Внутрішні хвороби
Скачати 239.09 Kb.
Дата конвертації19.04.2016
Розмір239.09 Kb.
Методична вказівка для лікарів-інтернів циклу спеціалізації за фахом “Внутрішні хвороби” з підготовки і роботи на практичному занятті.


 1. Тема: Хронічні обструктивні захворювання легень. Класифікація.Критерії бронхіальної обструкції. Прогами лікування. Покази до госпіталізації. Реабілітаційна терапія.

 2. Кількість годин - 6

 3. Місце проведення: пульмонологічне відділення

 4. Мета: поглибити знання інтернів, вдосконалити уміння і навички розпізнавання ХОЗЛ і призначити адекватне лікування

 5. Актуальність теми: Широка розповсюдженість серед населення працездатного віку, високий ризик розвитку раку легень зумовлює актуальність проблеми.

 6. Методика виконання практичної роботи.

Після вступного слова викладача лікарі-інтерни обстежують попередньо підібраних хворих на ХОЗЛ. Виходячи з клінічної ситуації, призначають програму обстеження, аналізують отримані результати додаткових методів обстеження, формулюють діагноз відповідно до вимог МКХ-10 та Національних рекомендацій, призначають лікування. Наприкінці заняття викладач аналізує клінічну ситуацію та надає рекомендаціїї слухачам, щодо обгрунтованності діагнозу, відповідності його до діючих наказів МОЗ України, повноти надання медичної допомоги відповідно до рекомендацій Департаменту надання медичної допомоги населенню України.

7. ПРОГРАМА САМОПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

1.Етіологія і механізми формування ХОЗЛ.

2.Класифікація ХОЗЛ.

3.Клінічні маркери ранньої діагностики ХОЗЛ.

4. Лабораторно-інструментальні маркери ХОЗЛ.

5. Диференціальна діагностика ХОЗЛ.

6. Лікування ХОЗЛ.

Реабілітація, диспансерне спостереження за хворими на ХОЗЛ.8. Теми самоконтролю знань, умінь

Який симптом не характерний дляХОЗЛ?

а) коробковий звук

б) інспіраторна задишка

в) подовжений видих

г) сухі хрипи на видосі

Які з перерахованих показників

характерні для хворого зХОЗЛ?

а) рао2 85 мм рт. ст.

б) расо2 35 мм рт. ст.

в) гемоглобін крові 190 г/л

г) життєва ємкість легень 35%

д) обсяг форсованого видиху за I секунду 30%

Які з перерахованих показників

характерні для хворого зХОЗЛ?

а) рао2 85 мм рт. ст.

б) расо2 35 мм рт. ст.

в) гемоглобін крові 190 г/л

г) життєва ємкість легень 35%

д) обсяг форсованого видиху за I секунду 30%


Які збронхорозширюючих препаратів

діють переважно на в2-адренорецептори легень?

а) адреналін

б) ефедрин

в) атровент

г) сальбутамол

д) беротек
Які з перерахованих препаратів відносяться до антихолінергічних засобів?

а) еуфілін

б) платифілін

в) адреналін

г) атропін

д)іпратропія бромід


Які в2-агоністи мають пролонговану дію

а) сальбутамол

б) беротек

в) сальметерол.


Беродуал - це:

а) адреноміметик

б) холінолітик

в) сполучення адреноміметика і холінолітика


Для яких з перерахованих захворювань

характерна зворотність синдрому бронхіальної обструкції

а) ХОЗЛ

б) бронхіальна астмав) серцева астма

г) обструктивна емфізема легень

д) тромбемболія легеневої артерії
Які препарати мають бронхоспастичну дію?

а) пропранолол

б) гістамін

в) гідрокортизон

г) простагландины F

д) лейкотриены З, D, Е


У терапії яких з перерахованих захворювань

може використовуватися a1-антитрипсин?

а) серцева астма

б) синдром бронхіальної обструкції токсичного генезу

в) емфізема легень

г) лімфогранульоматоз

д) ехінококоз легень

9. Вихідний рівень теоретичних знань оцінюється за допомогою тематичного комп´ютерного тестового контролю, затвердженого МОЗ України.

10. Лікарі-інтерни повинні вміти провести:

1. Фізикальне обстеження хворих.

2. Надати клінічну оцінку даних рентгенологічного дослідження органів грудної клітки.

3. надати клінічну оцінку показникам функції зовнішнього дихання (пневмотахометрії, спірометрії, пікфлоуметрії).

4. Обгрунтувати лікувальні та профілактичні заходи.

5.Провести експертизу прцездатності.11. . План проведення заняття:

Після вступного слова викладача проводиться усна співбесіда по темі заняття, після чого проводиться клінічний розбір хворих. В кінці заняття викладач оцінює роботу інтернів.12. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: вивчення рекомендованої літератури, комп’ютерної програми з інтернатури за спеціальністю „Терапії”

13. Джерела інформації:

 1. Емельянов А.В. Современная терапия хронической обструктивной болезни легких. // Новости медицины и фармации. - 2005.- № 04 (164). – С.15-17.

 2. Інструментальні методи дослідження функції зовнішнього дихання при захворюваннях бронхо-легеневої системи (методичні рекомендації) / Ю.М. Мостовий, Т.В. Констатинович-Чічірельо, О.М.Колошко, Л.В.Распутіна.-Вінниця, 2000.-36 с.

 3. Костроміна В.П., Усанова В.О., Сіваченко О.Є., Деркач О.В. Обструктивний синдром у пульмонології дитячого віку // Нова медицина.- 2005.- №1 (18).- С. 62-68.

 4. Лабезник Л.Б., Михайлова З.Ф. Хроническая обструктивная болезнь лёгких у пожилых // Новости медицины и фармации.- 2005.- №18 (178), С. 8-9.

 5. Мавродий В.М. Антибактериальная терапия обострений хронического обструктивного заболевания лёгких // Новости медицины и фармации.- 2006.- №20-22 (202-204).- С.9-10.

 6. Моногарова Н.Е., Закомолдин В.В., Фоменко П.Г., Норейко В.А. Актуальные вопросы ХОЗЛ. Современные подходы к лечению // Новости медицины и фармации.- 2006.- № 16 (198).- С. 23-24.

 7. Наказ Міністерства охорони здоров´я від 19.03.2007 №128 Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

 8. Романовских А.Г., Синопальников А.И. Инфекции нижних дыхательных путей у взрослых: диагностика, антибактериальная терапия, профилактика. По материалам рекомендаций Европейского респираторного общества и Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням // Клин. микробиол. и антимикроб. химиотер.- 2006.- №8 (3).- С.206-216.

 9. Фещенко Ю.І. Нові вітчизняні узгодження щодо ведення ХОЗЛ // Нова медицина.- 2006.- №1 (24).- С.14-19.

 10. Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К. Хронические обструктивные заболевания легких: классификация, диагностика, лечение (часть 1) // Ліки України. - №7-8. – С.22-26.

 11. Фещенко Ю.І., Гаврисюк В.К. Хронические обструктивные заболевания легких: классификация, диагностика, лечение (часть 2) // Ліки України. - №9. – С.14-17.

 12. Швайко Л. Хронічне обструктивне захворювання легень: чи справді не бронхіальна астма? Або про особливі прикмети // Ліки України. – 2005. - №1. – С.27-31.

 13. Фещенко Ю.І., Яшина Л.А. Хронические обструктивные заболевания легких // Doctor. – 2004. – с.27-30.

Автор:

Проф.Ф.А.Звершхановський

Затверджено на засіданні кафедри

“ “ 2007 р., протокол №

Переглянуто на засіданні кафедри“ “ 2007 р., протокол №


 1. Тема: Пневмонії. Класифікація. Нові підходи до лікування.

 2. Кількість годин: 8 год.

 3. Місце проведення: пульмонологічне відділення

 4. Мета заняття: Удосконалити знання інтернів з питань діагностики та лікування пневмоній.

 5. Актуальність теми: рання діагностика і призначення адекватної терапії попереджає розвиток ускладненнь і знижує летальність.

 6. Методика виконання практичної работи.

Після вступного слова викладача лікарі-інтерни обстежують попередньо підібраних хворих напнемонію. Виходячи з клінічної ситуації, призначають програму обстеження, аналізують отримані результати додаткових методів обстеження, формулюють діагноз відповідно до вимог МКХ-10 та Національних рекомендацій, призначають лікування. Наприкінці заняття викладач аналізує клінічну ситуацію та надає рекомендаціїї слухачам, щодо обгрунтованності діагнозу, відповідності його до діючих наказів МОЗ України, повноти надання медичної допомоги відповідно до рекомендацій Департаменту надання медичної допомоги населенню України.

 1. Програма самопідготовки лікарів-інтернів:

 1. Визначення пневмонії. Класифікація пневмонії

 2. Негоспітальна пневмонія: етіологія, патогенез, особливості клінічного перебігу, лікувальна тактика.

 3. Особливості клінічного перебігу та лікувальної тактики атипових пневмоній

 4. Госпітальна пневмонія: етіологія, патогенез, особливості клінічного перебігу, лікувальна тактика.

 5. Аспіраційна пневмонія: етіологія, особливості клінічного перебігу, лікування.

 6. Пневмонія у осіб з дефектами імунітету: етіологія, клініка, особливості лікування

 7. Затяжна пневмонія: особливості клінісчног перебігу та лікування.

 8. Реабілітація та диспансерне спостереження.

8. Теми самоконтролю знань, умінь.

1. Нозокоміальні пневмонії частіше викликаються:

а) пневмококом

б) стафілококом

в) легионелою

г) микоплазмою

д) грамвід´ємною флорою

2. Лікування пневмонії, викликаної легионелою, проводиться:

а) пеніциліном

б) кефзолом

в) кларитроміцином

г) тетрацикліном

д) гентаміцином

3. Пневмонія вважається нозокоміальною (госпітальною), якщо вона діагностована:

а) при поступленні в стаціонар

б) через 2-3 дня і більш після госпіталізації

в) після виписки зі стаціонару

4. У службовця великого готелю, оснащеного кондиціонерами,

гостро підвищилася температура до 40 0, з'явився озноб, кашель з мокротинням, кровохаркання, болі в грудній клітці при вдосі, міалгії, нудота, понос.

При рентгенографії:

виявлено інфільтративні зміни в обох легенях. Кілька днів назад товариш по службі захворів і був госпіталізований із пневмонією.

Яка найбільш ймовірна причина пневмонії?.

а) клебсіелла

б) легіонела

в) мікоплазма пневмонії

г) паличка Пфейффера

д) золотистий стафілокок

5. Назвіть збудників, що викликають інтерстиціальні пневмонії:

а) пневмокок

б) віруси

в) мікоплазма

г) стафілокок

д) рикетсії6. Які рентгенологічні ознаки

відрізняють туберкульозний інфільтрат від пневмонії?

а) локалізується в нижніх частках легень

б) неправильна форма

в) розмиті контури

г) невелика інтенсивність тіні

д) наявність вогнищ навколо інфільтрату

7. У хворого на СНІД, що скаржиться на сухий кашель, задишку і підвищення температури тіла, на рентгенограмах виявлене посилення легеневого малюнку і двохсторонні дрібновогнищеві тіні, переважно в центральних відділах легень. Які препарати варто призначити хворому?

а) пеніцилін

б) ампіцилін

в) триметопрім

г) сульфаметоксазол

д) гентаміцин8. У яких випадках можливий розвиток пневмоцистної пневмонії?

а) стан після пересадження нирки

б) хронічний алкоголізм

в) СНІД

г) первинний імунодефіцитд) гострий лейкоз з нейтропенією

.9. Які стани сприяють розвитку абсцесу легені?

а) зловживання алкоголем

б) СНІД

в) наркоманіяг) стороннє тіло бронха

д) нейтропенія при гемобластозах10. Який антибіотик

варто призначити 40-літньому хворому на абсцес легеньпри неефективності амоксициліну?

а) цефтріаксон

б) гентамицин

в) аугментін

г) амфотеріцин

д) тієнам9. Вихідний рівень теоретичних знань оцінюється за допомогою тематичного комп´ютерного тестового контролю, затвердженого МОЗ України.

10. Лікарі-інтерни повинні знати:

1Визначення, алгоритм діагностики негоспітальної пневмонії.

2. Визначення, алгоритм діагностики госпітальної пневмонії.

3. Визначення, алгоритм діагностики аспіраційної пневмонії.

4. Визначення, алгоритм діагностики пневмонії у осіб з імунодефіцитом.

5. Принципи лікування негоспітальних пневмоній.

6. Принципи лікування госпітальних пневмоній.

7. Принципи лікування аспіраційних пневмоній.

8. Принципи лікування пневмоній у осіб з імунодефіцитом.

9. Диспансерне спостереження за особами, що перенесли пневмонію.11..Лікарі-інтерни повинні вміти:

 1. Зібрати анамнез захворювання.

 2. Провести об’єктивне обстеження хворого.

 3. Оцінити результати фізичного, лабораторного та інструментального обстеження.

 4. Обгрунтувати проведення лікувальних та профілактичних заходів.

 5. Провести експертизу прцездатності.

12. План проведення заняття: Після вступного слова викладача проводиться усна співбесіда по темі заняття, після чого проводиться клінічний розбір хворих. В кінці заняття викладач оцінює роботу інтернів.

13. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: Опрацювання рекомендованої літератури і комп’ютерної програми з інтернатури за спеціальності “Терапія”.

14. Джерела інформації:

1.Дзюблик О.Я. Пневмонія у дорослих: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія // Украинская Медицинская Газета .- 2006 .-№6.- С. 9-11.

2.Дзюблик О.Я. Госпітальна (нозокоміальна) пневмонія: класифікація, етіологія, діагностика// Українська медична газета.- 2006.- №10.- С. 10-12.

3.Козачок Н.Н., Селюк М.Н., Бычкова С.А. Выбор антибиотика для лечения внебольничной пневмонии в амбулаторных условиях // Новости медицины и фармации .- 2007.- №1 (205).- С. 7-9.

4.Кондратенко А. Сравнение эффективности лечения больных внебольничной пневмонией амоксициллином и азитромицином в амбулаторных условиях // Український хіміотерапевтичний журнал.- 2006.- №3-4.- С.24-27.


 1. Медведь В.І. Особливості антибактеріальної терапії під час вагітності // Doctor. – 2004. - № 8 (014). – С. 9-!3.

 2. Медведь В.І. Теорія і практика застосування ліків під час вагітності і тривожна дисгармонія // Вісник фармакології і фармації. – 2001. - № 7-8. – С. 27-31.

 3. Наказ Міністерства охорони здоров´я від 19.03.2007 №128 Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

 4. Наказ № 18 від 10.01.2005р “Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю “дитяча пульмонологія” // Новости медицины и фармации. - № 7 (167). – 2005. – с.1-7.

 5. Ребенок Ж.О., Андрейчин М.А., Копча В.С. Принципи раціональної антибіотикотерапії (методичні рекомендації) / Київ, 2003. – 42 с.

 6. Романовских А.Г., Синопальников А.И. Инфекции нижних дыхательных путей у взрослых: диагностика, антибактериальная терапия, профилактика. По материалам рекомендаций Европейского респираторного общества и Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням // Клин. микробиол. и антимикроб. химиотер.- 2006.- №8 (3).- С.206-216.

 7. Березняков И.Г., Богун Л.В. 1 Украинский конгресс по вопросам антимикробной терапии // Новости медицины и фармации.- 2007.- №1 (205).- С. 18-22.

 8. Березняков И.Г. проблема антибиотикорезистентности в практике врача-интерниста // Мистецтво лікування. – 2003. - № 5 (5). – с.54-58.

 9. Березняков І., Кондратенко А. Вибір антибіотиків для лікування позалікарняних інфекцій дихальних шляхів і ЛОР-органів // Ліки України. – 2005. - № 9 (98). – с.53-56.

 10. Иванов Д.Д., Ломоносов С.П. Шестая международная конференция по применению макролидов, азалидов, стрептограминов, кетолидов и оксазолидинов // Укр.мед.часопис.-2002.-1-2.-С.5-9.

 11. Перцева Т.А., Бонцевич Р.А. Особенности этиологической диагностики и лечения нозокомиальной пневмонии // Мистецтво лікування . – 2003. - № 4 (4). – С. 31-34.

16.Cавула М.Н Диференціальна діагностика захворювань легень і плеври. – Тернопіль :“Укрмедкнига”, 2000. – 214 с

17.Cимонов С.С., Дзюблик А.Я. Современные стандарты лечения в пульмонологии //Здров′я України.- 2004.- №8 (98).- С. 9.

18. Фещенко Ю.І., Дзюбик О.Я., Мухін О.О. Сучасні принципи діагностики та лікування негоспітальних пневмоній // Мистецтво лікування. – 2003. - № 4. – С. 22-30

Автор: проф. Ф.А. Звершхановський

Затверджено на засіданні кафедри

“ “ 2007__ р., протокол №

Переглянуто на засіданні кафедри“ “ 2007__ р., протокол №
Методична вказівка для лікарів-інтернів циклу спеціалізації за фахом “Внутрішні хвороби” з підготовки і роботи на практичному занятті


 1. Тема: Бронхіальна астма.

 2. Кількість годин: 7.

 3. Місце проведення: пульмонологічне відділення

 4. Мета: Удосконалити вміння діагностувати і купувати приступ бронхіальної астми і астматичний статус.

 5. Актуальність теми: Рання діагностика і завчасне надання невідкладної допомоги попереджає поглиблення патологічних змін у бронхолегеневій системі.

 6. Методика виконання практичної роботи..

Після вступного слова викладача лікарі-інтерни обстежують попередньо підібраних хворих на бронхільну астму. Виходячи з клінічної ситуації, призначають програму обстеження, аналізують отримані результати додаткових методів обстеження, формулюють діагноз відповідно до вимог МКХ-10 та Національних рекомендацій, призначають лікування. Наприкінці заняття викладач аналізує клінічну ситуацію та надає рекомендаціїї слухачам, щодо обгрунтованності діагнозу, відповідності його до діючих наказів МОЗ України, повноти надання медичної допомоги відповідно до рекомендацій Департаменту надання медичної допомоги населенню України.

 1. Програма самопідготовки лікарів-інтернів:

 1. Етіопатогенетичні механізми розвитку бронхіальної астми.

 2. Класифікація бронхіальної астми.

 3. Клінічні маркери бронхіальної астми, рані стигми важкого приступу астми.

 4. Критерії інструментальної діагностики бронхіальної астми .

 5. Диф.діагностика бронхіальної астми.

 6. Лікування бронхіальної астми.

 7. Невідкладна допомога при гострому нападі бронхіальної астми.

 8. Реабілітація, диспансерне спостереження хворих на бронхіальну астму.

 1. Теми самоконтролю знань, умінь.

. У походженні приступів бронхіальної астми можуть мати значення усі фактори, крім одного

а) алергія негайного типу

б) активація адренергічних рецепторів

в) фізичне зусилля

г) прийом медикаментів

д) хімічні дратівні речовини

01. Для лікування бронхіальної астми з успіхом застосовуються

усі нижчеперелічені групи лікарських препаратів, крім:

а) кетотіфен

б) антагоністи кальцію

в) інтал

г) глюкокортикоїди

д) протеолітичні ферменти

02. Який з елементів мокротиння з вірогідністю свідчить про деструкцію тканини легені:

а) кристали Шарко-Лейдена

б) лейкоцити

в) еластичні волокна

г) спіралі Куршмана

д) еритроцити

03. 62-літній хворий, що страждає на бронхіальну астму, став відзначати приступи болю за грудиною стенокардитичного характеру і перебої в роботі серця.

Який із препаратів протипоказаний у даній ситуації?

а) корінфар

б) обзідан

в) нітросорбід

г) сустак

д) ізоптін

04. У хворого бронхіальна астма в поєднанні з гіпертонічною хворобою. Який препарат кращий для корекції артеріальної гіпертензії?

а) тразікор

б) корінфар

в) клофелін

г) каптопріл .

05. Який препарат показаний для лікування гострого приступу бронхіальної астми?

а) атропін

б) сальбутамол

в) інтал

г) преднізолон

д) муколітин

06. Який механізм дії еуфіліна?

а) пригнічення вагусних впливів

б) блокада медіаторів алергічнх реакцій

в) пригнічення фосфодіестерази

г) активація адренорецепторів

д) пригнічення дихального центру

07. Який механізм дії сальбутамолу (беротеку)?

а) зниження тонусу вагусу

б) стимуляція в-рецепторів

в) блокада а-рецепторів

г) блокада гістамінорецепторів

д) безпосередній вплив на гладеньку мускулатуру бронхів

08. Які з перерахованих спірографічних і пневмотахометричних показників переважно знижуються при бронхіальній астмі?

а) життєва ємкість легень

б) форсована життєва ємкість легень

в) максимальна вентиляція легень

г) потужність вдиху

д) потужність видиху

09. Які з перерахованих клінічних ознак характерні для хворих із синдромом бронхіальної обструкції?

а) порушення вдиху

б) порушення видиху

в) задишка

г) акроціаноз

л) дифузний ціаноз

10. Який характер задишки у хворих із синдромом бронхіальної обструкції?

а) експіраторна

б) інспіраторна

в) змішана

11. Які збронхорозширюючих препаратів діють переважно на в2-адренорецептори легень?

а) адреналін

б) ефедрин

в) атровент

г) сальбутамол

д) беротек

012 Які з перерахованих препаратів відносяться до антихолінергічних засобів?

а) еуфілін

б) спіріва

в) адреналін

г) атропін

д)іпратропія бромід

13. Які з в2-агоністів мають пролонговану дію

а) сальбутамол

б) беротек

в) сальметерол.

14. Беродуал - це:

а) адреноміметик

б) холінолітик

в) сполучення адреноміметика і холінолітика

15. Для яких з перерахованих захворювань характерна зворотність синдрому бронхіальної обструкції

а) ХОЗЛ


б) бронхіальна астма

в) серцева астма

г) обструктивна емфізема легень

д) тромбемболія легеневої артерії

16. Які препарати мають бронхоспастичну дію?

а) пропранолол

б) гістамін

в) гідрокортизон

г) простагландини F

д) лейкотрієни З, D, Е

17.Які особливості дозволяють відрізнити бронхіальну астму від серцевої астми?

а) нічні приступи ядухи

б) зв'язок приступів з положенням тіла

в) поява кашлю наприкінці приступу ядухи

г) відсутність мокротиння

д) ефективність в2-адреноміметиків

18. Які положення, що стосуються астми фізичного зусилля, вірні?

а) виникає під час фізичного навантаження

б) виникає після фізичного навантаження

в) частіше розвивається при вдиханні сухого повітря

г) чаші розвивається при вдиханні вологого повітря

д) у режимі хворого варто обмежити фізичне навантаження

19. Заняття якими видами спорту частіше провокують приступи астми фізичного зусилля?

а) біг на довгі дистанції

б) плавання

в) велосипедний спорт

г) біг на лижах

д) водне поло

20. Які лікарські препарати можуть погіршити стан хворого с аспіриновою формою бронхіальної астми?

а) беродуал

б) теофілін

в) діклофенак натрію

г) дітек

д) сальбутьамол

21. Який антиангінальний препарат варто призначити хворому стенокардією напруги, що страждає на бронхіальну астму і гіпертонічну хворобу:

а) нітросорбід

б) пропранолол

в) метопролол

г) ніфедіпін

д) тринітролонг

22. Які лікарські препарати

є основними протизапальними засобами для лікування хворих на бронхіальну астму?

а) антибіотики

б) глюкокортикоїди

в) кромоглікат натрію

г) недокроміл натрію

д) теофілін

23. Яка терапія використовується для лікування хворих з неважкою бронхіальною астмою? а) щоденне введення протизапальних препаратів

б) нерегулярні інгаляції в2-агоністів короткої дії

в) щоденне введення бронходилятаторів пролонгованої дії

г) часте застосування системних глюкокортикоїдів

24. Яка терапія використовується для лікування хворих

с бронхіальною астмою помірної важкості перебігу?

а) щоденне введення протизапальних препаратів

б) нерегулярні інгаляції в2-агоністів короткої дії

в) щоденне введення бронходилятаторів пролонгованої дії

25. Яка терапія використовується для лікування хворих із бронхіальною астмою важкого перебігу?

а) щоденне введення протизапальних препаратів

б) нерегулярні інгаляції в2-агоністів короткої дії

в) щоденне введення бронходилятаторів пролонгованої дії

г) часте застосування системних глюкокортикоїдів

26. Життєва ємкість легень (ЖЄЛ) це:

а) максимальний обсяг повітря, що попадає в легені при вдиху

б) максимальний обсяг повітря, що виходить з легень при видиху

в) максимальний обсяг повітря, що попадає в легені при вдиху і виходить при видиху

27. Яка зміна індексу Тіффно характерна для обструктивних захворювань легень?

а) зниження

б) збільшення

28. Яка зміна індексу Тіффно характерно для рестриктивних захворювань легень?

а) зниження

б) збільшення

29. Які побічні явища

розвиваються при користуванні інгаляційними глюкокортикоїдами в звичайних дозах?

а) кандидоз ротоглотки

б) виразки шлунково-кишкового тракту

в) дисфонія

г) стероїдний діабет

д) часті інфекції носоглотки

Які особливості дозволяють відрізнити бронхіальну астму від серцевої астми?

а) нічні приступи ядухи

б) зв'язок приступів з положенням тіла

в) поява кашлю наприкінці приступу ядухи

г) відсутність мокротиння

д) ефективність в2-адреноміметиків

30. Які положення, що стосуються астми фізичного зусилля, вірні?

а) виникає під час фізичного навантаження

б) виникає після фізичного навантаження

в) частіше розвивається при вдиханні сухого повітря

г) чаші розвивається при вдиханні вологого повітря

д) у режимі хворого варто обмежити фізичне навантаження

31. Заняття якими видами спорту частіше провокують приступи астми фізичного зусилля?

а) біг на довгі дистанції

б) плавання

в) велосипедний спорт

г) біг на лижах

д) водне поло

32. Які лікарські препарати можуть погіршити стан хворого с аспіриновою формою бронхіальної астми?

а) беродуал

б) теофілін

в) діклофенак натрію

г) дітек

д) сальбутьамол

33. Який антиангінальний препарат варто призначити хворому стенокардією напруги, що страждає на бронхіальну астму і гіпертонічну хворобу:

а) нітросорбід

б) пропранолол

в) метопролол

г) ніфедіпін

д) тринітролонг

34. Які лікарські препарати

є основними протизапальними засобами для лікування хворих на бронхіальну астму?

а) антибіотики

б) глюкокортикоїди

в) кромоглікат натрію

г) недокроміл натрію

д) теофілін

35. Яка терапія використовується для лікування хворих з неважкою бронхіальною астмою? а) щоденне введення протизапальних препаратів

б) нерегулярні інгаляції в2-агоністів короткої дії

в) щоденне введення бронходилятаторів пролонгованої дії

г) часте застосування системних глюкокортикоїдів

36. Яка терапія використовується для лікування хворих

с бронхіальною астмою помірної важкості перебігу?

а) щоденне введення протизапальних препаратів

б) нерегулярні інгаляції в2-агоністів короткої дії

в) щоденне введення бронходилятаторів пролонгованої дії

37. Яка терапія використовується для лікування хворих із бронхіальною астмою важкого перебігу?

а) щоденне введення протизапальних препаратів

б) нерегулярні інгаляції в2-агоністів короткої дії

в) щоденне введення бронходилятаторів пролонгованої дії

г) часте застосування системних глюкокортикоїдів

38. Життєва ємкість легень (ЖЄЛ) це:

а) максимальний обсяг повітря, що попадає в легені при вдиху

б) максимальний обсяг повітря, що виходить з легень при видиху

в) максимальний обсяг повітря, що попадає в легені при вдиху і виходить при видиху

39. Яка зміна індексу Тіффно характерна для обструктивних захворювань легень?

а) зниження

б) збільшення

40. Яка зміна індексу Тіффно характерно для рестриктивних захворювань легень?

а) зниження

б) збільшення

41. Які побічні явища

розвиваються при користуванні інгаляційними глюкокортикоїдами в звичайних дозах?

а) кандидоз ротоглотки

б) виразки шлунково-кишкового тракту

в) дисфонія

г) стероїдний діабет

д) часті інфекції носоглотки9. Вихідний рівень теоретичних знань оцінюється за допомогою тематичного комп´ютерного контролю, затвердженого МОЗ України.

10. Лікарі-інтерни повинні знати:

1. Визнчення, алгоритм діагностики, принципи лікування бронхіальної астми.

2.Визначення, алгоритм діагностики, принципи лікування гострого перебігу бронххіальної астми.

3.Алгоритм діагностики, особливості лікування бронхіальної астми у певих категорій хворих (осіб похилого та старечого віку, вагітних, дітей, при поєднаній патології).

4.Основні групи прапаратів, що використовуються при лікуванні бронхіальної астми.

5.Основні положення Наказу Міністерства охорони здоров´я від 19.03.2007 №128 Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».   1. Лікарі-інтерни повинні вміти:

 1. Провести фізикальне обстеження хворого на бронхіальну астму.

 2. Оцінити результати фізичного, лабораторного та інструментального обстеження.

 3. Обгрунтувати діагноз бронхіальної астми.

 4. Обгрунтувати надання лікувальних та профілактичних заходів

 5. Надати невідкладну допомогу при гострому перебігу захворювання.

 6. Володіти методикою небулайзерної терапії.

 7. Провести експертизу працездатності.

9. План проведення заняття: Після вступного слова викладача проводиться усна співбесіда по темі заняття, після чого проводиться клінічний розбір хворих. В кінці заняття викладач оцінює роботу інтернів.

10. Завдання для самостійної підготовки поза учбовою сіткою: Опрацювання рекомендованої літератури, робота з комп’ютерною програмою з інтернатури за спеціальності “Терапія”110. 11.Джерела інформації:

1. Внутрішні хвороби: посібник у 10 ч.; Упоряд. О.О.Абрагамовича; за наук. Ред. О.О.Абрагамовича, Л.В.Глушка, А.С.Свінціцького.- 4 ч. Львів:ВАТ “Львівська книжкова фабрика Атлас”; 2004.- С.278-373.

2.Ласиця О.І., Беш Л.В. Бронхіальна астма – не вирок: повний контроль над астмою – реальність // Современная педиатрия.- 2005.- №1 (6).

3..Мостовий Ю.М., Демчук А.В., Константинович Т.В. Двохкомпонентне базисне лікування бронхіальної астми у дорослих // Здоров′я України.- 2006.- №18 (151).- С.20-21.

4.Селюк М., Высотюк Л., Громова А. Бронхиальная астма. Современные подходы к лечению. Метод ступенчатой терапии // Doctor. – 2002. - №3. – с.68-74

5. Наказ Міністерства охорони здоров´я від 19.03.2007 №128 Клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю «Пульмонологія».

6.Соколова Л. Ошибки в диагностике бронхиальной астмы у детей // Медицинский вестник “Избранные статьи”.- 2001.- №2 (165)

7..Фещенко Ю.І. Сучасний підхід до фармакотерапії бронхіальної астми // Мистецтво лікування. – 2003. - № 4. – С. 6-13.

8.Фещенко Ю.І., Яшина Л.А. Бронхиальная астма // Doctor. – 2004. – с.31-34.

9.Фещенко Ю.І., Яшина Л.А., Туманов А.М. та інш. Особливості діагностики і лікування кашльового варіанту бронхіальної астми // Мистецтво лікування . – 2005. - № 1 (017). – С. 12-17.

10.GINA, 2004 Перебіг бронхіальної астми у певних груп пацієнтів // Мистецтво лікування . – 2005. - № 1(017). – C. –32-35.

Автор: Проф.Ф.А.Звершхановський
Затверджено на засіданні кафедри

“ “ 2007__ р., протокол №

Переглянуто на засіданні кафедри“ “ 2007__ р., протокол №


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка