливість вилікувати 98 % хворих тощо.

Бурхливий розвиток цифрових технологій, поширення мобільного зв’язку, удосконалення теле-, відео-, аудіо- та комп’ютерної техніки є прямим наслідком прогресу, досягнутого у створенні напівпровідникових матеріалів - інтерметалічних сполук Силіцію, Германію та деяких інших елементів.
Характеризуючи роль хімії у повсякденному житті, ми повинні відзначити, що практично кожна сфера побуту тісно пов'язана зі здобутками хімічної науки та виробництва. Численні засоби гігієни, товари побутової хімії, предмети домашнього вжитку, одяг та взуття, ліки і продукти харчування — усе це, і не тільки це, характеризує роль хімії в повсякденному житті. Майже всі пластмаси та фармацевтичні препарати є синтетичними сполуками. Більшість речовин, які мають натуральне походження, людина не може використовувати без участі суто штучних сполук. Наприклад, молочні продукти фасуються в полімерну упаковку; у ковбасу та шинку додають натрій нітрит для надання апетитного кольору; вовна знежирюється, вибілюється та фарбується хімічними реагентами; шкіру можна використовувати тільки після її обробки необхідними сполуками тощо. І якщо хтось спробує довести, що, купуючи хліб, ми не маємо відношення до хімії, можна нагадати йому, що він сплачує за цей продукт гроші (монети - сплави металів), касир вибиває чек (папір - продукт хімічної переробки целюлози, а фарба - штучна пігментована композиція), продавець кладе хліб до пакета (поліетилен чи інший пластик), крім того, бродіння та випікання хліба - хімічні процеси. До того ж сутністю багатьох процесів життєдіяльності є хімічні перетворення.

ХІМІЯ У КОСМЕТИЦІ

Існує чимало шляхів пізнання світу та людей. Але погодьтеся, що найпершим і найпростішим з них є візуальний. Отже, зовнішність людини є однією з найголовніших складових іміджу. Щоб досягнути нормального зовнішнього вигляду, потрібно насамперед дотримуватися елементарних правил особистої гігієни. Та це було б абсолютно неможливим без втручання хімії.

А чи можемо ми уявити своє життя без загадкового запаху парфумів, ніжного дотику пудри, спокусливого кольору губної помади чи без акцентуючого увагу лаку для нігтів? Сучасна хімія володіє величезним переліком кольорів та якісних різноманітних парфумерних виробів і косметичних засобів. І саме на саме на цьому аспекті я хочу зупинитися.

Звичайно, зовнішній вигляд кожної дівчини починається зі шкіри. Шкіра – це складний орган, що виконує різноманітні функції. Міцна й еластична, вона захищає органи і тканини, які містяться під нею, від механічних пошкоджень. Вкритий жиром поверхневий шар шкіри (епідерміс) перешкоджає проникненню в організм води. Завдяки кислому середовищу поверхні шкіри, яке створюється діяльністю потових і сальних залоз, більшість мікробів, що потрапляють на неї, гинуть. Під дією ультрафіолетових променів у шкірі утворюється пігмент меланін, який захищає організм від шкідливого впливу надмірної сонячної радіації. Шкіра бере участь в обміні речовин, диханні. Так, у ній синтезуються різні біологічно активні речовини: ферменти, вітамін D, гормоноподібні речовини. Шкіра містить значну кількість води, вміст якої коливається від 62 до 71%. Тому при зменшенні загальної кількості рідини в організмі, шкіра легко віддає йому свою воду. У шкірі містяться нервові закінчення, за допомогою яких вона відчуває тепло і холод, біль, поверхні різних предметів та інші подразнення. Завдяки виділенням сальних залоз шкіри, волосся на ній зберігає гнучкість, а сама шкіра стає більш еластичною і не висихає.
Стан шкіри залежить від стану організму. Різні порушення функції окремих органів або систем можуть спричинити свербіж, печіння або почервоніння її. І навпаки, захворювання шкіри відбивається на діяльності всього організму.
На поверхні шкіри осідає пил, нагромаджуються клітини злущеного епітелію, мікроорганізми, мінеральні речовини, що виділяються з потом, жир та ін. Така забруднена шкіра не може нормально функціонувати, її треба своєчасно очищати. Найкращий засіб для цього – обмивання тіла водою. Під дією води клітини рогового шару шкіри набрякають і відокремлюються разом з брудом, що осів на них. Шкіра різних частин тіла потребує різного догляду. При цьому слід ураховувати, що є нормальна шкіра, суха й жирна. Вода для вмивання має бути м’якою. Щоб її пом’якшити, добавляють на 1 л води половину чайної ложки питної соди або бури, або можна прокип’ятити воду і дати відстоятися. Якщо шкіра нормальна, краще користуватися водою кімнатної температури, бо холодна вода, звужуючи кровоносні судини, погіршує її живлення, перешкоджає виділенню секрету сальних залоз, а гаряча – робить шкіру в’ялою і нестійкою проти холоду, знижує її еластичність. Умиваються вранці і ввечері (з милом). При сухій шкірі з милом умиваються раз на тиждень. Уранці умиваються водою кімнатної температури. Вона на якийсь час звужує судини, потім розширює, посилюючи прилив крові до шкіри і поліпшуючи її живлення. На ніч можна вмитися теплою водою, що заспокоює і сприяє швидкому засинанню. Якщо шкіра обличчя жирна, вранці умиваються прохолодною водою, а ввечері поперемінно теплою і прохолодною з милом.

У разі тривалого перебування на холодному повітрі шкіра, якщо вона не загартована, ушкоджується. Загартовувати її можна поперемінним умиванням увечері гарячою і холодною водою, використовуючи сонце, повітря і воду. Розумне застосування їх допоможе організму звикнути до змін зовнішнього середовища й виробити несприйнятливість до простудних захворювань,підвищить працездатність.

У підлітків завдяки підвищенню активності статевих гормонів стимулюється функція сальних залоз шкіри, розташованих на обличчі, верхній частині грудей і спини. Одночасно утруднюється вихід їх секрету, внаслідок чого у вихідних протоках утворюються сальні пробки – чорні вугри (комедони). Вони можуть запалюватися, збільшуватися в розмірах, набирати рожевого кольору, нагноюватись. Не слід видавлювати вугри, бо після цього запалення посилюється, з’являються синюшні плями та рубці. Появі вугрів сприяє недостатня фізична активність на свіжому повітрі, перевтома, недосипання, вживання таких харчових продуктів, як хрін, гірчиця, оцет, перець, кава, какао, міцний чай, а також надлишок жирів і вуглеводів. Якщо є можливість, душ приймають щоденно, але не завжди з милом, щоб не пересушити шкіру. Температура води 37-38˚С, тривалість купання 10-15 хв.

Обов’язково слід мити руки після туалету, після контакту з тваринами, перед прийняттям їжі. Щоб попередити пересушування шкіри, її злущування, появу тріщин, руки після миття добре витирають. Якщо під час роботи потрібно користуватися гострими або забрудненими предметами, надягають гумові або брезентові рукавиці. Під час прання, прибирання житла можна скористатися захисними кремами. Після використання пральних порошків руки миють з милом, потім втирають живильний крем у вологу шкіру.

Уважного догляду потребує волосся. На голові людини росте 80-100 тис. волосин. Кожна з них може жити 2-4 роки. Нормально, коли за добу випадає кілька десятків волосин. Найбільша інтенсивність зміни волосся весною і влітку. Для кращого росту волосся треба час від часу змінювати зачіску. Якщо кінчики волосся розщеплюються, їх відрізають. Живлення волосся порушується, якщо його занадто стягують, туго заплітають або накручують на бігуді, носять постійно головний убір. Волосся дуже добре вбирає вологу, різні леткі речовини, виділення сальних залоз та інші речовини, у складі яких є жир. Розрізняють волосся нормальне, жирне і сухе. Нормальне волосся еластичне, не січеться, не склеюється в пасма. Мити таке волосся потрібно раз на тиждень туалетним милом або шампунем. Не рекомендується користуватися господарським милом, бо луг, який входить до його складу, пересушує волосся і подразнює шкіру. Жирне волосся миють 2 -3 рази на тиждень туалетним милом або спеціальним шампунем. Часте миття не бажане, бо гаряча вода і миючі засоби активізують секрецію сальних залоз. Немало прикрості завдає сухе волосся. Воно ламке, тьмяне, січеться. На шкірі голови з’являються мілкі, сухі лусочки. Часте миття посилює сухість шкіри. Тому довге сухе волосся рекомендується мити один раз у 2 тижні, а коротке раз у 10-12 днів. Краще мити його мильною піною і обполіскувати великою кількістю води.

Чи знайдеться хоч одна дівчина чи жінка, що не хотіла б бути красивою, улюбленою і коханою? Однак бути красивою в епоху стресів і екологічних катастроф дуже важко. І тут приходить на допомогу косметика.

У юності всі ми виглядаємо свіжо, хоча і в цьому віці є свої проблеми. Тому більшості з нас приходиться прибігати до косметичних процедур і засобів догляду за зовнішністю.

В основі практично всіх косметичних процедур лежать хімічні процеси.Лосьйони та маски

Легендарна красуня, дружина імператора Нерона, щодня приймала ванну з молока 500 ослиць, а знатні єгиптянки в часи фараонів купалися в кислому молоці, вірячи, що це збереже їм молодість і здоров'я.

Молочні ванни залишилися надбанням історії, а от умиватися чи принаймні протирати обличчя молоком, кефіром, сметаною може кожна наша сучасниця.

Але частіше для очищення шкіри користуються лосьйонами. Імовірно, першим лосьйоном було старе вино, яким протирали обличчя середньовічні француженки, щоб зберегти свою красу.

До складу косметичних лосьйонів, крім води, входять до 40% етилового спирту, а також різні неорганічні й органічні добавки, наприклад, борна кислота, солі алюмінію, консерванти. Етиловий спирт допомагає успішному розчиненню корисних біологічно активних добавок, введених у лосьйон, борна кислота забезпечує антимікробну дію, а солі алюмінію – стягуючий і ефект, що коагулює.

Лосьйони застосовують для очищення обличчя (наприклад, при знятті макіяжу), освіження і зм'якшення шкіри; є лосьйони, спеціально призначені для рук.Огірковий лосьйон містить натуральний сік огірка і володіє завдяки цьому легкою вибілюючою і стягуючою дією.

Лосьйон з ромашки володіє протиалергійною, болезаспокійливою дією, а також дією, що загоює, завдяки біологічно активній речовині азулену. Він придатний для будь-якої шкіри обличчя.

Лосьйон із соку подорожника чи настою його сухих листків володіє кровоспинною і протизапальною дією. Біоефект обумовлений наявністю в подорожнику лимонної й аскорбінової кислот, дубильних речовин, глікозидів, фітонцидів, мінеральних солей і вітаміну К.

Крім перерахованих "натуральних" лосьйонів, шкірі бувають потрібні й чисто хімічні. Наприклад, при неправильній пігментації шкіри застосовують лосьйон, що містить бактерицидний реагент – буру, зволожувач шкіри – сечовина, лактат натрію, молочна кислота й відбілювач – перекис водню. Такий лосьйон корисно мати вдома, він допоможе в потрібний момент справитися з неприємними наслідками перебування на сонці.Маски для обличчя по своєму призначенню бувають різноманітні: зм'якшуючі (живильні), що тонізують, в'язкі, відбілюючі, очищуючі, зволожуючі, стягуючі, заспокійливі, проти зморщок і т.д. Готові косметичні маски складаються з основи і додаткових лікувальних засобів. Основою можуть служити жири (тварини, рослинні), крохмаль, яєчний білок, желатин, а також різні порошкоподібні очищуючі речовини (каолін, тальк, оксид алюмінію, оксид цинку чи оксид магнію). Із лікувальних засобів у маски входять освіжаючі компоненти, наприклад, камфора, що містить добавки (солі алюмінію), які заспокоюють (азулен), зволожують шкіру (наприклад, карбоксиметилцелюлоза). Тонізуючі маски можуть містити вітаміни A, B, C, D, Е, вибілюючі маски – оксид цинку і перекис водню, що в'яжуть – квасці, буру.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка