Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»
Сторінка11/11
Дата конвертації14.04.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Список використаних джерел

  1. Антонович Є.А., Проців В.І., Сенд С П. Художні техніки в школі. - К.: ІЗМН, 1997. - 312 с.

  2. Кара-Васильєва Т. Українська вишивка. - К.: Мистецтво, 1993. - 142 с.3. Сторінка мережі Інтернет: about-ukraine.com/index.php?text=42


УДК 371


Шворак Юлія,

студентка 3-О курсу

секція “Інформатика та програмування”

студентського наукового товариства

ВКНЗ “Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського”

Науковий керівник – Чуцький М.А.,

старший викладач програмування
ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ МОВИ

ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH
Резюме. У статті подано інформацію про нову мову програмування Scratch (Скретч), яку можна використовувати при вивченні початків програмування. Обгрунтована необхідність впровадження даного курсу в початковій школі.
Домінуючою тенденцією розвитку сучасної цивілізації є перехід від індустріального до інформаційного суспільства, в якому об’єктами і результатами праці переважної частини зайнятого населення стануть інформаційні ресурси та наукові знання.

Останніми роками спостерігається переорієнтація шкільної інформатики в бік вивчення офісних технологій та роботи в Інтернеті. Разом з цим спостерігається невпинне зменшення кількості годин на вивчення розділу "Основи алгоритмізації та програмування", яке по своїй суті перетворюється на ознайомчий курс без певного навчального навантаження. Існуючі програми без проблем дозволяють перенести вивчення програмування в основну школу, навіть в 5-6 класи. Практика показує ефективність вивчення програмування вже починаючи з 5-го класу - вивчення мови програмування Лого. На жаль, ми не маємо версії такого середовища з україномовним інтерфейсом. Разом з тим, Logo не є безальтернативним варіантом при вивченні початків програмування - я пропонуємо вам познайомитись з мовою програмування Scratch. Scratch (Скретч) - інтерпретована динамічна візуальна мова програмування. Це середовище програмування, яке дозволяє дітям створювати власні анімовані та інтерактивні історії, ігри і інші витвори.[3]

Середовище програмування можна безкоштовно завантажити і вільно використовувати у шкільній чи позашкільній освіті. Scratch базується на традиціях мови Лого.

У середовищі Scratch використовується метафора цеглинок Лого.

Але тепер вони втілені на більш високому рівні. Користувачі можуть збирати свої програми-процедури з блоків так само, як вони збирали конструкції з цеглинок Лего.

Коли учні створюють проекти в Scratch, вони опановують навички 21 сторіччя, які їм будуть необхідні для успішної самореалізації та майбутнього успіху: • творче мислення

 • ясне спілкування

 • системний аналіз

 • використання технологій

 • ефективна взаємодія

 • проектування

 • постійне навчання [1].

У Scratch можна створювати фільми, гратися з різними об'єктами, видозмінювати їх вигляд, переміщувати їх по екрану, встановлювати форми взаємодії між об'єктами. Це об'єктно-орієнтоване середовище, в якому блоки програм збираються з різнокольорових "цеглинок" команд так само як машини збираються з різнокольорових блоків у конструкторах Лего.

Ми можемо взяти будь-який об'єкт і здійснити над ним дії: • видозмінити його зовнішній вигляд за допомогою фіолетових команд-блоків зовнішнього вигляду;

 • перемістити його за допомогою синіх команд блоків переміщення;

 • помістити команди переміщення і видозміни всередину оранжевих блоків керування;

 • додати до керуючих блоків "цеглинки" звуків;

 • і т.п.

Позитивні сторони – психологічно легке входження у процес складання програм для комп'ютера, діти ненав'язливо дізнаються, що вони роблять програму, а не презентацію, що повністю знімає бар'єр "програмування то складно і нудно" (на жаль, саме така думка вже чомусь закладена у старших класах). Далі - легко працювати, інтерфейс не відлякує, все розкладено "по поличках", як не дивно діти дуже швидко запам'ятали, де яку команду шукати . Звичайно, це не "серйозне" програмування, це входження у цей процес, дуже легке і ненав'язливе. Це навчання формулювати команди саме так, як цього потребує середовище, а не зовсім так, як хочеться нам. Один на даний момент недолік - відсутність власне підручника (посібника), інших матеріалів, але в Інтернеті є дуже багато інформації та проектів, які можна разом з учнями видозмінювати.

Запустивши програму насамперед, ми бачимо самого Скретча на Сцені. На початку Сцена білого кольору, але її вигляд (фон) ми можемо змінювати за своїм уподобанням, відповідно до того, що буде відбуватися на ній — можна намалювати власний малюнок, завантажити малюнок друга або фотографію. Нижче Сцени розміщений Список спрайтів.Спрайт невелике зображення, яке може рухатись по екрану та змінювати його вигляд.

Тепер ознайомимось із середовищем мови програмування Скретч.

Натиснемо середню кнопку . Вона відкриває вікно у якому знаходяться декілька тек (папок):

Теки:

Animals — Тварини

Fantasy Фантастичні істоти

Letters — Літери

People — Люди

Things - Речі

Transportation -Транспорт

Вам все рівно, який спрайт з'явиться? Натисніть кнопку — появиться випадковий спрайт.

Якщо жоден зі спрайтів вас не задовольняє, то ви можете намалювати свого спрайта, використавши кнопку .

Ви вже знайомі з графічним редактором — програмою, що дозволяє створювати або змінювати малюнки та інші зображення. Графічний редактор Скретча дещо схожий на той, з яким ви працювали раніше.

Тенденції розвитку візуальної комунікації у вигляді умовних знаків, символів, сигналів спонукають якомога раніше навчити учнів орієнтуватися в потоках такої інформації і використовувати в своїй навчальній діяльності.

Сприймаючи навколишній світ, дитина повинна збагачувати світогляд якісним емоційно-естетичним досвідом і бути в ньому не лише спостерігачем, а й активним творцем навколишньої дійсності.Мета курсу досягається через практичне знайомство учнями з новим унікальним середовищем програмування Scratch, в якому зручно створювати і міркувати. Робота з програмою відкриває широкі можливості для розвитку системного, логічного і алгоритмічного мислення; уяви, творчих здібностей, інтелекту та естетичного смаку; створює умови для розкриття нахилів, задатків, здібностей.

Курс розрахований на 34 години терміном на 1 рік: по 1 годині на тиждень для учнів 9-10-річного віку в загальноосвітніх школах для дітей, які володіють початковими навичками користувача ПК за рахунок годин варіативної складової навчального плану, факультативних або гурткових занять.Завдання курсу

 • Навчання основам алгоритмічної мови: вивчення властивостей, типів алгоритмів, принципів їх побудови, умов виконання виконавцями, розвиток вмінь змінювати, конструювати алгоритми різної структури, знаходити помилки в них.

 • Формування обізнаність про можливості ПК як інструменту навчально-пізнавальної діяльності.

 • Навчання вмінню планувати свої дії: визначити мету роботи; усвідомлювати, що потрібно для її виконання; структуризувати етапи; передбачити результат роботи.

 • Навчання вмінню виділяти множини, визначати зв'язки між об'єктами, представляти їх у нових взаємозв'язках, розчленовувати складні об'єкти на більш прості.

 • Формування ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації кожного учня та духовно-естетичному самовдосконаленні.

До теоретичної бази знань належать:

 • домінуюча роль направлена на осмислення поняття алгоритм;

 • знання інтерфейсу програми Scratch;

 • ознайомлення з логікою побудови скриптів;

 • ознайомлення з можливостями та основними напрямками застосування комп'ютерної графіки;

 • ознайомлення із засоби художньої виразності в мультиплікації.

До практичних навичок належать:

 • формування практичних навичок в об'єктно-орієнтованому середовищі Scratch;

 • створення власних анімованих інтерактивних історій, навчальних моделей та ігор;

 • створення та редагування об'єктів комп'ютерної графіки.

Програма передбачає теоретичні та практичні види робіт на одному уроці. Кабінет інформатики повинен мати умови для чергування теоретичних і практичних блоків під час одного заняття.

В кінці виконується проектна робота, яка захищається перед однолітками, викладачами-консультантами з різних предметів, викладачами інформатики, представниками адміністрації.

Курс «Програмування в Scratch» для учнів 4 класу доцільно розбити на 5 розділів . А саме:

1.Вступ. Команди та виконавці. Алгоритми (3 години)

2. Лінійні алгоритми. Графічний редактор. Текст(5 годин)

3. Алгоритми з циклами (7 годин)

4. Алгоритми розгалуження. (8 годин)

5. Мультиплікація. Моделювання. (9 годин)[1]

На сучасному етапі розвитку людства дуже важливими стають професії пов’язані з інформаційними технологіями. Дані професії вимагають розвинуте логічне мислення і розуміння основ алгоритмізації, а розвивати їх доцільніше ще молодшого шкільного віку. В багатьох країнах, наприклад в США, в шкільний курс вводять вивчення програмування на мові Scratch. Дана програма є досить легкою у використанні, оскільки вона розроблена для дітей 9-10 років. Дана мова програмування дає широкі можливості створення різних програм, від самого простого( анімації) до складного (ігор), які учні розробляють з цікавістю. Тому впровадження в шкільний курс мови програмування Scratch є досить необхідним, не враховуючи навіть те що відсутні навчальні підручники.

Список використаних джерел

1. http://uk.wikipedia.org/wiki/Scratch

2. http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/Scratch

3. http://www.informatic.org.ua/forum/17-778-8

УДК 371

В. А. Цьосьстудент групи ПНКз-51

Луцького національного технічного університету


ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ – РЕАЛІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Резюме. Стаття містить основні визначення дистанційної освіти, навчання згідно прийнятих в Україні законодавчих актів, та тлумачень авторів.

Подані шляхи реалізації та переваги дистанційного навчання з допомогою вільного адміністративного середовища Moodle.

Ключові слова: дистанційна освіта, навчання, Інтернет, нові інформаційні форми навчання, інформаційне освітнє середовище, Moodle.

Цёсь В.А. Дистанционная учеба – реалии информационного общества

Статья содержит основные определения дистанционного образования, учебы согласно принятых в Украине законодательных актов, и толкований авторов.

Поданы пути реализации и преимущества дистанционной учебы с помощью свободной административной среды Moodle.

Ключевые слова: дистанционное образование, учеба, Интернет, новые информационные формы учебы, информационная образовательная среда, Moodle.

V. Tsyos' The distance studies are realities of informative society

The article contains basic determinations of the distance education, studies according to the legislative acts and interpretations of other authors accepted in Ukraine.

The ways of realization and advantage of the distance studies are given with the help of Course Management System – Moodle.

Keywords: a distance education, a studies, Internet, new informative forms of studies, Course Management System, Moodle.
Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти.

Насамперед це стосується задоволення освітніх потреб громадян упродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та адекватну підготовку.

Найбільш ефективному розв'язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.

Нині можна навести велику кількість визначень поняття "дистанційне навчання", що відбиває різноманіття підходів до його розуміння.

Дистанційна освіта – особлива, досконала форма, яка поєднує елементи очного, очно-заочного, заочного і вечірнього навчання на основі нових інформаційних технологій та систем мультимедіа. Сучасні засоби телекомунікації та електронних видань дозволяють подолати недоліки традиційних форм навчання, зберігаючи при цьому всю їхню гідність.

Дистанційна освіта – комплекс освітніх послуг, що надаються широким колам населення в країні і за рубежем за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.). Інформаційно-освітнє середовище дистанційного навчання є системна сукупність, що організувалася із засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно- програмного та організаційно-методичного забезпечення та орієнтувалася на задоволення освітніх потреб користувачів. Дистанційне навчання є однією з форм безперервної освіти, що закликане реалізувати права людини на освіту і отримання інформації.

Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що базується на принципі самостійного навчання студента. Середовище навчання характеризується тим, що учні в основному, а часто і зовсім, віддалені від викладача в просторі і (або) в часі, в той же час вони мають можливість в будь-який момент підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікації.

Дистанційне навчання – це нова форма організації освіти, що основана на використанні персональних комп'ютерів, електронних підручників та засобів телекомунікації, які становлять якісно нову технологію навчання [1].

Дистанційне навчання – це синтетична, інтегральна, гуманістична форма навчання, базована на використанні широкого спектру традиційних та нових інформаційних технологій та їх технічних засобів, що використовуються для доставки навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організації діалогового обміну між викладачем та студентом, коли процес навчання некритичний до їхнього розташування в просторі і в часі, а також до конкретної освітньої установи.

Дистанційне навчання – не електронний варіант очного або заочного навчання, що адаптує традиційні форми занять та паперові засоби навчання в телекомунікаційні. Дистанційне навчання закликане вирішувати специфічні задачі стосовно розвитку творчої складової освіти: • підсилення активної ролі студента у власній освіті: в постановці освітньої мети, доборі домінантних напрямків, форм і темпів навчання в різноманітних освітніх галузях;

 • різке збільшення обсягу доступних освітніх масивів, культурно-історичних досягнень людства, доступ до світових культурних та наукових скарбів для населення з будь-якого пункту, де є телезв'язок;

 • отримання можливості спілкування студента з педагогами-професіоналами, з однодумцями, консультування у фахівців високого рівня незалежно від їх територіальної розташованості;

 • збільшення евристичної складової навчального процесу за рахунок застосування інтерактивних форм занять, мультимедійних навчальних програм;

 • більш комфортні, у порівнянні з традиційними, умови для творчого самовиразу студента, можливість демонстрації ним продуктів своєї творчої діяльності для усіх, широкі експертні можливості оцінки творчих досягнень;

 • можливість змагання з великою кількістю бажаючих, розташованих в різноманітних містах та країнах, за допомогою участі в дистанційних проектах, конкурсах, олімпіадах.

Розвиток дистанційного навчання почав прискорюватися в Україні з прийняттям Законів України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ) та "Про вищу освіту" ( 2984-14 ).

Певну роль відіграло також те, що МОН разом з Українським центром дистанційної освіти Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" – координуючою організацією у сфері дистанційного навчання розроблено Концепцію розвитку системи дистанційного навчання в Україні.

Разом з тим сучасний стан розвитку дистанційного навчання ще не відповідає вимогам суспільства, яке прагне стати рівноправним членом європейської та світової спільноти, де мільйони громадян задовольняють свої освітньо-інформаційні потреби через телекомунікаційні мережі, в тому числі через Інтернет.

Аналіз стану дистанційного навчання показує, що всі навчальні заклади, організації та установи, які впроваджують або використовують технології дистанційного навчання, наштовхуються на реальні труднощі, подолання яких потребує цільового фінансування, об'єднання зусиль цих закладів із зусиллями державних органів, координації спільних дій та нормативно-правового забезпечення, що сприятиме прискоренню цього процесу, а також зменшить інтелектуальні, матеріальні та фінансові витрати на впровадження і розвиток дистанційного навчання в цілому.

Проаналізувавши програмні інформаційні середовища для організації дистанційного навчання увагу привертає Moodle.

Moodle є Відкритою Адміністративною Системою Початкового Курсу, також відома як Навчальна Адміністративна Система (LMS) або Віртуальне Навчальне Оточення (VLE). Система стала дуже популярною серед педагогів у всьому світі як інструмент для створення оперативних динамічних веб-вузлів для навчання студентів. Для організації роботи системи, потрібно її встановити на веб-сервері.

Moodle – це назва платформи, що дозволяє будь-кому дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальним матеріалом та самому створювати дистанційні курси і проводити навчання на відстань. Ця платформа забезпечує студентам доступ до численних навчальних ресурсів. Використовуючи Moodle, Ви можете надсилати нові повідомлення студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, вести електронні журнали оцінок та присутності, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д.

Moodle є платформою, дистрибутив якої розповсюджується безкоштовно за принципами ліцензії Open Source. Кожний користувач має доступ до джерела-коду платформи і може його змінювати залежно від своїх цілей та бажань.

Автор концепції платформи Moodle австралієць – Martin Dougiamas. Головною його метою було створення платформи, відмінної від доступних на ринку, а саме такої, яка враховувала б педагогічні аспекти, що базуються на основах пізнавальної психології, а особливо одній з її течій, яка іменується конструктивізмом.

Конструктивізм припускає, що учень (курсант) – активний суб'єкт, який самостійно створює свою власну систему знань, користуючись при цьому доступними йому джерелами знань. Роль вчителя (тут тьютора), в мотивуванні і підтримці своїх підопічних, полягає головним чином в задаванні завдань і формулюванні питань, що становлять для учнів дилеми в рішенні. Результатом роботи є – рішення цих дилем, що сприяє виникненню в розумовому потенціалі вчиться нових знань. Відповідно до основ суспільного конструктивізму, конструйоване знання найбільш ефективне, коли ми навчаємося в співпраці. Це можливе тоді, коли учень працює в групі, ділячись своїм власним досвідом і думками, і будучи відкритим для досвіду і думки інших.

Перевагою платформи e-learning Moodle є той факт, що від її появи, тобто 1999 року, вона була модифікована і доповнена в нові рішення і інструменти. Програмне забезпечення платформи написано в мові PHP і робить можливим використовування безкоштовних, загальнодоступних баз даних (MySQL, PostgreSQL, і т.п.). Платформу Moodle можна проінсталювати в довільному операційному середовищі (MS Windows, Unix, Linux).

Відповідно до цих основ платформа Moodle була оснащена в ряд інструментів, які дають можливість співпрацювати на рівнях учень – учень і учень – вчитель. До цих інструментів належать:

- Голосування (опитування)

- Анкети

- Чати

- Опитувальники- Форуми

- Уроки


- Журнали

- Тести


- Тести HOT POTATOES QUIZ

- Пакети SCORM

- Словники

- Семінари

- Вікі

- Завдання і т.д. (всього 35 модулів)Щоб почати працю з Moodle необхідно:

– пройти реєстрацію (далі) і одержати право доступ до матеріалів проекту.

Кожному методисту-викладачу (вчителю, тьютору) приписуються логін і пароль (він має право вибрати їх сам), які забезпечують його ідентифікацію в системі.

Перед тим як приступити до виконання практичного завдання я ознайомився з теоретичними відомостями роботи з даним середовищем

В даному середовищі використовуються умовні позначення, приведені в табл. 1.

Таблиця 1.

Умовні позначення


Позначки

Значення

Курс

Термін в контексті тематичного завершеного учбового модуля, на який можна записатися і закінчитиФорумЧатГлосарій (Словник)Опитування (Голосування)Панель редаговання ресурсуРесурс (файл, веб-сторінка, текстовий документ, і т.д.)ЗавданняУрокТест Hot Potatoes QuizОпитувальник (Questionnarione)Панель модулів, що доступні адміністраторові

Структура сторінки дисципліни в Moodle. У самому верхньому рядку відображається назва дисципліни: Інструкція зі створення сторінок сайту та ім'я, під яким ви зареєструвалися в програмі.

Трішки нижче відображається меню навігації, яке показує місце поточної сторінки в ієрархії сайту та інструкція – це скорочені назви основної сторінки сайту та курсу відповідно. Елементи цього меню є посиланнями, клацаючи по яких можна повертатися до сторінок вищих ієрархічних рівнів.

Ще нижче сторінка дисципліни поділяється на три колонки. У вузеньких колонках по краях сторінки розміщуються сервіси, а середню широку колонку сторінки займають розділи дисципліни.

Сервіси. Це обведені рамкою групи посилань та інших засобів роботи з дисципліною. Кількість і розташування сервісів можна змінювати. Якщо ви не внесли змін до розташованих мною на сторінці цієї дисципліни сервісів, то у лівій колонці ви побачите сервіси: Зареєстровано, Ресурси та діяльності, Перехід до розділу, Розділи сайту, в правій колонці: Повідомлення, Зараз на сайті, , Останні зміни, Незабаром. Приблизно такого складу і розташування сервісів вам бажано дотримуватись і на ваших сторінках, бо студенти звикають до певного розташування сервісів на сторінці дисципліни Moodle.

Розділи. Кожний розділ дисципліни відображається в окремій рамці.

Верхній розділ не містить номера і відображається тут завжди. На нашому сайті зміст цього розділу є стандартним і визначається шаблоном даного типу сторінки.

Решта розділів пронумеровані. Номер розділу відображається в його лівому верхньому куті. Кількість нумерованих розділів задається параметром Кількість розділів або тижнів на сторінці, що викликається за допомогою посилання Параметри в сервісі Адміністрування. Зміст і кількість цих розділів ви може обирати довільно.

Якщо нумерованих розділів багато, то сторінка може виявитись надто довгою, що не завжди зручно для роботи. До того ж, якщо у вас не дуже швидкий канал зв'язку, то і завантажуватися така сторінка може досить повільно. Тому кожному користувачеві надана можливість вибору: чи відображати на сторінці всі нумеровані розділи одночасно, чи тільки по одному розділу. Перехід від одного режиму відображення до іншого здійснюється натисканням кнопки Всі розділи або Тільки даний розділ, розташованої біля правого краю рамки кожного нумерованого розділу.

Якщо ви обрали відображення по одному розділу, то перехід від одного розділу до іншого може здійснюватися за допомогою списку-меню, розташованого внизу сторінки, або за допомогою сервісу Перехід до розділу, якщо він є на сторінці.

Зміст розділів. В розділах розміщуються ресурси і діяльності. Ресурс типу Нотатка являє собою текст і графіку, що розміщуються безпосередньо в рамці розділу. Решта ресурсів і занять представлена в розділі у вигляді посилань, що складаються з графічного позначення, яке вказує на тип ресурсу чи заняття, і його назви. Якщо клацнути мишкою по такому посиланню, то відкриється сторінка, що містить даний ресурс або діяльність.

Щоб внести зміни до сторінки, треба включити режим редагування, натиснувши кнопку Редагувати в правому верхньому куті сторінки або посилання Редагувати в сервісі Адміністрування. Про включення режиму редагування свідчить поява іконок, а також зміна назви кнопки і посилання на Закінчити редагування.

Кнопка і посилання Редагувати відображаються тільки у тих користувачів, що мають повноваження на редагування даної сторінки.

Розділи містять нотатки і посилання на ресурси і заняття. Щоб додати ресурс або діяльність виберіть його тип у списку-меню потрібного розділу. В результаті відкриється вікно параметрів, яке вам треба заповнити. Щоб вам було легше це робити, біля багатьох параметрів є іконки, при натисканні яких виводиться інформація про цей параметр.

Для зміни параметрів уже розміщеного у розділі ресурсу чи діяльності натисніть його іконку редагування.

Щоб зменшити чи збільшити відступ посилання від краю сторінки використовуються іконки-стрілки. Зазвичай відступами показують ієрархію посилань.

Щоб перемістити посилання вгору або вниз, натискають іконку Перемістити. Тоді місця, куди можна його перемістити, відображається маркерами у вигляді прямокутників. Нове місце розташування посилання ви вказуєте, клацнувши мишкою по одному з цих маркерів.

Посилання можна зробити тимчасово недоступним (невидимим) для студентів, клацнувши по іконці у вигляді ока. Тоді вона перетвориться на заплющене око. Повторно клацнувши по цій іконці, ви знову зробите це посилання доступним.

Для остаточного вилучення ресурсу чи діяльності натисніть іконку Видалити у вигляді хрестика.

Тобто, інтерфейс середовища досить простий, підтримує технологію Web 2.0, що дає змогу використовувати дане програмне забезпечення простим користувачам. А для професіоналів web-програмування Moodle дає змогу проявляти творчість оформленні та web-дизайні.

Проаналізуємо статистистичні дані використання web-середовища:

Таблиця 2.


Статистика використання навчального середовища Moodle


Registered validated sites (зареєстровані сайти)

49,031

Number of countries (кількість країн)

211

Courses (всіх курсів)

3,485,344

Users (користувачів)

34,703,721

Teachers (вчителів)

1,259,842

Enrolments (наборів)

20,156,571

Forum posts (форумів)

54,468,145

Resources (ресурсів)

28,592,348

Quiz questions (тестів)

46,295,678


Таблиця 3.

Характеристика найширшого використання середовища Moodle по країнах


Country (країна)

Registrations (реєстрацій)

United States of America

8,752

Spain

4,261

United Kingdom

3,069

Brazil

3,014

Germany

2,195

Portugal

1,800

Mexico

1,703

Australia

1,262

Italy

1,166

Colombia

1,101

Отже, аналізуючи вищевказані простоту інтерфейсу навчального середовища Moodle та статистичні дані можна зробити висновок, що дистанційне навчання широко розповсюджене в світі, а відкрита адміністративна система Moodle має велику популярність серед педагогів та користувачів віддаленого навчання. Тому дане безкоштовне середовище та його аналоги актуально запроваджувати при організації дистанційного навчання, а майбутніх вчителів необхідного готувати з даного напрямку.


Список використаних джерел


 1. Аминов Н.А. Некоторые теоретические аспекты дифференциальной психодиагностики специальных способностей. М., 1994. – С.171- 194.

 2. Аминов Н.А. Психофизиологические и психологические предпосылки педагогических способностей. // Вопросы психологии – №5 – 1988. – С. 71-77.

 3. Антонова С.Г. Информатизация и информационная культура личности. //Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. Международная научная конференция. Краснодар – Новороссийск – 11-16 сентября – 1996. – С. 50-51.

 4. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Феникс. Ростов-на Дону. 2000. – 416 с.

 5. Беспалько В.П. Элементы теории управления процессом образования. Л.,1983. – 152 с.

 6. Бондар В. Теорія і практика модульного навчання у вищих навчальних закладах. Освіта і управління. – Т.3 – №1 – 1999. – С. 19-40

 7. Виноградов В.А., Скворцов Л.В. Создание информационной культуры для Европы. Доклад на VI конференции ЕКССИД, 23-25 марта 1991 г. Кантербери, Великобритания // Теория и практика обществ.-научн. информатики. – 1991 – № 2 – С. 5-29.

 8. Вяткин Б.А. Хрусталева Т.М. Специальные способности в структуре индивидуальности учителя. //Вопросы психологии – №4 – 1994. – С.73-81.

 9. Гребенюк В.А., Логвиновский А.А. Процессы погружения и интерактивности в виртуальной образовательной среде. Конференция ХГТУРЭ «Виртуальность 99». – С 10-16

 10. Никандров Н.Д. Об активизации учебной деятельности / Вестн. высш. шк. №8, 1983. – С. 26-31

 11. Оленев С.М. Информационная культура на рубеже тысячелетий: преемственность и новации. //Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. Международная научная конференция. Краснодар – Новороссийск – 11-16 сентября, – 1996. – С. 52-53.

 12. Сиротенко Н.Г. К вопросу управления познавательной деятельностью в процессе мыслительного эксперимента/Проблемы высшей школы, вып. 53. К.: Вища шк., 1984. – С. 53-56.

 13. Становление технологически – ориентированного образования США (работа подготовлена на основе доклада Института Критических Технологий RAND Corporation, US). Редактор Каракозов С.Д., перевод Каракозовой Е.Н. – телеконференция relcom.education – 1997.

 14. Старов М.И. Чванова М.С. Вислобокова М.В. Психолого- педагогические проблемы при дистанционном обучении. Дистанционное образование, №2, 1998. – С. 26-30

 15. Athey T.H. Nontraditional Universities Challenge Twenty-First-Century Higher Education. On the Horizon. – Volume 6. – Number 5. 1998.- p.1,5-7.

 16. Офіційний сайт системи Moodle http://moodle.org/ЗМІСТ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1. Бойко Н. Бейрутське оточення Агатангела Кримського…………3

2. Крупеня Т. Основні вимоги до оформлення наукових публікацій………………………………………………………...11

3. Фандич Н. Використання ресурсів мережі інтернет у професійній діяльності вчителя……………………………………………….15СЕКЦІЯ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК

4. Калініна А. Професіограма менеджера освіти…………………..24

5. Созонік М. Роль ідеалу у формуванні особистості……………...33

6. Щедріна М. Історія становлення та розвитку авторських шкіл в Україні…………………………………………………………….42

7. Кашубський В. Історико-гностичний аналіз життя і творчості Сухомлинського Василя Олександровича……………………..50

8. Гандзюк М. Програма Tempus– основа співробітництва України та ЄС в галузі освіти……………………………………………..56

9. Римарук Т. Україна на шляху європейської інтеграції…………62

10. Любчик О. Розвиток і сучасний стан відносин України з

НАТО……………………………………………………………..67

СЕКЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

11. Сливка О. Особливості інтелектуально-мовного розвитку дітей дошкільного віку за прогресивними педагогічними технологіями……………………………………………………..74

12. Гурська Т. Використання інтерактивних методів навчання на уроках рідної мови в початковій школі………………………..88

13. Славінська І. Особливості вивчення ліричних творів

у початкових класах…………………………………………….97

СЕКЦІЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

14. Трофимук М. Мультимедійні технології навчання іноземної мови як ефективний засіб розвитку наочно-образного мислення молодших школярів………………………………………………………………107


15. Кваша І. Розвиток критичного мислення на уроках

німецької мови……………………………………………….114

16. Мезенцева К. Підбір комунікативно цінного матеріалу як

засіб формування мотивації вивчення іноземних мов…………..120

17. Самчук Ю., Фем’як С. Інтерактивні методи навчання іноземної мови як засіб реалізації комунікативного підходу………...123

18. Спасовська О. Інтерактивні ігри на уроках англійської мови…132МИСТЕЦЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА СЕКЦІЯ

19. Скок О. Застосування програмних засобів навчання в обслуговуючій праці…………………………………………138

20. Козачук Л., Кондисюк М. Застосування педагогічних технологій у процесі вивчення обслуговуючої праці…………………...143

21. Ковальчук М. Вінок у культурі і традиціях українців……..148

22. Скок К. Використання народних ремесел у процесі трудового навчання………………………………………………………154

23. Шворак Ю. Перспективи вивчення мови програмування

Scratch…………………………………………………………162

24. Цьось В. Дистанційне навчання – реалії інформаційного суспільства………………………………………………………..167

Наукове видання

ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ І МЕТОДІВ

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Матеріали четвертої міжвузівськоїстудентської наукової конференції1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка