Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» затверджую
Скачати 425.27 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір425.27 Kb.
  1   2   3   4
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю. Кримського»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з навчальної

роботи _______________ /О.О.Юринець/
«___»______________2013 р.____________

«___»______________20__ р.____________

«___»______________20__ р.____________

«___»______________20__ р.____________Інформаційний пакет

до вивчення курсу:

«Теорія і практика звязків з громадськістю»

(за кредитно-модульною системою організації навчання)

Спеціальність: 5.02010501 «Діловодство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст


Володимир-Волинський 2013


Інформаційний пакет до вивчення курсу «Теорія і практика звязків з громадськістю» (за кредитно-модульною системою організації навчання) для спеціальності 5.02010501 «Діловодство» - В К Н З «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім.. А.Ю. Кримського», 2013.

Укладач: Подворнюк О.О., викладач дисципліни «Теорія і практика звязків з громадськістю ».

Затверджено засіданням П(Ц)К викладачів діловодства та інформаційної діяльності Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю. Кримського.

Протокол № __ від «__»___________ 20___ р.

Голова комісії______________ Просова Н.І.

Протокол № __ від «__»___________ 20___ р.

Голова комісії______________ Просова Н.І.

Протокол № __ від «__»___________ 20___ р.

Голова комісії______________ Просова Н.І.

Протокол № __ від «__»___________ 20___ р.

Голова комісії______________ Просова Н.І.
Зміст


 1. Коротка анотація дисципліни.
 1. Графік вивчення навчальної дисципліни на аудиторних заняттях з урахуванням самостійної роботи студентів.
 1. Опис навчального курсу.
 1. Структура залікового кредиту до модуля І
 1. Структура залікового кредиту до модуля ІІ
 1. Структура залікового кредиту до модуля ІІI
 1. Структура залікового кредиту до модуля ІV
 1. Критерії виставлення підсумкової або семестрової оцінки.
 1. Умови допуску студента до екзамену.
 1. Тематичний план самостійної роботи.
 1. Індивідуальні завдання.
 1. Література. 1. Коротка анотація дисципліни


Паблік рилейшнз — це наука і мистецтво досягнення гармонії на основі взаєморозуміння, співпраці та повної інформованості.

Сем Блек, англійський соціолог«Теорія і практика зв’язків з громадськістю» - це навчальний курс, який доповнює та інтегрує знання студентів з комплексу суспільствознавчих дисциплін – соціології, політології тощо і знайомить з науками комунікативного циклу, зокрема з теорією комунікації. Комунікація – це соціально обумовлений процес передання та сприйняття інформації в умовах між особового та масового спілкування по різних каналах за допомогою різних комунікативних засобів. Зв'язки з громадськістю, використовуючи комунікативні засоби є динамічною та гнучкою системою управління у різних сферах суспільної діяльності – у бізнесі, політиці, міжнародних відносинах, освіті, індустрії розваг тощо. Отже маючи окреслений предмет – теорія і практика public relation як виду комунікативної діяльності, даний навчальний курс відображає міждисциплінарний характер нової науки – піарологія. Він відіграє важливу роль у теоретичній та практичній професійній підготовці менеджерів зв’язків з громадськістю та реклами, акцентує прикладну й технологічну складову комунікації, пов’язану з управлінням громадською думкою та суспільною поведінкою.

Зв’язки з громадськістю — це невід’ємна частина сучасної управлінської діяльності, спрямована на створення атмосфери взаєморозуміння між організацією і громадськістю, між партнерами в усіх сферах суспільного життя на основі правдивої і повної інформації.

Мета курсу: формування у студентів системи знань з теорії і практики public relation, надання цілісного уявлення про принципи, засоби та особливості здійснення зв’язків з громадськістю для впливу на громадську думку.

Завдання курсу:

 • визначити сутність та зміст PR як науки та прикладної діяльності;

 • показати спільне та відмінне у практичному здійсненні таких видів комунікаційної діяльності як PR, пропаганда, реклама;

 • розрити зміст ключових понять теоріє і практики PR – «громадськість», «громадська думка», «суб'єкти» та «об'єкти» PR, комунікація, імідж;

 • охарактеризувати основні пропагандистські технології та прийоми, що застосовуються у соціальній практиці з метою впливу на громадську думку;

 • надати теоретичні знання та практичні навички щодо правил та прийомів копірайтингу;

 • показати особливості застосування PR у сфері міжнародних відносин;

 • охарактеризувати процес планування та здійснення рекламної компанії.

Предметом зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни є сутність системи зв’язків організації (фірми) з цільовою аудиторією та її елементів, закономірності й випадковості їх виникнення, функціонування та розвитку, принципи і методи діяльності з формування та управління громадською думкою в інтересах організації і громадськості.
Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 • суть та принципи ПР-діяльності;

 • права та обов’язки ПР-фахівців;

 • особливості та методи роботи із громадськістю;

 • різновиди ПР-заходів

Студент повинен вміти:

 • організовувати роботу ПР-служби;

 • розробляти ПР-тексти;

 • створювати інформаційну базу;

 • працювати із журналістами 1. Графік вивчення навчальної дисципліни на аудиторних заняттях з урахуванням самостійної роботи студентів
5 семестр

16 тижнівВсього

Залік (для студентів, що набрали більше 60% максимально можливих балів не обов’язковий

Аудиторні


Самостійні


32

40

72

6 семестр

16 тижнів


Аудиторні

Самостійні
3240


72

7 сместр

16 тижнів

Аудиторні


Самостійні
32

40

72

8 семестр

16 тижнів

Аудиторні


Самостійні32

40

72 1. Опис навчального курсу

Галузь, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Галузь знань: 0201

Культура


Спеціальність: 5.02010501 «Діловодство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціалістКількість кредитів, відповідних ECTS:8.00

Загальна кількість годин:288

Аудиторних: 128 годин

Тип курсу: обов’язковий

Рік підготовки: 4

Семестр: 5,6,7,8

Лекції: 8 годин

Семінари: 76 годин

Практичні: 34 години

Лабораторні: 8 годин

Семінари: 10 годин

Самостійна робота: 160 годин

Модулів: 4 модуля

Вид контролю: екзамен

 1. Структура залікового кредиту до модуля 1

(5 семестр)Тема

Кількість годин відведених на:


Кількість балів за

аудиторну роботу

Кількість балів за самостійну роботуМаксимальна кількість балів за тему


Теоретичні


Семінари

Практичні


Лабораторні


Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні аспекти системи зв’язків з громадськістю


Тема 1. Вступ до навчального курсу

2
25

5

10


Тема 2. Теорія комунікації — наукова основа зв’язків з громадськістю як галузі знання та сфери професійної діяльності.


2

5

10

Тема 3. Історія виникнення та розвитку паблік рилейшнз

4
2
5

5

10

Контрольна модульна робота2
20
25

Змістовий модуль ІІ. Структурна та функціональна характеристика системи зв’язків з громадськістю


Тема 4. Об’єкт і предмет зв’язків з громадськістю як галузі наукового знання

4
25

5

10


Тема 5. Паблик рілейшнз як сфера професійної діяльності.

4

2

5

5

10


Тема 6. Громадськість як суб’єкт комунікації

22

5

5

10

Контрольна модульна робота2
20
20
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка