Уроках хімії та біології шляхом упровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання з досвіду роботи
Сторінка6/6
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6

ЛІТЕРАТУРА

 1. Білоус І. Професіоналізм вчителя. Планування та організація методичної роботи // Завуч. — 2009. — № 1. — С. 33-38.

 2. Громовенко Н. Шкільні портрети: ідеальні та реальні // Завуч. — 2009. — № 14. — С. 7.

 3. Добровольська С. Інноваційні умови професійного вдосконалення вчителя // Завуч. — 2009. — № 10. — С. 9-11.

 4. Поліщук О. Сучасний урок //' Завуч. — 2008. — № 33. — С. 9-13.

 5. Пищик О. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок//Біологія. - 2011. - №15 – С.3 – 7.

Бородянський районний методичний кабінет

План роботи

семінару-практикуму

«Методичний супровід виконання практичної частини навчальних програм

з хімії»


Керівник

Рибченко Людмила Василівна,

вчитель хімії Бородянської СЗОШ

І – ІІІ ступенів № 1

Бородянка

2012 – 2013 н.р.1 заняття Вересень 2012 р

 1. Обчислення масової частки елемента в речовині.

Розв'язування задач на визначення хімічних формул за масовою часткою елемента, що входить до складу речовини.

 1. Обчислення за хімічною формулою маси, кількості речовини, числа атомів(молекул).

Розв'язування задач з використанням молярного об'єму газів та відносної густини газів.

 1. Складання йонних рівнянь. 1. Методика проведення практичних робіт у 9 класі.

Практична робота №2. Реакції йонного обміну в розчинах електролітів.

Практична робота№3. Розв'язування експериментальних задач.2 заняття Листопад 2012р.

 1. Розрахунки за хімічними рівняннями.

Обчислення кількості речовини, маси, об'єму газу за відомою кількістю іншої речовини.

 1. Обчислення виходу продукту реакції від теоретичного. 1. Обчислення маси (об'єму, кількості) продукту реакції за масами (об'ємом, кількістю речовини) реагентів , один з яких узято в надлишку. 1. Методика проведення практичних робіт у 8 класі.

Практична робота №1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук .

Практична робота №2. Розв'язування експериментальних задач.3 заняття Березень 2013р.

 1. Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини маси або об'єму (газуватих речовин) за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну частку домішок. 1. Виведення молекулярної формули газуватої органічної речовини . 1. Знаходження молекулярної формули сполуки за масою, об'ємом та кількістю речовин – продуктів згоряння. 1. Методика проведення практичних робіт у 10 класі.

Практична робота №2. Розв'язування експериментальних задач.

Завдання до заняття № 1 семінару-практикуму

 1. Обчислити масові частки елементів в оцтовій кислоті ( СН3СООН ) .
 1. Обчислити масові частки та масові співвідношення елементів у сульфатній кислоті, до складу якої входить два атоми Гідрогену, атом Сульфуру і чотири атоми Оксигену. 1. До складу речовини входять атоми Феруму і Сульфуру в співвідношенні 7:4. Визначити формулу сполуки і масові частки елементів у ній . 1. Вивести формулу речовини, коли відомо, що до її складу входять елемент Кальцій ( масова частка 0,4 ) , елемент Карбон ( масова частка 0,12 ) та елемент Оксиген ( масова частка 0,48 ) . 1. До складу людського організму входить у середньому по масі 65% Оксигену, 18% Карбону, 10% Гідрогену, 0,15% Натрію і 0,15% Хлору. Розташуйте елементи в порядку зростання числа їхніх атомів в організмі людини.
 1. Скільки атомів міститься у 2 моль заліза ?
 1. Обчислити число молекул і атомів у вуглекислому газі кількістю речовини 3 моль 1. Яку кількість речовини сульфатної кислоти Н2SO4 містить 1,204·10²³ молекул ? 1. Обчислити кількість речовини і число молекул, що становлять 19,5 г бензину С6Н6 . 1. Обчислити масу 15,05·10²³ молекул вуглекислого газу . 1. Яка з двох порцій речовин більша: 160г купрум (ІІ) оксиду СuО чи 18,06·10²³ його молекул ? 1. В якій масі вуглекислого газу міститься стільки ж молекул, скільки їх у воді масою 9 г ? 1. Обчислити кількість речовини озону О3 об'ємом 112 л ( н. у. ) . 1. Який об'єм займають 0,25 моль кисню О2 ( н. у. ) ? 1. Обчислити об'єм сірчистого газу SO2 масою 100 г за н. у . 1. Обчислити масу 112 л азоту за н. у. 1. Де міститься більше молекул: у кисні масою 128 г чи озоні об'ємом 112л ( н. у. ) 1. Визначити молярну масу метану , якщо відомо, що маса 1 л його за н. у. дорівнює 0,71 г. 1. Густина речовини за н. у. дорівнює 1,96 г/л . Яка молярна маса речовини ? 1. Обчислити відносну густину метану за: а) воднем; б) повітрям; в) вуглекислим газом. 1. Густина газу за воднем 8. Яка густина цього газу за повітрям ? 1. Вивести формулу вуглеводню, масові частки Карбону і Гідрогену в якому становлять відповідно приблизно 82,72% і 17,25% , а густина пари за повітрям 2. 1. Який об'єм займає газова суміш, що складається з 56 г азоту і 96 г кисню ? 1. Сполука Сульфуру з Флуором містить 25,2% Сульфуру та 74,8% Флуору. В газуватому стані ця сполука об'ємом 112 мл ( н. у. ) має таку ж масу , як 2,83·10²² атомів Алюмінію. Визначте молекулярну формулу сполуки .
 1. Яка з наведених реакцій відбувається в розчині до кінця? Написати рівняння в йонно-молекулярній формі :

Al(NO3)3 + KOH →

Al(NO3)3 + HCl → 1. Напишіть рівняння реакцій , що відповідають таким схемам :

 1. Fe³⁺ + 3OH⁻ → Fe(OH)3

 2. H⁺ + OH⁻ → H2O

 3. Zn(OH)2 + 2H⁺ → Zn²⁺ + 2H2O

 1. Наведіть пари електролітів, які реагують у розчині з утворенням :

а) силікатної кислоти ;

б) алюміній гідроксиду .
 1. У чотирьох пронумерованих пробірках № 1,2,3,4 містяться речовини : HCl , NaOH, NaCl , Na2SO4. Визначити в якій пробірці знаходиться яка речовина .

Домашнє завдання 1. Яка з двох порцій речовин більша : 12,04·10²³ молекул гідрогенхлориду чи гідрогенхлорид масою 164 г ?

 2. Визначити, де міститься більше молекул : у 10 г азоту чи у 10 г вуглекислого газу ?

 3. Вивести молекулярну формулу сполуки, що містить 80% Карбону і 20% Гідрогену. Відносна густина сполуки за воднем дорівнює 15.

 4. Газова суміш складається з 2,8 л амоніаку та 1,12 л водню. Визначити її масу.

 5. Яка з наведених реакцій відбувається в розчині до кінця? Написати рівняння в йонно-молекулярній формі :

Na2SO3 + Н2SO4

Na2SO3 + K2SO4 1. Напишіть рівняння реакцій , що відповідають таким схемам :

 1. Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl

 2. 2H⁺ + CO3²⁻ → H2O + CO2

 3. Cu²⁺ + 2OH⁻ → Cu(OH)2

Виховна робота


Здоров’я – головний життєвий скарб

Мета: ознайомити учнів із визначенням понять «здоров'я», «здоровий спосіб життя»; визначити залежність здоров'я людини від соціальних, кліматичних умов, зовнішніх факторів, впливу шкідливих звичок; виховувати прагнення берегти своє здоров'я, як найдорожчий скарб, вести здоровий спосіб життя.
Обладнання: виставка літератури з теми; заготовки з кольорового паперу: сонце з променями; вирізки з журналів (для колажу); прислів'я, записані на окремих аркушах; кульки.


Епіграф: «Головним скарбом життя є не землі, що ти завоював, не багатства, що у тебе в скринях... Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато що знати». (Авіцена.)


Хід заняття:

І. Вступне слово.


У всі часи люди особливу увагу звертали на своє здоров'я, піклувалися про нього, винаходили все нові й нові ліки від хвороб і способи зміцнити свій організм і залишатися бадьорими на довгі роки.
Наші предки вважали, що хвороби людям приносять злі духи, або чорні сили (відьми, чаклуни). Ще хвороби пов'язували із карою богів, рятуючись від якої, люди намагалися задобрити їх дарами і жертвами.
Серед своїх богів давні греки з особливою шаною ставилися до бога лікування Асклепія та його доньок — Гігієни та Панацеї. Перша вміла запобігати захворюванням (звідси назва галузі медицини — гігієна), а друга лікувала та зцілювала людей (звідси вислів: «Панацея від усіх бід»).

II. Народна мудрість про здоров'я


Знання нашого народу про здоров'я відобразилися в усній народній творчості: прислів'ях і приказках. Давайте пригадаємо і проаналізуємо їх.
• Здоров'я не купиш — його розум дарує.
• Як немає сили, то й світ немилий.
• Здоровому все добре.
• Подивися на вид, та й не питай про здоров'я.
• Бережи одяг, доки новий, а здоров'я — доки молодий.
• Без здоров'я немає щастя.
• Весела думка — половина здоров'я.
• В здоровому тілі — здоровий дух.
• Хвороб безліч, а здоров'я одне.
• Бережіть здоров'я — його в крамниці не купиш.
• Тримай голову в холоді, а ноги в теплі — будеш вік жити на землі.
• Здоров'я входить золотниками, а виходить пудами.

III. Вправа «Коло здоров'я»


Давайте порівняємо наше здоров'я із сонцем. Чому? Тому що сонце зігріває своїм теплом усе живе на землі. Ще сонце нагадує нам коло. А коло — це одна з назв сонця в українській міфології.
( звертаюся до плаката, де символічно зображене сонце. Діти діляться на три групи й отримують завдання визначити, що допомагає людині бути здоровою, з чого складається здоров 'я людини, без чого не можна уявити собі здорової людини. Діти пишуть відповіді на кольорових смужках паперу і прикріплюють їх до сонця.)
Давайте тепер спробуємо дати визначення поняттю здоров'я.
(Після обговорення один із учнів зачитує визначення здоров'я Всесвітньої організації охорони здоров 'я.)
Здоров'я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад. Основною метою здоров'я є повноцінне життя й активне довголіття.
Чи будемо ми здорові — великою мірою залежить від нас. Це підтверджують і дослідження вчених: серед чинників, від яких залежить здоров'я людини, яка проживає в цивілізованій країні в умовах миру за відсутності природних катаклізмів (землетруси, повені, засухи), приблизно 20 % припадає на економічні умови; 20 % — на спадковість і генетичні порушення; 10 % — на розвиток медицини і якість медичного обслуговування, а близько 50 % припадає на спосіб життя людини, на її ставлення до власного життя. Отже, наше життя в наших руках.
Ученими доведено, що людині відпущено для життя на землі від 100 років і далі. А чому ми живемо в кращому випадку 70 і вже в 50—60 років маємо десятки хвороб, які заробили через своє безвідповідальне ставлення до власного здоров'я, лінощі і небажання працювати над собою.

Давайте разом визначимо компоненти здорового способу життя:


1. Заняття спортом, висока рухова активність.
2. Збалансоване харчування та дотримання режиму харчування.
3. Загартовування, яке особливо цінне в дитячі та юнацькі роки.
4. Сприятливий психологічний клімат у стосунках з людьми (тобто збереження психічного здоров'я, що є основою духовного життя).
5. Бережливе ставлення до природи.
6. Улюблена робота.
7. Відмова від шкідливих звичок.
У Японії та Китаї співчутливе ставлення до хворого зовсім не обов'язкове. Навпаки, хвороба там сприймається як показник слабкості не стільки тіла, як духу. Ось чому людина, яка часто хворіє, небажана в будь-якому колективі. Там спрадавна вважається, що сильні духом, а отже, здорові люди не повинні скаржитися на своє здоров'я.

IV. Створення колажів-проектів


Давайте зараз спробуємо стати художниками і створимо колажі-проекти.
(Кожній групі пропонуються вирізки з журналів. Діти створюють колажі за темами «Активне творче життя», «Збалансоване харчування», «Спорт та здоров'я». Після завершення діти презентують свої проекти.)

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dsc05015.jpg

c:\documents and settings\admin\local settings\temporary internet files\content.word\dsc05017.jpg

V. Гра-змагання «Хто швидше?»


Часто показником здоров'я людини є здоров'я легень. Якщо легені здорові, у них вміщується багато повітря. Зараз ми проведемо своєрідне тестування. Для цього потрібно троє бажаючих.
(Дітям роздаються кульки. За командою вони починають їх надувати. Перемагає дитина, яка швидше надує кульку.)

VI. Підсумок заняття


Бережіть здоров'я, зміцнюйте і примножуйте його. І пам'ятайте, що здоров'я — найцінніший скарб, і від вас залежить, чи зумієте ви зберегти його на довгі роки.

«Розумники й розумниці знають мову вулиці»


Мета: Закріплювати знання дітей з правил вуличного рух, Запобігання травматизму. Виховання культурної поведінки на вулиці, в транспорті.


Умови гри:
- Із учнів 8-Aта 9-А класів формуються команди.
- Кожна команда обирає капітана, має назву.
Дійові особи: ведучі, журі.
Підготовча робота:
Для конкурсу «Ситуація на дорозі виготовляють картки із ситуаційними завданнями по дві на кожну команду.

Хід гри-змагання


І ведучий: Я вітаю всіх розумників і розумниць, які зібрались сьогодні, щоб довести свої знання із правил дорожнього руху . У запеклій боротьбі своє вміння орієнтуватися на вулицях міста зараз покажуть команди…..(назви команд, наприклад : «Колесо» та «Клаксон»).

Конкурс 1


«Бліц-турнір»
ІІ ведучий: Отже, наш перший конкурс – «Бліц-турнір». Кожна команда повинна відповісти на найбільшу кількість запитань.

Запитання для «Бліц-турніра»
1. В яких місцях пішоходу дозволяється переходити дорогу?
2. Що означає червоний сигнал світлофора?
3. Як обійти автобус на зупинці?
4. З якого віку велосипедисту дозволяється їздити дорогами загального користування?
5. Чи дає дорожній знак «Діти» перевагу пішоходу при переході дороги?
6. Як треба пішоходу пересуватись заміською дорогою де нема тротуару?
7. Для чого вздовж дороги наноситься лінія розмітки?
8. В який бік при переході дороги необхідно подивитися у першу чергу?
9. Що таке перехрестя?
10. На який сигнал світлофора можна переходити дорогу?
11. Назвіть ділянку вулиці, по якій дозволяється йти пішоходам.
12. Де потрібно перетинати проїзну частину, якщо немає позначеного пішохідного переходу?
13. Чи дозволяє рух через дорогу жовтий сигнал світлофора, що загорівся після червоного?
14. Чому не можна переходити дорогу навскіс?
15. Чи дозволяється буксирування велосипедистів, мопедів?
16. Чи дозволяється рух велосипедистів тротуарами чи пішохідними доріжками?

Відповіді:
1. У місцях де є пішохідний перехід.
2. Стій.
3. Позаду, або дочекатись, коли автобус від’їде від зупинки.
4. З 14 років.
5. Ні, не дає.
6. Узбіччям, назустріч транспорту, що рухається.
7. Ділить дорогу на смуги руху.
8. Ліворуч.
9. Місце перетинання вулиць, доріг.
10. На зелений.
11. Тротуар.
12. На ділянці дороги, що добре проглядається, де нема огородження.
13. Ні.
14. Шлях стає довшим, ускладнено спостереження за автотранспортом, що рухається.
15. Ні, не дозволяється.
16. Не дозволяється(крім дітей до 7 років під наглядом дорослих).
(Журі підраховує бали)

Конкурс 2


«Ситуація на дорозі»
ІІ ведучий: Уявіть собі, що ви інспектор дорожнього руху. Вам принесли протокол з місця події на дорозі. У вас є три хвилини на обговорення ситуації , що склалася, після чого ви повинні вказати їх помилки.
(Кожній команді надаються картки із ситуаційними завданнями. Після обговорення команда зачитує завдання та проводить їх розбір.)
Ситуація 1
Вздовж заміської дороги узбіччям рухаються дві групи підлітків . Перша група – хлопчики, друга – дівчатка. Обидва групи рухаються в одному напрямку, але хлопчики з правої сторони, а дівчатка – з лівої. Хто з них вірно рухається? Чому?
Відповідь: Вірно рухаються дівчатка, тому що йдуть узбіччям назустріч транспорту.
Ситуація ІІ
Взимку для катання на санчатах та лижах діти обрали чудовий пагорб біля дороги. Яке правило дорожнього руху вони порушують?
Відповідь: Грати біля проїзної частини суворо заборонено.
Ситуація ІІІ
Дівчинці, при поверненні зі школи додому, необхідно перейти дорогу. Побачивши знак «Діти», вона впевнено закрокувала через проїзну частину. Чи правильно зробила дівчинка? Якщо ні, то чого?
Відповідь: Знак «Діти» не дає переваги пішоходу при переході дороги. Дівчинці потрібно було зупинитися на тротуарі, глянути ліворуч і, лише переконавшись, що смуга руху вільна, дійти до середини дороги. Зупинитися на осьовій лінії, подивитися праворуч і закінчити перехід, якщо немає машин.
Ситуація ІV
Група велосипедистів у декілька рядів їде посередині правої сторони дороги. Чи порушують вони правила дорожнього руху? Якщо да, то в чому їх помилка?
Відповідь: Велосипедисти порушують правила дорожнього руху. Вони повинні рухатись дорогою в один ряд по крайній правій смузі якомога правіше (крім випадків, коли виконується об’їзд).
Конкурс 3
«Відгадай загадку»
Ведучий І: Наш третій конкурс має назву «Відгадай загадку». Зараз команди по черзі будуть відгадувати загадки про дорожній рух…
(Загадки можуть мати форму ребусів або віршів).
Приклади віршованих загадок:
Край дороги знак такий:
Риє землю чоловік.
Знак встановили тимчасова,
І про що він нам говорить?
(«Дорожні роботи»).
Ось трикутник, ну, а в ньому
Парочка малят,
Може це вони додому
Весело біжать?
(«Діти»).
Там, де вулиця широка
І машини в два потоки,
Людям важко перейти,
Треба вихід нам знайти.
Під землею є прохід —
Це підземний перехід.

Різні скельця є у мене:


Червоне, жовте і зелене.
Можу ними я сказати:
«Йти», «Стояти», «Зачекати».
(Світлофор)

Стоять вони всі при дорозі,


Допомогти людині в змозі,
Усюди — близько і далеко,
Надійні сторожі безпеки.
Одні із них нам сповіщають,
А інші — щось забороняють,
Попереджають нас завжди,
Аби не трапилось біди.
Вартують на узбіччях тихо,
Оберігають нас від лиха.
Ти тільки будь уважним дуже,
Їх слухайся, шановний друже.
Це знає кожен, знає всякий —
Слід поважать дорожні ...
(Знаки)

Він на вулиці щораз


Оком блимає на нас.
- Зупинися! Підожди!
Терпеливо стій-но!
А тепер, будь ласка, йди
Впевнено й спокійно!
(Світлофор)
По закінченню змагання, підводяться підсумки, нагороджується команда переможниця


1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка